Censuur Speurder Verbod Telegraaf!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Censuur Speurder Verbod Telegraaf!

Jaren eerder had ik nog volkomen argeloos en naïef een eerste deel van mijn fysieke boek laten drukken eind 2007. Nog steeds niet mentaal in staat om te bevatten hoe sluw, gruwelijk en grotesk deze grootste doofpot en samenzwering was opgezet! Want natuurlijk ging de geheime afdeling binnen Ministerie van Justitie door Koningin Juliana opgezet en beschermd via staatsveiligheid er alles aan doen om mij tegen te houden! Geen publiciteit want dat is desastreus voor elke leuke doofpot! De daders konden de gevangenis ingaan! En welke echte verkrachter wil dat nou? Niemand, dus werd de editor al omgekocht om haar werk op te houden en kreeg 3000 euro, evenveel als ik haar zelf betaalde, om een paar zinnen stiekem en achterbaks aan mijn manuscript toe te voegen! Overigens met mijn toestemming! Leuk extraatje voor haar en zo meer bewijzen van corrupt Ministerie van Justitie! Zo werkt Koninklijk huis en Ministerie van Justitie! Bij Hans Smedema is alles oprecht, volkomen transparant en volstrekt integer, en bij deze corrupte schoften net omgekeerd!

Vandaar deze post nog een keer als bewijs van hoe sluw het Koninklijk huis en Ministerie van Justitie mij probeerden klem te zetten! Hier specifiek Telegraaf tegen mij opgezet net als eerder John van den Heuvel werd kaltgestellt toen de redactieraad van Telegraaf NIETS over deze zaak wou publiceren! Je moet maar voor deze lafaards moeten werken! Net als in de oorlog laf alles verborgen houden! Collaboreren met de vijand van het nog steeds argeloze Nederlandse Volk!

Door AIVD gezonden geheime dienst medewerker!

Gjalt Biesma was gezonden om mij uit te horen waar het tweede pak foto’s door haar ouders was verstopt, zodat ik het zou krijgen! Maar ik voelde dat wel aan en heb hem juist foutieve informatie gegeven! Weer later hebben haar corrupte zusters Klazien en Betty Jansma in opdracht leider Criminele organisatie mr. Johan Smedema uit Gennep wel mij die informatie laten vertellen na drogeren met waarheidsserum in mijn eigen woning aan de Sydwende in Drachten! Hij deed zich voor als arm, maar reed een dure auto die hij verstopte, maar ik na enig stiekem wachten ergens toch zag!

Hij ging zelfs twee maal mee naar PD Recherche omdat ik al vermoedde dat er niets zou gebeuren. Zie post rapport ‘PD Recherche’ en post ‘Recherche bureaus’ voor alle anderen. Nu had ik eindelijk, na zeven jaar(!) een getuige en kon men niet zomaar dit afwijzen. Gjalt ging zelfs wat verder en zond wat persberichten, die vanzelfsprekend door de laffe gevestigde orde werden genegeerd, zoals bij een degelijke doofpot en samenzwering ook netjes(!) hoort natuurlijk. Hij regelde ook al even een ander en veel beter recherchebureau ook nog!

AIVD-er Gjalt Biesma plaatst zelf  reclame via Telegraaf speurders!

Gjalt zette ook zelf(!) reclame op Speurders en Marktplaats met enkel de tekst van het kaft van mijn autobiografie. Dat was nodig om mij te veroordelen blijkbaar, want werd tegen mij gebruikt tijdens zittingen rechtbank en Hof Arnhem! Ik maakte vrijwel uitsluitend gebruik van mijn eigen Blog!

Die tekst is nogal onschuldig lijkt mij, hoewel het feit dat advocaten weigeren om mij bij te staan, erg lastig is en volledig tegen de rechten van de mens ingaan! Maar mijn rechtsgevoel is altijd zuiver gebleken tot nu toe, dus lijkt mij die tekst in orde en zuiver. Het boek is uitsluitend het verhaal tot maart 2000, dus wij wisten nog van niets en er staat dus ook geen smaad in. Het is gewoon de zuivere waarheid! Mijn schriftelijke verklaring van wat mij is overkomen! Ieder slachtoffer moet toch minimaal het recht hebben om zijn kant van het verhaal te kunnen vertellen. Of anderen dat verhaal nu willen erkennen of niet.

Telegraaf weigert informatie over wat en wie klacht indiende over speurder!

De heer Biesma ontving van ‘De Telegraaf’ team Speurders, het bericht ‘uw advertentie is verwijderd en is aanstootgevend’. Bij navraag waarom dan, kreeg hij het antwoord, omdat er een klacht over was binnengekomen wegens smaad en er een procedure zou lopen. Ze geven niet aan wie(!) die klacht heeft ingediend. Ook bij navraag blijkt men dat niet te willen meedelen! Echt ‘vechten tegen het onbekende’ is dit. In de laatste mail geeft men aan dat in zowel het boek, als op de website mensen zwart worden gemaakt! Dus de website is de werkelijke reden? Inderdaad ik beschuldig de daders hier op deze site! Zwart maken is dan zelfs een understatement. Waar zou ik dat anders moeten doen? Politie en Justitie werken hier juist vóór de daders en samenzweerders! De omgekeerde wereld! Dutch thinking! Moet men dan niet juist de website verbieden? In het boek deel 1 – Gruwelijk bedrogen, wordt niemand nog zwart gemaakt zoals speurders stelt, dat gebeurt pas in deel 3 – J’accuse!

Hoogstwaarschijnlijk is dit het gevolg van Elise Boers, haar vriend Paul Jansen, later Hoofdredacteur Telegraaf, en de geheime afdeling binnen Justitie die mij moest tegenhouden en zwart maken om het laffe Koninklijk huis niet negatief in de publiciteit te krijgen. Dus verbod geregeld! Simpel!

Als bewijs de emails daarover:

 

Het moet toch voor mensen met meer dan een half brein glashelder zijn dat hier censuur wordt gepleegd. Laf, want het fysieke boek bevat alleen mijn leven tot 2000, en dus nog helemaal NIETS over mijn beschuldigingen. Slechts feiten over wat mij was overkomen! Het is overigens (vrijwel) gelijk aan huidige Ebook – deel 1 – Gruwelijk bedrogen. Zie 1.0 Ebooks Hans Smedema

Dus pure sensuur!

Het leek me goed om dit bewijs nog eens duidelijk te maken.En dit is slechts één van de honderden feiten genoemd in de Ebooks.

 

Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.