Verdwenen bewijs! €50.000,-

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

 

Ik beschuldig opnieuw het ‘Ministerie van Geen-Justitie’ dat het cruciaal bewijs heeft achtergehouden!

En dat bewijs daarmee voor Hans Smedema, zijn vrouw en het Nederlandse volk als geheel, verborgen houdt.

Ze mogen dat vermoedelijk doen door een speciale wet of regeling die rond 1975 Politiek en Koninklijk moet zijn goedgekeurd. De belangen van de slachtoffers, nieuwe argeloze onwetende slachtoffers en het Nederlandse volk zelf, maken daarbij vanzelfsprekend niet uit. Niemand binnen ‘Geen-Justitie’ die daartegen in opstand komt natuurlijk, wat geheel past bij de centralistische stazi-cultuur waar zelfs Stalin nog trots op was geweest.

Ik maak melding van de volgende gebeurtenissen:

 1. Rond 1999 heeft mijn Amerikaanse vriend Al Rust, voorheen Militaire Inlichtingendienst medewerker en in 1987 onschuldig oneervol ontslagen door liegen en bedriegen van Nederlandse regering in deze doofpot en samenzwering, mij een cruciaal document van ca 30 pagina’s gezonden. Dit document bewijst totaal mijn verhaal en stellingen over de doofpot affaire en samenzwering door de overheid tegen slachtoffers en het hele Nederlandse volk.
 2. Dit document omvatte al zijn kennis over de hele zaak van onschuldig oneervol ontslag uit de Amerikaanse Militaire Inlichtingendienst, de door Nederland gewiste geheime files over Hans Smedema zodat hij onschuldig werd ontslagen, en de daarop volgende heropening van zijn zaak rond 1996/97 met behulp van een uit Frankfurt opgehaalde kopie van de gewiste Nederlandse files die volgens Nederland niet bestonden!
 3. Deze file of document werd via Stockhouse aan mij verzonden, omdat hij wist dat Nederlandse geheime dienst al de bewegingen, email verkeer en telefoonverkeer angstvallig in de gaten moet houden, zodat iedere actie van Hans Smedema om deze doofpot op te blazen en te bewijzen, onmiddellijk in de kiem gesmoord kan worden.
 4. Het Nederlandse volk mag dit namelijk NOOIT te weten komen en dus worden miljoenen heimelijk besteed om daar voor te zorgen.
 5. Onwetend van de enorme waarde voor mijn verdere leven en dat van mijn vrouw, om nog niet te spreken over de waarde voor het Nederlandse volk als geheel, las ik het nauwelijks en mijn verdringing zal daar aan mee hebben geholpen. Pas een jaar later kwam mijn geheugen langzaam terug, waar dit document aan meegeholpen zal hebben.
 6. Al Rust verzocht mij om het document goed te bewaren voor later, want het was cruciaal voor de bewijsvoering van iets wat ik nog niet wist. Het zou van grote invloed zijn bij het verkrijgen van ook een goede advocaat zo stelde hij.
 7. Dus haalde ik het uit de message van Stockhouse en bewaarde ik het op mijn computer in een file Belangrijk.txt.
 8. Dat vond hij onvoldoende, want het kon dan zo wegraken en je moet zeker weten dat je het terug kunt vinden en krijgen later. Na die aanwijzing verstopte ik het in mijn boekhouding in een Davilexfile. Dus je moest dan weten dat het geen boekhoud file was, maar de extensie wijzigen in .txt, waardoor het weer gewoon leesbaar zou worden. Van de boekhouding werden ieder jaar kopieën bewaard en steeds met alle voorgaande jaren! na een paar jaar zouden er daardoor meerdere files moeten zijn.
 9. Mijn toenmalige accountant EvertJan Bokhorst verzocht echter om de boekhoud CD en liep daarbij natuurlijk tegen ook een onleesbare file aan. Zijn IT man wist echter met een speciaal programmaatje de file leesbaar te krijgen waarop EvertJan mij belde wat hij daarmee moest.
 10. Het ging om een document over een Amerikaanse Captain, later Major die oneervol ontslagen werd en later met een geheime file uit Frankfurt zijn gelijk kon bewijzen en eerherstel kreeg. Het ging dus om mijn oude vriend Al Rust, maar dat begreep ik niet nog en dus vertelde ik hem dat het onbelangrijk was. Ik was het totaal vergeten, anders had ik ook wel een kopie gehouden nog.
 11. Later tijdens de reconstructie van alles kwam ik pas achter de cruciale waarde van die file voor mij en vroeg de andere accountant om de CD’s met mijn boekhouding voor mijn eigen files.
 12. Volgens die accountant waren de CD’s niet meer aanwezig in de file die ze van de oude accountant hadden gekregen en ook een verzoek daarom leverde volgens hun niets op! Ze moeten dus opzettelijk zijn verwijderd!
 13. Ook weet ik dat mijn totale boekhouding en alles werd nageplozen door de belastingdienst. Ik was immers een speciaal geval en kreeg enorme files wegens toestanden met de belastingdienst. Achteraf logisch men had bij de belastingdienst gewoon opdracht om mij/ons het leven zo zuur mogelijk te maken! Speciale teams werkten daaraan. Eenvoudig na te gaan ook.

Ik beschuldig dus de Nederlandse overheid en politici, speciaal het ‘Ministerie van Geen-Justitie’ van het volgende:

 • het vernietigen dan wel wegwerken van een cruciaal document dat het eigendom was van Hans Smedema en aan hem was gegeven ten behoeve van zijn bewijsvoering tegen een geheime samenzwering tegen zowel Hans Smedema en zijn vrouw, als tegen het totale Nederlandse volk.
 • Dus daarmee het vernietigen en wegwerken van bewijzen cruciaal voor de Nederlandse maatschappij!
 • met die vernietiging of wegwerken, een ongehoorde en nieuwe vorm van misdrijven verborgen houdende voor het Nederlandse volk, zodat er nog steeds nieuwe slachtoffers kunnen ontstaan!
 • een groep criminelen daarmee de vrije hand te geven om misdrijven te plegen.
 • het niet vervolgen van de daders die uit het document bleken te bestaan!
 • het bedriegen van Amerika bij mijn aanvraag voor Politiek Asiel! Het bewijs van betrokkenheid overheid is aanwezig!
 • Daarnaast overigens nog het vervalsen van de vaderschapstest, MRI scan, medici opdragen te liegen, verbieden van invasief onderzoek uroloog, verbieden forensisch onderzoek, verbieden onderzoeken door Om en politie, etc.

Het document bevatte in ieder geval de volgende cruciale schriftelijke verklaringen van Al Rust:

 1. Zijn ontmoeting met Hans Smedema rond 1983 in Duitsland en het vinden en kopiëren van de geheime file over Hans Smedema en zijn vrouw.
 2. het drie dagen later ontbreken van die file, die dus snel door Nederland gewist werd na kennisname door Amerika daarvan. Dat mocht blijkbaar niet! Iets te verbergen dus!
 3. zijn hulp aan Hans Smedema in Stoughton bij Baker Brothers, waardoor Hans Smedema wel een positie kreeg aangeboden die hij anders nooit zou hebben gekregen door de samenzwering van Nederland.
 4. De informatie dat een negatieve brief van de CIA op verzoek Nederland aan George Baker verzonden werd, dus juist om te voorkomen dat Hans die baan zou kunnen krijgen! Immers Hans Smedema financieel aan de grond zal zijn kansen om de doofpot ooit open te breken enorm verkleinen. Fraude van Nederland dus!
 5. De daarop volgende rechtszaak door Baker Brothers tegen Hans Smedema en tegen CIA/Al Rust
 6. Dat de Nederlandse regering weigerde om de waarheid te erkennen over de geheime file en de samenzwering tegen Hans Smedema en zo het oneervol ontslag van de volledig onschuldige Al Rust heeft veroorzaakt! Welk feit weer voor het Nederlandse volk verborgen moet worden gehouden.
 7. Dat hij zijn huis moest verkopen, en dat ze moesten leven van de hulp van de ouders van zijn vrouw in Harlingen, Texas, USA.
 8. Dat hij via een hooggeplaatst persoon de kans kreeg om de kopie van de gewiste file, uit 97th General Army Hosital Frankfurt te laten halen. Speciale CIA operatie door hem zelf geleid.
 9. dat hij met die file kans zag om zijn zaak te laten heropenen en dat hij volledig eerherstel kreeg, herstel in functie aangeboden en bijna 10 jaar achterstallig salaris uitbetaald.
 10. Dat die file ging over Hans Smedema en zijn vrouw en dat die voor Hans dus van cruciaal belang is.
 11. Dat er in stond dat Hans en zijn vrouw heimelijk onder behandeling van een psychiater Onno van der Hart waren geweest, zonder het zelf te weten. Dat de kinderen niet van Hans waren, dat Hans onvruchtbaar gemaakt was, dat Politie Utrecht betrokken was geweest in 1972, etc.
 12. Totaal maar liefst een 30 pagina’s.

50.000 euro beloning!

Deze file en document is cruciaal voor Hans Smedema, zijn vrouw, het Amerikaanse volk en de Nederlandse Maatschappij als geheel. Zonder opsporingsbevoegdheden krijg je die vermoedelijk nooit meer boven water, want Politie mag in dit geval haar bevoegdheden NIET uitoefenen. Het Nederlands volk moet immers beslist bedrogen worden om de naam van Koningin Juliana te beschermen. De waarde is zo groot, dat ik 50.000 euro biedt voor degene die die bewuste file en document weer boven water kan krijgen! U bent daarmee een verzetsstrijder die in opstand komt tegen deze samenzwering tegen de Nederlands maatschappij. Het bedrag kan zelfs vrijwel direct uitgekeerd gezien de enorme impact die het zal hebben. Neem contact met me op voor een afspraak of contact Moszkowicz Amsterdam.

Belofte

Ik beloof aan Al Rust en/of zijn erfgenamen, gezien zijn enorme inspanningen om Hans en Wies Smedema te helpen tegen een samenzwering van de Nederlandse Staat zelf, het ‘Ministerie van Geen-Justitie’ en alle andere betrokkenen, een beloning die hun financieel volledig onafhankelijk zal maken en recht zal doen aan het risico en de empathie die hij en daarmee zijn familie voor ons als slachtoffers heeft laten blijken. Niemand in Nederland heeft ooit ook maar een fractie van de empathie voor ons als slachtoffers getoond. Zelfs nu 10 jaar nadat mijn geheugen terug kwam en deze zaak bij de Nederlandse autoriteiten bekend is gemaakt!

Aangifte

Hoe doe je aangifte van diefstal van files die eigendom waren van Hans Smedema in privé en de werkmaatschappij Human Power Services Int. B.V. en waarbij de Staat der Nederlanden zelf en met name Openbaar Ministerie en Ministerie van Geen-Justitie nota bene zelf opdracht hebben om ieder bewijs onmiddellijk weg te werken en vermoedelijk te vernietigen? En waarbij directeur en privé persoon Hans Smedema opzettelijk voor zodanig schizofreen of gek wordt gehouden, dat men het doen van aangifte simpel weg  weigert? Dat kan volgens mij uitsluitend buiten Nederland voldoende onafhankelijk!

Later veel meer…

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen, speciaal alle medewerkers van het ‘Ministerie van Geen-Justitie’ !

ing. Hans Smedema, Nederlands vluchteling.

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.