Commissie voor Veiligheid en Justitie 1e Kamer!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Commissie voor Veiligheid en Justitie 1e Kamer!

Mr. dr. A.W. Duthler (VVD), voorzitter.
Mr. dr. A.W. Duthler (VVD), voorzitter.

Open brief voorzitter mr. dr. A.W. Duthler (VVD) en alle leden mbt de Hans Smedema Affaire met staatsveiligheid als drogreden!

Zojuist heeft uw collega commissie in de 2e Kamer mijn verzoek om opheldering mbt de Hans Smedema Affaire, grootste doofpot en samenzwering Nederlandse geschiedenis, collectief afgewezen. Men heeft slechts kennis genomen, wat onvoldoende is als Nederland een rechtsstaat wil worden genoemd.Het is zelfs kwaadaardig gedrag, want onverschillig tegenover zwaar onrecht.

Omdat Kroon zelf weigert, blijft dan enkel nog uw commissie over om direct in te grijpen in deze gruwelijke zaak en zich inmiddels als een inktvlek uitbreidt naar ook andere landen.

De Kroon, dus het Koninklijk huis en Ministerraad, weigeren stelselmatig ondanks tientallen verzoeken aan Ministers, Ministers Presidenten en zelfs destijds Koningin Beatrix, om te stoppen met deze huiveringwekkende verkrachting van recht tegen mij en mijn vrouw sinds 1972.

Prof. dr. S.C. van Bijsterveld (CDA), Vice voorzitter.
Prof. dr. S.C. van Bijsterveld (CDA), Vice voorzitter.

Maar in Duitsland werd mij vertrouwelijk meegedeeld dat ik tegen het zich (achterbaks) verbergende Koninklijk huis vecht! Dat maakt deze zaak zogenaamd staatsveiligheid en belangrijker dan slechts het sinds 1972 creperen van Hans en Wies Smedema. Maar zal tot internationale woede en afschuw leiden.

Zeker na de positieve actie en rapport van CTIVD rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam al in 2008 om direct met deze doofpot te stoppen had men moeten ingrijpen. Immers ook zij vermoedt een verrader en mol binnen Justitie die dit alles mogelijk heeft gemaakt door misleiding, fraude en bedrog. Tientallen politie en inlichtingen files over onze zaak blijken verdwenen! Maar AIVD wist dus wel(!) wat er gaande was vertelde deze rechter mij tijdens een hoorzitting. MP Jan Peter Balkenende,  Ministerraad en Tweede Kamerleden(fractieleiders commissie stiekem) hebben echter haar advies naast zich neergelegd en de zaak daardoor zelfs nog erger gemaakt.

In 2009 vroeg ik, na onschuldig te zijn veroordeeld omdat iedere verdediging werd geweigerd en zelfs advocaten mij niet mogen of durven bij te staan, op Miami Airport om Asiel wat na 28 weken werd geweigerd omdat blijkbaar Nederland heeft gelogen over deze zaak en dus onvoldoende bewijs was dat de overheid er bij betrokken was.

Net als  eerder in 1987 men tegenover Justitie Amerika ontkende dat deze zaak bestond, terwijl mijn vriend Major Al Rust in 1996/7 met een kopie van de zogenaamd niet bestaande file in hoger beroep zijn zaak won en Nederland hem wel binnen een week 1 miljoen overmaakte als schadevergoeding na 10 jaar onschuldig creperen na daardoor onrechtmatig ontslag.

MP Jan Peter Balkenende en Hirsch Balin vonden het zelfs noodzakelijk om gezien mijn asiel aanvraag, mij op 20 mei 2010 alweer te laten hersenspoelen door specialist prof. dr. Onno van der Hart in Benidorm, waarbij hersenbeschadiging tot stand werd gebracht en een zware conditionering. Gewaarschuwde lokale politie mocht NIET ingrijpen op bevel Justitie Madrid. Dus Spanje werd ook al weer negatief betrokken bij deze zaak, net als Amerika, Duitsland, Frankrijk, Mexico, België en Canada.

Voor meer details zie mijn post/artikel mbt het verzoek tot opheldering doofpot:
Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie – Hans Smedema Affaire!

En mijn reactie op hun collectieve weigering:
Onethisch kwaadaardig gedrag Vaste Commissie Justitie!
Ons leven is door deze huiveringwekkende samenzwering totaal kapot gemaakt. Zowel mentaal als financieel. Wij zijn zelfs gedwongen door de doofpot gescheiden op 29 juni 2015, wat anders nooit zou zijn gebeurd en Nederland zeer kwalijk zal worden genomen. En met de andere huiveringwekkende criminele acties ook internationaal zodra deze zaak in het nieuws komt.

QuoteEdmundBurkeHoe is het mogelijk dat in Nederland niemand zich druk maakt terwijl de volgende zware civiele- en strafrecht, maar ook mensenrechtenschendingen plaatsvinden?

  • Geen aangifte mogen doen, wat alle andere Nederlandse burgers wel mogen!
  • Politie mag geen Proces-Verbaal opmaken terwijl bovendien ieder onderzoek ook nog is verboden om het Koninklijk huis, toch al onschendbaar, nog wat meer te beschermen.
  • Alle bewijzen en zelfs politie dossiers werden en worden vernietigd door justitie en AIVD zelf tegen hun doelstellingen in!
  • Zwaar cordon sanitair rond ons met tientallen miljoenen gestolen belastinggeld alleen om te voorkomen dat wij achter de gruwelijke waarheid komen.
  • Geen hulp van advocaten die allemaal (moeten) weigeren, of geen enkele verdediging mogen voeren zoals mr. A. Bram Moszkowicz bij Hof Arnhem!
  • Familie weigert om mij en mijn vrouw even te informeren wat er gebeurd is om hun eigen criminele acties te verbergen!
  • OM weigert ieder onderzoek op bevel Justitie Den Haag.
  • Rechters weigeren ieder onderzoek en geen enkele getuige of onderzoek a decharge is toegestaan, dus frauduleuze politieke schijnzittingen waar wel echte boetes(7000 euro te betalen aan de verkrachters!) worden opgelegd en via CJIB geïnd ook nog door inhouding op AOW.

Hoe kunnen dan politici 16 jaar lang(feitelijk sinds 1973) de andere kant opkijken? Struisvogel politiek!

Zij hadden direct moeten optreden en een oplossing forceren.

Deze zaak is vergelijkbaar met de beroemde Franse Dreyfus en Russische Sergei Magnitsky affaires.

Ik roep u op om deze zaak aan alle leden kenbaar te maken en te behandelen. Ik zou graag een gemotiveerd antwoord krijgen, en vooral waarom men steeds maar weer weigert om te stoppen. Daarbij zware rechten en mensenrechten schendende.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema,

Oud adres destijds: Cami de la Cantera 84,

Nieuw adres: Carrer Manuel de Falla 4

BLQ 1 Ap 2B

03581 L”Alfaz del Pi, Alicante, Spain.

Per email verzonden aan voorzitter, vice voorzitter en Griffie, en nog geen enkele reactie ontvangen! Dus weer gewoon doodzwijgen? Hoezo transparantie? Hoezo rechtsstaat? Hoezo stoppen met deze martelingen?

Net als bij Sergei Magnitsky geen onderzoeken toegestaan en daders worden beschermd en beloond.

 

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.