Omerta in Nederland!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Het is ongehoord en inderdaad ongelofelijk, maar hier in de Nederlandse rechtstaat heerst de ‘Omerta’. Een ‘orwelliaanse’ en maffioze ‘Omerta’. Bizar en voor mij althans, en voor de meeste Nederlanders, niet te bevatten.

Al sedert 1973 toen ‘men’ er achter kwam en ‘men’ constateerde dat wij beiden als slachtoffers van niets wisten met dus amnesie en verdringing voor alles wat er bij dit gruwelijke misdrijf hoorde, besloot men tot een grootscheepse samenzwering van overheidswege. Daarbij werden blijkbaar alle betrokkenen opgeroepen om niets te doen wat de ‘zwijgplicht’ en de verborgen misdrijven kon openbaar maken. Dus ‘Omerta’ afgedwongen door de Nederlandse overheid, na goedkeuring door o.a. de Nederlandse regering zelf en de ‘Vaste Kamercommissie voor Justitie’.

Dat men ons daarbij vogelvrij verklaarde, zonder dat wij dat beseften en dat men ons dus verzweeg, dat we ernstig ziek waren, ging hun intelligentie wellicht te boven? Of men nam dat risico gewoon op de koop toe. In 1975 of 76 deed men met mij vervolgens hetzelfde, om te voorkomen dat wij erachter zouden komen dat het kind van dader en oud huisbaas Jan van Beek was. Je moet maar durven, en terwijl dus de vaste Kamercommissie voor Justitie het glashelder was geworden dat ik dacht dat ik voor een project voor mijn werk bij een mij onbekende commissie moest komen. Ik wist helemaal van niets, geen stukken gezien (boosaardige broers natuurlijk wel), niets! Toch heeft men ‘het’ (wat eigenlijk?) rustig goedgekeurd en zelfs na drie kinderen van verkrachters en nog drie afgebroken zwangerschappen, liet men het rustig doorgaan. En ondanks het feit dat een vrouwelijke politica in 1976 tijdens die vergadering (!) dus constateerde dat ik van NIETS wist en dacht dat ik daar voor een project voor mijn werk kwam, zoals mijn gewetenloze broers mij bedrogen. Ze heeft nog met me gesproken, maar alleen kon ze het niet tegenhouden! Zijn politici gek geworden?

Ook nu geld nog steeds de ‘Omerta’ over alles wat hier mee te maken heeft. Geheime dienst AIVD in de rol van ‘Gestapo’ manipuleert en intimideert rustig alle hulpverleners zoals ‘cliëntenbond’ GGZ, Radioloog MRI scan. etc. ‘Befehl ist Befehl’ mentaliteit, ze zouden iedere Nederlandse burger rustig naar ‘Auschwitz’ sturen ook nog. Hielp onze geheime dienst eigenlijk tijdens de oorlog, de Duitsers?

Ook politie en Justitie mogen (en willen!) niets ondernemen op grond van deze misdadige groep Mengele zoals ze door mij toepasselijk genoemd worden. Ieder onderzoek wordt onmiddellijk stopgezet en verboden. Fouten en blunders van de overheid mogen nooit bekend worden en al zeker niet deze. Hier zijn voldoende bewijzen van, waaronder de mooiste, namelijk mr Ruud Rosingh, die op 12 januari 1991 indirect nota bene zelf getuige was van de verkrachting door twee mannen (vrienden van Hans van der Heide Leeuwarden) in het Oranje Hotel en zijn al gestarte onderzoek onmiddellijk moest stopzetten op last van het ‘College Procureurs Generaal’. Nu in de rol van Maffia bazen en met hun afgedwongen ‘Omerta’. Ook voor de zekerheid hem maar direct overgeplaatst naar Zwolle, want pottenkijkers moest men bij deze criminele acties en bijbehorende ‘Omerta’ natuurlijk zo weinig mogelijk hebben.

Ook liet men rustig toe, dat ik meerdere malen onschuldig en onwetend werkloos raakte, als rechtstreeks gevolg van hun criminele ‘Omerta’, maar deed niets. Ze vonden het niet op hun weg liggen om ons te helpen. De ‘Omerta’ was belangrijker dan hulp aan argeloze slachtoffers. Net als bij de echte ‘Maffia’.

Zelfs de totaal onschuldige captain, later major Al Cust, liet men in 1987 rustig jarenlang creperen. Immers zijn verzoek om hulp zou de Nederlandse ‘Omerta’ openbaar maken. Dus kozen deze ‘overheidsschoften’ en de ‘Vaste Kamercommissie voor Justitie’ maar weer voor zwijgen. Voor de ‘Omerta’ dus. Ze wilden ten koste van alles, dus zijn gezin en ons gezin, een internationaal schandaal voorkomen. Een nieuw gezin jarenlang in de totale vernietiging gestort, naast alles wat ons al was overkomen, en nog steeds vonden deze overheidsschoften en namaak politici het blijkbaar allemaal schitterend. Hoezo normen en waarden? Fouten herstellen? Ben je gek geworden, dat kan ons onze naam kosten. Nee, eerlijk en oprecht zijn, daar beginnen we niet aan. Wij kijken wel even de andere kant uit en kunnen immers later altijd nog zeggen ‘wir haben es nicht gewusst’ of ‘befehl ist befehl’.

En de Nederlandse laffe media zwijgen als het graf en doen liever mee met de ‘Omerta’ dan een internationaal schandaal te ontketenen. Hoezo, normen en waarden? Hoezo plicht om Nederlandse burgers voor te lichten? Dit toch zeker niet? Wij kijken wel even de andere kant uit. ‘Omerta’ dus. We moeten die arme onschuldige politici en overheidsdienaren beschermen. Ze wisten niet wat ze deden. De slachtoffers? Wat is daarmee, dan? Huh….?

Later meer….

ing. Hans Smedema Copyright 2007 Hans Smedema Drachten. Alle rechten voorbehouden.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.