Eis Ministerie Financiën stopzetten beslag AOW!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Eis Ministerie Financiën stopzetten beslag AOW!

Het Ministerie van Financiën weigert stopzetten alle vorderingen en andere vervolgingen zoals met name door Ministerie Justitie en Veiligheid/AIVD zoals verwoord in United Nations Convention Against Torture and other Degrading Treatment! UNCAT.

Weigering en sluw ontwijken!

Hier het antwoord via(!) Staatssecretaris Financiën Meno Snel dat de essentie sluw ontwijkt!

Tenslotte merk ik nog op dat het ministerie van Financiën niet bekend is met een eventuele lopende procedure bij de Verenigde Naties in uw dossier.

Cruciale fouten

  • Het gaat er niet om of er wel of niet iets bekend is in mijn dossier bij Justitie, maar om het feit dat er direct een onderzoek moet worden opgestart! Al in 2000 toen ik voor het eerst melding maakte bij politie FRiesland/Leeuwarden. Justitie had moeten erkennen dat er bij AIVD een groteske zaak tegen mij als slachtoffer loopt.
  • En ik maak in mijn brief uitdrukkelijk melding van het feit dat Min. Justitie alle feiten rond deze grootste samenzwering kent via AIVD. CTIVD heeft daar de bewijzen van via onderzoek op mijn verzoek in 2008.

Zie mijn eisen in onderstaande brief!

Artikel 13 UNCAT stelt namelijk dat iedere vordering, vervolging of wat dan ook maar direct moet worden gestopt zodra iemand daarop een beroep doet!

Er had/dient direct een onafhankelijk onderzoek gestart te worden! Maar hier ontwijkt Minister Wopke Hoekstra/Meno Snel het verplichte onderzoek en dus ook het verplichte stopzetten beslag AOW! Immers betalen is mij onmogelijk gemaakt door de zware onrechtmatige vervolging en mensenrechtenschendingen door Kon. huis, Ministerie Justitie en AIVD zelf sinds 1972!

Miljoenenschade! En in totaal nu 29 maanden(zogenaamde belediging verkrachter AIVD’er Jaap Duijs) volkomen onschuldige detentie omdat ik misdaden/feiten vermeld op mijn blog! In opdracht van een speciaal Koninklijk decreet Koningin Juliana rond 1976 die nota bene het Ministerie van Justitie rond 1975 met de uitvoering belaste om GEEN veiligheid te bieden aan het zwaar mishandelde echtpaar Hans en Wies Smedema en iedere vervolging van verkrachters en medeplichtigen onmogelijk te maken! Ook rond september 2008 gehersenspoeld in Catral waar oud politierechercheur Ad met zijn dienstpistool de corrupte prof. dr. Onno van der Hart en AIVD verkrachter Jaap Duijs moest wegjagen nadat hij martelen had geconstateerd. Op 20 mei 2010 werd ik weer door AIVD gehersenspoeld in Benidorm door hetzelfde koppel! Mentaal kapot gemaakt met zware mind control.

UNCAT

Article 13

Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.

Article 14

1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.

2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.

Brief eis stopzetting beslag Min. Financiën

Ministerie van Financiën

T.a.v. Minister mr. W.B. Hoekstra

Postbus 20201

NL 2500 EE Den Haag

Hollanda

El Albir 30 november 2018

Betreft: Hans Smedema BSN 784.30.410

Eis tot direct stopzetten vordering belastingdienst conform UNCAT art. 13, direct compenseren door 1,5 miljoen voorschot conform art. 14, en conform art. 16 in het algemeen. Volgens mijn informatie loopt er een procedure door Amerika tegen Nederland over mij en mijn Asielverzoek A 087-402-454, bij UNCAT of als speciale gelijkwaardige procedure bij UN Human Rights.

Geachte heer/Excellentie mr. W.B. Hoekstra,

Bijgaand een kopie van mijn brief aan Belastingdienst Heerlen ivm een vordering en bepalen beslagvrije voet. Met daarin ook de klacht en eis tot stopzetten invordering zoals hierboven al genoemd. Ik leef al sinds 2013 van de beslagvrije voet als direct gevolg van een door het Ministerie van Justitie uitgevoerde doofpot affaire waarbij mijn normale burgerrechten mij blijkbaar zijn ontnomen door speciale decreet of ruling Koningin Juliana rond 1975.

Schade beloopt in de miljoenen. Er is sprake van zware vervolging door Nederland waarbij ik wordt tegengewerkt door o.a. AIVD. Drie keer asiel gevraagd in Amerika en in totaal 15 maanden detentie. Daarna volkomen onschuldig als slachtoffer intotaal 14 maande wegens belediging verkrachter van mijn vrouw. Terwijl mij het doen van aangifte blijkbaar is verboden.

Ik eis dus dat U deze invordering direct stopzet conform art. 13 en in de Ministerraad een besluit neemt om conform art. 14 direct mij deels(!) compenseert door een voorschot(!) van 1,5 miljoen euro op een veel grotere schadevergoeding aan mij over te maken.

Het Ministerie van Justitie heeft alle benodigde informatie en documenten. Ook Amerika heeft alle bewijzen en de lopende UN Human Rights procedure.

Bij voorbaat dank,

ing. Hans Smedema