De Nederlandse Watergate!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Strafzaak, stuk uit verweer en cruciale files! Sla op! Verbod site op komst!

Mogelijke hypothesen die beoordeeld moeten worden tijdens de strafzaak 9 februari 2009 om 12.25  voor behandeling bezwaar, en 12.30 voor behandeling misdrijf van de eeuw!

1. Hans is gek.

2.Zijn vrouw heeft dubbele of emotionele persoonlijkheid en kent de waarheid nog niet.

Ad 1. Hans is gek

1.Hiervoor spreekt alles tot nu toe. Zijn vrouw zelf, familie, medici, justitie, politie, OM, College Procureurs Generaal, Jaap Duijs, Rieks P., Elise B., Klazien J., zijn gewetenloze drie broers en nog veel meer. Te veel om op te noemen.

2.Essentie daarbij is dat zogenaamd niemand ook maar iets weet van de vermeende verkrachtingen of het misbruik als seksslavin.

3.Dat een litteken, wat volgens Hans Smedema bewijs is van het onvruchtbaar maken van hem in 1972, helemaal geen litteken is, maar een normale huidplooi. De zogenaamde embryonale soms vaag zichtbare streep die ontstond toen het lichaam geen vagina maakte, maar (terecht liever) een penis.

4.Psychiaters verklaren zonder uitzondering Hans voor gek, door hem achtereenvolgens paranoide, schizofreen, niet paranoide, niet schizofreen, kan waar zijn maar anders(!) Delusional Disorder DSM IV (iets vaags, voor als niemand het kan plaatsen).

5.Eigen niet gewaarborgde DNA test bewijst zogenaamd dat de kinderen van hem zijn. Maar in 2014 al(!!!) verteld haar dochter dat de 3 kinderen zelf met hulp schoonfamilie Snieders de DNA testen hadden vervalst! Samen met geheime crimnele organisatie die toe geleid werd door mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep en met buurman verkrachter Jaap Duijs. Ook in Amerika werd bevestigd dat de drie kinderen niet van mij waren en dat alles wat ik (ook hier) stelde en wat ze konden onderzoeken klopte! Zie

Kinderen vervalsten zelf hun eigen DNA-test!

 

6.MRI scan van DiaSana Mill beweert, dat er niets van onvruchtbaar maken te zien is en ook niet van litteken, wat wel zichtbaar had moeten zijn.

7.Er zijn geen overheidsfiles meer die bewijzen wat Hans Smedema beweert.

8.De overheid doet nooit aan samenzweringen en doofpotten.

Ad 2. Zijn vrouw heeft een dubbele of emotionele persoonlijkheid

1.Als Hans Smedema vanuit zijn reconstructie(!) erachter komt, dat hij onvruchtbaar gemaakt moet zijn en een uroloog om een onderzoek vraagt, stelt deze daadwerkelijk klinisch vast, dat bij Hans beide zaadleiders een ‘gap’ of ‘onderbreking’ vertonen. Zie Productie 1. Dat wijst volgens uroloog Smorenburg op inderdaad een ingrijpen van buitenaf, het kan bij een testikel genetisch veroorzaakt zijn, maar nooit bij twee op precies dezelfde plek. Statistisch gezien komt dat nooit voor! Mondeling stelt hij dat er minimaal gepoogd is om Hans Smedema onvruchtbaar te maken. Hij stelt invasief onderzoek voor om het definitief vast te stellen. Smorenburg wil pertinent sperma onderzoek doen, wat vreemd genoeg wel wijst op aanwezig zijn van voldoende cellen, maar niet of ze kunnen ‘zwemmen’. Falsificatie dus in opdracht Groep Mengele.

2.Merkwaardig genoeg wil hij twee weken later niet meer invasief vaststellen(!) of er daadwerkelijk aan Hans geknoeid is. Hij weigert verder onderzoek en is abnormaal nerveus. Maar wanen laten geen ‘Gap of onderbreking’ achter!

3.Chirurg Hermsen vroeg eerder al Hans Smedema hoe hij aan dat slecht gehechte litteken kwam tussen zijn benen van anus tot scrotum. Het kon niet bij de geboorte ontstaan zijn, wat Hans dacht, omdat die littekens er totaal anders uitzien dan op volwassen leeftijd. Maar Hans had nooit een operatie ondergaan! Niets in de medische files. Wanen laten geen slecht gehecht litteken achter.

4.Chirurg Van Looyen noemt het later een normale huidplooi die iedereen daar heeft, dus de embryonale streep. Een van beide liegt dus, er kan geen misverstand zijn tussen een embryonale streep of een slecht gehecht litteken op volwassen leeftijd toegebracht. Bij wanen hoeft men NIET te liegen!

5. Vreemd genoeg stelt chirurg van Looyen over het toen nog niet verwijderde litteken: ”Er zou een rare huidplooi zijn.’ Wat een uitermate merkwaardige opmerking is in een officieel verslag.In opdracht van ‘Groep Mengele’ vermeld. Zie Productie 2.

6. Huidarts De Groot, verwijderd door wegbranden het duidelijke littekenen en laat heimelijk een politiefotograaf een foto maken als bewijs van misdrijven. Dus misdrijven!  Productie 3.

7. MRI scan geeft geen litteken zichtbaar of de gaps, wat wel had gemoeten. Radioloog die het pertinent zelf wou onderzoeken, werd vlak voor Hans Smedema aan de beurt was weggeroepen, net als assistent en vreemde oude vent bewaakte de computerruimte waar normaal alleen jongelui zitten. Litteken had minimaal zichtbaar moeten zijn, net als de gaps bij beide(!) zaadleiders. Productie 4.

8. Uit flashbacks komt Hans Smedema erachter dat er een moordaanslag op hem is gepleegd in 1975 na de geboorte van hun eerste kind, en heimelijke(!) vaststelling dat het niet van hem is. Ook dat hij nog naar een ziekenhuis in Harderwijk ging met hartklachten. Als hij dus dan pas de oude artsenkaarten opvraagt bij huisarts Lefering, staat daar daadwerkelijk, dat hij met hartklachten bij ziekenhuis Harderwijk was geweest en uit Zeist kwam zonder zich te herinneren wat er had plaats gevonden. Wat zijn vrouw (afweerreacties) natuurlijk ontkende! Wanen laten nooit vermeldingen op artsenkaarten na. Productie 5.

9.Alle vreemde en vroeger onmogelijke gebeurtenissen blijken nu plotseling mogelijk met de hypothese  van dubbele persoonlijkheid van zijn vrouw.

10.Volgens psychiater Bruggenman van UMCG kon het verhaal van Hans wel degelijk waar zijn! Vermoedelijk is hij gedwongen door ‘Groep Mengele’ om te liegen en gaf een tip. Hij tipte ook dat Hans contact kon opnemen met W.A. Wagenaar Leiden, specialist in geheugen.

11.Uit testen bij UMCG bleek ook dat Hans niet paranoïde was, niet schizofreen en ruim bovengemiddeld intelligent. Het kon zeker waar zijn.

12.Rechercheur Voshol Leeuwarden vertelt Hans dat files die er wel hadden moeten zijn, ontbraken in Utrecht. Wijst op doofpot en samenzwering tegen Hans.

13.Mevr. Michels Kessenich van Hogendam van het CTIVD in Den Haag vertelt tijdens horen Hans, dat ze blij is dat Al Rust als enige in deze bizarre zaak nog een schadevergoeding heeft ontvangen, dat het Ministerie zelf beslist of ze haar advies wel of niet opvolgen, dat ze de politiek niet kon dwingen. Allemaal precies in het verlengde van wat Hans inmiddels al heeft ontdekt over de doofpot en samenzwering.

14. Als Hans haar zuster Klazien ondervraagt en liegt dat hem alles net door iemand is verteld, zegt ze overvallen ‘wie heeft dat dan verraden, Marinus zeker, of Roland.’ Dat kan alleen als het waar is en dus Hans niet gek is, maar zijn vrouw vermoedelijk een dubbele persoonlijkheid heeft.

15. De volgorde van de dingen zoals Hans die ontdekt, kan onmogelijk vooraf verzonnen zijn. Neem de gap, die precies overeenkomt met onvruchtbaar maken, net als het litteken wat niet bij geboorte, maar op volwassen leeftijd is gemaakt.

16. Statistisch is het onmogelijk, dat al deze zaken gebeuren, als gevolg van wanen. Enkel al de gap in de zaadleiders en het wegbranden, Politiefoto, artsenkaart over Zeist en bezoek ziekenhuis Harderwijk, kan helemaal geen toeval zijn. Iedere rechter die dat bewijs wegstreept, is incompetent of corrupt. Wat dus Jeroen van Bruggen corrupt maakt.

17. En veel veel meer, er is een heel boek vol mee geschreven en middels DNA vaderschapstesten en zo doodsimpel te bewijzen, als er geen doofpot bestond. Elise B. en Al Rust en zijn manager Logistics van het 97th General Army Hospital Frankfurt deelden Hans Smedema mee, dat de kinderen niet van hem waren, wat ze in de geheime files hadden gezien.

Hier de gehele pdf file waar het verweer op staat dat naar een advocaat gaat, of als rechter meent dat Hans geen eerlijke rechtsgang hoeft te hebben, waar iedere Nederlander wel recht op heeft, dan deze file waar men niet zomaar om heen kan. In ieder geval kan een ieder mijn verdediging lezen(3MB! 62 pag.). PLeidooistrafzaakX

En nog  een keer het verzoek om uitstel tot er een advocaat is gevonden en verzoek om onderzoek Rechter Commissaris en dagvaarden getuigen: UitstelX

 

Gezien het stompzinnige gedrag van OM, Officier Justitie Rietveld en Politie rechercheur Bolier, dring ik aan op een onafhankelijk onderzoek naar het gemiddelde intelligentieniveau binnen Politie/OM en Justitie, in onderlinge samenhang met het intelligentie niveau van al degenen die daar ontslagen zijn of vrijwillig deze stalinistisch centraal geleide middeleeuwse organisatie zijn ontvlucht. Mijn vermoeden is namelijk dat iedereen die wel kan nadenken en kritiek tot verbeteren had, als abnormaal en ongewenst er uit gewerkt moet zijn. Een zo slechte organisatie als dit, waar daders altijd voorrang hebben op de slachtoffers, kan alleen door een ernstige vorm van inteelt ontstaan zijn. Dus sterfhuisconstructie opzetten en gewoon drie nieuwe elkaar concurrerende organisaties opzetten.

Sla het op want deze site gaat vermoedelijk uit de lucht wegens de doofpot van de Staat der Nederlanden.

Later meer …

Hans Smedema, Drachten Copyright 2009 Hans smedema Drachten

 

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.