Verzoek ‘De Onderzoeksraad’

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

De Onderzoeksraad

T.a.v. de weledele heer Prof. mr. P. Van Vollenhoven

Postbus 95404

2509CKDEN HAAG

Drachten, 20-2-2007 16:05

Betreft:

Ernstige mistanden als gevolg corruptie bij Justitie of College Procureurs Generaal door ‘Groep Mengele’.

Geachte onderzoeksraad, geachte heer Van Vollenhoven,

Primair:

Ik maak hierbij melding van corruptie bij Justitie en/of College Procureurs Generaal met ernstige misdrijven en misstanden tot gevolg. Van een zo groot maatschappelijk belang, dat ingrijpen door een onafhankelijke organisatie als de uwe noodzakelijk is geworden.

In 1975 blijkt achteraf een moordaanslag op mijn persoon te zijn gepleegd door deze groep die ik toepasselijk de naam ‘Groep Mengele’ heb meegegeven. Later in 1980 werd dit nog twee maal geprobeerd zonder succes, maar lukte het hen wel om buurman Cees van ’t Hoog, die via Tijl Zwolle een onderzoek naar ons geval liet doen, om te brengen. Officiële doodsoorzaak ‘hartaanval’, maar in werkelijkheid door drogeren met overdosis chemisch middel. Volgens Jan van Beek, een dader met spijt, waren dit corrupte justitie medewerkers.

De macht van deze in de overheid geïnfiltreerde personen is zo groot, dat al tientallen jaren iedere poging van politie, en zelfs een Hoofd Officier van Justitie mr. W.R. (Ruud) Rosingh (toevallig getuige op 12 januari 1991) om een onderzoek naar deze ernstige misdrijven te starten, door hen kon worden afgestopt. De Hoofd Officier werd onmiddellijk (per 25-2-1991) overgeplaatst van Leeuwarden naar Zwolle en het onderzoek werd verder niet toegestaan. Volgens Rotary vrienden Leeuwarden-Zuid indertijd had dat met mij/ons te maken!

Ook Rotary vriend en toen hoofd politie Friesland Peter Slot constateerde in april 2000 dat files die er zeker hadden moeten zijn, waren weggehaald en mocht verder geen (!) onderzoek doen en werd later naar een onschuldige positie verplaatst. Al dan niet toevallig.Ook de files van de aanslag in Motel Bunnik uit 1975 bleken inmiddels te ontbreken. De ‘Groep Mengele’ kan dus heel veel zaken regelen en moet dus hoog binnen justitie zijn geklommen. Wellicht door hun grote kennis (betrokkenheid) van zedenmisdrijven, zie secundaire punt.

Een oud werkneemster van broer mr. J. Smedema uit Gennep, Elise B. vertelde mij in vertrouwen, dat ze een geheimhoudingsverklaring had moeten ondertekenen en dat hij betrokken was bij deze doofpot of samenzwering, al dan niet misleidt. En met name dat justitie daarbij betrokken is. Ze vond het misdadig en wilde er niet aan mee werken!

Een aangifte bij politie in april 2004 mag niet verder onderzocht worden, aangifte bij KLPD geeft geen reactie, en aangifte bij Rijksrecherche geeft geen enkele reactie. Immers ook deze organen, zijn niet onafhankelijk en moeten eerst toestemming krijgen van Het College van Procureurs Generaal. Die wordt natuurlijk geweigerd, of ze krijgen misinformatie over deze groteske zaak. Advocaten worden zelfs gedwongen of misleidt om mij niet bij te staan.

Meldingen bij Vaste Kamercommissie voor Justitie levert geen actie op. Immers het College kan eenvoudig zorgdragen voor misinformatie naar de Kamercommissie. Klacht via Minister Donner en Minister President Jan Peter Balkenende leverde geen actie op. Vermoedelijk gewoon misinformatie door de groep verstrekt.

Klacht hierover bij Europees Hof, levert ‘kennelijk ongegrond’ op. Immers ook hier neemt men contact op met juist weer Justitie uiteindelijk en die kan weer de hun bekende misinformatie verstrekken. Hoogstwaarschijnlijk te goeder trouw dan, tenzij iemand van de ‘Groep Mengele’ kans ziet om dit naar zich toe te trekken.

Dat hier sprake is van groot maatschappelijk belang en dat de veiligheid van Nederland hiermee op het spel staat, lijkt me evident. Bovendien is de kans op herhaling vrijwel 100% zolang geen actie wordt ondernomen door organisaties hoger dan het College Zelf.

Secondair:

Naast dit onrecht van corruptie binnen de overheid, is er sprake van een ander groot probleem met grote ernstige gevolgen voor de veiligheid van het Nederlandse volk. Het heeft blijkbaar met het vorige te maken, omdat de ‘Groep Mengele’ wel heel veel moeite doet om dit feit te verbergen!

Door hetgeen mij en mijn vrouw is aangedaan sedert 1972, en wat nu nog in de vorm van een doofpot en samenzwering van ‘Groep Mengele’ doorgaat, is mij iets unieks bekend geworden. Iets dat nog maar door een enkeling in Nederland kan worden begrepen. We praten hier dus over een paradigma verschuiving. De groep Mengele probeert blijkbaar om dit feit desnoods door moord verborgen te houden.

Het betreft het feit, dat een meisje of vrouw door (het heimelijk toedienen van) medische middelen tot gehoorzaamheid aan haar dader kan worden gebracht. Een vorm van geestelijke gijzeling. In ons geval wist ze het zelf niet, maar volgde gewoon zijn bevelen op en deed dingen die ze normaal nooit zou willen doen. Ik vermoed dat misdadigers dit veel vaker zullen toepassen dan nu bekend is. Politie is nu niet in staat om dit te herkennen. Deze meisjes belanden dan dus in de prostitutie. Loverboys kunnen wellicht deels ook van dit soort middelen gebruik maken. Het meisje is dan weerloos en hulpeloos, want niemand zal dit kunnen herkennen. Ze doet alleen plotseling ‘vreemde’ dingen die ze vroeger nooit zou hebben gedaan! Haar ouders of vrienden staan voor een raadsel, maar staan machteloos.

In ons geval had ook haar familie en ik zelf als haar vriend een jaar lang niets door. In ons geval was later sprake van het opzettelijk (de dagelijkse (!) medicijnen werden te duur)toebrengen van een zodanig trauma, dat een dubbele of emotionele persoonlijkheid ontstond. Ze werd zijn slaaf. Achteraf wist ze niet wat ze deed onder dwang en werd vervolgens in mijn omgeving natuurlijk weer de normale persoonlijkheid.

Ergerlijk is dat psychiaters dit ook nog niet kunnen bevatten. De meeste psychiaters ontkennen dat dit mogelijk is. Het oproepbaar zijn van de ‘Emotionele Persoonlijkheid’ kan volgens hen helemaal niet! Dat is de paradigma verschuiving die dus dringend noodzakelijk is en uit het door mij verzochte onderzoek wellicht naar voren zal komen. Een groep die dit wel al doorheeft, is prof.dr. Onno van der Hart met zijn handboek ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’ en bijvoorbeeld Ellert Nijenhuis van GGZ Assen. In totaal helaas nog een klein groepje. Dus een paradigma verschuiving is noodzakelijk en dringend gewenst.

Als gevolg van bovenstaande is aangifte hiertegen onmogelijk! Al in 1972 probeerde en vriendin van mijn latere vrouw om aangifte te doen, maar werd door politie afgepoeierd omdat die van iemand met dus ‘Amnesie’ (geheugenverlies en verdringing of zelfs dubbele persoonlijkheid) voor de misdrijven, toch verlangt, dat die zelf (!) aangifte komt doen van misdrijven waar ze zelf nog geen weet van heeft. Wat dus per definitie onmogelijk is. Nu ik zelf hierachter kom en zelf probeerde aangifte te doen word ook ik nog afgescheept, dat mijn vrouw zelf aangifte moet doen. Terwijl ze nog steeds geen weet heeft van de haar aangedane misdrijven.

Mijn primaire aangifte van corruptie binnen Justitie of overheid, is natuurlijk het belangrijkste. Maar omdat hier mijn tweede punt mee verweven is of lijkt, heb ik gemeend om het tweede punt toch te moeten noemen. Veel mensenlevens hangenaf, van het feit of hier een onafhankelijk onderzoek naar komt, of niet! Het spreekt vanzelf, dat ik op verzoek veel meer gegevens kan produceren.

Met vriendelijke groet,

Ing. HansSmedema

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.