Europees Arrestatiebevel Hans Smedema?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Europees Arrestatiebevel Hans Smedema? Verkrachters vrijuit en geld toe!

Omdat slachtoffer van het misdrijf van de eeuw(corrupte hoge ambtenaren, politici en Kroon)  Hans Smedema weigert om te voldoen aan het frauduleuze partijdige huiveringwekkende Arrest van het Hof in Arnhem (en Leeuwarden) om de namen van de verkrachters van zijn vrouw en medeplichtigen van deze Blog en zijn boeken te verwijderen en de verkrachters daarvoor ook nog 5300 euro te betalen, blijft het Openbaar Ministerie en/of Ministerie van Justitie niets anders over dan een Europees Arrestatie Bevel uit te doen gaan! In totaal gaat het om ruim 6 maanden gevangenisstraf uit een frauduleus fout nationaal vonnis, terwijl bij internationaal recht hij vrijuit zou gaan en de daders vervolgd moeten worden! Verkrachters J. Jaap Duijs uit Drachten en zelfs vader zoon, H. Rieks P. uit Roden vrijuit en nog 5300 euro toe!

Het gaat hier om legitiem verzet tegen een misdadig regiem of beter de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’.

Internationaal recht gaat altijd boven nationaal recht! Bovendien zijn hier de ‘Rechten van de Mens’ zwaar overtreden! Doen van dna onderzoekje en horen getuigen a decharge moet altijd worden toegestaan! Dus gemanipuleerd proces! Hans Smedema kan dus in Spanje daar een beroep op doen en daarmee zou uitlevering tegen gehouden kunnen worden. Hij zal de documenten daartoe al vast voorbereiden. Bovendien is er sprake van ernstige discriminatie omdat eerdere aangiften van Hans Smedema in 2000 en 2004 tegen deze verkrachters geweigerd werden in opdracht Kroon(Koningin en Ministerraad)!

(Volgens Europees Hof Rechten Mens is voor een daadwerkelijk eerlijke rechtsgang OOK het horen van de getuigen a decharge vereist. Dus Hof en OM werken mee aan de doofpot!)

(Art. 6 lid 3. d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; )

Zie Wikipedia voor info over  Europees Arrestatiebevel en veel beter engelse European Arrest Warrant!

Het Europees Arrestatie Bevel zelf in pdf! EuropeesArrestatieBevel

Ook zal men nu moeten overgaan tot beslag leggen op inkomsten van Hans Smedema die zelf alleen al financieel een 1,5 miljoen aan inkomens en andere financiële schade heeft!

Human rights reden tot weigering uitlevering

Hans as a criminal
Hans as the new criminal during new years eve party!

Article 3 of the Framework Decision which lists grounds upon which executing states must refuse to surrender a requested person does not expressly include any ground for refusing the surrender of a requested person if that surrender would infringe a person’s human rights. However recitals (12) and (13) of the preamble and Article 1(3) do refer to human rights:

Recital (12)
“This Framework Decision respects fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6 of the Treaty on European Union and reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular Chapter VI thereof. Nothing in this Framework Decision may be interpreted as prohibiting refusal to surrender a person for whom a European arrest warrant has been issued when there are reasons to believe, on the basis of objective elements, that the said arrest warrant has been issued for the purpose of prosecuting or punishing a person on the grounds of his or her sex, race, religion, ethnic origin, nationality, language, political opinions or sexual orientation, or that that person’s position may be prejudiced for any of these reasons.
This Framework Decision does not prevent a Member State from applying its constitutional rules relating to due process, freedom of association, freedom of the press and freedom of expression in other media.”
Recital (13)
“No person should be removed, expelled or extradited to a State where there is a serious risk that he or she would be subjected to the death penalty, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment.”
Article 1(3)
“This Framework Decision shall not have the effect of modifying the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles as enshrined in Article 6 of the Treaty on European Union.”

In 2006, 20 of the then 25 member states included text which was based on at least one of these provisions or which explicitly referred to the European Convention on Human Rights, in their domestic implementing legislation. The others took the view that the rights exist independently from the Framework Decision.

Fair Trials International (FTI), the London-based human rights non-governmental organisation, claims to have highlighted a number of cases which demonstrate that the European Arrest Warrant system is causing serious injustice and jeopardizing the right to a fair trial. In particular, FTI allege that:

  • European Arrest Warrants have been issued many years after the alleged offence was committed.
  • Once warrants have been issued there is no effective way of removing them, even after extradition has been refused.
  • They have been used to send people to another EU member state to serve a prison sentence resulting from an unfair trial.
  • Warrants have been used to force a person to face trial when the charges are based on evidence obtained by police brutality.
  • Sometimes people surrendered under an Arrest Warrant have to spend months or even years in detention before they can appear in court to establish their innocence.

Eenzaam gevecht tegen een corrupte politieke overmacht en misbruik van bevoegdheden!

In maart 2000 komt Hans Smedema achter een huiveringwekkende samenzwering door corrupte ambtenaren, politici en Kroon die zijn leven en dat van zijn vrouw totaal verwoest hebben met gruwelijk bedrog, onthouden van medische hulp en kafkaësk onthouden van iedere informatie daarover.

Hij doet aangifte bij Politie Leeuwarden in april 2000 en later na meer onderzoek in april 2004 bij Politie Drachten, maar in september 2004 wordt in opdracht Kroon ieder onderzoek verboden om de naam van het Koninklijk huis voor uitkomen van deze gruwelijke zaak te beschermen. Koninklijk belang gaat altijd boven het welzijn van onschuldige slachtoffers in Nederland! Zelfs als het ongestrafte !) verkrachtingen mogelijk maakt!  Betrokken corrupte ambtenaren manipuleren of vernietigen bewijzen in opdracht Kroon(lees Koningin Beatrix) en leggen een Cordon Sanitair rond Hans Smedema die opzettelijk als gek wordt neergezet net als eerder bij Fred Spijkers en Willem Oltmans.

Ook zijn er overeenkomsten met de inmiddels beroemde Sergei Magnitsky zaak uit Rusland die achter een fraude van 250 miljoen kwam, waarbij die ook door zijn vijanden vals werd beschuldigd en daardoor vermoord kon worden in de gevangenis! Dat is men blijkbaar hier ook van plan, want er zijn in 1975, en 1980 drie maal moordaanslagen op Hans Smedema gepleegd en zijn buurman Cees van ‘t Hoog die onderzoek deed in 1980, zelfs  vermoord! Zie info over Sergei Magnitsky zaak!

Hans noemt de corrupte lieden achter deze gruwelijke Nederlandse politieke samenzwering de “Koninklijke Criminele Organisatie Mengele(lees Beatrix/Onno van der Hart) omdat corrupte medici betrokken zijn en omdat het met Koninklijke toestemming en instemming gebeurd!

Hij vecht dus al sinds 2000 vergeefs tegen een corrupte overmacht die een beroep doen op de staatsveiligheid en heeft in Nederland geen enkele hulp gekregen. Sterker nog iedere actie werd onmiddellijk gesmoord! Zelfs een doodsimpele speurder in de Telegraaf met een boek zonder enige beschuldiging werd direct door de Telegraaf verboden en verwijderd! Na gesprek met een eerst enthousiaste John van den Heuvel heeft volgens hem Hoofdredactie Telegraaf iedere publicatie over deze zaak zelfs uitdrukkelijk verboden!

Het spreekt vanzelf dat het corrupte en gemanipuleerde arrest Hof Arnhem later door een hogere internationale instantie zal worden vernietigd! Hans Smedema zal dus niet meer vrijwillig naar Nederland kunnen terugkeren voordat het vonnis is vernietigd! 

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling voor de gruwelijke Nederlandse vervolging, Xalo – Jalon, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.