image_pdfimage_print

De laffe advocatuur.

De laffe advocatuur!

Zoals elders aangegeven is een jurist of advocaat noodzakelijk om dit groteske misdrijf op te lossen en te laten eindigen.

‘Bent u dader of slachtoffer?’ ‘Slachtoffer….? Nee, wij helpen uitsluitend daders!’

Al tijdens een procedure rond 1985 tegen mijn broer Marinus, die mij opgelicht heeft, liet mijn eigen advocaat mr. Wim Winkel mij in de steek. Hij vroeg of ik op de hoogte was, van wat er in 1972 zich met mijn vrouw had afgespeeld, maar deed niets toen hem bleek dat ik daar niet van op de hoogte was. Duidelijk is dat tijdens die procedure al de doofpot op de achtergrond mee gespeeld heeft. Wim Winkel heeft volgens mijn latere advocaat Justus Werle, mijn zaak onzorgvuldig behandeld. Hij werkte namelijk heimelijk mee aan het traineren, terwijl ik dat uitdrukkelijk had verboden. Ik had hem zelfs tucht rechterlijk kunnen aanpakken.

Justus Werle van Trip advocaten zag jaren later in zes maanden kans om de zaak wel tot een goed einde voor mij te forceren. Met hem heb ik meer zaken gewonnen. Maar hij weigerde mij bij deze doofpot bij te staan, maar deed nog wel een andere zaak met me, die we ook gewonnen hebben. Bedenkelijk lijkt me, om je cliënt zo in de kou te laten staan? Want nu stond ik al op verlies, omdat ik moest vertellen dat Justus Werle mij niet wilde bijstaan! Dan denkt men al ‘waar rook is, is vuur’.

Tijdens procedure 337/87 werkte mijn advocaat Gerrit Ham ook al weer mee aan de doofpot. Hij wist dat mij was verteld dat mijn vrouw ‘iets’ met een personeelslid had gedaan, en dat ik dat niet meer wist. Verdrongen dus. Samen met de rechters heeft men alles wat met de doofpot te maken had, tijdens een mondelinge zitting behandeld, wat ik ter plaatse toch zou verdringen. En men liet het volledig buiten de schriftelijke uitspraak. Tijdens de zitting bracht de tegenpartij een brief van de CIA in, die hun gewaarschuwd had over mijn betrokkenheid bij de porno industrie en mijn geheugenverlies. Daarvan zijn vele getuigen. Gerrit Ham ontkent nu – vanzelfsprekend – alles zelfs schriftelijk. Althans hij zegt zich niets meer te kunnen herinneren. Wat ongeloofwaardig is.

Nu heb ik in ruim drie jaar zeer veel advocaten gevraagd, maar de meesten hebben geen tijd, werken uitsluitend voor daders(!), het is hun specialisme niet, en meer van dat soort onzin. Honderden advocaten willen mij en dus ons niet bijstaan! Een nogal laffe opstelling. In hoeverre de doofpot het hun onmogelijk maakt, is mij onbekend. Het lijkt alsof men, dus de samenzweerders, mij heimelijk TBS heeft gegeven. Dus dat op de achtergrond de regering of de overheid over al mijn zaken beslist. Dat zou veel vreemde zaken verklaren. Dat mijn telefoon en e-mail verkeer wordt afgeluisterd was me wel bekend en vind ik op zich niet erg. Ik heb immers niets te verbergen, maar het wordt tegen mij gebruikt om de getuigen en hulpverleners te intimideren met misinformatie.

Zelfs een toegewezen advocaat mr. Ad Speksnijder van Rechtshulp Noord, is rustig bezig om mij af te poeieren. Hoewel hij dus op de hoogte moet zijn van het feit dat ik rechteloos ben gemaakt in het verleden. Hij gaf dat in het tweede gesprek ook gewoon mondeling toe en gaf aan er niets tegen te kunnen doen. In het derde gesprek – in vijf maanden! – weersprak hij dat natuurlijk weer. Een laffe opstelling, want als ik heimelijk TBS heb gekregen omdat ik in 1972 als slachtoffer (!) bij een misdrijf betrokken was, dan moet dat onmiddellijk opgeheven worden. Zonder de hulp van een advocaat is dat natuurlijk onmogelijk.

Ik heb mr. Speksnijder dan ook bij de Deken aangeklaagd en de zaak voor de Raad van Discipline gebracht. Immers dit is een zeer cruciale zaak, die ook maatschappelijk zeer belangrijk is. Als de overheid maar gewoon Nederlandse burgers heimelijk mag benadelen, met zeer ernstige gevolgen, dan is het hek van de dam. Nederland moet hiertegen in opstand komen. De (een) voorzitter wees het al direct als kennelijk ongegrond bij voorbaat af op valse gronden. Want ik heb nota ben schriftelijk bewijs en ook nog een geluidsopname van het derde gesprek. Hoewel slechts drie gesprekken en dan nog na lang aandringen van mijn kant, al bewijs voldoende is voor normaal denkende mensen, maar blijkbaar niet voor de laffe advocatuur. Ze durven het niet op te nemen tegen de overheid!

De Deken in zowel Friesland als in Groningen weigeren om mij een andere advocaat toe te wijzen. Dus heb ik ook die bij het Hof van Discipline aangeklaagd. Dat zal natuurlijk niet helpen, maar voor de geschiedschrijving is het wel nodig om het goed helder en duidelijk te krijgen. Tegen de frauduleuze beslissing van de voorzitter van de Raad mr. Meijer heb ik verzet aangetekend en men moet mij nu eerst horen voordat ze het weer als kennelijk ongegrond kunnen afdoen. Gezien het overweldigende schriftelijke bewijs, is dat juridisch gezien onmogelijk, maar in dit geval heeft men dus opdracht of toestemming van de overheid zelf.

Tijdens een snel georganiseerde hoorzitting geeft mr. A. Speksnijder overigens gewoon toe dat hij hij de gesprekken als onzin had gezien en dus maar wat sociale geprekken had gevoerd. Wij worden zeven jaar lang gemarteld en mijn lieve vrouw kan het haast niet meer aan, maar dit achterlijke figuur laat ons rustig – betaald – in de steek. Fraude en oplichting dus.

Op 1 maart gaf de Raad van Discipline aan dat men de zaak als kennelijk ongegrond afdoet. Afpoeieren mag dus gewoon van de Orde van Advocaten. Op de website het hele dossier!

Wie kent wel een advocaat met voldoende lef, om tegen de corrupte overheid op te staan? De claim bij de overheid bedraagt miljoenen! Kosten advocaten worden dan totaal vergoed! Het boek en later de film, zal ook miljoenen opbrengen.

De ‘achterlijke’ psychiaters.

De achterlijke psychiaters

Zeer triest en ronduit misdadig is de opstelling van de psychiaters en medici in dit horror misdrijf nadat mijn geheugen terug kwam.

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken.’

Zie de cruciale Post Fraude door psychiaters met alle dossiers en foutieve diagnoses!

Toen in maart 2000 mijn geheugen dus in onbegrijpelijke flarden begon terug te komen, werd ik natuurlijk naar een psychiater doorverwezen. Oostveen uit Drachten. Deze wilde vóór hij mij zag, dat ik al een antipsychoticum slikte. Dus diagnose op afstand! Uitsluitend omdat mijn vrouw met haar bij haar ziekte horende heftige afweer reacties, juist veel te emotioneel werd. Dus háár emotionele reactie zorgde ervoor dat IK anti-psychotica moest slikken! Semap in dit geval, wat natuurlijk niet goed is bij amnesie en mijn werk zeer nadelig beïnvloedde.

Hij vond dat een vrouw het zou merken als ze was verkracht na drogeren, bovendien dat mijn stukken psychotisch waren en verklaarde mij dus rustig paranoïde! Terwijl in mijn stukken vermeld stond dat mijn vrouw tot twee maal toe een hele middag tijdverlies had gehad. Dat is een duidelijk symptoom van dubbele of emotionele persoonlijkheid! En de flarden geheugen kwamen natuurlijk niet mooi in een logische volgorde binnen! Deze man is of achterlijk, of hij werkt mee aan de doofpot. Dat laatste is het meest waarschijnlijk, want mijn huisarts had een geheim document voorgelezen, was dus op de hoogte, en toen we Oostveen voorstelden om een vaderschapstest te doen, schoot hij als door een wesp gestoken op en vroeg of we dat gewaarborgd wilden doen. Die test is vervalst door justitie zelf! Net als later een MRI scan rapport! Overigens stelt huisarts Lefering van niets meer te weten, zoals vrijwel iedereen nu achteraf.

Vervolgens twee jaar bij een neuroloog die niets kon vinden, maar mij ook zeker niet paranoïde vond, ik werkte zelfs nog gewoon door (!), werd ik doorgezonden naar afdeling psychiatrie AZG psychiater Bruggeman en Luttikhuizen. Na wat tests konden die niets vinden en vertelden mondeling dat mijn verhaal kon kloppen. Maar in hun eindconclusie stelden ze rustig dat ik paranoïde was. Dit hoewel ze beiden als specialisme psychosen hadden. Dus helemaal niet deskundig op het gebied Dissociatie waar het hier omgaat, met geheugenverlies en dubbele persoonlijkheid bij mijn vrouw.

Vervolgens doorgezonden, niet naar een deskundige op gebied dissociatie natuurlijk, maar naar GGZ Drachten psychiater F. van Es, deskundig op gebied psychosen. Deze stelde dat het niets uitmaakte of het nu waar was of niet, en wilde dat ik weer anti-psychotica zou slikken! Niet behandelen, maar plat spuiten die handel. Later geeft hij schriftelijk toe, dat hij maar tegen mij had gelogen! Mij daarmee de kans op herstel en de juiste behandeling ontnemend! De schoft, maar dit gedrag is usance bij psychiaters. Ook nadat ik hem inmiddels kon meedelen dat het waar zijn van mijn verhaal inmiddels tegenover mij al was meegedeeld, bleef hij – vanzelfsprekend – gewoon mij voor paranoïde uitmaken. Tot op de dag van vandaag! Met inmiddels heel veel bewijzen en veel getuigen en alle vaders/verkrachters al bekend! Ongelofelijk en bizar. Deze mensen of beter wezens zijn een gevaar voor de mensheid! Misschien is ‘ruimen’ wel de enige oplossing in het belang van de mensheid? (grapje hoor)

‘Weet u het verschil tussen God en een psychiater? God vindt zich zelf niet een psychiater!’

Iemand van de cliëntenbond vertelde mij al na enkele minuten (!), dat er tussen psychiaters onderling een broederstrijd plaatsvindt waarbij de grote massa, niet wil en kan geloven dat een emotionele persoonlijkheid bestaat en dat die kan worden opgeroepen bij emoties! Een achterlijk standpunt natuurlijk, vergelijkbaar met wat ik noem ‘de aarde is plat, ik zie het toch zelf’ figuren. Iedereen met een afwijkend standpunt zetten we direct op de brandstapel, zonder te luisteren, want dan zouden we kunnen leren en dat mag niet gebeuren.

De cliëntenbond gaf mij de naam van prof.dr. Onno van der Hart en Ellert Nijenhuis als wel deskundig. Dus na drie jaar verteld pas iemand mij dat er wel deskundigen zijn, maar de ‘achterlijke’ en misdadige psychiaters verzwijgen het feit dat er deskundigen zijn, omdat er een broederstrijd heerst! Ze willen niet dat ik het bewijs word van het feit dat zij al jarenlang fout zitten! Het handboek van prof.dr. Onno van der Hart ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’ bewijst dat ik gelijk heb, maar geen van de psychiaters heeft het ooit gelezen! Hoezo zorgvuldigheid? Wat is dat?

Ellert Nijenhuis van GGZ Assen wilde na een telefoontje en uitleg, mij graag zien en kon mij wel helpen, maar de weg ernaar toe werd weer door psychiater Mirjam Kootstra-Venema geblokkeerd. Ellert is afhankelijk van een psychiater om in actie te kunnen komen en de broederstrijd maakt dat blijkbaar ongewenst. Of men werkt gewoon mee aan de doofpot! Wie durft hierna nog een psychiater te vertrouwen? Om over medici nog maar niet eens te spreken als je dit verhaal leest.

Omdat thuis natuurlijk mijn vrouw helemaal gek wordt van deze onmogelijke situatie, en ik inmiddels mij ook arbeidsongeschikt had moeten melden, zoek ik hulp bij een psycholoog Leida van der Heide. Deze stelt toch nog een onderzoek van mijn vrouw voor door GGZ Drachten. Zelf weet ze al (!) dat mijn vrouw niets mankeert, want iemand met een trauma reageert heel anders. Dat iemand met een dubbele persoonlijkheid geen weet heeft van die andere persoonlijkheid en dus ook niets weet van enig trauma, begrijpt ze blijkbaar niet! Daar heb je deskundigen voor nodig zoals Ellert, maar die mag ik niet spreken ten behoeve van mijn vrouw voornamelijk!

Nu gaat mijn vrouw praten met psychiater Bauke Koopmans van GGZ Drachten. Alweer niet deskundig op het gebied dissociatie natuurlijk. Maar dat zal niemand meer verbazen neem ik toch aan? Hij stelt dat mijn vrouw niets mankeert en wil mij gedwongen opsluiten en gedwongen injecties laten geven met een gif wat hij eufemistisch een medicijn noemt. Dit om dus mijn wanen (!) tot stilstand te brengen. terwijl hij dus alles wat ik hem vertel over de zich op stapelende bewijzen, zoals een litteken en dat uroloog Smorenburg vast stelde dat bij mij beide zaadleiders waren onderbroken op een ongebruikelijke plaats, negeerde! Als God zelf. Wat zeg ik…, als hogere dan God zelf.

Elk redelijk denkend mens zou bij politie op een onderzoek aangedrongen hebben, maar deze ‘achterlijke’ psychiaters weten alles beter. Ze zijn nu ook al deskundig op het gebied van recherche werkzaamheden. Dat mijn leven op het spel staat, want fout behandeld te worden is funest voor je brein, maakt hen niets uit. Onzorgvuldiger kan haast niet. Verminking met voorbedachten rade.

Toen ik natuurlijk weigerde om me te laten verminken, levenslang is minder erg, zou hij een Rechterlijke Machtiging aan vragen. Door hem onmiddellijk met alle andere psychiaters bij het Regionaal Tuchtcollege Groningen en GGZ aan te klagen, kon ik dat net op tijd tegenhouden. Hoe lang is zeer de vraag, want ze zijn nu woedend, dat ik hun durf tegen te spreken als goddelijken, en iedere integriteit, normen en waarden, is hen blijkbaar vreemd. Zat niet in hun opleiding? God neemt altijd de juiste beslissing, dus hoeven zij zich niet bezig te houden met kleinigheden als integriteit?

Immers of een psychiater haalt bij mijn vrouw haar geheugen terug, of een advocaat bewijst dat ik gelijk heb, maar beide weigeren mij bij te staan! En justitie en familie hebben uitsluitend groot belang bij het uit de weg ruimen van mijn persoon. Dus als ik in een psychiatrische inrichting terecht zou komen, zou hun dat prachtig uitkomen en kan men weer rustig door feesten.

Uit de literatuur blijkt dat dit verhaal niet op zichzelf staat, maar dat er heel veel drama’s zich afspelen rond de ‘achterlijke’ psychiatrie. En ik durf de weddenschap aan, dat er duizenden meisjes (loverboys) blijken te zijn, waar deze stuitende stompzinnigheid hun voor het leven heeft verminkt, zonder dat deze ‘achterlijke’ psychiaters zelfs maar bereid zijn om te leren en te onderzoeken.

Op mijn website hierover is het complete dossier ter inzage. Ter lering ende vermaeck.

ing. Hans Smedema Copyright 2007 Hans Smedema Drachten.

Nog te bewijzen feiten

Eigenlijk zijn er volgens mij al ruim voldoende zaken bewezen.

Enkel het feit dat niemand daarnaar wil luisteren maakt dat je naar meer gaat zoeken. En vooral het feit dat de ‘achterlijke’ psychiaters je blijkbaar vrij gemakkelijk kunnen opsluiten en ‘behandelen’ maken dat keihard bewijs wel mooier zou zijn.

Wat is volgens mij al voldoende of redelijk bewezen, maar kan beter:

 • Er is een slecht gehecht (amateurs!) litteken van het onvruchtbaar maken vastgesteld door oud chirurg Hermsen, maar staat niet zwart op wit. Anderen noemen het glashard een huidplooi achteraf. Ontstond in 1972 toen mijn vriendin de kamer huurde bij dader Jan van Beek uit Utrecht. Forensisch onderzoek nodig.
 • Er is een schriftelijk rapport van uroloog Smorenburg dat mijn beide zaadleiders op een ongebruikelijk plaats zijn onderbroken. Verder wil hij om ‘ethische redenen’ niet gaan! Men dekt elkaar. Ik heb me nooit laten steriliseren! Dus iedere chirurg of specialist kan dit vaststellen en een schriftelijke verklaring opstellen.
 • Politie mag niets zeggen. Diverse malen, Peter Slot hoofd politie Friesland toen, rechercheur Voshol ‘er ontbreken files die er wel (!) hadden moeten zijn in Utrecht’, en Haye Bruinsma ‘ik mag niets zeggen’. Dus opzettelijke doofpot en de files zijn op last van hogerop verwijderd! Maar je kunt niet van deze politie mensen verwachten dat die hun baan op het spel zetten hiervoor. Klokkenluider regeling? Peter Slot kreeg een andere baan nadien. Toeval?
 • Kroongetuige Elise B. verklaarde in 1999 mondeling tegenover mij, dat mijn broer Johan betrokken was en is bij een gruwelijke criminele samenzwering, waar zelfs justitie en geheime dienst bij betrokken waren. Ook dat mijn kinderen helemaal niet van mij waren. Ze had eerst een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen en had pas achteraf (woedend) geleerd dat het een criminele organisatie was onder de dekmantel van nota bene justitie! Nog niet zwart op wit helaas, want ze moet dan veel geld als boete betalen. De geheimhoudingsverklaring is natuurlijk nietig als die aanzet tot criminele activiteiten. Dat geldt ook als justitie het wel goed vindt. Moet vrijwaring komen.
 • Dat klopt met het feit dat ik zelf hoorde dat wij een speciaal project bij justitie zouden worden in 1976. Welke afdeling doet dit, een inlichtingen dienst die op hol is geslagen en gewoon weer ‘Befehl ist Befehl’ uitvoert ook na dertig jaar? Men had vergeten om er een einddatum in te zetten?
 • DNA vaderschap test moet dan vervalst zijn. De samenzwering moet tenslotte ook een reden hebben. Wat is er te verbergen? De kinderen natuurlijk, en hun laakbare blunders. Hoe krijg je een perfect gewaarborgde test? De MRI scan was gewaarborgd en is wel vervalst! Dus zodra de monsters in uit het zicht raken, worden ze door justitie en handlangers onderschept. Dat lijkt me logisch. Ze kunnen nooit nu meer toestaan, dat ik het wel bewijs! Volgens mijn vrouw doen de kinderen wel mee met een test? Dus moet ik naar het buitenland en liefst ter plaatse zien dat de test wordt uitgevoerd met onze eigen monsters en niet die door justitie kunnen zijn onderschept of het rapport in naam der Koningin!
 • MRI scan rapport is vervalst. Immers rapport uroloog geeft aan zaadleiders beide onderbroken en ook nog op ongebruikelijke plaats! Ook mondeling bevestigd tegenover mij door dienstdoende plotseling (!) vervangende radioloog! Specialist werd uur (!) voor begin plotseling weggeroepen. Assistent werd vlak voor mij vervangen! Ik heb de CD met de beelden, maar wat kun je daar mee. Het zijn voor leken onduidelijke beelden immers, hoewel dus de radioloog het litteken zag en de rafelige (kapot gesneden) bijballen. Dus uitsluitend een forensisch radioloog kan dat vaststellen, of beter een operatief onderzoek met haarscherpe foto’s! Wat de uroloog dus slim of sluw weigert!
 • Bewezen is dat getuigen liever laf buiten beeld blijven en als het kan niet reageren, in de hoop dat het vanzelf wel over gaat. Dwing ik mensen tot een uitspraak, dan liegt men wel degelijk! Advocaten Gerrit Ham en Wim Winkel liegen schriftelijk! Dus een schriftelijke uitspraak van een getuige dat mijn vrouw wel degelijk is misbruikt is cruciaal! Overigens liegen ook de psychiaters hier en daar schriftelijk. Dat die wel op de hoogte waren moet door files uit hun omgeving bewezen worden. Dat vergt een integer persoon die het zat is om mee te moeten werken met dit soort criminelen. Die zijn er veel denk ik, maar moeten wat geholpen worden. Zodra het in de publiciteit komt zal men wel durven denk ik.
 • Via een WOB procedure (Wet Openbaarheid Bestuur) kan informatie worden afgedwongen. Maar om dat goed te kunnen doen moet je weer een jurist hebben en die weigeren juist!
 • Volgens de mondelinge uitspraken van de Captain Cust van het oude General Army Hospital in Frankfurt Duitsland stonden de inlichtingen files vol over mij en mijn vrouw en kinderen. Dus CIA files en of Nederlandse inlichtingen files. Volgens opgevraagde gegevens staat er niets in. Maar men vermeld eerst, dat ze van nog LOPENDE zaken niets zullen of mogen zeggen! Dus het is een nog lopende zaak! Wat klopt, de tests en zo worden immers nog steeds rustig vervalst. Zou de AIVD dat doen? Of toch een speciale geheime afdeling bij justitie? CIA antwoordt niet op verzoeken, mag dat natuurlijk ook niet! Zou ingrijpen zijn in de (criminele)zaken van een bondgenoot. Andere afdeling ontkent het zelfs. Maar er zijn gelukkig in USA meerdere getuigen! Zou mooi zijn als die het wel aandurven om tegen de corrupte Nederlandse regering in te gaan en een schriftelijke verklaring geven van wat ze weten uit de CIA brieven van 1986 die ze toen kregen over mijn sollicitatie bij Baker Bros. uit Boston. George Baker wellicht?
 • Bij GGZ Zwolle in 1975 waren meerdere werknemers het niet eens met de criminele doelen van psychiater Onno van der Hart, die was overgeplaatst uit Amersfoort! De hebben een klacht ingediend bij directie die werd afgewezen. Dit waren eerlijke mensen en één was getuige dat deze gewetenloze psychiater Onno van der Hart een drug in mijn drinken deed om een getekend document te krijgen wat hem vermoedelijk toestemming zou geven om mij voor de rest van mijn leven te bedriegen. Valsheid in geschrifte en oplichting en afpersing dus. Wie waren die werknemers ui 1975?
 • We zullen dus beloningen moeten uitloven, maar kunnen dat pas betalen als we voldoende gelden krijgen uit de opbrengst van het boek. Tenzij het eerst kleinere bedragen zijn dan. Uitgestelde beloning ?
 • Volgens buitenlandse hulp was Zoicite Erika Medrano als geadopteerde dochter van captain Cust, of Rust of Just, speciaal naar Drachten gekomen om uit te vinden waarom in Godsnaam wij niet door familie of overheid of anderen geholpen werden. Ze kon bij gastgezin Borg intrekken, dus vlak bij ons huis. Maar toch wat verder weg. Ook familie Borg wilde het niet geloven en de heer Borg vroeg mij nog of ik een Amerikaan kende, maar noemde niet Cust en Duitsland, waar ik die juist van kende. In de twee minuten zag ik geen kans om die informatie op te hoesten, zeker niet aangezien alles wat hem te maken had al in mijn ‘zwarte gat’ verdween. Het liep dus mis. Boos kwam Zoi zelf nog langs, maar op het meest ongelukkige tijdstip en aan de deur, terwijl ik dringend naar de rotary moest. Gesprek liep eerst goed, ik kende haar vader natuurlijk wel uit Duitsland, maar toen ze zaken uit het zwarte gat vertelde en wilde weten hoe en waarom, liep het weer mis. Ik verdrong het eerste deel van het gesprek. Boos ging ze onmiddellijk naar Schiphol en naar huis in Arlington Texas. Alweer bewijs van alles wat heeft plaatsgevonden en het onbegrip van mensen die dit niet kunnen en ook willen begrijpen. Dat iemand 30 jaar lang verkracht kan worden, kunnen ze niet bevatten en amnesie en zo zeker niet. Er bestaan nog mensen die niet accepteren dat verdrongen herinneringen bestaan! Terwijl er veel literatuur over is. Een verklaring van haar kan de hele zaak openbreken.

Meer later…..

ing, Hans Smedema Copyright 2007 Hans Smedema Drachten