Maatschappelijk belang?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

 

 

Overpeinzingen mbt mijn verboden schriftelijke verklaring in boekvorm ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 1  Gruwelijk bedrogen!

Verbod boek

Deze is inmiddels al door Politieslager, pardon …rechter Jeroen van Bruggen van de Geen-Rechtbank Leeuwarden verboden, waarbij mij iedere mogelijke verdediging werd ontzegd. Geen advocaat, geen onderzoek, geen simpel DNA testje, geen inhoudelijk ingaan op pleidooi en vanzelfsprekend geen enkele getuige gehoord. Er loopt nog hoger beroep, dus vonnis is nog niet van kracht. Hij wist door zijn aannames(Hans adviseerde de schoft nog om saampjes met Petra Hoekstra Aannemer te worden!) immers al dat auteur Hans Smedema ‘gek’ was en zei dat ook na zijn vonnis:

Meneer Smedema, u ziet de werkelijkheid heel anders dan alle andere mensen in deze rechtszaal’,

hetgeen een aardige manier was om te zeggen:

‘Je bent hartstikke gek man, dus maak dat je weg komt, ik besteed geen tijd aan jouw verweer! Ik wist al dat je gek en dus schuldig was voordat je hier kwam!’

En als je dan weet, zoals uit mijn boek en schriftelijke verklaring blijkt, dat de aanklagers en honderden medewerkers binnen ‘Ministerie van Geen-Justitie’ allen natuurlijk weten dat Hans Smedema gelijk heeft, dan zijn Jeroen van Bruggen samen met Officier Geen-Justitie Petra Hoekstra domme en lachwekkende figuren. Uit al mijn stellingen blijkt dat mijn vrouw van niets weet en wat doet dus de achterlijke Petra Hoekstra uit Drachten?

‘Ik heb uw vrouw gevraagd. Ze weet helemaal niets van verkrachtingen! Dus bent u gek! En dus hoefde ik niets meer te onderzoeken!’ Dubbele persoonlijkheid…? Ik zag maar één persoon!

Hetgeen op schitterende wijze het achterlijke niveau van ons Nederlandse ‘Geen-Justitie’ apparaat aangeeft! Petra Hoekstra uit Drachten is onmenselijk en voor mij dus niet meer dan een ‘wandelende hersenloze vleesboom’. Hoewel…, die zou nog meer waard zijn?

Dilemma

Ik loop daarbij tegen een dilemma aan. Namelijk dat ik om mijn vrouw, en mijn naam en eer te verdedigen, gebruik moet en dus moest maken van het laatste mij nog openstaande redmiddel, namelijk publicatie en ‘het ruchtbaarheid’ geven van een groot maatschappelijk onrecht. Dat onrecht wordt niet alleen auteur Hans Smedema en zijn nog weerloze vrouw aangedaan, maar het  totale Nederlandse Volk! Dat mag namelijk niets weten van deze hoogstwaarschijnlijk Koninklijk(Koningin Juliana) en Politiek goedgekeurde zogenaamd Medische(schoften) doofpot affaire. Terwijl het Nederlandse volk daar juist wel degelijk van op de hoogte gebracht moet worden!

En alleen de oprechte woede van de publieke opinie, kan in mijn geval nog voor recht zorgen. Zonder advocaat die onze belangen in deze hoofdzaak en oorzaak verdedigd, staan wij machteloos. Moszkowicz doet overigens wel de ‘Hoger Beroep’ smaadzaak tegen de politierechter, veel dank, maar niet de hoofdzaak zonder opgaaf van redenen nog. Dus wie weet? Maar dus kan alles nog jaren voortslepen en dat kan ik en mag ik mijn vrouw en mijzelf niet aandoen, naast het Nederlandse nog onwetende volk en hoef ik volgens Internationale Mensenrechten ook niet te accepteren! De Politiek Asiel zaak in Miami Florida heeft mij wel duidelijk gemaakt, dat ik recht heb op Politiek Asiel. Rechter Rex Ford had nog niet voldoende bewijs betrokkenheid overheid, maar ik heb dat zelf wel! En een honderd of twee meer mensen in Nederland weten dat ook! Dus bij voldoende publiciteit win ik dat ‘hands down!’

Recht op politiek Asiel

En als ik dus recht heb op Politiek Asiel, heb ik dan ook het recht om alles wat ik van deze doofpot en samenzwering tegen mij, mijn vrouw en het Nederlandse Volk, weet, te publiceren? Want nu al merk ik dat ik al niet meer mijn vrije mening kan geven over deze zaak. Misdrijven gaan nog gewoon door, als rechtstreeks gevolg van juist die doofpot en samenzwering! Ik word gehinderd door een foutief Nederlands rechtssysteem!

Getuigen en namen van daders mogen al niet meer genoemd worden. Terwijl ‘Geen-Justitie’ zelf alles tegenwerkt en zelfs bewijzen vervalst en dan van mij vraagt om ze maar wel even als slachtoffer te bewijzen! Mijn schriftelijke verklaring deel 1, nog een volkomen onschuldig verhaal, is al even snel verboden op grond van uitsluitend de doofpot en samenzwering!

‘Ministerie van Geen-Justitie’ zelf bedriegt het Nederlandse Volk!

Uniek en wereldwijd groot nieuws is het feit, dat hier nota bene in Nederland ‘of all places(!)’, Justitie zelf de slachtoffers bedriegt en juist de daders niet vervolgt, uitsluitend om de doofpot in stand te kunnen houden en de samenzwering te kunnen blijven verbergen voor het Nederlandse Volk als geheel! Zogenaamd om de naam van de Koningin(Juliana) te beschermen? Die had hier niets mee te maken! Ze is er juist sluw bijgehaald door mijn broer mr. Johan Smedema het monster uit Gennep! Samen met een Rotary vriend Politicus uit de buurt die sluw wist hoe de politici om de tuin te leiden en heimelijk een Politiek en Koninklijk goedgekeurde medische doofpot op te zetten.

En volgens mij kan en mag een schriftelijke verklaring NOOIT en te nimmer verboden worden. Hooguit kan het vrijelijk publiceren daarvan (tijdelijk?)verboden worden. Dan moeten er restricties zijn zodanig, dat uitsluitend diegenen die beroepshalve, of uit een ander sterk belang, kennis willen nemen van de inhoud, dat ook daadwerkelijk kunnen doen! En dat is in dit specifieke geval het totale Nederlandse Volk! Het totale Nederlandse Volk moet namelijk weten, dat het NIET kan vertrouwen op de door hun zelf aangestelde ‘Geen-Justitie organisatie’, en onbetrouwbare Medici! In dat verband het volgende wat ik op internet hierover tegen kwam en mijn hoog ethisch denkvermogen bewijst! Dit wist ik al voordat ik het ergens las!

Publiek belang weegt zwaarder dan privé belang!

Archieven moeten principieel beschermd worden tegen “correcties”. De samenleving moet op hun integriteit kunnen vertrouwen. … Een ondeugdelijk bericht moet worden gerectificeerd, maar een onwelgevallig artikel wordt niet uit het archief verwijderd, evenmin als aan het archief met terugwerkende kracht artikelen kunnen worden toegevoegd omdat die een “beter” beeld geven van het verleden. De journalist dient de waarheid, ook met terugwerkende kracht.

Dit heeft zich ondertussen vertaald in dit advies uit de Leidraad van de Raad:

Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

Conclusie

Zonder advocaat die ons bijstaat in de hoofdzaak en in de aanval gaat, is het moeizaam om te weten, wat je in dit geval wel of niet kunt en moet doen. De laffe advocatuur minacht ik dan ook op een manier die ik vroeger nooit voor mogelijk zou hebben gehouden. Zuiver discriminatie van slachtoffers en ondersteuning van fascisme.

‘Bent U slachtoffer? Nee, dan kunnen we niets voor u doen, we helpen uitsluitend daders!’

Maar dat geldt ook voor het totale  Geen-Justitie apparaat’ en de Politie organisatie.

U moet eerst als slachtoffer zelf(!) het bewijs leveren, dan komen wij pas in actie, …misschien!’

Die organisaties moeten totaal ‘geruimd’ worden. Ze zijn feitelijk corrupt tot op het bot! Geen enkel ethisch gevoel aangetroffen in ons geval in meer dan 30 jaar nu! Ze lieten mijn vrouw gewoon 30 jaar verkrachten en waren daarvan exact op de hoogte! De huidige aanklagers hadden vroeger als dader/verkrachters simpel aangeklaagd kunnen worden!Maar was door Koningin verboden!

Maar ik mag, volgens mijzelf dan, bijna alles doen wat mijn hart en met name ‘uitstekende zuiver ethisch denkvermogen’ me ingeeft in dit specifieke geval van de criminele doofpot van overheidswege! Internationaal recht zal Nederland volledig ongelijk geven in deze zaak! Nederlandse ‘Geen-Rechters’ zijn gewoon niet bevoegd om over deze situatie te mogen oordelen, minimaal zolang de Koninklijke doofpot in stand wordt gehouden en waarschijnlijk zelfs daarna.

Het duurt allemaal te lang, wat onze vijanden te veel in de kaart speelt, er zal meer actie moeten komen. En dat zal binnenkort gebeuren ook! Ik zal de druk op de overheid-schoften wel moeten opvoeren.

later veel meer…

ing. Hans Smedema, Nederlands vluchteling!

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen, speciaal alle medewerkers van het ‘Ministerie van Geen-Justitie’,

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.