Geen nieuws uit het Westen!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Als parodie op ‘Geen nieuws van het westelijk front’, terwijl de soldaten bij duizenden stierven tijdens de eerste wereldoorlog, nu maar …. ‘Geen nieuws over Hans Smedema’.

Je broek zakt hier van af, zo laag en gewetenloos als wij behandeld worden door Nederland-Hufterland. Laten we samen even het ergste samenvatten:

 • Ruim dertig jaar lang misbruikt (juridisch gezien verkracht) worden, gedoogd door justitie, familie, medici en overheid, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Kinderen van verkrachters, terwijl de vrouw in kwestie denkt dat het de kinderen van haar man zijn, wat door een inlichtingendienst desnoods door valsheid in geschrifte en valse rapporten wordt afgedwongen, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws.
 • Dat uit dit verhaal duidelijk blijkt, dat de georganiseerde porno-industrie meisjes drogeert en OPZETTELIJK zodanige trauma’s veroorzaakt, dat een seks slavin met geheugenverlies gemaakt wordt en dat sommige loverboy’s wel eens van dezelfde tactieken gebruik kunnen maken, en Justitie daar NIETS tegen onderneemt, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat er op Hans Smedema drie maal een moordaanslag is gepleegd, en zijn oud buurman Cees van ‘t Hoog daadwerkelijk is vermoord, volgens dader Jan van Beek door justitie medewerkers, is geen reden voor een onderzoek door justitie, en is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat politie anno 2007 en sedert 1972 van slachtoffers met selectieve amnesie voor hun ernstige traumatische misbruik, dus van niets wetende nog, WEL verlangt dat die ZELF aangifte komen doen van de misdrijven die ze dus nog NIET kennen, is in Nederland-Hufterland -vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat politie weigert om Hans Smedema officieel aangifte (!) te laten doen, wat het recht van iedere ‘normale’ Nederlander is, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat justitie, medici en familie op de hoogte waren van het feit dat de vrouw van Hans werd misbruikt en verkracht, en daarvan kinderen kreeg, terwijl haar man heimelijk onvruchtbaar was gemaakt, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Een vrouw met een dubbele of emotionele persoonlijkheid is in Nederland-Hufterland nog NOOIT voorgekomen, volgens stompzinnige psychiaters dan, maar is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws.
 • Hans Smedema zocht medische hulp voor zijn amnesie en haar dubbele persoonlijkheid sedert 2000, maar Hans werd glashard achtereenvolgens een paranoïde, schizofreen en Delusional Disorder geval genoemd, hoewel uit testen van het UMCG, NIETS bleek. In Nederland-Hufterland is dat – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Hans Smedema spreekt tegenover de psychiaters zijn verbazing uit, dat ze deskundig zijn op gebied schizofrenie en zo, maar niet op gebied van amnesie en dissociatie. De zes psychiaters hadden nog NOOIT een dubbele of emotionele persoonlijkheid meegemaakt en gaven toe daar NIET deskundig in de zijn. Toch verklaren deze schoften, ijskoud Hans voor zeg maar ‘gek’, zonder recht op onderzoek of verdediging. Alsof de slager brood moet keuren. Schuldig zonder verdediging. In Nederland-Hufterland is dit – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Hans Smedema verzoekt om een onderzoek bij achtereenvolgens Politie in april 2000, april 2004, justitie/OM, Gerechtshof, Ministerie Justitie, Europees Hof en Ombudsman, maar allen verklaren het ZONDER enig onderzoek ‘kennelijk ongegrond’, terwijl een honderd getuigen en de vaders/verkrachters van zijn vrouw bekend zijn! Dat is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Hans Smedema probeert tevergeefs om sedert eind 2003 een advocaat te vinden, die hem wil bijstaan bij het misdrijf van de eeuw! Honderden advocatenkantoren hebben toevallig, dus al vier jaar lang (!) geen tijd, maar wel (!) voor iedere moordenaar! Dat is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat vrijwel alle advocatenkantoren uitsluitend voor de daders wensen te werken, dat volledig betaald krijgen van de overheid zelf, en dus discrimineren en ongelijk behandelen, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws.
 • Dat Hans Smedema advocaat Ad Speksnijder van rechtshulp (!)in Leeuwarden moest afdwingen (!) en dat die ijskoud zonder enige onderzoek, hem voor gek verklaard, en rustig achterover leunde, dat achtereenvolgens Raad van Discipline Leeuwarden, Hof van Discipline in Den Bosch en later Assen dat uitstekend vonden, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat oud directeur Ingenieursbureau Het Noorden (IHN), later Grontmij, ijskoud schizofreen genoemd wordt, terwijl hij vele getuigen en daders van zijn ongelofelijke verhaal met naam noemt, en doen van aangifte zelfs wordt geweigerd, is in Nederland-Hufterland -vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat oud voorzitter Rotary Leeuwarden-Zuid, waar voorzitter Elfstedentocht Henk Kroes, kamerheer Koningin Friesland Rienk Wegener Sleeswijk, en vele anderen lid van waren of zijn, ijskoud schizofreen wordt genoemd, zonder recht op verdediging, is in Nederland-Hufterland -vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat oud headhunter Hans Smedema die tien jaar lang vele tientallen directeuren en managers succesvol heeft geplaatst, ijskoud schizofreen wordt genoemd en verklaard, zonder recht op onderzoek en verdediging, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat Hans Smedema als headhunter honderden gratis (!) gesprekken voerde met vele managers die plotseling in de problemen kwamen, en hulp en advies nodig hadden, en nu zelf GEEN ENKELE (!) hulp heeft gekregen, is in Nederland-Hufterland -vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat Hans Smedema samen met o.a. Hoofd Redacteur Leeuwarder Courant Rimmer Mulder de Districts conferentie voor de Rotary in Leeuwarden organiseerde, voorzitter van de fonds verwerving voor het Koningin Wilhelmina Fonds was en met anderen 60.000 gulden wist te werven, niet eens een klein artikeltje in de krant krijgt met een oproep aan getuigen, is in Nederland-Hufterland -vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat achtereenvolgens Leeuwarder Courant, Telegraaf, HP, Nova, Peter R. de Vries, Vereniging van Hoofdredacteuren, en vele anderen dit verhaal GEEN nieuws vinden, is in Nederland-Hufterland -vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat Hans Smedema de toegang tot Klokkenluideronline wordt geweigerd, hoewel hij jaren geleden al artikelen inzond, maar nooit gepubliceerd kreeg, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat ‘De Vrije(?) Uitgevers’ Hans eerst toelieten, maar vervolgens zijn boek weigeren, censuur buiten de rechter om dus, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat Hans Smedema probeert om meerdere recherchebureau’s in te schakelen, om iets te bewijzen, wat nota bene al bij Justitie en overheid bekend (!) is, en dat niet voor elkaar krijgt, is in Nederland-Hufterland -vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat Hans Smedema zijn autobiografie uitgeeft over ‘het misdrijf van de eeuw en de Nederlandse Watergate’, het wordt zelfs geweerd en verschijnt niet eens bij nieuw verschenen, is in Nederland-Hufterland -vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat Hans Smedema zijn vrouw kapot is van alles, soms de hele nacht lang zachtjes huilt, en Hans er machteloos naast moet liggen, en zij nu aan scheiding denkt, omdat ze wordt bedrogen door haar totale omgeving, zusters, familie, medici, politie, justitie en overheid, dus op valse gronden, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws! Hoezo betrokkenheid, luisteren, empathie, etc.?
 • Dat nu de belastingdienst idiote/waanzinnige aanslagen stuurt en enorme problemen kweekt met stapels papier, dus opzettelijk pesten en intimideren door de overheid, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat PD recherche bureau rapporten opstelt die niet kloppen met de werkelijkheid, en wat door Hans Smedema eenvoudig met bewijzen gestaafd is, is in Nederland-Hufterland -vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat dit volgens uitsluitend Hans Smedema een doofpot affaire van de overheid zelf is, is in Nederland-Hufterland -vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat Amerikaan Al Rust, een vriend van Hans Smedema 10 jaar onschuldig mocht creperen uitsluitend, omdat de Nederlandse regering en overheid weigerde de WAARHEID te zeggen, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat oud ambassadeur Paul Bremer met Hans Smedema sprak over de Al Rust en kans heeft gezien om tegen de corrupte Nederlandse overheid in, bewijzen over verdwenen (!) files over Hans Smedema toch boven water te krijgen, en Al Rust volledig werd gerehabiliteerd, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat Hans Smedema Minister President JP Balkenende hypocriet en van verraad tegenover het Nederlandse volk beschuldigd, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws.
 • Dat Hans Smedema over de volledige Ministerraad een ‘vloek’ uitspreekt, omdat ze meewerken aan een doofpot affaire en het Nederlandse volk bedriegen, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat een door Hans Smedema verzocht onderzoek door het onafhankelijke CTIVD naar de handelwijze van het Ministerie van Binnenlandse Zaken door Guusje ter Horst zelf (!) wordt afgewezen als niet nodig, dus de slager die een keuring van zijn vlees zelf niet nodig vindt en afwijst, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!
 • Dat Hans Smedema tot 1.000.000 euro aan (toekomstige)beloningen uitlooft voor o.a. files van de overheid zelf(!), die volgens de wet WOB voor hem toegankelijk moeten zijn, is in Nederland-Hufterland – vanzelfsprekend – GEEN nieuws!

Lust er nog iemand peultjes? Bovenstaande is ook een prachtig(?) voorbeeld van het door mij geïntroduceerde begrip ‘Dutch thinking’. Zie engelse site. Dus het Nederlandse omgekeerd denken. Oftewel alles wat zuiver zou zijn, juist omgekeerd doen! Integere mensen helpen juist slachtoffers, in Nederland worden die dus tegengewerkt en genegeerd. Sterker nog men helpt dan juist de daders!

Ik houd natuurlijk Nederland en alle Nederlanders collectief verantwoordelijk voor deze gruwelijke behandeling. Als er Nederlanders bestaan, die dit onrecht afwijzen, hadden die al lang even kunnen reageren en voor ons opkomen. Dit is uitermate laf van jullie en zal jullie later internationaal worden aangerekend. Zeggen de namen ‘Anne Frank’, ‘Multatuli’, Ayaan Hirsi Ali’, ‘Fred Spijkers’ en Willem Oltmans’ jullie niets? Dacht ik al!

En ik weet al wat ze straks zullen zeggen: ‘Wir haben es nicht gewusst!’

ing. H. (Hans) Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.