Bewijs betrokkenheid overheid!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

 

Bewijzen betrokkenheid overheid bij samenzwering!

Volgens rechter Rex Ford van Miami Asylum Court, Florida, USA zou ik wat meer bewijs moeten leveren, dat de overheid hier achter zit en zou dan dus recht hebben op Politiek Asiel. Overigens vreemd, want Amerika heeft zelf via de rechtszaken van Militaire CIA Official Al Rust, dat bewijs! Mag dus op verzoek Nederland blijkbaar niet gebruikt worden?

Volgens mij had ik al in mijn Asylum I-589 special Supplement form het één en ander zelfs uitputtend(!) aangegeven wat ik hier nog even herhaal:

Het staat vol met zaken, maar de vraag natuurlijk is, wat noemt men bewijs?

Iemand met grote onafhankelijke bevoegdheden, zal bijvoorbeeld oud Hoofd Officier Justitie Ruud Rosingh, die in 1991 door College Procureurs Generaal Den Haag gedwongen werd om te stoppen met zijn onderzoek naar deze zaak, onder ede en buiten Nederland moeten horen. Hoe kan ik als eenvoudig slachtoffer zonder opsporingsbevoegdheden, dat ooit bewijzen? Nooit en het Nederlandse volk wordt dus daarmee ook bedrogen!

Dus alweer een prachtige reden voor aanvragen politiek Asiel in een volgend land.

De mooiste zaken in dat verband, die dus bewijs kunnen leveren aan uitsluitend(?) buitenlandse mogendheid of tribunaal, zijn in ieder geval de volgende:

 • Genoemde Hoofd Officier Ruud Rosingh uit 1991 die in februari 1991 werd opgedragen om te stoppen met een al lopend onderzoek naar de verkrachting van mijn weerloze bedrogen vrouw met amnesie!
 • Elise B. die rond 1999 heeft gewerkt voor Justitie en broer mr. Johan Smedema en wist van de geheime dienst die hier mee achter zit. Doodsimpel voor een buitenlands tribunaal volgens mij.
 • De drie rechters van procedure Leeuwarden 337/87 die de brief van de CIA hebben gezien en ook op de hoogte waren dat Hans Smedema geheugen problemen had!
 • Diverse Amerikaanse getuigen en rechters in de diverse procedures rond mijn Amerikaanse vriend Al Rust. Onze geheime file was cruciaal voor appeal en winnen zaak. Snel een honderd personen!
 • De MRI scan van DiaSana in Mill die in opdracht van Ministerie van Geen-Justitie werd gemanipuleerd door huren van de hele facility!
 • Ministerie van Geen-Justitie die opdracht geeft aan Medici om te liegen met Staatsveiligheid als zogenaamde(valse) reden!
 • Snel een honderd directe getuigen en nog eens zoveel indirect die afweten van weigering politie en justitie om de slachtoffers te helpen!
 • CTIVD Den Haag, die mij mondeling al min of meer gelijk gaf maar de politiek en Ministerie Biza niet konden beïnvloeden.
 • Diverse politici die heimelijk op medische documenten en gronden(vals en na afpersing en mishandeling in dit geval) doofpotten en samenzweringen nota bene goedkeurden!
 • Nel Verder-Smit die als enige Politica tegen stemde rond 1975/76!
 • Geheime files bij justitie en geheime diensten. De file die de Amerikaanse Intelligence zag werd binnen drie dagen gewist! Waarom? Wat was er te verbergen?
 • Speciale Koninklijke besluiten, die vermoedelijk geheim blijven voor het Nederlandse volk! Of anoniem gemaakt ergens in te zien zijn? Maar wordt verzwegen voor Hans Smedema en zijn vrouw!
 • En natuurlijk het feit dat politie en justitie ieder onderzoek weigeren(!) en zelfs geen aangifte van Hans Smedema accepteren! Dat is merkwaardig omdat een DNA test wel het meest eenvoudige is om een zo complexe reeks van gruwelijke misdrijven in één klap op te lossen. Eén uurtje werk en een paar honderd euro! Nu miljoenen belastinggeld en bedriegen slachtoffers en Nederlandse volk! Verraad!

Vergelijk deze weigeringen eens met wat Hans Smedema heeft aangeboden:

 • een uitputtende lijst met wel 100 getuigen en controleerbare feiten! Vermoedelijk in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten nog nooit eerder zo gepresteerd zelfs! Bevestigd door zeden rechercheur Bruinsma Politie Drachten.
 • Verzoeken om en aanbieden gewaarborgde DNA test, met als enige eis, dat die op verzoek van een ‘echt’ onafhankelijke rechter wordt uitgevoerd en na afloop mogelijke second opinion op grond vermoeden van Nederlandse fraude en manipulatie,  gewaarborgd in het buitenland. Immers dan komt het of uit dat hun kinderen van verkrachters zijn zoals Hans al 10 jaar stelt, of Hans Smedema kan met een weer vervalste test naar de Verenigde Naties of Europees Hof Rechten Mens.
 • Hans stelt dat de doofpot er juist is(!) om uitkomen te voorkomen, dus zullen ze(Hoogstwaarschijnlijk Politiek en Koninklijk goedgekeurde criminele organisatie Mengele) dat nooit toestaan!
 • Een ongelofelijke lijst met emotionele en financiële schade die ze hebben moeten lijden en nog steeds lijden door een doofpot van overheidswege. Vermoedelijk het misdrijf van de eeuw, of de ‘Dutch Watergate’.
 • Deze Smedema-affaire is van een veel zwaarder kaliber dan de Franse beroemde Dreyfus-affaire met J’accuse van Emile Zola! Zie speciale Post wat later.

Vraag ieder kind vanaf 6 jaar of zo, wie heeft er gelijk als

 • de één, Hans vraagt, zelfs smeekt om een gewaarborgd(!) doodsimpel DNA vaderschap onderzoek, of
 • justitie en politiek die jarenlang met hoge kosten(!) weigeren om het te onderzoeken op grond van zogenaamd(!) de ‘aanname dat de verzoeker gek’ is?

Vrijwel ieder kind(behalve justitie!)  zal aangeven, dat dan hoogstwaarschijnlijk Hans gelijk zal hebben.

De overheid en criminelen proberen altijd om iemand als gek af te doen bij samenzweringen en doofpotten. Zie ook zaken van Fred Spijker, Willem Oltmans en Alexander Solsjenitsin.

Later meer…

ing. Hans Smedema, Nederlands politiek vluchteling. Foto van zicht op Parcent met prachtig bloeiende fruitbomen.

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.