Zoicite!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Vanuit het buitenland werd ik gewezen op het feit, dat in 1996, tijdens de zomer de dochter van Captain Rust een poging heeft gedaan om uit te zoeken waarom het in Nederland mogelijk is, dat slachtoffers van ernstige misdrijven door de overheid en medici zelf (toen) 23 jaar lang bedrogen kunnen worden.

Haar vader had immers haar moeder gevonden via mij Hans Smedema, bij het 97th General Hospital in Frankfurt Duitsland, was haar tijdens haar jeugd blij verteld. Tijdens de ondervragingen bleek hun inlichtingendienst, dat ik nooit onder behandeling was geweest van een psychiater, terwijl prof.dr. Onno van der Hart in het geheime rapport vele malen genoemd werd. Men wist dus dat ik en mijn vrouw door deze duivelse psychiater werden bedrogen en ook door de Nederlandse overheid zelf. De file bleek drie dagen later ‘plotseling’ verdwenen (BVD/justitie actie?) toen men navraag ging doen! Justitie antwoordde niet op hun vragen om opheldering. In 1986 hoorde deze captain Rust dat Hans Smedema op valse gronden niet een baan zou krijgen waarvoor hij speciaal naar Boston was gereisd en een positie als directeur in Nederland, die hij anders wel degelijk zou hebben gekregen, ware het niet dat hij door medici, familie en overheid op gruwelijke wijze werd bedrogen. Rust vond dat niet integer en gaf ‘wat correcte informatie’ aan de vader van George Baker van Baker Bros uit Boston tijdens mijn sollicitatie rond 1 juni 1986. Enkel dat ik geen dader, maar het slachtoffer was. Buiten mijn medeweten en helaas zonder zijn meerderen daarvan op de hoogte stellen. Gevolg was dat ik wel werd aangenomen na bijna een jaar werkloos ook al weer als gevolg van de gewetenloze broers en Nederlandse overheid. Later werd ik op staande voet ontslagen omdat immers mijn vrouw in de ‘dubbele persoonlijkheid’ werd gezet en later ‘iets geks’ deed. Waar ze zelfs dus niets van wist later. Die rechtszaak heb ik wel gewonnen, maar Baker Bros werd daardoor boos op captain Rust die hun had overtuigd dat ik wel degelijk ‘goed en integer’ was en begon een rechtszaak tegen hem, om de 80.000 gulden schadevergoeding terug te vorderen die ze mij hadden moeten uitkeren. De zaak werd door de Staat overgenomen. Dus United States versus Rust.

Captain Cust werd in 1987 foutief veroordeeld, omdat hij vanuit de gevangenis zo snel niet kon bewijzen dat ik wel degelijk in de files voorkwam en door de Nederlandse overheid en medici als de duivelse prof. dr. Onno van Hart gruwelijk werd bedrogen. Hij verloor op staande voet oneervol zijn baan bij de militaire inlichtingen dienst en moest later zijn huis verkopen en kon geen baan meer krijgen. Ik geloof zelfs, dat hij de schadevergoeding moest betalen? Een misselijk makende stommiteit van de Nederlandse overheid. Immers ze wisten hier dat hij gelijk had en enkel de waarheid had verteld! Een jarenlang drama en een boek op zich. Hij had de Nederlandse overheid en regering nog vanuit de gevangenis om hulp verzocht, maar die bleven laf zwijgen, zoals ze dat ook nu nog laf blijven doen. Staatsterreur en pure lafheid van de Nederlandse regering. Omdat zijn vrouw wel inkomen had overleefden ze ternauwernood deze gruwelijke en onrechtmatige jarenlange situatie. Hij had via zijn advocaat ook mij gevraagd om hem te helpen door te komen en me te laten behandelen in Amerika, maar door mijn onmiddellijke verdringing van alles, liep ook dat alweer direct mis.

Pas jaren later 1993/95 wist hij echter een kopie uit Duitsland te laten komen en kon later zijn gelijk wel bewijzen. Hij werd daardoor later volledig gerehabiliteerd en schadeloos gesteld door de Amerikaanse overheid. Tegen zijn dochter Zoicite hadden ze in die moeilijke tijden natuurlijk altijd gezegd, dat Hans Smedema vast zijn geheugen zou terugkrijgen en hun te hulp zou komen en de waarheid over de duivelse Nederlanders vertellen en openbaar maken. Maar ik was tot hun en vooral haar grote teleurstelling nooit gekomen! Mijn (en haar) amnesie en steeds maar doorgaande nieuwe trauma’s maakten dat onmogelijk, net als dat nu bij mijn vrouw nog steeds zo is. Zoi belde zelfs als klein meisje van ca. 10 jaar mij op. Ze had het telefoonnummer met haar moeder opgezocht, maar mocht niet bellen. Ze deed dat later toch en inderdaad ik weet, dat ik een klein meisje met een prachtig lief en verdrietig stemmetje aan de lijn kreeg die vroeg ‘why don’t you come and help my dad? He needs you here to prove his case! En ik van niets wetende antwoordde ‘You must be mistaken, because I don’t know you and no nobody who needs help. En zij weer ‘Are you Hans Smedema?’ Yes, I am Hans Smedema, how do you know that? ‘Because I looked it up in the phonebook, we know all about you.’ Ik was stomverbaasd en met mijn amnesie wist ik van niets meer, want ik koppelde dit gesprek niet aan captain Rust uit Duitsland natuurlijk. Hartverscheurend, zoals dit hele verhaal natuurlijk is.

Dus wilde Zoicite later beslist naar Nederland om te zien hoe het in godsnaam mogelijk was, dat mijn eigen familie, medici, en overheid, en vrienden dit gruwelijke misdrijf in de doofpot konden blijven houden, terwijl steeds meer en ergere drama’s zich afspeelden. Zijn alle Nederlanders leugenaars?

Ze was in 1996/97 nog 14 jaar en kon zelf nog niet gaan. Een familielid kon wel gaan en dat blijkt nu Erica Medrano te zijn geweest. Die durfde niet mij echt te vragen hoewel ze wel met tekeningen aan de deur is geweest. Dus ging Zoi twee jaar later zelf in 1998/99.

Ze gebruikte haar eigen moeizaam vergaarde spaargeld voor haar studie later, voor een reis naar Nederland. Het lukt niet om bij ons in huis te komen, wat ze wel probeerde. Ze wist waar wij in Drachten woonden en probeerde in de buurt te komen. Nog niet bekend bij wie ze dan wel geweest is.

Ze schreef zich geboren in Engeland, onder haar tweede meisjesnaam in als 16 jarige voor een Rotary YOuth Exchange Program speciaal in Drachten voor zomer (augustus?) 1998 en later begon ze haar gastgezin over mij/ons te vertellen. Ze werd al weer niet geloofd! Nederlanders zijn gewoon te naïef en vertrouwen blindelings op medici en hun overheid. Ze werd woedend dat iemand die speciaal naar Nederland komt om onschuldige slachtoffers te helpen, simpel zonder enig onderzoek niet wordt geloofd (net als ikzelf nu), en wilde terug, maar eerst met mij spreken. In een plotseling gesprek met mij aan de deur (! ik moest weg als voorzitter Rotary Leeuwarden) ging het gesprek eerst heel goed en kon ik alles bevestigen, maar drukte ze halverwege het gesprek op zaken uit mijn ‘zwarte gat’, wat een ‘kortsluiting’ in mijn geheugen veroorzaakte en cruciale informatie die ze mij gaf gewoon weer wiste. Dus liep het goede en cruciale gesprek weer mis. Had haar wel gevraagd kom over twee uurtjes even terug, maar ze was al te boos. Boos en teleurgesteld in de domheid en naïviteit van Nederlanders en de gruwelijke zelfs duivelse methoden die de Nederlandse overheid en speciaal natuurlijk psychiater prof. dr. Onno van der Hart er op na hielden, ging ze gedesillusioneerd weer direct naar huis. Ze had media aandacht verwacht, maar net als ik nu willen de media dit niet publiceren om de daders (ambtenaren en politici?) te beschermen. Om haar studie te bekostigen moest ze later toch veel bijwerken, hoewel haar ouders haar natuurlijk deels wat konden helpen. Alweer een boek en drama op zich!

Ik zal er voor zorgen dat zij en haar ouders volledig schadeloos gesteld worden en hun verhaal in mijn autobiografie opnemen en overigens aandringen op een eigen verhaal, zodra de wel integere Nederlanders het moratorium op ‘integriteit’ laten opheffen! Rust zelf mag niets zeggen over wat in de file stond! Dat is en blijft staatsgeheim en pure staatsterreur volgens mij.
En in Nederland zwijgt men als het graf. Politici zwijgen beschaamd, Nederlandse regering die hiervoor ook al weer rechtstreeks verantwoordelijk is, ook. Terreur door de Staat der Nederlanden. Drama’s maken deze hypocriete politici blijkbaar niets uit. Wel 100 dagen het land in om te leren begrijpen wat er onder het volk leeft, maar Hans Smedema en zijn arme vrouw even helpen door gewoon de waarheid te openbaren, nee dat kan niet. We moeten fouten en misdrijven blijven verzwijgen, hoe groot de drama’s bij alle onschuldige slachtoffers ook zijn! Zelfs een amerikaan die mij enkel wilde helpen werd rustig jarenlang onschuldig de vernieling in geholpen door gewetenloze Nederlandse ambtenaren en Nederlandse politici! De Nederlandse Watergate! De schoften en lafaards. Medici vragen mij of er een ‘andere’ oplossing mogelijk is. Heimelijk vraagt men dus of ik bereid ben om dit in de doofpot te houden. NOOIT mijne laffe medici en overheidsschoften. Nooit hebben jullie een hand uitgestoken om ons te helpen. Nooit heeft politie een onderzoek gedaan naar de vele verkrachtingen van mijn arme vrouw, ondanks de vele waarschuwingen en getuigen! Ze wisten dat ik onvruchtbaar was en dat elk kind van een verkrachter was, omdat mijn vrouw nooit vreemd ging! Ze waren gewaarschuwd dat ik gedrogeerd was door diverse medewerkers van GGZ Zwolle en een vals document moest ondertekenen door de duivelse prof Onno van der Hart, maar lieten het bij politie Zwolle mooi lopen. De laffe gewetenloze schoften. Befehl ist Befehl mentaliteit.

En de laffe media zwijgen ook al als het graf. Nee, we moeten dit voor het Nederlandse volk verborgen houden. Nu ruim dertig jaar na aanvang van de reeks gruwelijke en duivelse misdrijven is er nog niemand, die zegt, kom ik ga je helpen bij deze eenzame strijd. Alle advocaten weigeren hulp, terwijl dit een juridische zaak is met oplichting en afpersing en vals opgestelde documenten die de overheid en de duivelse prof. dr. Onno van der Hart het recht geven om ons te bedriegen. Normale burgerrechten gelden niet meer voor ons op grond van ons onbekende (!) documenten die na drogeren met geheugenverlies toe brengend middel en afpersing zijn verkregen. Dit kost de belastingbetaler miljoenen en wij moeten onze tegenstanders en vijanden, dus ook gewoon blijven betalen via de belastingen. Moreel verwerpelijk, maar dat kan de politici niets schelen. Pas als het vanuit het buitenland wel in het nieuws komt zullen de lafaards over elkaar heen buitelen in excuses en ‘wir haben es nicht gewusst.’ O, heb je dat niet vrijwillig getekend dat je vrouw verkracht mocht worden? Tja jammer dan, we dachten dat dat wel goed was.
Wij zijn gedoemd nu de Nederlandse overheid en deze duivelse professor in het geniep en via broer Johan in ons leven zijn gekomen. Een heimelijke vloek is over ons uitgesproken, die weer tegenkrachten oproept en een contra vloek over alle betrokkenen tot gevolg heeft. Immers liegen en bedriegen gaat je niet in de koude kleren zitten. Leven in een achterlijke wereld en een pure vorm van laffe en misdadige staatsterreur!

Later meer….

Hans Smedema, copyright 2007 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.