Levenswerk Hans Smedema!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Levenswerk Hans Smedema!

Het levenswerk van Hans Smedema: ‘Vechten tegen het onbekende’, een autobiografisch dagboek en psychologische thriller!

‘Live is not measured by the moments we breath, but by the moments that take our Breath away!’

Hans Smedema en zijn vrouw werden onmenselijk en gruwelijk behandeld, of beter mishandeld door achtereenvolgens verkrachters, familie, medici(psychologen en psychiaters), justitie, OM, politie, politici en zelfs onbewust een koningin.

Dat was de aanleiding voor Hans om alles op te geven en zijn levenswerk ‘Vechten tegen het onbekende’ te gaan maken. Nu inmiddels 10 jaar daaraan bezig en de onderzoeksversie is bijna helemaal klaar. Hans heeft daarbij geen enkele hulp van wie dan ook maar. Toch meent hij dat hij dit al niet meer kan verliezen. Hoewel de eindstrijd heftig zal zijn, het Ministerie van Geen-Justitie zal elke truc uit de kast halen natuurlijk om hun salarissen en pensioenen te beschermen ten koste van onschuldige weerloze slachtoffers.

Om tegen deze hem nog onbekende doofpot en samenzwering te vechten, moest hij als succesvol zakenman alles opgeven wat hem lief was:

 • zijn familie, die hem gruwelijk en meedogenloos bedrogen en nog steeds bedriegen!
 • zijn top positie als headhunter in Noord Nederland
 • zijn inkomen
 • zijn prachtige huis in Nederland
 • zijn grote netwerk van relaties
 • zijn uitstekende naam en faam
 • zijn goede leven
 • zijn gouden jaren, om alleen te moeten vechten tegen corruptie van de Staat der Nederlanden
 • bijna zijn vrouw en kinderen
 • vluchten naar Miami Florida, USA voor Politiek Asiel als gevolg in de steek laten door Media en Nederlanders
 • vluchten naar Spanje en dus Nederland achterlaten
 • vluchten voor de Nederlandse geheime dienst die hem vervolgt
 • vluchten voor de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele(KCOM) die hem vervolgt en het Nederlandse volk bedriegt
 • vluchten voor stompzinnige politici die weigeren om deze doofpot tegen het hele Nederlandse volk te beëindigen!
 • vluchten voor de weigering van alle normale hulporganisaties voor slachtoffers om bijstand te verlenen, en bewezen kan worden dat het verboden is om hulp te verlenen op grond staatsveiligheid
 • vluchten voor Nederlanders met slechts een half brein die hem niet geloven en hem uitschelden en voor gek verklaren, zonder voldoende kennis te nemen van zijn onderzoek.

Hans heeft al zijn aardse goederen aan zijn vrouw gegeven, en heeft nog slechts een koffer met kleding, zijn oude Renault Vel Satis en een gemeubileerde huurwoning in Spanje en leeft en vecht daar alleen tegen een overmacht vanuit de Staat der Nederlanden. Die gewetenloos en meedogenloos miljoenen Nederlands belastinggeld verborgen voor het hele Nederlandse volk misbruiken, via een geheime dienst en geheime speciale operatie om enkel de naam van Koningin Juliana, hooggeplaatsten en andere medeplichtigen, te beschermen! De naam van het Koninklijk huis is daarbij blijkbaar veel belangrijker, en reden beroep op staatsveiligheid, dan de trauma’s van vermoedelijk duizenden onschuldige slachtoffers?

Strategie

 • publiceer zoveel mogelijk van deze beerput en samenzwering in een Blog
 • wees zo open als mogelijk, zowel negatief als positief
 • vraag om hulp van Nederlanders, want alleen die kunnen de doofpot opblazen
 • dwing KCOM tot acties die zichtbaar worden voor alle Nederlanders
 • zoek internationale hulp en erkenning want die kunnen Nederland dwingen alles openbaar te maken(b.v. politiek asiel Miami)
 • schrijf een boek wat zeer gedetailleerd is en zowel als schriftelijke verklaring kan dienen, als als onderzoeksversie voor onderzoekers
 • schrijf daarna een kortere versie voor in de boekhandel
 • schrijf daarna een gedramatiseerde versie voor een film, immers een film heeft de grootste impact
 • val de schuldigen verbaal keihard aan en dwing ze daarmee tot juridische tegenactie die uiteindelijk de doofpot vanzelf zullen opblazen.

Status boeken ‘Vechten tegen het onbekende’

 • Deel 1 – Gruwelijk bedrogen, leven tot maart 2000 – onderzoek en publieke versie klaar 389 pagina’s, maar kan door voortschrijdend inzicht nog licht aangepast worden.
 • Deel 2 – Onmogelijke flashbacks, maart 2000 tot maart 2004, 236 pagina’s- onderzoek en publieke versie klaar.
 • Deel 3 – Verstoten door Nederland, maart 2004 tot 2010, 482 pagina’s, als onderzoeksversie klaar!
 • Deel 4 – J’Accuse, 2010 is praktisch klaar ca. 200 pagina’s,  hier op de Blog al grotendeels verwoord!

Drie versies

 1. Onderzoeksversie & schriftelijke verklaring, ca 1200 pagina’s en 500.000 woorden!
 2. Romanversie, ca 600 pagina’s
 3. Filmversie, 200 pagina’s

De onderzoeksversie zal niet in de handel komen en uitsluitend voor onderzoekers en misdaadbestrijders digitaal of via POD beschikbaar komen, wat overigens iedere Nederlander kan zijn. Het is mijn schriftelijke verklaring van wat er allemaal gebeurd is om ons beiden te bedriegen en weerloos te houden. Het is daarmee ook historisch erfgoed van Nederland en hoort in het rijtje Multatuli, Anne Frank, Alexander Solsjenitsin, Fred Spijkers, Willem Oltmans en zelfs enigszins Nelson Mandela thuis. Mag dus nooit gewijzigd worden, zelfs niet op bevel van een rechter. Circa 1000 of meer pagina’s. Zeer gedetailleerd, te veel voor een normaal goed leesbaar en spannend boek.  Zal ook DVD met alle documenten van komen.

Een gigantische reconstructie en magistraal werk dus , waar duizenden uren in zijn gaan zitten om alles achteraf chronologisch op de juiste plaats te krijgen en de dialogen zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te krijgen.

Gekozen is voor de invalshoek van Hans Smedema zelf, dus zoals hij zijn leven heeft ervaren. Niet zoals het in werkelijkheid plaatsvond, namelijk de traumatische gebeurtenissen wel direct vertellen en vervolgens aangeven dat Hans dit direct verdrong. Nee, niets(weinig) vertellen en pas later in maart 2000 en in de jaren daarna de ontbrekende stukken langzaam en moeizaam invullen, komt het dichtst bij zijn eigen ervaring en zal de meeste impact en geloofwaardigheid hebben. Dat het onderzoek-boek daarmee veel langer wordt is geen probleem gezien een levenswerk bedoelt voor wetenschappelijk onderzoek en feitelijk zijn juridische schriftelijke verklaring.

De Hans Smedema Amnesia Foundation zal zodra daar(als eigenaar alle rechten) voldoende fondsen zijn binnen gekomen, een volledige universitaire studie in Amerika en Nederland vergoeden. Deze twee vermoedelijk vrouwen zullen moeten samenwerken tijdens hun studie naar Amnesie, hervonden herinneringen en ‘Emotionele persoonlijkheid.’

De roman versie, net als bij Multatuli feitelijk een aanklacht tegen machtsmisbruik en terreur door de staat der Nederlanden,  is slechts heel licht gecensureerd(misschien ook niet) om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven(anders dan bij Multatuli die dat niet aandurfde!), ingedikt tot alleen de meest belangrijke zaken en essentie van brieven of documenten, maximaal 600 pagina’s,  en zal voor publicatie geschikt zijn. Hoewel er juridische gevechten zullen komen natuurlijk, die Hans overigens heel graag verwelkomt. Hoe meer hoe beter, zeg maar. Deze versie zal met hulp van een editor, of wellicht zelfs een medeauteur,  nog opgewaardeerd worden en zal enkele maanden later volgen. Vermoedelijk dus eind 2010. Deze zal ook direct in het Engels vertaald worden om het Amerikaanse publiek te kunnen bereiken dat ook heeft moeten lijden door deze zelfde doofpot en samenzwering tenslotte.

De filmversie zal uitsluitend de meest emotionele en belangrijke zaken bevatten en vermoedelijk in een extra lange film geproduceerd worden. Tranentrekker, als psychologisch drama, deels thriller en aanklacht tegen de Nederlandse staat en het Koninklijk huis. 200 a 300 pagina’s. Uitzonderlijk is daarbij het contrast van een verliefd stelletje levend in een roze wolk, en de gruwelijkheden en meedogenloosheid van de verkrachters, familie, medici(psychiater prof.dr. Onno van der Hart) en de Nederlandse overheid die valselijk en frauduleus het Koninklijk huis er bij betrekt.

De scènes zijn daarbij prachtig zoals ik uit eigen ervaring weet. Het is ook een aanklacht en educatief omdat voorzover mij bekend er geen films zijn over dubbele persoonlijkheid in Nederland en al zeker niet in combinatie met een gruwelijke doofpot affaire van de Nederlandse staat goedgekeurd door een Koningin! Het boek en de film bewijst het bestaan van hervonden herinneringen! Wat in 1973 al bekend was bij geheime onderdelen overheid en Ministerie van Geen-Justitie zelf! En dat terwijl binnen dat zelfde Ministerie van Geen-Justitie en bij stompzinnige psychiaters er hele volksstammen zijn die dat nog steeds voor onmogelijk houden! Dat daardoor er nog steeds onschuldige slachtoffers ontstaan, maakt deze criminelen bij Geen-Justitie vanzelfsprekend niet uit.

Later meer…

Hans Smedema

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.