Toeval of samenzwering?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Toeval of samenzwering?

Ik Hans Smedema stel dat ik zelf en mijn arme vrouw het slachtoffer zijn van een doofpot affaire van de Staat der Nederlanden die samen met mijn gewetenloze broer mr. Johan Smedema uit Gennep op zijn initiatief, is opgezet.

Laat ik een aantal zaken noemen en oordeel zelf:

 1. Hans mag geen pleidooi houden voor de Politierechter Van Bruggen, terwijl dat het recht van iedereen is.
 2. Hans krijgt geen tijd voor een goede advocaat in strafzaak, terwijl dat wel zo moet volgens EVRM.
 3. Hans krijgt geen recht om getuigen te horen in strafzaak terwijl dat het recht van iedereen is als dat cruciaal is en dat is het hier. Ze kunnen getuigen dat de aanklagers valse aangiften hebben gedaan.
 4. Hans krijgt geen recht op onderzoek door Rechter Commissaris RC, terwijl dat cruciaal is met o.a. speciaal DNA vaderschapstesten naar de aanklagers/vaders door verkrachtingen.
 5. Hans wordt als mentaal arbeidsongeschikt verklaard, 80-100%, toch in staat geacht om een juridische procedure zelf te voeren, hoewel duidelijk bleek, dat hij dan niet kon. Toch veroordeling.
 6. Hans kreeg eerder geen toestemming om aangifte te doen van de verkrachtingen tegen de huidige aanklagers.
 7. De verkrachters daarentegen kregen wel gelegenheid om aangifte tegen Hans te doen. Hoezo gelijke behandeling.
 8. Artikel L’der Courant laat de meest cruciale(!) zaken ter verdediging juist weg! Strekking, Hans is gek.
 9. Mr. Ruud Rosingh start als Hoofd Officier Justitie Leeuwarden onderzoek en moet stoppen op bevel van College Procureurs Generaal, direct overgeplaatst!
 10. Al sinds januari 2004 weigeren honderden advocaten(hele kantoren dus al vier jaar geen tijd?) om Hans bij te staan! Wel in andere zaken, maar niet in de hoofdzaak waarin Hans tussen de 2-3 miljoen schadevergoeding wil eisen van de Staat der Nederlanden. En een advocaat is verplicht, anders was ik al jaren geleden begonnen.
 11. Art. 12 procedure moest op eigen gelegenheid gevoerd worden zonder advocaat maar RC kon niets vinden, terwijl ook de rechters van 337/87 al genoemd waren! En die waren beïnvloed door deze geheime groep Mengele. Mag nooit gebeuren in een land, maar gebeurd hier gewoon en niemand die het opvalt.
 12. Hans huurde een woning in Dolores Spanje, maar mocht zich daar niet inschrijven nadat op het scherm was gekeken! Niemand had verder problemen. Later in Catral en Rojales geen enkel probleem, maar dat was onverwacht dus kon niet beïnvloed!
 13. Zowel bij Telefonica als bij KPN bleek het onmogelijk om de telefoonlijnen te stoppen wegens verhuizing, maar kan normaal zijn. Wel is zeker dat men mijn lijnen en emails aftapt.
 14. Onze woning was verkocht, maar bleef vele maanden onbetaald bij de notaris, hetgeen zeer uitzonderlijk genoemd mag worden. Advocaat Veldman tegenpartij woonde/werkte in Roden, waar ook aanklager Rieks P. woont. Het ontbreken van geld zorgde ervoor dat Hans o.a. niet de Spaanse uroloog kon betalen die een rapport wou schrijven over zijn heimelijk en illegaal onvruchtbaar maken. Moet nu nog steeds, maar mondeling stelde hij Hans in het gelijk, net als uroloog Smorenburg en oud chirurg Hermsen. Wou politierechter niets over horen! Jeroen van Bruggen is alwetend en zou zelfs heilig verklaard kunnen worden?
 15. Rechters procedure 337/87 waren op de hoogte van de doofpot, want hielden opzettelijk de cruciale mondelinge(!) zitting, waar o.a. de brief van de CIA(over mij en mijn vrouw) van Baker Brothers uit Stoughton/Boston werd overhandigd, buiten de uitspraak. Zou anders bewijs van mijn gelijk opleveren!
 16. De woning van Hans en Wies Smedema werd 8 maal besmeurd met verf. Pas na de vijfde keer kwam politie in actie en denkt aan psychopaat met belangen tegen Hans Smedema. Of groep Mengele gewoon! Woning kan zo nooit verkocht worden! En dat komt groep Mengele goed uit toevallig. Kan Hans niet naar het buitenland vluchten.
 17. Media weigeren om over deze zaak het Nederlandse volk in te lichten, hoewel die daar recht op hebben.
 18. Slecht gehecht litteken van Hans volgens oud chirurg Hermsen, werd door chirurg Van Looyen een rare huidplooi genoemd onder verdachte omstandigheden.
 19. Bij wegbranden huidplooi of litteken, maakte een politiefotograaf heimelijk een foto!
 20. Uroloog Smorenburg stelt vast dat beide zaadleiders een abnormale gap of onderbreking vertonen en stelt invasief onderzoek voor, maar weigert wat later nerveus dat vast te stellen! Doofpot!
 21. Hans wordt ieder contact met specialisten gebied emotionele persoonlijkheid en dissociatie geweigerd! Onno van der Hart weigert zelf en Ellert Nijenhuis GGZ Assen mag(!) niet met mij spreken!
 22. Politici weigeren ieder contact. Van cruciale getuige oud politica Nel Verder Smit wordt aan Hans geen adres genoemd. RC onderzoek politierechter idem, geweigerd om haar te horen. Terwijl ze precies weet wat er gebeurd is in 1976 bij opstarten politiek goedgekeurde doofpot!
 23. Zeden rechercheur Voshol Leeuwarden noemde dat files die er wel moesten zijn, ontbraken.
 24. Moordaanslag op Hans in Zeist missen de politie files van, maar artsenkaart oud huisarts Hogen Esch bevestigd de vreemde gebeurtenissen in Zeist en bezoek Boerhave Ziekenhuis Harderwijk met hartklachten en later hyperventilatie wat bij precies bij trauma’s hoort! Zie pleidooi/verweer in post iets terug.

Later meer …

Hans Smedema, Drachten

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.