Aangifte oplichting en diefstal 75.000 euro en achterhouden cruciale bewijzen!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Aangifte oplichting en diefstal 300.000 euro en achterhouden cruciale bewijzen!

AndréGruters
Oplichter en dief van 300.000 euro, André Gruters uit Houten en Murla Spanje

Aangifte is schriftelijk ingediend op 8 september 2014 tegen André Gruters en Joke Laven uit Houten met aanvulling op 10 september, omdat er weer(sinds 2004) geen afspraak kon worden gemaakt. Al sinds 2000 is het doen van aangifte mij verboden. Wat ernstige discriminatie en zware mensenrechtenschendingen zijn. Zo verlies je namelijk elke rechtszaak. Want ook verdediging tijdens rechtszaken is corrupt niet toegestaan! Zware mensenrechten schendingen. Totaal 300.000 euro!

Overigens is inmiddels zeker dat de oplichting twee pakketjes betrof met in de ene 75.000 euro en documenten/bewijzen voor mijn zaak tegen de Nederlandse doofpot en in het andere 225.000 euro om in totaal de drie ton(300.000 euro) te betalen die ik als prijs voor het eerste bod op de rechten van het boek en de film had afgesproken. Logisch en legaal. Heimelijk om niet openbaar te maken wie mij die bewijzen had gezonden en wie mij wil helpen.

Voor woordelijke verslag van de oplichting zie Post: Oplichting in Jalon chronologisch met alle betrokkenen.

Veel getuigen oplichting en diefstal of deels medeplichtig?

 1. André Gruters en Joke Laven zelf door initiatief oplichting en diefstal van 300.000 euro en cruciale documenten! Oplichters zelf!
 2. Hans en Marian Stigter uit Rotterdam, waarschuwden mij niet en zwaar betrokken. Zie Post Ook bedrogen door Hans en Marian  Stigter!
 3. Hans en Tini Bauerlein uit Jalon die mij zelfs meerdere keren waarschuwden! Hulde!
 4. Raoul en Pien van de Weerdt uit Jalon die vertaalwerk deden en mij NIET waarschuwden! Zwaar betrokken!
 5. Theo en Bep van Mierlo uit destijds Murla, nu IJsselstein die auto kochten met briefjes van 50. Licht betrokken.
 6. Marjo van Zomeren uit Jalon/Collada die mij meerdere keren waarschuwde! Hulde! Licht betrokken voor vertaling Engels. Haar familie ook op de hoogte diefstal.
 7. Harrie en Ine van Rijbroek uit Uden met villa in Liber/Jalon die kopieën documenten naar Godfather mr. Johan Smedema die leider samenzwering brachten!
 8. Josefa en Dani Mengual, dochter en zoon eigenaar Juan Mengual van Casa Aleluya die getuige waren van uiterst merkwaardige(!)  ‘blokkade deur’ door oplichter André Gruters voon mijn gesprek met koerier uit Nederland.
 9. Willem Scholman uit Goy bij Houten, beste vriend van André die er direct werd bijgehaald en volledig betrokken is en geld heeft gekregen. Zwaar betrokken!
 10. Anderen via de tam-tam.

Oplichter André Gruters blokkeerde mij de weg naar de koerier! De dief moest immers voorkomen dat zou uitkomen dat ik nog steeds NIETS wist van een pakje dat voor mij was! Oplichter André Gruters uit Houten had mij allen verteld bij die man gevaarlijke man weg te blijven, maar had de koerier wijs gemaakt dat ik zelf wou dat het pakje aan André werd meegegeven en dat ik het dan de volgende dag zogenaamd zou ophalen! Sluw van deze oplichter en dief! De volgende morgen belt zijn vrouw Joke Laven mij ongerust dat André de hele nacht op was gebleven om uit te vogelen hoe hij die twee pakjes met totaal 300.000 euro in briefjes van 50 kon houden! Ze noemt geen bedrag overigens en ik krijg het niet mee als ik daar direct naar toe rijd en er om specifiek naar vraag. 

Aangifte Politie Drachten

De heer Edema

 

Drachten, 8 september 2014

 

Aangifte van oplichting en diefstal van 75.000 of 300.000 euro , documenten en/of bewijsmateriaal dat waarschijnlijk in andere politiezaken tot een veel korter lijden door mij en mijn vrouw zou hebben geleid.

Korte omschrijving van de oplichting en diefstal.

In Amerika heb ik tijdens mijn detentie in Florida voor politiek asiel tegen de vervolging in Nederland, contact gehad met iemand uit de uitgever wereld daar. Hij zou kijken of hij voor mij een voorschot kon regelen van 3 ton voor het eerste recht op een bod op de boek- en filmrechten van mijn autobiografie ‘Vechten tegen het onbekende’. Nooit meer iets van gehoord, dus vergeten als onzin.

In 2010 is dat achteraf wel geprobeerd, maar werd onderschept en gestolen in Benidorm. Tot zomer 2014 helaas verdrongen. Maar door schrijven kwam ik er alsnog achter. Daarvan zal ik nog aangifte doen in Spanje.

André Gruters en Joke Laven uit Houten. Vrienden?
André Gruters en Joke Laven uit Houten. Vrienden? Oplichting en verraad!

Eind 2011, en begin 2012 gebeurde het volgende:

 1. In Casa Aleluya in Jalon, Costa Blanca, Spanje werd ik op een zondagavond door een onbekende Nederlander benaderd, maar een kennis zag samen met zijn vrouw op sluwe wijze kans om er tussen te komen wist de koerier te overtuigen dat het aan hem kon worden gegeven. André en Joke zouden het dan de volgende morgen om 11 uur aan mij geven, wat André weigerde ondanks mijn verzoek de volgende maandag morgen.
 2. Zijn vrouw Joke Laven had me de volgende morgen nog gebeld om het pakje direct te komen ophalen. Ze waarschuwde mij namelijk dat haar man André tegen haar wens het pakje dat voor mij bedoeld was, had opengemaakt. Hij wou het niet afgeven en stiekem houden. Stelen dus. Wetende dat ik met ernstige PTSS dit soort zaken verdrong en helemaal nog niet wist waar het precies om ging. Maar ik kreeg het pakje die maandagmorgen niet mee, hoewel ik er speciaal naar toe reed en er om vroeg.
 3. Later hoorde ik van een weduwe Marjo van Zomeren, lid van de Nederlandse Club in Jalon, dat André haar had benaderd om de Engelse documenten voor hem te vertalen, maar die kon dat zelf niet en heeft op eigen initiatief oud marineman Raoul (en Pien van der Weerdt) erbij betrokken. Zijn partner Pien was op dat moment secretaris van die Nederlandse Club die in Casa Aleluya bijeenkomen. André had Marjo verteld dat het om 75.000 euro in briefjes van 50 ging. Ze vroeg mij of er daadwerkelijk 300.000 euro in had gezeten. Wat ik niet wist. Het kan om een ander pakje of een deel gegaan zijn. Pas na ontvangst van een pakje weet je wat er precies inzat. En de documenten heb ik nooit kunnen inzien. Die zijn door André en Joke achtergehouden. Zij hebben zelf mij kafkaësk nooit verteld wat er in zat.

Het totale verhaal is wat ingewikkelder, en ik voeg daarom dat gedetailleerde deel uit mijn boek deel 4 van ‘Vechten tegen het onbekende’ in concept integraal hieronder als bijlage toe. Het is zoals ik het me herinner uit die tijd eind 2011, maar nu in augustus en september 2014 opgeschreven. Strekking klopt dus zeker, maar conversaties kunnen natuurlijk licht afwijken.

Ik wist van niets op dat moment, wat deels te wijten is aan verdringing en mijn PTSS als gevolg van ernstige trauma’s uit het verleden. Maar voor een veel groter deel aan het feit dat André en Joke het pakje op sluwe wijze hebben onderschept en nooit gewoon rechtreeks aan mij hebben gegeven. Nooit is mij kafkaësk de grote en cruciale waarde meegedeeld. Dan had ik het direct willen hebben. Hoogstwaarschijnlijk bevatte het bewijsmateriaal dat in andere rechtszaken gebruikt had kunnen worden.

Dit betrof André Gruters en zijn vrouw Joke Laven uit Houten. Ze voerden de directie over ********** in Utrecht en waren met de verkoop overdracht daarvan bezig. Zijn ook eigenaar van een kostbare villa in Houten en villa in Murla. Urbanisation Puerta del Valle 52. Nederlands nummer André mobiel ******** en Joke ********.

Nog een getuige is de beste vriend van André, Willem Scholman uit Het Goy vlak naast Houten. Eigenaar ********bedrijf. Deze was direct naar Alicante gevlogen en heeft mij in Orba in aanwezigheid van veel getuigen nog uitgehoord over wat ik wist. Hij kan o.a. getuigen dat Joke het pakje uiteindelijk nog achter in mijn auto deed nadat André het weer had gestolen. Ook dat André uiteindelijk het geld heeft gehouden en hoogstwaarschijnlijk wat er mee is gebeurd.

Belangrijkste getuige die alles dus heeft opgebiecht tegenover mij en gewaarschuwd, is dus weduwe Marjo van Zomeren die aan de weg van Jalon naar Benissa woont. De CV-750 bij een plaatsje Collado huisnummer onbekend. 38°43’49.7″N 0°01’04.2″E   38.730482, 0.017827

Ook getuigen en betrokken zijn Theo en Bep van Mierlo uit IJsselstein ********* of +31******** met email ***********@gmail.com Dolomieten 7, 3402 AZ.

Ze hebben ook geld gekregen van André en Joke in briefjes van 50 euro en daarmee volgens Bep deels contant en via de bank een betere auto Citroen gekocht van Hans en Marian Stigter uit Rotterdam. Ook die lijken deels betrokken te zijn. Hij verdedigt André en Joke, en steekt zijn handen in het vuur voor hun. Hij wil ook niet dat ik aangifte doe of met Marjo praat. Kortom ontwijkend gedrag.

Raoul en Pien een email gezonden en ze ontkennen er iets van af te weten, en zonden de email door aan de betrokkenen. Marjo blijkt volgens Hans en Marian over haar toeren van de ‘aantijgingen!’

De belangrijke en meest eerlijke getuigen zijn dus Joke, Marjo en Bep.

Ik neem aan dat André en Joke voor het geld en de documenten aansprakelijk zijn. Dat ze geld hebben weggegeven maakt daarbij niet uit. De gevolgschade kan wel eens veel groter zijn, omdat ik mentaal veel beter was geworden met de wetenschap dat ik wat hulp had. Ook kunnen er documenten bij zijn geweest die mijn verhaal in andere politiezaken hadden kunnen bewijzen. Dus achterhouden van bewijzen over misdrijven.

Dus hoogstwaarschijnlijk ook aansprakelijk voor het nodeloos verlengen van het lijden van mijn vrouw en mijzelf met nu drie jaar.

Voor de zekerheid geef ik de naam en het adres van Harrie en Ine Rijbroek uit Uden. Van *********   Rijbroek  daar gevestigd. *************.nl email *********@live.nl. Dat heeft dan zijdelings met deze zaak en de veel grotere politieke doofpot affaire te maken. Ze weten hoogstwaarschijnlijk meer van de Engelse documenten en waar die naartoe zijn gegaan.

 

Hoogachtend,

ing. Hans Smedema

Bijlage details uit mijn boek deel 4 in concept.

******************

Oplichting meer gedetailleerd in een volgende post. Op 10 september een aanvulling afgegeven bij politie Drachten.

**************

 

 Politie Drachten
 De heer Edema
 Moleneind ZZ 77
 9203 ZW Drachten

 

Drachten,  10-9-2014

 

Betreft:

Opmaken Proces Verbaal van aangifte tegen André Gruters uit Houten conform brief d.d. 8-9-2014

Geachte heer Edema(of desbetreffende persoon mbt opstellen PV),

Maandag 8 september heb ik, na telefonisch weer vergeefs geprobeerd te hebben een afspraak te maken voor het doen van aangifte via het landelijk nummer 0900-8844, waarbij uw naam nog wel even door mij werd genoemd als eerder contact, mijn schriftelijke aangifte al vast persoonlijk afgegeven om 15.00 bij de balie van Politie Drachten.

Zoals U en mij bekend is, probeer ik al vergeefs sinds 2000 in diverse ernstige misdrijven om officieel aangifte te mogen doen van een reeks van misdrijven sinds 1972 tegen mij en mijn weerloze vrouw gepleegd. Ik heb echter in die 14 jaar NOOIT een proces verbaal ontvangen. Er ligt dus corrupt een heimelijk verbod op het doen van aangifte voor mij.

Om dat onrechtmatige groteske feit ook nu weer juridisch goed vast te leggen, geef ik Politie Drachten, Min. Justitie en Min. Binnenlandse zaken het volgende ultimatum

 1. om mij per omgaande uiterlijk einde deze week uit te nodigen voor het opmaken van de aangifte met PV op een later tijdstip,
 2. en het mij schriftelijk melden van het feit dat er daadwerkelijk een onderzoek is gestart, voor 1 oktober 2014.

Ik wens van het verloop op de hoogte te worden gehouden. Wie het uitvoert maakt mij natuurlijk niet uit.

Gezien het internationale karakter(getuigen en medeplichtigen in Jalon, Spanje) moet ik nog op de hoogte gebracht worden, of aangifte in Spanje wel of niet nog noodzakelijk is, of wellicht wenselijk. Dat zou ik normaal gesproken tijdens de aangifte gevraagd hebben.

Mocht ik weer(!) niets horen voor 1 oktober 2014, zoals immers de gewoonte bij politie sinds 2000, dan zal ik aannemen dat er opnieuw obstructie van recht plaatsvindt, en zelf door openlijke publicatie met alle namen en foto’s op mijn blog hanssmedema.info het Nederlandse volk waarschuwen voor het groteske bedrog.

Het betreft dan o.a. zware mensenrechten schendingen en ernstige discriminatie door politie/OM. Betrokkenen zullen dan aangifte gaan doen wegens smaad wat mij dan toch nog in de gelegenheid stelt om rechters er juridisch naar te laten kijken. Die zullen dan weer geen enkele verdediging of onderzoek toelaten, en dat levert dan weer bewijs op van de politieke samenzwering tegen mij en mijn weerloze argeloze vrouw.

Van smaad op en na 1 oktober 2014 is geen sprake want dan noodweer, noodzakelijk voor onze verdediging en voor het grote maatschappelijk belang. Voor die tijd zal ik uitsluitend publiceren met afkortingen.

De heer André Gruters en zijn vrouw Joke Laven zijn nog een dikke week in Houten bereikbaar en vertrekken dan voor 7 weken of langer naar Jalon/Murla, Spanje.

André is op de hoogte van het feit dat mij het doen van aangifte is verboden en maakt daar dus sinds 2011 misbruik van. Dat er geen vervolging tegen hem kan worden ingesteld is hem dus ook duidelijk. Ik zond Hans Stigter een kort berichtje op 8 september 18.56 uur in Spanje en direct om 19.05 kijkt in Houten iemand die ook eerder heeft gekeken en vermoedelijk dus André zelf is of iemand uit zijn omgeving. Zie bijlage.

Mijn vrouw waarschuwt mij dat André gevaarlijke mensen kent en wraak zal nemen voor mijn aangifte en publicatie. Zijn vrouw Joke was ook al bang voor hem.

Adres Hans en Marian S., *************, ******** Rotterdam.  Mobiel ********** – Vast ********** en zijn nu voor vele weken in hun appartement in Mascarat vlak bij Altea aan de Costa Blanca in Spanje.

Er zijn hoogstwaarschijnlijk meer getuigen gezien de omvang. Mijn aangifte zingt nu al rond daar hoor ik, en ik word al als de gek gezien die een valse aangifte doet.  Het zwartmaken is dus gestart.

Graag hoor ik van jullie welke weg jullie gaan kiezen dit keer. Oneerlijk en corrupt zoals altijd sinds 2000, of dan voor de eerste keer gewoon eerlijk? Het Nederlandse volk en wereldwijd zal men dat ook zeer interessant vinden.

Met vriendelijke groet,

 

ing. Hans Smedema