Dilemma Hans Smedema

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

 

Ongelofelijk

Probleem in deze zaak is dat Hans als slachtoffer met een aantal cumulerende ongelofelijke omstandigheden te maken heeft:

 • Amnesie gedurende 28 jaar voor specifieke gebeurtenissen, dus al heel zeldzaam en ongelofelijk voor 99% bevolking.
 • Ernstige verdringing van 1972 tot maart 2000 wat volgens de 99% van psychiaters onmogelijk is, dus gevecht tegen de gevestigde orde die helemaal niet overtuigd wil worden! Toegeven fouten? Nooit, vergt integriteit en ethisch denkvermogen en dat ontbreekt blijkbaar bij hen volledig.
 • Vrouw met nog ernstiger amnesie en verdringing, zelfs multiple personality en dus geloofd haar bloedeigen echtgenoot Hans niet. Vooral door samenzwering om alle misdrijven(misbruik en verkrachtingen) tegen haar te verzwijgen en te verbergen met door broer mr. Johan Smedema uit Gennep geregelde Koninklijke speciale toestemming.
 • Advocaten mogen en moeten wellicht Psychiatrisch patiënten weigeren als cliënt. Dat vertellen ze laf natuurlijk nooit aan de desbetreffende arme stakker. Ze zeggen geen tijd te hebben en meer van die onzin. Dat is Hans al sinds januari 2004 al zo gebeurd. Dus weerloos zonder recht op verdediging tegen de valse beschuldigingen door onnozele psychiaters! Hans is slechts slachtoffer ernstige misdrijven en geen ziek figuur!
 • Medische doofpot affaire, dus medici dekken elkaar en mogen blijkbaar liegen en bedriegen tegenover slachtoffers, maar willen niet dat het Nederlandse volk dat te weten komt! Laf en crimineel dus.
 • Overheidsdoofpot en samenzwering komt daar nog bovenop! Dus geheime dienst mag bewijzen en degelijke wegwerken om naam Koninklijk huis te beschermen!
 • Politiek goedgekeurd op weliswaar foutieve en frauduleuze gronden, maar die hebben natuurlijk geen enkel belang bij terugdraaien en toegeven van gruwelijke blunders! Kan stemmen kosten en zelfs tot aftreden leiden! Dus zwijgen en geheime dienst alles laten wegwerken en College Procureurs Generaal opdragen niets te onderzoeken! Koninklijk besluit als reden gebruiken! Sluw?
 • Weliswaar is er al voldoende bewijs dat het nooit wanen kunnen zijn geweest, maar niemand zal dat erkennen! Meer bewijs is onmogelijk gemaakt door geheime dienst en wie heeft de tijd om dit degelijk te onderzoeken?
 • Strategie samenzweerders ‘laat Hans maar proberen om meer te bewijzen en ga gewoon dwars liggen bij iedere poging om justitie of politie iets te laten opsporen. Als er bewijs dreigt, gewoon laten wegwerken! Gebruik Koninklijke goedkeuring als reden en excuus. Zet zo dom mogelijke mensen aan de zaak. Ze moeten niet te veel intelligente  vragen gaan stellen, vandaar politierechter Jeroen van Bruggen en Officier Justitie Petra Hoekstra. Dommer en onnozeler kan haast niet. Rechercheur Bolier politie Drachten idem. Vermoedelijk zelfs verbod op onderzoek. Geen budget, dus staat Politie machteloos!
 • Vrouw gaat door bedrog en liegen familie en justitie er natuurlijk nog foutief van uit, dat haar arme echtgenoot ernstig ziek is en psychiatrisch patiënt is! Dus doet ze alles binnen haar vermogen om Hans zoveel als mogelijk te beschermen en dus tegen te werken. Vermoedelijk daarbij geholpen door argeloze en onnozele buitenstaanders. Niet door hebbende dat ze daarmee juist de zaak alleen maar erger en langduriger maakt. Hans en Wies gaan zo door een hel en worden opzettelijk en tegen internationale mensenrechten in, uit elkaar gedreven! Dat ze nog steeds getrouwd zijn, mag een wonder heten en zegt iets over de liefde die er geweest moet zijn en nog steeds is.
 • Alle betrokkenen wordt het zwijgen opgelegd. Omerta, waarbij de maffia meer integer omgaat met slachtoffers dan de Nederlandse overheid en regering. Elise B. en Herman van Kesteren, maar ook Ad Speksnijder zijn mooie voorbeelden van de Koninklijke Omerta. De eerste twee durfden niet hun naam in mijn agenda! Wat ik natuurlijk uiterst merkwaardig vond. Wie kunnen deze op zich integere mensen zoiets opleggen en zo bang maken? Doodstraf of zo? Lijkt me toch wat sterk?

Conclusie

Als gevolg van al deze cumulerende omstandigheden kan Hans geen advocaat krijgen om zich tegen deze Koninklijk goedgekeurde gruwelijke ‘criminele organisatie Mengele’ te verdedigen! Die advocaten durven niet en houden rekening met de kans dat Hans toch gek blijkt en ze in overtreding zijn. Ook zal men en beroep doen op de staatsveiligheid als er al één advocaat zou durven of gedwongen wordt om Hans bij te staan. Dat was het geval met Speksnijder uit Leeuwarden. Daar kwam een persoon en liet zijn tas met afluisterapparatuur gewoon staan. Speksnijder wees mij nog op de tas en was blijkbaar niet moedig genoeg om mij cruciale informatie te verstrekken. Als hij informatie heeft dat daar de overheid of een geheime dienst achter zat en hem verbood om mij te verdedigen, dan heb ik recht op die informatie en kan op grond daarvan Politiek Asiel aanvragen ergens in een wel integer land.

Strategie

Als ik dus mee zou gaan met door de blijkbaar Politiek en Koninklijk goedgekeurde criminele organisatie Mengele, beoogde strategie, dan zou ik onnodig tijd verliezen. Immers dan probeer ik krampachtig om maar meer en meer bewijzen te zoeken en te leveren, terwijl geheime dienst, justitie en andere overheidsorganisaties dat juist weer tegenwerken! Er is al voldoende bewijs en men weet allang dat ik gelijk heb, maar dat hoeft alleen maar genegeerd te worden. Natuurlijk zou ik graag de hand leggen op geheime documenten, maar dat is uitermate moeilijk gemaakt en ik ben daarbij afhankelijk van de durf, goedwillendheid, integriteit en ethisch denkvermogen van derden. Nee, dus blijven eisen dat ze hun geheime files gewoon openen! Meer is niet nodig, dus desnoods weer Politiek Asiel aanvragen om die specifieke reden.

Ethisch?

Mag een land, in dit geval Nederland van Hans Smedema nota bene als slachtoffer verlangen, dat die moederziel alleen een zaak van deze ongelofelijke omvang onderzoekt en bewijst?

 • En dat terwijl de Staat iedereen heimelijk(!) en achterbaks het zwijgen heeft opgelegd? Omerta!
 • Terwijl ook de Wet Openbaarheid Bestuur even heimelijk(!) terzijde gelegd is?
 • Terwijl zijn zieke vrouw wordt voorgelogen dat haar niets mankeert,
 • en hun huwelijk opzettelijk uit elkaar wordt gedreven tegen alle internationale mensenrechten in?
 • Terwijl haar wordt voorgehouden, dat Hans zogenaamd gek is geworden en ze wordt gestimuleerd om hem juist tegen te werken?
 • Terwijl Hans het recht om aangifte te mogen doen tegen hun vijanden wordt geweigerd!
 • Terwijl de vijanden van Hans en Wies wel aangifte mogen doen tegen Hans als die hen beschuldigd?
 • Terwijl advocaten laf niets durven of mogen doen?
 • Terwijl rechter en Officier Justitie NIETS willen en/of mogen onderzoeken? Geen doodsimpele DNA test die verkrachting zou bewijzen?
 • Officier Justitie Ruud Rosingh in 1991 MOCHT niets onderzoeken en moest zelfs stoppen met zijn onderzoek!
 • Terwijl het totale Nederlands volk onkundig wordt gehouden van deze overheids samenzwering?
 • Terwijl media hier niet over mogen of durven publiceren?

Nee, dat mag niet. Hoewel dus rechter Jeroen van Bruggen en Officier Justitie Petra Hoekstra en rechercheur Bolier dat wel van hem eisen en in alle rust achteroverleunend afwachten. Hier is sprake van ronduit vervolging van onschuldige slachtoffers door de overheid.

Blijft men dat eisen, dan gewoon weer ergens Politiek Asiel aanvragen.

Later meer…

ing. Hans Smedema, politiek vluchteling uit Nederland

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.