Justitie manipuleert en fraudeert nog steeds!

Justitie manipuleert en fraudeert nog steeds!Unmaskthecorrupt

Dat de doofpot ook nu nog in volle omvang doorgaat, een zogenaamd voortdurend misdrijf, blijkt uit het volgende.

Ziekenhuis Nij Smellinge Drachten

Ik moest op 28 october 2014 om 14.30, net voor ik weer naar Spanje vertrok, voor een aambei even naar het Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en kreeg daar op mijn al eerdere verzoek aan chirurg Ronald Zijlstra, dat ik schriftelijk het operatieverslag wou hebben waarbij men mij heimelijk(!) weer vruchtbaar heeft gemaakt uit 1998 door zijn voorganger chirurg Hermsen, na afloop wat stukken mee om eerst te tekenen. Waaronder een formulier om die kopie aan mij te kunnen verstrekken! Wat ik zo snel niet begreep helaas.

Maar al tijdens de behandeling door chirurg Ronald Zijlstra viel het me op dat iemand die zich valselijk voordeed als zijn assistente, vermoedelijk helemaal geen assistente was. Hun opgedrongen door Justitie, omdat natuurlijk Hans Smedema bedrogen moet worden conform de zware samenzwering en om alle corrupte betrokkenen voor uitkomen van hun criminele acties te behoeden! Met name het laffe corrupte Koninklijk huis natuurlijk. Toch al onschendbaar.

Ten koste van tientallen miljoenen gestolen belastinggeld

Ik krijg de stukken om in te vullen en te tekenen dus mee, maar kijk er natuurlijk nog niet naar in het ziekenhuis. Dat doe ik thuis wel was mijn gedachte.

Als ik daar nog even een vervolg afspraak maak voor twee weken later komt deze valse door Justitie gezonden corrupte assistente, Regionale inlichtingen dienst(?), naar me toe en vertelt me valselijk(!) dat de zaak gewijzigd is. Ze wil die documenten even(!) terug hebben. Drogreden en regelrechte fraude! Ronduit gelogen! Ze wou weten welke(!) documenten Ronald mij (heldhaftig?) had gegeven!

Ze vraagt dan over een document wat ik moest tekenen of ik weet wat dat is. Wat ik nog niet weet zonder het even te hebben bestudeerd natuurlijk. En de corrupte schoft neemt het dan direct van me af. Terwijl ik het zo snel nog niet allemaal door had met mijn zware getraumatiseerde brein met PTSS.

Later in detentie in San Diego in 2016 kom ik er achter dat ik sinds september 2003 in opdracht van de corrupte psychiater drs. Frank van Es heimelijk en dus tegen mijn uitdrukkelijke wil een totaal verkeerd antipsychoticum kreeg toegediend! Dat kreeg ik NIET in San Diego en kon plotseling erg helder denken! Dus tijdens deze hier genoemde situatie was ik ook weer zwaar gehandicapt door het foutieve antipsychoticum!Ook tijdens rechtszaken waar ik mezelf moest verdedigen zonder effectieve advocaat.

Zie post J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Schriftelijke toestemming lichten dossier

Ik geef hierbij schriftelijk de toestemming om alle medische dossiers over mij bij Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten, specifiek het operatie rapport van een aambei weghalenuit 1998, wat heimelijk een uren durende operatie was om mij weer vruchtbaar te maken door destijds chirurg Hermsen, aan mij en anderen te verstrekken. Met name aan Amerikaanse onderzoekers, waar dan asiel rechter Rex J. Ford bij betrokken is!

Ik wil ook dat Justitie zich buiten deze zaak houd! Het afgeperste document door prof. dr. Onno van der Hart in 1975 is al jaren geleden door mij herroepen wegens martelingen en afpersing met drogeren, en ik herhaal dat hier nog een keer.

De Koninklijke doofpot moet onmiddellijk gestopt worden en alle stukken geopenbaard, en aan mij ter beschikking gesteld worden voor publicatie.

Doofpot nog in volle omvang bezig mei 2015!

Dus Justitie en de doofpot en samenzwering was in mei 2015 nog in volle gruwelijke omvang bezig met hun huiveringwekkende bedrog. Justitie wil niet dat ik de bewijzen van hun fraude en bedrog in handen krijg!

Omgekeerde wereld waarbij dus Justitie corrupt niet zelf op zoek gaat naar bewijzen voor mijn zaak, maar laf en corrupt juist die bewijzen wegmoffelt om hun corrupte criminele handelingen te verbergen.

Vooral natuurlijk het beschermen van een toch al onschendbaar laf en corrupt Koninklijk huis en de zwaar betrokken Ministerraad. Dus De Kroon!

Maar ook uit de huidige nog komende smaadzaak, wegens belediging, tegen mij door drs. Jaap J. Duijs, de Vaginajager, voor nu de meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden, wijst in die richting. Hoewel een nieuwe datum wel erg lang duurt, dus kan zijn dat er iets leuks speelt.

Uit bovenstaande en andere zaken die ik nu veel beter begrijp zijn er dus veel meer helden die nog bij mijn lijst vermeld moeten worden! Zal zien hoe ik die daar aan kan toevoegen zonder namen te noemen.

Wordt nog aangevuld komende dagen.

ing. Hans Smedema, vluchteling in El Albir, Costa Blanca, Spanje.