image_pdfimage_print

Statement Hans Smedema zitting meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden 4 aug 2016

Statement Hans Smedema zitting meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden 4 aug 2016

Doofpot Hans Smedema Affaire, of Dutch Queengate!
Doofpot Hans Smedema Affaire, of Dutch Queengate! Vogelvrij verklaard!

Betreft parketnr: 18/012870-15 zitting 4 augustus 2016 om 15.00 uur Zaailand 102, Leeuwarden.

(Reactie op Post: Oproeping 4-8-2016 meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden! Kreeg op 2 sept. vonnis voor 10 maanden met 6500 euro voor de verkrachters!)

Zoals u inmiddels bekend, is is het mij onmogelijk om ter zitting in persoon te verschijnen. En wel om de volgende combinatie van redenen:

 1. Geen geld meer om te vliegen en reizen. Ik leef nog net van een creditcard als gevolg van jullie corrupte optreden als rechtbank Leeuwarden en Hof Arnhem in de hieraan voorafgaande zittingen van de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen. Een U wel bekende kwaadaardige collega die ook al onverschillig stond tegenover zwaar onrecht. Gescheiden en zonder enig vermogen, zelfs geen auto meer. Weerloze bedrogen ex-vrouw in de bijstand door jullie morele corruptheid bij Rechtbank Leeuwarden.
 2. Geen enkele verdediging is ooit toegestaan! Uit de eerdere zittingen is gebleken dat een eerlijke rechtsgang in Nederland niet is toegestaan! Hoogstwaarschijnlijk door een vals beroep op de staatsveiligheid wegens betrokkenheid Koninklijk huis bij deze grootste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis.
 3. Het is mij sinds 2000 verboden om aangifte te doen met officieel proces verbaal tegen verkrachters en medeplichtigen. Het is ook politie en OM verboden om onderzoek te doen. Weer is vals beroep op staatsveiligheid door Ministerie van Justitie in opdracht Koninklijk huis en/of Kroon waarschijnlijk de reden.
 4. Geen juridische bijstand! Geen enkele advocaat durft het tegen de staatsveiligheid en laffe Koninklijk huis op te nemen. Of het is heimelijk voor mij als slachtoffer verboden. Zelfs mr. A. Bram Moszkowicz kreeg voor slechts 10.000 euro geen enkel onderzoek of getuige a decharge voor elkaar.  Wat corrupt en onrechtmatig is. Dus zijn advocaten hier zinloos en zelfs negatief, want het argeloze onnozele volk denkt dan foutief dat er wel verdediging en juridische bijstand is geweest. Wat juist NIET zo is.
 5. Achterhouden van cruciale gegevens en bewijzen. Zowel ikzelf als mijn vrouw worden collectief bedrogen doordat jullie als rechters hele dossiers voor ons, maar vooral ook voor het hele Nederlandse volk verborgen houden tijdens zittingen. Kan zijn dat advocaten dat onder geheimhouding wel in mogen zien? Dat de staatsveiligheid achterbaks in het geding is wordt ook verzwegen, want dan kon ik zo asiel krijgen!
 6. Aanhouding en gevangenis, zoals al is gebeurd in september 2013, is zonder enige verdediging mogelijk. Terwijl als ik hier in Spanje blijf, er nog enige bescherming is doordat een Spaanse rechter over de uitlevering naar Nederland moet beslissen. Wat geweigerd zou moeten worden omdat immers er in Nederland GEEN sprake kan zijn van een eerlijke rechtsgang.

Kortom verder meewerken aan deze corrupte gang van zaken is voor mij gevaarlijk en af te raden. Ik heb dus besloten om verder helemaal niets meer te doen. Behalve dan via mijn blog het Nederlandse en Amerikaanse volk op de hoogte te houden van deze gruwelijke zaak.

Ik vermoed dat een derde asiel aanvraag tegen de gruwelijke orwelliaanse vervolging door Nederland, in Amerika of in Duitsland waarschijnlijk het beste is om een oplossing te forceren. Ik wacht uw hoogstwaarschijnlijk opnieuw corrupte vonnis daarom eerst even af en kan dat dan mooi meenemen in mijn klachten.

Weer een boete te betalen aan de misdadigers? Net als eerder de 5400 euro die opliepen tot 7000 euro te betalen door ons als slachtoffers aan de verkrachters en zelfs vader kind door inhouding op onze AOW! Huiveringwekkende corrupte schoften zijn jullie daar.

Eerst onrechtmatige doofpot stoppen!

Zolang de doofpot door de Kroon in stand wordt gehouden kan er nooit sprake zijn van een eerlijke rechtsgang en dus zou u zich of onbevoegd, of op grond van geen eerlijke rechtsgang, mij direct onschuldig moeten verklaren. Nog beter een zwaar parlementair onderzoek bevelen.

Deze zaak is vergelijkbaar met de beroemde Franse Dreyfus of Russische Sergei Magnitsky affaire waar ook de staat zelf verraad pleegde.

Getuigen zware onrechtmatige doofpot

Ik ga ervan uit dat u als rechters natuurlijk op de hoogte bent van mijn gelijk in deze zaak en dat u dus weet dat de drie kinderen helemaal niet van mij zijn. Ook dat u dus op de hoogte bent van de gruwelijke doofpot tegen mij met het valse beroep op de staatsveiligheid. Feitelijk ben ik rond 1973 vogelvrij verklaard en beslissen andere lieden over ons leven!

Dat kan later tegen u gebruikt worden omdat u daarmee mijn/onze mensenrechten zwaar hebt vertrapt. U bent dan schuldig naar internationaal recht aan medeplichtigheid aan fraude en zware mensenrechtenschendingen.

Toch noem ik zekerheidshalve nog even de beste getuigen die u zo kunnen verklaren dat er inderdaad sprake is van een zware onrechtmatige doofpot.

 1. Mijn Rotary vriend mr. Ruud Rosingh, destijds in 1991 waarnemend hoofd officier justitie die immers zijn onderzoek naar de verkrachting van mijn vrouw vanuit Justitie Den Haag moest stopzetten.
 2. Zedenrechercheur Voshol en mijn Rotary vriend Peter Slot destijds in 2000 Manager Politie Friesland die GEEN onderzoek mochten doen vanuit Den Haag.
 3. Zedenrechercheur Haya Bruinsma polite Drachten en Manager Oscar Dros die vanuit Justitie Den Haag geen proces verbaal mocht opmaken in 2004 en geen onderzoek mocht doen naar de vele verkrachters.
 4. Minister Veerman die op 12 augustus 2004 speciaal naar Groningen kwam met het afkoop bod van 5 miljoen met bepaalde geheimhoudingsrestricties, nadat ik door zakenrelatie ir Klaas Keestra, Vice President NOM, daarvoor werd benaderd. Dus was hele Kroon van het voorstel op de hoogte, want minimaal ministerraad(MP JanPeter Balkenende) moest toestemming voor die 5 miljoen geven.
 5. CTIVD rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam. In 2008 bevestigde deze de gruwelijke doofpot en drong bij de corrupte MP JanPeter Balkenende aan op direct stopzetten! Wat de schoft weigerde samen met rest Kroon! (later toegevoegd)
 6. De Spaanse Minister van Justitie die in 2010 op 20 mei in Benidorm de lokale politie opdracht gaf om mij NIET te beschermen tegen drogeren en urenlange zware hersenspoeling en wellicht moordaanslag. Met getuigen en Belgische onderzoeksrechter ook betrokken. Wat corrupt op verzoek  Ministerie Justitie Hirsch Balin en MP Jan Peter Balkenende is uitgevoerd om mij buiten gevecht te stellen.

Kortom u kunt ook zonder mij voorlopig wel vooruit met onderzoeken en horen van deze perfecte getuigen, tenzij u weer onrechtmatig en kwaadaardig wilt handelen. Dan hoor ik dat wellicht nog wel eens? Zonder advocaat geen vonnis en geen stukken? Sluw allemaal. Zonder advocaat is ook geen hoger beroep mogelijk, dus uw vonnis is definitief.

Vrijspraak

De ondergeschikte huidige zaken van serieverkrachter drs. Jaap J. Duijs en Bart van Someren die hier in deze zaak nog spelen zijn daarmee ook opgelost. Ik ben gezien de doofpot verplicht om mijzelf en mijn vrouw te verdedigen en dus is er sprake van zelfverdediging en schulduitsluitingen als eerder genoemd in de vele stukken. Ik publiceer slechts de waarheid, wat nooit smaad of laster kan zijn. Bovendien moesten juist zij eerst vervolgd worden voordat deze zaak kon spelen(art. 265?).

Verkrachter drs. Jaap J. Duijs
Verkrachter drs. Jaap J. Duijs

Jaap Duijs, de Vaginajager en maagdenplukker doet valse aangiften die NIET onderzocht (mogen) worden in opdracht Min. Justitie zelf die de uitvoering van deze doofpot heeft in opdracht Koninklijk huis! Hij heeft bij mijn weerloze ontoerekeningsvatbare vrouw een vrucht verwekt(had wekelijks seks met haar) terwijl hij liegt nooit seks met haar te hebben gehad. In de bijlage ‘Het monster van Drachten’ zijn al zijn criminele gedragingen met vooral minderjarige meisjes beschreven. Mind control na drogeren is zijn methode. Hij kon als de meester van mijn weerloze vrouw haar in haar extra emotionele persoonlijkheid alles opdragen en laten doen en ze weet er achteraf niets meer van in haar normale persoonlijkheid. Hij werkte als betaalde informant voor justitie om ons te bedriegen en de doofpot in stand te houden en had zelfs een microfoon in onze woning. Dat hij ging wonen als onze overbuurman is zelfs vooraf gepland. Hij wordt ook beschermd door zijn vriendin Sylvia te Wierik die hem gratis in beslag genomen drugs gaf om de vaak minderjarige meisjes te kunnen verkrachten na drogeren, daarvoor inmiddels corrupt beloond en gepromoveerd tot districtschef Politie Drachten.

Bart van Someren is schuldig aan corrupt handelen door mijn stellingen en aangifte te negeren en weigeren, wat ik heb gepubliceerd gezien de doofpot en mijn frauduleuze aanhouding en maand onschuldig in P.I. Ter Apel. Dat is mijn goed recht, ook volgens asielrechter Rex J. Ford Miami Immigration Court destijds in 2009 al. Anders dan in het corrupte Nederland zijn in Amerika de rechters WEL onafhankelijk en integer!

Die bevestigde ook al dat onze drie kinderen NIET van mij waren, dus bewijs van mijn gelijk en deels van de zware doofpot.

Voorschot 5 miljoen!

Laffe en corrupte Prime Minister Mark Rutte
Prime Minister Mark Rutte

Ik zal de bij deze doofpot betrokken Minister President Mark Rutte nog even schrijven dat ik geen genoegen meer neem met een voorschot van 1,5 miljoen op mijn schadevergoeding, maar de al in 2004 door Kabinet Balkenende via Minister Veerman geboden 5 miljoen als voorschot op veel meer wil hebben om wat eerlijker machtsverhoudingen te creëren. Wellicht kan ik dan buiten Nederland een groot internationaal advocaten kantoor inhuren die niet bang zijn voor het corrupte laffe Koninklijk huis wat de oorzaak van alle orwelliaanse ellende is.

Jullie hebben collectief kans gezien om ons hele leven totaal kapot te maken en daarbij niemand van de daders en medeplichtigen te vervolgen. Mijn god wat haat ik jullie Nederlandse schoften daarvoor.

Ik hoop dat de Amerikaanse Global Magnitsky Act ook jullie zal treffen en nog voor enige gerechtigheid zal zorgen later.

Leuke dag verder,

ing. Hans Smedema, El Albir, Costa Blanca, Spain

Cami de la Cantera 84, 03581 L’Alfas del Pi, Alicante, Spain.

Bijlage: Het monster van Drachten

**************

Verzonden op 28 juli om 11.00 uur per email aan E. Smidt Rechtbank Leeuwarden. Op 5 Aug nog geen bericht of het is binnengekomen en mee doet, of hoe de zitting is verlopen. Uitstel? Over twee weken vonnis? En wanneer krijg ik dat hier in Spanje? Of helemaal niet? Zodra ik iets hoor zal ik het hier publiceren.

Oproeping 4-8-2016 meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden

Oproeping 4-8-2016 meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden

Doofpot Hans Smedema Affaire, of Dutch Queengate!
Doofpot Hans Smedema Affaire, of Dutch Queengate!

Pas vanmorgen 26 juli 2016 ontving ik de oproeping voor de al tweemaal uitgestelde zitting politierechter rechtbank Leeuwarden, van 4 juli om te verschijnen op 4 augustus 2016 voor nu de meervoudige strafkamer.

Hier de oproeping oproeping 4juli20164aug (1)

Dat is al volgende week!

Het betreft waarschijnlijk nog steeds de zich beledigd voelende verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten. De hoerenloper was nota bene betaalde en beschermde informant voor justitie met microfoon in onze meterkast en inzage in alle emails en telefoongesprekken. Zie mijn gedetailleerde huiveringwekkende laatste Post over hem:

Het Monster van Drachten! Top crimineel lid porno organisatie!

en natuurlijk de corrupte rechercheur Bart van Someren die mij het doen van aangifte weer weigerde, nadat ik al sinds 2000 vergeefs pogingen daartoe ondernam.

Voor de andere uitgestelde zittingen zie posts:

Politierechter 28-4-2015 Rechtbank Leeuwarden

Verzoek aanhouding zitting politierechter 24-8-2015!

Dagvaarding 24 augustus 2015 13.30 uur!

Geen advocaat mogelijk!

Maar dat er iets aan is toegevoegd is mogelijk denk ik, maar zonder advocaat kom je daar niet achter. Alleen een advocaat heeft toegang tot het dossier.

Gezien het feit dat ik sinds 2003 vergeefs om juridische bijstand heb verzocht en dat nooit is gegeven, doe ik ook geen moeite meer. Bovendien wordt door de rechters GEEN enkele verdediging toegestaan, dus waarom dan nog moeite doen? Alleen een parlementair onderzoek(Oosting?) kan deze zaak oplossen.

Zelfs mr. A. Bram Moszkowicz die nog wel het hoger beroep Hof Arnhem voor mij wou doen voor 10.000 euro, kreeg geen enkele verdediging voor elkaar en werd totaal kapot gemaakt.

Dus zinloos om in Nederland juridische hulp proberen te krijgen en ook hier in Spanje niet gelukt.  Alle slachtoffer advocaten weigerden ons hulp! Men gelooft het gewoon niet of zijn op de hoogte staatsveiligheid en weigeren daarom. Te ongelofelijk verhaal. Vele tientallen advocaten en hele kantoren weigeren zoals de laffe gebroeders Anker uit Leeuwarden. Zie Post

Fraude Anker Advocaten Leeuwarden!

Ik doe dus gewoon helemaal niets. Ook geen geld voor de reis er naar toe. En men kan mij dan zonder enig probleem gevangen zetten.

Als men mij hier in Spanje wil later arresteren en uitleveren, kan ik nog bezwaar maken en zal een Spaanse rechter naar de zaak moeten kijken.   Dus is er enige bescherming tegen de corrupte Nederlandse rechters.

Zal nog wel een briefje naar de griffie sturen en dat hier publiceren.

Corrupte politieke schijnzittingen!

Rechtbank is hier ook niet onafhankelijk, vermoedelijk door een vals beroep op de staatsveiligheid. Immers men weigert steeds alle getuigen en doodsimpele onderzoekjes zoals een dna-test wat mijn zaak in één simpele klap bewijst.

Ook is in Amerika tijdens mijn asielaanvraag in 2009 mijn zaak al WEL bewezen.

De drie kinderen zijn NIET van mij en dus is mijn vrouw ernstig ziek en ontoerekeningsvatbaar, en niet ik.

De doofpot wordt geleid vanuit het Ministerie van Justitie zelf, waarbij het OM en Politie geen enkel onderzoek mogen doen! Dus zware mensenrechtenschendingen tegen een weerloos bedrogen slachtoffer echtpaar, wat door de laffe Telegraaf weer voor het Nederlandse volk verzwegen wordt.

Mijn god wat een laf volk! Anne Frank herhaalt zich hier gewoon!

ing. Hans Smedema, El Albir, Spain.

Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!Unmaskthecorrupt

Ik werd via zakenrelatie benaderd door een Minister om te praten over het afkopen van deze zaak met bepaalde restricties!

Restricties die natuurlijk te maken hebben met geheimhouding van betrokkenheid Koninklijk huis bij de grootste samenzwering en doofpot uit de Nederlandse geschiedenis voor zover mij bekend dan.

Feitelijk hier gezien betrokkenheid Koninklijk huis dus niet het Kabinet, maar de Kroon zelf die dit aanbod bedacht hadden. Ze werden immers door mij meer en meer onder druk gezet en moesten cruciale beslissingen nemen in de doofpot. Maken we een deal met Hans Smedema, of gaan we voor meer liegen en bedrog, en houden daarbij mooi het Koninklijk huis en onze eigen kwaadaardige besluiten buiten beeld voor het Nederlandse volk?

Met name rapport omgekochte psychiater en mijn aangifte via politie Drachten en OM die bij Justitie Den Haag lag, vroegen om een cruciale beslissing. Zwaar dilemma voor de Kroon! Zijn we nu plotseling eerlijk en integer, of gaan we gewoon verder met liegen en bedriegen sinds 1973?

Gelukkig is bij mij alles gewoon volledig transparant, ethisch en dus voorspelbaar.

Alles, zelfs wat in mijn nadeel is publiceer ik open of deel het rechters gewoon eerlijk mee. Je zult niet snel iemand vinden die zo eerlijk, open en integer is als ik.

Voorgeschiedenis

 • Ik had mezelf op 14 januari 2004 arbeidsongeschikt verklaard gezien het liegen en bedriegen door de afgesproken Omerta en de doofpot.
 • Op 23 april 2004 doe ik weer(eerder april 2000 Voshol politie Leeuwarden) aangifte van deze gruwelijke doofpot en samenzwering bij Haye Bruinsma Politie Drachten. Deze stuurt het direct door naar officier justitie Leeuwarden mevr. Duijnhoven, die het direct doorstuurt naar Ministerie Justitie Den Haag. Pas eind september(dus NA POGING AFKOOP) krijgt OM en Politie Drachten bericht dat er geen officieel proces verbaal mag worden opgemaakt en dat er geen enkel onderzoek mag plaatsvinden op grond staatsveiligheid.
 • Ik moet voor arbeidsongeschiktheidsverzekering in opdracht Amersfoortse door drs. W.H.J. Mutsaers uit Haren gekeurd worden. Deze corrupte psychiater wordt omgekocht door geheime stasi afdeling ministerie justitie zelf met tonnen(miljoen?) om een vals rapport op te stellen en daarmee mij Hans Smedema buitenspel te zetten. Immers men kan dan net doen alsof ik gek ben geworden en alles wat ik stel negeren. Gesprekken vinden plaats op 29-7-2004 en 11-8-2004 in Haren. Rapport wordt uitgebracht op 24 september 2004 NA POGING AFKOOP en is gewoon karaktermoord. Mijn normale leven eindigt daarmee feitelijk, want ik moet plotseling als totaal onschuldig slachtoffer, als de dorpsgek door het leven. Zelfs mijn eigen vrouw met een dubbele persoonlijkheid, dus ernstig ziek, geloofd niet mij, maar politie en justitie. Zie J’Accuse psychiater drs. W.H.J. Mutsaers!
 • Veel eerder hebben prof.dr. Onno van der Hart en prof.dr. Robert van den Bosch UMCG beide ook mij laten hersenspoelen in 1975 en later, en na drogeren een cruciaal document afgeperst. Deze beide ook omgekochte heren(beide 1 miljoen volgens Jan van Beek uit Utrecht) willen natuurlijk ook beslist NIET dat het uitkomt, net als betrokken Ministers zoals Lubbers en later vele anderen. Zie Zware politieke samenzwering! (op 20 mei 2010 weer door Onno geconditioneerd in Benidorm met hulp Spanje!!! Veel getuigen waaronder gewaarschuwde lokale politie en zelfs Belgische onderzoeksrechter)

Dus allemaal cruciale zaken die zogenaamd(!) de eenheid Kroon, dus betrokken Koninklijk huis en Ministerraad in gevaar kunnen brengen. Dus staatsveiligheid in geding. Drogreden, want gevolg fraude en omkopen.

Dus moet er een poging gedaan worden om te zien of ik ook tot een deal bereid ben!

Zakenrelatie met contacten regering

Ik deed veel goede zaken met de NOM in Groningen,  Vice President ir. Klaas Keestra waar ik uitstekend mee kon opschieten. Hij studeerde in Wageningen en had veel contacten met Ministeries en regering voor grote miljoenen projecten. Men vraagt dus hem om eens met mij te praten en te zien wat ik weet en wat ik van plan ben. Ook of ik een deal zou willen maken. Zie eerdere opmerkingen daarover bij Zware politieke samenzwering onder 2004.

Tijdens een hele plotselinge lunch(haast dus) praat ik met hem heel open en eerlijk zoals altijd en hij vraagt of ik tot een gesprek en wellicht deal bereid zou zijn over deze zaak.

Ja, stel ik, praten kan altijd en als het heel open is en men mij verteld wat is gaande is, zou ik bereid zijn om mee te werken aan een oplossing. Dus heel aardig en oplossingsgericht van hem! Ben ik hem en betrokkenen in Kabinet(JanPeter Balkenende 2004) zeer erkentelijk voor.

Het had kunnen werken als ik niet zo zwaar getraumatiseerd was geweest door de Omerta en nog niet de kennis had van nu 12 jaar later.

Afspraak minister loopt mis

Op 12 augustus 2004 heb ik weer een plotselinge lunch met Klaas en wil hij dat ik direct daarna om 16.00 met Minister Veerman, een goede vriend van hem uit zijn studietijd in Wageningen, praat. Hij zal ons eerst voorstellen en ons dan even alleen laten. Hij belt ter plaatse met Veerman dat het door kan gaan.

Maar vreemd genoeg verdring ik alles en als we voor de deur van het restaurant staan wil ik niet met hem praten. Want wist niets meer van het gesprek over een mogelijke oplossing! Te zwaar getraumatiseerd op dat moment! Ik moest als slachtoffer alles zelf regelen! Normaal doet een advocaat of zo dat, want slachtoffer is veel te emotioneel betrokken.

Klaas begrijpt er helaas niets van! Veerman was speciaal voor mij gekomen, wel met als excuus iets anders in Groningen! Dat iemand zoiets kan vergeten of beter verdringen snapt geen mens. Het is immers net verteld en cruciaal!

Ik mis dus de kans om het op te lossen! Op dat moment was er nog een oplossing mogelijk geweest! Over bedragen werd nog niet gesproken.

Aanbod afkoop 5 miljoen met restricties

Een paar weken later vlieg ik met ir. Klaas Keestra en twee Rotary vrienden die piloot zijn met een vierpersoons vliegtuigje van Eelde voor een paar dagen naar Beaune in Frankrijk voor wijnproeven en zo. Maar Klaas spreekt weer speciaal zo geregeld met me alleen, en doet nu het voorstel met een bedrag van eerst 2 miljoen om het op te lossen. Maar ik weet in 2004 nog bijna niks en ben zwaar mentaal aangeslagen en zeg dat het me niet om geld gaat en niets te kunnen doen zonder eerst te weten wat er nou precies aan de hand is. Dan stelt hij dat het maximale bod 5 miljoen is en of ik daar over wil nadenken. Er waren natuurlijk wat restricties aan verbonden.

De 5 miljoen vond ik een net bedrag heb ik gezegd, maar moest eerst meer weten.

Maar weer verdring ik dit, want ben ook niet uit op geld en latere gesprekken lopen dus helaas weer fout.

Ik wist dit cruciale feit en aanbod veel eerder wel, maar vond het niet ethisch verantwoord om mijn zakenvriend hiermee te belasten. Maar nu ons leven totaal kapot is gemaakt, beide mentaal en financieel kapot, moet dit wel even gemeld worden voor het boek en de film later.

Jammer want achteraf was dit op dat moment de oplossing geweest. Toen 5 miljoen had ons in staat gesteld om goed verder te leven en ik had nog eigen kinderen kunnen krijgen.

Huidige situatie

Onder de huidige omstandigheden is dat veel te weinig. Immers ik ben gehersenspoeld op 20 mei 2010 door prof.dr. Onno van der Hart in Benidorm, totaal twee keer asiel met 28 en 10 weken detentie, en maand onschuldig vast P.I. ter Apel, jaren mentaal kapot gemaakt. Wij zijn door een hel gegaan! Meerdere landen zijn inmiddels betrokken, en lees mijn blog.

Nu gedwongen gescheiden en vrouw leeft van de bijstand en ik van mijn creditcard.

Dus nu kan het niet meer en zijn er ook andere slachtoffers. De bedragen als schadevergoeding zullen voor mij en anderen inmiddels tientallen miljoenen bedragen ben ik bang.

Maar er moet toch een oplossing gezocht worden!

Deze post had dus eigenlijk al in 2004 gepubliceerd moeten worden, maar ik had toen nog geen blog. Dus hierbij alsnog voor de analen.

ing. Hans Smedema, banneling in exile, El Albir, Spain