Reis naar Texas!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Van een aardige en meewerkende familie ontving ik de naam van een Rotary Youth Exchange student. Als die naam klopt. De vrouw van Rust had al een kind dat Zoicite (roepnaam Zoi) heette. Maar in deze applicatie stond de naam Erica Medrano.

En ik heb contact met een Canadees, die vanuit Nederland een kaart heeft gekregen met daarop de naam Zoicite en het adres van die familie. Ik heb inmiddels een scan daarvan als bewijs ontvangen.

Dat bewijst dus dat inderdaad Zoicite dezelfde persoon is als Erica Medrano die hier in 1996/97 een klein jaar als student op het Drachtster Lyceum heeft gezeten. Zoi wilde achterhalen, waarom alle Nederlanders Hans en W. bedrogen en waarom haar vader nooit hulp had gekregen in 1987 toen hij onschuldig werd veroordeeld! Omdat dus de Nederlandse overheidsschoften weigerden om te verklaren dat hij gelijk had. De files over mij waren direct na inzien door de Amerikaanse inlichtingen dienst immers al gewist! De schoften, want vervolgens jarenlang creperen van zijn arme gezin, terwijl dus de overheidsschoften en politici rustig bleven zwijgen.Wat kan ons het schelen zullen die gedacht hebben en mijn gewetenloze broer Johan kon het ook niets schelen, zolang hij maar buiten beeld bleef. De schoft.

De applicatie maakt duidelijk dat het om een Rotary International Youth Exchange Program ging van Rotary Club Harlingen uit Texas. Ze heeft dus inderdaad haar tweede naam gebruikt om haar vader en haar reis niet in gevaar te brengen? Immers die mag van de corrupte Nederlandse regering niets zeggen over wat hij van mij weet uit de geheime files die de Amerikanen en hij tijdens mijn screening als DGA Duits bedrijf in Frankfurt in mocht zien. Zie post Zoicite voor details daarover.

Dus had ik een reis geboekt naar Texas van woensdag 5 september tot dinsdag 11.Uit mijn onderzoek daar blijkt dat Erica Medrano een ander meisje was. Ze geeft aan dat ze inderdaad in Nederland is geweest, maar dat ze geen Zoicite kent! Ook haar vader en moeder kennen geen Zoicite of Rust zeggen ze. Maar als ik Erica confronteer met de naam Zoicite op de postkaart die ze aan die Canadees had gezonden, bevestigt ze dat ze die naam op internet had gebruikt. Dat is te toevallig allemaal. Dus ze liegt over die naam. Ik weet dat Zoi, de dochter van Rust haar had gevraagd om met mij te gaan praten. Immers die wilde beslist weten waarom ik niet haar vader had geholpen. Ze was 14 jaar in 196/97 dus kon zelf niet gaan. Erica durfde niet mij te vragen, maar kwam wel aan de deur met haar tekeningen. Maar stelde geen rechtstreekse vragen. Ze geloofde het wellicht niet? Ze ontkende mij te kennen of ooit van mij gehoord te hebben. Wat nooit kan als ze de dochter van Rust, Zoicite van school kende. Kortom Erica durft het niet toe te geven, dus het kan zijn, dat Rust het ook niet meer durft toe te geven? Angst voor de Nederlandse druk op hem? Wellicht ook al via de Amerikaanse overheid?

Uit mijn onderzoek weet ik inmiddels dat Rust daar met zijn gezin gewoond heeft in Rangerville, net ten westen van Harlingen Texas. Ze hadden daar een huis, dus dat was eenvoudig na te gaan. Hij was manager bij Sears en ze hebben Harlingen in 1996 verlaten. Nog niet bekend waarheen.

Ik weet nu dat zijn dochter Zoi in 1998/99 zelf naar Drachten is gekomen en met mij heeft gesproken. Ze heeft toen wel vernomen, dat ik degene was die haar vader en moeder bij elkaar wist te brengen en amnesie had.

Ook weet ik nu dat het verhaal van zijn (onschuldig!) ontslag op staande voet in 1987, door de rechtszaak van Baker Bros Boston tegen hem en de militaire inlichtingendienst, en zijn latere rehabilitatie rond 1993, in de ‘Valley Morning Star’ heeft gestaan. Het was groot nieuws daar toen. Iedereen wilde plotseling met hun spreken. Dat bewijst ook alweer mijn gelijk dus. Maar als mensen nu nog steeds dit willen ontkennen, zijn ze achterlijk. Mijn gevecht tegen het onbekende is feitelijk een gevecht tegen ‘achterlijkheid’. Opzettelijke onnozelheid zou je het ook wat netter kunnen noemen.

Meer later….

Hans Smedema Copyright 2007 Hans Smedema Drachten, Nederland

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.