Deurwaarder GGN pleegt fraude!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Deurwaarder GGN pleegt fraude!

In naam des laffe corrupte Konings!
In naam des laffe corrupte Konings! Hoogverraad!

CJIB en nu ook weer deurwaarder GGN plegen laf en corrupt fraude bij de inning van een boete op grond van fraude en bedrog door de Staat, als direct gevolg van fraude in opdracht van het laffe Nederlandse Koningshuis en de al even laffe en corrupt handelende ministerraad onder leiding van de laffe Minister President Mark Rutte.

Zijn naam is haas, hij stopt zijn laffe kop in het zand en denkt dat het zo wel vanzelf over zal gaan. Net als zijn al even corrupte en laffe voorganger drs. JanPeter Balkenende waar je gelukkig terecht(!) helemaal niets meer van hoort. Mijn god wat zijn dit een laffe schoften.

Transparantie, ethisch handelen, problemen oplossen en niet laten voortwoekeren, het Nederlandse volk niet bedriegen, burgers een eerlijke kans geven, Nederlandse rechtsstaat hoog houden, deze laffe Nederlandse(!) schoften doen precies het omgekeerde!

Opmerking na ontvangst email berichten van GGN:

Blijkbaar is daar iets fout gegaan, want direct na deze post als klacht in te dienen, is de beslagvrije voet op 507 euro gesteld, en wordt dat bedrag zelfs aan mij terug betaald over juni. Maar blijft veel te laag natuurlijk. Ook kan ik nog de huur mee laten wegen door daarvan bewijzen te sturen. Dus volgt er vrijwel direct nog een nieuwe post over GGN. Maar het blijft laf en corrupt om mee te werken aan fraude, bedrog en afpersen van geld van onschuldige slachtoffers van het laffe Koninklijk huis.

100% inhouding door laf en corrupt GGN, beslagvrije voet 0 euro!

Leven Hans Smedema kapot maken!
Leven Hans en Wies Smedema kapot maken!

100% inhouding door deurwaarder GGN van AOW van zwaar mishandeld en sinds 1972 door Nederland bedrogen stelletje, Hans en Wies Smedema uit Drachten.

Hedenmorgen 23 juni 2015 ontving ik niet mijn normale AOW minus inhouding door GGN middels frauduleus beslag op totale AOW via SVB, dus een 950 euro of zo, maar slechts 22 euro.

GGN heeft laf en corrupt, terwijl ze de kont van de laffe Koning Willem Alexander likken, de beslagvrije voet plotseling op 0 gezet. In naam des laffe Konings! Net als bij Anne Frank werkt GGN gretig samen met de vijand van het Nederlandse volk. Veel overeenkomsten daarmee.

Ik had hun al 6 weken voor mijn emigreren per 1 juni 2015 naar Spanje(wegens scheiding als direct gevolg doofpot, moest ik voor 1 juni het huis verlaten) alvast op de hoogte gebracht en om informatie verzocht hoe te handelen, en welke beslagvrije voet er ging gelden, maar de schoften gaven GEEN informatie vooraf. Pas nadat ik me liet uitschrijven per 26 mei 2015, kreeg ik bij de gratie Gods en van de laffe Koning Willem Alexander bericht dat ik plotseling eerst moet bewijzen over geen extra inkomsten te beschikken in Spanje. Wat Gods onmogelijk is. Want hoe bewijs je dat iets wat er niet is, er ook niet is? Dus boze opzet om ons te treiteren. Anders kan het niet gezien worden. Dus fraude, want alweer zware mensenrechtenschending. De ene fraude stapelt zich bovenop de volgende fraude.  Voor details zie hieronder.

Boete is immers gebaseerd op fraude en bedrog! Geen verdediging toegestaan!

In the name of the people ©Steve Geshwister
In the name of the people ©Steve Geshwister

Fraude, op fraude, op fraude in opdracht van het laffe corrupte Nederlandse Koninklijk huis. Drie generaties al inmiddels. Handtekening van de achterlijk onnozele Koningin Juliana rond 1975, is hier hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van het totaal vernietigen van ons leven en van talloze nog onbekende andere slachtoffers. Maar dat wordt laf voor ons en het volk verborgen gehouden! Hoezo transparantie?

Wij moeten door die laffe handtekening van dat achterlijke mens Juliana, en de laffe houding van de volgende twee generaties, nu een boete betalen aan de verkrachters en zelfs vader kind, van mijn vrouw! En een scheiding op grond van bedrog! Uniek wereldwijd vermoedelijk. De doofpot door dit criminele monster(Juliana dus), heeft ons heimelijk vogelvrij gemaakt en ons leven totaal verwoest. De grootste doofpot en samenzwering uit de geschiedenis van Nederland, en waarschijnlijk zelfs wereldwijd.

GGN als organisatie zou moeten staken en weigeren om mee te werken aan fraude en bedrog van Hans en Wies Smedema en het Nederlandse volk.
GGN als organisatie zou moeten staken en weigeren om mee te werken aan fraude en bedrog van Hans en Wies Smedema en het Nederlandse volk.

Hans mag geen aangifte doen, geen advocaat mag helpen omdat het laffe Koninklijk huis de zaak staatsveiligheid maakt, en zelfs de laffe rechters mogen heimelijk en achterbaks geen verdediging toelaten! Zelfs mr. A. (Bram) Moszkowicz kreeg voor 10.000 euro GEEN ENKELE verdediging toegestaan en liet dat ook rustig gebeuren! Dus als Hans dan de verkrachters en medeplichtigen dan openlijk beschuldigd via zijn blog, mogen die wel aangifte tegen hem doen wegens smaad en belediging.

Vervolgens wordt door de vogelvrij verklaring uit 1975 van de achterlijke schoft Juliana geen verdediging toegestaan en dus wordt Hans onschuldig(!) veroordeeld om 5400 euro te betalen aan de verkrachters van zijn weerloze argeloze zwaar getraumatiseerde zieke vrouw.

Hans als hoogstaand ethisch persoon weigert dat natuurlijk, want zou instemming inhouden, bevestigd door asiel rechter Rex J. Ford uit Miami, en de boete loopt dus op tot boven de 7000 euro en wordt nu geïnd door het laffe GGN via beslag op het AOW’tje van Hans en Wies. Dus de slachtoffers van de verkrachters…, moeten de boete betalen aan diezelfde verkrachters, terwijl de laffe Koning, Telegraaf en John van den Heuvel rustig alles verborgen houden en alles wel prima vinden. Om over de rest van de TV maar niet eens te spreken. Peter R. de Vries heeft 3 keer geweigerd om deze zaak bij het Nederlandse volk kenbaar te maken. De grootste doofpot en samenzwering ooit uit de Nederlandse geschiedenis.

Woekerpolis van corrupte Ardanta afgekocht!

Gelukkig had ik de corrupte laffe Nederlandse staat kennende, al mijn begrafenis verzekering afgekocht. Sinds 1982, 300 per jaar voor betaald, en nu nog slechts 1632 euro gekregen. Ook voor mijn vrouw direct stopgezet. Regelrechte fraude! Volgt nog speciale post over. Iedereen met een natura polis van Ardanta, direct stopzetten. Je reinste fraude. Premievrij betekend niets, want premie loopt gewoon door en heet nu niet fraude, maar zogenaamd de premie voor indexering! We hadden beide zeker recht op 10.000 euro bij een eerlijke niet woekerpolis, maar hier worden corrupte lieden rijk over de ruggen van argeloze Nederlanders.

Maar de uitkering werd enige aandrang wel op 22 juni betaald, dus dat red mij net van de ondergang. Mijn arme vrouw in de bijstand, ik gered door afkoop begrafenis en dat geld was bedoeld voor storting hier(!) , wat nu dus niet meer kan bij geldgebrek, het kan niet op in dit laffe corrupte Nederland. Verkrachters vrijuit en geld toe te betalen door ons als nota bene de slachtoffers! En de laffe Telegraaf en verder heel Nederland zwijgt het dood om Willem Alexander die wat in zijn speedboot spelevaart, de kont te likken.

Drie laffe generaties Koninklijk huis weigeren hulp!

Intussen feest het laffe Koningshuis weer gewoon door! Ook toen ik in 2009 28 weken vastzat tussen asielzoekers in Florida wegens aanvragen politiek asiel tegen het laffe Nederland en specifiek het Koninklijk huis, liet Koningin Beatrix vanzelfsprekend niets van zich horen. Vanuit haar hooghartige arrogante ivoren toren ziet ze niets! Ze is ook te dom om iets te zien. Koning Willem Alexander idem. Hij ziet niets hij weet niets en hij kan niets.

Mijn gedrag, is ondanks mijn hier geuite woede, nog steeds veel koninklijker dan het zijne. Bij mij is alles transparant, niets wordt laf verborgen, alles is openlijk en wordt direct erkend. Zelfs vooraf geef ik al aan wat ik ga doen.

Ook eind 2013 bij weer verzoek om politiek asiel tegen het corrupte Nederland, nu via Texas, weer 10 weken in detentie. En weer geen Koning Willem Alexander die hier verantwoordelijk voor is, die Hans komt helpen. Niets, zijn naam is haas. Hij steekt weer liever zijn kop in het zand, samen met Minister President Mark Rutte en de hele Ministerraad die hier namelijk over gaat.

Laat Hans en Wies maar creperen, wij zwijgen het gewoon dood en doen dus niets fout?

Fraude GGN in meer detail!

Hier een Post waarin ik uitleg geef over de fraude door GGN bij het innen van een boete die overduidelijk onterecht is en op pure fraude door een doofpot van de Staat der Nederlanden zelf is gebaseerd.

Weiger GGN te betalen en CJIB valt slachtoffer Hans Smedema aan!

De boete is gebaseerd op valse aangiftes, geen aangifte mogen doen, geen verdediging toegestaan, advocaten en rechters die niets mogen doen omdat door de betrokkenheid van het laffe Koninklijk huis het staatsveiligheid is geworden en dus alle laffe ambtenaren mee moeten werken aan het bedriegen van de slachtoffers, Hans en Wies Smedema.

Dus moet iedere ambtenaar conform de diverse Covenanten mbt de Rechten van de Mens, zodra er melding gemaakt wordt van vervolging, alle zaken staken en een onafhankelijk onderzoek starten! Dat heeft zowel CJIB als GGN nagelaten en is dus onrechtmatig, oneerlijk en dus fraude!

Nog meer precies meld ik bij GGN ruim van te voren dat ik ga scheiden, dat ik daarom naar Spanje verhuis, AOW dus naar alleenstaand gaat, en dat ik hun op de hoogte zal houden. Vraag nog beleefd om aan te geven hoe het met de beslagvrije voet zal gaan in Spanje en dat ik aanneem dat ze er natuurlijk van op de hoogte zijn dat die wettelijk ook daar geldig is. Iedere Nederlander mag binnen de EU wonen.

Hier het antwoord wat ik pas op 2 juni kreeg! Dus NA mijn verhuizing, dus zonder kans om op grond van hun antwoord eventueel anders te beslissen. Want ik weet nu niet hoeveel geld ik overhoud per maand. En wist nog niet dat ik helemaal niets zou krijgen de eerste maand! De laffe corrupte schoften. Let wel deze boete van 7000 euro betalen wij dus aan de verkrachters en medeplichtigen!!!!!! Rieks Perdok zelfs vader van een zoon, wat nota bene door hem ontkend wordt in valse aangiften! Maar GEEN onderzoek toegestaan om het laffe Koninklijk huis te beschermen!

KnipselGGN2juni15

Omdat in Spanje dus nog geen internet heb en niet goedkoop kan bellen, belt mijn vrouw dus twee keer met GGN en moet twee keer 20 minuten wachten met weer onnodige kosten. Want wat bedoelen deze idioten met aantonen via bankrekeningen? Welke maanden? Pas na 1 juli komt het afschrift van Rabo over juni! Dan is het dus onmogelijk en gewoon boze opzet. Dat geven ze laf en corrupt niet direct glashelder aan. Dat moet je eerst mondeling opvragen.

Hun antwoord aan mijn (bijna ex-)vrouw: Stuur zo snel mogelijk Rabobank over mei op en dan komt het wel goed. Dan gaat de beslagvrije voet weer naar een normaal bedrag. Dat is op 6 juni direct al gebeurd via mijn vrouw, want ik heb in Spanje nog geen printer en geen geld, dus kan het alleen digitaal via mijn vrouw geprint en zo naar GGN gezonden. Hier het nog correcte briefje, hoewel alles dus op fraude gebaseerd is(!). Wij hoeven natuurlijk helemaal NIETS aan de verkrachters en CJIB/GGN te betalen. Die moeten juist ons onze enorme schade van tussen de 5 – 10 miljoen betalen.

GGN Drachten

Klantteam overheid

Lavendelheide 8a

9202PD Drachten

Drachten,  6 juni 2015

Betreft: Dossier 11709877,   bewijs geen ander inkomen Spanje beslagvrije voet 0!

Geachte heer/mevr.,

Dank voor uw email mbt zenden afschrift bankrekeningen als bewijs geen andere inkomsten in Spanje.

Mijn vrouw heeft gebeld en na 2 x 20 minuten wachten werd haar meegedeeld dat wij snel de afschriften van Mei moesten inzenden.

Hierbij ontvangt u die per email en per post via mijn vrouw. Volgens mij nog onvoldoende bewijs, dus zal ik ook die over juni naar u zenden zodra die bij Rabo verschijnt. Dus een dag of twee na 1 juli. Ik zal dit ook doen via mijn incasso en als klacht, want een andere mogelijkheid is er niet.

Post blijkt hier op dit adres boven goed aan te komen, maar per email gaat het beste, goedkoopste en snelste!!!!

Nog problemen met internet werkend te krijgen hier, dus alles neemt erg veel tijd in beslag.

Ik hoop dat u direct actie onderneemt naar SVB AOW om de beslagvrije voet weer normaal rond 950?? te krijgen voor de 23ste.

Als het niet lukt gaat de incasso bij Rabo creditcard voor de verhuizing/huur auto en zo, mis en en zit ik zonder geld en een slechte naam. Wat ik tot op heden heb kunnen voorkomen.

Scheiding volgt snel en ik zal u daarover direct berichten zodra dat zeker is geworden.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

En dus laf en corrupt geen enkele reactie op dit briefje, en geen AOW! Ook geen 1,5 miljoen voorschot alvast om dit soort zaken te voorkomen. Mijn arme vrouw in de bijstand en André Gruters en Joke Laven corrupt genieten van de gestolen 3 ton. Die ze blijkbaar door de handtekening van ons laffe Koninklijk huis gewoon mogen houden, anders komt deze doofpot immers uit en dat mag niet. GEEN transparantie bij het laffe Koninklijk huis!

Meer later…

Een kopie zal ik naar hun site zenden als klacht! Dan zijn ze op de hoogte en kunnen ze ons laf nog meer kapot maken. Zojuist ook op 24 juni 2015 om 20.30 als klacht digitaal ingediend!

Kijken of de schoften nog antwoorden en of de lafaards nog iets gaan doen.

ing. Hans Smedema, Cami de la Cantera 84, Alfas del Pi, Alicante, Spain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.