image_pdfimage_print

Verhoren Hoger Beroep

Verhoren Hoger Beroep gruwelijke Hans Smedema Affaire! Mr. A. (Bram) Moszkowicz advocaat!

Alle onderstaande klagers(mijn vrouw geeft slechts de haar bekende waarheid) hebben met hun valse verklaringen een strafbaar feit gepleegd en moeten dat tijdens een zitting nog onder ede bevestigen! Daarna is het ‘meineed ten nadele van verdachte’.

Op 19 maart 2012 werden de eerste twee verhoren gehouden met verkrachter Rieks P. de vader van onze jongste zoon, en mijn vrouw:

Rieks P. verhoor1
Rieks P. verhoor1
Rieks P. verhoor2
Rieks P. verhoor2

 

 

Op zich geen nieuwe ontwikkelingen, psychopaat Rieks P. uit Roden blijft ontkennen dat hij rond 1979 mijn weerloze vrouw in haar emotionele persoonlijkheid bracht en een jaar lang zo misbruikte, soms zelfs meedogenloos in aanwezigheid van een hysterisch dochtertje van rond 4,5 jaar die haar moeder plotseling naakt met een vreemde boze man in een andere voor haar onbekende vreemde persoonlijkheid zag en die niet meer normaal op haar reageerde, met uiteindelijk onze jongste zoon tot gevolg gezien het heimelijk(!) onvruchtbaar zijn gemaakt sinds 1972 van Hans Smedema! Kwaadaardige familie vond niet dat Hans en W..s dat cruciale feit hoefden te weten!!!! Gevolg een uniek huiveringwekkend misdrijf dat zijn weerga wereldwijd niet heeft!

 

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4,5 jaar meerdere malen telefonisch, tijdens weer een verkrachting door psychopaat Rieks P. uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke doofpot!

‘Waarom papa niet gauw komen en boze meneer wegjagen?’ vroeg het arme kind dan weer als haar vader ondanks de eerdere telefonische waarschuwingen nietsvermoedend gewoon aan het eind van de middag thuis kwam? En noch haar moeder noch haar vader begrepen er met hun onmiddellijke verdringing(selectieve amnesie) ook maar iets van! Er was NIETS gebeurd immers volgens hun werkelijkheid als direct gevolg van de samenzwering en doofpot! Broer Marinus en bedrijfsleider Joop de Boer door office manager Stella van Arkel gewaarschuwd, die Rieks P. naakt wippend boven op mijn weerloze vrouw betrapten en de trap afsloegen, ontkennen nu meedogenloos, terwijl het bloed op de muur onderaan de trap zat! Later bleek mijn arme vrouw van niets meer te weten! OM is vanzelfsprekend NOOIT geïnteresseerd geweest in dna test van dat bloed, wat verkrachter Rieks P. nota bene op de plaats van het misdrijf zou hebben geplaatst! Laat staan een doodsimpel dna-testje wat zou bewijzen dat hij de vader is van onze jongste zoon!

De meedogenloze schizofrene klager Klazien J., zuster van mijn vrouw, vond het samen met familie, psychiaters en justitie niet nodig om haar zwager Hans Smedema te waarschuwen dat hij onvruchtbaar was gemaakt(wat veel later heimelijk hersteld is) en dat zijn vrouw weerloos was tegenover verkrachters en psychopaten als Rieks P. uit Roden en onze gewetenloze buurman Jaap Duijs uit Drachten die zijn vrouw Wimke zijn hele leven al bedroog. Voor W..s nog met iemand van de zelfde naam die nu ook al gescheiden leeft met een dochter die wel eens van Jaap Duijs kan zijn!

Slechts een paar kleine foutjes die onbelangrijk lijken. Zo is door mij nooit het woord nymfomane gebruikt en ook niet PTSS als het over mijn vrouw ging. Ook is ze alleen selectief(!) ontoerekeningsvatbaar en gaat het ook om selectieve(!) amnesie of beter oproepbare emotionele persoonlijkheid DIS. Haar antwoorden zijn het gevolg van haar emotionele extra persoonlijkheid wat met heftige ‘afweer- en verloocheningsreacties’ gepaard gaat! Haar brein heeft als verdediging alles gewist, net zoals het bij mij zelf 28 jaar lang verdrongen werd tot maart 2000! Alleen therapie kan haar helpen, maar zolang de samenzweerders allemaal haar ernstige ziekte blijven ontkennen, sta ik machteloos en leef alleen in Spanje, wachtend op hulp die niet komt! Psychiaters spreken elkaar tegen over mij en wilden mijn foutieve behandeling, wat ik natuurlijk weigerde! Dat zou averechts gewerkt hebben. Ik heb overigens vrijwillig met veel psychiaters gesproken en zelfs het foute middel Semap een paar weken geslikt, maar kon daardoor juist NIET meer werken en ben dus gestopt daarmee en kon vervolgens van 2000 tot 2004 gewoon doorwerken! Waanzin dat psychiater Oostveen ZONDER zelfs met mij gesproken te hebben op grond van mijn hysterische ernstig zieke vrouw mij dwong om dat foute middel te slikken! Privéleven op straat vindt helaas altijd plaats bij verkrachtingen en aangifte doen, zeker bij deze gruwelijke Koninklijke doofpot affaire! Noodweer!

Pas op, mijn vrouw heeft met mijn toestemming(!) en zelfs verzoek aangifte gedaan volgens haar(!) huidige werkelijkheid! Immers alleen het opblazen van deze doofpot kan hem oplossen! Merk op dat door RC sluw specifiek wordt ingegaan op het feit dat Hans Smedema aan een ‘waanstoornis’ zou moeten  lijden? Terwijl Hans na 30 vreemde onmogelijk lijkende herinneringen in maart 2000 nog tot 2004 gewoon doorwerkte op topniveau en zakelijk en vaak privé niemand in die tijd iets aan hem gemerkt heeft? Ook hier in Spanje gaat dat op! En er is al voldoende bewijs dat ik gelijk heb, dus wat zegt dat over de geestestoestand van deze meedogenloze liegende criminelen? Dat ze zelf schizofreen en/of psychopaat zijn!

Hiermee ligt ondubbelzinnig voor de historie vast hoe mijn vrouw volkomen onnodig nota bene sinds 2000 tegen mij werd opgezet en daarmee de rest van ons leven totaal verwoest! We leven nota bene noodgedwongen in twee landen! Ook dat succesvol zakenman Hans Smedema volkomen onnodig zijn hele leven werd verwoest door familie met medewerking psychiaters en beschermd door de handtekening van een achterlijke Koningin Juliana destijds en nu nog steeds door een blijkbaar gewetenloze laffe Koningin Beatrix!

Mijn reactie op de verklaring van Rieks P. is al uitgebreid besproken in o.a J’Accuse Rieks P.  Een doodsimpel DNA testje kan bewijzen dat hij de vader is, maar het OM en Hof Arnhem zullen dat NOOIT toestaan om Koningin Beatrix buiten beeld te houden! Nationaal belang en staatsveiligheid gaat altijd boven individueel belang van slachtoffer Hans Smedema en zijn nog steeds argeloze onwetende vrouw die iedere therapie meedogenloos wordt onthouden sinds 1972!

De volgende klagers, dus de schizofrene verkrachter Jaap Duijs uit Drachten, haar meedogenloze zuster Klazien J. uit Steenwijk die haar eigen zuster sinds 1972 ijskoud liet verkrachten en nog bedriegt, en kroongetuige en heldin met inside informatie over de doofpot en samenzwering via justitie en geheime dienst onder leiding van mijn gewetenloze broer mr. Johan Smedema uit Gennep, Elise B. uit Uden, werden op 16 april gehoord. Ben benieuwd of Elise een officiële vrijwaring heeft om te mogen spreken ook als staatsveiligheid in het geding is? Zal wel niet natuurlijk. Het meedogenloze ‘Monster van Soestdijk’ Koningin Beatrix vindt zichzelf natuurlijk belangrijker! Elise kan van de klokkenluidersregeling gebruik maken lijkt mij.

Verhoren 16 april 2012

Verhoor schizofrene(laat haar weerloze zuster haar hele leven ijskoud verkrachten) Klazien J. uit Steenwijk is uitgesteld tot 22 mei a.s.

 

 

 

Boven de verhoren van verkrachter drs. Jaap Duijs uit Drachten en klokkenluider en heldin Elise B. met geen nieuwe ontwikkelingen. Ze volharden in hun eerdere stellingen dat ze van geen doofpot of seks weten! Pas bewijs van het tegendeel kan hun meineed en meer opleveren. Zonder opsporingsbevoegdheid en dna-testjes is dat door mij niet te doen en mijn veel eerdere aangiften van april 2000 Politie Leeuwarden en april 2004 Politie Drachten met verzoek tot diepgaande justitionele onderzoeken werden door Kroon immers discriminerend en met meedogenloze rechtsongelijkheid geweigerd om onze laffe en gewetenloze Koningin Beatrix buiten beeld te houden! Jaap Duijs voegde ook nog sluw het meest slechte psychiatrisch rapport bij van Psychiater Mutsaers uit Haren wat door alle andere weer wordt tegengesproken qua karaktermoord op slachtoffer van het misdrijf van de eeuw Hans Smedema! Het is ook uitgebreid bestreden en al gepubliceerd in de Post Fraude door Psychiaters! Maar daarmee maakt het wel deel uit van de nog komende zittingen! Alleen een doodsimpel DNA-testje kan mijn gelijk bevestigen, maar zal NOOIT toegestaan worden door het OM of HOF Arnhem. httpv://youtu.be/SwNUGDAINBU

Merk op dat Hans Smedema van een veel hoger ethisch denkniveau blijk geeft door zowel negatieve als positieve psychiatrische rapporten te publiceren, terwijl psychopaat en verkrachter drs. Jaap Duijs uit Drachten ongenuanceerd uitsluitend het meest negatieve (foute en bestreden)psychiatrische rapport aan de rechtbank overhandigt! Bovendien ontkent hij op het motorjacht van mijn broer te zijn geweest en dus ook nooit mijn vrouw hebben kunnen verkrachten, terwijl die aanwezigheid uit bijgaande video glashelder blijkt! Typisch ontkennend gedrag zoals van de meeste criminelen! Deze psychopaat verkracht en misbruikt mijn weerloze vrouw van 1979 tot minimaal 2003 en beschuldigt dan haar weerloze man als zijnde paranoïde en eist ijskoud en gewetenloos een schadevergoeding van 5000 euro ook nog! En dat alles onder gewetenloze en laffe Koninklijke bescherming van Beatrix die ijskoud en meedogenloos ieder justitioneel onderzoek verbiedt en politiek goedgekeurd alle ambtenaren opdracht geeft om aan deze doofpot en samenzwering mee te werken! Wet Openbaar Bestuur heeft dit ‘Monster van Soestdijk’ op 31 oktober 1991 even sluw buiten werking gezet, zodat deze gruwelijke samenzwering nooit normaal legaal kan uitkomen! Zie Page J’Accuse Koningin Beatrix!

Mijn reacties hierop zijn voldoende verwoord in J’Accuse Jaap Duijs en Casus Elise B.  Hier bewijs in video op YouTube dat hij wel degelijk op die bewuste boot is geweest waar hij onze dochter een half uur lang onbeschermd op het dek achterliet, na mij met zijn vrouw te hebben weggelokt, terwijl hij mijn weerloze vrouw in haar emotionele persoonlijkheid verkrachtte en ze zelfs weer zwanger raakte slechts weken na de geboorte van onze jongste zoon, terwijl de arme Hans heimelijk(!) onvruchtbaar was, maar de schuld ervan kreeg met haar gewetenloze laffe zuster Klazien die weer zweeg! Hier de desbetreffende stukken uit mijn autobiografie ‘Vechten tegen het onbekende’ bij Pages 7.1 Besloten files

Nagekomen stukken verkrachter van mijn weerloze(!) vrouw(van 1979 tot 2003!)  Jaap Duijs uit Drachten:

Verhoor Klazien Jansma uit Steenwijk

Ook schoonzuster en psychopaat Klazien als vertegenwoordiger van god op aarde meent blijkbaar dat doorgaan met liegen en bedriegen de oplossing is van deze huiveringwekkende zaak sinds 1972! Haar belangen gaan boven die van de slachtoffers Hans & W..s! Maar haar artsenkaart bewijst dat op 5 december 1976 er een abortus had plaatsgevonden, terwijl dat NIET door ons is gedaan. Klazien heeft dus in overleg met huisarts Hogen Esch een vrucht afgedreven! Anders kon die dat niet weten! Ons werd voorgehouden dat het zogenaamd om een miskraam ging! Dat ik onvruchtbaar was gemaakt werd ook verborgen gehouden! Tegen dit monster uit Steenwijk is aangifte gedaan in april 2000 en april 2004, maar ze heeft een rechtstreekse vrijwaring van een gewetenloze laffe Koningin Beatrix en haar ‘hondse'(kafka) Ministerraad gekregen en blijkbaar mag ze ook blijven liegen! Ze heeft persoonlijk de vele foto’s gezien en is op de hoogte dat die gekocht waren door haar vader Jolle J. Ik heb die foto’s ook zelf gezien in 1977 toen die door Jan van Beek naar mij gezonden werden! De ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM)’ heeft alle gegevens gewoon in hun files, maar politici willen geen openbaarheid in deze gruwelijke en huiveringwekkende zaak! Onder staatsveiligheid wordt alles prachtig voor het Nederlandse volk verborgen gehouden.

Merk op dat uitsluitend degenen gehoord worden die al in april 2004 door Hans Smedema beschuldigd werden als daders en medeplichtigen en wat door politie zeden rechercheur Haye Bruinsma correct naar OM officier justitie Leeuwarden mevr. Van Duynhoven werd doorgezonden! Pas na 5 maanden wachten op volgens hun ‘toestemming justitie!’ en het cruciale gesprek van Minister Veerman met zijn studiegenoot en goede zakenrelatie van Hans uit Groningen, werd dat afgewezen! Dus Kroon(Ministerraad en Koningin Beatrix) heeft gezien mogelijke negatieve gevolgen voor ons blijkbaar meedogenloze Koninklijk Huis, onderzoek en vervolging door OM verboden! Maar de daders mochten later in 2008 wel(!) aangifte doen! Dat is pure rechtsongelijkheid en discriminatie.

Mijn getuigen zijn vanzelfsprekend ‘aangehouden!’ Naar mijn bescheiden mening zal naast de klagers/aangevers vrijwel niemand gehoord worden en indien toch, mogen die waarschijnlijk liegen op grond van een mij onbekende medische doofpot en Koninklijk goedgekeurde samenzwering! Men zal mij als lijdend aan een waanstoornis neerzetten en dat als zogenaamd excuus misbruiken om de voor hun te gevaarlijke getuigen niet te horen!

Wachten was nu op de eerst nog aangehouden andere 12 getuigen, door mr. A. (Bram) Moszkowicz verzocht!

Maar volgende inhoudelijke behandeling zal op 19 november 2012 om 9.30 uur in Arnhem plaatsvinden, ZONDER dat de door verdediging opgeroepen getuigen en mededaders gehoord zijn! Dus alle door mr. A. (Bram) Moszkowicz verzochte 12(!) getuigen zijn geweigerd! Zoals door mij verwacht. De kwaadaardige(onverschillig tegenover onrecht) en laffe Koningin Beatrix gaat voor individueel belang van de onschuldige Hans Smedema en zijn weerloze vrouw! Drie rechters Gerechtshof Arnhem werken dus rustig mee aan deze doofpot en zijn dus zo partijdig als de pest, net als eerder politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden! Alleen de meest negatieve getuigen, namelijk de partijdige klagers zijn nu gehoord! Zou kunnen dat ze laf de zaak terugverwijzen naar de rechtbank Leeuwarden zodat er weer 3 jaar gewacht kan worden! Ze zijn als de dood voor deze zaak en te laf om op te treden!

Uitzicht vanuit terras Xalo, Spain

httpv://youtu.be/M9BNoNFKCBI

Maar we wachten hier in het Spaanse zonnetje rustig af. Zie foto van het uitzicht vandaag 22 maart 2012 van mijn terras hier in Xalo!  Vanavond diner met Flamenco dansen in de legendarische bar Aleluya! Hier hoe de sfeer die avond was toen de oude eigenaar met vrienden nog even ging zingen. Tevens alvast een testje van mijn Youtube kanaal SmedemaHans voor toekomstige video’s met meer openlijke harde beschuldigingen om deze huiveringwekkende  doofpot open te blazen!

Ik heb wel besloten om zodra de volgende zitting in Arnhem zal plaatsvinden, daar toch aanwezig te zijn! Ondanks de zeer emotionele hertraumatisatie en secundaire victimisatie voor mij. Ik wil dit politieke schijnproces van dichtbij zien gebeuren en er over kunnen publiceren! Let op mijn woorden, slachtoffer van het misdrijf van de eeuw Hans wordt veroordeeld om de verkrachters van zijn vrouw duizenden tot misschien wel tienduizenden euro’s te betalen voor zijn burger plicht om zijn vrouw en zichzelf te beschermen en dus aangifte met beschuldigingen te doen! Later openlijke beschuldigingen na weigering onderzoek door nota bene Kroon! Overigens zal er nooit vrijwillig betaald worden, dus dat wordt allemaal nog zeer heftig. Het vonnis van Hof Arnhem heeft geen invloed op publiceren en zoeken naar recht door Hans Smedema! Dit misdrijf van de eeuw in opdracht van Koningin Beatrix wordt met de dag spannender en grotesker!

Secundaire victimisatie en re-traumatisering!

Uit het onderzoek komen vier verschillende vormen van secundaire victimisatie naar voren:

 • negatieve effecten op het vertrouwen van het slachtoffer in zichzelf, de toekomst, de wereld en het rechtssysteem; 
 • verergering van de effecten van het oorspronkelijke trauma als gevolg van het misdrijf; 
 • belemmering van herstel; 
 • en een tweede, nieuw trauma als gevolg van het strafproces. 

De twee vormen die in de literatuur, de focusgroepen en de interviews met de slachtoffers het meest duidelijk naar voren komen, zijn negatieve psychologische effecten op het vertrouwen van het slachtoffer in zichzelf, de toekomst, de wereld en het rechtssysteem en, waar het gaat om getraumatiseerde slachtoffers, verergering van de effecten van het oorspronkelijke trauma. Dit laatste vatten we onder de term re-traumatisering. Deze twee vormen van secundaire victimisatie moeten van elkaar worden onderscheiden. De eerste heeft betrekking op alle slachtoffers van misdrijven, bij de tweede gaat het uitsluitend om slachtoffers die reeds door het misdrijf zijn getraumatiseerd. Re-traumatisering (ook wel secundaire traumatisering genoemd) als gevolg van het strafproces is daarmee een enger begrip dan secundaire victimisatie. Secundaire victimisatie in de vorm van belemmering van herstel komt vooral in de focusgroepen en de interviews met de slachtoffers – direct of indirect – aan de orde. Victimisatie door een tweede, nieuw trauma als gevolg van het strafproces wordt zowel in de literatuur als in de focusgroepen en de interviews alleen als uitzondering genoemd.

Hier de oproeping voor de volgende zitting op 19 november 2012 om 9.30 uur gerechtshof  Arnhem! Terwijl al onze getuigen NIET zijn gehoord! Kunnen nog wel tijdens zitting gehoord worden! 

Merk op dat het Hans is die sinds 2000 en 2004 steeds om diepgaande justitionele onderzoeken vraagt! OM/Justitie weigeren dat op foute gronden en tegen de rechten van de mens ingaande!!!!! Hans publiceert zelfs positief en negatief allemaal gewoon openlijk. Hij heeft immers helemaal niets te verbergen! Wie heeft dan hoogstwaarschijnlijk gelijk? Hans! Kosten doofpot tussen 10-20 miljoen euro! Zie RTL nieuws ‘De slagerij van de staat!’

 ‘History has proven always to be on the side of those who seek justice!’ President Obama

Later meer…

Hans Smedema, Nederlands vluchteling en balling voor de heimelijke achterbakse vervolging door ‘De Kroon!’, Xalo/Jalon, Spanje!

Opheffen pensioen eigen beheer!

Opheffen pensioen in eigen beheer als gevolg doofpot staat

Volstrekt uniek! Nooit eerder heeft iemand het in Nederland, zo niet wereldwijd, aangedurfd om een pensioen bv met pensioen in eigen beheer op te heffen op grond van een doofpot affaire van de staat tegen hem, wat nog niet bewezen kan worden, maar hem wel bekend is!

Per 14 januari 2004 werd ik volledig arbeidsongeschikt als direct gevolg van de doofpot en samenzwering door de Staat der Nederlanden en Kroon tegen mij en mijn vrouw!

Dit had de volgende gevolgen:

 • er konden geen verdere pensioen stortingen plaatsvinden.
 • bovendien ontstonden er hoge extra kosten om zaken te bewijzen die gewoon bij Justitie en/of Kroon beschikbaar zijn!
 • de rekening courant verhouding van privé liep daardoor uit de hand en beloopt nu een 400.000 euro negatief.
 • Doordat onze woning gedurende een jaar tien keer met verf werd besmeurd werd verkoop onmogelijk en samen met een koper die al of niet opzettelijk niet tot daadwerkelijke betaling en overdracht overging, werd een kostbaar jaar en een 100.000 euro minder ontvangen.
 • Er werd uiteindelijk maar 250.000 gestort, waarvan al snel een 60.000 euro nodig was voor extra schulden en kosten ivm Asiel aanvraag Miami en andere opgelopen schulden om te overleven zonder de eerdere veel hogere inkomsten die waren weggevallen.

Op dit moment is nog steeds geen advocaat bereid gevonden om onze hoofdzaak te behartigen en de Staat der Nederlanden aan te vallen met een claim van miljoenen. Advocaten lijken dit niet te mogen doen met beroep op de staatsveiligheid en/of medische Koninklijk goedgekeurde doofpot! Ook speelt mee dat er erg weinig tot geen bewijzen zijn die de betrokkenheid van de Staat en vooral Kroon bewijzen! Dat moet juist door een advocaat worden afgedwongen door o.a. getuigenverhoor!

Huidige Hoger Beroep in de strafzaak tegen mij zal nog wel tot het eind van het jaar duren en hoeft geen bewijs van de samenzwering en/of doofpot op te leveren.

Mijn vrouw staat op dit moment samen met mij als directeur geboekt , maar wil daar van af gezien onze pensioendatum van 1 april 2013.

Ze wil ook niet blijven zitten met de schuld aan onze eigen Pensioen  BV, want die kan zonder schadevergoeding die tot op heden wordt geweigerd en zonder advocaat nooit af te dwingen is, nooit betaald worden.

Evaluatie situatie als gevolg doofpot Kroon

 • Deze situatie is een direct gevolg van de samenzwering en doofpot tegen ons als echtpaar sinds 1972! Die is onrechtmatig en discriminerend!
 • Inkomensverlies was niet nodig geweest bij openbaar maken van de samenzwering uit naam van Koningin Juliana en nu Beatrix.
 • Medische behandelingen zijn daardoor ook onmogelijk gemaakt, met ernstige negatieve gevolgen voor ons beiden.
 • Schuld aan eigen vennootschap kan nooit zonder schadevergoeding terug betaald worden en terugbetaling weiger ik daarom ook gewoon.
 • Ons wordt juridische hulp hierbij opzettelijk en tegen de rechten van de mens ingaand onthouden. Alleen in Hoger Beroep zaak is mr. A. Bram Moszkowicz bereid gevonden om ons te verdedigen, maar dat is passief en niet aanvallend. Kan dus erg lang duren.
 • Om een schadevergoeding juridisch af te kunnen dwingen is een zware advocaat nodig en die weigeren wegens een heimelijk verbod, of op grond van ontbreken voldoende bewijzen die overigens gewoon bij Justitie en/of Kroon liggen!

Strategie Hans Smedema

Het kan nooit zo zijn in een land, dat een individu wordt gestraft voor fouten en schade gemaakt door de Staat der Nederlanden, Kroon of Koninklijk huis! Hans heeft sinds maart 2000 openlijk geprobeerd om deze zaak op te lossen, wat categorisch werd geweigerd door alle betrokkenen! Zelfs iedere  juridische bijstand is tot op heden geweigerd in de hoofdzaak! Kafkaësk wordt iedere informatie Hans onthouden en zijn vrouw met valse informatie tegen hem opgezet.

Hans weigert dus verder nog een stap te verzetten om deze zaak op te lossen, wat hij ook aan Politierechter Jeroen van Bruggen van rechtbank Leeuwarden heeft meegedeeld. Het zijn probleem helemaal niet, maar van ‘De Kroon, dus Koningin Beatrix en haar hondse(kafka) ministerraad!’ Die zoeken het dus dan ook maar fijn zelf uit!

Leg deze zaak voor aan de belastingrechter door de volgende acties:

 • zend een factuur voor een voorschot op de te betalen schadevergoeding van 1 miljoen euro naar het Ministerie van Algemene Zaken waar de Kroon onder valt, wellicht met noemen Ministerie van Justitie als mede debiteur. Immers diens betrokkenheid is via klokkenluider Elise B. bekend! Hopelijk kan daarmee de belastingrechter die Ministeries betrekken bij deze zaak, met verzoek om opheldering over waarde van deze claim.
 • Liegen deze Ministeries dan kunnen ze daar later voor aangepakt worden met zware straffen. Vertellen ze onverhoopt plotseling de waarheid, dan is dat ook prima, want bewijs samenzwering.
 • Ik weiger verder om de schuld van 400.000 euro te voldoen zolang deze doofpot en samenzwering niet wordt opgeheven en volledig openbaar gemaakt met schadevergoeding van alle schade!
 • Ik weiger verder ook om met hoge kosten deze vennootschap in stand te houden, terwijl daarvoor de fondsen ontbreken als direct gevolg van criminele acties door ‘De Kroon!’
 • Verwijs naar de factuur voor een voorschot en laat de belastingrechter het verder fijn uitzoeken!
 • Hef de bv gewoon op voor of op de pensioendatum van 1 april 2013! Heeft inmiddels al plaatsgevonden per 1 oktober 2012!
 • Sluit alle rekeningen! Geen onnodige accountantskosten en zo ook meer na afloop.
 • Stel Ministerie Algemene Zaken en Justitie beide aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortkomen.
 • Cruciaal zal zijn de integratie van de doofpot met de schuld en het voorschot van 1,5 miljoen!

Gevolg zou moeten zijn dat door opheffen Vennootschap de 400.000 euro schuld direct belastbaar wordt als inkomen en er dus zeg maar de helft aan belasting, dus 200.000 euro over geheven zal worden! Dat is door ons nooit te betalen zonder schadevergoeding en zal worden geweigerd door bezwaar aan te tekenen binnen zes weken. Daar zal ik niet eens op wachten en al voor die tijd deze zaak al aan de belastingrechter voorleggen!

Kan een leuk precedent scheppen en wij hebben toch niets meer te verliezen! Ik wil weten waar wij aan toe zijn en snel!

Ik zal de stukken opstellen en verzenden! Ze zullen ook hier openbaar gemaakt worden, zodat iedereen in Nederland het verloop kan volgen!

Uitgevoerde acties

 • W. Smedema-J. is per 31 juli 2012 als (mede) directeur van Smedema Participaties B.V. afgetreden! Stukken zijn onderweg naar Kamer van Koophandel!
 • H. Smedema is nu enig directeur met per 1 augustus 2012 buitenlands adres in Xalo/Jalon, Spanje! Stukken onderweg naar KvK!
 • Werkmij Human Power Services International B.V. is per 31 juli 2012 opgeheven! Stukken onderweg naar Kvk!
 • Notulen met bovenstaande besluiten getekend per 1 augustus 2012 met als ingekomen stuk de brief aan Min. President Mark Rutte/Min Algemene Zaken met het ultimatum om 1,5 miljoen euro te betalen voor 1 november 2012 anders opheffen Smedema Participaties per 31 december 2012 of eerder.
 • Ultimatum Min. Alg. Zaken zie Post Ultimatum 1,5 miljoen Min. Alg. Zaken!
 • Laffe antwoord Min. Pres. Mark Rutte! 
 • Opheffen zal dus worden doorgezet en dit ‘Misdrijf van de eeuw’ aan de belastingrechter voorgelegd!
 • Smedema Participaties B.V. is per 1 oktober opgeheven!
 • Jaarrapport 2011 zal nog gewoon worden ingediend!
 • Jaarrapport 2012 zal ook normaal worden, maar NIET als normale beëindiging  Reden is de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM! Daarmee wordt belastingdienst gedwongen om in actie te komen. Zo niet, staat pensioen voorlopig stil, en schuld idem. Ook geen vennootschapsbelasting of zo. Komt belastingdienst wel in actie zoals normaal gesproken noodzakelijk, zal deze zaak aan de belastingrechter worden voorgelegd met verwijzing naar staatsveiligheid, opheffen WOB indien Kroon betrokken en deze gehele unieke en groteske samenzwering! Ze zoeken het maar fijn uit op het Min. Alg. Zaken!
 • Hier de summiere brief aan Belastingdienst Heerlen BelastingVennootPartBoeteX BelastingHeerlenOPheffenSmedPart
 • Ontving verzoek tot doen aangifte Vennootschapsbelasting en gaf dit antwoord SmedPartVennootBelast2012Weigeringx
 • Diende ook bezwaar in tegen aanslag Awir zorgverzekeringen wegens veel lagere draagkracht gezien extreme omstandigheden BelastingHeerlenBezwaarArt8aAwirx
 • Later in overleg accountant toch besloten om aangifte vennootschapsbelasting te doen maar met foutieve gegevens die NIET leiden tot belasting. Dat verplicht belastingdienst vervolgens tot doen van correcties waartegen bezwaar bij de belastingrechter zal worden aangetekend. Ook zal daarbij naar het Min. van Alg. Zaken verwezen worden bij gebrek aan correcte wetten en erkenning aansprakelijkheid.

Later meer…

ing. Hans Smedema, directeur Smedema Participaties B.V. Drachten, wonende te Xalo/Jalon, Spain

 

Geen eigen kinderen toegestaan!

Geen eigen kinderen toegestaan voor Hans Smedema!

Het is 2e helft 1972 in de door de vriendin van Hans, W..s J.  gehuurde kamer van huisbaas (psychopaat) Jan van Beek, St. Jacobstraat 83, Utrecht:

Hans ligt half gedrogeerd met narcose-middel Ketamine op bed, met een boze psychopaat Jan van Beek en zijn gewetenloze vriend onder aan het bed! Ze zijn woedend omdat W..s kans had gezien om haar vriend Hans te waarschuwen en die vervolgens politie Utrecht had gewaarschuwd voor haar mentale en gedrogeerde gijzeling door Jan van Beek. Porno industrie was door politie gestoord tijdens opname rapemovie met hoge extra kosten voor nieuwe latere poging, en wou Hans daarom uit de weg ruimen. Maar Jan van Beek wist dat om te zetten in slechts onvruchtbaar maken om zo zelf kinderen van haar te krijgen, ondanks haar directe afwijzing van hem! Ze was al begin dat jaar tot zijn slavin gemaakt door haar met een stroomstok zodanig te traumatiseren dat ze een oproepbare extra emotionele persoonlijkheid had ontwikkeld! Hans en familie wisten nog van niets! En zelf kon ze in haar normale persoonlijkheid natuurlijk geen aangifte doen! Hans ook niet omdat hij zelf ook alles verdrong wat met haar misbruik te maken had! Selectieve amnesie dus, maar het middel Ketamine zorgt ook voor geheugenverlies over alles wat heeft plaatsgevonden!

Huisbaas en psychopaat Jan van Beek zegt tweede helft 1972 tegen de  even wakker geschudde (lichtere hoeveelheid Ketamine) Hans die weerloos in een halve ketamine narcose op haar bed lag, terwijl hij Hans triomfantelijk diens eigen testikels toont samen met een injectiespuit met een vloeistof(wat zaadleider boven bij testikel verstopte! Veel later heimelijk gerepareerd om bewijs door Hans te voorkopmen) erin:

‘Kijk Hans, ik ga zo jouw beide ballen inspuiten met een middel dat je onvruchtbaar zal maken! We zijn erg boos op je dat je de politie op ons dak hebt gestuurd en dit is je straf daarvoor. Het komt me ook goed uit want ik wil namelijk zelf graag kinderen van W..s en ik heb er al voor gezorgd dat ze nooit zwanger kan worden zonder mijn ingrijpen, en jij zult het dus in ieder geval nooit meer kunnen doen! Ik zal haar zelf zwanger maken en jij zult zonder het later te beseffen mijn kinderen opvoeden en alles betalen, denkend dat het je eigen kinderen zijn.  Morgenvroeg wordt je namelijk weer gewoon wakker en je zult je hiervan helemaal niets meer herinneren! Ik heb al het hele jaar regelmatig seks met haar zonder dat je dat in de gaten hebt, en dat zal nog vele jaren gebeuren. We maken zelfs pornofilms van haar met veel inkomsten voor mij. Jouw vriendin werkt namelijk ook al sinds begin dit jaar als hoer voor mij! Misschien kom je er wel nooit achter dat je onvruchtbaar bent gemaakt, maar in ieder geval kun je er dan niets meer aan doen!’

Dat dit zwaar traumatisch voor Hans moet zijn geweest op dat moment, spreek wel voor zich. Hij zal zich door de vele vele nieuwe trauma’s(direct gevolg doofpot en verzwijgen misdrijven) gedurende 28 jaar dit voorval pas weer in maart 2000 herinneren als hij een 30 tal gruwelijke flashbacks krijgt, die zijn beschreven in deel 2 van zijn autobiografie ‘Vechten tegen het Onbekende’ – Onmogelijke Flashbacks! Link E-boeken!

Zie voor meer uitleg en voorbeelden waarom misgaan(!) ook Engelse Post No children allowed! PTSD

Verzwijgen onvruchtbaar zijn door familie, betrokken medici en Justitie!

In 1974 vindt een gynaecoloog een afgebroken spiraaltje in de baarmoeder van W..s, die stomverbaasd natuurlijk daar niets van wist(gedrogeerd geplaatst in 1972 door Jan van Beek) en die al tijden vergeefs met de immers heimelijk onvruchtbaar gemaakte Hans zwanger probeerde te worden!

In januari 1975 wordt dan een dochter geboren en huisarts Hogen Esch ‘t Harde samen met familie die al sinds eind 1972 op de hoogte zijn van de verkrachtingen en haar en zijn amnesie daarvoor, maar alles voor het verliefde stelletje verborgen hielden, stellen vast dat het kind niet van Hans is en dat Hans onvruchtbaar blijkt te zijn! Maar dat cruciale feit wordt gewetenloos en meedogenloos NIET aan het verliefde stelletje meegedeeld, waardoor die weerloos tegen de vele verkrachters en argeloos blijven denken eigen kinderen te krijgen en op te voeden! Precies zoals psychopaat Jan van Beek het strategisch al gepland had in 1972!

Tijdens elk van de 3 kinderen en een door haar zuster Klazien afgedreven vrucht wist familie en huisarts Hogen Esch uit ‘t Harde en later Lefering uit Drachten, dat Hans en W..s gruwelijk bedrogen en verkracht werden met kinderen daarvan en bovendien ernstig ziek met hun ernstige verdringing en totale weerloosheid tegen verkrachtingen, maar ze vonden dat geen(!) reden om hun te waarschuwen! En als je geen weet hebt van verkrachtingen en niet weet dat je ernstig ziek bent met selectieve amnesie voor dat misbruik, dan kun je daar ook niet iets aan doen en dus ook niet tegen vechten! Huiveringwekkend van ‘Godfather’ mr. Johan Smedema uit Gennep en sinds 2003 Tjitte de Jong uit Norg!

Haar zuster Klazien J. uit destijds Meppel, nu Steenwijk, zegt meerdere malen tegen haar argeloze zwager Hans Smedema:

‘God wat lijken die kinderen op jou Hans! Sprekend, die handen en het gezicht!’

Maar het ‘Monster van Steenwijk’ wist dat ze ijskoud en meedogenloos loog en dat ze zelf mede schuldig was aan het verzwijgen van alle verkrachtingen, kinderen daarvan en het ernstig ziek zijn van haar bloedeigen zuster en zwager! En met haar onze hele wederzijdse familie en medici! Goedgekeurd door destijds Koningin Juliana en meedogenloos voortgezet door Koningin Beatrix die ieder onderzoek en uitkomen op valse medische gronden hebben verboden, waarbij geheime dienst en Ministerie van Justitie opdracht hebben om dat heimelijk tot stand te brengen! Dus manipuleren en vernietigen van ieder bewijs van deze doofpot!

Zelfs als Hans als donderslag bij heldere hemel zijn geheugen terug krijgt in maart 2000 en daar ziek van wordt en zijn top positie als headhunter in Noord Nederland moet opgeven met inmiddels 1,5 miljoen inkomens schade, zwijgt en ontkent dit ‘Monster van Steenwijk’ alles meedogenloos! Terwijl een simpele erkenning voor Hans voldoende zou zijn geweest om NIET ziek te worden van alle onzekerheid over wat er dan gebeurd moest zijn!

GEEN eigen kinderen toegestaan voor Hans Smedema!

Hier hoe gewetenloos alle betrokkenen gereageerd hebben op de vele vele gebeurtenissen die tot onmiddellijk ingrijpen om eigen kinderen mogelijk te maken hadden moeten leiden!

 • 1972 – Huisbaas en psychopaat Jan van Beek maakt eigenhandig Hans heimelijk onvruchtbaar 2e helft 1972! Strafbaar feit.
 • 1972 – Familie onder leiding van broer mr. Johan Smedema weigert om verliefde stelletje eind 1972 te waarschuwen voor het misbruik en hun selectieve amnesie! Dus weerloos en geen onderzoeken en geen therapie wat zeker bij Hans in weken tot uitkomen onvruchtbaar zijn, en doen van aangifte geleid zou hebben! Strafbare feiten! Begin geen kinderen krijgen door gewetenloze familie!
 • 1974 – Genealoog vindt afgebroken spiraaltje in baarmoeder en moet vermoeden misdrijf gemeld hebben bij politie/justitie! Niet op artsenkaart vermeld! Geen actie gevolgd!
 • 1974 – Tijdens overval en drogeren echtpaar wordt rapemovie gemaakt en politie rijdt ingehuurde NOS ploeg op autoweg klem! Argeloze echtpaar wordt naakt wakker maar weet door verdringing en ketamine van niets! Geen waarschuwing en geen therapie, dus GEEN mogelijkheid om alsnog eigen kinderen te maken!
 • 1975 – Eerste kind(van huisbaas/psychopaat Jan van Beek uit Utrecht) blijkt niet van Hans, en Hans blijkt onvruchtbaar met fors litteken zichtbaar! Vermoeden ernstig misdrijf door arts in opdracht ‘Godfather’ Tjitte de Jong uit Norg, zogenaamd voor verzekering! Geen actie naar argeloze verliefde stelletje! Verzwijgen cruciale strafbare feiten voor echtpaar en dus weerloos tegen meer! Eigen kinderen waren wel degelijk relatief eenvoudig door herstel Hans mogelijk geweest! Beslissing KCOM GEEN kinderen voor Hans Smedema!
 • 1975 – Tijdens hypnosesessie prof.dr. Onno van der Hart komt die samen met huisarts Hogen Esch achter de gruwelijke waarheid maar weigert om in te grijpen en zorgt juist voor opstarten medische doofpot! Dus weer beslissing Hans mag GEEN eigen kinderen krijgen!
 • 1976, 5 dec – Klazien drijft in paniek in overleg huisarts Hogen Esch vrucht van een paar weken af, wetende dat het van verkrachters moest zijn! Huisarts Hogen Esch vermeld het correct als ‘abortus!’ op de artsenkaart. Maar ze zwijgt tegenover haar bloedeigen zuster W..s en haar zwager! Beslissing KCOM ‘Godfather mr. Johan Smedema en KCOM, geen eigen kinderen voor Hans, want geen waarschuwing en geen therapie gekregen! Hans en W..s leven dus weer argeloos en weerloos verder!
 • 1977 – Tweede kind van Jan de Vries uit Leeuwarden blijkt ook niet van Hans, maar geen waarschuwing en geen therapie! KCOM ‘Godfather’ mr. Johan Smedema en KCOM beslissen GEEN kinderen voor Hans en NIET waarschuwen! Verberg alle bewijzen!
 • 1978 – Hans bezoekt huisarts Lefering Drachten en brief(alleen te openen bij heftige emoties)met alle details wordt geopend, maar voor Hans en W..s verborgen gehouden conform inhoud blijkbaar. Stond in dat eerste twee kinderen NIET van Hans waren en dat Rabobank alle eventuele extra ziektekosten(hypnose/therapie?) zou vergoeden! Lefering weigert hulp en dus beslist GEEN kinderen voor Hans Smedema!
 • 1980 – derde kind van verkrachter/psychopaat Rieks P. uit Roden blijkt ook niet van Hans Smedema, maar Lefering en broer mr. Johan Smedema en rest KCOM beslissen nu standaard dat Hans GEEN eigen kinderen mag krijgen en dat dus alles voor hem en zijn argeloze ernstig zieke vrouw verborgen moet blijven! Dus geen therapie en geen vervolging verkrachters!
 • 1980 – W..s raakt vlak na geboorte al weer zwanger van buurman verkrachter en psychopaat Jaap Duijs uit Drachten en beslist tot abortus. Geen vervolging verkrachter en GEEN ingrijpen om Hans alsnog het recht op eigen kinderen te geven!
 • Diverse verkrachtingen met steeds mogelijkheid tot ingrijpen, maar standaard afgewezen door broer mr. Johan Smedema en rest KCOM! Hans Smedema mag beslist GEEN kinderen krijgen!
 • 1991 – mr. Ruud Rosingh start onderzoek verkrachting op 12 januari 1991 door twee vrienden Hans van der Heide uit Leeuwarden, maar moet op bevel College Procureurs Generaal direct stoppen! Beslissing mr. Johan Smedema en KCOM GEEN vervolging om uitkomen doofpot en samenzwering te voorkomen en dus ook GEEN mogelijkheid voor Hans om alsnog eigen kinderen te krijgen!
 • 1998 – Tijdens simpele aambei-operatie van 5 minuten, maar volgens zuster heimelijk 2,5 uur geduurd, wordt Hans heimelijk aan één testikel weer vruchtbaar gemaakt zodat hij later NOOIT kan bewijzen dat hij onvruchtbaar was! Hans wordt dit cruciale feit NIET verteld met direct als gevolg GEEN recht op eigen kinderen! Later in 2008 bevestigt een uroloog in Alicante dat een testikel verstopt is en één open lijkt. Eerdere test in Drachten toonde voldoende sperma cellen aan.
 • 2000 – Hans krijgt zijn geheugen langzaam terug maar mr. Johan Smedema, Klazien en dus KCOM ontkennen alles, wat tot volkomen onnodige volledige arbeidsongeschiktheid lijdt! Hans is dan 52 jaar en had nog eigen kinderen kunnen krijgen bij een onvruchtbaar echtpaar of lesbisch stel! Zelfs een vrouw van 35 zou maar 17 jaar verschil zijn geweest en een mogelijkheid, maar KCOM beslist als god zelf weer wreed, GEEN eigen kinderen voor Hans Smedema! Blijf alles ontkennen en vernietig of manipuleer alle bewijzen!
 • 2006, 19 jan – Uroloog Smorenburg stelt vast dat bij beide zaadleiders een verstopping is te voelen, maar er blijkt wel sperma aanwezig te zijn. Hij weigert nerveus op bevel KCOM verder onderzoek! Beslissing KCOM en ‘Godfather’ Tjitte de Jong uit Norg(leider sinds 2003) Hans mag GEEN eigen kinderen krijgen!
 • 2000 – 2012 – Echtpaar wordt gewetenloos tegen elkaar uitgespeeld om uitkomen van dit misdrijf van de eeuw, of beter ‘Dutch Queengate’ te voorkomen. Immers naam Koninklijk huis is belangrijker dan individu Hans Smedema en zijn nog steeds argeloze onwetende vrouw! Gevolg GEEN eigen kinderen voor Hans, want Hans wordt als zwaar geestelijk gestoord, paranoïde of schizofreen neergezet! Geen enkele vrouw zal onder die verdachte omstandigheden een kind van Hans Smedema willen!
 • 2012 – Er deed zich een mogelijkheid voor om een kind te krijgen bij een kinderloos paar waarvan de man onvruchtbaar was, maar dat werd vermoedelijk bij gebrek aan kennis over deze complexe zaak door de ‘omgeving’ als te riskant beschouwd, en er is blijkbaar weer laf en achterbaks onjuiste, valse en natuurlijk eenzijdige(niet de vele bewijzen) informatie verstrekt aan de dame, en liep daardoor mis. Hans kreeg natuurlijk laf geen(!) informatie hierover en kon zich dus ook niet verdedigen tegen deze lafaards! Blijkbaar weer vertegenwoordiger(s) van god op aarde! Men spreekt daarbij helaas ook weer niet MET Hans, zoals ethisch gezien zou moeten, maar uitsluitend over hem! De ergste vijand is een vriend die een vijand blijkt te zijn! Een puur strafbaar geval van ‘smaad en laster’ juridisch gezien en kan nog gevolgen hebben in een wat later stadium!

Ondanks de vele (deel)bewijzen of sterk aannemelijk maken dat Hans volkomen gezond is(wel wat PTSS) en slechts slachtoffer van een ongelofelijk wreed misdrijf en samenzwering, blijft het onder de huidige omstandigheden moeilijk om een koppel te vinden die zijn kind zou willen opvoeden! Omgeving zonder enige kennis van zaken en totaal niet geïnteresseerd in zijn autobiografie en/of verhaal, wijzen een kind van hem achterbaks nog steeds af. Pas het uitkomen van deze huiveringwekkende samenzwering zal daar verandering in kunnen brengen, maar inmiddels is Hans 64 jaar(was in 2000 nog maar 52 jaar!) en is er nog slechts korte tijd de mogelijkheid om een eigen kind te verwekken open! En hij vecht nog steeds tegen een enorme overmacht die staatsveiligheid als reden gebruikt en tussen de 10 en 20 miljoen moet hebben besteed om dit in de doofpot te houden en het Nederlandse volk onkundig te houden! Zelfs gerechtshof Arnhem wacht de maximale tijd van 3 jaar voor het hoger beroep begint en ook nu traineert men zoveel als mogelijk! En hij vecht tegen de standaard stupide gedrag van mensen met blijkbaar slechts een half brein, die zonder enig overleg over en voor hem als god op aarde belissingen menen te moeten nemen!

Film over huiveringwekkende leven van Hans Smedema

Dit gruwelijke ongelofelijke verhaal zal zeker verfilmd worden. Een film is geëindigd als de centrale vraag is beantwoord!

Voor ‘Vechten tegen het Onbekende’ is die vraag in deel 1 tot 2000 – ‘Zal Hans zijn geheugen terug krijgen ondanks alle tegenwerking en hernieuwde trauma’s als gevolg van de samenzwering?’

In deel 2 – ‘Zal Hans kans zien om deze doofpot en samenzwering open te breken ondanks de tegenwerking van de volledige Staat der Nederlanden met een geheime dienst en Koninklijk goedgekeurd?’

Dat zal dan twee volledige films zijn, dus tussen de 2 en 3 uur durend! Maar er is nog een overkoepelende centrale vraag voor beide delen die gezien deze Post nog belangrijker is voor met name de vrouwelijke toeschouwers!

‘Zal Hans Smedema ondanks alle tegenwerking en vanuit een onmogelijke positie, toch nog kans zien om een eigen kind en erfgenaam op de wereld te zetten?’

En volgens mij zal dat laatste de film op een nog hoger emotioneel niveau tillen omdat het immers ook voor Hans zelf zeer, zeer emotioneel zal worden! Na alles wat zijn familie en heel Nederland hem heeft aangedaan, om over de vele verkrachters nog maar niet eens te spreken, zal toch nog een eigen kind natuurlijk zeer heftig en zeer emotioneel worden! Al het andere is daaraan totaal ondergeschikt!

You can test your book’s significance by asking these questions…

Is it filled with action if fiction? Is it exciting?
Is it fun to read? Have humor?
Does it teach the readers something new or interesting? (educate), Yes! Oproepbare emotionele persoonlijkheid met vrouw 28 jaar lang verkracht zonder het zelf te beseffen!

Does it present useful, original and unique information?,     Yes! Politieke en Koninklijke samenzwering in Nederland op verzoek familie!

Does it have potential to positively affect the reader’s life? Yes! Maakt hun weerbaarder, speciaal jonge vrouwen en meisjes!

Is the message said in a unique way? Does it brand you or your business? Yes! Zeer open en chronologisch verteld door Hans Smedema. 

Does it answer an age-old question such as the meaning of life?  Yes! Waarom liegen mensen zo graag, terwijl de waarheid veel eenvoudiger is?

Does it create a deeper understanding of human nature?      Yes! Mensen zijn niet eerlijk! Hoe meer je de mens leert kennen hoe meer je van de dieren gaat houden!

Does it give skills and information to help individuals?    Yes! Weerstand tegen loverboys en drogeren van meisjes en jonge vrouwen!

Will the particular audience want or need its information? Yes! Politieke samenzwering met Koningin als oorzaak zijn uitzonderlijk en leerzaam! Eye-opener!

Of these 10 significance tests, it takes only…

One for an article or blog post.
Two for a book.
Three for a top seller.
Five for a Pulitzer Prize.
Six for a literary classic.

Negatieve factoren & opmerkingen


Foto van Hans ca. 30 jaar oud op de enorme stranden bij Bordeau/Hourtin.

 1. Alles is inmiddels voldoende bewezen, maar indirect en het kost tijd om dat in te zien en rechters en Moszkowicz hebben dat nog niet bevestigd! Dus waar rook is is vuur en dus maar niet.
 2. Hans is zwaar getraumatiseerd en heeft NOOIT de juist behandeling kunnen krijgen door de ontkenningen van alles wat er is gebeurd! Hij reageert dus zeer gevoelig op veel zaken. Te gevoelig kan gesteld worden.
 3. Hans voelt zich beroerd en is normaal geen leuke gesprekspartner, hoewel dat door wat alcohol tijdelijk snel veranderd, met weer andere risico’s zoals te gemakkelijk te veel drinken. Zeker in een omgeving van veel drinkers, zoals zich hier voordoet, is dat gevaarlijk. Alleen overkomt hem dat gelukkig niet, waardoor het beperkt blijft tot slechts een paar incidenten!
 4. Hans is getrouwd en zou graag nog samen oud willen worden. Hij is te oud om nog met een vruchtbare vrouw zich te binden. Dus zal hij iemand moeten vinden waar hij wel van kan houden als vrouw, maar tegelijkertijd haar direct weer los kunnen laten voor haar eigen mannelijke of vrouwelijke partner. Zijn kind moet natuurlijk in een harmonieus gezin van voldoende ethisch niveau(niet te verwarren met opleiding) kunnen opgroeien! Een jonge moeder tot 35 is dan logisch.
 5. Blijkbaar heeft zich zijn wens hier in Spanje al via de tam tam bekendheid verworven(hij is er heel open over), want hij merkt wel sinds 2010 en speciaal de laatste tijd een vreemde duidelijke belangstelling door abnormaal lang staren en kijken, maar men durft blijkbaar NIET openlijk gewoon met hem daarover te spreken! Alsof men wacht tot hij hun benadert, wat NOOIT kan natuurlijk! Hans kan niet iedere leuke vrouw met of zonder een partner benaderen met ‘zeg wil jij toevallig ook mijn kind opvoeden? Kan je partner geen kinderen krijgen, of ben je toevallig lesbisch?’ Nee, ze zullen Hans doodeenvoudig direct zelf per email of ter plaatse moeten benaderen en een afspraak maken na wat schriftelijke verkenningen. Het inschakelen van een intermediair lijkt gewenst, die kan gemakkelijker aan beide partijen informatie verstrekken!
 6. Zo zaten twee mooie dames laatst duidelijk naar Hans te kijken toen hij zoals gewoonlijk ‘s morgens zijn krantje kwam halen en volgden hem met hun ogen van parkeren tot hij koffie ging drinken! Duidelijk dus met voorkennis, maar het komt dan natuurlijk NIET tot een gesprek! Er wordt dus wel over Hans gesproken, maar nooit MET Hans Smedema. ‘Vechten tegen het onbekende’ dus weer!
 7. Het paar is volledig vrij in hun opvoeding en Hans stelt vrijwel geen schriftelijke eisen! Mogen zien opgroeien als een soort oom/grootvader zou natuurlijk  fantastisch zijn, maar wordt niet vastgelegd om zo natuurlijk mogelijk te blijven. Maar Hans stelt hoge eisen aan het koppel en zal zeker niet zomaar iemand kiezen, zodra dit in het nieuws komt zullen er tientallen of veel meer op af komen!
 8. Hans kan op dit moment nog geen financiële toezeggingen doen, maar dat zal snel veranderen! Eerst zal er of een schadevergoeding(miljoenen dan) van de Nederlandse staat of Koningin moeten komen, of de rechten van het boek moeten gekocht worden(ook miljoenen), of de filmrechten en andere rechten! Maar daaruit zou Hans de vrouw in kwestie financieel volledig onafhankelijk willen maken met een eigen inkomen en villa met zwembad zonder kosten. Het kind, of de kinderen zouden natuurlijk ook een bedrag(streven 1 miljoen?) meekrijgen! De Hans Smedema Amnesia Foundation zou dat en later veel meer allemaal wellicht generaties lang kunnen regelen bij voldoende fondsen, maar op dit moment is dat nog niet voldoende zichtbaar te maken! Hoewel dus de boeken in zowel Nederlands, als Engels al beschikbaar zijn en het vrijwel zeker een bestseller zal worden zoals hierboven al aangegeven. Laatste deel 4 is al vertaald in Engels, maar wacht alleen nog even op slot/afloop Hoger Beroep! Hans wil wat gegevens achterhouden voorlopig. Hans wil door een Amerikaanse bekende schrijver een verzamelversie laten schrijven en de filmversie die hij nu voorbereidt. Zie Hans Smedema Amnesia Foundation
 9. Film Outline en Script vorderen en zullen deze zomer afgemaakt worden!

Omdat de tijd voor Hans nu toch echt afloopt, hier toch een oproep voor stellen die op zoek zijn naar een hun bekende sperma donor! Benader Hans rechtstreeks via email of zo, of tref hem vaak even bij de Aleluya Bar in Xalo/Jalon op zondagavond, maar maak rechtstreeks(!) duidelijk contact over deze zaak. Rond 11.30 op dinsdag tot vrijdag vaak daar even koffie aan het drinken. Dan is het verder eenvoudig om vast te stellen of het iets kan worden lijkt me met een afspraak. Ik ben oud en wijs genoeg daarvoor als oud headhunter. Email: [email protected]

Zie ook mijn oude Post uit 2010 Nog eigen kinderen mogelijk?  en Hans Smedema verstoten!

Achtergrond/Bio Hans Kort CV: Bio Hans Smedema

Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spain