Nationale Ombudsman weigert.

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Nationale Ombudsman weigert.

Weer ontving ik van de Nationale Ombudsman een weigering om ook maar één onderzoekje te starten. Terwijl zojuist bekend werd, dat bij de Roy van Zuydewijn, de Nationale Ombudsman wel een onderzoek naar de ongeoorloofde inmenging in het privéleven van hem opstart en zal beoordelen in hoeverre dit een negatieve invloed op zijn privé leven heeft gehad. Het onderzoek is dus wel degelijk mogelijk! Dus waarom niet bij Hans en Wies Smedema?

Hier de brief van dr. A.F.M.  Brenninkmeijer: natombudafw157

Dit was naar aanleiding van het onderzoek door het CTIVD, Commissie Toezicht Inlichtingen en Veiligheids Diensten, waar een uitstekende en integere dame mevr. mr. Michiels van Kessenich-Hogendam wel een onderzoek heeft gedaan en mij zelfs heeft gehoord. Volstrekt uniek in dit psychologische drama.

Ze wees mij er ook op dat de Nationale Ombudsman een mogelijkheid was, en ook dat haar onderzoek en advies geheim moest blijven. Haar advies kon de Minister van Biza gewoon naast zich neerleggen en ze wees er ook op dat ze de politiek niet kon sturen. Ook was ze blij dat Al Rust als enige nog goed uit de dramatische zaak gekomen was. Blijkbaar wist ze al lang dat het om een medische doofpot gaat, waar de familie een zware stem in heeft. Ze vroeg ook of ik nog ooit iets met mijn familie te maken wou hebben. ‘Nee, nooit weer’ was mijn duidelijke antwoord.

Met andere woorden ze bevestigde indirect dat ik gelijk had en ook nog even dat de politiek inderdaad betrokken was, ook dat mijn eigen familie hier gewetenloos achter zat en dat de politiek uiteindelijk zou beslissen.

In de afwijzing van het Ministerie van Biza, dus Guusje ter Horst, stond dan ook aan het eind dat een beroep bij de Nationale Ombudsman tot te mogelijkheden behoorde.

Hier de brief: minbizaafwcti11minbizaafwcti2

Dan is het uitermate vreemd dat Brenninkmeijer in onze zaak geen onderzoek wil uitvoeren zonder de redenen voldoende gemotiveerd duidelijk te maken. Tenminste ik begrijp er niets van, en dat was ook al zo met de eerste afwijzing een paar jaar geleden. Mijn brief aan de Nationale Ombudsman staat in een post van 5 december 2008.

ombudsman2x

Waar zit het verschil? In ieder geval heeft de Roy van Zuydenwijn wel een advocaat! Dat is al heel belangrijk en er is al een gerechtelijke uitspraak gekomen, die wijst op de ongeoorloofde inmenging. Het zou dus kunnen dat er meer bewijzen aanwezig zijn bij de Roy van Zuydenwijn. Maar waarom vertelt Brenninkmeijer dat dan niet? nee, hij stelt enkel dat hij niet de bevoegdheid en taak heeft om in deze zaak onderzoek te doen! Is dat politiek bepaald? Koninklijk? En hoe kan het dan dat het Ministerie Biza in bovengenoemde brief WEL aangeeft dat Hans Smedema in beroep mag gaan bij de nationale Ombudsman? Wat weet Biza, wat Ombudsman blijkbaar niet weet? Heeft Brenninkmeijer wel goed gezien? Maar correspondentie heeft hij uit voorzorg al even netjes onmogelijk gemaakt. Cordon Sanitair!

Of omdat het een officieel Koninklijk besluit was(hoewel op frauduleuze gronden), kan het bij ons niet, maar wel bij de Roy van Zuydenwijn? Zou best eens kunnen! Het klopt ook met de adviezen die ik kreeg om zo snel mogelijk Nederland te verlaten en Amerikaan te worden! Pas dan kon men mij helpen!

Van mijn brief aan de Koningin heb ik nooit een antwoord ontvangen, maar er missen zo brieven in Spanje.

Uiterst merkwaardig is ook plotseling dat alle contacten met advocaat Moszkowicz verbroken lijken. Niets meer gehoord. Uitgewerkt vonnis zou nog door parket naar Moszkowicz verzonden worden, net als woordelijk verslag zitting, maar ik heb niets gezien en vermoedelijk ook Moszkowicz dus niet! Ik heb daar meerdere malen om gevraagd. Zelf ophalen mag niet, want je krijgt geen kopei. Dat mag enkel via een advocaat zeggen ze tenminste. Maar kan ook met de doofpot te maken hebben. Dat is obstructie van recht en recht op informatie! OM en Justitie hebben een groot probleem nu Moszkowicz zich er mee bemoeit? Maar een woordelijk verslag van de zitting heb ik juist nodig voor mijn aanvraag  voor politiek asiel in Amerika! Het bewijst hoe grof men het recht in Nederland opzij zet voor bescherming van hooggeplaatsten.

Afspraak met mr. Max Moszkowicz jr.via mr. Bram Moszkowicz gemaakt om de hoofdzaak van de claim van 2-3 miljoen op de Staat der Nederlanden civiel te bespreken en wellicht ook op te starten werd een paar uur vooraf nog plotseling afgezegd. Er zou een nieuwe afspraak komen. Op de laatste vragen daarover komt zelfs geen antwoord meer. Wellicht weer verbod om Hans Smedema juridische hulp te verlenen met een beroep op de staatsveiligheid? Koningin moet buiten beeld blijven of zo? Zogenaamd om mijn vrouw te beschermen? Na alle grove fouten en ronduit criminele acties? Ook op verzoek om inlichtingen mbt de angstaanjagende stilte plotseling geen antwoord meer.

Op zich wel consistent met al het andere bizarre hier al genoemd overigens. In het begin gaat het goed en plotseling(na ingrijpen overheidsorganisatie Mengele) is het over en krijg je geen enkele informatie meer. Maar ik vertrouw toch op mr. Bram Moszkowicz. Die laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. Inmiddels een 10 mille betaald, dus hij zal toch echt wel mijn Hoger Beroep gaan doen. Wellicht iets dat beter even stil moet blijven? We wachten maar gewoon af verder.

Maar ik gaf eerder al aan, dat de criminele geheime overheidsorganisatie Mengele, nooit kan toestaan, dat iemand als mr A. Moszkowicz voluit in de aanval gaat. Ad Speksnijder en anderen lieten het toch ook afweten? Maar in ieder geval heeft dan plotseling mr. A. Moszkowicz dan ook inside informatie over de doofpot en men zal hem dan toch moeten overtuigen?

We wachten nog even af en ik blijf verder gaan met mijn terug keer naar Spanje en vervolgens mijn aanvraag voor Politiek Asiel in Amerika. Het in te vullen formulier I-589 is al praktisch klaar, maar moet met gedetailleerde informatie aangevuld in mijn speciale geval. Ik krijg maar één kans natuurlijk. Ik beroep mij op marteling, vervolging en politieke discriminatie of ongelijke behandeling.

Later meer …

ing. Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.