Smedema’s ultimatum en eisen!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Hans Smedema’s Ultimatum aan Nederland, met pakket van eisen!

 

 • Stop deze gruwelijke ‘Orwelliaanse’ doofpot en samenzwering tegen Hans en Wies Smedema en het hele Nederlandse volk.
 • Volledige openbaarmaking van alles wat heeft plaatsgevonden, dus inclusief zogenaamde geheime informatie!
 • Trek de (illegale) heimelijke wet of regeling in die door Koningin Juliana nog moet zijn goedgekeurd en maak die openbaar!
 • Maak openbaar bekend wie de opdracht gaf om de drie moordaanslagen op Hans Smedema te plegen en zijn buurman Cees van ‘t Hoog daadwerkelijk te vermoorden!
 • Richt, gezien de incompetentie van huidige stalinistische en centralistische Justitie, Openbaar Ministerie en Politieorganisatie, een nieuwe organisatie op gebaseerd op een cellenstructuur als CTIVD. Deze organisatie wordt gefinancierd via prestatie beloningen van voordelen verzekeringsmaatschappijen, belastingen en speciale nieuwe verzekering.

De samenzwering tegen Hans & Wies Smedema is nu 38 jaar lang in stand gehouden door Nederlandse schoften bij de overheid, geheime dienst, Ministerie van Justitie, medici, familie en anderen. Gezamenlijk door Hans genoemd ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ of afgekort KCOM.

Het spreekt vanzelf, dat gezien het feit dat de Nederlandse Staat deze samenzwering heeft geïnitieerd, mogelijk gemaakt en vooral veel te lang in stand heeft gehouden, ze schadeplichtig is tegenover Hans Smedema en zijn vrouw.

Het is dan ook eerlijk en oprecht om de Nederlandse Staat de eisen mee te delen, die Hans Smedema gehonoreerd wenst te zien:

Publicitair

 1. Volledige openbaar making van alle heimelijke wetten en speciale regels die op Hans en Wies Smedema van toepassing waren verklaard tijdens de 38 jaar durende wrede samenzwering.
 2. Excuses tegenover Hans & Wies Smedema, het bedrogen Nederlandse volk, en alle andere onschuldige slachtoffers van deze samenzwering.
 3. Speciale excuses tegenover de vriend van Hans Smedema, de Amerikaan Al Rust, met totale schadevergoeding van zijn gehele schade, zowel materieel als immaterieel.
 4. Excuses van het Koninklijk huis voor hetgeen als gevolg van hun handtekeningen Hans & Wies Smedema, Amerikaan Al Rust en vermoedelijk nog vele anderen, is aangedaan!
 5. Openbaarmaking geheime rapport CTIVD over zaak Hans Smedema en zijn vrouw.
 6. Openbaar maken en vervolgen opdrachtgevers en uitvoerders moordaanslagen Hans Smedema en moord Cees van ‘t Hoog!
 7. Volledig openbaar maken welke informatie aan het Koninklijk huis is verstrekt gedurende deze gruwelijke zaak en waarom dit zo lang kon blijven voortduren.

Materieel

 1. Volledige vergoeding van alle financiële inkomensschade die Hans en Wies Smedema hebben geleden. Deze wordt voorlopig geschat op minimaal 2 miljoen euro en is inclusief de terugbetaling aan ‘De Amersfoortse’ arbeidsongeschiktheidsverzekering. De normale rekenrente wordt daarbij gehanteerd. Vermoedelijk zal de vergoeding aan ‘De Amersfoortse’ arbeidsonschiktheidsverzekering een boete van 100% moeten krijgen gezien het risico dat ze volledig onnodig hebben gelopen in deze onnodige casus.
 2. Alle andere financiële schade zoals advocatenkosten, onnodige uitgaven aan recherche buro’s en andere adviseurs. Dat wordt voorlopig geschat op een 200.000 euro.
 3. Betaling van alle uitgeloofde bonussen voor eerlijke en integere Nederlanders die hulp hebben geboden aan Hans Smedema.
 4. Vergoeding aan Amerika van alle kosten volledig onnodig gemaakt voor de valse beschuldigingen aan mijn onschuldige vriend Militaire Inlichtingendienst (CIA of zo), zijn veroordeling, alle kosten om het bewijs uit Frankfurt, Germany te halen, zijn hoger beroep, en wat er maar mee te maken heeft, met een boete van 100% voor het door hun gelopen risico!
 5. Vergoeding aan Amerika voor alle gemaakte kosten tijdens de Politiek Asiel aanvraag van Hans Smedema op Miami Airport, Florida op 20 april 2009 en alle kosten voor de rechtbank en alle andere gerelateerde kosten. Ook van Justitie en andere organisaties die daarbij betrokken waren. Het Amerikaanse volk is totaal onnodig op extra kosten gebracht en dat met weer een boete van 100% vergoed worden!
 6. Hans heeft gezien de opzet om Hans geen kinderen van hemzelf te laten krijgen, wat gemakkelijk had gekund, daaraan juist dringende en legitieme behoefte. De kosten voor een vrouw en het krijgen en opvoeden van kinderen, zullen door de Staat der Nederlanden dan ook alsnog volledig vergoed moeten worden!

Immaterieel

 1. Voor emotionele en immateriële schade als gevolg van de samenzwering, verborgen houden van misdrijven tegen Hans en Wies Smedema, drie kinderen van verkrachters, e.d een voorlopig geschat bedrag van 2,5 miljoen euro.

Onafhankelijk

That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government or new legal rules, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

 • Hans Smedema heeft zich op 10 maart 2010 onafhankelijk verklaard van het (ontbrekende) Nederlands recht, op grond van de overwegingen die vrijwel overeenkomen, met die van de onafhankelijkheidsverklaring van het Amerikaanse volk. The ‘Declaration of Independence’.
 • Pas als het Nederlandse volk is ingelicht, alle heimelijke wetten of regelingen openbaar zijn gemaakt, en de geheime dienst haar gruwelijke operatie tegen Hans Smedema en zijn vrouw heeft gestaakt en openbaar gemaakt, kan weer sprake zijn van herstel van normale betrekkingen.

Staat van oorlog

They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation to legal Dutch ruling, and hold them, as we hold the rest of mankind, Enemies in War, in Peace Friends.

 • Hans Smedema geeft Nederland, coulant als altijd, nog tot 27 maart 2010 respijt om een eind te maken aan deze samenzwering tegen hem, zijn vrouw en feitelijk het hele Nederlandse volk!
 • Vanaf 27 maart 0.00 uur acht Hans Smedema zich vrij om gebaseerd op de opzettelijk door Nederland beperkte informatie die hem ter beschikking staat, de Nederlandse Staat en Koningin officieel te beschuldigen van de wreedheden hier op deze Blog al eerder verwoord.
 • Datzelfde geldt dan voor alle andere daders en medeplichtigen.

Politiek Asiel

In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Royal Dutch government and Queen, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of free people like Hans & Wies Smedema.

 • Zou de Nederlandse Staat en/of het Koninklijk huis Hans Smedema juridisch aanklagen op welke wijze dan ook, daarbij dan dus cruciale heimelijke informatie voor het Nederlandse Volk verborgen houdende, dan zal Hans Smedema opnieuw in een door hem gekozen land Politiek Asiel en bescherming tegen de in deze zaak corrupte Nederlandse Staat vragen.

History has proven always to be on the side of those who seek justice!’ President Obama

ing. Hans Smedema. Hans houdt zich het recht voor om deze eisen nog aan te passen naar voortschrijdend inzicht.

Copyright 2010 Parcent, Alicante, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.