Strafzaak politierechter!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Strafzaak politierechter!

De strafzaak bij de Politierechter Bruggen of Van Bruggen, dacht ik, was al voorbij voordat ik mijn pleidooi ter verdediging, zelfs maar kon beginnen! Sterker nog hij ontnam mij zelfs het woord! Ik ben geen advocaat, laat staan rechter, maar ook Prof.dr. W.A. Wagenaar noemt dit soort handelwijzen in zijn prachtige boek ‘De Slapende Rechter’ fout en ik meen dat het gewoon corrupt is. Immers ik kon als slachtoffer, of verdachte, mij nu nooit verdedigen. Onmogelijk! Zelfs een onderzoek met diverse getuigen, DNA testen van de verkrachters van mijn vrouw, door de Rechter Commissaris RC, werd door hem geweigerd.

Latere opmerking in 2018: Ik wist NIET op dat moment dat ik al sinds september 2003 heimelijk en tegen mijn wil, en ZONDER enige noodzaak een antipsychoticum kreeg toegediend verborgen in een officieel doosje baby aspirine 100 mg wat goed zou zijn voor ouderen! Dat was de reden dat ik arbeidsongeschikt werd! Ik was dus helemaal niet ziek geworden omdat het me allemaal te veel werd, lichte PTSS of zo, maar ik werd ziek/arbeidsongeschikt gemaakt door een achterlijke psychiater drs. Frank van Es GGZ Drachten! Dus tijdens deze zitting corrupte politierechter mr. Jeroen van Bruggen was ik een halve zombie! Zie post 

J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Zogenaamd omdat hij toch al wist(Huh?) dat het niets zou opleveren! Idem met getuigen die de valse aangiften zouden kunnen bewijzen. Zoals Jan de Vries over Rieks P. Niet nodig volgens deze corrupte rechter, want hij wist zo wel dat het tot niets zou leiden. Hij moet dan wel de vertegenwoordiger van God op aarde zijn, zoals Prof.dr. Wagenaar over psychiaters sprak. Hij weet al zonder onderzoek wie schuldig is en wie niet. Zelfs DNA testen kan hij blijkbaar al vooraf inschatten en zodanig valideren dat hij helemaal geen onderzoek meer nodig heeft! NFI kan worden afgeschaft dan! Besparing van tientallen miljoenen! Hadden we maar meer van dit slag rechters. Maar helaas, deze uitzonderlijke kwaliteit is heel schaars.

Ik heb meerdere malen bezwaar gemaakt tegen het feit, dat ik niet meer op die korte termijn over een advocaat kon beschikken, laat staan dat die voldoende tijd had om zich in te lezen, maar dat maakte de politierechter Van Bruggen niets uit. Ook dat ik zonder advocaat nooit wist op welk moment wat te moeten doen, en dat ik met mijn PTSS en te emotionele betrokkenheid ongeschikt ben om mijn eigen verdediging te voeren.

Mr. Petra van der Vliet mocht mij niet verdedigen omdat mijn vrouw een client was, en mr. Canoy wou geen stap verzetten na ontvangst 750 euro en zonder verdere(!) vooruitbetaling, een toegezegd voorschot van 3000 euro via advocaat Hamming Drachten werd door mijn eigen vrouw geblokkeerd. Nota bene mede aanklager. Haar ziekte, juist de oorzaak van alles, maakt dat ze er alles aan zal doen om te voorkomen dat ik dit kan winnen. Dubbele persoonlijkheid is nu eenmaal gruwelijk, zeker in combinatie met een doofpot van corrupte of frauduleuze ambtenaren en familie.

De Officier van Justitie die wellicht deze hele zaak heeft verknald, blijkt Petra Hoekstra te zijn. Dat is de advocaat die ik in april 2004 al benaderde bij Machiels advocaten in Drachten, toen mij het doen van aangifte bij Politie Drachten  werd geweigerd! Ze wist toen al niet wat te doen! ‘Huh’ zo zei ze toen, ‘maar dat moeten ze doen’. ‘Maar ze doen het niet, wat doen we dan?’ ‘Ja, nee, dat wist ze ook niet!’ Kortom toen al een nul van een advocaat waar ik niets meer mee te maken wilde hebben, en logisch dat ze daar niet meer werkt, maar nog wel goed genoeg om onschuldige verdachten, even onschuldig te laten vooroordelen. Bij het OM is ieder kneusje welkom natuurlijk. Sterker nog het past uitstekend bij de cultuur daar. Gemiddeld intelligent en hoger moeten ze daar niet hebben, want die komen met kritiek! En dat willen de zwakken bij OM/Politie/Justitie beslist niet! Te zwak voor! Het vergt karakter, en dat heb je of krijgt het blijkbaar nooit meer.

Het nog door mr. Petra van der Vliet ingediende bezwaar, werd zonder enige inhoudelijke discussie van tafel geveegd. Niets geen getuigen, geen onderzoek ernaar, niets! Niets over ongeoorloofd beïnvloeden van de rechters in procedure 337/87 met drie klasse getuigen/rechters en twee advocaten als getuigen. Niets over het feit, dat alles allang bekend is bij Justitie zelf! Ik hoef dan niets meer te bewijzen.

Het door mij in mijn schrijven 29 januari 2009 aangevraagde onderzoek door de Rechter Commissaris RC werd ook zo afgewezen. Niet nodig omdat de rechter Bruggen of Van Bruggen als vertegenwoordiger van God op aarde, zonder DNA testen en zonder getuigen al bij voorbaat wist, dat Hans Smedema ongelijk had. Later Hans zelfs voorzichtig ‘gek’ noemde. Hoezo rechtvaardig? Hoezo eerlijke rechtsgang? Waarheidsvinding? Rechter moet ook de belangen van de verdachte behartigen? Niet deze rechter. Ik durf de stelling aan, dat als iemand hem zou overhoren over wat de essentie van deze zaak eigenlijk is, hij die niet naar waarheid kan geven. Hij dacht dat wij gescheiden waren, wat fout is. En er waren meer punten, die hij niet begreep.

Hij weigerde de vele getuigen zoals Jan de Vries, die immers zelf stelde de vermoedelijke vader van onze oudste zoon en middelste kind te zijn en dacht dat gezien de enorme gelijkenis,  onze jongste zoon van hoogstwaarschijnlijk Rieks P. moest zijn. Getuigen Marinus Smedema en Joop de Boer die kunnen getuigen dat ze Rieks P. op heterdaad betrapten en de trap afsloegen. Nee, niet nodig, want politierechter Bruggen weet al voor(!) het onderzoek en voor(!) het horen van de getuigen, dat het niets zal opleveren voor Hans Smedema. En dus hoeft het niet meer en dus wordt Hans het recht op verdediging ontnomen.

Toen ik dat hoorde wist ik al dat verder praten met deze ‘vertegenwoordiger van God op aarde’, niet meer zinvol was. Ik heb een wrakingsprocedure opgestart. Daar schrok hij even van en werd direct al boos. Hoe een verdachte het in zijn hoofd haalt om God zelf(Jeroen) van partijdigheid te beschuldigen, was blijkbaar boven zijn pet. Ik beschuldigde hem inderdaad van partijdigheid, mij het recht op verdediging ontnemende, recht op onderzoek RC ontnemende, recht op horen getuigen, recht op goede advocaat en voldoende tijd voor inwerken, en nog meer. Wees het onervaren broekje nog op de Rechten van de Mens die dat vereisen, maar hij begreep het blijkbaar niet. Ik heb nog het hele stuk in mijn pleidooi van prof.dr. Wagenaar over rechters voorgelezen, maar dat maakte blijkbaar geen indruk. Ook dat een rechter toch verplicht is om ook voor het slachtoffer op te treden, maar niets. Over twee weken krijg ik het verslag van die speciale zitting. Dat het werd afgewezen, zal niemand meer verbazen. Toch? Hans Smedema had geen verdediging nodig blijkbaar. Ook de door mr. Canoy nog schriftelijk aangevraagde klagers, om voor wederhoor aan een kruisverhoor te onderwerpen, zijn nooit aan bod gekomen. Zelfs nooit genoemd!

Dus ging de slachtpartij, pardon… zitting door en vroeg de rechter enkel nog naar de schadevergoedingen van de aanklagers. Dat begreep ik als leek zonder advocaat al niet, want moet niet  eerst inhoudelijk naar alle aanklachten worden gekeken? Ik had daar nog veel over opgeschreven als mijn verweer of pleidooi, zie vorige post. Hij vroeg ook steeds of ik op een verzoek van de aanklagers om geld, ook nog iets wou opmerken. Waar ik niets over kon zeggen, zonder een advocaat en zonder eerst de feiten te kennen. Dus nee, daar kan ik nu niets over zeggen ik wil dat een advocaat dat bekijkt. Toen plotseling wou deze ‘vertegenwoordiger van God op aarde’ tot zijn vonnis komen! Hij heeft ook niet even samengevat wat nu de situatie was, wat bij een leek als ik, toch wel netjes zou zijn geweest. Niets over wat volgens hem vaststond, waar ik dan op kon reageren, niets. Eén grote farce. Volgens mij onderdeel van hun samenzwering. Hans moet uit de weg geruimd voordat dit allemaal bekend wordt bij het Nederlandse volk.

Ik stomverbaasd, dus gevraagd of er nog inhoudelijk zou worden gesproken over de aanklachten, maar nee hoor, dit was alles. Geen verweer, geen onderzoek per klager van wat waar en niet waar was, niets! Goddelijke alwetendheid. Oneindige wijsheid? Ik had nog de tegenwoordigheid van geest, om op dat moment in ieder geval mijn kopie van mijn verweer van 63 pagina’s bij deze vertegenwoordiger van God op tafel te leggen, en er bij te zeggen, dat ik wou dat deze stukken onderdeel uitmaakten van het proces. In de hoop dat men nu niet om dat stuk heen kan later. Maar zeker is het allerminst, want het stuk kwam verder niet aan bod. Het zou kunnen dat het minstens drie dagen voor de zitting had moeten worden ingediend? Maar volgens mr. Canoy kon het ook tijdens de zitting nog ingebracht. Wie heeft gelijk? Hij heeft het totaal niet behandeld.

Ik heb nog gesteld dat ik nog een heel stuk had en dat ter verdediging wilde noemen en dat gezien zijn opstelling en zonder advocaat,  ik nu geen kans op verdediging had, toen hij mij al de mond snoerde.

‘Ik ontneem u het recht om nog iets te zeggen! Zei de politieslager van Leeuwarden’ Of iets van die strekking, we zullen de stukken opvragen bij de Griffier.

En hij, dus Jeroen van Bruggen van de slachtbank, pardon …, rechtbank in Leeuwarden, vonniste direct(had dus zijn vonnis al lang klaar liggen) conform zijn oneindige alwetendheid en als de vertegenwoordiger van God op aarde, zonder mij het recht op verdere verdediging te geven. Dus dat er van de aanklachten niets of deels niets klopte kon ik niet meer meedelen, maar stond wel in het stuk van 63 pagina’s. Dat er van overmacht sprake is ook niet. Dat de klagers alles erg overdreven, idem. Dat ik op 7 mei 2008 al weer alles had geanonimiseerd(van december 2007) stond in mijn pleidooi samen met bewijs van manipuleren van Jaap Duijs van documenten. Dat het ter verdediging was, dat het waar was en in het algemeen belang ook niet, dus niet strafbaar conform lid 3. Zie mijn inhoudelijke verweer in pleidooi/verweer op de vorige pagina. Van het vonnis heb ik niet veel begrepen, zal nog wel schriftelijk komen.

Ik hoorde iets van 50 uur dienstverlening, 5000 euro voor Jaap voor het gebruik van mijn vrouw, 1500 euro voor Elise die veel had moeten uitleggen bij haar familie? Huh, sinds wanneer zijn lange tenen smaad en is een smartengeld op zijn plaats? Ik roemde haar als een verzetsheldin en moet voor smaad boeten? Rieks krijgt als verkrachter en dus vader van onze jongste zoon  een vergoeding die ik niet meer weet, er is nog sprake van voorwaardelijke gevangenisstraf? De gewetenloze schoonzuster krijgt ook nog een 1500 of zo dacht ik. Net sinterklaas. Ik mag niets meer op deze site zetten over de betrokkenen geloof ik, of het moet weg of zo, het boek moet zo uit de handel, waar het nooit echt in is geweest trouwens, en ik moet alle stukken uit het boek verwijderen, over alle klagers. Wat nooit kan bij een schriftelijke verklaring! Ik kan nooit een schriftelijke verklaring of autobiografie wijzigen, omdat het een corrupte ‘vertegenwoordiger van God op aarde’ in de vorm van een rechter, zo uitkomt. Ik moet naar advocaten en rechters, maar ook onderzoekers, altijd mijn mening kunnen geven en dat is dat boek. Hooguit kun je een disclaimer laten tekenen dat er bezwaren zijn of zoiets. Hij houdt totaal niet rekening met de verschillende versies die er zijn en komen. De latere filmversie is wel anoniem natuurlijk en de verzamelversie voor in de boekhandel. Overigens betwijfel ik of hij deze versie zelfs kan verbieden, want ik wist tot maart 2000(deel 1) nog van niets met mijn selectieve amnesie!

Kortom mij conclusie over deze politierechter is, hij blijkt corrupt, mist ieder gevoel van waarheidsvinding, totaal gebrek aan rechtsgevoel, weigert om ook voor de belangen van de verdachten op te komen, en zo partijdig als de neten, om het maar wat grof maar wel ludiek te stellen. Op staande voet ontslag als ik zo iemand in dienst had, maar bij OM en rechterlijke macht natuurlijk zeer waardevol bij het snel even veroordelen van onschuldigen. Ook is het vonnis door zijn boosheid over mijn poging tot wraking en wat emotionele opmerkingen gekleurd, en heeft hij al mijn verweer genegeerd bij zijn daardoor foutieve vonnis. Ik ben onschuldig en ik werd door valse aangiften en door ontnemen van recht op verdediging, ook onschuldig veroordeeld. De politieslager van de Leeuwarder slachtbank  noem ik hem ludiek in boek in het vervolg.

Onmiddellijk heb ik beroep aangetekend en het zal dienen op 4 september 2009. Dus is alles tot die tijd gestopt voorzover ik het nu begrijp. Advocatenkantoor Anker en Anker overweegt nu serieus deze zaak(weigert de zaak later!). Het had volgens de heer De Vries daar, heel anders gemoeten, maar nu te laat door tijdgebrek, wat totaal aan Petra Hoekstra OM te danken is. Pure opzet van haar, want waarom zou je een verdachte het recht op een advocaat onthouden bij duidelijke overmacht? En waarom hem het recht op getuigenverhoor en DNA testen onthouden? Juist bij opzet en een doofpot is dat logisch. Er liep een journalist rond, die NIET met mij wou praten, maar wel erg intiem was met de rechter! Tenminste het leek een journalist, maar kan ook iemand van Groep Mengele zijn geweest. Ik verwacht dus geen inhoudelijk stuk in de Leeuwarder Courant, kan alleen maar eenzijdig en negatief zijn, anders had er een gesprek moeten volgen. (dat bleek al direct te kloppen zie post: Krant: Bizarre smaad)

Wat hier achteraf natuurlijk achter kan zitten, is gewoon de doofpot en samenzwering van Justitie zelf. Ze moeten hun ambtenaren beschermen en moeten dus wel zorgen dat Hans Smedema monddood wordt gemaakt! Daarom is politieslager Jeroen van Bruggen bereid gevonden om Hans zonder recht op verdediging(fraude dus) te veroordelen en daarom ook moest de wrakingscommissie hem wel gelijk geven? Ongelofelijk bij een zogenaamd onafhankelijke rechterlijke macht, maar vergeet niet, dat ook bij procedure 337/87 de drie rechters op de hoogte waren van mijn gelijk en mijn amnesie. Ze moeten blijkbaar ‘hogeren’ beschermen, wellicht de Koningin? En zijn ze daar geen trouw aan verschuldigd met hun eed of belofte? Dus een foute beslissing van de Koningin(ministers dus) en daar mogen Hans en Wies voor boeten? Zou dat waar zijn moet onmiddellijk de republiek uitgeroepen worden. Vergeet niet dat het Hans Smedema bij alles tot nu nooit is toegestaan om normaal eerlijk behandeld te worden. Sinds mijn geheugen terug kwam niet.

Zowel mijn Amerikaanse vriend Al Rust, zelf ook slachtoffer van de Staat der Nederlanden, als oud ambassadeur Paul Bremer waarschuwden mij daarvoor nog in 1996/98. Vraag Politiek Asiel in Amerika, naturaliseer tot Amerikaan en dan pas kunnen en mogen wij je helpen! Dan pas val je onder onze grondwet en kunnen we je beschermen! En dat blijkt ook hier weer. Geen eerlijke rechtsgang en dat zal dan bij Hoger Beroep precies zo gaan? Dit is een politiek goedgekeurde doofpot en dus is iedereen gevrijwaard van vervolging, en Hans en Wies zijn vogelvrij verklaard. Geen recht op verdediging nodig.

Later meer …

Hans Smedema, columnist, Drachten

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.