Geheime informatie verstrekken?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Nederlandse waanzin!

Hans Smedema moet informatie over hemzelf en zijn vrouw die gewoon bij de Staat en medici ligt, via veel geld, advocaten en heimelijke acties proberen in handen te krijgen! En dat terwijl de geheime dienst dat tegenwerkt met beroep op staatsveiligheid.

Ik heb tijdens mijn verblijf van bijna 7 maanden in Florida voor aanvragen Politiek Asiel en na dus veel rustig nadenken, ontdekt dat er tijdens mijn verblijf in Nederland en zelfs nog vlak voor mijn vertrek uit Nederland en dus aanvraag in Miami Florida, pogingen in het werk zijn gesteld om mij te voorzien van blijkbaar geheime bewijzen over deze zaak.

Het gebeurde echter zo onduidelijk dat ik op dat moment niet begreep dat het feitelijk ging om cruciale informatie die noodzakelijk is voor het winnen van deze zaak en zelfs om maar een advocaat te kunnen krijgen!

De eerste keer was ik alleen en had het dus perfect gekund, doodzonde, maar dacht ik dat het om onzin ging, dus weerde het verder af. Men stelde ook niet eenvoudig ‘Wij hebben cruciale informatie voor je mbt de zaak tegen de Nederlandse overheid.’ Dan had ik direct geweten waar het om ging. Nee, helaas vertelde men mij een nietszeggend en zelfs voor mij ‘afwerende’ verklaring , waardoor ik me moedeloos terugtrok. Ik had wel wat anders aan mijn hoofd drie dagen voor aanvragen politiek Asiel in Amerika! Was men wat duidelijker geweest, was alles hoogstwaarschijnlijk totaal anders verlopen! In mijn deel drie zal ik het noemen. In ieder geval heb je nu al recht op een beloning zodra we dat in alle openheid kunnen doen en het kunnen bespreken. Ik ben je heel erg dankbaar voor alleen al die poging! Er zijn dus toch nog eerlijke mensen in Nederland. Type verzetsstrijders alla ‘Miep’ bij Anne Frank. Ook die vocht tegen de (Duitse) overheid en Nederlandse meelopers, net als nu in dit geval. Kom naar Spanje voor een gesprek? Ik zorg voor alles dan.

Stom, stom, stom. Met die informatie had ik vermoedelijk in Florida Politiek Asiel kunnen krijgen en was alles al rond geweest.

Waarom deze mensen zo voorzichtig en onduidelijk waren mbt hun poging om die geheime informatie aan mij ter beschikking te stellen, is mij eigenlijk een raadsel, maar zal te maken hebben met het feit, dat de Staatsveiligheid erbij gehaald wordt en het verboden is om hulp te verlenen. Hoewel dat gebaseerd op fraude is en het Nederlandse volk daarmee bedrogen wordt. Dus na uitkomen zullen de betrokkenen op staande voet ontslagen (moeten)worden! Bovendien zullen internationale tribunalen en de publieke opinie korte metten maken met het verschuilen achter de zogenaamde staatsveiligheid. Een foute Koninklijke speciale regeling is nog geen reden om slachtoffers levenslang te laten lijden met een beroep op de staatsveiligheid.

Voor die mensen die in hun integriteit en blijkbaar hoog ethisch denkvermogen, proberen om voor hun beschikbare en voor mij cruciale informatie aan mij ter beschikking te stellen, geef ik hier een aantal mogelijkheden:

  • U kunt NIET via mijn vrouw in Drachten deze informatie aan mij proberen te geven. Die zal door haar ernstige ziekte(verdringing van alles) dat afweren en vermoedelijk zelfs aan de tegenpartij ter beschikking stellen. Dus haar zuster Klazien uit Steenwijk, leider Johan Smedema uit Gennep, Tjitte de Jong uit Norg en dergelijke, maar ook anderen. Het kan uitsluitend aan mij persoonlijk ter beschikking gesteld worden. Daarvoor is een afspraak noodzakelijk!
  • U kunt een kopie(!) van alle documenten eenvoudig naar Hans Smedema in Spanje zenden. Per Adres: Saleres 5, 03792 Parcent, Alicante, Spain. Zend geen originelen, houd originelen veilig op een voor Nederlandse overheid en geheime diensten onbereikbare plaats. Denk aan vrienden en zo, maar ook een notaris in gesloten envelop. Politie heeft geen zin, maar dat wisten jullie al, anders had je het nooit zo geprobeerd! Politie moet het ter beschikking stellen van de staat en doen dat ook rustig en ijskoud! Verraad tegenover het Nederlandse volk als geheel!
  • Omdat ik nu voor uitsluitend de ‘Smaad en Laster’ zaak(NIET in de hoofdzaak!), juridische bijstand krijg van kantoor Moszkowicz in Amsterdam. Kan men ook bewijsmateriaal ter beschikking stellen van dat kantoor en wel Mw. Mr. A.M.G.  Wolffs of Mr. A. Moszkowicz zelf. Bekend van TV en zo. Adres: Postbus 15680, 1001 ND Amsterdam. Zet op de envelop niet mijn naam, maar enkel één van beide genoemde namen! Binnen in de envelop wel een briefje, mag handgeschreven(door iemand anders), dat het de zaak Hans Smedema betreft natuurlijk. Of geen enkele naam op de envelop, maar gewoon kantoor Moszkowicz.  Zelfs hun kantoor Maastricht is een optie. Zet geen afzender maar houd bij op welke datum en hoe het verzonden is. Voor de vorstelijke beloning(al snel 50.000 euro) later is het belangrijk dat u kunt bewijzen, dat u dit heeft verzonden of laten verzenden natuurlijk. Een codenummer of woord is ook perfect om later te kunnen vaststellen wie voor een beloning in aanmerking komt.
  • Een andere mogelijkheid is om een politicus de informatie toe te zenden. In dat geval moet u er rekening mee houden dat die de zaak tot op heden niet in het nieuws willen hebben en hoogstwaarschijnlijk dus niets zullen doen. Ze kunnen zelfs de politie of justitie achter u aanzetten, want het betreft een politiek en Koninklijk goedgekeurde doofpot en samenzwering en ze hebben trouw gezworen aan de Koningin, dus… er gebeurd niets. Geef geen adres en afzender, maar houd in dat geval wel precies bij hoe en wat u op welke dag hebt verzonden! Dan kunnen we later deze politicus aan de schandpaal nagelen! Die kan zijn carrière dan verder wel vergeten natuurlijk. Ik zou het dan naar Minister President JanPeter Balkenende zelf zenden (of een fractieleider). Die zal het verbergen en daarmee zijn carrière vroegtijdig beëindigen na het uitkomen daarvan. Daarom noem ik dit ook de Dutch Watergate!
  • Nog een mogelijkheid is mij via een kennis een e-mail te zenden en gewoon om een gesprek te laten vragen. Daar kan niemand normaal gesproken bezwaar tegen hebben, hoewel dat hier niet eens zeker is. Elise B. en Herman van Kesteren mochten duidelijk NIET met mij spreken en gaven dat ook duidelijk aan. Beiden wilden hun naam en afspraak specifiek niet in mijn agenda hebben staan! Na wat voorzichtig praten komt er dan vanzelf wel een mogelijkheid om gegevens uit te wisselen.
  • Ook een mogelijkheid is via mijn gmail.com email-account met ‘[email protected]’ ervoor. Immers dat is niet eenvoudig door de Nederlandse Staat te controleren. Google weigeren zelfs China, dus zeker Nederland. Je kunt heel eenvoudig scans maken en die naar dat adres uploaden! Gebruik een internet café of zo.
  • Multicopy kan ook scans maken en zelfs zorgen voor uploaden naar mijn email adres! Vestiging Drachten was betrokken bij mijn boek en ze kunnen de rekening naar mij zenden.
  • Dit huis is gehuurd via (Nederlands) Makelaar Dragt in Benissa, Alicante en zij kan dus desnoods ook contact met mij maken.

Zodra ik hoor dat er informatie is verstrekt zal ik dat hier voorzichtig melden door een voor anderen onbegrijpelijk, maar voor de verzender heldere boodschap. Kan zijn dat om de Hoger Beroepzaak niet te benadelen, er geen of minder informatie gegeven mag worden. Dat is nu al het verzoek van kantoor Moszkowicz.

Het spreekt ook vanzelf dat voor degene die mij en daarmee ons in deze levensgevaarlijke situatie(een hel voor ons) helpt, er een vorstelijke beloning zal komen. 50.000 euro is niets in deze zaak. Overheid heeft miljoenen besteed aan deze doofpot.  Dat is voldoende aangegeven dunkt mij. Andere afspraken kunt u ook met kantoor Moszkowicz maken. Zie boven.

In ieder geval bedank ik de mij nog onbekende persoon die geprobeerd heeft om mij die informatie te geven. Blijf het in vredesnaam wel(!) proberen, als ze je iets willen aandoen, zoek dan direct contact met mij hier in Spanje of kantoor Moszkowicz Amsterdam. Advocaten in Noord Nederland zijn volgens Gebroeders Anker niet meer onafhankelijk en betrokken(redenen niet aangegeven!), dus neem die nooit.

Er is nog een schriftelijke poging gedaan met cruciale informatie, maar helaas ook mislukt. Ik zag de waarde toen nog niet in en liet de kans weer verdwijnen. Vermoedelijk heb ik ook nu nog last van resten verdringingsverschijnselen wat logisch genoemd mag worden met alle traumatische ervaringen. Die poging zal ik binnenkort hier volledig beschrijven. Dat document is overigens in handen gekomen van de Nederlandse Staat en overheid die het blijkbaar keurig conform de samenzwering met beroep op staatsveiligheid heeft verborgen voor alle Nederlanders en speciaal ons als slachtoffers.

Dat vindt men bij overheid en betrokken politici blijkbaar normaal en ethisch gedrag!

Later meer…

ing. Hans Smedema, politiek vluchteling uit Nederland!

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.