image_pdfimage_print

J’Accuse Koningin Beatrix

J’Accuse Koningin Beatrix

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Hoogverraad door Koningin Beatrix door het Nederlandse volk in gevaar te brengen en het leven van Hans en Wies Smedema totaal te verwoesten!

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4 jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door Rieks P. uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke Koninklijke doofpot!

“If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.” – French author Emile Zola van de ‘Dreyfus-affaire’

 1. van het op overigens valse en frauduleuze gronden, heimelijk ontnemen van normale burgerrechten van de argeloze slachtoffers Hans & W..s Smedema. Zoals WOB, het recht op juridische bijstand, recht op medische hulp, recht op doen van aangifte en vervolging van verkrachters en vaders kinderen, en zelfs kafkaësk het recht op informatie over hun meerdere decennia lang(sinds 1972) aangedane gruwelijke misdrijven zoals meervoudige herhaalde verkrachtingen en daardoor ook kinderen daarvan. Dus fascisme.
 2. van het maken van onethische en zelfs criminele beslissingen, door heimelijk foute wetten of decreten in stand te houden, ondanks het feit dat die tot gruwelijk lijden van Hans & W..s Smedema en vele andere slachtoffers hebben geleid gedurende vele decennia. Dit uitsluitend om de naam van hun eigen Koninklijk huis voor het uitkomen van gemaakte blunders en fouten te beschermen.
 3. van het inzetten binnen het Ministerie van Justitie van een geheime (fascistische) uitvoerende operatie  ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM, zo genoemd door Hans Smedema)’, die als opdracht had en nog steeds heeft, het vernietigen en/of manipuleren van alle bewijzen van de geheime operatie tegen Hans & W..s Smedema, zodat het Nederlandse volk nooit op de hoogte kon en kan komen van deze gruwelijke zaak.
 4. van het inzetten van een geheime dienst ter ondersteuning van KCOM om het Nederlandse volk onwetend te houden, vergelijkbaar met de SS die bij Anne Frank en alle andere slachtoffers hetzelfde hebben gedaan. Drie moordaanslagen op Hans en zijn buurman wreed vermoord in 1980 tijdens zijn onderzoek naar deze zaak!
 5. van het misbruiken van haar naam en macht door op valse gronden de staatsveiligheid als grondslag te gebruiken voor haar eigen belang mbt de naam van het Koninklijk huis die zogenaamd in gevaar zou komen.
 6. van het fascistisch plegen van censuur door zelfs de media te verbieden om over deze zaak te publiceren met een vals beroep op de staatsveiligheid.
 7. van het plegen van hoogverraad tegenover het Nederlandse volk, door al deze zaken voor dat argeloze volk verborgen te houden, waarbij volstrekt onnodig nieuwe slachtoffers zijn gevallen en cruciale informatie over voor onmogelijk gehouden hervonden herinneringen na 28 jaar en een oproepbare emotionele persoonlijkheid gewetenloos decennia lang voor de wereld verborgen worden gehouden.
 8. van het sluw buiten werking zetten Wet Openbaar Bestuur WOB in 1991. Zie mijn Post daarover! Koningin Beatrix & Wet Openbaarheid Bestuur, die ze sluw even opzij zet!
 9. Zie ook de Post ‘Behoorlijkheidswijzer‘ die ook op Koningin Beatrix van toepassing had moeten zijn!

Universitair onderzoek optreden overheid

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire Spijkers’.

Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot nu. Zij hadden Spijkers moeten prijzen, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Met zekerheid kan deze conclusie doorgetrokken worden naar de huidige situatie waar Hans Smedema zich in bevindt. Door lafheid, misselijkmakend eigen belang, ontbreken morele moed bij Koningin Beatrix en Ministerraad, mogen Hans & W..s Smedema mooi jarenlang blijven creperen! Hier het volledige onderzoeksrapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

Criminele daden en/of gevolgen van het Koninklijk huis

‘In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Royal Dutch government and Queen Beatrix, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of free people like Hans & W..s Smedema.’ (Vrij uit Amerikaanse Declaration of Independence)

 • Het decennia lang heimelijk goedkeuren van doofpotten en samenzweringen op zogenaamd medische gronden, tegen meerdere onschuldige argeloze onwetende slachtoffers. Specifiek Hans & W..s Smedema en de onschuldige Amerikaanse vriend Al Rust!
 • Deze samenzweringen hebben tot gruwelijke gevolgen geleid voor alle argeloze betrokken slachtoffers, die immers daardoor kafkaësk onwetend van ernstige ziekten zoals bij Hans & W..s Smedema amnesie en ernstige verdringing, zich daartegen niet konden verweren. Hoogstwaarschijnlijk zijn andere argeloze slachtoffers daardoor volstrekt onnodig en onschuldig in psychiatrische inrichtingen terecht gekomen. Vergelijkbaar met Alexander Solzjenitsyn en zijn beroemde ‘Goelag Archipel’.
 • Specifiek heeft de doofpot en samenzwering van het Koninklijk huis tegen Hans & W..s Smedema geleid tot langdurige meervoudige verkrachtingen van een zodanige ernst dat verdringing van deze gebeurtenissen juist daardoor 28 jaar lang in stand bleef. Bij de vrouw van Hans is nog steeds een dubbele en oproepbare emotionele persoonlijkheid aanwezig, met tot op heden verdringing en dus onwetendheid voor alle misbruik.
 • Zes zwangerschappen van verkrachters en drie kinderen vond ‘De Kroon’ en het Koninklijk huis blijkbaar geen reden om met deze gruwelijke kafkaiaanse en orwelliaanse samenzwering te stoppen.
 • Ook het cruciale feit dat Hans Smedema al in 1972 heimelijk onvruchtbaar was gemaakt door haar verkrachters, vond men niet een reden om het argeloze echtpaar te waarschuwen dat elke zwangerschap van een verkrachter moest zijn.
 • Nog verergerd wordt de situatie door de doofpot en opzet van het Koninklijk huis en KCOM binnen nota bene het Ministerie van Justitie om Hans Smedema als geestelijk gestoorde neer te zetten, net als bij klokkenluider Fred Spijkers plaatsvond, zodat niemand zijn beschuldigingen zal geloven. Stasi cultuur!
 • Er zijn drie moordaanslagen op Hans gepleegd en zijn buurman Cees van ‘t Hoog in 1980 zelfs vermoord, waar het Koninklijk huis minimaal mede verantwoordelijk voor moet zijn!
 • Een geheime dienst is door uitvoerende KCOM(Koninklijke Criminele Organisatie Mengele) opgedragen om alle bewijzen te vernietigen of te manipuleren, uitsluitend om slachtoffer Hans Smedema te kunnen isoleren, marginaliseren(geestelijk gestoord) en het Nederlandse volk te bedriegen. Informatie komt rechtstreeks van de dappere klokkenluider Elise B. uit Uden, destijds blijkbaar parttime in dienst justitie en bij broer mr. Johan Smedema uit Gennep, die het brein achter deze gruwelijke samenzwering is. Haar taak zal zijn geweest de doofpot handelingen van mr. Johan Smedema een legale status te geven!
 • Justitionele onderzoeken worden in opdracht Kroon en Koningin Beatrix verboden door o.a. het College van Procureurs Generaal, en bij weigeringen werd in januari 1991 zelfs een Hoofd Officier van Justitie mr. Ruud Rosingh, ondanks getuigen van meervoudige verkrachting van de weerloze vrouw van Hans, binnen een paar weken tegen zijn wens overgeplaatst naar Zwolle.
 • Media is het blijkbaar verboden om hierover op grond zogenaamde staatsveiligheid (naam Koningin komt zogenaamd in diskrediet) te publiceren! Zodra Hans het publiceert op een site, verschijnen direct geheime dienst medewerkers(Stasi en SS cultuur) en wordt de publicatie geblokkeerd en/of  vernietigd!
 • Advocaten en andere hulpverleners mogen op grond zogenaamde staatsveiligheid(naam Koninklijk huis?) Hans Smedema niet bijstaan! Wat tegen de rechten van de mens is!
 • Het is Hans Smedema niet toegestaan om aangifte te doen tegen zijn vijanden/verkrachters, terwijl die dat zelf juist wel mogen! Discriminatie door de staat der Nederlanden en specifiek Koningin Beatrix.
 • Van Hans Smedema wordt geëist dat hij als onwetend slachtoffer feiten bewijst, die bij Justitie(KCOM) en ‘De Kroon’ gewoon bekend zijn, maar laf en gewetenloos verborgen worden gehouden. En dat terwijl diezelfde staat en geheime dienst hem daarbij in opdracht van Kroon en dus Koningin Beatrix gruwelijk en zelfs fascistisch heimelijk tegenwerkt!
 • Wet Openbaar Bestuur is speciaal voor ‘De Kroon’ in 1991 buiten werking gezet op valse en gezochte gronden. Direct nadat hoofdofficier justitie in Leeuwarden mr. Ruud Rosingh werd opgedragen om de verkrachters niet te vervolgen! Deze Koningin moest blijkbaar zichzelf en haar ‘hondse’ (Kafka) Ministerraad, met name toen Minister President Lubbers en Minister Justitie Hirsch Ballin, beschermen! Daarbij vond Koningin Beatrix blijkbaar het verkrachten van de vrouw van Hans Smedema volstrekt onbelangrijk tov slechts haar kostbare naam! Alle ambtenaren zijn door die speciale wet verplicht om daar aan mee te werken en doen dat ook nog laf en gewetenloos zonder het Nederlandse volk daartegen te waarschuwen!
 • De normale conventies voor de mensenrechten, zoals met name Conventie tegen marteling en mishandeling, is door de Koninklijke en politieke goedkeuring, op valse en gezochte gronden buiten werking gezet. Een laffe en gewetenloze daad, die alleen door Hitler en zijn trawanten werd geëvenaard, maar uiteindelijk internationaal veroordeeld.
 • Koningin Beatrix heeft nagelaten om de Amerikaanse vriend van Hans Smedema, Al Rust als CIA medewerker tijdig te helpen door gewoon de waarheid te openbaren, en heeft deze daardoor tien jaren laten creperen na onschuldig oneervol ontslag! Gewetenloos, laf en weerzinwekkend. Ze moet daarvoor alsnog internationaal vervolgd worden.
 • ‘De Kroon’ en dus ook Koningin Beatrix heeft via het Ministerie van Justitie, Amerika op valse en gezochte gronden, om justitionele bijstand en hulp verzocht en gekregen, om de doofpot en samenzwering tegen Hans, zijn vrouw en het Nederlandse volk, in stand te kunnen houden. Daarmee is Amerika in een onethische positie gebracht, en bedriegt min of meer haar eigen volk en het Nederlandse!
 • Koningin Beatrix heeft ook al weer laf en gewetenloos nagelaten om Hans Smedema te helpen door ten tijde van zijn politiek asiel aanvraag in 2009, direct rechter Rex Ford in Miami Florida op de hoogte te brengen van alle geheime speciale wetten en/of regelingen tegen Hans Smedema en zijn nog onwetende vrouw. Hans Smedema was dan wel politiek asiel tegen de vervolging door ‘De Kroon’, specifiek Koningin Beatrix en haar hondse Ministers verleend!
 • Hans werd door de kafkaiaanse doofpot volkomen onnodig volledig arbeidsongeschikt en werd zelfs onschuldig door een politierechter Jeroen van Bruggen veroordeeld, terwijl alle verkrachters en medeplichtigen juist vrijuit gaan! Verrader Koningin Beatrix zweeg natuurlijk alweer laf en gewetenloos, en feest rustig door.

Conclusies

 • Een Nederlands Koninklijk huis dat het blijkbaar geen probleem vindt om onschuldige argeloze(kafkaësk) Nederlandse slachtoffers volstrekt onnodig gedurende 28 jaar en zelfs 38 jaar te laten lijden, enkel om te voorkomen dat de ‘naam’ van Koningin Juliana negatief betrokken kan worden bij gemaakte blunders en fouten, is weerzinwekkend, gewetenloos en laf.
 • Een dergelijk Koninklijk huis is een gevaar voor de interne veiligheid van het Nederlandse volk en pleegt dus hoogverraad. Afzetten is de enige definitieve oplossing.
 • Met name de weigeringen gedurende decennia om met deze onethische en criminele acties te stoppen in de hoop dat de slachtoffers wel mentaal kapot zullen gaan door het kafkaiaans gebrek aan informatie, waarbij Hans Smedema opzettelijk (onschuldig) als ‘gek’ wordt neergezet, zijn weerzinwekkend en moeten internationaal zwaar bestraft worden.
 • Een en ander wordt nog verergerd door het feit dat het Koninklijk huis binnen Nederland eenzijdig onschendbaar is en iedere beschuldiging en kritiek zoals deze Post als majesteitsschennis kan worden gezien en zwaar bestraft kan worden, terwijl omgekeerd het Koninklijk huis zich laf en gewetenloos onaantastbaar acht. Dat feit legt een zware ethische verantwoordelijkheid op het Koninklijk huis en Ministerraad en maakt het medeverantwoordelijk voor alle misdaden.
 • Stuitend is het verschil in ethisch denken en handelen van Hans Smedema, die alles openlijk bekend maakt en vergeefs om onderzoeken en openheid vraagt, en daartegenover het laffe onethische en zelfs fascistische handelen van ‘De Kroon’ en specifiek Koningin Beatrix, die alles zelfs ten koste van gruwelijk lijdende slachtoffers in de doofpot wensen te houden, uitsluitend voor hun eigen onethische belangen!
 • Hoewel de Koningin onschendbaar is gemaakt, en de Ministerraad verantwoordelijk zal zijn, blijft het moreel en ethisch gezien de taak van een staatshoofd om bij dit soort gruwelijke daden onmiddellijk in te grijpen en zich daarvan te distantiëren. Wat niet heeft plaatsgevonden en dus tot medeverantwoordelijkheid heeft geleid.
 • Deze zaak is daardoor nu al veel ernstiger dan de beroemde Franse ‘Dreyfus-affaire’ en ‘Het Proces’ van Kafka, waar vergelijkingen mee zijn gemaakt op deze Blog.
 • Deze ‘Hans Smedema Affaire’ behoort daarom nu al tot het historisch erfgoed van Nederland en zal wereldwijd tot afschuw en afkeuring leiden.
 • Het ‘Vechten tegen het onbekende'(titel autobiografie) van Hans Smedema blijkt dus achteraf ‘Vechten tegen het Koninklijk huis’ te zijn! Sluw gearrangeerd door broer mr. Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong uit Norg, in samenwerking met gewetenloze lieden binnen het Ministerie van Justitie, en politici als de hondse(kafka) CDA’ers Lubbers, Jan Peter Balkenende, Donner en Hirsch Ballin.

Eisen Hans Smedema

That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government or new legal rules, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. (Amerikaanse declaration of Independence)

 • De fascistische geheime operatie KCOM binnen het Ministerie van Justitie wordt openbaar gemaakt en ontbonden.
 • ‘De Kroon’ en met name Koningin Beatrix erkent haar kwaadaardig gedrag, misdaden en handelingen, en biedt excuses daarvoor aan.
 • Alle documenten over deze zaak, ook de medische worden direct openbaar gemaakt.
 • Alle slachtoffers worden volledig schadeloos gesteld met een boete van 100%, incl. kosten gemaakt door Amerika en de CIA vriend Al Rust.
 • Een onafhankelijk internationaal tribunaal wordt belast met de vervolging en berechting van alle betrokkenen, inclusief Koningin Beatrix en betrokken politici zoals CDA’ers Lubbers, Hirsch Ballin, JanPeter Balkenende en Donner! Daartoe wordt de onschendbaarheid van het Koninklijk huis beëindigd.
 • De bevoegdheden van het Koninklijk huis worden tot zuiver ceremonieel teruggebracht, of direct afzetten en Nederland wordt een republiek.

‘History has proven always to be on the side of those who seek justice!’ President Obama

Zie ook het vervolg J’Accuse Koningin Beatrix vervolg

Later meer…, Hans houdt zich het recht voor om naar voortschrijdend inzicht, zaken aan te passen.

Het bovenstaande wordt al maanden lang niet bestreden en zal daardoor nu als bewezen feit beschouwd worden! Koningin, politiek, justitie, OM en politie staan blijkbaar machteloos tegenover deze zaak door hun eigen stompzinnige moreel verwerpelijke anti-ethisch handelen.

Hans Smedema, Nederlands vluchteling en klokkenluider in Xalo/Jalon, Spain

Copyright 2011 Hans Smedema

Franz Kafka & Hans Smedema

Franz Kafka & Hans Smedema vergeleken!

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

‘Het Proces’  van Franz Kafka is in het geval van Hans Smedema geen fictie, maar huiveringwekkende realiteit! 

Al eerder heb ik aangetoond dat mijn gruwelijke casus veel ernstiger is dan de beroemde Franse ‘Dreyfus-Affaire!’ Vergelijking!

Hier wat overpeinzingen over mijn zaak en wat Franz Kafka zo goed heeft beschreven in ‘Het proces!’

‘Live is not measured by the moments we breath, but by the moments that take our Breath away!’

Betekenis Kafkaiaans of Kafkaësk

Uit Wikipedia:

Het Nederlandse woord kafkaiaans of kafkaësk houdt nauw verband met de ervaringen van de personages in Kafka’s wereld: kafkaiaanse toestanden bijvoorbeeld zijn “op raadselachtige wijze beangstigend, bedreigend (vooral door een overgeperfectioneerde samenleving, die zich aan de controle van het individu onttrekt, of waarover het machteloze individu geen controle meer heeft)” (volgens Van Dale). In lijn hiermee lanceerde de Belgische overheid in 2005 een website www.kafka.be, waarop toenmalig staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging (Vincent Van Quickenborne) zijn voorstellen om de bureaucratie tegen te gaan verzamelde en toelichtte.

Kafkaesk genoemd worden bijvoorbeeld situaties waarin iemand van iets beschuldigd wordt en diegene dan alsmaar niet meegedeeld krijgt waarván dan, zodat het voeren van een verweer welbeschouwd onmogelijk is, of als diens onbekendheid met de beschuldiging niet wordt opgevat als aanwijzing voor onschuld doch juist als “bewijs” voor het tegendeel, of wanneer diegene opgezadeld raakt met een onmogelijke omgekeerde bewijslast, bijvoorbeeld met betrekking tot negatieve feiten.

Doofpot affaire tegen Hans & W..s Smedema in relatie tot Kafka

 • Hans & W..s Smedema werden al in 1972 zo gruwelijk mishandeld dat bij beiden amnesie en ernstige verdringing ontstond voor alle misbruik.
 • Familie, medici en justitie besloten tot een gruwelijke doofpot affaire waarbij sinds 1973 de beide slachtoffers alle criminele feiten van uiteindelijk ruim 30 jaar verkrachtingen en kinderen daarvan, gewetenloos en kafkaësk werden onthouden. Hans & W..s konden zich nooit verdedigen tegen iets wat hun onbekend was en wat voor hen verborgen werd en nog steeds wreed wordt gehouden!
 • Alle verkrachters en medeplichtigen is nooit een strobreed in de weg gelegd. Geen enkele is ooit vervolgd, maar wel Hans Smedema vanzelfsprekend, en dat uitsluitend om de naam van Koningin Juliana te beschermen!
 • Zelfs toen door de natuurlijk maar voortgaande traumatische gebeurtenissen, pas na 28 jaar de verdrongen feiten langzaam bij Hans terug begonnen te komen, besloten familie, medici, justitie en ‘De Kroon’, dus ook Koningin Beatrix, om te blijven liegen en bedriegen. Daarmee wist Hans Smedema dus niet meer wat er met hem aan de hand was, want de werkelijkheid werd voor hem kafkaësk verborgen gehouden.
 • Zijn vrouw weet zelfs nu nog niet wat er werkelijk gaande is en wordt kafkaiaans voorgehouden dat haar arme Hans, zogenaamd ‘gek’ is geworden.
 • Dit gaat zelfs zo ver, dat Hans in Leeuwarden feiten voor een corrupte kafkaiaanse politierechter ‘Jeroen van Bruggen’ moest bewijzen, die allang bij justitie en ‘De Kroon’ bekend zijn! Dat is Kafkaësk, want Hans weet nu niet waartegen en vooral hoe hij zich moet verweren zonder recht op advocaat(verboden op grond staatsveiligheid) en zonder voldoende gegevens!
 • Zijn gedurfde openlijke schriftelijke verklaringen en beschuldigingen aan het adres van de vele vele verkrachters worden nu juist tegen hem gebruikt als bewijs van zijn zogenaamd ‘gek’ zijn! Daarbij blijven de geheime achterbakse  uitvoerende organisatie KCOM(Koninklijke Criminele Organisatie Mengele) binnen Ministerie van Justitie en de al even achterbakse ‘Kroon’ zelf mooi buiten schot en doen laf, gewetenloos en kafkaësk of hun neus bloed. Heel Nederland en Amerika worden daarbij glashard en gewetenloos bedrogen, terwijl volstrekt onnodig door onwetendheid 30 jaar lang nieuwe slachtoffers zijn ontstaan. Merk op de schrille tegenstelling van de openlijk tegen het onbekende vechtende Hans Smedema, en de achterbakse, kafkaiaanse houding van Koningin Beatrix en haar laffe hondse(Kafka!) Ministers zoals met name JanPeter Balkenende. Woef…!
 • Hans moet negatieve feiten bewijzen, bijvoorbeeld dat hij natuurlijk helemaal niet gek is en dat de kinderen niet van hem zijn, terwijl ‘De Kroon’ en KCOM dat al lang weten en kafkaiaans voor heel het Nederlandse en zelfs Amerikaanse volk verborgen wensen te houden.
 • Het feit dat Hans Smedema gedwongen werd om politiek asiel in Amerika aan te vragen en 28 weken in een wreed detentiekamp vast zat, terwijl Koningin Beatrix gewoon laf en gewetenloos haar vakanties vierde en weigerde om Hans te helpen, uitsluitend om de naam van het onschendbare(!) Koninklijk huis zuiver te laten blijven lijken, is alweer kafkaiaans en orwelliaans.
 • Het in 1991 even snel de Wet Openbaarheid Bestuur WOB, buiten werking stellen als zogenaamd ‘De Kroon’ in gevaar(lees naam Juliana & Beatrix) dreigt te komen, is alweer een bewijs van het blijkbaar lage morele kafkaiaanse besef bij Koningin Beatrix en toenmalige Ministers.
 • Koninklijk huis en Ministerraad, dus ‘De Kroon’, plegen daarbij ‘Hoogverraad’ tegen het hele Nederlandse en Amerikaanse volk in deze gruwelijke kafkaëske zaak en zouden door het Internationale strafhof zwaar gestraft moeten worden.

Fascistisch?

Is het zelfs fascistisch? Hier de betekenis uit Wikipedia:

Fascisme (Italiaans: fascismo) is een politiek stelsel dat aan de macht was van 1922-1943 in Italië, van 1928 – 1974 in Portugal, van 1933-1945 in Duitsland, van 1939-1975 in Spanje en nu nog steeds bestaat in andere landen. Eén partij of persoon heeft alle macht. Het fascisme is anticommunistisch, antiliberaal en extreem nationalistisch.[1] Door middel van partijmilities (in uniform), massademonstraties en verheerlijking van de leider probeerde men het volk tot een eenheid te smeden.

Deze stroming kwam aan de macht in Italië en Portugal en later in Duitsland en Spanje. Fascisme in strikte zin is Italiaans, Portugees en Spaans en omvat niet het Duitse nationaalsocialisme, dat een andere maatschappijopvatting met minder corporatisme maar meerracisme heeft. Toch duidt men beide stromingen – het nationaalsocialisme en het eigenlijke fascisme – vaak gemakshalve samen aan met “fascisme”.

In Italië was het fascisme aan de macht van 1922–1943, onder leiding van Benito Mussolini, die zich Duce (leider) liet noemen. Heden ten dage heeft het de betekenis gekregen van een regeringssysteem dat op dat van Mussolini lijkt, met andere woorden dat de natie boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo’n systeem legitiem gebruik van geweld, moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Vaak worden in een dergelijk systeem de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd, waarbij nationalisme (en in het bijzonder etnisch nationalisme), wordt omhelsd.[1]

De term ‘fascisme’ is afkomstig van de eerste door Mussolini opgerichte groepering (1919), de Fasci italiani di combattimento. Het Italiaanse fascio, kan ‘bundel’ betekenen in de zin van een politieke groepering.[2] Ook is er verwantschap met de Latijnse term fasces cum securibus, het Oud-Romeinse symbool van autoriteit (een bundel roeden om een bijl heen, waarvan het blad uitsteekt) en het recht om straf uit te delen.[3] Ambtsdragers in het oude Rome kregen een aantal lictoren, naargelang hun ambtelijke status, toegewezen die zulke roedenbundels voor hem uitdroegen. Het fascistische bewind verwees veelvuldig naar de gloriedagen van het Romeinse Rijk.

Argumenten

Als breed begrip en specifiek het rood geaccentueerde stuk, is wat Hans en W..s Smedema nog steeds wordt aangedaan door de Nederlandse ‘Kroon’, dus Koningin Beatrix en Ministerraad, inderdaad fascistisch!

 • Uitsluitend het achterlijke en kafkaëske feit, dat Koningin Juliana rond 1975, na bedrog door broer mr. Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong uit Norg, met onder martelingen door psycholoog prof. dr. Onno van der Hart verkregen valse documenten, een speciale ruling of decreet heeft getekend, is blijkbaar de oorzaak van het lijden van Hans & W..s Smedema gedurende nu al 39 jaar!
 • Koningin Beatrix en Ministerraad, dus ‘De Kroon’ zijn blijkbaar van mening dat het zuiver laten lijken van de naam van Koningin Juliana belangrijker is dan het machteloze individu(Hans en W..s)! De natie(specifiek het Koninklijk huis) fascistisch boven het weerloze individu(Hans, W. en Amerikaan Al Rust) stellen, ondanks hun gruwelijke lijden gedurende vele lange jaren!
 • En conform fascisme, hier het (zogenaamd) legitiem gebruik van de achterbakse uitvoerende KCOM( Koninklijke Criminele Organisatie Mengele) binnen het Ministerie van Justitie, in opdracht van ‘De Kroon’ dus vooral Koningin Beatrix, het legitiem gebruik (lees misbruik!) van geweld(geheime dienst die bewijzen wegwerkt en manipuleert), moderne propagandatechnieken(Hans is zogenaamd gek) en censuur(media mogen op grond zogenaamde staatsveiligheid niet over deze zaak publiceren) om politieke tegenstand(Hans verdedigt zichzelf, zijn weerloze vrouw en het Nederlandse volk!) de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het gewetenloze kafkaëske systeem(naam Koninklijk huis belangrijker dan jarenlang lijden individuen) te waarborgen!
 • Met name het in 1991 even snel buiten werking stellen van de WOB als zogenaamd ‘De Kroon’ in gevaar(hier criminele acties verbergen) dreigt te komen, is fascistisch, kafkaiaans en orwelliaans!

Conclusie

 • De zaak van Hans en W..s Smedema is dus zeker kafkaiaans, en bovendien een vorm van ernstig fascisme!
 • De strafzaak van de corrupte politieslager…, pardon rechter Jeroen van Bruggen in Leeuwarden in innige samenwerking met de ook al corrupte officier justitie Petra Rietveld-Hoekstra en laffe rechercheur Bolier politie Drachten op 9 februari 2009, is ernstiger dan de fictie verwoord in Kafka’s ‘Het Proces!’ Alle verweren van Hans nota bene zonder advocaat,  werden gewetenloos en kafkaiaans afgewezen. Hans was volstrekt weerloos gemaakt om slechts de naam van Koningin Juliana zuiver te laten blijven lijken!
 • Het kafkaiaans tegen elkaar opzetten van een weerloos echtpaar dat normaal gesproken graag samen oud zou willen worden met nu gruwelijk lijden, is gewetenloos en wereldwijd zonder precedent. Zeker gezien het feit dat advocaten hun niet mogen bijstaan en bewijzen laf en gewetenloos door een geheime dienst(Gestapo) worden gemanipuleerd in opdracht van ‘De Kroon’en ‘KCOM’.
 • Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door blijkbaar corrupte en/of onethisch denkende politici in innige samenwerking(trouw gezworen) met Koningin Beatrix, dus ‘De Kroon!’ Puur een vorm van fascisme en kafkaiaans gewetenloos gedrag.
 • Alleen het direct afzetten van het Koninklijk huis en uitroepen van de Nederlandse republiek kan aan dit kafkaiaanse en fascistische gedrag  een einde aan maken. Geen enkel normaal ethisch denkend echt mens zou dit ooit zo toestaan! Ze had zich hiervan direct moeten distantiëren zoals nog door Hans in 2008 aan haar aangeboden! Gebrek aan karakter, in tegenstelling tot de eenzaam tegen een laffe onzichtbare overmacht vechtende Hans Smedema!
 • Dat ‘De Kroon’ en dus Koningin Beatrix geweigerd heeft om mijn onschuldige en als nota bene enige, wel hulpvaardige Amerikaanse(CIA) vriend Al Rust bij te staan tijdens zijn veroordeling en 10 jaar creperen, door simpel de waarheid te vertellen, is gruwelijk en overtreft ‘Het Proces’ van Franz Kafka en is ernstig fascistisch! Stasicultuur. Ze dient daarvoor te worden afgezet, internationaal aangeklaagd en de Republiek uitgeroepen.
 • En dan spreken we nog niet eens over haar misselijk makende heimelijke kafkaiaanse gedrag tegenover de al even onschuldige weerloze slachtoffers Hans & W..s Smedema.
 • Hans Smedema toont hier veel meer karakter door zijn gedurfde openlijke schriftelijke verklaringen en beschuldigingen, dan het achterbakse kafkaiaanse gedrag van Koningin Beatrix en haar hondse(Kafka!) Ministerraad!
 • Hans stelt het Koninklijk huis naast de staat aansprakelijk voor alle geleden schade, zowel materieel als immaterieel en zal hun internationaal aanklagen zodra hem dat mogelijk wordt bij gebrek aan een advocaat en voldoende schriftelijke informatie.
 • Hoe kan Koningin Beatrix met droge ogen dit allemaal toestaan, zonder van schaamte onder een steen laf weg te kruipen? Onmenselijk misselijk makend gedrag.
 • Kan iemand mij overigens een heldendaad noemen van ons Koninklijk huis…? Behalve wegvluchten en koekhappen dan? Deze Blog staat vol van die van Nederlands vluchteling Hans Smedema!

Deze Post is mede ter voorbereiding op mijn afsluitende ‘J’Accuse Koningin Beatrix’ wat ook in een video boodschap gepubliceerd zal worden. Mijn ‘Vechten tegen het onbekende’ blijkt gewoon kafkaiaans ‘Vechten tegen Koningin Beatrix’ te zijn! Opmerkelijk voor mensen met meer dan een half brein dan, is dat Hans niet wordt aangeklaagd door velen hier met name genoemd, terwijl als dit NIET waar zou zijn, het laster en smaad zou zijn geweest! En Majesteitsschennis! Wat feitelijk al bewijst dat Hans Smedema gelijk heeft! Overigens hoop ik dat ze mij aanklagen! Immers dat levert nieuwe strafbare feiten op! Omdat mij het doen van aangifte tegen onze vijanden is verboden op grond staatsveiligheid(naam Juliana/Beatrix), blijft mij geen andere uitweg over dan het uitlokken van aanklachten om toch een juridische gevecht uit te lokken en daarmee hopelijk deze kafkaiaanse doofpot affaire op te blazen!

Dat mijn lieve W..sje, nota bene mij als gek ziet en dus niet meer weet wat de werkelijkheid is, is uitsluitend het Koninklijk huis en met name Koningin Beatrix te verwijten en zal voor haar wereldwijd nog ernstige gevolgen krijgen. Kafka is hier niets bij! Mijn advies aan Koningin Beatrix: Zoek naar een laatste restje ethisch denkvermogen, meldt in een landelijke TV toespraak wat er gebeurd is, biedt uw excuses aan aan Hans en W..s Smedema en aan het Nederlandse volk, en betaal alle geleden schade met een boete van 100%. Ook aan Amerika, wat ook miljoenen moest uitgeven voor deze gruwelijke criminele zaak.

Met oprechte diepe minachting…, Hans houdt zich natuurlijk bij gebrek aan (schriftelijke) informatie(Kafka!) het recht voor om naar voortschrijdend inzicht zaken te wijzigen!

Inmiddels zijn deel 1 – Gruwelijk bedrogen,  deel 2- Onmogelijke flashbacks en deel 3 – Verstoten, al als digitaal(Ebook) te verkrijgen via de page van deze Blog en Smashwords. Engelse vertaling deel 1 en 2 ook, deel 3 eind juli. Daarmee kan een miljard Engels sprekende mensen worden bereikt en de aanval op onze kafkaiaanse vijanden pas echt goed worden ingezet!

Later veel meer…

Hans Smedema, Xalo/Jalon, Alicante, Spain. Nederlands vluchteling voor vervolging door ‘De Kroon!’

Copyright Hans Smedema 2011