Politiek steunt doofpot!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Inmiddels heb ik van een paar politici een antwoord op mijn zoveelste verzoek om ingrijpen door politici. Immers zij kunnen door het simpel stellen van vragen een antwoord eisen van de betrokken Ministers en volledige openheid eisen. Dat weigeren ze echter categorisch, dus werken zo opzettelijk mee aan deze criminele doofpot die ons leven tot en hel heeft gemaakt. Dit is dus politieke terreur en vervolging van een onwetende burger, terwijl de media dit ook nog eens opzettelijk doodzwijgen. Ernstige grond, samen met alle tegenwerking van hun ‘Gestapo’,  voor politiek asiel in het buitenland! Als de koningin betrokken is na fraude en te zijn bedrogen, is dat een zeer ernstige zaak en vermoedelijk de grond voor de doofpot en hulp van de media en advocatuur? Ze kan dan maar één ding doen en dat is onmiddellijk alles openbaar maken en recht zetten. Doet ze dat niet, dan zal dit nog vele malen erger worden dan ik al dacht!

Ik had alle fractieleiders ook nog mijn boek toegezonden, zodat men kunnen inzien dat dit niet een flauwekulletje was. Maar geen reacties, behalve het standaard stompzinnige afpoeieren dan.

Omdat immers ook de advocatuur niets mag doen vermoedelijk en de media zijn gevraagd om dit dood te zwijgen, moet de politiek hier dan ook wel achter zitten. In alle brieven verzocht ik om een mondelinge toelichting te mogen maken gezien de complexiteit van deze zaak, maar geen enkel gesprek mogen voeren. Hufters dus.

Met name de VVD is hier zeer gewetenloos bezig. Ik ben bijna dertig jaar lid geweest zelfs van deze partij, maar zelfs een gesprek kan er niet af. Wat een mensonterende opstelling. Mark Rutte stuurt het door aan Teeven en die stopt de brief gewoon in zijn archief, een volgende gaat via Mark ook naar Teeven, maar die lafaard geeft hem weer door aan Leatitia Griffith, die mij even afpoeiert. Ik moet maar naar de ombudsman, terwijl dat jaren geleden al gebeurd is. Ze blijven ingrijpen afwijzen en maken zich daarmee schuldig aan verraad naar de Nederlandse burgers en de VVD stemmers in mijn ogen. Gewetenloze lafaards. Voor hun minuten werk en voor ons dertig jaar ellende en nu nog een volstrekt onnodige scheiding ook wellicht.

Van Minister van Binnenlandse zaken Guusje ter Horst ontving ik ook een afwijzing op mijn verzoek om een onderzoek naar de rechtvaardigheid van deze doofpot van de Staat door het onafhankelijke CTIVD. Ze weigert het door te sturen, hoewel dat volgens het CTIVD wel had gemoeten. Maar de politie had mij ook moeten toestaan om aangifte te doen, en had ook een onderzoek door het OM naar de verkrachting van mijn vrouw moeten toestaan. Dus wat anders is nieuw. Hier zijn alle normale wetten buiten werking gezet voor ons. Dit is dus de slager die zelf al even vaststelt, dat een onderzoek naar zijn eigen vlees niet nodig is omdat hij het zelf al even heeft onderzocht. Het is zo stupide, dat het niet te bevatten is hoe men hier onderuit denkt te komen. Ik heb mijn verzoek dus direct naar het CTIVD gezonden. Die dwing ik daarmee tot minimaal een stompzinnig antwoord.

Het feit dat een hoofdofficier van justitie mr. Ruud Rosingh een onderzoek naar de verkrachting van mijn vrouw met getuigen, door twee mannen moest stopzetten en direct werd overgeplaatst, bewijst dat de politiek dit wel moet hebben goedgekeurd. Immers dat kan enkel het College van Procureurs doen en die moeten Ministeriële goedkeuring hebben gehad. Dat klopt dan ook weer exact met de uitspraak van mijn Amerikaanse vriend Al Rust die immers al stelde dat dit enkel op Ministerieel niveau kon worden opgelost. Dat is politiek dus.

Het zou me niet verbazen dat hierover en speciaal koninklijk decreet over is uitgevaardigd. Dus door fraude en bedrog verkrijgt men heimelijk toestemming van ons zelf om onszelf te mogen bedriegen. Ongelofelijk, maar waar. En vervolgens vraagt men aan de koningin toestemming om normale wetten in dit geval buiten werking te mogen stellen. Hoe ze de media hebben misleid is mij een raadsel. En dat medici zich hiervoor hebben geleend is ook niet te bevatten.

Nu dat dus duidelijk genoeg is gemaakt, heb ik dan ook gemeend om afscheid te nemen van de Tweede Kamer en al haar politici. Ik heb ze een laatste brief gezonden en hun ‘burn in hell’ toegewenst. Dat moet voldoende zijn en geeft ook de ernst van deze zaak goed aan.

Mag ik dat soort zware uitzonderlijke taal uitspreken? Ik denk van van wel, anders zou ik het ook niet gedaan hebben. Maar als je alles wat ze gedaan en gedoogd hebben even op een rijtje zet heb ik dat recht zeker. Mocht Anne Frank haar Duitse vijanden dat ook toewensen? Naar mijn mening zeker. En dat er religieuze mensen zijn die daar anders over denken zal iedereen duidelijk zijn, maar verandert niets aan mijn standpunt. Dit is allemaal te gruwelijk geweest.

Dat laat nog de Eerste Kamer over, en de Koningin zelf maar reken maar dat die ook toestemming hebben gegeven en dus rustig meewerken aan deze doofpot en terreur van de Staat tegen onschuldige en onwetende slachtoffers. Laat staan dat de argeloze Nederlandse burgers ook maar iets mogen weten. Puur verraad en misleiding.

Ik zweer dus mijn Nederlanderschap af en zal zo snel als kan een andere nationaliteit proberen te krijgen. Slechts uit juridische overwegingen moet ik helaas mijn Nederlandse paspoort nog wel even aanhouden.

Hans Smedema

Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.