Nederlandse burgers bedrogen door Justitie & Kroon!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Nederlandse burgers bedrogen door Justitie & Kroon!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Waarschuwing! Tijdens mijn gedegen onderzoek blijkt dat het Ministerie van Justitie nota bene in opdracht van ‘De Kroon’ , dus Koninklijk huis en Ministerraad, samenzweert tegen mij en het hele Nederlandse volk! Mijn beschuldigingen mbt de in deze Blog genoemde samenzwering mogen NIET bekend worden!

Hoogverraad Kroon tegenover Nederlandse volk!

 • Krampachtig wordt heimelijk en achterbaks ten koste van tientallen miljoenen belastinggeld sinds 1972 een doofpoot in stand gehouden die gruwelijke misdrijven voor mij, mijn vrouw en nu het hele Nederlandse volk verborgen moet houden! En waarbij zelfs zeer onethisch de hulp van Amerika werd ingeroepen op basis van bilaterale contracten met Justitie. Handtekening Koningin Juliana destijds rond 1975 maakt blijkbaar misdrijven(dauerangrif) legaal?
 • Ook zijn wettelijk alle ambtenaren, ook rechters(!), Openbaar Ministerie, advocaten en medici verplicht om mee te werken aan deze doofpot! Vreemd genoeg houden die dat zelfs voor betalende cliënten verborgen en doen net alsof ze helpen!
 • Dus een bedrogen Koningin Juliana met slechts één handtekening, volledig immuun dus onschendbaar, puissant rijk met miljarden, wordt wel laf beschermd, maar slachtoffer Hans Smedema en zijn weerloze nog steeds argeloze ernstig zieke vrouw met dissociatie, mogen ijskoud meedogenloos worden bedrogen en hun leven financieel en emotioneel totaal verwoest? Daardoor medische hulp door therapie voor haar onmogelijk makend!
 • Ernstige mensenrechtenschendingen en zware discriminatie!

DeurwaarderGGNBevel217

Dat enkel om negatieve publiciteit te voorkomen als deze criminele blunders uitkomen, want betrokken Koninklijk huis is al immuun, net als betrokken ministers en Minister Presidenten! Dat een onschuldig en argeloos echtpaar met ernstige dissociatie daarbij hun leven sinds 1972 compleet verwoest werd, maakt deze schoften niet uit! Zie dwangbevel in opdracht CJIB Leeuwarden! Mag van mij niet verwacht worden om nota bene de verkrachters van mijn vrouw ook nog geld te betalen! En kan financieel ook niet meer!

Stelling Hans Smedema – fictief!

Zie uitleg Universitair onderzoek vergelijkbare Fred Spijkers dossier onder!

Merk op dat het enige ‘misdrijf’ dat Hans Smedema verweten kan worden, het feit is dat hij sinds april 2000 om een gedegen onderzoek door Justitie vroeg en na jarenlange onbegrijpelijke weigeringen besloot om dit te publiceren via zijn Blog in 2007! Wat nota bene zijn plicht is tegenover zijn vrouw en het Nederlandse volk!

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu. Zij hadden Smedema moeten informeren over de doofpot en wat fout ging sinds 1972, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Het blijkt te gaan om de volgende samenzwering:

Achtergrond – zie vergelijkbare Duitse zaak Gustl Mollath!

Eind 1972 komt familie achter de gruwelijke verkrachting en mishandeling van mijn vriendin en mij, en het feit dat door de ernst daarvan wij beiden direct iedere misbruik van haar verdrongen. We wisten niets van het misbruik door drogeren, zware mishandeling en dissociatie. Het was te veel voor ons brein en dus werd alles verdrongen. Pas in maart 2000 kom ik daar langzaam achter, maar ontkennen alle betrokkenen door een opgezette doofpot in samenwerking met Justitie en Kroon. Wij dachten dus eerst jarenlang van maart 2000 tot eind 2003 foutief dat ik plotseling gek geworden was. Psychiaters bevestigden dat beeld omdat het verhaal zeer onwaarschijnlijk is, hoewel wel degelijk mogelijk!

Doofpot kon officieel aangevraagd door familie rond 1975 ten behoeve van ons als slachtoffers en met goedkeuring van een deskundige psychiater. Hier de omgekochte  Prof. dr. Onno van der Hart die mij zelfs drogeerde en een handtekening afperste om zijn geld te krijgen. Hij weigerde mij later iedere hulp en ontkende sluw iedere betrokkenheid! Zie Post J’Accuse Prof.dr. Onno van der Hart.

Ongelofelijk & onmogelijk?

 • Een Koningin betrokken bij een zaak van verkrachtingen? Waarom zou ze dat nou doen?  – Verzoek familie om niet/nooit te vervolgen! Ze weten immers toch van niets!
 • Justitie die omgekeerd verkrachters beschermd en de slachtoffers vervolgd? – Opdracht Kroon om uitkomen doofpot en vervolging conform Koninklijk bevel te voorkomen! Koninklijk huis mag nooit negatief in de publiciteit komen!
 • Rechters die slachtoffers bedriegen en iedere verdediging onthouden? – Speciaal heimelijk wetje in opdracht Kroon! Alle ambtenaren inclusief rechters moeten Koninklijk huis beschermen boven slachtoffers!
 • Politie en OM die niets mogen onderzoeken? – Wettelijk geregeld in opdracht Justitie & Kroon na speciale heimelijke Koninklijke goedkeuring!
 • Een vrouw die sinds 1972 misbruikt, verkracht en mishandeld is, met kinderen daarvan, en van niets weet?  Onmogelijk? – Dissociatie DIS! Extra emotionele persoonlijkheid.
 • Geen enkele hulp van advocaten, medici, slachtoffer hulp org., Human Rights Watch, Amnesty International, politiek asiel of anderen? – Durven niet, begrijpen het nog niet of mogen niet!

Vermoedelijke kenmerken

 1. Doofpot moest Koninklijk goedgekeurd in een blijkbaar speciaal heimelijk wetje of regeling! Zie Post J’Accuse Koningin Beatrix van hoogverraad!
 2. Goedkeuring vaste commissie voor Koninklijk huis was noodzakelijk. (ben daar inderdaad geweest en werd gedrogeerd wat uitkwam nota bene!)
 3. Ministerie van Justitie zelf werd met de uitvoering belast! Dus tegen hun eigen missie en bestaansrecht Ingaande!
 4. Het mocht nooit openbaar gemaakt worden om negatieve publiciteit voor het Koninklijk huis te voorkomen. Staatsveiligheid in het geding, dus nooit openbaar maken.
 5. Geen onderzoeken door Justitie zouden blijkbaar worden uitgevoerd in het geval van gepleegde en nog te plegen misdrijven tegen mij en mijn vriendin, later vrouw.
 6. Alle betrokkenen waren blijkbaar verplicht om niets te zeggen tegen ons. Omerta, ZONDER ons erin te kennen! Kafkaësk, maar nu geen fictie, maar gruwelijke meedogenloze realiteit!
 7. Bij Koninklijk besluit werd op 31 oktober 1991 de WOB – Wet Openbaarheid Bestuur buiten werking gezet als de Kroon in gevaar kwam.
 8. Alle ambtenaren moeten daaraan verplicht meewerken! Blijkbaar ook rechters en advocaten! Dus rechters in Nederland zijn helemaal NIET onafhankelijk zoals ik altijd dacht!
 9. Alle bewijzen van de verkrachtingen en alle (51 politie) dossiers over deze zaak werden en worden gewist, of gemanipuleerd!
 10. Media mogen blijkbaar niets publiceren!

Gruwelijke gevolgen die bovenstaande kenmerken bewijzen!

 1. Rechters werken legaal(?) mee aan het bedriegen van een onschuldig argeloos echtpaar en de doofpot! Dus GEEN onafhankelijke rechters wat ook zichtbaar is door het totaal ontbreken van iedere verdediging tijdens de door mij zelf uitgelokte(!) smaad en laster procedures. Iedere eerste jaars rechten student kan dat zo zien! Mensenrechtenschendingen nota bene door rechters!
 2. Advocaten weigeren echtpaar iedere juridische hulp! Kijk hoe advocaat Ad Speknijder Leeuwarden destijds NIETS deed en hoe zelfs de beroemde strafrecht advocaat mr. A. (Bram) Moszkowicz geen enkele getuige en doodsimpel DNA-testje wat mijn stellingen in één goedkope klap had bewezen bij het Hof Arnhem(3-12-2012) voor elkaar kreeg! Fraude! Zwaar onder druk gezet via claim door belastingdienst destijds? Echtpaar is dus ZONDER juridische bijstand en kafkaësk zonder informatie over wat er nu eigenlijk aan de hand is achter de schermen!
 3. Rechtszittingen worden NIET gepubliceerd en ontbreekt nummer! Nederlandse volk wordt hier opzettelijk buiten gehouden en alle sporen van deze mensenrechtenschendingen worden zoveel als mogelijk gewist!
 4. DNA-test mbt vaderschap Hans Smedema, net als MRI scan testikels(onvruchtbaar maken in 1972 bewijzen) en zelfs cruciale tekst in boek werd vervalst om het echtpaar en hele Nederlandse volk te misleiden!
 5. Vrouw geloofd haar eigen man niet en het echtpaar wordt nu tegen elkaar opgezet! Zeer emotioneel en volstrekt onnodig en huiveringwekkend sinds maart 2000! Ik kan haar niet overtuigen omdat ik alleen sta tegenover verder iedereen!
 6. Verkrachters van mijn weerloze argeloze vrouw met selectieve amnesie werden dus NOOIT vervolgd! En ze wisten dat via een broer, dus gingen gewoon hun gang en deden zelfs valse aangifte! Ze wisten dat ze NIET zouden worden vervolgd!
 7. Dat ik Hans Smedema al in 1972 onvruchtbaar werd gemaakt werd voor mij nota bene verborgen gehouden en urologen gedwongen om geen onderzoek te doen. MRI scan vervalst.
 8. Ook drie kinderen van die verkrachters en drie andere afgebroken vruchten, waren blijkbaar geen probleem voor de familie en justitie.
 9. Ik werd door de onzekerheid van alle ontkenningen in januari 2004 arbeidsongeschikt en verloor daardoor volstrekt onnodig mijn top positie als Headhunter in Noord Nederland. Inkomensverlies 140.000 euro/jaar, wat goedgemaakt door 50.000 euro jaarlijkse uitkering door De Amersfoortse Arbeidsongeschiktheid Verzekeringen.
 10. Ons leven werd financieel en emotioneel totaal verwoest!
 11. Financieel niet vol te houden met hoge extra kosten door het moeten uitzoeken van zaken die bij Justitie en familie gewoon al bekend zijn!
 12. Faillissement is niet meer te voorkomen! Tenzij Minister President Mark Rutte een voorschot van een 1,5 miljoen geeft, maar wat hij net als Jan Peter Balkenende glashard weigerde!
 13. Wij verloren onze pensioenpot, een 250.000 euro sinds 2000 om achter de waarheid te komen en ik moest wel naar Spanje vluchten om mij te kunnen verdedigen, onderzoek te doen en mijn ongelofelijke verhaal en schriftelijke verklaring in een boek te publiceren.
 14. Amerika werd zeer onethisch en crimineel nota bene gevraagd om mee te werken aan deze Koninklijk goedgekeurde doofpot affaire en wees daardoor gedwongen en tegen hun zin tweemaal politiek asiel voor mij af! Asielrechter Miami Florida mr. Rex J. Ford in 2009 was het met me eens en wist al dat de kinderen inderdaad niet van mij waren! Hij zag maar liefst 5 goede gronden voor asiel als bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid of Koningin hier achter zat! Tweede asiel aanvraag in Texas 2013 werd tweemaal door Justitie zelf tegengehouden en kosten ons daardoor totaal onnodig totaal 7000 euro!
 15. Verkrachters werden dus Koninklijk beschermd! Dus ludiek gesteld was er sprake van Koninklijk goedgekeurde verkrachtingen! Of zelfs Koninklijke verkrachtingen?
 16. Telegraaf weigerde inderdaad publicatie bij monde van crimefighter John van den Heuvel, en bedriegt daarbij het hele Nederlandse volk! Dat heeft recht op deze cruciale verboden informatie!
 17. Ben inmiddels onschuldig veroordeeld zonder recht op enige verdediging, terwijl ik in ieder ander land en zelfs normaal in Nederland, niet zou zijn veroordeeld wegens noodweer en/of schulduitsluiting. Publicatie is mijn enige wapen tegen deze gruwelijke samenzwering!
 18. Moet zelfs nu 6400 schadevergoeding betalen aan de verkrachters(Rieks P. uit Roden zelfs vader kind!) wat ik tot nu toe weiger en nu niet meer kan ook overigens.
 19. In totaal nu ruim 6 maanden in detentie Florida voor politiek asiel tegen Nederland, maand onschuldig gevangen P.I. Ter Apel door lafheid en bedrog rechercheur Bart van Someren Politie Drachten, OM OvJ Hoekman en geheime afdeling binnen Min. Justitie, weer 2,5 maand Texas voor tweede poging asiel. Dus totaal al 10 maanden onschuldig, terwijl mijn enige ‘misdrijf’ is het vragen om hulp en een diepgaand onderzoek door Justitie/OM en Politie! Dan komen er nog 6 maanden bij wegens niet volledig voldoen vonnis Hof Arnhem omdat het frauduleus was zonder doodsimpel DNA-testje en 12 getuigen(uit veel meer), waaronder perfecte getuigen zoals  zedenrechercheur Voshol Politie Leeuwarden(april 2000, er ontbreken files van gestopt onderzoek 1991!), Haye Bruinsma Politie Drachten(april 2004, september we mogen GEEN onderzoek doen!) en mr. Ruud Rosingh destijds(1991, onderzoek moet in opdracht Justitie Den Haag direct gestopt!) waarnemend Hoofd Officier Justitie Leeuwarden, die mijn verhaal en de doofpot gemakkelijk konden en kunnen bevestigen als dat niet verboden was op grond staatsveiligheid om de naam Koninklijk huis te beschermen!
 20. Centraal Justitieel Incasso Bureau heeft inning boete 6400 euro zojuist naar deurwaarder gezonden! Kan onmogelijk worden betaald en mag van slachtoffers NOOIT zonder recht op verdediging gevraagd worden om nota bene de verkrachters van zijn vrouw(met 3 kinderen daarvan) te belonen met geld als zogenaamde schadevergoeding? Ze moeten juist mij de schade betalen! Omgekeerde wereld!

Zaak weer eens voorgelegd aan Human Rights Watch Nederland zonder enige reactie tot nu toe, en nu ook aan project ‘Gerede Twijfel VU Amsterdam!’ Onze zaak is veel ernstiger dan de minimale toelatingseisen van 4 jaar of minder met TBS!

Eerder Universitair onderzoek optreden overheid in zaak Fred Spijkers

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek , uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire.

Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot nu. Zij hadden Spijkers moeten prijzen, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Met zekerheid kan deze conclusie doorgetrokken worden naar de huidige situatie waar Hans Smedema zich in bevindt. Door lafheid, misselijkmakend eigen belang, ontbreken morele moed, mogen Hans & Wies Smedema mooi tientallen jaren blijven creperen! Hier het volledige onderzoeksrapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

ing. Hans Smedema, vluchteling tijdelijk in Drachten bij zijn nog argeloze vrouw.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.