Beatrix versus Hans Smedema!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Koningin Beatrix versus Hans Smedema!


Staatsterreur in opdracht Koninklijk huis!

Hier een vergelijking tussen het achterbakse gewetenloze optreden van Koningin Beatrix en haar ‘hondse’ ministerraad met name in deze zaak, en het open ethisch correcte geweldloze optreden van Hans Smedema die slechts naar de waarheid  en recht zoekt. Zijn stevige taalgebruik veranderd daar niets aan. Gedetailleerde informatie in de Post: J’Accuse Koningin Beatrix

‘De minister-president(JanPeter Balkenende) kan en mag zich niet als een ‘innocent bystander’ opstellen!’ ( Uitspraak Prof. Joep van der Vliet in onderzoek Fred Spijkers!) 

‘Koningin Beatrix kan en mag zich in de Hans Smedema affaire niet als een ‘innocent bystander’ opstellen!’ Hans Smedema in eigen onderzoek naar de ‘Dutch Queengate’.

Koningin Beatrix

 1. Onschendbaar, maar zeer invloedrijk, Ministers en alle ambtenaren beschermen haar zelfs bij criminele daden, dus wel degelijk verantwoordelijk voor haar daden of het juist ontbreken daarvan!
 2. Als negatieve publiciteit voor haar dreigt, zoals een foute beslissing en blunders met gruwelijke gevolgen voor Hans & Wies Smedema, worden alle ministers, ambtenaren en overheidsorganisaties zoals politie en justitie belast met de bescherming van haar naam, zelfs als daarbij onder haar volk en andere volken(hier o.a. Amerikaan Al Rust en familie) onschuldige slachtoffers vallen. Gewetensnood bij de betrokken ambtenaren, ministers en organisaties maakt haar laf en gewetenloos ook niets uit.
 3. Belang Koningin gaat dus boven haar volk en onderdanen, ook als die decennia lang moeten lijden zoals in het geval van Hans & Wies Smedema. Het maakt dit gewetenloze ‘Monster van Soestdijk’, niet uit!
 4. Heimelijk en achterbaks heeft ze in deze zaak Hans & Wies Smedema de controle over hun eigen leven afgenomen, en heimelijk aan familieleden gegeven waardoor hun levens totaal werden verwoest en justitie en politie verkrachters NIET mochten vervolgen!Hans en Wies Smedema waren daardoor ruim 30 jaar weerloos tegenover de verkrachters! De onschuldige Amerikaan Al Rust mocht met zijn familie tien jaar creperen, alleen maar omdat haar ‘naam’ niet negatief betrokken mocht worden!
 5. Om uitkomen van haar criminele acties en blunders te voorkomen stelt ze met haar ‘hondse’ ministerraad zelfs de Wet Openbaarheid Bestuur WOB gewetenloos buiten werking in oktober 1991 zodra ‘De Kroon’ betrokken is. Hans durft de stelling aan, dat deze gewetenloze lafaard NOOIT een vrijwaring zal geven aan bijvoorbeeld mr. Ruud Rosingh, hoofd officier justitie die in januari 1991 werd gedwongen om te stoppen met zijn onderzoek naar de verkrachting van de als gevolg van juist haar blunders weerloze vrouw van Hans Smedema op 12 januari 1991 in de garage van het ‘Oranje Hotel’ te Leeuwarden. Of een vrijwaring aan kroongetuige Elise B. uit Uden die ontslag nam als parttime medewerker justitie bij mr. Johan Smedema in Gennep omdat het haar allemaal te gewetenloos was! Nee onze hypocriete Koningin verbergt zich liever achter een ‘Berlijnse muur!’
 6. Het vergt karakter om je fouten gewoon toe te geven en excuses aan te bieden, en haar arrogante kwaadaardige houding wijst op het totaal ontbreken daarvan!
 7. Alle handelingen, voorbereidingen en zelfs gesprekken met de Minister President zijn geheim, en in het geval van o.a. Hans Smedema en zijn vrouw zijn zelfs geheime wetten en/of regels toegepast! Zelfs het echtpaar zelf mochten die regels die hun burgerrechten en met name bescherming tegen verkrachters ontnamen niet weten met decennia lang grotesk en gruwelijk lijden tot gevolg.
 8. Koningin Beatrix hult zich achter een gordijn van beschermers, en misbruikt daarbij achterbaks tientallen miljoenen aan belastinggelden.
 9. De Rechten van de Mens worden door haar gruwelijk met voeten getreden om haar eigen belangen te beschermen. Conventie against Torture is zelfs buiten werking gezet omdat door haar fouten en handtekening dit een legale (Koninklijke) samenzwering en doofpot is geworden!
 10. Het gaat daarbij zover dat vanuit de Politieorganisatie zelf de vakbond wordt gewaarschuwd en die heimelijk met Hans Smedema probeerde te spreken, uitsluitend door het hoogverraad van Koningin Beatrix, het ‘Monster van Soestdijk’ tegenover het nog steeds argeloze Nederlandse volk.
 11. Het ‘Monster van Soestdijk’ is kwaadaardig genoeg om ijskoud Hans Smedema als ‘geestelijk gestoord’ door het leven te laten gaan, zelfs voor zijn argeloze bedrogen vrouw, terwijl deze ‘Koningin van het Kwaad’ nota bene zelf alle bewijzen van het tegendeel laat vernietigen of manipuleren! Met haar moeder is ze mede verantwoordelijk voor drie moordaanslagen op Hans Smedema zelf en de moord op buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde die Hans Smedema en zijn vrouw alleen maar wou helpen door onderzoek te plegen.

Hans Smedema

 1. Hans Smedema leeft extreem open en met hoog ethische normen en waarden.
 2. Alles is transparant bij hem. Velen vinden het zelfs te open.
 3. Dienstverlening aan anderen staat bij hem boven eigenbelang! ‘Service above self’ Hij was daardoor ook lid Rotary Leeuwarden-Zuid.
 4. Hans noemt zelfs de negatieve zaken openlijk! Dit in schrille tegenstelling met onze laffe Koningin Beatrix.
 5. Zelfs in een uitzichtloos eenzaam gevecht tegen een gewetenloze overmacht van Koningin, ministers en overheidsorganisaties als justitie en politie, die zich laf verbergen en daarbij Hans zelfs heimelijk tegenwerken door bewijzen te vervalsen, verbergen en vernietigen, blijft Hans  Smedema openlijk vechten voor zijn rechten en die van zijn vrouw.
 6. Hij loopt daarbij een abnormaal hoog risico op strafbare feiten, maar wordt gedwongen door de maar doorgaande doofpot en een onmogelijk leven apart van zijn nog steeds argeloze bedrogen vrouw, en  het grote algemeen Nederlandse (en Amerikaanse) belang. Het volk moet gewaarschuwd worden!

Conclusie Koningin Beatrix versus Hans Smedema

Het handelen van Koningin Beatrix kenmerkt zich door achterbaksheid, gewetenloosheid, misbruik van macht, overheidsorganisaties zoals Justitie, OM en Politie heimelijk(!) omgekeerd aan hun missie en doel laten opereren, gewelddadig laten vernietigen van bewijs door geheime dienst, het in gewetensnood brengen van ambtenaren en medici, moordaanslagen op Hans Smedema en moord op Cees van ‘t Hoog toestaan of laten organiseren, vervolging van verkrachters blokkeren zodat deze vrij spel hadden met de slachtoffers, en al deze blunders en criminele acties gewetenloos en laf voor haar eigen volk en zelfs overheidsorganisaties als OM en Politie laten verbergen.

Hoogverraad tegenover het Nederlandse volk en verraad tegenover Hans & Wies Smedema.

Het lijden van meerdere slachtoffers maakt haar daarbij blijkbaar niet uit. Het is ‘kwaadaardig’ omdat het ‘onverschillig tegenover onrecht’ is! Decennia lijden van onschuldige slachtoffers, en miljoenen aan heimelijk misbruikt belastinggeld vindt deze onschendbare laffe en gewetenloze Koningin te verwaarlozen bij haar kostbare ‘naam’ en belastingvrije inkomsten.

Hans Smedema geeft haar daarom in zijn autobiografie de ‘geuzennaam’: ‘Koningin van het Kwaad’, in het Engels ‘Queen of Evil’ mee en noemt haar ook wel het ‘Monster van Soestdijk!’

Het handelen van Hans Smedema kenmerkt zich door transparantie, openlijk vragen om informatie en hulp, hoog ethisch gehalte door alle feiten positief en negatief te vermelden, geweldloos optreden, zoeken naar rechtvaardigheid en waarheidsvinding.

De tegenstelling is stuitend en een Koningin onwaardig. Koningin Beatrix en het Koninklijk huis moeten Nederland zo snel mogelijk verlaten om de Republiek te kunnen uitroepen.

Nederlanders zullen NOOIT echt vrij zijn zolang de belangen van een onschendbare Koningin of Koning boven die van dan haar weerloze volk gesteld worden.

denis-diderots-quotes-1

‘Leve het volk, weg met de Koningin!’ Hans eist het vervolgen van Koningin Beatrix door een internationaal tribunaal!

Pleidooi Emile Zola tijdens beroemde Dreyfus justionele blunders en bedrog(lees voor Dreyfus – Hans Smedema en voor France – Nederland): 

Dreyfus is innocent. I swear it! I stake my life on it — my honor! At this solemn moment, in the presence of this tribunal which is the representative of human justice, before you, gentle. men, who are the very incarnation of the country, before the whole of France, before the whole world, I swear that Dreyfus is innocent. By my forty years of work, by the authority that this toil may have given me, I swear that Dreyfus is innocent. By all I have now, by the name I have made for myself, by my works which have helped for the expansion of French literature, I swear that Dreyfus is innocent. May all that melt away, may my works perish if Dreyfus be not innocent! He is innocent. All seems against me — the two Chambers, the civil authority, the most widely-circulated journals, the public opinion which they have poisoned. And I have for me only an ideal of truth and justice. But I am quite calm; I shall conquer. I was determined that my country should not remain the victim of lies and injustice. I may be condemned here. The day will come when France will thank me for having helped to save her honor.

Hans Smedema, Nederlands vluchteling voor de vervolging, Xalo/Jalon, Spain

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.