image_pdfimage_print

Mr. Hoekman OvJ OM Leeuwarden & mr. J.R. Eland HOvJ OM Groningen corrupt!

Mr. Hoekman OvJ OM Leeuwarden & mr. J.R. Eland HOvJ Groningen corrupt!

Legal tactfulness ©Steve Geshwister
Legal tactfulness ©Steve Geshwister

Analyse van de opzettelijk foute veroordeling tot preventieve(!) gevangenisstraf door de blijkbaar corrupte mr. Hoekman, officier van justitie Openbaar Ministerie Leeuwarden, in samenwerking met de blijkbaar ook corrupte rechter mr. J.Y.B. Jansen rechtbank Leeuwarden op 20 september 2013 van het onschuldige en weerloze slachtoffer Hans Smedema uit Drachten. Mr. Hoekman weigerde mij iedere verdediging en ook later een doodsimpel DNA-testje wat het vonnis over zogenaamde smaad tegen verkrachters in één simpele klap zou vernietigen!

Mijn melding van valse aangiften door klager en verkrachter drs. Jaap Duijs uit Drachten werd weer genegeerd conform de doofpot en Omerta. Staatsterreur tegen weerloze slachtoffers!

Hij werkte daarbij in opdracht van mr. J.R. Eland Hoofd Officier Justitie OM Groningen, die op zijn beurt weer werkte in opdracht van Minister mr. Ivo Opstelten van Justitie Den Haag! Daartussen zit nog de mol of verrader op hoog niveau binnen Ministerie van Justitie! Vermoedelijk is dat Joris Demmink en/of anderen die samen een Criminele Organisatie vormen met als doel en resultaat in mijn geval het vernietigen van het leven van Hans & W..s Smedema!

Stasi methoden in Nederland tegen ernstig zieke slachtoffers, Hans met PTSS en zijn vrouw met DIS. Pas na 31 dagen gevangenis bevestigde meervoudige rechtbank Leeuwarden het onrechtmatig zijn en werd ik direct in vrijheid gesteld. Veel overeenkomsten met beroemde Duitse Gustl Mollath affaire! Klik plaatje voor meer over die zaak in Duitsland! En mijn Post Vergelijking Gustl Mollath Affaire

Zie Post Onrechtmatig aangehouden door OM Leeuwarden!

en voor proces verbalen details Post Onschuldig gevangen gezet P.I. Ter Apel door politie Drachten en OM Leeuwarden!

En uit 2009 mijn Post Corrupt Openbaar Ministerie! en Paradigmaverschuiving nodig!  en  Justtiemaffia! Ook leuk uit 2008: Verhoor als verdachte!

Mijn post Hans Smedema verstoten geeft een mooie samenvatting van wat ons werd en nog steeds wordt aangedaan!

BevelRCJansen167Voorlopige hechtenis kan alleen bij zware misdrijven met meer dan 4 jaar gevangenis!

Zie Art. Judex.nl Voorlopige hechtenis

Mijn aanhouding in opdracht van OvJ mr. Hoekman was vanaf het begin onrechtmatig! Het gaat om maar 3 maanden voorwaardelijk. Waarom lieten rechercheur Bart van Someren politie Drachten, zijn baas mr. Oscar Dros Politie Noord Nederland, mr. Hoekman OvJ OM Leeuwarden, zijn baas HOvJ mr. Eland OM Groningen, RC mr. J.Y.B. Jansen rechtbank Leeuwarden en mr. Sipma van GVK Adure Advocaten Drachten dat dan toch toe?

Omdat ze allen meewerken aan deze doofpot en daarbij zich laf en corrupt niet aan de wet hoeven te houden, met ernstige schendingen van de mensenrechten. Valse aangifte door een verkrachter over zogenaamde belediging is dan plotseling integer? Terwijl het doen van aangifte Hans zwaar discriminerend niet wordt toegestaan?

Hier de noodzakelijke redenen:

 1. Eerst moest Hof Arnhem beslissen om ‘voorwaardelijke(!) 3 maanden’ in definitief om te zetten! Dus gewone procedure van weken of maanden, waarbij ik nog recht heb op verdediging wellicht! En het vonnis was fraude omdat er geen enkele verdediging(!) werd toegestaan! Normaal zou ik zijn vrijgesproken en de klagers vervolgd wegens valse aangiften en verklaringen. Dus No Fair trial en volgens nationaal en internationaal recht een ongeldig vonnis! Mensenrechtenschendingen.
 2. Het moet gaan om een ernstig feit met gevaar volgens de punten 3 – 5. Hier niet het geval! Fraude dus!
 3. Het moet gaan een een delict waar 4 jaar of langer gevangenis op staat! Hier 3 maanden en nog voorwaardelijk ook! Dus geen voorlopige hechtenis toegestaan, maar toch werd slachtoffer Hans Smedema aangehouden en een maand gevangen gehouden in P.I. Ter Apel!
 4. Er moet sprake zijn van ernstige bezwaren! En die zijn er niet bij slechts belediging(lange tenen) van verkrachter Jaap Duijs uit Drachten waartegen mij het doen van aangifte sinds 2004 niet is toegestaan! Ook tijdens aanhouding niet! Verboden om aangifte te doen! Al wer ernstige mensenrechtenschendingen! Dus ongeldig vonnis en ik had het volste recht om politiek asiel aan te vragen in o.a. Amerika.
 5. Er moeten ook gronden zijn voor de voorlopige hechtenis. Alleen bij gevangenis van 6 jaar of meer! Dus hier niet van toepassing!

Dus was de aanhouding in opdracht/verzoek mr. Hoekman door RC mr. Jansen in opdracht van Min. Justitie onrechtmatig en fraude!

Net als in Vancouver waar ik een week eerder teruggestuurd werd in opdracht Min. Justitie, om mij het vragen van politiek asiel in Amerika onmogelijk te maken, en waarbij men zelfs fraude en corrupt handelen blijkbaar acceptabel vond! Hans Smedema moest ten koste van alles tijdelijk ‘kaltgesteld’ worden! Bekend is ook dat Justitie Nederland Amerikaanse justitie om hulp heeft gevraagd bij hun Koninklijk goedgekeurde politieke samenzwering tegen onschuldig slachtoffer Hans Smedema en zijn nog steeds weerloze argeloze vrouw! Tijdens die maand in P.I. Ter Apel heeft men hoogstwaarschijnlijk Amerika opnieuw verzocht Hans direct aan de grens terug te sturen of jaren in de gevangenis te zetten? Ik ben feitelijk heimelijk stateloos en moet het alleen opnemen tegen een machtige vijand, namelijk de hele Nederlandse overheid en mensen met slechts een half brein die er nog niets van begrijpen!

Verweer door Hans Smedema tijdens zitting op 20 september 2013 zonder enig dossier/document!

Ik heb mr. Hoekman nooit gezien, tot bij de laatste zitting meervoudige rechtbank op 16 oktober 2013 na al 31 dagen gevangen te hebben gezeten in P.I. Ter Apel.

Als een hond mocht ik eerst op 20 september voor deze corrupte schoft rechter mr Jansen verschijnen zonder kennis van het dossier! Wat al onrechtmatig was, maar Jansen vond dat geen probleem!  En het ging hem zogenaamd(drogreden!) om de kans op herhaling van belediging! Wat geen enkele reden is om mij de vlucht naar Mexico voor asiel in Amerika te blokkeren! 1200 euro aan onnodig geboekte kosten! Er was enkel de klacht van jarenlange verkrachter drs. J.J. (Jaap) Duijs, voormalig leraar frans uit Drachten die zich zogenaamd beledigd voelde! Vanwaar die plotselinge haast een paar uur voor mijn vertrek?  Fraude en doofpot, waar rechters, OM en Justitie laf en corrupt blijkbaar aan mee willen werken!

En het gaat hier niet om belediging maar om mijn bijna oneindig veel ernstiger aangiftes(2000/2004) van verkrachting, moord en moordaanslagen en veel meer sinds 1972! En openlijke fraude tijdens de zittingen(9-2-2009/3-12-2012) waarbij onrechtmatig geen effectieve verdediging werd toegestaan! Zelfs mr. A. (Bram) Moszkowicz kreeg geen doodsimpel DNA-testje en horen getuigen a decharge voor elkaar en accepteerde dat vreemd genoeg ook zonder in opstand te komen. De fraude door justitie, en het weigeren van iedere verdediging, weigeren veel eerdere aangiftes en verzoek om doodsimpel DNA-testje, dat alles dwingt mij om openlijk de misdadigers en medeplichtigen te beschuldigen! Er staat mij geen andere weg meer open! Noodweer en mijn plicht om het Nederlandse volk te waarschuwen.

Er was geen enkele geldige reden zoals hier boven al uitvoerig vermeld! Dus merkwaardig dat mr. Hoekman mij wou laten opsluiten, RC Jansen fraude pleegt en mr. Sipma niet hier specifiek op in ging! Niets 4 jaar gevangenis en niets ernstig gevaar bij slechts zogenaamde belediging(leugen want hij lacht zich terecht dood natuurlijk om de achterlijkheid van politie Drachten en OM) van een verkrachter!

Pas half uur voor de zitting zag ik mr. Sipma die er niets van had begrepen zo bleek en geen kopie van de stukken had voor mij! Ik zat dus zonder kennis van de aanklachten voor rechter mr. Jansen! En wist niets van wanneer wel of niet voorlopige hechtenis af. Mr. Baukje Dijkstra eerder kon mij niet vertellen wat artikel 14g betekende, want dat artikel kwam nooit voor zo stelde ze!  Wat later door mr. Sipma werd bevestigd! Hulp Officier Justitie Politie Drachten weigerde uitleg! Wat feitelijk al de zeer speciale doofpot bewijst. Ik werd dus veroordeeld door deze corrupte schoft rechter mr. J.Y.B. Jansen op verzoek OvJ OM Leeuwarden mr. Hoekman, dus zeker ook een corrupte schoft, zonder recht op een goede daadwerkelijk effectieve verdediging!

En ik wist zonder kans op voorbereiding niets van wanneer wel of niet voorlopige hechtenis! Ik zat al vast voor ik alles kon opzoeken en mij zelf verdedigen! Er had ook direct een kort geding om vrijlating gevoerd moeten worden! Ik was totaal afhankelijk van mr. Sipma, die vermoedelijk heeft aangenomen dat ik gek was en dat een maand gevangenis goed voor me zou zijn?

Ik heb RC mr. Jansen meegedeeld dat ik gezien de extreme situatie zonder civiele rechten in Nederland en de vervolging tegen mij en mijn vrouw, het volste recht had om alle namen openlijk te publiceren! Bevestigd door asielrechter Rex Ford uit Maimi Florida. Maar hij dacht dat die hier in Nederland niets te vertellen had! Fout stelde ik want internationaal recht mbt politiek asiel tegen Nederland gaat natuurlijk ver boven nationaal recht van belediging. Wel de splinter zien, maar niet de balk.

Ook stelde ik dat mijn pogingen om opnieuw politiek asiel in Amerika te krijgen te werkelijke reden voor de aanhouding moesten zijn en dat men mij een week eerder in Vancouver al had meegedeeld dat Justitie Nederland achter het verzoek zat! Ik heb het volste recht om politiek asiel aan te vragen in Amerika zo stelde ik nog! Het is een basis mensenrecht! Toch bood ik direct aan om de namen even te anonimiseren. Een kleinigheid en kan later altijd weer na politiek asiel aan de eisen van het desbetreffende land aangepast worden. Tot ze vervolgd en voor de rechter zijn geweest dan. Ook dat de hele zaak met een doodsimpel DNA-testje te bewijzen viel en dat het vonnis van 3 december 2012 Hof Arnhem gebaseerd was op fraude, geen enkele verdediging toegestaan, en dus ongeldig!

‘Ik ben hier de enige die alles openlijk en transparant publiceert, jullie/justitie doen alles heimelijk, achterbaks en crimineel’ zo stelde ik nog.

Mr. Sipma van Adure advocaten had veel krachtiger moeten optreden en ik vermoed gezien de latere gang van zaken dat hier boze opzet in  het spel is! Baukje Dijkstra zou mij eerst verdedigen en daar sprak ik ruim 2 uur mee, maar er was sprake van belangenverstrengeling, met vermoedelijk mijn vrouw! Maar dat werd mij niet meegedeeld!

 

OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje
OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje

Ze zouden zo ook Anne Frank hebben veroordeeld!

Het is weer net als tijdens de tweede wereld oorlog, door de efficiënte organisatie van o.a. de Nederlandse politie en justitie werden veel meer joden laf en corrupt op de trein gezet en indirect vermoord, dan in enig ander land! De corrupte schoften Hoekman, Eland, Bart van Someren en Jansen zouden zo ook Anne Frank veroordeeld hebben, als die internet had gehad en net als ik zich zou hebben proberen te verdedigen, en wegens het enorme maatschappelijke belang openlijk het Nederlandse volk gewaarschuwd zou hebben! Maar nu aanbidden deze zelfde schoften hypocriet soms zelfs de boom waar ze alleen maar naar gekeken heeft! Huiveringwekkend!

Stel iemand als Anne Frank zou in haar laatste dagen een bewaker een corrupte schoft genoemd hebben. Dan zou politie Drachten net als bij Hans, haar vervolgd en aangeklaagd hebben, zonder naar de context te kijken die tot die correcte beschuldiging geleid heeft! Huiveringwekkend stupide.

Jan Eland OM Groningen
Jan Eland OM Groningen

Verzoek om onderzoek tbv herziening vonnis 3-12-2012 Hof Arnhem via Hoge Raad geweigerd!

Hier het verzoek aan mr. Hoekman voor het doodsimpele DNA-testje en doen van valse aangiftes door alle klagers! OMLeeuwardenverzoekBevelX

En hier de onrechtmatige, frauduleuze en dus corrupte weigering van dat doodsimpele rechtmatige verzoek door mr. J.R. Eland Hoofd Officier Justitie bij OM Groningen! Mr. Hoekman geeft laf niet zelf antwoord, maar stuurt het door naar zijn baas HOvJ OM Groningen mr. Jan Eland. En ook die is blijkbaar te laf en corrupt om zelf te antwoorden! Doofpot moet niet naar hun fraude wijzen? Afdeling strategie en beleid moet antwoord geven zodat de heren zelf laf en corrupt buiten schot blijven!

Voor herziening is eerst nieuw bewijs nodig, hier een doodsimpel DNA-testje wat alleen door onderzoek politie/OM kan worden gedaan! En ik vraag al om dit doodsimpele onderzoekje sinds april 2004! En natuurlijk de valse aangiften door klagers sinds 2008.  Het wordt corrupt steeds geweigerd, ook door alle betrokken blijkbaar aan de doofpot meewerkende rechters, hoogstwaarschijnlijk in opdracht Ministerie Justitie zelf. Volgens getuige Elise Boers uit Uden zat mijn voormalige broer mr. Johan Smedema uit Gennep daar achter in samenwerking met dus justitie en geheime dienst. Dat zal weer een gevolg zijn van een achterbakse illegale koninklijke regeling of wetje uit 1975. Dat alles maakt dat Justitie en dus OM hier de verkrachters dus helpt en mij als slachtoffer zoveel als mogelijk tegenwerkt! Hans is heimelijk vogelvrij verklaard. Huiveringwekkend corrupt en schending mensenrechten! OM pleegt hier dus openlijk fraude, want mag natuurlijk geen misbruik maken van hun bevoegdheid! Maar hier helpen ze verkrachters en medeplichtigen, en vervolgen slachtoffer Hans en zijn nog argeloze zieke vrouw met dissociatie.

Convention Against Torture

Conform o.a. de convention against torture moeten Nederlandse ambtenaren direct een onderzoek starten zodra iemand aangeeft dat hij wordt vervolgd. Ik doe dat al sinds 2000, maar men weigert dat te doen wat onrechtmatig is en mijn mensenrechten schend. Beide heren hier maken zich daaraan schuldig!

 

censorship
censorship

Toetsing handelwijze Officier Justitie mr. Hoekman OM Leeuwarden & mr. J.R. (Jan) Eland Hoofd Officier Justitie Groningen aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

Mr. Hoekman OM Leeuwarden & mr. J.R. (Jan) Eland OM Groningen hebben de volgende misdrijven, fouten en/of fraude gepleegd:

 1. de beginselen van ‘formele behoorlijkheid’ geschonden en zijn plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
 2. Omdat hij opzettelijk handelde, schond hij ook de beginselen van ‘materiële behoorlijkheid’ en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
 3. Hij schond ook het beginsel van ‘professionaliteit’ volgens de standaard van zijn beroepsgroep.
 4. Hij schond ook het beginsel van ‘fair play’ door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
 5. Bovendien schond hij het ‘criterium van redelijkheid’. Hij moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
 6. Volgens het beginsel van ‘evenredigheid’ moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
 7. Volgens het beginsel van ‘rechtszekerheid’ mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
 8. Volgens het beginsel van ‘Verbod misbruik van bevoegdheid’ mocht men niet de verkrachters beschermen, en slachtoffer Hans Smedema vervolgen!
 9. Volgens het beginsel ‘Discriminatieverbod’ mocht men niet de verkrachters jarenlang wel aangifte laten doen, en slachtoffer Hans Smedema juist niet en zelfs vervolgen!
 10. Vele andere beginselen zijn ook geschonden!

Zie voor meer details mijn Post  uit 2011  Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman & Hans Smedema Affaire!

Volgens asielrechter Rex J. Ford uit Miami Florida had ik in 2009 tijdens de zittingen al recht op asiel volgens maar liefst 5 gronden als bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid hier achter zat.  Uniek of zeer zeldzaam volgens hem! Zie Post Unbelievaable 5 gronds for asylum according to asylum Judge Rex J. Ford Miami court!

Conclusie OvJ OM Leeuwarden mr. Hoekman & mr. J.R. Eland HOvJ OM Groningen hebben corrupt gehandeld!

Jan Eland OM Groningen
Jan Eland OM Groningen

Mr. Hoekman & mr. Eland hebben door ieder onderzoek naar valse aangiftes te weigeren inderdaad onrechtmatig en onwettelijk gehandeld en dat met boze kwaadaardige opzet! Beiden stonden onverschillig tegenover het onrecht mij en mijn vrouw aangedaan! Ze weigerden ook iedere controle of onderzoek terwijl mijn zaak oneindig veel groter is dan slechts zogenaamde belediging! Dus is de uitspraak het is ‘een corrupte schoft’ ook hier weer een correcte rechtmatig te gebruiken term. Hoekman deed dat vermoedelijk in opdracht van mr. J.R. Eland Hoofd Officier Justitie Groningen, maar dat neemt niet weg dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen! Hij mag nooit onschuldige slachtoffers de gevangenis insturen na een dienst opdracht van justitie! Stasi methoden en totaal onrechtmatig. Recht hoeft NOOIT te wijken voor onrecht! Hij had gebruik moeten maken van de klokkenluiders regeling voor ambtenaren maar is daar blijkbaar te laf en corrupt voor.

Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet. Geen herziening en vernietiging vonnis Hof Arnhem mogelijk dan!

De waarheid is nooit een wettelijke belediging en hier noodzakelijk ter verdediging van mijzelf met PTSS, mijn weerloze vrouw met DIS, en tbv het algemeen belang. Het Nederlandse volk moet op de hoogte gebracht worden van deze huiveringwekkende zaak die Nederland als geheel in een zeer negatieve publiciteit zal brengen!

Deze corrupte officieren van justitie horen geschorst en ontslagen te worden, met gevangenisstraf!

Ons lijden blijft maar doorgaan!

Ons lijden blijft zo maar doorgaan en dat sinds 1972! Huiveringwekkend en bijna oneindig keer een simpele zogenaamde belediging van een verkrachter.

 • Geen enkele slachtofferhulp!
 • Geen daadwerkelijke juridische bijstand via advocaat. Zelfs Bram Moszkowicz weigerde hoofdzaak aan te pakken en kreeg geen enkele verdediging voor elkaar zoals doodsimpele DNA-testje of de perfecte getuigen! Zijn broer weigerde om de civiele claim tegen de Staat op te starten! Moszkowicz werd destijds zwaar geïntimideerd en onder druk gezet via belastingdienst! Doofpot!
 • Geen medische hulp door therapie. PTSS voor Hans en DIS voor mijn vrouw. We worden dus opzettelijk ziek gehouden!
 • Mijn vrouw die wordt bedrogen, en corrupt wordt voorgehouden dat ik gek zou zijn met alle gruwelijke gevolgen van dien. Mijn geloofwaardigheid is sinds 2000 compleet verdwenen als direct gevolg van de doofpot en groteske samenzwering.
 • 250.000 euro onnodige kosten om zaken te bewijzen die allang bekend zijn bij justitie, medici en familie.
 • 6700 euro te betalen aan verkrachters via CJIB na fraude(!) door rechters die geen enkele verdediging toestaan! Mijn enige ‘misdrijf’ is het vragen om een onderzoek door justitie wat sinds 2004 geweigerd wordt, en vervolgens publiceren op mijn Blog mede gezien het grote algemeen maatschappelijk belang.
 • Schijn-rechtszaken waarbij geen enkele verdediging is toegestaan! Wat bewijst dat rechters betrokken zijn bij de doofpot en hier dus NIET onafhankelijk!
 • Kafkaësk geen enkele informatie verstrekken over het waarom? Wij begrijpen er niets van!
 • Honderden slapeloze nachten.
 • Soms huilende vrouw.
 • Leven als vluchteling in Spanje en twee keer politiek asiel vragen Amerika. Totaal 9 maanden vast!
 • Vaak onschuldig toch als gek gezien sinds 2000! Huiveringwekkend.
 • 10 maanden gevangenis, 9 voor asiel en 1 onschuldig in P.I. Ter Apel.
 • Nu emotioneel en financieel ook kapot.
 • etc.

 

Rechter mr. J.Y.B. Jansen Rechtbank Leeuwarden corrupt!

Rechter mr. J.Y.B. Jansen Rechtbank Leeuwarden corrupt!

BevelRCJansen167Analyse van de opzettelijk foute veroordeling tot preventieve gevangenisstraf door de blijkbaar corrupte mr. Jansen rechtbank Leeuwarden op 20 september 2013 van het onschuldige en weerloze slachtoffer Hans Smedema uit Drachten. Eerder politierechter mr. Jeroen van Bruggen ook van rechtbank Leeuwarden weigerde ook laf en corrupt mij iedere verdediging op 9-2-2009. En de rechters van Hof Arnhem die dat ook laf en corrupt weigerden!

Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet.

Zie Post Onrechtmatig aangehouden door OM Leeuwarden!

Voorlopige hechtenis kan alleen bij zware misdrijven met meer dan 4 jaar gevangenis!

Zie Art. Judex.nl Voorlopige hechtenis

Mijn aanhouding was vanaf het begin onrechtmatig! Het gaat om maar 3 maanden voorwaardelijk. Waarom lieten rechercheur Bart van Someren politie Drachten, mr. Hoekman OM, RC mr. J.Y.B. Jansen rechtbank Leeuwarden en mr. Sipma van GVK Adure Advocaten dat dan toch toe?

Hier de noodzakelijke redenen:

 1. Eerst moest Hof Arnhem beslissen om ‘voorwaardelijke 3 maanden'(!) in definitief om te zetten! Dus gewone procedure van weken of maanden! En het vonnis was fraude omdat er geen enkele verdediging(!) werd toegestaan! Dus No Fair trial en volgens nationaal en internationaal recht een ongeldig vonnis! Mensenrechtenschendingen.
 2. Het moet gaan om een ernstig feit met gevaar volgens de punten 3 – 5. Hier niet het geval! Fraude dus!
 3. Het moet gaan een een delict waar 4 jaar of langer gevangenis op staat! Hier 3 maanden en nog voorwaardelijk ook! Dus geen voorlopige hechtenis toegestaan, maar toch werd slachtoffer Hans Smedema aangehouden en een maand gevangen gehouden in P.I. Ter Apel!
 4. Er moet sprake zijn van ernstige bezwaren! En die zijn er niet bij slechts belediging(lange tenen) van verkrachter Jaap Duijs uit Drachten waartegen mij het doen van aangifte sinds 2004 niet is toegestaan! Ook tijdens aanhouding niet! Verboden om aangifte te doen! Al wer ernstige mensenrechtenschendingen! Dus ongeldig vonnis en ik had het volste recht om politiek asiel aan te vragen in o.a. Amerika.
 5. Er moeten ook gronden zijn voor de voorlopige hechtenis. Alleen bij gevangenis van 6 jaar of meer! Dus hier niet van toepassing!

Dus was de aanhouding door RC mr. Jansen in opdracht van Min. Justitie onrechtmatig en fraude! Net als in Vancouver waar ik een week eerder teruggestuurd werd in opdracht Min. Justitie, om mij het vragen van politiek asiel in Amerika onmogelijk te maken, en waarbij men zelfs fraude en corrupt handelen blijkbaar acceptabel vond! Hans Smedema moest ten koste van alles tijdelijk ‘kaltgesteld’ worden! Bekend is ook dat Justitie Nederland Amerikaanse justitie om hulp heeft gevraagd bij hun Koninklijk goedgekeurde politieke samenzwering tegen onschuldig slachtoffer Hans Smedema en zijn nog steeds weerloze argeloze vrouw! Tijdens die maand in P.I. Ter Apel heeft men hoogstwaarschijnlijk Amerika opnieuw verzocht Hans direct aan de grens terug te sturen of jaren in de gevangenis te zetten? Ik ben feitelijk heimelijk stateloos! 

Verweer door Hans Smedema tijdens zitting op 20 september 2013 zonder enig document!

Als een hond mag je voor deze corrupte schoft rechter mr Jansen verschijnen zonder enig document!  En het ging hem zogenaamd(!) om de kans op herhaling van belediging! Hij vond dat ik politierechter mr. Jeroen van Bruggen had beledigd en nu al weer rechercheur Bart van Someren op mijn Blog beledigde! En weigerde om de boete te betalen aan de verkrachters. Maar zo stelde ik, het gaat hier helemaal niet om belediging maar om mijn aangiftes van jarenlange verkrachtingen, moord, moordaanslagen, mind control en veel erger sinds 1972! En fraude tijdens de zittingen waarbij onrechtmatig en onwettelijk geen verdediging werd toegestaan! Mijn normale civiele rechten zijn mij afgenomen, stelde ik.

Er was geen enkele geldige reden zoals hier boven al uitvoerig vermeld! Dus merkwaardig dat RC Jansen fraude pleegt en mr. Sipma niet hier specifiek op in ging! Niets 4 jaar gevangenis en niets ernstig gevaar bij slechts belediging van een verkrachter! En ik wist niets van wanneer wel of niet voorlopige hechtenis! Ik zat vast voor ik alles kon opzoeken en mij zelf verdedigen! Er had ook direct een kort geding om vrijlating gevoerd moeten worden!

Ik heb hem meegedeeld dat ik gezien de extreme situatie zonder civiele rechten in Nederland en de vervolging ten mij en mijn vrouw, het volste recht had om alle namen openlijk te publiceren! Bevestigd door asielrechter Rex Ford uit Maimi Florida. Maar hij dacht dat die hier in Nederland niets te vertellen had! Fout stelde ik want internationaal recht mbt politiek asiel tegen Nederland gaat natuurlijk ver boven nationaal recht van belediging. Wel de splinter zien, maar niet de balk.

Ook stelde ik dat mijn pogingen om opnieuw politiek asiel in Amerika te krijgen te werkelijke reden voor de aanhouding moesten zijn en dat men mij in Vancouver al had meegedeeld dat Justitie Nederland achter het verzoek zat! IK heb het volste recht om politiek asiel aan te vragen in Amerika zo stelde ik nog! Het is een basis mensenrecht! Toch bood ik direct aan om de namen even te anonimiseren. Een kleinigheid en kan later altijd weer na politiek asiel aan de eisen van het desbetreffende land aangepast worden. Tot ze vervolgd en voor de rechter zijn geweest dan. Ook dat de hele zaak met een doodsimpel DNA-testje te bewijzen viel en dat het vonnis van 3 december 2012 Hof Arnhem gebaseerd was op fraude, geen enkele verdediging toegestaan, en dus ongeldig!

‘Ik ben hier de enige die alles openlijk en transparant publiceert, jullie/justitie doen alles heimelijk, achterbaks en crimineel’ zo stelde ik nog.

Mr. Sipma van Adure advocaten had veel krachtiger moeten optreden en ik vermoed gezien de latere gang van zaken dat hier boze opzet in  het spel is! Baukje Dijkstra zou mij eerst verdedigen en daar sprak ik ruim 2 uur mee, maar er was sprake van belangenverstrengeling, met vermoedelijk mijn vrouw! Maar dat werd mij niet meegedeeld!

Pas half uur voor de zitting zag ik mr. Sipma die er niets van had begrepen zo bleek en geen kopie van de stukken had voor mij! Ik zat dus zonder kennis van de aanklachten! Baukje Dijkstra kon mij niet vertellen wat artikel 14g betekende, want dat kwam nooit voor zo stelde ze! Wat later door Sipma werd bevestigd! Ik werd dus veroordeeld door deze corrupte schoft rechter mr. Jansen, zonder recht op een goede daadwerkelijke effectieve verdediging!

censorship
censorship

Toetsing handelwijze rechter mr. J.Y.B. Jansen aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

Mr. J.Y.B. Jansen rechtbank Leeuwarden heeft tegenover slachtoffer Hans Smedema de volgende misdrijven, fouten en/of fraude gepleegd:

 1. de beginselen van ‘formele behoorlijkheid’ geschonden en zijn plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
 2. Omdat hij opzettelijk handelde, schond hij ook de beginselen van ‘materiële behoorlijkheid’ en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
 3. Hij schond ook het beginsel van ‘professionaliteit’ volgens de standaard van zijn beroepsgroep.
 4. Hij schond ook het beginsel van ‘fair play’ door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
 5. Bovendien schond hij het ‘criterium van redelijkheid’. Hij moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
 6. Volgens het beginsel van ‘evenredigheid’ moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
 7. Volgens het beginsel van ‘rechtszekerheid’ mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
 8. Volgens het beginsel van ‘Verbod misbruik van bevoegdheid’ mocht men niet de verkrachters beschermen, en slachtoffer Hans Smedema vervolgen!
 9. Volgens het beginsel ‘Discriminatieverbod’ mocht men niet de verkrachters jarenlang wel aangifte laten doen, en slachtoffer Hans Smedema juist niet en zelfs vervolgen!
 10. Vele andere beginselen zijn ook geschonden!

Zie voor meer details mijn Post  uit 2011  Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman & Hans Smedema Affaire!

Volgens asielrechter Rex J. Ford uit Miami Florida had ik in 2009 tijdens de zittingen al recht op asiel volgens maar liefst 5 gronden als bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid hier achter zat.  Uniek of zeer zeldzaam volgens hem! Zie Post Unbelievaable 5 gronds for asylum according to asylum Judge Rex J. Ford Miami court!

 

Conclusie rechter mr. J.Y.B. Jansen heeft corrupt gehandeld!

Mr. J.Y.B. Jansen heeft inderdaad onrechtmatig en onwettelijk gehandeld en dat met boze kwaadaardige opzet! Hij stond onverschillig tegenover het onrecht mij en mijn vrouw aangedaan! Hij weigerde ook iedere controle of onderzoek! Dus is de uitspraak het is ‘een corrupte schoft’ ook hier weer een correcte rechtmatig te gebruiken term.

Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet.

De waarheid is nooit een wettelijke belediging en hier noodzakelijk ter verdediging van mijzelf, mijn weerloze vrouw, en tbv het algemeen belang. Het Nederlandse volk moet op de hoogte gebracht worden van deze huiveringwekkende zaak.

Deze corrupte rechter moet geschorst worden en uit de rechterlijke macht gezet worden, met gevangenisstraf! Hij mag nooit weer als rechter optreden.

 

Rechercheur Bart van Someren Politie Drachten corrupt!

Rechercheur Bart van Someren Politie Drachten corrupt!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Op 25 maart 2014 werd ik, Hans Smedema uit Drachten, verhoord wegens de ‘zogenaamde belediging’ van een corrupte ambtenaar in functie Bart van Someren van politie Drachten. Er komt gelukkig een openbare rechtszaak over zo is mij beloofd. Weer uiterst merkwaardig dat wel de zogenaamde belediging wordt onderzocht en vervolgd, maar niet de huiveringwekkende casus waar Hans melding van maakt en vergeefs sinds 2000 om een onderzoek en doodsimpel DNA-testje vraagt, wat het in één simpele klap bewijst! Die zaak is waarschijnlijk een miljoen maal groter en grotesker dan de zogenaamde beledigingen!

Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet.

Het is glashelder inmiddels dat Politie Drachten samenwerkt met en feitelijk deel uitmaakt van de criminele organisatie die als doel en resultaat heeft, het totaal verwoesten van het het leven van Hans en W..s Smedema! Ze plegen openlijk fraude en o.a. misbruik van bevoegdheid, maar zijn vermoedelijk Koninklijk beschermd!

Om te voorkomen dat ik mij tijdens een zitting kan verdedigingen, zal men mij natuurlijk corrupt vooraf aanhouden zodat ik geen toegang tot mijn enorme dossier heb, een piket advocaat toewijzen die er zo snel niets van begrijpt gezien de complexe casus, en zo weer zonder enige verdediging, mij veroordelen tot gevangenisstraf en betalen boete aan corrupte ambtenaren en weer voormalig leraar frans en verkrachter drs. J.J. (Jaap) Duijs! Dit gaat zo al sinds 2000!

Zie Post daarover Verhoor belediging corrupte Ambtenaar in functie!

Hier een samenvatting van mijn redenen die tot deze beschuldiging hebben geleid! En dus mijn verdediging tijdens de mij beloofde rechtszitting later! Dit naast de al afgegeven stukken tijdens het verhoor op 25 maart 2014.

Zie voor alle andere beschuldigingen mijn Page: 5 J’Accuse!

Chronologische gebeurtenissen die corrupt zijn bewijzen!

 1. Op maandag 16 september 2013 een paar uur na boeken vlucht naar Mexico(!) wordt ik in Drachten bezocht door twee rechercheurs van Politie Drachten, Bart van Someren was er een van,  met de oproep om de volgende dag om 14.00 uur te verschijnen voor verhoor wegens belediging! Zie Post Nieuw verhoor politie Drachten wegens belediging!
 2. Een week eerder werd mij het vragen van politiek asiel in Amerika niet toegestaan doordat mij de toegang tot Canada op Vancouver Airport werd geweigerd op verzoek Justitie Nederland(!), met advies om het via Mexico te proberen. Totaal 2000 euro kosten.  Zie Post Canada Vancouver Airport Immigration denies entry to victim Hans Smedema!
 3. Ik boek argeloos dus op maandag/dinsdag een KLM vlucht naar Mexico City voor woensdag 18 september 2013 en vervolgens naar Amerikaanse grens met de Hotels en zo. Totaal 1200 euro aan geboekte kosten! Mij was niet meegedeeld op maandag of tijdens ruim 3 uur durende verhoor op dinsdag 17 september 2013 dat ik direct zou worden aangehouden en gevangen gezet! Ik verwacht gewoon weer een zitting rechtbank Leeuwarden, wat ik juist graag wil en wat noodzakelijk is om deze groteske doofpot affaire open te blazen!
 4. Het verhoor ging om slechts één klacht van verkrachter drs. J.J. (Jaap) Duijs uit Drachten die zich nota bene beledigd voelt, na 30 jaar mijn weerloze argeloze vrouw gebruikt, misbruikt en juridisch gezien te hebben verkracht!
 5. Echter enkele uren voor vertrek werd ik plotseling aangehouden in onze woning in Drachten en zonder enige waarschuwing, met als drogreden, niet voldoen aan vonnis Hof Arnhem d.d. 3 december 2012. Overigens een frauduleus onrechtmatig vonnis in hoger beroep waarbij iedere verdediging ondanks de zeer professionele advocaten mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans, werd geweigerd! Namelijk doodsimpel DNA-testje wat mijn stellingen in één klap had bewezen, en perfecte getuigen zoals twee rechercheurs politie, Voshol Leeuwarden en Haye Bruinsma Drachten en een waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden mr. R.W. (Ruud) Rosingh, later raadsheer Arnhem. Eerder het onrechtmatige frauduleuze vonnis politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden die ook corrupt iedere verdediging weigerde! Normaal zou ik zijn vrijgesproken en de klagers vervolgd zoals ik al sinds 2000 bij Voshol politie Leeuwarden gemeld heb en in 2004 Haye Bruinsma politie Drachten aangifte  van heb gedaan! Zie o.a. bij Pages 1.4 Dossier Hans Smedema Affaire!
 6. Tijdens verhoor op 17 september weigert Bart van Someren onrechtmatig mijn onschuld te bewijzen en/of mijn aangifte tegen verkrachter en vader vrucht drs. J.J. (Jaap) Duijs en vele anderen, en/of onderzoek doodsimpel DNA-testje op te nemen of te onderzoeken! Ook vermelding eerdere aangifte bij rechercheur Haye Bruinsma op 23 april 2004 werd niet naar geluisterd. Blijkbaar stond de uitkomst van het verhoor dus partijdig al van te voren vast! Anders zou er immers eerst onderzoek hebben moeten plaatsvinden!
 7. Diezelfde avond werd ik dus plotseling aangehouden om 20.15 uur, enkele uren voor mijn vertrek en tweede poging om politiek asiel in Amerika te vragen nu via Mexico wegens de vervolging en ernstige mensenrechten schendingen door Nederland tegen mij en mijn weerloze nog argeloze vrouw! Zie Post Onrechtmatig aangehouden door OM Leeuwarden in opdracht Min. Justitie!
 8. Zie ook voor alle documenten en Proces Verbalen de cruciale Post Onschuldig gevangen gezet P.I. Ter Apel door Politie & OM!
 9. Plotselinge aanhouding mag uitsluitend bij zeer ernstige gevallen van 4 jaar gevangenis of meer! Zie vorige Posts! Bart van Someren wist dat wel en heeft dus opzettelijk Hans Smedema onrechtmatig 31 dagen opgesloten om Hans te pesten en te intimideren! Fraude dus! Werkelijke reden was natuurlijk opdracht van Ministerie Justitie/Openbaar Ministerie om via snelle aanhouding te voorkomen dat Hans Smedema in Amerika voor de tweede keer(eerder 2009) om asiel zou vragen! Wat het basis mensenrecht is van iedere wereldburger! Dus zelfs ook van Hans Smedema! Bart wist dit en koos bewust voor fraude en onrecht door Hans onschuldig en weerloos zonder inhoudelijke effectieve verdediging en/of bewijs via doodsimpel dna-testje, de gevangenis in te gooien! Bart loog dus in zijn Proces Verbaal door die werkelijke reden niet te noemen en zo rechter RC mr. Jansen cruciale informatie te onthouden! Overigens weigerden ook OvJ Hoekman en RC mr. Jansen rectbank Leeuwarden op 20 september 2013 Hans iedere verdediging en onderzoek, en zijn dus ook corrupt bezig geweest. Het is een gecoördineerde aanval op Hans Smedema door feitelijk een criminele organisatie!
 10. Ik zat dus als direct gevolg weigering iedere verdediging door Bart van Someren, 31 dagen onschuldig en onrechtmatig vast volgens de volgende betrokkenen: mr. Sipma Adure Advocaten Drachten, OvJ mr. Hoekman en drie rechters meervoudige rechtbank Leeuwarden! Meer bewijs onschuld en onrechtmatigheid lijkt me niet nodig toch?
 11. Vervolgens op 25 maart 2014 weer verhoor door rechercheurs politie Drachten Jan de Groot en Edema wegens de zogenaamde belediging van Bart van Someren die in mijn juridisch correcte beschuldiging van fraude besloten is! Zie Post Verhoor Belediging Corrupte Ambtenaar in Functie!

Waarom is rechercheur Bart van Someren dus corrupt?

Ter verdediging van onrecht de feiten en waarheid over iemand vertellen is nooit wettelijke belediging! Recht hoeft nooit te wijken voor onrecht! Zie Post Noodweer principe in de genoemde stukken. Bovendien is het mijn taak om mijn vrouw te verdedigen die dat zelf nog niet kan, ook mijzelf en bovendien is het mijn plicht om van deze groteske fraude zaak het Nederlandse volk op de hoogte te brengen.

 1. Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet.
 2. Politie rechercheur Bart van Someren heeft nagelaten om onpartijdig te controleren of Hans Smedema gelijk had met zijn stelling het slachtoffer te zijn van een ongelofelijke doofpot affaire, waarbij hij onschuldig werd veroordeeld zonder recht op een eerlijke rechtsgang! En samen met zijn vrouw sinds 1972 het slachtoffer was van verkrachtingen, mishandelingen, onrechtmatig in de steek gelaten door politie, OM, justitie, ministers, medici en politici. Hans heeft hem tijdens het verhoor op 17 september 2013 daarvan op de hoogte gebracht en verwezen naar zijn collega zedenrechercheur Haye Bruinsma die op 23 april 2004 de aangifte van Hans Smedema naar OM OvJ Duinhoven had doorgezonden en na 5 maanden wachten werd verboden om onderzoek te doen! Discriminatie en/of ongelijke behandeling dus.
 3. Hans had hem ook gewezen op de onrechtmatigheid van de vonnissen, het gruwelijke van het feit dat hans op grond van weigering van iedere verdediging, weigering onderzoek en vervolging verkrachters, nu verplicht werd om aan de verkrachters van zijn vrouw, zelfs een vader kind namelijk Rieks Perdok uit Roden en vader vrucht drs. J.J. (Jaap) Duijs uit Drachten, 6400 euro schadevergoeding te betalen! En dat Hans dat daarom weigerde! En weigerde om de namen van zijn Blog te verwijderen om dezelfde reden, namelijk onrechtmatige frauduleuze vonnissen in combinatie met de dringende noodzaak om dit publiek bekend te maken!
 4. Bart van Someren heeft nagelaten om middels een doodsimpel DNA-testje waar alle betrokkenen vrijwillig aan mee wilden werken ook nog, het gelijk van de stellingen van Hans Smedema te bewijzen. Namelijk dat Hans niet de vader is van o.a. hun jongste zoon, overigens van al hun drie kinderen, dus dat zijn vrouw inderdaad ernstig ziek is met dissociatie/amnesie/verdringing en daardoor onjuiste verklaringen heeft afgelegd over Hans Smedema en klager drs.  J.J. (Jaap) Duijs uit Drachten, dus dat iemand haar weerloos moet hebben gebruikt, misbruikt en verkracht, en dus dat Hans onschuldig veroordeeld werd door rechtbank Leeuwarden en Hof Arnhem! Vonnis van 9-2-2009 rechtbank Leeuwarden en Hof Arnhem 3-12-2012 moesten worden herzien en vernietigd!
 5. Het ondanks duidelijke glasheldere aanwijzingen nalaten van onderzoek ter verdediging en o.a. het doodsimpele DNA-testje, kan alleen gezien worden als opzettelijk partijdig,  boze opzet, kwaadaardig handelen, onwettelijk en onrechtmatig plegen van obstructie van waarheidsvinding en obstructie van recht!
 6. Hans Smedema daarna, hoewel onschuldig, direct aanhouden op grond niet voldoen aan glashelder frauduleuze en dus onrechtmatige vonnis Hof Arnhem/rechtbank Leeuwarden waarbij geen verdediging werd toegestaan, is dan fraude.  Nota bene ‘s avonds om 20.15 uur nog, vervolgens vier dagen in een cel opsluiten zonder schriftelijke documenten met opgaaf reden, zonder advocaat met voldoende tijd om zich in deze zeer complexe zaak voor te bereiden.  Sterker nog sinds 2004 is het Hans Smedema niet gelukt om een advocaat te vinden die hem wil of mag bijstaan! Mr. A. (Bram) Moszkowicz weigerde Hans in de hoofdzaak bij te staan en heeft tijdens de zitting Hof Arnhem geaccepteerd dat er geen doodsimpel DNA-testje en geen getuigen a decharge gehoord werden, dus mocht Hans niet daadwerkelijk bijstaan, of werd daartoe onrechtmatig gedwongen middels intimidatie via belastingonderzoeken en andere zaken!
 7. Plotselinge preventieve aanhouding mag uitsluitend bij 4 jaar gevangenis of meer! Zie eerder genoemde Posts daarover! Bart heeft dus Hans met boze opzet 31 dagen laten opsluiten, en bovendien bewijzen voor Rechter Jansen rechtbank Leeuwarden achtergehouden! Hans kon zich zonder documenten en achterliggende stukken niet verdedigen daar bij Jansen! mr. Sipma zag Hans pas half uur van te voren en die begreep natuurlijk nog niets van deze zeer complexe zaak! Er was dus opzettelijk sprake van geen effectieve verdediging! Bart had eerst rustig onderzoek moeten doen! Er was geen enkele inhoudelijke noodzaak om snel te handelen! Zie toetsing behoorlijkheidswijzer hier onder.
 8. Bart wist dat Hans Smedema onschuldig was, of had dat kunnen weten of vooraf moeten controleren!
 9. Bart hield daarmee ook een herzieningsverzoek van het vonnis via de Hoge Raad in Den Haag onrechtmatig tegen!
 10. Bart zal zich waarschijnlijk laf en corrupt verschuilen achter een opdracht van mr. Hoekman OvJ OM Leeuwarden en mr. Eland Hoofd Officier Justitie OM Groningen, maar dat doet niets af aan zijn eigen foute handelen! Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen rechtmatig handelen en dus onderzoek! Heeft hij mr. Hoekman gewaarschuwd? Afdeling Integriteit Groningen gewaarschuwd? Zijn vakbond, klokkenluidersregeling politie toegepast? Hij had moeten integer moeten weigeren om aan deze fraude mee te werken! Hij was daar blijkbaar dus te laf en corrupt voor! Je laat geen onschuldige weerloze slachtoffers in de steek als rechercheur!
censorship
censorship

Toetsing handelwijze rechercheur Bart van Someren aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

Rechercheur Bart van Someren 2013 Politie Drachten heeft de volgende misdrijven, fouten en/of fraude gepleegd:

 1. de beginselen van ‘formele behoorlijkheid’ geschonden en zijn plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
 2. Omdat hij opzettelijk handelde, schond hij ook de beginselen van ‘materiële behoorlijkheid’ en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
 3. Hij schond ook het beginsel van ‘professionaliteit’ volgens de standaard van zijn beroepsgroep.
 4. Hij schond ook het beginsel van ‘fair play’ door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
 5. Bovendien schond hij het ‘criterium van redelijkheid’. Hij moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
 6. Volgens het beginsel van ‘evenredigheid’ moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
 7. Volgens het beginsel van ‘rechtszekerheid’ mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
 8. Volgens het beginsel van ‘Verbod misbruik van bevoegdheid’ mocht men niet de verkrachters beschermen, en slachtoffer Hans Smedema vervolgen!
 9. Volgens het beginsel ‘Discriminatieverbod’ mocht men niet de verkrachters jarenlang wel aangifte laten doen, en slachtoffer Hans Smedema juist niet en zelfs vervolgen!
 10. Vele andere beginselen zijn ook geschonden!

Zie voor meer details mijn Post  uit 2011  Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman & Hans Smedema Affaire!

Volgens asielrechter Rex J. Ford uit Miami Florida had ik in 2009 tijdens de zittingen al recht op asiel volgens maar liefst 5 gronden als bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid hier achter zat.  Uniek of zeer zeldzaam volgens hem! Zie Post Unbelievaable 5 gronds for asylum according to asylum Judge Rex J. Ford Miami court!

Conclusie over Bart van Someren

Naar mijn mening zijn mijn opmerkingen over Bart van Someren op grond van mijn huidige kennis van deze zaak(!), correct!

Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet.

Het is in normaal Nederlands fraude, onrechtmatig, onwettelijk, laf en dus corrupt! Mijn aanduiding van ‘een corrupte schoft’ is de feitelijke waarheid, bovendien proportioneel gezien ons lijden sinds 1972 en dus wettelijk zeker geen belediging! In een eerlijk land met eerlijke rechters zou ik vrijgesproken worden en Bart van Someren samen met vele anderen vervolgd.

Waarom is het proportioneel? Omdat slechts belediging van een onrechtmatig en onwettelijk handelende en dus corrupte rechercheur, in dit geval in geen enkele verhouding staat tot het buitenproportionele geweld wat Hans Smedema en zijn nog steeds weerloze ernstige zieke en onwetende vrouw is aangedaan! Die casus is waarschijnlijk een miljoen maal ernstiger en grotesker dan slechts zogenaamde belediging! Wat de boze opzet van een doofpot affaire bewijst. Zie Post Misdrijven chronologisch! 

Net als bij de klager en verkrachter drs. J.J. (Jaap) Duijs uit Drachten die blijkbaar door verraders binnen politie Drachten beschermd wordt! Hoe kan een verkrachter gedurende 30 jaar die misbruik maakt van de weerloosheid van een ernstig zieke vrouw, zich nou beledigd voelen? Dat is een leugen dus heeft geen waarde, maar stel we geven het een waarde van 1 punt mee, dan is wat hij mijn vrouw heeft aangedaan minimaal het 10.000 voudige als hij gemiddeld iedere twee weken mijn vrouw misbruikte zoals hij mij zelf ooit vertelde. Een 1000 verkrachtingen is heel wat ernstiger dan zogenaamde belediging, dus een understatement ook nog met slechts 10.000 voudige!

Maar in dit geval wegens betrokkenheid Koninklijk huis zal ik worden veroordeeld en moet aan een corrupte rechercheur die verkrachters onrechtmatig nota bene beschermd, schadevergoeding betalen!

Zie ook mijn oude Post Ik beschuldig Politie organisatie! en Politie faalt!

Juridische bijstand verboden of heimelijk niet effectief

Uit het hele dossier blijkt dat hoewel het hier nota bene gaat om een juridisch opgezette doofpot affaire door mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg, advocaten niet mogen ingrijpen, of dat door misleiding of zware intimidatie niet willen, en/of door hun lafheid niet aandurven.

Op deze Blog zijn alle zaken waar een advocaat werd afgedwongen, of zoals bij mr. A. (Bram) Moszkowicz waar geen daadwerkelijke effectieve verdediging werd gevoerd, gedetailleerd besproken.

Ook tijdens mijn laatste onrechtmatige aanhouding door de corrupte rechercheur Bart van Someren, bleek dat de eerste piket advocate van Adure Advocaten mr. Baukje Dijkstra wegens belangenverstrengeling mij niet mocht bijstaan. Een half uur voor de zitting van de ook al corrupte Rechter Commissaris mr. J.Y.B. Jansen van rechtbank Leeuwarden, zag ik voor het eerst en nog steeds zonder enig document te hebben gezien(!), mr. Sipma van hetzelfde advocatenkantoor Adure uit Drachten. Deze bleek niets te hebben begrepen van de totale complexe zaak en begreep niet waarom men mij had aangehouden! Weer was tijdens die zitting geen sprake van effectieve daadwerkelijke verdediging! Pas na 31 dagen werd ik vrijgesproken, terwijl dat via een kort geding direct in de eerste dagen bij politie Drachten al had gekund zo bleek mij pas later. Boze kwaadaardige opzet dus!

Door wel een piket advocaat te accepteren, die feitelijk effectief en heimelijk voor mij niets wil, kan of mag doen, lijkt het voor de buitenstaanders met slechts een half brein, dat ik wel degelijk mij kon verdedigen.

Dat is een totaal verkeerd beeld.

Ik ben daarom genoodzaakt om verder GEEN gebruik te maken van piket advocaten! Maar heb wel recht op daadwerkelijke effectieve verdediging! Ik eis wel te worden verdedigd door een advocaat van hoog niveau met minimaal vele weken tot beter maanden de tijd om zich voor te bereiden.

Deze advocaat zal van buiten Nederland moeten komen omdat Nederlandse advocaten immers blijkbaar gebonden zijn om mij GEEN bijstand te verlenen!

Overigens is een rechtsgang binnen Nederland om dezelfde redenen nooit eerlijk. Ze moeten blijkbaar geen eerlijke rechtsgang toestaan en weigeren daarom ieder onderzoekje of getuigen.

Rechters horen te weigeren om hieraan mee te werken! Iedere zitting binnen Nederland is onrechtmatig naar internationaal recht! De vonnissen zijn dus ook ongeldig.

Fictief onderzoek, maar bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

“Sommige gezagsdragers, met name diverse rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’.

De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op alle verantwoordelijke leden Koninklijk huis sinds 1975 zijnde Juliana, Beatrix & Willem Alexander, ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu. Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen.

Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers, met name rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“De rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van burger Hans Smedema uit Drachten en als echtpaar met voeten te treden.”

”Minister Presidenten, specifiek JanPeter Balkenende en Mark Rutte, Ministers(mr. Donner & Opstelten), staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters(mr. Jeroen van Bruggen), rechercheurs politie, officieren van justitie, medici en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”