image_pdfimage_print

Commissie voor Veiligheid en Justitie 1e Kamer!

Commissie voor Veiligheid en Justitie 1e Kamer!

Mr. dr. A.W. Duthler (VVD), voorzitter.
Mr. dr. A.W. Duthler (VVD), voorzitter.

Open brief voorzitter mr. dr. A.W. Duthler (VVD) en alle leden mbt de Hans Smedema Affaire met staatsveiligheid als drogreden!

Zojuist heeft uw collega commissie in de 2e Kamer mijn verzoek om opheldering mbt de Hans Smedema Affaire, grootste doofpot en samenzwering Nederlandse geschiedenis, collectief afgewezen. Men heeft slechts kennis genomen, wat onvoldoende is als Nederland een rechtsstaat wil worden genoemd.Het is zelfs kwaadaardig gedrag, want onverschillig tegenover zwaar onrecht.

Omdat Kroon zelf weigert, blijft dan enkel nog uw commissie over om direct in te grijpen in deze gruwelijke zaak en zich inmiddels als een inktvlek uitbreidt naar ook andere landen.

De Kroon, dus het Koninklijk huis en Ministerraad, weigeren stelselmatig ondanks tientallen verzoeken aan Ministers, Ministers Presidenten en zelfs destijds Koningin Beatrix, om te stoppen met deze huiveringwekkende verkrachting van recht tegen mij en mijn vrouw sinds 1972.

Prof. dr. S.C. van Bijsterveld (CDA), Vice voorzitter.
Prof. dr. S.C. van Bijsterveld (CDA), Vice voorzitter.

Maar in Duitsland werd mij vertrouwelijk meegedeeld dat ik tegen het zich (achterbaks) verbergende Koninklijk huis vecht! Dat maakt deze zaak zogenaamd staatsveiligheid en belangrijker dan slechts het sinds 1972 creperen van Hans en Wies Smedema. Maar zal tot internationale woede en afschuw leiden.

Zeker na de positieve actie en rapport van CTIVD rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam al in 2008 om direct met deze doofpot te stoppen had men moeten ingrijpen. Immers ook zij vermoedt een verrader en mol binnen Justitie die dit alles mogelijk heeft gemaakt door misleiding, fraude en bedrog. Tientallen politie en inlichtingen files over onze zaak blijken verdwenen! Maar AIVD wist dus wel(!) wat er gaande was vertelde deze rechter mij tijdens een hoorzitting. MP Jan Peter Balkenende,  Ministerraad en Tweede Kamerleden(fractieleiders commissie stiekem) hebben echter haar advies naast zich neergelegd en de zaak daardoor zelfs nog erger gemaakt.

In 2009 vroeg ik, na onschuldig te zijn veroordeeld omdat iedere verdediging werd geweigerd en zelfs advocaten mij niet mogen of durven bij te staan, op Miami Airport om Asiel wat na 28 weken werd geweigerd omdat blijkbaar Nederland heeft gelogen over deze zaak en dus onvoldoende bewijs was dat de overheid er bij betrokken was.

Net als  eerder in 1987 men tegenover Justitie Amerika ontkende dat deze zaak bestond, terwijl mijn vriend Major Al Rust in 1996/7 met een kopie van de zogenaamd niet bestaande file in hoger beroep zijn zaak won en Nederland hem wel binnen een week 1 miljoen overmaakte als schadevergoeding na 10 jaar onschuldig creperen na daardoor onrechtmatig ontslag.

MP Jan Peter Balkenende en Hirsch Balin vonden het zelfs noodzakelijk om gezien mijn asiel aanvraag, mij op 20 mei 2010 alweer te laten hersenspoelen door specialist prof. dr. Onno van der Hart in Benidorm, waarbij hersenbeschadiging tot stand werd gebracht en een zware conditionering. Gewaarschuwde lokale politie mocht NIET ingrijpen op bevel Justitie Madrid. Dus Spanje werd ook al weer negatief betrokken bij deze zaak, net als Amerika, Duitsland, Frankrijk, Mexico, België en Canada.

Voor meer details zie mijn post/artikel mbt het verzoek tot opheldering doofpot:

Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie – Hans Smedema Affaire!

En mijn reactie op hun collectieve weigering:

Onethisch kwaadaardig gedrag Vaste Commissie Justitie!

Ons leven is door deze huiveringwekkende samenzwering totaal kapot gemaakt. Zowel mentaal als financieel. Wij zijn zelfs gedwongen door de doofpot gescheiden op 29 juni 2015, wat anders nooit zou zijn gebeurd en Nederland zeer kwalijk zal worden genomen. En met de andere huiveringwekkende criminele acties ook internationaal zodra deze zaak in het nieuws komt.

QuoteEdmundBurkeHoe is het mogelijk dat in Nederland niemand zich druk maakt terwijl de volgende zware civiele- en strafrecht, maar ook mensenrechtenschendingen plaatsvinden?

 • Geen aangifte mogen doen, wat alle andere Nederlandse burgers wel mogen!
 • Politie mag geen Proces-Verbaal opmaken terwijl bovendien ieder onderzoek ook nog is verboden om het Koninklijk huis, toch al onschendbaar, nog wat meer te beschermen.
 • Alle bewijzen en zelfs politie dossiers werden en worden vernietigd door justitie en AIVD zelf tegen hun doelstellingen in!
 • Zwaar cordon sanitair rond ons met tientallen miljoenen gestolen belastinggeld alleen om te voorkomen dat wij achter de gruwelijke waarheid komen.
 • Geen hulp van advocaten die allemaal (moeten) weigeren, of geen enkele verdediging mogen voeren zoals mr. A. Bram Moszkowicz bij Hof Arnhem!
 • Familie weigert om mij en mijn vrouw even te informeren wat er gebeurd is om hun eigen criminele acties te verbergen!
 • OM weigert ieder onderzoek op bevel Justitie Den Haag.
 • Rechters weigeren ieder onderzoek en geen enkele getuige of onderzoek a decharge is toegestaan, dus frauduleuze politieke schijnzittingen waar wel echte boetes(7000 euro te betalen aan de verkrachters!) worden opgelegd en via CJIB geïnd ook nog door inhouding op AOW.

Hoe kunnen dan politici 16 jaar lang(feitelijk sinds 1973) de andere kant opkijken? Struisvogel politiek!

Zij hadden direct moeten optreden en een oplossing forceren.

Deze zaak is vergelijkbaar met de beroemde Franse Dreyfus en Russische Sergei Magnitsky affaires.

Ik roep u op om deze zaak aan alle leden kenbaar te maken en te behandelen. Ik zou graag een gemotiveerd antwoord krijgen, en vooral waarom men steeds maar weer weigert om te stoppen. Daarbij zware rechten en mensenrechten schendende.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema,

Cami de la Cantera 84, 03581 L”Alfas del Pi, Alicante, Spain.

Per email verzonden aan voorzitter, vice voorzitter en Griffie, en nog geen enkele reactie ontvangen! Dus weer gewoon doodzwijgen? Hoezo transparantie? Hoezo rechtsstaat? Hoezo stoppen met deze martelingen?

Net als bij Sergei Magnitsky geen onderzoeken toegestaan en daders worden beschermd en beloond.

 

 

Onethisch kwaadaardig gedrag Vaste Commissie Justitie!

Onethisch kwaadaardig gedrag Vaste Commissie Justitie!

cropped-censorship.jpg
Vaste Commissie Justitie weigert weerloze burgers te helpen tegen misdadigers om de naam van het Koninklijk huis, toch al onschendbaar, nog wat meer te beschermen.

Vaste Commissie voor Justitie weigert in te grijpen in de grootste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis!
Onbegrijpelijk en getuigt van gebrek aan morele moed en zelfs kwaadaardig gedrag. Zware mensenrechten schendingen!

Kwaadaardig omdat het bewijst dat men onverschillig staat tegenover zwaar onrecht sinds 1972!

Men had onmiddellijk

 1. Contact met mij moeten zoeken en uitleggen wat er is gebeurd en waarom! Vooral mij/ons informeren hoe deze doofpot en samenzwering wel is te stoppen!
 2. Het advies uit 2008 van CTIVD afdwingen en de doofpot en samenzwering van de eeuw direct stopzetten om erger te voorkomen en het Nederlandse volk te informeren.
 3. Het voorschot van 1,5 miljoen euro direct aan mij moeten laten overmaken.
 4. Een diepgaand onafhankelijk onderzoek zoals Oosting opstarten om een echt onafhankelijk rapport te krijgen over wat er mis is met Justitie Nederland.
 5. De wetgeving aanpassen zodanig dat als Justitie en Kroon zelf betrokken zijn bij een doofpot zoals deze, of Fred Spijkers en Willem Oltmans, er toch een (EU) instantie is die kan en mag optreden tegen dat onrecht. Zeker als het Koninklijk huis betrokken is. Immers Ombudsman staat dan buitenspel.

Bekend is namelijk dat het Ministerie van Justitie in deze doofpot en samenzwering, vergelijkbaar met de beroemde Franse Dreyfus en Russische Sergei Magnitsky Affaires, handelt in opdracht van het Koninklijk huis.

12963371_1363540383662765_3132889412143629905_nWat weer betekent dat het Kabinet of de Ministerraad door hun (lafhartige) eed van trouw aan dat Koninklijk huis, weinig kunnen doen om mij en mijn arme weerloze vrouw te redden en te beschermen. Wat ze laf ook doen ZONDER ons daarvan te informeren. Want dan konden wij in een ander wel eerlijk land zo asiel krijgen tegen de gruwelijke vervolging door Nederland.

Zie Post: Eed Tweede Kamerleden Fout!

Net als bij Putin in de beroemde Magnitsky zaak worden de misdadigers ook hier juist beschermd en beloond, en wij als slachtoffers sinds 1972, juist bedrogen en vogelvrij verklaard. Verkrachters konden maar rustig sinds 1972 hun gang gaan met mijn weerloze vrouw met een dubbele persoonlijkheid. Waarbij ik buitenspel werd gehouden door regelmatig toedienen van chemische middelen en soms gewoon even hersenspoelen door prof. dr. Onno van der Hart, zonder dat ik dat toen nog door had.

Godfather mr. Johan Smedema Gennep
Godfather mr. Johan Smedema Gennep lacht zich kapot om de domme politici en Koninklijk huis!

Het brein achter deze samenzwering, mr. Johan Smedema uit Gennep heeft dat Koninklijk huis er sluw en opzettelijk bijgehaald om uitkomen van zijn eerdere criminele acties te voorkomen. Want nooit zullen politici en ministers hun eigen bescherming weghalen zo stelde hij al begin zeventiger jaren! Dus het perfecte misdrijf is heel eenvoudig als je het Koninklijk huis er bij kunt betrekken door sluw handelen, bedrog en hier zelfs drogeren en martelen door prof. dr. Onno van der Hart. Hiernaast de foto van hem zich sluw rot lachend over de domheid van politici en Koninklijk huis!

Wat hem tot op heden is gelukt, ware het niet dat ik tot publicatie ben overgegaan, wat hij nooit had verwacht. Want dat vergt wel erg veel moed en durf.

Hier de weigering:

commjustitieafwijzing

Wel mag men individueel nog ingrijpen, maar dat is zeer onwaarschijnlijk tegen de overmacht van Koninklijk huis en Justitie zelf. Dan vinden er ook nog moorden plaats, dus heel gevaarlijk voor alle betrokkenen. Zwijgen is veel gemakkelijker. Bovendien zou men hun eigen partij en de kamer negatief in beeld brengen, dus laat Hans en Wies maar rustig creperen. Doodzwijgen en wacht gewoon tot ze echt dood zijn, dan is de zaak immers opgelost net als bij Anne Frank.

Kortom GEEN recht voor de weerloze slachtoffers sinds 1972(!) Hans en Wies Smedema. Laat die maar rustig creperen tot ze eindelijk doodgaan. Ik leef nog van een creditcard en mijn (ex-)vrouw van de bijstand in Drachten.

Hier mijn verzoek om opheldering in deze huiveringwekkende samenzwering!

https://nl.hanssmedema.info/vaste-commissie-voor-veiligheid-en-justitie/

Verantwoordelijken!

Loes Ypma Voorzitter Vaste Com Justitie
Loes Ypma Voorzitter Vaste Com Justitie
BarbaraViser
Ondervoorzitter Barbara Visser VVD.

Ik houd wel de voorzitter Loes Ypma PvdA uit Woerden, en Ondervoorzitter Barbara Visser  VVD verantwoordelijk voor deze onethische en kwaadaardige criminele gang van zaken.

Immers in dit zeer speciale geval kan uitsluitend hulp geboden worden door politici zelf! En volgens mij alleen collectief! Justitie en Ministerraad zelf weigeren in te grijpen zelfs na een positief advies CTIVD!

Ik neem het hun ook zeer kwalijk dat ik sinds 2000 door NIEMAND ooit gehoord ben. Geen enkel inhoudelijk gesprek met OM of justitie over deze zaak. Geen enkel gesprek met Politici, terwijl wij beiden dik 25 jaar lid waren van de VVD. Nooit zijn wij voldoende geïnformeerd of beschermd tegen de verkrachters,  drogeerders of de hersenspoelingen. men ook familie blijft ijskoud en gewetenloos met de Omerta doorgaan.

Ze hadden toch heel eenvoudig in ieder geval hun medeleven kunnen uiten in een mondeling gesprek en aangeven WAAROM ze in deze speciale doofpot niet kunnen ingrijpen, en zelfs andere landen er ook bij betrekken en ook schuldig maken een mensenrechten schendingen.

Bovendien stellen de rechten van de mens dat zodra iemand kenbaar maakt het slachtoffer van zware vervolging te zijn door zijn eigen staat, dat men dan direct een onderzoek moet starten en alle acties tegen die persoon moet stoppen, wat hier laf en corrupt niet is gebeurd.

Zeker na de positieve actie en rapport van CTIVD rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam om direct met deze doofpot te stoppen had men moeten ingrijpen.

Global Magnitsky ActQuoteEdmundBurke

Ik zal hun, samen met vele andere betrokkenen, vooral destijds tijdens hersenspoelen en martelen in Benidorm verantwoordelijk MP JanPeter Balkenende en Hirsch Balin, voordragen voor de Amerikaanse Global Magnitsky Act, die net als bij de beroemde Russische Sergei Magnitsky Affaire alle misdadigers en betrokkenen bij die fraude en moord heeft aangepakt met verbod op reizen naar Amerika en bevriezen tegoeden en veel meer. EU heeft dat overgenomen en zal dat ook hier wel doen.

Die nieuwe wet zal binnenkort van kracht worden en hoogstwaarschijnlijk zal deze groteske zaak daar ook onder vallen.

Grotesk!

Hoe is het mogelijk dat in Nederland niemand zich druk maakt terwijl de volgende zware civiele- en strafrecht, maar ook mensenrechtenschendingen plaatsvinden?

 • Geen aangifte mogen doen, wat alle andere Nederlandse burgers wel mogen!
 • Politie mag geen Proces-Verbaal opmaken terwijl bovendien ieder onderzoek ook nog is verboden om het Koninklijk huis, toch al onschendbaar, nog wat meer te beschermen.
 • Alle bewijzen en zelfs politie dossiers werden en worden vernietigd door justitie en AIVD zelf tegen hun doelstellingen in!
 • Zwaar cordon sanitair rond ons met tientallen miljoenen gestolen belastinggeld alleen om te voorkomen dat wij achter de gruwelijke waarheid komen.
 • Geen hulp van advocaten die allemaal (moeten) weigeren, of geen enkele verdediging mogen voeren zoals mr. A. Bram Moszkowicz bij Hof Arnhem!
 • Familie weigert om mij en mijn vrouw even te informeren wat er gebeurd is om hun eigen criminele acties te verbergen!
 • OM weigert ieder onderzoek op bevel Justitie Den Haag.
 • Rechters weigeren ieder onderzoek en geen enkele getuige of onderzoek a decharge is toegestaan, dus frauduleuze politieke schijnzittingen waar wel echte boetes worden opgelegd en via CJIB geïnd ook nog door inhouding op AOW.

Hoe kunnen dan politici 16 jaar lang(feitelijk sinds 1973) de andere kant opkijken? Struisvogel politiek!

Zij hadden direct moeten optreden en een oplossing forceren.

Eigen fictief onderzoek, bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu.

Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Tweede Kamerleden Commissie!

screenshotVasteComJustitie

ing. Hans Smedema, banneling in El Albir, Costa Blanca, Spain.