image_pdfimage_print

Dreyfus- versus Smedema-affaire!

Hier een analyse van de overeenkomsten tussen de ‘Dreyfus-affaire’ en deze ‘Smedema-affaire’!

 

Hier een link naar de Wikipediapagina over de beroemde Franse:  Dreyfus-affaire

In mijn Blog natuurlijk vooral bij Pages mijn nog lopende schandaal van de criminele overheidsorganisatie ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’.

Hier beide zaken vergeleken:

 • Dreyfus werd vals beschuldigd
 • Hans Smedema wordt vals beschuldigd van ‘gek-zijn’ en laster en/of smaad, zonder recht op het doen van aangifte tegen verkrachters!

en

 • Ferdinand Walsin Esterházy was een spion en de dader, waarvoor Dreyfus vals werd beschuldigd!
 • Mr. Johan Smedema uit Gennep is het brein achter deze samenzwering, samen met corrupte Justitiemedewerkers, prof.dr. Onno van der Hart en familieleden, en laten Hans Smedema vals en frauduleus beschuldigen!

en

 • Dreyfus werd onschuldig veroordeeld
 • Hans Smedema werd onschuldig veroordeeld voor ‘gek-zijn’ en wegens smaad!

en

 • Dreyfus veroordeling bleek achteraf gebaseerd op valse aangiften en verklaringen
 • Hans Smedema’s veroordeling is ook gebaseerd op valse aangiften, verklaringen en corrupte elementen binnen Min. van Geen-Justitie!

en

 • Dreyfus werd zijn baan afgenomen en gevangen gezet
 • Hans Smedema moest zijn positie opgeven door doofpot Justitie, zat al 6,5 maand vast in Amerika voor politiek asiel en zal nog worden gevangen gezet, enkel omdat hij zichzelf en zijn vrouw wenst te verdedigen tegen een laffe overmacht aan corrupte  overheidswerknemers incl. geheime dienst! Zijn Amerikaanse vriend Militaire CIA-Offcial Al Rust werd ook gevangen gezet en moest 10 jaar creperen om de corrupte lieden binnen Justitie, en het Nederlandse Koninklijk huis te beschermen!

en

 • Hoofd Inlichtingendienst Georges Picquart kwam achter de samenzwering tegen Dreyfus, gaf dit door aan zijn superieuren die het ook in de doofpot stopten en werd overgeplaatst!
 • Hoofd Officier Justitie Mr. Ruud Rosingh kwam achter de samenzwering tegen Smedema, start een onderzoek en werd door zijn superieuren gedwongen te stoppen en na weigeren, overgeplaatst naar Zwolle! Verkrachtingen van de weerloze vrouw van Smedema werden daarmee toegestaan door ‘Ministerie van Geen-Justitie’ en ‘Criminele organisatie Mengele’! Militaire CIA Official Al Rust kwam ook achter de samenzwering, werd onschuldig oneervol ontslagen en crepeerde 10 jaar! Hoofd CTIVD mr. Michels van Kessenich-Hogendam kwam ook achter de samenzwering en diende een rapport in, maar het werd totaal genegeerd!

en

 • Officieren hebben zelfs valse documenten opgesteld om Dreyfus schuld te bewijzen!
 • Criminele organisatie Mengele heeft documenten laten vervalsen, afgedwongen, bewijzen vernietigd, DNA vaderschaptest vervalst, MRI scan vervalst, en een litteken van onvruchtbaar maken, door medici even een huid beschadiging laten noemen! Alles om Hans Smedema ‘gek’ te laten lijken en daarmee schuldig!

en

 • Schrijver Emile Zola bracht dit in de openbaarheid met het beroemde ‘J’accuse aan de President’ en werd het land uitgejaagd bij gebrek aan steun laffe media.
 • Slachtoffer Smedema bracht dit door lafheid journalisten maar zelf in de openbaarheid met o.a. ‘J’accuse Overheid/Minister President’ en werd het land uitgejaagd bij gebrek aan steun laffe media.

en

 • Emile Zola werd aangeklaagd en veroordeeld en vluchtte zelfs tijdelijk naar Engeland!
 • Hans Smedema werd aangeklaagd en veroordeeld, en vluchtte zelfs tijdelijk naar Amerika! (6,5 maand gevangen via  politiek Asiel Miami Florida)

en

 • De affaire Dreyfus nam de politiek in Frankrijk lange tijd in beslag, mede uit ontevredenheid over het politieke regime en justitie!
 • De affaire Smedema zal de Nederlandse burgers nog lange tijd in beslag nemen, mede uit ontevredenheid over het politieke regime en ontbreken van justitie!

en

 • Antisemitisme en nationalisme werden door de machthebbers ingezet om de publieke opinie tegen de ‘Dreyfusards’ in te nemen.
 • Gekverklaren en verbergen bewijzen worden door de machthebbers ingezet om de publieke opinie tegen de ‘eenzaam vechtende Smedema’ in te nemen.

en

 • De Dreyfus affaire had belangrijke politiek gevolgen. De nationalistische monarchisten en kerkelijke partijen, die de monarchie in ere wilden herstellen, verloren aan invloed.
 • De Smedema affaire zal nog belangrijke politieke gevolgen hebben. De medici, justitie, monarchisten, kerkelijke partijen die dit schandaal mogelijk hebben gemaakt, zullen aan invloed verliezen.

en

 • Daarmee werd de positie van de Derde Franse Republiek enorm versterkt.
 • Daarmee wordt de roep om een Nederlandse Republiek enorm versterkt. Koninklijk huis is hoogstwaarschijnlijk betrokken en oorzaak in stand houden doofpot!

en

 • Dreyfus werd grotesk onschuldig vernederd, zie plaatje boven.
 • Hans Smedema werd grotesk onschuldig vernederd tijdens zitting Politieslager Jeroen van Bruggen, geen echte pers en foto aanwezig vanzelfsprekend! Doodzwijgen!

en

 • Dreyfus werd uiteindelijk vermoord!
 • Smedema is inmiddels 3 maal maar net aan een moordaanslag ontsnapt en een buurman daadwerkelijk door de ‘criminele overheidsorganisatie Mengele’ vermoord!

De Smedema-affaire is van een veel zwaarder kaliber dan de Dreyfus-affaire!

 • Dit is blijkbaar Koninklijk goedgekeurd!
 • Hier is een Media blokkade of Omerta ingesteld!
 • Hier is het advocaten blijkbaar verboden om Hans Smedema in de hoofdzaak bij te staan!
 • Hier wordt een echtpaar tegen elkaar opgezet en voorgelogen!
 • Hier is een onschuldige Amerikaanse CIA official bedrogen en moest 10 jaar creperen!
 • Hier weigeren alle politici om met Hans Smedema te praten!
 • Hier mocht Hans Smedema GEEN aangifte doen tegen misdadigers!
 • Wet Openbaarheid Bestuur is hier buiten werking gezet speciaal voor Hans en W..s!

Later veel meer…

 

ing. Hans Smedema, vandaag 20 graden in Parcent en heerlijk buiten in het zonnetje geluncht en de beregeningsinstallatie alvast wat afgeregeld!

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spanje

PV zitting Politieslager!

 

‘Never in history…
has a single loving couple…
been betrayed so cruel…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Proces-verbaal zitting van politieslager Jeroen van Bruggen

Een kopie van het na bijna een jaar(!) pas opgestelde Proces-Verbaal van de Politieslager, pardon …rechter noemen ze dat daar eufemistisch,  Jeroen van Bruggen van Rechtbank Leeuwarden, staat bij Pages ‘7.2 Hoger beroep’ links boven bij ‘7 besloten files’. Het is via een wachtwoord en daarmee akkoord verklaring voorwaarden, uitsluitend beschikbaar voor degenen die een duidelijk belang hebben bij deze zaak. Het wachtwoord staat bij de voorwaarden!

Het is niet zoals door Moszkowicz verzocht een transcript van de hele zitting, wat zo door de griffier was uit te draaien, maar een subjectieve interpretatie van een onbekend persoon. Ook een uitleg van de redenering achter het eerdere foutieve vonnis, is nog steeds niet gegeven. Ik vermoed dat men bezig is met het zoveel mogelijk traineren van deze zaak. Immers hoe langer het duurt, hoe beter het is voor alle betrokkenen binnen de criminele overheids organisatie ‘Groep Mengele’. De ‘Nederlandse Dreyfus-affaire’, of dan de ‘Hans Smedema-affaire’, heel veel overeenkomsten!

Tot op de dag van heden(sinds jan 2004) is geen enkele advocaat bereid gebleken om Hans en W..s bij te staan in de ‘Hoofdzaak’, waardoor een onacceptabele situatie is ontstaan. Namelijk dat er geen acties mogelijk zijn tegen alle criminelen in deze ‘zaak van de eeuw’, ook wel ‘Dutch Watergate’ genoemd. Enkel wat verdediging in deze deel zaak wellicht via Moszkowicz. Het gaat volledig tegen alle Internationale Rechten van de Mens in!

In algemene zin kan gesteld worden dat het PV van de zitting op 9 febr. 2009 een interpretatie is, geen letterlijk verslag, en bovendien op diverse punten ronduit fout. Namen zijn soms fout, een zij noemt men een hij, mijn vrouw was niet aanwezig, bedrijf waar een getuige voor werkte fout genoemd, te veel om op te nomen, een kind van 7 jaar kan dat veel beter!, enz. Het beeld wat de schrijver opzettelijk probeert neer te zetten, net als eerder rechercheur Bolier uit Drachten,  is dat hier een volkomen schizofrene Hans Smedema, zonder enig bewijs onschuldige mensen beschuldigd van ernstige misdrijven. Ook dat het slechts een kleine smaadzaak is en geen doofpot en samenzwering van de Staat der Nederlanden zelf, waarbij zelfs Hoofdofficieren van Justitie(mr. Ruud Rosingh) worden bedreigd en overgeplaatst!

Bedenk bij alles, dat Hans Smedema de enige is die alles openlijk durft te publiceren, met gevaar voor eigen leven, en dat overheid ieder onderzoek weigert op grond van zogenaamd schizofreen zijn of zo! Dus wie heeft hoogstwaarschijnlijk gelijk? Wink! Wink! En als een geheime dienst in opdracht van de Staat de bewijzen vervalst, magmen dan van Hans verlangen dat hij het toch bewijst? Nee, natuurlijk niet! Buitenlands tribunaal moet onderzoek laten doen!

Al dat soort zaken, namelijk dat het onderdeel is van een veel grotere zaak, worden opzettelijk vrijwel weggelaten! Corrupt dus!

De strekking van het document had moeten zijn als volgt:

Privé-Proces-verbaal opgemaakt door Hans Smedema, volgens eigen inzichten gebaseerd op de zitting d.d. 9 febr. 2009 van politieslager mr. Jeroen van Bruggen in aanwezigheid van griffier L. Palstra en ‘Kneusje-Officier van Geen-Justitie’ mr. Petra Hoekstra.

Rechter onbevoegd!

Hans Smedema geeft te kennen dat aangezien hier de Staat der Nederlanden bewijzen zelf vervalst, vernietigt of manipuleert, hij een behandeling door een Nederlandse rechter niet meer kan accepteren. Uitsluitend een buitenlands tribunaal of Europees Hof voor de Rechten van de Mens, kan en mag hier nog recht spreken en enkel indien voldoende bevoegdheden voor onafhankelijk onderzoek binnen Nederland.

Geen rechtsbijstand!

Hans Smedema geeft te kennen, dat hij naar Internationale wetten, recht heeft op daadwerkelijke(!) rechtsbijstand van een advocaat met voldoende kennis van de onderhavige hoofdzaak(!) en voldoende tijd om zich voor te kunnen bereiden. Dat was duidelijk niet het geval(geen twee weken en feitelijk enkele uren effectief) en dus eist Hans Smedema, dat de zaak wordt aangehouden tot een advocaat bereid is gevonden om zich in deze zaak te verdiepen, en met name in de hoofdzaak, waar deze slechts een ondergeschikte rol in speelt. Hans merkt nog op dat het hem sinds januari 2004 niet is gelukt om een advocaat te vinden. Men durft het niet of mag(!) heimelijk Hans Smedema niet bijstaan, op grond van een vals beroep op de Staatsveiligheid. Ook cliëntenorganisaties en andere hulpverleners mogen hans Smedema blijkbaar niet bijstaan! Reden vooralsnog onbekend.

Hans noemt de volgende zaken specifiek:

 1. Hans Smedema geeft nog voor de start van de zitting(!) aan slager Jeroen van Bruggen te kennen dat hij een verdediging heeft opgesteld, die voor een advocaat bedoeld is, maar indien nodig hier verstrekt kan worden en desnoods voorgelezen. Echter het betreft 60 pagina’s en is door een leek opgesteld, dus zou eerst een advocaat het moeten bekijken. Jeroen geeft daarop sluw geen antwoord en laat Hans Smedema als leek dus opzettelijk in het ongewisse over hoe hier te handelen. Corrupt tot op het bot volgens Hans Smedema dus. Het document wordt niet(!) door de corrupte politieslager Jeroen van Bruggen behandeld of meegewogen in zijn besluitvorming, maar wel in het PV genoemd!
 2. Politieslager Jeroen van Bruggen weigert vervolgens alweer sluw om conform de schriftelijk eerder verstrekte getuigen, deze te laten horen,
 3. Jeroen weigert ook sluw een DNA vaderschap test van aanklager Rieks P. die verkrachter/vader kind van vrouw Hans is,
 4. Jeroen weigert ook sluw het horen van getuige Jan de Vries die tegenover Hans Smedema zelf aangaf de vermoedelijke vader te zijn van de oudste zoon van Hans en de nog onwetende W..s. Hij was naar mijn vrouw gezonden door verkrachter Hans van der Heide uit Leeuwarden!
 5. Jeroen weigert ook sluw opvragen geheime files binnen Ministerie van Justitie zelf,
 6. Jeroen weigert ook sluw horen van kroongetuigen als oud Hoofd officier van justitie mr Ruud Rosingh te Leeuwarden die werd opgedragen om tegen zijn wil een onderzoek naar de verkrachting van de vrouw van Hans Smedema in januari 1991, onmiddellijk te stoppen of te worden overgeplaatst. Hij weigerde eerst en werd overgeplaatst naar Zwolle.
 7. Jeroen weigert ook sluw het horen van drie rechters uit procedure Gerechtshof Leeuwarden 337/87 die op de hoogte bleken van de amnesie en verkrachtingen, en het feit dat Hans Smedema slachtoffer was en geen dader. Dat kan uitsluitend als alles op waarheid berust!
 8. Ook weigert de corrupte rechtbankslager Jeroen alweer sluw, het wordt eentonig, het horen van prof.dr. Onno van der Hart, die door fraude, afpersing en drogeren, Hans Smedema een document heeft afgedwongen, dat hem het recht gaf om over Hans te beslissen zodra het zijn vrouw betrof. Diverse getuigen dienden een klacht in bij zowel politie Zwolle als bij directie GGZ al in 1975!

Hans wraakt corrupte rechtbankslager Jeroen van Bruggen!

Hans Smedema wraakt Jeroen van Bruggen als corrupt en partijdig. Hij ontneemt Hans Smedema het recht op iedere verdediging en daarmee is verdere behandeling van deze zaak in deze zitting overbodig geworden. Hans zal immers dan veroordeelt worden. Hij geeft de volgende redenen daarvoor specifiek aan:

 1. Partijdig, nam vooraf al aan dat Hans Smedema gek is, terwijl dat nu juist bestreden wordt! Onschuldig tot het bewezen is!(simpel DNA testje hufter!)
 2. weigering oproepen en horen getuigen, zodat Hans Smedema al bij voorbaat kansloos is!
 3. weigeren uitstel voor verkrijgen daadwerkelijke(!) rechtsbijstand in hoofdzaak! Niet alleen deze deelzaak! Dus tegen ‘int. rechten van de mens’ in!
 4. weigeren meervoudige kamer, gezien complexiteit totale hoofdzaak die hieraan ten grondslag ligt. Dus even snel en sluw Hans Smedema veroordelen!
 5. weigeren aangifte Hans Smedema tegen misdrijven door meeste aanklagers.
 6. onvoldoende rekening houden met rol slachtoffer en emotionele betrokkenheid

Wraking verworpen!

De wrakingskamer verwerpt het verzoek om de corrupte politieslager Jeroen van Bruggen te vervangen door een wel integere ‘echte rechter’. Vermoedelijk zijn die niet aanwezig?

Hans Smedema is het daar niet mee eens, maar krijgt geen enkele mogelijkheid als leek om zich daar tegen te verzetten. Geen deskundige advocaat aanwezig!

Stellingen Hans  Smedema

U weigert mij iedere verdediging op grond van vermoedelijk de ‘aanname’, dat Hans Smedema gek is. Maar dat wordt nu juist bestreden. U had ‘saampjes’ met kneusje Petra Hoekstra, ‘Aannemer’ in de bouw moeten worden. Hoewel u het daar ook al niet lang zou vol houden. Hans stelt het hiervoor al genoemde nogmaals, met name geen advocaat met voldoende tijd voor de hoofdzaak, wat onze Jeroen onzin vindt. Hans noemt Jeroen van Bruggen, corrupt en frauduleus, en een Nul! En als je de eerste letter vervangt door een L, dan klopt het ook nog.

Deze zaak is onderdeel van een veel grotere doofpot en samenzwering door Justitie, medici en familie tegen Hans Smedema en zijn weerloze nog onwetende vrouw. De namen van de daders zijn op mijn Blog genoemd, omdat Politie mij het doen van aangifte weigert, en Justitie, OM weigeren om onderzoeken te doen in combinatie met een groteske samenzwering tegen het hele Nederlandse volk, wat dit blijkbaar allemaal niet mag weten! Volgens mij heb ik onder die omstandigheden wel degelijk het recht om namen te noemen en deze ‘orwelliaanse en fascistische ‘ samenzwering te publiceren. Het algemeen belang vereist dat zelfs, naast de verdediging van mijn vrouw en mijn eer en naam.

In het boek ‘Vechten tegen het onbekende’ Deel 1 ‘Gruwelijk bedrogen’, wat mijn schriftelijke verklaring is van wat heeft plaatsgevonden tot maart 2000, komen geen beschuldigingen voor, dus dat is al onjuist gesteld. Ook is mij onduidelijk waartegen men eigenlijk precies bezwaar maakt? Dat blijkt niet uit de stukken en vinden rechercheurs blijkbaar niet belangrijk? Het is allemaal zeer vaag en algemeen. Een schriftelijke verklaring of dagboek, kan nooit in opdracht van een rechter gewijzigd worden! Hans Smedema zal dat nooit toestaan, hooguit kan aan de publicatie bepaalde voorwaarden gesteld worden! Dat kan uitsluitend nadat de aanklagers duidelijk maken wat precies hun klachten inhouden. Dus letterlijke teksten en geen vaag verhaal!

Wat heeft kneusje Petra Hoekstra voor Hans Smedema voor onderzoek laten doen om zijn stellingen te toetsen? Je bent verplicht om ook de mogelijkheid van onschuld in je overwegingen mee te nemen! Waarom heb je nooit met Hans Smedema gesproken? Goddelijke arrogantie of alwetendheid? Je nam maar gemakshalve aan, dat Hans ‘gek’ zou zijn?

Kneusje Petra Hoekstra…

Ik heb hier alle verklaringen van de aanklagers, inclusief uw eigen onderzoek door recherchebureau PD. Ook uw vrouw heeft een aanklacht tegen u ingediend.

Hans:  ‘GvD…, dus eenzijdig alleen de aanklagers, en met welke persoonlijkheid van mijn vrouw heb je gesproken?’ PD heeft ook de uitspraken voetstoots aangenomen en geen enkel verder onderzoek gedaan! De lafaards(komen voort uit Justitie!) durfden geen verder onderzoek aan en trokken zich terug met terugbetaling fee!

Kneusje Petra: ‘Dat weet ik niet, ik zag maar één persoon! Maar het bevestigt het verhaal van de aanklagers en haar zuster!’

Hans:  Klootzak, had je maar kloten, maar die heb je ook al niet. Je bent voor mij een soort wandelende hersenloze vleesboom! Het bevestigt namelijk mijn verhaal ook, achterlijk kind! Wel eens van dubbele persoonlijkheid gehoord? Mijn God wat je dom, ongelofelijk! Is iedereen binnen het OM net zo dom als jij? Het lijkt er veel op, vermoedelijk is het OM een vangnet voor kneusjes?’ Waarom niet even met mij gesproken ter verduidelijking? En je dat laten uitleggen? Goddelijke alwetendheid?’ Ik probeerde het eerst aangifte te doen, twee maal, in april 2000 en april 2004! Ik durf te stellen dat iedere hond hier buiten, meer van waarheidsvinding weet, dan jij achterlijk kind!

Jeroen stelt dat hij nog niet het begin van bewijs heeft gezien en dat Hans Smedema dat toch zelf zal moeten doen! Waarop Hans stelt: Vergeet het maar, ik doe helemaal niets meer. Het is al voldoende bewezen en alle bewijzen liggen al bij Justitie ergens. Laat de files maar gewoon openen! Bij een doofpot affaire waar ik wordt tegengewerkt bij het verkrijgen van bewijs, vervalt natuurlijk de eis voor leveren bewijs. Ik ben geen jurist, maar mijn ethisch denkvermogen is blijkbaar het tienvoudige van dat van u. Internationaal recht zal mij daarin volledig gelijk geven en dat weet ik al zonder de desbetreffende wetten zelfs maar te kennen!

Jeroen: Ik volg gewoon de wet! Hans: Ja, maar welke wetten zijn dat dan? Geheime wetten? Wel eens van waarheidsvinding gehoord? En onschuldig tot het bewezen is? U vindt mij al gek, zonder bewijs of onderzoek daarvan!

Vonnis corrupte rechtbankslager Jeroen van Bruggen

Ik ontneem u verder het woord en veroordeel u, verdachte Hans Smedema, op grond van mijn aanname als ‘aannemer’ dat u wel gek zult zijn, tot 50 uur dienstverlening, drie maande voorwaardelijk en betalen aan de verkrachters van uw weerloze vrouw, etc.

Waarop Hans Smedema hoger beroep instelde.

Strekking bovenstaande klopt vrijwel met de werkelijkheid! Hans was veel te emotioneel betrokken en woedend. Dat wordt opzettelijk uit het PV van de zitting gehaald! Maar voor de film die over ons leven zal verschijnen, leg ik dit wat beter vast. Het transcript zal later blijken te zijn gewist per ongeluk! Net als de foto’s van Srebrenica. Met recht de Nederlandse Dreyfus-affaire!

Hier stukken uit de ‘Convention Against Torture’ waar mijn zaak onder valt.

Zie ook Post ‘Human Rights Violations’ Van 1 April 2010.

Article 12

Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.

Article 13

Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.

Politieslager Jeroen van Bruggen, Petra Hoekstra en Rechercheur Bolier van Politie Drachten, negeren deze regels totaal!

Tot zover voorlopig, later meer…

ing. Hans Smedema, Parcent, Alicante, Spanje

Plaatje van baai van Albir, ten noorden van Alicante en Benidorm. De sfeer past goed bij deze Post met een lege fles, bijna leeg glas en een leeg triest bord.

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spanje

Bewijs betrokkenheid overheid!

 

Bewijzen betrokkenheid overheid bij samenzwering!

Volgens rechter Rex Ford van Miami Asylum Court, Florida, USA zou ik wat meer bewijs moeten leveren, dat de overheid hier achter zit en zou dan dus recht hebben op Politiek Asiel. Overigens vreemd, want Amerika heeft zelf via de rechtszaken van Militaire CIA Official Al Rust, dat bewijs! Mag dus op verzoek Nederland blijkbaar niet gebruikt worden?

Volgens mij had ik al in mijn Asylum I-589 special Supplement form het één en ander zelfs uitputtend(!) aangegeven wat ik hier nog even herhaal:

Het staat vol met zaken, maar de vraag natuurlijk is, wat noemt men bewijs?

Iemand met grote onafhankelijke bevoegdheden, zal bijvoorbeeld oud Hoofd Officier Justitie Ruud Rosingh, die in 1991 door College Procureurs Generaal Den Haag gedwongen werd om te stoppen met zijn onderzoek naar deze zaak, onder ede en buiten Nederland moeten horen. Hoe kan ik als eenvoudig slachtoffer zonder opsporingsbevoegdheden, dat ooit bewijzen? Nooit en het Nederlandse volk wordt dus daarmee ook bedrogen!

Dus alweer een prachtige reden voor aanvragen politiek Asiel in een volgend land.

De mooiste zaken in dat verband, die dus bewijs kunnen leveren aan uitsluitend(?) buitenlandse mogendheid of tribunaal, zijn in ieder geval de volgende:

 • Genoemde Hoofd Officier Ruud Rosingh uit 1991 die in februari 1991 werd opgedragen om te stoppen met een al lopend onderzoek naar de verkrachting van mijn weerloze bedrogen vrouw met amnesie!
 • Elise B. die rond 1999 heeft gewerkt voor Justitie en broer mr. Johan Smedema en wist van de geheime dienst die hier mee achter zit. Doodsimpel voor een buitenlands tribunaal volgens mij.
 • De drie rechters van procedure Leeuwarden 337/87 die de brief van de CIA hebben gezien en ook op de hoogte waren dat Hans Smedema geheugen problemen had!
 • Diverse Amerikaanse getuigen en rechters in de diverse procedures rond mijn Amerikaanse vriend Al Rust. Onze geheime file was cruciaal voor appeal en winnen zaak. Snel een honderd personen!
 • De MRI scan van DiaSana in Mill die in opdracht van Ministerie van Geen-Justitie werd gemanipuleerd door huren van de hele facility!
 • Ministerie van Geen-Justitie die opdracht geeft aan Medici om te liegen met Staatsveiligheid als zogenaamde(valse) reden!
 • Snel een honderd directe getuigen en nog eens zoveel indirect die afweten van weigering politie en justitie om de slachtoffers te helpen!
 • CTIVD Den Haag, die mij mondeling al min of meer gelijk gaf maar de politiek en Ministerie Biza niet konden beïnvloeden.
 • Diverse politici die heimelijk op medische documenten en gronden(vals en na afpersing en mishandeling in dit geval) doofpotten en samenzweringen nota bene goedkeurden!
 • Nel Verder-Smit die als enige Politica tegen stemde rond 1975/76!
 • Geheime files bij justitie en geheime diensten. De file die de Amerikaanse Intelligence zag werd binnen drie dagen gewist! Waarom? Wat was er te verbergen?
 • Speciale Koninklijke besluiten, die vermoedelijk geheim blijven voor het Nederlandse volk! Of anoniem gemaakt ergens in te zien zijn? Maar wordt verzwegen voor Hans Smedema en zijn vrouw!
 • En natuurlijk het feit dat politie en justitie ieder onderzoek weigeren(!) en zelfs geen aangifte van Hans Smedema accepteren! Dat is merkwaardig omdat een DNA test wel het meest eenvoudige is om een zo complexe reeks van gruwelijke misdrijven in één klap op te lossen. Eén uurtje werk en een paar honderd euro! Nu miljoenen belastinggeld en bedriegen slachtoffers en Nederlandse volk! Verraad!

Vergelijk deze weigeringen eens met wat Hans Smedema heeft aangeboden:

 • een uitputtende lijst met wel 100 getuigen en controleerbare feiten! Vermoedelijk in de geschiedenis van Nederland en ver daarbuiten nog nooit eerder zo gepresteerd zelfs! Bevestigd door zeden rechercheur Bruinsma Politie Drachten.
 • Verzoeken om en aanbieden gewaarborgde DNA test, met als enige eis, dat die op verzoek van een ‘echt’ onafhankelijke rechter wordt uitgevoerd en na afloop mogelijke second opinion op grond vermoeden van Nederlandse fraude en manipulatie,  gewaarborgd in het buitenland. Immers dan komt het of uit dat hun kinderen van verkrachters zijn zoals Hans al 10 jaar stelt, of Hans Smedema kan met een weer vervalste test naar de Verenigde Naties of Europees Hof Rechten Mens.
 • Hans stelt dat de doofpot er juist is(!) om uitkomen te voorkomen, dus zullen ze(Hoogstwaarschijnlijk Politiek en Koninklijk goedgekeurde criminele organisatie Mengele) dat nooit toestaan!
 • Een ongelofelijke lijst met emotionele en financiële schade die ze hebben moeten lijden en nog steeds lijden door een doofpot van overheidswege. Vermoedelijk het misdrijf van de eeuw, of de ‘Dutch Watergate’.
 • Deze Smedema-affaire is van een veel zwaarder kaliber dan de Franse beroemde Dreyfus-affaire met J’accuse van Emile Zola! Zie speciale Post wat later.

Vraag ieder kind vanaf 6 jaar of zo, wie heeft er gelijk als

 • de één, Hans vraagt, zelfs smeekt om een gewaarborgd(!) doodsimpel DNA vaderschap onderzoek, of
 • justitie en politiek die jarenlang met hoge kosten(!) weigeren om het te onderzoeken op grond van zogenaamd(!) de ‘aanname dat de verzoeker gek’ is?

Vrijwel ieder kind(behalve justitie!)  zal aangeven, dat dan hoogstwaarschijnlijk Hans gelijk zal hebben.

De overheid en criminelen proberen altijd om iemand als gek af te doen bij samenzweringen en doofpotten. Zie ook zaken van Fred Spijker, Willem Oltmans en Alexander Solsjenitsin.

Later meer…

ing. Hans Smedema, Nederlands politiek vluchteling. Foto van zicht op Parcent met prachtig bloeiende fruitbomen.

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spain