image_pdfimage_print

Verhoor Belediging Corrupte Ambtenaar in Functie!

Verhoor Belediging Corrupte Ambtenaar in Functie!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Op 25 maart 2014 van 10.00 tot 12.00 uur werd ik Hans Smedema verhoord door rechercheur J.P. (Jan) de Groot en rechercheur Edema van Politie Drachten. De beschuldigingen betroffen slechts twee overigens alweer valse onrechtmatige klachten, namelijk

 1. De zogenaamde belediging van de ambtenaar in functie rechercheur Bart van Someren van Politie Drachten die mij plotseling op 17 september 2013 onder valse gezochte voorwaarden aanhield, 4 dagen in politiecel smeet, onrechtmatig en dus corrupt iedere verdediging weigerde, daar weer 6 keer het doen van aangifte weigerde, Hans geen achterliggende documenten verstrekte, en vervolgens daardoor een maand onschuldig gevangen liet zetten. Achterliggende documenten zag Hans pas op de 29ste dag vlak voor zitting rechtbank Leeuwarden en pas na zeer dringend verzoek aan mr. Sipma piket advocaat Adure Drachten om eindelijk ook Hans de kans te geven om de achterliggende stukken te mogen inzien! Sipma heeft verder nooit contact gezocht en was ook niet bereid om Hans vooraf nog een keer te spreken. Iedere verdediging was daarmee onrechtmatig onmogelijk gedurende die tijd! Belediging volgens artikel 267 WvS? Zie hieronder voor de artikelen.
 2. Weer wegens belediging van verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten, nota bene vader geaborteerde vrucht in 1980 waar Justitie toen al van op de hoogte was, maar hem nooit heeft vervolgd! Die nota bene 25 jaar lang mijn weerloze ernstig zieke vrouw met dissociatie misbruikt tegen haar wil, dus juridisch gezien verkrachtingen! Dauerangrif! Ieder onderzoek en vervolging van deze verkrachter werd sinds 1980 en 2000 laf en corrupt geweigerd! Politie Drachten hielp en helpt dus nog steeds verkrachters, en bedriegt onrechtmatig en onwettelijk  slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw! Hans mag corrupt geen aangifte doen tegen hem wegens de verkrachtingen en wegens het doen van valse verklaringen en aangiftes!

Politie Drachten partijdig, discriminerend, onrechtmatig en corrupt

Politie Drachten stelt zich hier alweer onrechtmatig, partijdig, discriminerend en corrupt op want de volgende simpele situatie is hier van toepassing:

Hans Smedema betrapt verkrachter Jaap Duijs tijdens het verkrachten van zijn weerloze ernstige zieke vrouw met dissociatie die zich dus niet kan verdedigen en na afloop van niets weet en daardoor geen aangifte kan doen zonder eerst therapie. Dan is Hans Smedema wettelijk en moreel verplicht om daarvan aangifte te doen en dus Jaap Duijs te beschuldigen van misbruik en verkrachting van zijn weerloze vrouw(DIS) gedurende 25 jaar in dit geval. Amnesie, dissociatie, dubbele persoonlijkheid  en verdringing maken het wat ingewikkelder, maar het blijft een simpel feit.

Vervolgens weigert de blijkbaar onrechtmatig handelende en dus frauduleuze of corrupte Politie Drachten, inmiddels helaas(dramatisch voor de daar wel aanwezige integere agenten) collectief verantwoordelijk, Hans het doen van aangifte! Er wordt onrechtmatig GEEN PV opgesteld en ieder onderzoek wordt geweigerd. Dit weigeren sinds april 2000 Politie Leeuwarden en april 2004 en vele vele andere jaren Politie Drachten! Duidelijk een openlijke doofpot en samenzwering om het leven van Hans en zijn weerloze vrouw te verwoesten en kapot te maken! De verkrachter Jaap Duijs mag onrechtmatig en discriminerend wel aangifte doen, en omdat Hans eerlijk en oprecht alles publiceert en niets ontkent, wordt die veroordeeld zonder recht op verdediging tijdens zittingen rechtbank en Hof, wat ook alweer tegen de rechten van de mens ingaat!

Zware mensenrechtenschendingen dus door Politie Drachten en de betroffen rechercheurs Haye Bruinsma 2004, F. Bolier 2008, Bart van Someren 2013 en nu Jan de Groot 2014! Ze weigeren om hun wettelijke plicht te doen en middels een doodsimpel DNA-testje te bewijzen dat een zoon niet van Hans is zoals zijn zieke vrouw(DIS) valselijk wordt voorgehouden, maar van verkrachter gedurende ruim een jaar, Rieks H. Perdok uit Roden.

Als Hans dat na vele jaren vaststelt en bewijst, en tijdens het verhoor door rechercheur Bart van Someren op 17 september 2013 die daar op wijst en weer om een doodsimpel DNA-testje/onderzoek smeekt, weigert die dat hooghartig en onrechtmatig! Zelfs geen Proces Verbaal wordt van die aangifte opgemaakt, hoewel dat wel het recht is van iedere andere Nederlander. Hans ziet na dreiging nog wel kans om iets in het PV te krijgen wegens belediging van verkrachter Jaap Duijs  Omdat het onrechtmatig handelen inmiddels voldoende bewezen is en Hans Smedema de wettelijke plicht heeft om zijn weerloze vrouw te beschermen, dus wettelijk verplicht is om aangifte te doen en bovendien wettelijk en moreel de plicht heeft om het hele Nederlandse volk te waarschuwen voor corrupte ambtenaren in deze samenzwering van de eeuw, beschuldigt hij openlijk rechercheur Bart van Someren, ambtenaar in functie,  als onrechtmatig handelende en dus corrupt! Met destijds op 17 september 2013 het advies om een rechtszaak tegen Hans te beginnen als hij zijn naam weg wou hebben! Zie mijn Post van 17 september enkele minuten voor plotselinge onrechtmatige aanhouding om 20.15 diezelfde avond nog en vervolgens 31 dagen onschuldig en onrechtmatig gevangen in P.I. Ter Apel.  Nieuw verhoor Politie Drachten wegens belediging!

Het enige ‘misdrijf’ wat Hans kan worden verweten is het feit dat hij sinds 2000 om een diepgaand onderzoek door justitie vraagt middels een doodsimpel DNA-testje wat al zijn stellingen in één goedkope simpele klap bewijst en waaraan iedereen, Hans, vrouw en kinderen willen meewerken ook nog! Ook moet daarna onderzocht wie de eigen DNA-test van 2003 dan wel heeft vervalst! Weigering feitelijk dus bewijs van de doofpot door Ministerie van Justitie zelf die dat corrupt tegenhouden! Maar dat neemt niet weg dat Politie Drachten wel degelijk bevoegd is en zelf onderzoek kan en mag doen, en dus dat DNA-testje al in 2000 of 2004 had moeten uitvoeren! Politie Drachten is dus onrechtmatig, laf en collectief corrupt bezig!

Recht hoeft nooit te wijken voor onrecht! Waarheidsvinding is altijd toegestaan!

Waarom wel de zogenaamde belediging van verkrachter drs. Jaap J. Duijs vervolgen, en corrupt en onrechtmatig niet het minimaal 10.000 voudige wat Hans Smedema en zijn weerloze bedrogen vrouw sinds 1972 werd aangedaan? 

Lees vooral de volgende twee Posts die de huiveringwekkende achtergronden geven en bewijzen(!) van mijn woedende beschuldigingen van corruptie:

Toetsing aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

Burgemeester Tjeerd van Bekkum 2014, Hoofd Officier Justitie Noord Nederland mr. Eland, OvJ mr. Hoekman, Politie Chef Noord Nederland mr. Oscar Dros, Rechercheur Bart van Someren 2013 politie Drachten, rechercheur F. Bolier 2008 politie Drachten, en zelfs Haye Bruinsma 2004 politie Drachten en Voshol politie Leeuwarden 2000 hebben:

 1. de beginselen van formele behoorlijkheid geschonden en hun plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
 2. Omdat men opzettelijk handelde, schond men ook de beginselen van materiële behoorlijkheid en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
 3. Men schond ook het beginsel van professionaliteit volgens de standaard van hun beroepsgroep.
 4. Men schond ook het beginsel van fair play door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
 5. Bovendien schond men het criterium van redelijkheid. Men moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
 6. Volgens het beginsel van evenredigheid moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
 7. Volgens het beginsel van rechtszekerheid mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
 8. En anderen zie Post…

Zie mijn Post Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman & Hans Smedema Affaire!

Verhoor!

Tijdens verhoor werd suggestief(boze opzet dus) een vraag gesteld(vragen stonden al vooraf op schrift!) die begon met: U werd preventief aangehouden door Bart van Someren …

Want dat is al een leugen en onrechtmatige daad! Rechercheur J.P. (Jan) de Groot als leider onderzoek en opsteller suggestieve vragen vooraf, had uit de stukken al kunnen en moeten opmaken dat de onrechtmatige aanhouding plaatsvond op grond artikel 44, namelijk niet voldoen aan vonnis Hof Arnhem van 3 december 2012 als hoger beroep op het frauduleuze vonnis van politierechter Jeroen van Bruggen op 9-2-2009 die ook corrupt iedere verdediging weigerde! Dit werd mij op de avond van aanhouding meegedeeld door een hulpofficier van justitie, en pas de volgende dag in aanwezigheid van een hele aardige (en mooie aantrekkelijke) advocate(dus getuige) werd het corrupt snel vervangen door artikel 14 g dacht ik. Kans op herhaling of zo.

Maar in beide gevallen is een plotselinge aanhouding NIET toegestaan bij slechts 3 maanden voorwaardelijk! Dat mag uitsluitend bij 4 jaar of gelijkwaardig en pas na tussenkomst en oordeel rechters! Werkelijke reden blokkeren vragen Politiek Asiel tegen de corrupte onrechtmatige vervolging door Nederland enkele uren voor vertrek naar Mexico! Na 31 dagen onschuldig gevangen P.I. Ter Apel werd de onrechtmatige aanhouding bevestigd door OvJ mr. Hoekman en drie rechters van de meervoudige rechtbank Leeuwarden die bovendien niet eens bevoegd waren!

Bart van Someren liegt dus bewijsbaar want de werkelijke reden was blokkeren aanvraag politiek asiel Amerika enkele uren later via gebeokte KLM vlucht naar Mexico City, net als week eerder al in Vancouver Canada gebeurde ook op verzoek Justitie Nederland!  Toen dus Bart van Someren na mijn aanhouding vaststelde dat hij foutief, corrupt en onrechtmatig had gehandeld, raakte hij natuurlijk in paniek zoals misdadigers vaak doen, en probeerde zijn onrechtmatig handelen laf en corrupt snel te verdoezelen!

Ook mr. Oscar Dros Hoofd Politie Noord Nederland weigert overigens corrupt mijn aangifte en verzoek doodsimpel DNA-testje! Dus werkt mee aan onrechtmatig en onwettelijk handelen door obstructie van waarheidsvinding en recht! Burgemeester Tjeerd van Bekkum Gemeente Smallingerland/Drachten weigert ook opdracht te geven voor onderzoek! Idem afdeling Integreteit en veiligheid Politie Noord Nederland weigert onderzoek naar mijn klacht over corrupt optreden rechercheur Bart van Someren! Dus corrupt niet houden aan de wettelijke vereisten!

Rechercheur Jan de Groot werkt daar dus opzettelijk, boze opzet, aan mee met o.a. zijn suggestieve vraag ‘U werd preventief aangehouden…!’ Hij wil blijkbaar door een gemanipuleerd vals PV, het OM en  de rechters zand in de ogen strooien door misleidende informatie te verstrekken! Geen oprechte waarheidsvinding zoals normale integere rechercheurs zouden doen, maar poging tot verdoezelen van onrechtmatig handelen, fouten en feiten, en achterhouden van bewijzen! Want hij wist dit al van te voren of had het moeten weten uit mijn PV op 17 september 2013 belediging verkrachter Jaap Duijs door rechercheur Bart van Someren, of de vele andere stukken sinds 2000!

Meerdere keren heb ik rechercheur Jan de Groot terecht moeten wijzen als slachtoffer nota bene! Hij dreigde al direct in het begin dat hij mij ook zou aanklagen wegens belediging van een ambtenaar in functie als ik hem ook corrupt zou noemen op deze Blog! Wat ik vermoedelijk ging doen na even rustig de feiten op een rij te hebben gezet, heb ik hem toegezegd!

“Graag zelfs”  stelde ik blij, “hoe meer rechtszaken hoe beter het is voor mij in deze doofpot affaire! Jullie hebben mij alles afgenomen, dus ik heb niets meer te verliezen. Jullie hebben mij mijn vrouw afgenomen, mijn recht op eigen kinderen, mijn huis, mijn baan, mijn geld, mijn pensioen, mijn waardigheid wat ik moet sinds 2000 als gek door het leven, en veel meer. Uiteindelijk moeten er toch Nederlanders zijn, of beter buitenlanders met meer dan een half brein die door hebben dat hier sprake is van fraude en corruptie? En zeker als straks bij de rechter weer blijkt dat mij iedere verdediging corrupt wordt ontzegd! Dus weer geen doodsimpel DNA-testje! Dat zal de geheime criminele organisatie binnen Ministerie van Justitie nooit toestaan!”

Jan de Groot probeerde duidelijk mij te intimideren. Hij werd o.a. woedend en liep zelfs rood aan na een vraag, toen ik weigerde en hem terecht wees en zei

“Jan ik wil eerst lezen wat hier door de heer Edema nu is opgeschreven, want het is een moeilijk en cruciaal stuk en van belang bij het beantwoorden van verdere vragen, dus geef ik je nu geen antwoord. Straks mag jij je vraag stellen, maar nu niet en zal ik bepalen of ik antwoord wil geven!”

Jan stelde woedend, intimiderend over de tafel naar mij toebuigend en echt rood aanlopend “luister jij arrogante klootzak…, ik, bepaal hier de vragen, niet jij en je moet nu direct antwoorden!”

‘Nee, Jan, alweer fout, want ik sta hier terecht als slachtoffer en ik bepaal dus wat er in het PV wordt vermeld of niet, niet jij! Ik ga het nu even rustig lezen en straks mag jij je vraag stellen en zal ik wel of niet antwoorden. Ga maar even rustig zitten wachten en ik kom zo bij je!”

Hij werd daarbij vermanend aangekeken door de blijkbaar wel integere Edema en kroop terug in zijn schulp in zijn stoel. Hij vond overigens ook dat ik zelf maar via een DNA-test moest bewijzen dat een kind niet van mij was, maar ik wees hem op het feit van de vervalste DNA-testen Genentree en dat het niet mijn taak was. Wie heeft dat gedaan en het moet gewaarborgd gebeuren, dus door Politie zelf. Hun kennis van mijn dossier was van op het niveau van een kind van 3 jaar zo stelde ik. Ik weigerde daar verder te veel op in te gaan, staat allemaal op mijn Blog als schriftelijke verklaring van wat ons is aangedaan, en werkte hun vragen af en gaf mijn documenten ter verdediging! Tekenen en wegwezen!

Jan de Groot dreigde ook nog met de nog hangende 6 maanden gevangenschap als gevolg van de frauduleuze vonnissen! “Ja, maar dat is een direct gevolg van jullie onrechtmatige en corrupte weigering om een doodsimpel DNA-testje te doen sinds 2004” zo stelde ik keurig netjes. “Mijn opmerkingen over Bart van Someren en anderen kloppen precies en zijn de waarheid en vormen dus wettelijk geen belediging!”

Ik heb jan de Groot ook nog even het verschil uitgelegd. Heel simpel zodat hij het ook zou kunnen begrijpen zei ik: “Als ik op straat iemand zomaar een dief noem, is het laster en belediging, maar als ik een dief betrap in mijn huis met de TV in zijn handen, is dat geen belediging maar gewoon de waarheid van dat moment, en hier gaat het om verkrachters dus veel ernstiger.”

Ook stelde ik “jullie kunnen beter net als ik doen! Altijd eerlijk, oprecht, volkomen transparant, alles openlijk publicerend, alles tekenen, niets ontkennen en altijd op zoek naar de waarheid! Dan kan je niets gebeuren! Althans in een eerlijk land dan en met wel eerlijke rechercheurs en rechters.”

Ik vroeg hem nog of hij een doodsimpel DNA-testje ging doen wat alles in één simpele klap bewijst? Dat wist deze zogenaamde professionele(?) rechercheur nog steeds niet sinds mijn zogenaamde belediging op en na 17 september 2013 van zijn collega Bart van Someren! Huh…? Ik heb hem beloofd dat als ik zie dat het niet is gebeurd in de latere stukken, ik hem openlijk op deze Blog een ‘Corrupte Schoft’ zou noemen. Maar hij had dat allang moeten doen, of is corrupt al op de hoogte dat de kinderen helemaal niet van mij zijn en werkt dan dus openlijk en corrupt mee met de doofpot en samenzwering die ons leven nog steeds tot een hel maakt! Hij is dus al bewijsbaar een ‘Corrupte Schoft!’

Ik wees Jan ook nog even fijntjes op rechter Rex J. Ford van Miami Florida die mij al kon bevestigen dat de drie kinderen niet van mij waren! Maar Jan de Groot vond dat rechtertje uit America van geen belang! Wel was hij geïnteresseerd in psychiaters die ik samen met mijn vrouw bezocht als therapie. Hij wil blijkbaar proberen om via psychiaters onder een doodsimpel DNA-testje uit te komen. Want dan staat Nederland op zijn kop en komt Politie Drachten, OM en Min. Justitie zeer negatief in de publiciteit! Ze zoeken dus krampachtig en in paniek zoals misdadigers altijd doen, naar een weg uit de door hun zelf veroorzaakte onrechtmatige en dus corrupte ellende! Gewoon eerlijk excuses aanbieden en de schade zoveel mogelijk beperken verder door hulp aan te bieden komt blijkbaar niet bij deze lieden op!

Er is veel meer gezegd in de twee uur, maar weet ik niet meer precies. Ook krijg je natuurlijk geen kopie mee, wat al onethisch en in mijn ogen corrupt is! Pas een week of twee voor de zitting kan je via een advocaat de stukken krijgen, niet zelf, wat alweer corrupt is en fout in het blijkbaar corrupte Nederlandse rechtssysteem! Want in mijn geval moeten advocaten mee werken aan de doofpot en kunnen dus cruciale stukken achterhouden zoals de vreemde verwijzingen naar zittingen in Zwolle waar wij nooit iets van weten! Bovendien kunnen wij geen advocaat meer betalen en gratis advocaten kunnen deze complexe zaak niet in een paar uur bevatten! Dus dat ik dit ga verliezen in een corrupt rechtssysteem zonder recht op verdediging is logisch. Daarom durven rechercheur Bart van Someren en verkrachter Jaap Duijs ook te liegen, bedriegen en mij aan te klagen!

 Verweer door Hans Smedema tijdens verhoor rechercheurs Jan de Groot en Edema

Hans geeft het volgende document af en laat de documenten in het PV opnemen om weer fraude daarmee te voorkomen! Hulde voor rechercheur Edema die alles keurig opnam zonder enige poging om zaken te verzwijgen! Omdat politie Drachten corrupt nooit vooraf de slachtoffers informeert wat precies de reden voor verhoor is, kon ik mij weer niet goed voorbereiden! Wegens belediging op mijn Blog is veel te vaag en onduidelijk. Bij niet corrupte(wel integere) politie Drachten had ik direct mijn verweer op de corrupte rechercheur Bart van Someren kunnen toespitsen! Namen hier voor de Blog wat gecensureerd!

 Politie Drachten
Rechercheur de Groot

 Drachten,  24-03-2014, afgegeven 25 maart 2014

Betreft:    Verhoor d.d. 25 maart 2014 mbt belediging van verkrachters en medeplichtigen

Geachte heer de Groot,

Als antwoord op uw vragen tijdens het verhoor op 25 maart 2014 om 10.00 uur geef ik hier al vast mijn antwoord.

Waarom heb ik mijn Blog gepubliceerd met daarin namen van diverse betrokkenen bij een doofpot affaire?

Omdat het sinds april 2000 rechercheur Voshol politie Leeuwarden, en april 204 zedenrechercheur Haye Bruinsma verboden werd om onderzoek te doen naar de in mijn aangiftes vermelde misdrijven die een sinds 1972 tegen mij en mijn vrouw zijn gepleegd.

Volgens Voshol waren files uit het dossier Hans Smedema uit 1991 toen in opdracht waarnemend hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh een onderzoek was gestart naar de verkrachting door twee mannen met getuigen van mijn vrouw, verdwenen. Hij werd naar Den Haag geroepen en moest onderzoek direct stoppen op grond van een mij onbekende brief van een Smedema! Wat wijst op een doofpot affaire op hoog niveau binnen Justitie zelf.

Ook Haye Bruinsma politie Drachten werd na vijf maanden wachten op toestemming Justitie Den Haag, het doen van onderzoek niet toegestaan!

In mijn Blog maak ik met feiten en gebeurtenissen melding van alles wat ik weet over deze zaak! Het is dus een feitelijk verslag met mijn opmerkingen erbij. Het is dus mijn schriftelijke verklaring!

Over deze zaak heb ik inmiddels ook al tweemaal politiek asiel gevraagd in Amerika.  Het betreft zonder overdrijving het misdrijf van de eeuw!

Ik heb het recht op zelfverdediging en bijgaande stukken uit mijn Blog voer ik als verdediging tegen zogenaamde belediging van verkrachters en medeplichtigen, bij.

 

 1. Post: Politie Drachten weigert Hans Smedema het doen van aangifte tegen verkrachters en meineed.
 2. Post: Noodweer principe!
 3. Post: Smaad, Laster & Belediging?
 4. Brief d.d. 26-2-2014 Politie Noord Nederland mr. Oscar Dros  BriefPolitieNoordKlacht3X
 5. Brief d.d. 10-3-2014 Politie Noord Nederland mr. Oscar Dros
 6. Verder alles wat op de Blog en mijn boeken als schriftelijke verklaring is genoemd.

Het spreekt verder wel voor zich en kan rechtstreeks naar de betrokken OvJ Hoekman, of iemand anders. Het is ook mijn verdediging tijdens een zitting van de rechtbank of anderszins.

Mijn gelijk kan met een doodsimpel DNA-testje worden vastgesteld, maar jullie zijn te laf en corrupt om dat te doen!

Verder doe ik aangifte wegens valse aangiften en valse verklaringen door de volgende personen tijdens de procedure voor Politierechter Jeroen van Bruggen d.d. 9-2-2009 en het hoger beroep Hof Arnhem 3-12-2012, meer specifiek de valse verklaringen tijdens horen bij rechtbank Leeuwarden in opdracht Hof Arnhem. Ik kan daarover natuurlijk veel meer informatie verstrekken op uw verzoek.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

Herziening vonnis/Arrest Hof Arnhem 3 december 2012!

Ik zal de rechtbank/Hof Arnhem via de Hoge Raad Den Haag om herziening van het vonnis van 3 december 2012 verzoeken op grond van nieuwe feiten!

Daartoe is het noodzakelijk om vast te stellen ik niet de vader ben van onze drie kinderen en met name onze jongste zoon die een kind is van verkrachter Rieks P. Op grond daarvan zal het vonnis en Arrest van 3 december 2012 vernietigd moeten worden wegens nieuwe feiten die tot vrijspraak zouden hebben geleid.

Ik wens het recht zoals iedere Nederlandse burger en de daders van misdrijven tegen ons dat wel hebben, om aangifte te doen wegens het doen van valse verklaringen tegen de aanklagers wegens laster en smaad van de procedure die tot mijn onschuldige veroordeling van Arrest 3 december 2012 hebben geleid.

Het betreft vooralsnog de volgende aangiften:

1 Aangifte tegen Rieks H. P. Roden

Hierbij doe ik aangifte tegen klager (Rieks) H. P. uit Roden die in genoemde de smaad en laster zaak tegen mij Hans Smedema, valse aangifte en verklaringen heeft gedaan. 19 maart 2012

Hij stelt dat hij nooit seks met mijn vrouw heeft gehad en haar niet kent, maar hij is de vader van onze jongste zoon.  Dus dat is gelogen, dus laster en smaad.

Hij heeft volgens eigen zeggen mijn weerloze vrouw verkracht dan wel misbruikt gedurende een jaar rond 1979 en daarbij dus een kind verwekt omdat ik op dat moment onvruchtbaar was. Het was tegen haar wil dus juridisch gezien verkrachtingen. Door haar dissociatie weet ze achteraf van niets en kan nog geen aangifte doen.

Eenvoudig kan worden vastgesteld dat ik, Hans Smedema, niet de vader ben van onze jongste zoon en vervolgens kan dan worden vastgesteld of inderdaad Rieks P. de vader is. Als dat juist blijkt heeft mijn vrouw ook een foutieve verklaring afgegeven(wegens haar dissociatie en de doofpot) en kan het vonnis van Hof Arnhem van 3 december 2012 worden herzien en het vonnis vernietigd.

2 Aangifte tegen drs. Jaap J. D. Drachten

Hierbij doe ik aangifte tegen klager Jaap Duijs uit Drachten die in genoemde de smaad en laster zaak tegen mij Hans Smedema, valse aangifte en verklaringen heeft gedaan. Verhoor rechtbank Leeuwarden 16 april 2012.

Hij stelt dat hij nooit seks heeft gehad met mijn vrouw, en dus niet de vader van een geaborteerde vrucht kon zijn, en dat ik Hans Smedema waanzinnig ben en onzin publiceer.

Door bovenstaande onderzoek tegen Rieks P., zal blijken dat de stellingen van Hans Smedema juist en correct zijn. Dus dat zijn vrouw onjuiste gegevens heeft verstrekt. Vervolgens kan eenvoudig zijn vrouw therapie krijgen en daarna aangifte doen van het misbruik en de (juridische gezien) verkrachtingen door Jaap Duijs Ook blijkt dan dat Hans Smedema zeker niet waanzinnig is.

3 Aangifte tegen Elise B. uit Uden

Zij stelt nooit op de hoogte te zijn geweest van een doofpot affaire waar de broer van Hans Smedema, mr. Johan Smedema bij betrokken was. En dat het Ministerie van Justitie daar bij betrokken is, naast een geheime dienst.

Ze heeft valse verklaringen gedaan tijdens horen en doen van aangifte. Verhoor rechtbank Leeuwarden op 16 april 2012.

Maar uit een eenvoudig onderzoek zal blijken dat het wel degelijk het geval is.

4 Aangifte tegen Klazien J. (destijds) Steenwijk

Zij stelt dat Hans Smedema waanzinnig is en dat er geen sprake is van een doofpot om het misbruik en de verkrachtingen van mijn vrouw voor haar en mij verborgen te houden. Daarbij gebruik en misbruik makende van onze ernstige ziekte dissociatie en verdringing van ieder misbruik sinds 1972.

Ze heeft valse aangifte en verklaringen gedaan. Ook tijdens horen in genoemde zaak op 2 mei 2012 rechtbank Leeuwarden.

Zij is wel degelijk op de hoogte van het feit dat onze drie kinderen niet van mij, Hans Smedema, zijn. Wat eenvoudig is vast te stellen en zal blijken uit de hiervoor genoemde onderzoeken.

5 Aangifte tegen mijn echtgenoot W. J.

Mijn vrouw vertelt de waarheid zoals zij die door haar ernstige dissociatie ervaart. Ze wordt door haar eigen zusters en andere familie, naast Justitie en Politie bedrogen.

Ze kan hiervoor dus niet aansprakelijk gesteld worden. Maar na therapie kan ze aangifte doen en verklaren wat haar is overkomen. Daartoe moet eerst worden vastgesteld dat ik niet de vader ben van o.a. eerst onze jongste zoon, en vervolgens wie dan de eerdere DNA/vaderschapstesten heeft vervalst.

Haar verklaring tijdens mijn detentie bij politie Drachten, en eerdere verklaringen of aangiften, zoals tegenover rechtbank Leeuwarden op 19 maart 2012, maar ook tijdens verhoor door Bart van Someren Politie Drachten op woensdag 18 september 2013 zijn onjuist en een gevolg van haar ernstige ziekte. Dat is eenvoudig vast te stellen middels een doodsimpel DNA testje waaraan iedereen wil meewerken. Om opnieuw vervalsing tegen te gaan, moet politie dit doen. Vervolgens moet onderzocht worden wie de eerdere DNA tests heeft vervalst of laten vervalsen.

Er zijn veel meer aangiften tegen vele andere betrokkenen, maar dit is een mooi begin en bewijst doodsimpel mijn stellingen.

Omdat ik onschuldig ben, ondanks Arrest Hof Arnhem 3 december 2012, en het CJIB inmiddels bezig is met de invordering van 5300 euro, met verhoging nu 6400 euro schadevergoeding nota bene te betalen aan de verkrachters van mijn weerloze vrouw, zend ik die een kopie van dit schrijven en verzoek om uitstel van hun invordering tot uw onderzoek mijn gelijk heeft bewezen en het vonnis zal worden vernietigd.

Ik wijs u erop dat ons faillissement dreigt met ernstig onrecht ons aangedaan, uitsluitend door de onrechtmatige weigering van een doodsimpel dna-testje sinds 2000.

Bewuste artikelen Wetboek van Strafrecht

Artikel 261 – smaad en smaadschrift

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Artikel 266 – eenvoudige belediging

1.
Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2.
Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

Artikel 267 – belediging ambtenaar, openbaar gezag, hoofd bevriende staat
De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan:
1°. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;
2°. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;
3°. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.

Zoals u kunt lezen is de eenvoudige belediging als uitzondering geformuleerd op smaad geformuleerd. Wanneer er geen sprake is van smaad, terwijl toch de eer en goede naam van een ander wordt aangerand, is er sprake van eenvoudige belediging.

In de tenlastelegging zien we bij belediging van een ambtenaar in functie vaak de volgende omschrijving:

hij op of omstreeks [datum] te [plaats], althans in het arrondissement Utrecht, opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [ambtenaar] en/of [ambtenaar 1] (respectievelijk brigadier en agent van politie Utrecht), gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/hun bediening, in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden “Flikkers”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking.

Straffen belediging ambtenaar in functie

Voor belediging van een ambtenaar in functie wordt doorgaans een geldboete in het kader van een strafbeschikking opgelegd. Bij belediging van een ambtenaar in functie wordt de straf volgens de richtlijnen van het OM vaak verdubbeld. U moet denken aan een geldboete van ongeveer € 500,00.

Verhoor! Corrupte Politie Drachten weigert DNA-testje sinds 2004!

Verhoor! Corrupte Politie Drachten weigert DNA-testje sinds 2004!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Weer verzoek voor horen wegens zogenaamde beledigingen van verkrachters en medeplichtigen op deze Blog, nu komende week dinsdag op 25 maart 2014! Klacht over rechercheur Bart van Someren politie Drachten die weer mijn aangifte en iedere verdediging onwettelijk en dus corrupt weigerde tijdens verhoor op 17 september 2013 om 13.00 werd door afdeling integriteit Groningen geweigerd! Stasi cultuur en ‘Befehl ist Befehl’ mentaliteit net als tijdens 1940/45. Geen eigen integriteit en verweer tegen de corrupte opdrachten van OM en Justitie zelf! En later natuurlijk gewoon weer het laffe ‘Wir haben es nicht gewusst’. Pure boosaardige opzet! Ze zouden zo ook Anne Frank nog veroordeeld hebben als die zich nog had kunnen verweren! Mijn God wat een corrupte schoften!

Zie ook de nu beroemde Demmink Affaire in #arrestdemmink  met video over Dutch Injustice!

Dutch Injustice: When Child Traffickers Rule A Nation. Mijn zaak kan wel eens verbonden zijn met deze Demmink?

Het volgende simpele voorbeeld maakt duidelijk hoe corrupt Politie Drachten bezig is!

Stel Hans Smedema betrapt een dief in zijn huis na duidelijke inbraak en met de TV in zijn handen, en roept natuurlijk volkomen logisch en terecht kwaad ‘Dief!’, dan zal Politie Drachten slachtoffer Hans Smedema vervolgen voor laster & belediging, en niet de dief vervolgen voor inbraak en meer! Hans wordt namelijk het doen van aangifte geweigerd, terwijl de dief Hans wel mag aanklagen! Dus Hans gaat de gevangenis in en moet dan de dief de schade vergoeden! Hier 6700 euro aan de verkrachters van zijn weerloze ernstig zieke vrouw met dissociatie. Waarvan één zelfs de vader van een kind, dus doodsimpel te bewijzen ook nog.

Weigeringen van onderzoek Politie Drachten, Groningen, Noord en OM!

Waarom hebben de volgende laffe en/of corrupte politieambtenaren geen gebruik gemaakt van de Klokkenluidersregeling voor Politie? Zie klokkenluiderPolitie

 • Zedenrechercheur Haye Bruinsma(hulde!) 23 april 2004, hoewel pas na 5 maanden en na verbod College Procureurs Generaal! Hij zelf wou dus wel een onderzoek, maar het werd hem onrechtmatig verboden door Justitie. Hij heeft op zich dus deels correct gehandeld en verdient hulde daarvoor!
 • Door rechercheur Bolier maart 2008 wegens belediging van verkrachters gehoord, maar hij weigert onrechtmatig iedere verdediging of onderzoek! Dus werd ik onschuldig veroordeeld! HIj diende wel klacht in tijdens corrupte onderzoek door Bart van Someren, maar in het verhoor op 25 maart blijkt dat hij geen klacht indient! Hij weet nu blijkbaar dat het onrechtmaitg en corrupt is wat hier plaatsvindt!
 • Rechercheur Bart van Someren 17 september 2013 weigert mij weer onrechtmatig iedere verdediging en doodsimpel DNA-tesje! Door hem daardoor een maand onschuldig gevangen in P.I. Ter Apel wegens mijn zogenaamde belediging van verkrachters! Huh?
 • Politiechef Noord mr. Oscar Dros met jarenlange inside info komende uit Drachten, weigert weer mijn poging tot doen van aangifte en doodsimpel dna-testje zodat ik herziening corrupte vonnis en arrest Hof Arnhem kan aanvragen bij Hoge Raad Den Haag! Nu 6700 euro betalen aan o.a. verkrachters Rieks P. uit Roden(vader zoon!) en Jaap Duijs uit Drachten! Weer onrechtmatig geen recht op verdediging dus!
 • En nu dus 25 maart 2014 om 10.00 rechercheur J.P. (Jan) de Groot die vanzelfsprekend weer iedere verdediging zal weigeren en dus weer veroordeling voor zogenaamde belediging van verkrachters! Gesprek verliep prima, weinig klachten, alles kon ik kwijt in mijn Proces Verbaal via een wel integere rechercheur Edema! Keurig netjes zoals het hoort. Zij stellen dat ze werken in opdracht OM en dus soms machteloos staan! Wat ik ‘Befehl ist Befehl’ mentaliteit noemde. Maar doodsimpel DNA-testje moet volgens mij wel kunnen en recht hoeft nooit te wijken voor onrecht!  Klacht betrof belediging van een ambtenaar in functie Bart van Someren en alweer verkrachter Jaap Duijs uit Drachten die op 23 oktober 2013 zelfs de initiaal D. nog te veel vond en dat voor wil laten komen. Ik vermoed sterke onderlinge samenwerking tussen corrupte Politie Drachten en deze verkrachter Jaap Duijs  Samenzwering dus eigenlijk! Graag, hoe meer rechtszaken hoe beter! De Groot wou mij aanklagen als ik hem corrupt noemde, wat ik graag wou. Wou er direct wel voor tekenen, maar we besloten na ingrijpen blijkbaar wel integere Edema om even af te wachten tot alles juridisch beter vast ligt! Beloofd dat ik dat dan wel zal doen! Ik heb immers niets meer te verliezen!
 • Dus binnenkort gelukkig weer een zitting rechtbank Leeuwarden! En weer een prima kans voor mij om simpel te bewijzen dat Politie, OM, Justitie en nota bene rechters hier iedere verdediging tegen de verkrachters van mijn vrouw opzettelijk en onrechtmatig tegenhouden! Bewijs doofpot! Natuurlijk verlies ik dat dan zonder recht op verdediging, maar dat is onbelangrijk en ondergeschikt aan het veel grotere belang van het openblazen van deze doofpot door bewijs van onrechtmatig handelen door zelfs niet onafhankelijke rechters!
Politie integriteit klacht Bart van S geweigerd
Politie integriteit klacht Bart van S geweigerd

Mr. Oscar Dros, Hoofd Politie Noord Nederland weigerde ook om mijn aangifte over het doen van valse aangifte en verklaringen tijdens hoger beroep zittingen Hof Arnhem te accepteren middels een Proces Verbaal en gevolgd door een doodsimpel dna-testje wat mijn gelijk direct zou bewijzen. Hij werkt dus mee aan deze doofpot en dus aan ernstige mensenrechtenschendingen tegen mij, mijn vrouw en het hele Nederlandse volk. Hij blokkeert daarmee onrechtmatig mijn poging tot herziening van het frauduleuze arrest Hof Arnhem waar geen enkele verdediging werd toegestaan ondanks mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans als advocaten!

Zie ook mijn gedetaileerde eerdere Post Politie Drachten weigert onderzoek valse aangiftes & meineed! Huiveringwekkend hoe sinds 1978 toen wij in Drachten kwamen wonen, politie Drachten ons ijskoud en meedogenloos rustig liet verkrachten, misbruiken, gang-rape, rape-video’s maken, en veel meer (duizend tot tienduizend voudige) en dan wel mij als slachtoffer wegens belediging aanklagen en vervolgen!

OM weigerde ook ieder onderzoek sinds 2000 zodat er nooit bewezen kan worden dat ik onschuldig ben veroordeeld! Zonder recht op verdediging dus wel logisch. Politie Drachten werkt dus openlijk mee aan het veroordelen van onschuldige slachtoffers van groteske misdrijven.

Zie Post Corrupt Openbaar Ministerie weigert DNA-testje & onderzoek!

Maar dezelfde schoften(stasi cultuur?) werken wel voor de misdadigers en willen mij alweer WEL vervolgen voor slechts belediging! Onze beproeving met groepsverkrachtingen sinds 1972, rape movies, verliezen top positie en inkomen van 140.000 euro en veel meer, is minimaal het 10.000 ste van slechts een zogenaamde(valse) belediging van een verkrachter of corrupte rechercheur die zich niet aan de wet houdt! En ik heb normaal gesproken het recht op verdediging en ben zelfs verplicht om aangifte te doen ook omdat mijn vrouw dat zelf nog niet kan doen. En als dat sinds 2004 geweigerd wordt, om gezien het grote algemene belang van deze samenzwering tegen het hele Nederlandse volk, alles te publiceren op deze Blog! De normale weg middels een diepgaand onderzoek is afgesloten door Justitie zelf nota bene!

De waarheid is nooit wettelijke belediging en het gaat hier om verkrachtingen, doen van valse aangiften, en dat allemaal toegestaan, gedoogd en gestimuleerd door Politie Drachten! Misdadigers weten inmiddels dat ze altijd zullen winnen en vrijuit gaan! Ik mag mij niet verdedigen, blijkbaar heimelijk vogelvrij verklaard, en kan dus nooit winnen! Hier de documenten:

Verhoor 25-3-2014
Politie Drachten nieuw verhoor!
OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje
OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje
CJIB Deurwaarder Maart 2014
CJIB Deurwaarder Maart 2014

DeurwaarderGGNBevel219

OM Leeuwarden Niets bekend
OM Leeuwarden Niets bekend

Misselijkmakend! Sinds april 2000 politie Leeuwarden en april 2004 politie Drachten gesmeekt om een onderzoek, maar destijds mocht het niet in rechtstreekse opdracht van Ministerie van Justitie zelf! En nog steeds weigert politie Drachten om dat huiveringwekkende feit dan ook gewoon openlijk aan mij en het Nederlandse volk mee te delen! Waar zijn ze dan zo bang voor? De waarheid?

Mijn verdediging in Post uit 2009 tijdens de zitting corrupte politierechter Jeroen van Bruggen, over Smaad, Laster en Belediging is nog steeds to the point! Ook mijn verdediging tijdens zitting hoger beroep Hof Arnhem over Noodweerprincipe is nog steeds correct en had bij een WEL eerlijke rechtsgang tot vrijspraak of schulduitsluiting moeten leiden!

Uiterst merkwaardig dat de beroemde advocaat mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans mijn ruim 200 pagina’s aan verweer niet opnamen, maar slechts een drie pagina’s pleidooi indienden. De aanval op Bram door belastingdienst tijdens mijn zaak kan wel eens in opdracht van Ministerie van Justitie zijn uitgevoerd om hem te dwingen om mijn politieke casus opzettelijk te verliezen. De vreemde gang van zaken tijdens die zittingen, het niet publiceren van de uitspraken Leeuwarden 9-2-2009 en Hof Arnhem 3-12-2012, en het zonder slag of stoot accepteren van geen enkele verdediging, geen doodsimpel DNA-testje wat mijn zaak in één klap bewijst en geen enkele van de hoogstaande perfecte getuigen zoals rechercheurs en hoofd officier justitie later raadsheer mr. Ruud Rosingh, wijzen op onrechtmatige intimidatie en stasi methoden om Ministers en Koninklijk huis voor uitkomen en negatieve publiciteit te behoeden.

Fictief onderzoek, maar bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu. Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

 Later meer…

Hans Smedema

 

Project ‘Gerede Twijfel’ VU Amsterdam!

Project ‘Gerede Twijfel’ VU Amsterdam!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Hier mijn verzoek op 19 februari 2014 om hulp bij het ‘misdrijf van de eeuw’ aan het Project ‘Gerede Twijfel’ via Prof. dr. P.J. van Koppen.

Op 19 maart 2014 was er nog geen reactie, maar als mijn aan zekerheid grenzende vermoeden van een groteske doofpot en samenzwering om Kroon, dus Koninklijk huis en Ministerraad tegen negatieve publiciteit te beschermen juist is, kan een onderzoek NIET door medici onder eed, of advocaten onder eed, worden uitgevoerd! Immers in die eed zal altijd trouw aan het Koninklijk huis gezworen zijn en dus mogen wij legaal hoewel onethisch en tegen de mensenrechten ingaande, ijskoud en meedogenloos blijven creperen. Betalen van zelfs een boete van inmiddels 6700 euro(wat financieel al niet meer kan) wegens beschuldigen verkrachters weerloze ontoerekenbare vrouw met ernstige dissociatie(DIS), mijn plicht als echtgenoot nota bene,  maakt deze kwaadaardige lieden binnen de Kroon blijkbaar niet uit. Kwaadaardig omdat men onverschillig tegenover onrecht staat! Erger want het gaat ook tegen de mensenrechten in en dus gewoon slecht of crimineel!

Eind april 2014 bericht dat het niet ernstig genoeg gevonden werd!

Merk op dat het enige ‘misdrijf’ dat Hans Smedema verweten kan worden, het feit is dat hij sinds april 2000 om een gedegen onderzoek door Justitie vroeg en na jarenlange voor hem onbegrijpelijke weigeringen(legale doofpot) besloot om dit te publiceren via zijn Blog in 2007! Wat nota bene zijn plicht is als echtgenoot tegenover zijn vrouw en het Nederlandse volk! Conclusie onderzoek zou net als bij klokkenluider Fred Spijkers als volgt luiden:

Pas op is nog fictief onderzoek, maar bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu. Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

 

Verzoek per 19 februari 2014

Vrije Universiteit Amsterdam
Prof.dr. P.J. van Koppen,
Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1077
1081 HV AMSTERDAM

 Drachten,  19-2-2014

Betreft: aanmelding ernstige casus voor project gerede twijfel, dan wel verzoek om onderzoek en advies.

Geachte heer Van Koppen,

Als bijlage mijn aanmelding volgens de vragen en toetsingen die voor het project “Gerede Twijfel” zijn aangegeven.

Er is slechts één punt wat niet direct in overeenstemming met de toetsing lijkt, maar het wel degelijk is! Namelijk het punt

4. De veroordeelde moet zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste vier jaar of een kortere gevangenisstraf in combinatie met TBS.

Het betreft hier namelijk het tweede deel van die zin en dan gaat het hier om een heimelijke vorm van TBS in combinatie met ‘Staatsgeheim’.

Mijn casus overtreft de achterliggende gedachte van voldoende gewicht en/of zwaarte van de veroordeling ruimschoots.

Deze groteske casus (vermoedelijk later vergelijkbaar met Multatuli, Dreyfuss en ernstiger dan Fred Spijkers en Willem Oltmans) is namelijk niet voorzien in de standaard toetsing regels. Maar is feitelijk ernstiger! Het tweede deel van de toetsing namelijk ‘…of een kortere gevangenisstraf in combinatie met TBS’ is hier van toepassing. Er zou eigenlijk aan die regel toegevoegd moeten worden ‘of vergelijkbaar’. Het gaat hier om een voor mij en mijn vrouw heimelijke vorm van tbs! Voor en over ons leven wordt hoogstwaarschijnlijk(iedereen ontkend) beslist door familie of derden in samenwerking met het Ministerie van Justitie en na een Koninklijke goedkeuring(op grond bedrog) op (valse) medische gronden.

 Enkele gruwelijke kenmerken over deze casus zijn:

 

 1. Door trauma’s als gevolg van ernstige mishandeling in 1972 ontstond bij mij en vooral mijn toenmalige vriendin en nu vrouw dissociatie. Bij haar DIS of een oproepbare emotionele persoonlijkheid met directe verdringing van ieder misbruik en juridisch gezien verkrachtingen. Bij mij ook directe verdringing van ieder misbruik. Dus waren wij weerloos zonder hulp van derden. Pas in 2000 kom ik langzaam achter de gruwelijke werkelijkheid als mijn geheugen over de trauma’s terugkomt.
 2. Men weigert ons kafkaësk informatie te verstrekken wat tot grote financiële en andere problemen heeft geleid. Ik wordt foutief als delusional gezien. Ons leven is totaal verwoest met drie kinderen van drie verkrachters. Welk feit door justitie, medici en familie voor ons verborgen wordt gehouden met zelfs vervalste DNA/vaderschapstesten.
 3. Alle pogingen om bewijzen te verzamelen worden direct tegengewerkt door deze speciale afdeling binnen Justitie.
 4. Ik moet door de ontkenningen en de onzekerheid van wat er gebeurd is, mijn hoge positie in Noord Nederland opgeven! Men neemt aan dat ik plotseling gek geworden ben.
 5. Van succesvol zakenman op hoog niveau in Noord Nederland met een inkomen in 2003 van 140.000 euro naar nu een dreigend faillissement.
 6. Speciale afdeling binnen Ministerie van Justitie is met het verbergen van alles wat deze zaak te maken heeft belast volgens getuige Elise B. uit Uden. Samen met een geheime dienst.
 7. Het is mij verboden om aangifte te doen(april 2000 en april 2004) en onderzoeken door justitie en/of politie worden niet toegestaan!
 8. Tijdens door mij daarom uitgelokte rechtszaken(2009 en 2011/12) mbt smaad en laster, werd geen enkele verdediging toegestaan! Geen enkel onderzoek en geen enkel getuige mag gehoord. Dus ernstige civiele en mensenrechtenschendingen!
 9. Advocaten mogen vermoedelijk op grond staatsveiligheid, ons niet bijstaan maar doen wel net alsof. Zelfs de beroemde mr. A. (Bram) Moszkowicz kreeg geen enkele getuige of DNA testje voor elkaar en liet dat ook zonder tegenactie gebeuren.
 10. Tegenstanders, met name de verkrachters van mijn weerloze vrouw en zelfs vader kind, wordt daarentegen wel toegestaan om aangifte te doen wegens belediging en smaad, terwijl onze minimaal duizendvoudige aanklacht opzettelijk en in opdracht justitie genegeerd wordt.
 11. Wij zijn daardoor kansloos binnen Nederland met een altijd oneerlijke rechtsgang. Een ieder die mij aanklaagt zal altijd winnen.
 12. Twee verzoeken(2009, 2013 case A087-402-454) om politiek asiel in Amerika wat inside informatie over deze zaak heeft, tegen deze vervolging door Nederland, werden geweigerd.
 13. Tijdens de eerste zitting politierechter ivm smaad, werd gesproken over herroepen van iets, maar dit werd niet nader aangegeven! Ook tijdens wraking zitting werd dit herroepen herhaald! Maar niemand geeft daarover informatie, wat dan wel herroepen zou moeten worden. Zou kunnen dat een broer sluw en heimelijk destijds in 1973 door fraude en bedrog een regeling heeft gemaakt met justitie en later met politieke en Koninklijke goedkeuring.
 14. Familieleden weigeren kafkaësk informatie te verstrekken en ontkennen zelfs tijdens de rechtsgang. Maar men beslist blijkbaar nog steeds over en voor ons! Met gruwelijke gevolgen.
 15. Het beroemde boek ‘The Trial’ van Franz Kafka is in onze zaak geen fictie, maar gruwelijke realiteit geworden.

Hulp door het project gerede twijfel zou toegepast kunnen worden door het arrest van Hof Arnhem, waarbij ik veroordeeld ben, aan te vechten, te herzien en vernietigen op grond van nieuwe feiten!

De totale casus is veel groter en complexer sinds 1972, maar zal immers bij herziening en vernietiging arrest Hof ook opgelost zijn. Naar mijn niet zo bescheiden mening zal deze zaak later verfilmd worden. Ik heb er inmiddels al over gepubliceerd met E-Books.

Hierna geef ik meer informatie en het arrest van Hof Arnhem waaruit blijkt dat er GEEN verdediging werd toegestaan ZONDER enige inhoudelijke motivatie. De stukken mbt de rest van mijn vele vele pogingen zonder advocaat sinds 2000 laat ik hier vooralsnog weg, maar ze staan op mijn Blog hanssmedema.eu onder punt 1.4 Dossier Hans Smedema.

Dus voor alle duidelijkheid deze casus is veel groter en complexer, maar ik geef hier eerst enkel de cruciale informatie mbt het arrest Hof Arnhem van 3 december 2012 als hoger beroep op het vonnis van politierechter op 9 februari 2009.

Als tot een onderzoek wordt besloten of het totale dossier noodzakelijk is, zal ik graag het digitaal aanleveren.

Graag hoor ik van u,

ing. Hans Smedema

Ter verduidelijking in wat meer detail

Het betreft hier een zaak waarbij zonder ons daarin te kennen sinds rond 1973 mijn leven en dat van mijn vrouw heimelijk(!) door derden(broer en zwager) met medewerking van Justitie mocht worden geregeld. Wegens amnesie en ernstige verdringing(dissociatie) van onze kant. Mijn vrouw was weerloos tegen ieder misbruik met zelfs DIS, of een extra oproepbare emotionele persoonlijkheid.

Een Koninklijke “ruling” rond 1975 of heimelijke mij en vrijwel alle Nederlanders onbekende wet op verzoek familie(ontkennen dat), verbood achteraf blijkbaar ieder onderzoek naar de ernstige misdrijven zoals verkrachtingen sinds 1972 tot heden met als gevolg o.a. drie kinderen van drie verschillende verkrachters. Dit gruwelijke feit wordt echter voor ons verborgen gehouden op grond van een (vals/bedrog) medisch advies uit 1975 door dr. Onno van der Hart.

Ook werd o.a. op 31 oktober 1991 de WOB beperkt indien de Kroon betrokken was, wat waarschijnlijk ook met deze zaak te maken heeft.

Inmiddels is er ook een veroordeling in hoger beroep Hof Arnhem zonder recht op effectieve verdediging(alle 12 getuigen en simpel DNA testje wat mijn stellingen bewijst, geweigerd) ondanks mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans als advocaten. 3 maanden voorwaardelijk en 3 maanden voor niet meer kunnen betalen van een boete van 5300 euro aan nota bene de verkrachters van mijn vrouw. Eerder bij politierechter Leeuwarden 9 februari 2009 ook geen advocaat en ook geen enkele verdediging toegestaan. In beide gevallen ook niet inhoudelijk gemotiveerd. Dus bewijs van betrokkenheid rechters bij doofpot! Vermoedelijk wegens staatsveiligheid daartoe verplicht. Koninklijk huis mag nooit negatief in de publiciteit komen.

Tijdens mijn detentie wegens aanvraag politiek asiel in Texas, blijkt er weer een heimelijke zitting op 4 december 2013 te hebben plaatsgevonden in Leeuwarden volgens rechercheur Bart van Someren politie Drachten. Stukken waren weer opzettelijk naar 5 jaar oud adres gezonden, hoewel het adres van mijn vrouw sinds 9 februari 2009 bekend is en als correspondentie adres opgegeven!

Wij zijn dus feitelijk sinds 1973 heimelijk onder een vorm van TBS gesteld. Ik krijg steeds bijsluiters bij rechtszaken die verwijzen naar Zwolle waar wij nooit iets gehad hebben, maar blijkbaar wel rechtszaken buiten ons medeweten hebben plaatsgevonden. Vele tientallen advocaten weigeren iedere hulp, enkel ter verdediging en dan wordt er vervolgens toch geen effectieve verdediging toegestaan! Vermoedelijk met medeweten van advocaten.

Politie weigert sinds 2000 mij het doen van aangifte, hoewel in april 2004 politie Drachten mijn document aan OM gaf en men 5 maanden op toestemming van Min. Justitie wachtte en geen toestemming kreeg! Ook het doen van aangifte wegens valse aangiften tegen mij wordt door politie Drachten geweigerd. In september tijdens 4 dagen politiecel weer 6 keer geweigerd! Ik ben dus kansloos met ernstige mensenrechtenschendingen. De normale civiele rechten zijn blijkbaar voor mij niet meer geldig.

In 2009(9-2-2009) na de veroordeling zonder recht op verdediging, zelfs geen advocaat, daarom politiek asiel gevraagd Miami Florida en na 28 weken gevangen gezeten te hebben gedeporteerd naar Nederland wegens onvoldoende bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid. Hoewel rechter Rex Ford maar liefst 5 gronden zag voor asiel bij wel bewijs! Uniek veel volgens hem! Hij had ook contact met een Amerikaanse getuige en vond mijn zaak bewezen op de betrokkenheid overheid na. Hij had ook bewijs dat kinderen inderdaad niet van mij waren. Wat hier volgens getuige Elise B. uit Uden wel bij justitie bekend is, maar over gezwegen wordt. Zal weer op grond staatsveiligheid zijn?

Net terug van tweede(5-11- 2013) verzoek om asiel Hidalgo, Texas en weer gedeporteerd naar Nederland na nu 10 weken gevangen te hebben gezeten.

Totaal dus 9 maanden vastgezeten en binnenkort dus weer 6 maanden op grond oneerlijke rechtsgang waarbij geen verdediging wordt toegestaan, en ook al onschuldig een maand in P.I. Ter Apel gezeten. Meervoudige rechtbank bleek achteraf onbevoegd en de plotselinge aanhouding politie Drachten mocht niet bij slechts 3 maanden nog voorwaardelijk! Mag pas bij 4 jaar gevangenisstraf of meer! Werkelijke reden aanhouding om 20.15 enkele uren voor vlucht naar Mexico, was natuurlijk het voorkomen van aanvragen politiek asiel Amerika! Dat gebeurde een week eerder ook al in Vancouver op verzoek justitie! Wat mijn stelling bewijst dat mijn zaak ernstiger is dan de toetsing van 4 jaar, of korter bij TBS! Dit is de Staat der Nederlanden tegen een onschuldig slachtoffer dat zich niet kan en mag verdedigen! Kroon en Commissie Stiekem zijn betrokken wat deze zaak zeer ernstig maakt.

Een getuige(Elise Boers uit Uden) verklaarde dat mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, Min. Justitie en een geheime dienst zelf bij deze zaak betrokken zijn. En bij negatieve publiciteit voor het Koninklijk huis, zal iedere ambtenaar en dus ook Minister mee moeten werken aan deze (legale?) doofpot!

Een Rotary vriend, mr. Ruud Rosingh destijds waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden, nu raadsheer Arnhem, werd naar eigen zeggen naar Den Haag geroepen en moest een al gestart onderzoek naar de twee verkrachters van mijn vrouw(12 januari 1991) direct stopzetten! Wat later werd bevestigd door rechercheur Voshol politie Leeuwarden. Maar deze perfecte getuigen worden NIET gehoord! Dus oneerlijke rechtsgang en obstructie van recht en waarheidsvinding. Mensenrechtenschendingen.

Enkel mijn financiële schade bedraagt al een 100.000 euro/jaar sinds 2003 wegens verliezen top positie als direct gevolg van de doofpot. Dus nu met rente en andere hoge kosten om tegen je eigen overheid te vechten een 1,5 miljoen, wat Min. President Mark Rutte weigert als voorschot te betalen om meer onherstelbare schade te voorkomen. Wij zijn binnenkort failliet vermoed ik. Van succesvol zakenman naar een totaal verwoest leven net als bij Fred Spijkers en Willem Oltmans.

Ik zoek al sinds 2003 naar juridische hulp sinds ik in maart 2000 langzaam achter de gruwelijke zaak kwam. Nooit iemand gevonden, buiten wat fake verdedigen dan. De rechters blijken dus op de hoogte van de legale doofpot en weigeren mij openheid van zaken te geven! High Office Human Rights Geneve doet niets, vermoedelijk omdat ze weten dat het hier om een legale doofpot affaire gaat? Beroep op twee covenanten gedaan! Maar afgewezen zonder motivatie. Vermoedelijk omdat de handtekening van destijds een Koningin de doofpot legaal maakt, maar mij wordt kafkaësk geen informatie verstrekt.

Dit is meer dan ernstig genoeg voor een onderzoek lijkt mij. Het toaal is zeer complex en omvangrijk gezien duur sinds 1972 en ernst. Al is het maar wat hulp bij het oplossen hiervan!

De betrokkenheid Koninklijk huis via een handtekening, niet rechtstreeks betrokken natuurlijk, maakt deze zaak “Staatsveiligheid” met alle problemen van dien!

 Om de ernst van de totale casus aan te geven hier wat kerngegevens chronologisch:

 1. ernstige verkrachtingen en opzettelijke mishandeling in 1972 leiden tot dissociatie(DIS) een extra oproepbare emotionele persoonlijkheid bij mijn vriendin en bij mij tot ernstige verdringing van ieder misbruik. We konden dus beiden geen aangifte doen en waren steeds opnieuw voor het eerst slachtoffer! Ze keert steeds terug naar haar normale persoonlijkheid en verdringt alles. Volstrekt uniek in deze vorm.
 2. Familie weet hier niet mee om te gaan en besluit om alles te verbergen. Justitie werkt mee.
 3. in 1975 blijkt ons eerste kind niet van mij, maar dit cruciale feit wordt ook voor ons verborgen gehouden. Dat ik heimelijk onvruchtbaar werd gemaakt in 1972 door de daders, wordt ook voor ons verborgen gehouden. Ik ontdek dat pas na 2000 als de verdringing langzaam wordt opgeheven.
 4. Justitie samen met familie besluit tot een Koninklijke regeling waarbij niet vervolgd mag worden, op grond van medisch advies. Prof.dr. Onno van der Hart wordt onder druk gezet en drogeert Hans Smedema(meerdere getuigen) en dwingt(afpersen) tot tekenen van een document. Ondanks toezegging geen kopie en Hans verdringt het verder tot na 2000.
 5. Groepsverkrachtingen en andere verkrachtingen zijn normaal tot 2000 bij mijn weerloze vrouw. Er worden ook heimelijk illegale rape video’s gemaakt en verkocht.
 6. Moordaanslag op mij in 1975 en twee maal in 1980, waarbij mijn buurman Cees van ’t Hoog wordt vermoord volgens dader Jan van Beek uit Utrecht.
 7. Op 12 januari 1991 zien getuigen mijn vrouw verkracht worden door twee mannen en waarnemend hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh als Rotary vriend start een onderzoek, maar wordt naar Den Haag(College Procureurs Generaal?) ontboden en moet het direct stopzetten!
 8. Doordat er geen einde komt aan de verkrachtingen(dauerangrif) duurt het erg lang voordat mijn geheugen terug komt. Bij mijn vrouw nog steeds niet en iedereen blijft ontkennen.
 9. Op 14 juni 1996 spreek ik in Amsterdam met oud ambassadeur voor Amerika Paul Bremer die mij vragen stelt over mijn vriend Al Rust die eerder onschuldig werd ontslagen uit militaire inlichtingendienst door weigering Nederland om de waarheid over mijn zaak te vertellen. Die ziet daardoor kans om in hoger beroep zijn zaak te winnen en Nederland betaald hem bijna een miljoen aan schadevergoeding! Paul waarschuwt mij dat Amerika Nederland zelfs bij deze doofpot zal moeten helpen! Nederland vraagt inderdaad Amerika om hulp volgens wederzijdse contracten.
 10. In 2000 komt langzaam mijn geheugen terug, maar ontkent iedereen. Dat heeft tot gevolg dat ik in 2004 arbeidsongeschikt raak en mijn hoge positie als headhunter in Noord Nederland moet opgeven. Psychiaters denken foutief aan Delusional Disorder DSM IV. Inkomen van 140.000 euro gaat terug naar 50.000 euro stijgend met 4% per jaar.
 11. Justitie samen met geheime dienst verwijderen bewijzen, vervalsen die, of manipuleren ze. Het lukt mij dus niet om dit eenvoudig te bewijzen via een dna/vaderschap test. Die werd vervalst, want meerdere vertellen mondeling dat de kinderen niet van mij zijn. O.a. getuige Elise B. uit Uden die bij mijn broer mr. Johan Smedema heeft gewerkt en daar zijn contactpersoon met Justitie was. Ook een MRI scan wordt vervalst en een uroloog wordt gedwongen om geen onderzoek te doen naar mijn onvruchtbaar maken in 1972.
 12. Politie Leeuwarden mag in april 2000 geen onderzoek doen. Maar rechercheur Voshol verteld dat er files die er hadden moeten zijn uit 1991, waren verdwenen.
 13. Mijn vrouw en ik worden daardoor tegen elkaar opgezet en ons huwelijk staat sinds die tijd op springen. Maar ik zie tot op heden nog net kans om bij elkaar te blijven.
 14. Politie Drachten neemt in april 2004 een veel gedetailleerdere aangifte aan en geeft die aan OM officier justitie. Men wacht vervolgens op toestemming Justitie Den Haag, maar die weigeren na 5 maanden! Men weigert officieel PV op te maken!
 15. Geen enkele advocaat blijkt mij te willen bijstaan. Het lijkt alsof men veel meer van deze zaak weet! Maar mij wordt kafkaësk niets verteld en kan mij dus ook niet verdedigen.
 16. In 2007 besluit ik wanhopig tot het uitlokken van een rechtszaak door noemen namen van enkele verkrachters, om daarmee deze zaak open te blazen en een oplossing te forceren.
 17. Die mogen wel aangifte doen en er komt wel een onderzoek wegens laster en smaad.
 18. Ik vlucht alleen naar Spanje om veiliger te zijn en een boek te schrijven over deze beproevingen. Mijn vrouw geloofd mijn verhaal niet en wordt door familie en anderen voorgehouden dat ik schizofreen of delusional zou zijn.
 19. Op 9 februari 2009 word ik zonder voldoende tijd voor een advocaat en zonder recht op verdediging door horen perfecte getuigen, of een doodsimpele DNA test, veroordeeld. Vonnis wordt NIET gepubliceerd net als hoger beroep later.
 20. Vraag daarom politiek asiel aan op 23 april 2009 en wordt na 28 weken detentie gedeporteerd naar Nederland wegens onvoldoende bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid. Maar Rex Ford stelt dat hij maar liefst 5 gronden ziet voor asiel als bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid er achter zit.
 21. Krijg geen juridische hulp en zie geen kans om de zaak te bewijzen. Geef in 2011 het verhaal digitaal als E-Book uit. Ook in het Engels.
 22. Hoger beroep Hof Arnhem op 3 december 2012 blijkt ondanks wat hulp van mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans ook oneerlijk want geen verdediging wordt toegestaan, geen doodsimpele dna test of prima getuigen worden gehoord. Bram laat het vreemd genoeg ook rustig gebeuren! 3 maanden voorwaardelijk en 5300 schadevergoeding te betalen aan de verkrachters van mijn vrouw en een vader jongste zoon! Huiveringwekkend! Zonder recht op verdediging.
 23. Leven op twee plaatsen is kostbaar en in 2013 staat het water ons financieel tot de lippen. 250.000 euro hebben we sinds 2000 uitgegeven aan het vechten tegen onze eigen overheid, medici en familie! Betaal CJIB niet omdat het geld nodig is om hulp te zoeken buiten Nederland en het bedrag wordt nu 6400 euro.
 24. Laatste pogingen om weer Amerika te bereiken voor asiel, maar in Vancouver terug gestuurd op verzoek Nederlandse Justitie, en week later plotseling aangehouden zonder inhoudelijke reden(asiel blokkeren), en maand onrechtmatige gevangenis. Totale kosten om Amerika te bereiken door tegenwerking Justitie, 7000 euro en een maand onschuldig gevangen in Ter Apel.
 25. Vervolgens wel gelukt en op 5 november asiel aangevraagd in Texas. Na 10 weken weer gedeporteerd op wegens onvoldoende bewijs en er werd nu zelfs geen rechtszaak of heropening oude zaak uit 2009 toegestaan!

 

Mijn complete dossier is digitaal in te zien(1.4) op mijn Blog hanssmedema.eu met daar veel meer info vanuit diverse invalshoeken. Justitie probeert wanhopig om deze site uit de lucht te krijgen. Zelfs Google, YouTube en provider Strato A.G. Berlijn werden al benaderd door justitie om pagina’s of namen te verwijderen. Terwijl ik niet precies weet waarom en wat het eigenlijke verzoek is!

Er zijn inmiddels drie delen van mijn verhaal als E-Book digitaal verkrijgbaar en die ook in het Engels. Deel 4 ligt praktisch klaar. Maar ik geef er nog geen ruchtbaarheid aan tot de zaak verder opgelost is.

Ik probeer wanhopig mijn rechten maar vooral de rechten van mijn nog steeds weerloze vrouw te beschermen sinds 2000, maar krijg geen voet aan de grond en wordt heimelijk door justitie zelf tegengewerkt. Mijn vrouw zou therapie moeten hebben, maar de doofpot samen met haar dissociatie(DIS) maakt dat vooralsnog onmogelijk en heeft ons leven totaal verwoest.

Wat nodig is hier, is een onderzoek en opmaken rapport over wat niet conform het Nederlandse recht is. Hier hebben ernstige mensenrechtenschendingen plaatsgevonden, naast bedrog, drogeren en vervalsen en/of manipuleren van bewijzen. Herziening vonnis na afdwingen van onderzoek en horen getuigen. Kroon dwingen tot stopzetten doofpot affaire. Wie kan en durft dat te doen? In de zaak Fred Spijkers heeft een dergelijk onderzoek plaatsgevonden door prof. van Vliet dacht ik, met uitstekende aanbevelingen.

Ik vermoed dat de staat mij tussen de 5 en 10 miljoen aan schadevergoeding zal moeten uitkeren, dus ben ik graag bereid om in dat geval(!) alsnog een vorstelijke vergoeding te betalen aan degenen die hebben geholpen!