Casus Jaap Duijs Drachten

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Casus verkrachter Jaap Duijs uit Drachten tegen slachtoffer Hans Smedema

Als voorbereiding op mijn verdediging zonder(!) advocaat tot nu toe, probeer ik de drie zaken hier alvast helder te verwoorden. Eerst deze zaak dan maar. Het nu volgende is net als de rest van deze website en blog uitsluitend voor persoonlijk gebruik bij het zoeken naar de waarheid en een oplossing van de misdrijven tegen Hans en Wies Smedema gepleegd. Dit is een oude post uit 2008 toen ik nog van niets wist over de rechtszaak van 9-2-2009!

Voor een totaal overzicht van de misdrijven van serieverkrachter in dienst Justitie/AIVD drs. Jaap J. Duijs zie post

J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

en voor totaal overzicht van alle cruciale(!) gebeurtenissen

Timeline of only the most crucial events!

Ik vind dat ik mij tegen deze valse beschuldigingen moet kunnen verdedigen en ook dat de Nederlandse burger kennis mag nemen van wat er volgens mijn schriftelijke verklaring, dus boek, is gebeurd. Ook onder ede zal ik verklaren dat datgene wat in mijn boek en dus schriftelijke verklaring ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 1 Gruwelijk bedrogen, is vermeld de waarheid is en niets dan de waarheid. Hetzelfde geldt voor alles wat op deze site en blog is vermeld. Zou de doofpot die door de criminele overheidsorganisatie ‘Groep Mengele’ krampachtig en onder valse en frauduleuze voorwendselen in stand wordt gehouden, beëindigd worden, dan zouden alle getuigen en medici plotseling mijn verhaal kunnen bevestigen.

Ik heb nog niet kennis kunnen nemen van de tenlastelegging zoals dat geloof ik heet. Dus weet ik enkel dat Jaap en Wimke, vroeger onze beste vrienden(!), mij aanklagen wegens smaad, laster en belediging gebaseerd op deze website en blog. De geachte lezer kan zelf kennisnemen van wat hier vermeld is en ik zal hieronder de twee belangrijkste stukken uit mijn schriftelijke verklaring en boek openbaren.

‘Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend die een vijand blijkt te zijn!’

 1. Hoogstwaarschijnlijk misbruik (juridisch gezien verkrachting!) van mijn weerloze vrouw met zwangerschap tot gevolg op de boot van mijn broer Marinus in Eernewoude rond september 1980 weken na de geboorte van onze jongste zoon in juni. Na afloop wist mijn vrouw die nog niet aan de pil was, dus NIETS meer van haar seks met Jaap, dus was ze in de dubbele of emotionele persoonlijkheid gebracht door hem. In ieder geval was het dus tegen haar wil, want anders had ze dat gewoon nog geweten. Het desbetreffende stuk uit mijn boek en schriftelijke verklaring van wat er gebeurd is te lezen via wachtwoord en besloten files: Besloten files
 2. Hoogstwaarschijnlijk misbruik (juridisch gezien verkrachting!) van mijn weerloze vrouw, als onze gast(!) ‘s nachts op het terras van ons gehuurde huisje in Lorgues. Ook tegen haar wil, want ze weet er niets meer van. Het desbetreffende stuk van mijn schriftelijke verklaring wat heel openhartig(net als de rest) is geschreven is toegevoegd. Dus alleen voor boven de 16 jaar!

Laster?

Laster is iets als het niet waar is. Dat is hier niet het geval, hoewel dat moeilijk te bewijzen is gezien de huidige(!) amnesie van mijn vrouw. Die kan pas in mijn voordeel getuigen, zodra haar geheugen terug komt en dat kan pas nadat ze therapie krijgt, en dat kan weer niet door de weigering van de desbetreffende psychiaters Onno van der Hart en Ellert Nijenhuis, in combinatie met de fraude en het bedrog van haar familie, medici en overheid die de misdrijven tegen haar blijven verzwijgen. Sluw allemaal niet? Waarheid vertellen is NOOIT laster!

Smaad?

Smaad is iets als het wel waar is, maar niet nodig is om te vertellen. Puur feitelijke mededeling is GEEN smaad. ‘Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voorzover de dader(Hans) heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging(!), of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het ten laste gelegde waar(!) was en dat het algemeen belang(!) de tenlastelegging eiste.’ En zoals uit alle door mij geschreven stukken blijkt, ben ik wel genoodzaakt om voor mijn en de verdediging van mijn weerloze vrouw, publiekelijk om hulp te vragen. Immers de politie en justitie weigeren alle hulp en zelfs wederechterlijk mijn aangifte! Ik ben zelfs buiten rechte geplaatst en het bewijzen van mijn zaak is zelfs Justitie en Politie verboden met een beroep op de staatsveiligheid! Medici moeten zelfs liegen! Zeker om deze corrupte criminele overheidsorganisatie ‘Groep Mengele’ te moeten ontmaskeren, is volledige openheid noodzakelijk. Elk privé belang is daaraan totaal ondergeschikt.

Maatschappelijk belang?

Maatschappelijk belang is heel groot want dit soort misdrijven met dubbele of emotionele persoonlijkheid als grondslag worden nog door achterlijk onnozele medici als onmogelijk ontkend. En dit verhaal bewijst het juist. Ook worden dit soort hervonden herinneringen vaak nog als onmogelijk bestempeld, dus ook daarom is oplossing noodzakelijk en publiekelijke waarschuwingen zijn ter preventie van andere slachtoffers nodig. De belangen van Jaap en Wimke zijn volledig ondergeschikt aan mijn/onze veel grotere belangen en die van de maatschappij. Met name omdat hier sprake is van een corrupte geheime criminele overheidsorganisatie ‘Groep Mengele’ die alle bewijzen verdoezelt en tegenwerkt zogenaamd met een beroep op de staatsveiligheid. En niet te vergeten de internationale belangen. een ander belangrijk punt is dat uit deze zaak blijkt dat de politieorganisatie een farce is, een aanfluiting voor iedere oprechte Nederlander. Zo zou zelfs het woord corrupt kunnen gebruiken, want ze houden zich niet aan hun wettelijke plichten. Het doen van aangifte is mij verboden!

Persoonlijke verdediging?

Voor mij gaat het om eerherstel en medisch herstel, recht op een normaal gezinsleven, het vermogen om weer inkomen te verwerven, en om mijn schadeclaim bij de Staat der Nederlanden te bewijzen. Bovendien om mijn weerloze vrouw weerbaar te kunnen maken en medisch te kunnen laten behandelen. En om haar goede naam te herstellen, want nu wordt ze door sommige mensen als vrouw van lichte zeden gezien, wat pertinent niet waar is. Ze is ernstig ziek en dus deels ontoerekeningsvatbaar.

Klachtdelict?

Bij een strafzaak zoals deze gaat het om een zogenaamd klachtdelict. Dat vereist dat opzet moet zijn bewezen om smaad en laster te plegen met dus als doel beschadiging van de goede naam en eer. Dat is niet het geval. Als de eisers Jaap en Wimke, van het begin af aan, gewoon de waarheid zouden hebben gesproken, dan zou hun naam ook nooit genoemd zijn. Maar Jaap en Wimke hebben zelf ervoor gekozen om te liegen en te bedriegen. Ze steunen opzettelijk de Groep Mengele in hun pogingen om Hans Smedema als paranoïde figuur buiten spel te zetten en dus onschuldig te laten veroordelen! Dat is gewetenloos en meedogenloos en normale integere mensen onwaardig. Dat is hun eigen bewuste keuze geweest:

 1. Jaap heeft ervoor gekozen om niet te vertellen dat hij inderdaad mijn vrouw jarenlang heeft misbruikt, wat hij mij nota bene zelf heeft opgebiecht. Vrijwel zeker vanaf het moment dat wij daar kwamen wonen, tot 2003 vermoedelijk. Misschien later ook nog, mijn weerloze vrouw kan dat nog steeds niet vertellen, maar is een kroongetuige. Mijn vrouw is op dit moment de slavin van Jaap, ze zal zijn opdrachten opvolgen zonder het achteraf te beseffen.
 2. Wimke weet dat haar man mijn vrouw misbruikte of in ieder geval weet ze dat hij een verhouding met haar heeft gehad. Als je niet weet dat mijn vrouw achteraf van niets weet, doordat ze een dubbele of emotionele persoonlijkheid heeft, dan kan een argeloze buitenstaander denken dat ze het wel weet en opzettelijk niet verteld. In Castelane bleek dat ook. Ook wist ze dat of kon dat heel goed vermoeden door het gebeurde op de boot in Eernewoude. Ze had foto’s gemaakt en vroeg mij en mijn vrouw specifiek meerdere malen naar die vreemde gebeurtenis en het feit dat mijn vrouw die gebeurtenis ontkende. Dat ze nu alles ontkent, zelfs het feit dat ze op die boot waren en dat ze op het rubber bootje heeft gezeten ontkent ze nu, is haar eigen keuze. Ze heeft er zelfs voor gezorgd dat de foto’s van die boottocht uit ons huis verdwenen en kwam spontaan vertellen dat ze nooit op die boot geweest waren. Dus haar boze gewetenloze opzet was om mij te laten denken dat ik gek of paranoïde was. Net als mijn familie en de hele ‘Groep Mengele’ dat probeert. Dus moet ik me wel verdedigen.

Getuigen gevraagd!

Ik moet dus wel het publiek om hulp vragen om te proberen om te bewijzen dat ze wel op die boot waren en dat getuigen wel willen verklaren dat ze mijn vrouw met hem hebben gezien in compromitterende of verdachte omstandigheden. Er waren o.a. getuigen bij de tennisclub Beampipers die mij gewaarschuwd hebben dat mijn vrouw samen met Jaap in het Marathon Motel in een kamer zaten, toen een wedstrijd werd afgelast. Een politieonderzoek kan dat vaststellen, maar die weigeren dat, ze helpen nooit slachtoffers, enkel daders. Deze zaak bewijst dat weer.

Extreme omstandigheden maken publicatie noodzakelijk!

 1. Nog nooit eerder in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten(wereldwijd?) was sprake van TWEE slachtoffers, die ook nog getrouwd waren, die beide amnesie en verdringing opliepen door de extreme ernst van de tegen hen gepleegde misdrijven.
 2. Nog nooit eerder in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten(wereldwijd?) was sprake van een vrouw die door de extreme ernst van de haar aangedane misdrijven een dubbele of emotionele persoonlijkheid opliep en daardoor weerloos bleef tegen misbruikers gedurende ruim 36 jaar.
 3. Nog nooit eerder in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten(wereldwijd?) was sprake van een vrouw die meerdere malen zwanger werd van verkrachters, zelfs drie kinderen daarvan kreeg en dat zelf niet besefte! Nog steeds niet.
 4. Nog nooit eerder in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten(wereldwijd?) kan een vrouw nog steeds weerloos worden misbruikt, omdat een geheime staatsterreur ‘Groep Mengele’ haar en hem een medische behandeling ontzegt.
 5. Nog nooit eerder in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten(wereldwijd?) heeft de wederzijdse familie hun dochter en schoonzoon, zuster of broer, die nota bene getrouwd waren, zo gruwelijk bedrogen en rustig gewetenloos en meedogenloos laten verkrachten en mishandelen, zonder daartegen in opstand te komen en daar een einde aan te maken.
 6. Nog nooit eerder in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten(wereldwijd?) is een man heimelijk en illegaal onvruchtbaar gemaakt, wat later door familie en Justitie werd ontdekt, en is hem die informatie onthouden, net als het feit dat alle zwangerschappen en kinderen van verkrachters waren.
 7. Nooit eerder in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten(wereldwijd?) heeft men een echtpaar beide heimelijk na drogeren gedwongen om een geheim stuk te ondertekenen, wat hun verdere leven volledig zou verwoesten. En wat de overheid toestemming gaf om alle tegen hen gepleegde misdrijven te verbergen, en nooit meer vervolging of onderzoek tegen de daders in te stellen.
 8. Nooit eerder in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten(wereldwijd?) heeft de overheid afspraken gemaakt met de media van een totaal land, om geen publieke aandacht te schenken aan de meest gruwelijke zaak van Nederland, of ook wel ‘het misdrijf van de eeuw’ of ‘de Nederlandse Watergate’ genoemd.
 9. Nooit eerder in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten(wereldwijd?) heeft een als hoogstaand bekend land andere landen gevraagd om mee te werken aan de meest gruwelijke doofpot affaire uit de geschiedenis van de mensheid tot nu toe.
 10. Nog nooit eerder in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten(wereldwijd?) heeft hoogstwaarschijnlijk een regering haar Koningin gevraagd om(onbewust) mee te werken aan een doofpot affaire die twee slachtoffers hun totale leven verwoeste, medici dwong om te liegen en bedriegen, Politie en Justitie buiten recht plaatste, en de totale Nederlandse bevolking voorloog en bedroog.
 11. En last but not least, wel veel eerder is het voorgekomen dat Politie weigert om een onderzoek te doen dat slachtoffers kan vrijpleiten. Dat komt namelijk zeer regelmatig voor in Nederland-Hufterland! Zie zaak Louwes en Maurice de Hond en vele anderen overigens. Revolutie is dringend nodig. Sterfhuisconstructie voor huidige Politie-, OM- en Justitie organisatie. En oprichten van nieuwe organisatie geleid door professionele managers en van het VOLK zelf! Niet rechtstreeks geleid door de overheid. Dan pas kunnen we wellicht een eerlijke kans maken tegen misdrijven en misstanden. De leiding zit dan bijvoorbeeld bij een steeds wisselende groep burgers, dat maakt misbruik van macht, zoals nu bij het OM en College van Procureurs-Hufters onmogelijk.

Eisen van mij zijn dan ook:

 1. Eerst een volledig onderzoek naar de aangifte die Hans Smedema in april 2004 en later heeft gedaan. Immers de volgorde is belangrijk en moet eerst worden vastgesteld. Met name naar de heimelijke terreur van de Groep Mengele die zich beroept op de staatsveiligheid.
 2. In deze specifieke zaak getuigen opsporen die mijn beweringen kunnen bevestigen. Het kan geen eenzijdige rechtszaak worden.
 3. Deze procedure verplaatsen naar het buitenland, omdat immers hier de Staat zelf een eerlijke rechtsgang belemmerd en onmogelijk maakt. Onze zaak(slachtoffers nota bene) heeft niets met de staatsveiligheid te maken, dat is er op valse en frauduleuze gronden bij gehaald.

Later meer…

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.