Schikkingsvoorstel Minister President drs. Mark Rutte!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 23/11/2020 published 30/09/2020 by Hans Smedema

Schikkingsvoorstel Minister President drs. Mark Rutte!

Famous Dutch Prime Minister Mark Rutte

Op 3 september 2020 zond ik per post vanuit het prachtige El Albir aan de Costa Blanca in het sympathieke en mooie Spanje mijn brief van 2 september met een cruciale laatste poging om aan deze gruwelijke grootste doofpot en samenzwering met Koninklijk huis negatief betrokken, een net einde te maken.

Voor meer informatie over wat er al in 2009 zeer professioneel door Amerikaanse asielrechter Rex J. Ford werd onderzocht en bewezen, zie mijn post

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Al eerder in 2008 zond ik Koningin Beatrix ook keurig netjes een bericht om haar te waarschuwen zich te distantiëren van deze zaak omdat het hun negatief in het nieuws kon brengen. Waar ze volgens Sjon tijdens de beruchte KLM vlucht met de corrupte Koning WA als Co-Piloot, niets mee hadden gedaan! Foto’s van de moordenaars in Altea waar ik argeloos Sjon van op de hoogte bracht, bleken na de 13 maanden detentie allemaal gewist! Dus Koning WA was betrokken bij de moordaanslag op mij in Altea. Zie Fifth Murder Attempt Altea 2016

Zie Open brief Koningin Beatrix 2008

en zie KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Maar het is uitsluitend Hans Smedema die ethisch correct probeert te achterhalen waarom deze kafkaëske doofpot en grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis eigenlijk bestaat, en waarom die niet wordt opgelost.

Hieronder de brief en mijn simpele erg open voorstel.

Urgente brief aan MP Mark Rutte!

Ministerie van Algemene Zaken
Persoonlijk en vertrouwelijk
T.a.v. MP drs. Mark Rutte
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Betreft: Urgent schikkingsvoorstel Hans Smedema Affaire & Koning Willem Alexander

El Albir, 2 september 2020

Geachte heer Rutte, excellentie,

Als oud VVD’er(25 jaar lid) allereerst complimenten met uw relatief succesvolle EU emergency fund blokkade en later compromis. U doet het wel erg goed moet ik bekennen en erg langdurig ook nog. Hulde!

Wij hadden jaren geleden nog heel even schriftelijk contact, maar u wenste toen geen reacties meer te geven en volgde daarmee het (foutieve) beleid van uw voorganger MP JanPeter Balkenende.

Hans Smedema Affaire

Mijn Hans Smedema Affaire loopt nu 20 jaar en ik heb moederziel alleen toch redelijk veel bereikt door met Amerikaanse hulp deze zaak levend te houden, terwijl ik door Nederland gruwelijk werd verstoten en in de steek gelaten.

Een zeer zwaar buitenproportioneel Cordon Sanitair en waarbij Kafka’s ‘De Rechtszaak’ kinderspel is, net als Dagboek Anne Frank overigens. Niet waar dat voor staat met oorlog, nazies en zo natuurlijk.

Zoals u natuurlijk weet van uw wekelijkse gesprekken met Koning WA heeft hij op 15 maart 2017 als KLM Co-Piloot het mij nota bene toen eindelijk aangeboden asiel door rechter Rex J. Ford geblokkeerd met 13 maanden detentie in zijn ‘kerkers’ als direct gevolg! Totaal met 15 maanden detentie voor asielaanvragen in Amerika en 1 maand onschuldig wegens zogenaamde vergissing dus 29 maanden als slachtoffer van de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis en ook al uniek in Amerika met maar liefst 5 goede gronden voor asiel. Nooit eerder daar zo voorgekomen.

Hoogstwaarschijnlijk door te liegen dat ik geen asiel wou, of iets dergelijks. Hoewel ik dat drie keer heb bevestigd dat ik dat juist wel wou. Zijn KLM man Sjon zat rechts naast mij en een Amerikaanse diplomaat links van mij als belangrijk getuige. Stewardes mocht van Sjon niet(!) met mij praten en mijn boarding pass werd door hem corrupt in beslag genomen! KLM weigert te antwoorden op mijn aansprakelijk stellen en zit natuurlijk ook in de problemen.
Kortom deze zaak is nog lang niet afgelopen en maakt het voor iedereen alleen maar moeilijker.

Ook UN is via hulp van oud President Obama zelf betrokken en ook daar zitten mensen met ethische dilemma’s. Het is een Internationaal schandaal geworden met Nederland, Amerika, Duitsland, Mexico, Canada, Frankrijk, Spanje en België betrokken.

Ik heb als slachtoffer altijd alles openlijk en ethisch correct gedaan, niets is bij mij in het geniep of achterbaks geweest, terwijl ik nog steeds kafkaësk wacht op de cruciale informatie over het hoe en waarom ik werd ‘uitverkoren’ om te worden verstoten en in de steek gelaten. Zware burgerrechten zijn mij heimelijk afgenomen zonder kans op herstel en dat loopt nog steeds.
In 2008 zond ik zelfs een brief naar Koningin Beatrix met de waarschuwing om hier naar te kijken omdat ze er bij betrokken konden worden. Daar is toen niets mee gedaan volgens oud KLM’er Sjon met als gevolg dat Koning WA nu in grote ethische problemen is gekomen.

Hoog niveau netwerk en Amerikaanse VIP behandeling NOM

In 2003 en herhaald in 2004 werd via mijn zakenvriend ir. Klaas Keestra van de NOM Groningen speciaal daarvoor in Beaune Frankrijk, een schikkingsvoorstel gedaan van 1, later 2 en toen max. 5 miljoen euro onder bepaalde geheimhouding restricties zo stelde deze. Achteraf een net voorstel wat misliep door mijn verdringing van emotionele zaken en wat ik toen nog niet wist, een heimelijk foutief gegeven antipsychoticum door een achterlijke psychiater die mij niet geloofde. Dus mijn IQ van 135 werd zwaar omlaag gebracht en ik ontweek alles. Wat de zaak alleen maar 17 jaar heeft gerekt.
Tijdens deze laatste poging in 2004 zou ik spreken met Minister Veerman die speciaal daarvoor naar Groningen kwam, wat ik dus helaas ontweek.
Ook sprak ik rond die tijd nog even met Jord Kelder in Lauswolt, Beetsterzwaag tijdens een bijeenkomst van de Commerciele Club Friesland, die toen ook al over schikken sprak.

Tijdens mijn asielaanvragen heeft rechter Rex Ford nog vragen laten stellen aan ir. Klaas Keestra die diverse zaken die ik had gesteld kon bevestigen, maar mij niet kon helpen wegens verplichtingen.
Ik heb er persoonlijk nog voor gezorgd dat ir Klaas Keestra en mijn Rotary vriend Ed van de Beek, beide Vice Presidenten van de NOM destijds, als een VIP werden behandeld in de toekomst en grote projecten in de Eemshaven en wellicht anderen, hebben daar gegarandeerd veel aan gehad. Google Datacenter is daar hoogstwaarschijnlijk een mooi voorbeeld van. Via Rex Ford en zijn contacten met Witte Huis en Obama kon er mede door mijn inzet direct op topniveau genetwerkt worden.

Voorstel voor een schikking

Ik stel voor dat als intermediair voor een schikking, ir. Klaas Keestra en/of Ed van de Beek worden ingezet omdat ik daar groot vertrouwen in heb en zij al inside informatie hebben over mijn lijden. Zij kunnen ook contact leggen met Amerika DOJ via bijvoorbeeld oud rechter Rex J. Ford die een zeer groot kennisniveau over deze gruwelijke zaak heeft. Ook daar zal moeten worden bekeken wat daar nog nodig is voor schikken en schadevergoeding.
Het is een simpel prachtig voorstel voor een win win situatie en met een erg grote kans van slagen gezien niveau alle betrokkenen.

Graag hoor ik op korte termijn van u of wellicht beter direct van ir. Klaas Keestra of Ed van de Beek. Als ik niets hoor voor 30 september zal ik aannemen dat u dit serieuze voorstel verwerpt, maar dat lijkt mij bijna onmogelijk en erg dom. Ik ben bezig met het laatste deel van mijn boeken en dus is dit cruciaal vooraf! Email gaat het snelst en beste, brieven raken hier zo weg of worden soms onderschept.

Mocht u dit verwerpen dan zal ik dat in mijn boeken ook netjes als altijd zo vermelden natuurlijk.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Ing. Hans Smedema

Weer geen enkele reactie! Omerta!

Het zal niemand meer verbazen, maar er kwam geen enkele reactie! Grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis en ‘De Kroon’ probeert het nog steeds dood te zwijgen. Ongelofelijk en gruwelijk tegelijk.

Maar ik heb hier mee bereikt dat ik later als degene zal worden gezien die steeds probeerde correct te handelen en volkomen transparant en uitzonderlijk open heeft gehandeld. ‘De Kroon’ juist niet en zelfs crimineel en kwaadaardig(onverschillig tegenover onrecht).

Nu ben ik wel verplicht om te proberen zwaardere sancties tegen Nederland op te roepen om de hier kwaadaardige ‘De Kroon’ te dwingen om volgens UNCAT regels mij schadeloos te stellen en mij volledig te rehabiliteren.

Zie mijn post over mijn schulden naar Spaanse belastingen als direct gevolg van de vervolging door Nederland en corrupte handelingen tegen mij als weerloos slachtoffer.

Embargo and again(!) cancelled Spanish Bank Account

Ik blijf ‘recht’ eisen! Ik heb nog steeds groot mentaal en financieel nadeel van hun doofpot! Het is ook volgens prof Nils Melzer psychologisch martelen! Zie mijn post Prof. Nils Melzer UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Ik heb nooit het Koninklijk huis hierbij willen betrekken, dat deden de criminelen zelf die achter deze gruwelijke historisch belangrijke zaak zitten.

Het is erger dan ‘Anne Frank’ en erger dan ‘Het Proces’ van Franz Kafka! En lijkt sprekend op de beroemde ‘Albert Dreyfus’ affaire uit 1900 met Emile Zola.

El Albir, Spanje info

 

Prachtige video over El Albir

Visit Albir website

Hans Smedema in exile in El Albir, Costa Blanca, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.