Minister van Justitie en Veiligheid Prof. Dr. Mr. F.B.J. Grapperhaus

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Minister van Justitie en Veiligheid
Prof. Dr. Mr. F.B.J. Grapperhaus

C.C.: Vaste Commissie Justitie 2e en 1e Kamer

Alle drie bevestigden correct ontvangst. Maar alleen Vaste Commissie 2e Kamer gaf schriftelijk reactie dat men het voor kennisgeving had aangenomen en dus niets doet om hier een eind aan te maken, en vooral het Nederlandse Volk voor deze volstrekt unieke gruwelijke zaak met zware mind control en corrupte psychiaters met regelmatig drogeren en hersenspoelen door martelen, te waarschuwen. Blijkbaar is het niet ernstig genoeg?

Zie ook eerdere post uit 2014 met dezelfde eis, maar nog zonder lopende UNCAT procedure.

https://hanssmedema.info/dutch-minister-injustice-pay-15-million/

Betreft:

 • Ik eis dat er nu eindelijk sinds 2000 of feitelijk 1972 recht wordt gedaan in deze zaak! Waarom ben ik De Facto Stateless!
 • Eis tot vervolging alle betrokkenen bij deze Hans Smedema Affaire!
 • En direct stoppen Koninklijke Doofpot en Samenzwering met zware Mensenrechtenschendingen waarvan uw Ministerie/AIVD heimelijk en achterbaks is belast met de kwaadaardige uitvoering sinds rond 1972/75 met gruwelijke gevolgen.
 • Zie in dat verband ook  Asylum request in 2009 A 087-402-454 Miami Florida Immigration Court Judge Rex J. Ford met 7 maanden onschuldige detentie, in 2013/14 Texas met 2,5 maand detentie en 2016/17 San Diego California met 5,5 maand detentie! totaal dus 15 maanden! Door uw ministeries kwaadaardige weigering te stoppen!
 • Zie ook lopende UNCAT procedure Amerikaanse klacht tegen de zware mensenrechtenschendingen door Nederland tegen onschuldig weerloos burger Hans Smedema en het daarbijbehorende onderzoek dat Nederland of UNCAT in maart/mei 2017 eindelijk is gestart. Na het mij sinds 2000, dus 17 jaar lang kwaadaardig(onverschillig tegenover zwaar onrecht) te weigeren!
 • En recent mijn 13 maanden onschuldige detentie 2017 op P.I. Schiphol en P.I. ZuyderBos Heerhugowaard tot 5 april 2018 wegens zogenaamde belediging van verkrachter en parttime medewerker Justitie/AIVD drs. Jaap J. Duijs Drachten die ondanks veel bewijs en getuigen van uw Ministerie mag liegen en bedriegen in zijn aangiften tegen mij dat hij nooit seks heeft gehad met mijn weerloze vriendin, vrouw en inmiddels door uw samenzwering, ex-vrouw.
 • In totaal heb ik dus 15+13+1=29 maanden in detentie moeten doorbrengen als onschuldig slachtoffer vragend om informatie en een justitieel onderzoek!

 

El Albir, Spain, 26 september 2018

Excellentie, Geachte heer Grapperhaus,

Eis tot vervolging alle betrokkenen door o.a. zware mensenrechtenschendingen inzake Hans Smedema Affaire!

U bent al lang op de hoogte van deze gruwelijke zaak die alleen maar erger en erger wordt wegens gebrek aan daadkracht en ethisch denken bij uw Ministerie, huidige en eerdere Kabinetten, en Koninklijk huis. U moet zich immers nu verdedigen tegen de klacht door Amerika ingediend bij hoogstwaarschijnlijk UNCAT waar mijn zaak inderdaad thuishoort. Als Nederland een echte rechtsstaat zou zijn geweest, dan zou U onmiddellijk alles hebben erkend en er alles aangedaan om verder onrecht te voorkomen. Maar blijkbaar is dat niet het geval want UNCAT loopt nog steeds, door blijkbaar opzettelijke traineren vanuit uw Ministerie.

In eerdere brieven met o.a. uw Ministerie sinds 2000, maar ook CTIVD in 2008  heb ik al aangedrongen op vervolging na onderzoek, en vooral stopzetten van deze doofpot en samenzwering. CTIVD heeft dat ethisch correct verzocht, maar kwaadaardige politici en bestuurders Kabinet Balkenende hebben dat blijkbaar geweigerd. Hoewel mij 5 miljoen werd geboden onder geheimhouding restricties in 2003 en 2004, dus dat was al goedgekeurd.

Maar ik herhaal die eis hier voor alle zekerheid nog een keer!

Ik eis dat alle Nederlandse betrokkenen bij de zware mensenrechtenschendingen en andere misdrijven strafrechtelijk worden vervolgd! Ik verzoek U daartoe contact met mij op te nemen voor een lange lijst die mij al bekend zijn.

Graag hoor ik van U of en wanneer deze doofpot is stopgezet, of U tot vervolging overgaat, en eis ik publicatie van de bijbehorende stukken. Transparantie! Minimaal wil ik over deze documenten en het volledige dossier kunnen beschikken.

Voor alle duidelijkheid ik heb nooit toestemming gegeven voor een doofpot of het mij/ons afnemen van onze burger- en mensenrechten! Ook wilden wij natuurlijk eigen kinderen en niet van drie verschillende verkrachters! Mijn vrouw ook niet. Het geven van mijn burgerrechten aan een gewetenloze broer of familie is ook NOOIT door mij gedaan. Als die er zijn berusten die op o.a. fraude, drogeren, mind control en valsheid in geschrifte van o.a. mijn broer mr. Johan Smedema Gennep en o.a. prof. dr. Onno van der Hart.

Beschuldigingen!

Ik beschuldig uw Ministerie en Kroon/regering van sinds 1972 handelen omgekeerd aan de missie met zware kwaadaardige mensenrechtenschendingen zoals:

 1. Mijn/ons leven door blijkbaar mijn corrupte broers laten besturen en totaal vernietigen zonder mij daarover te informeren en met blijkbaar heimelijke zittingen buiten mij/ons om o.a. in Zwolle
 2. Het inzetten en omkopen van de huidige prof.dr. Onno van der Hart UU en prof. dr. Robert van den Bosch UMCG die blijkbaar mij en mijn vrouw mochten conditioneren door martelen(getuige bekend) zodanig dat wij alle misdrijven vergaten en dus nooit aangifte konden doen of ons tegen de vele verkrachters zoals o.a. uw vriendje informant Justitie/AIVD drs. Jaap J. Duijs een topcrimineel, verdedigen.
 3. Het Koninklijk huis in drie generaties in gevaar brengen door deze doofpot gebaseerd op fraude en drogeren niet tijdig te stoppen en zelfs in 2000 nog erger te maken door mij cruciale informatie te onthouden en AIVD meer en meer mensenrechtenschendingen te laten uitvoeren blijkbaar zonder enige effectieve controle.
 4. Tegenover mijn Amerikaanse vriend Al Rust en Justitie Amerika in 1987 nota bene liegen dat er GEEN dossier over mij en mijn vrouw bestond! Terwijl hij na 10 jaar creperen in 1997 met een kopie van die file in hoger beroep zijn zaak alsnog won en 1 miljoen schadevergoeding kreeg! Kwaadaardig handelen!
 5. mijn verbod tot doen van aangifte en zelfs politie verbieden om proces verbaal op te maken van mijn vele schriftelijke aangiften! Daarbij dus de Politieorganisatie in een negatieve situatie brengend! Mijn neef Jack uit Duiven werd zelfs ontslagen uit Rijkspolitie toen hij melding maakte wegens zogenaamde ongeoorloofde inmenging, terwijl ik hem daar om had verzocht.
 6. geen enkele verdediging toegestaan tijdens rechtszaken tegen mij door uw vriendje informant drs. Jaap J. Duijs Drachten politierechter in 2009, Hof Arnhem 2011/12 en meervoudige strafkamer 2015/16. Dus was ik en ben ik in Nederland kansloos doordat het Koninklijk huis rond 1975 blijkbaar mijn burgerrechten heeft afgenomen!
 7. geen onderzoek toegestaan door politie/OM, zelfs een al gestart onderzoek naar de verkrachting van mijn weerloze vrouw op 12 januari 1991 door OM Leeuwarden waarnemend hoofdofficier justitie mr. Ruud Rosingh werd door uw Ministerie verboden en gestopt. en werd zelfs NOOIT gehoord! Hoogstwaarschijnlijk om het achterlijk onnozele Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te behoeden? Alle dus (corrupte) ambtenaren moeten daaraan meewerken? Leve de Republiek!
 8. mij door AIVD inzet leraar frans Jaap Duijs met nota bene microfoon in onze woning en als directeur IHN Leeuwarden in te telefoon op mijn bureau, maar ook door anderen, psychiatriseren en als gek neerzetten door alle bewijzen en medische dossiers te manipuleren en vervalsen.
 9. Een rapport UMCG dat mij niets mankeerde verdween overal en werd vervangen door vervalste Delusional!
 10. intimideren en misleiden van advocaten zodat ik geen effectieve rechtsbijstand kreeg
 11. weigeren van cruciale informatie over de doofpot en samenzwering zodat ik mij niet kon verdedigen
 12. geen recht op krijgen eigen kinderen door het feit dat ze van drie verschillende verkrachters zijn te verbergen,
 13. alsmede DNA-vaderschapstest via uw verkrachter en AIVD/Justitie betaalde vriendje medewerker Jaap Duijs sluw door onze kinderen zelf laten vervalsen
 14. voor mij verborgen houden dat ik al in 1972 onvruchtbaar gemaakt was, en het feit dat dat rond 1998 ook weer heimelijk(!) is hersteld
 15. voor mij verborgen houden dat ik sinds september 2003 met medewerking AIVD/Jaap Duijs heimelijk antipsychotium kreeg toegediend verborgen als een baby aspirine 100 mg met als direct gevolg volledige arbeidsongeschiktheid en verlies inkomen 145.000 euro per jaar jan 2004.
 16. Serie Verkrachter Jaap Duijs/AIVD documenten en emails laten onderscheppen afgedwongen door secretaris Medisch Tuchtcollege Groningen via zijn mind control over mijn weerloze vrouw, die mijn stellingen zouden bewijzen!
 17. Mij daardoor dwingen uit Nederland te vluchten naar Spanje(exile) en drie keer asiel aan te vragen in Amerika met in totaal 15 maanden onschuldige detentie als volkomen onschuldig slachtoffer tussen asielzoekers! Gruwelijk voor een al zwaar getraumatiseerd slachtoffer. Zware gruwelijke traumatisatie. Geen enkele hulp of mededogen vanuit Justitie!
 18. etc. Zie mijn zeer gedetailleerde blog hanssmedema.info met alle gegevens en dossier voor zover mij bekend. Zeer transparant en integer in tegenstelling tot uw ministeries achterbakse gewetenloze opstelling tot op heden.
 19. U hebt geen actie ondernomen toen ik 13 maanden onschuldig vastzat in P.I. Heerhugowaard! Terwijl dus de UNCAT procedure al was gestart door President Obama en Justitie Amerika! Gewetenloze kwaadaardige opstelling! De laffe Koning Willem Alexander na drie generaties bedrog stond ook niet buiten met een bord ‘Free Hans Smedema!’ of ‘Justice for Hans Smedema!’ Meedogenloos en gruwelijk.

Justitie/FBI Amerika ook verzocht om alle betrokkenen te vervolgen indien mogelijk

Die eis tot vervolging heb ik op 4 september 2018 herhaald tegenover Amerikaanse Department of Justice/FBI.

Ook heb ik Amerika al in 2009 tijdens de zittingen wegens mijn asielaanvraag A 087-402-454 tegenover rechter Rex J. Ford gevraagd om alle betrokkenen te vervolgen met uitzondering van Amerikanen. Die immers door Nederland gruwelijk zijn bedrogen en misleid. Alle gemaakte kosten door Amerika zullen door mij uit de schadevergoeding en/of andere inkomsten worden vergoed met een bonus van 100% wegens het grote risico dat er geen schadevergoeding komt door het corrupte handelen door de Staat Nederland in deze gruwelijke casus.

Zo moest mijn Amerikaanse vriend Al Rust eerst bijna tien jaar creperen, na onschuldig ontslag militaire inlichtingendienst door liegen van uw Ministerie dat er GEEN dossier over mij en mijn weerloze vrouw zou zijn, maar won hij in 1997 zijn zaak met een kopie van die volgens u niet bestaande file! Dus dat uw Ministerie het met de waarheid niet zo nauw neemt, zelfs ronduit liegt en bedriegt, maakt deze zaak extra kostbaar en gevaarlijk voor alle wel eerlijk betrokkenen.  Dus is dubbel vergoeden gerechtvaardigd. Naast natuurlijk de andere schadevergoedingen die nog benoemd zullen worden in een later stadium. We praten hier inmiddels over tientallen miljoenen!

Bewijzen en betrokkenen

Voor alle bewijzen en alle betrokkenen kunt U het beste contact zoeken met asielrechter Rex J. Ford Miami Krome case 087-402-454, die U verder op weg kan helpen. Zij hebben in tegenstelling tot uw blijkbaar kwaadaardige Ministerie, na drie keer verzoek om asiel tegen uw vervolging, onderzoek en juridische bijstand, wel op mijn verzoek onderzoek gedaan en in de loop der jaren vele bewijzen van de zware mensenrechtenschendingen tegen mij en mijn weerloze vrouw verzameld.

Kosten vergoeden

Mij lijkt dat het Nederland zou sieren, om dan ook direct de door Amerika gemaakte kosten minimaal al vast een keer te vergoeden! Ik heb toegezegd twee keer, maar dat kan dan later wel als de totale vergoeding van tientallen miljoenen definitief is vastgesteld!

Ook zou het Nederland sieren indien U direct mij een voorschot van minimaal 1,5 miljoen euro belastingvrij op de later nog nader te bepalen schadevergoeding overmaakt. U kunt daarvoor het bij de belastingdienst bekende bankrekeningnummer gebruiken. Het zou heel erg leuk zijn om dat geld al volgende week op die rekening te zien staan! Ik wacht met grote spanning of jullie kwaadaardig(onverschillig tegenover onrecht) blijven doorgaan, of toch eindelijk het advies uit 2004 van CTIVD rechter eindelijk en veel te laat opvolgen?

In september 2003 via mijn zakenvriend ir. Klaas Keestra (en op 12 augustus 2004 via Minister Veerman in Groningen) kreeg ik het aanbod van maximaal 5 miljoen met zware kwaadaardige geheimhouding restricties! Die nog veel meer onbeschrijfelijk lijden van onschuldige meisjes en ouders tot gevolg zou hebben gehad. Zeer onethisch en kwaadaardig dus. Maar er ligt dus al een politiek besluit van MP Jan Peter Balkenende om 5 miljoen beschikbaar te stellen, dus 5 miljoen alvast overmaken is nog veel aardiger. Dat is dan tbv mijn Stichting in Amerika en dus voor vergoeden Amerika. Alvast ook dank daarvoor! Zie post

Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

Ik kan dat geld vervolgens gebruiken voor wat achterstallige belastingen en vooral aanvulling pensioen van mij en mijn ex-vrouw wat veel te laag is door uw kwaadaardige doofpot en samenzwering!  Wij leven al sinds 2013 van de beslagvrije voet door het betalen van in totaal 15000 euro aan uw kwaadaardige ‘AIVD-vriendje’ drs. Jaap J. Duijs en anderen! Ook kan ik dan wel mij verdedigen bij toekomstige rechtszaken tegen de verkrachter en Justitie/AIVD informant drs. Jaap J. Duijs uit Drachten die zich beledigd voelt. Jullie corrupte verkrachters vriendje ludiek gesteld die door jullie wordt beschermd tegen vervolging en in 1977 al 100.000 gulden kreeg voor aankoop grond naast ons en maandelijkse toelage zodat hij vrijuit mijn weerloze zieke vrouw kon blijven verkrachten!

Maar alle schadevergoedingen en alle boek en filmrechten zijn door mij aan een Stichting/Foundation gegeven dan wel verkocht. Eerder bekend onder Panama Private Interest Foundation ‘Hans Smedema Amnesia Foundation’, of de juridische Amerikaanse opvolger. Dus dat voorschot is belastingvrij en behoort juridisch tot de Stichting. U kunt Rex Ford ook daarover wellicht om meer informatie vragen.

Vrijwaring Amerikaan Al Rust

Mijn Amerikaanse vriend Al Rust moest bijna tien jaar creperen en kreeg toen slechts 1 miljoen dollar betaald als schadevergoeding. Daartoe heeft hij gebruik moeten maken van een kopie van het door het laffe kwaadaardige Nederland(Uw Ministerie!) snel gewiste dossier over mij en mijn vrouw. Ik eis dat dat dossier openbaar gemaakt wordt en dat hij voor eventuele vervolging wegens het succesvol integere gebruik daarvan tijdens zijn zitting in hoger beroep, wordt gevrijwaard. Het is in het Nederlands maatschappelijk belang om dat dossier onmiddellijk vrij voor publicatie te geven!

Het Nederlandse volk heeft recht op informatie over kwaadaardig handelen door eerdere politici, ministers en criminelen. Om over het negatief betrokken Koninklijk huis nog maar even niet te spreken, dat komt later wel.

Obstructie van Recht

Uw Ministerie heeft zich kwaadaardig opgesteld in deze zaak van oplichting, valsheid in geschrifte, drogeren, martelen, verkrachtingen, moorden o.a. op buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde, 5 pogingen tot moord op mij, door obstructie van recht. Namelijk vervalsen medische files, aanzetten tot verbergen van bewijzen, intimidatie, achterhouden van documenten, onderscheppen van documenten door o.a. uw part time AIVD medewerker en blijkbaar goede vriend en verkrachter drs. Jaap J. Duijs Drachten. Hij wordt wel Koninklijk beschermd! Wij nooit!

Ik/Wij kregen slechts martelingen, verkrachtingen, heimelijke rape video’s, drogeren en mind control, brainwashing door de corrupte prof. dr. Onno van der Hart, vervalsen DNA vaderschapstesten,  en werden steeds overal tegengewerkt.

Eind 1991 werd snel even de WOB buiten werking gesteld als het Kon. huis betrokken is! Dus dan mag kwaadaardig gewetenloos handelen plotseling wel?

In het Engels noem ik uw Ministerie vaak ‘Dutch Ministry of (In)Justice!’

Zo volstrekt uniek en gruwelijk dat Amerika 5 gronden voor asiel vond!

Zonder enige twijfel is deze zaak door gebrek aan ethisch denkvermogen en ronduit kwaadaardig handelen door de Staat der Nederlanden uitgegroeid tot de grootste bekende samenzwering tegen onschuldige slachtoffers in de Nederlandse geschiedenis!

Alleen vergelijkbaar, maar ernstiger dan de beroemde Franse Albert Dreyfus affaire met Emile Zola en zijn beroemde J’Accuse.

Ook in Amerika vond Judge Rex J. Ford en het Department of Justice dat er maar liefst 5 goede gronden waren voor asiel! Voorzover hun bekend ook al weer volstrekt uniek! Zie post

Unbelievable 5 grounds for asylum according to Judge Rex. J. Ford Miami court Florida!

Behoorlijkheidswijzer Nederland

Ik heb al veel eerder uw ministeries kwaadaardige handelen getoetst aan de behoorlijkheidswijzer. Gruwelijk! Ik volsta hier slechts met de verwijzing.

Zie post Behoorlijkheidswijzer!

Vergelijking beroemde Albert Dreyfus Affaire

Deze zaak is veel ernstiger dan de beroemde Albert Dreyfus Affaire! Zie post

Dreyfus- versus Smedema-affaire!

Om deze brief niet nog langer te maken laat ik het voorlopig hierbij.

Hoogachtend, in blijde verwachting iedere dag naar mijn Rabobank rekening kijkend voor de 1,5 of misschien wel 5 miljoen euro, teken ik,

gezien uw nog relatief recente aanstelling met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

Carrer Manuel de Falla 4, Ap. 2-B

03581 El Albir

Alicante, Spanje