Bewijs bedrog Jaap Duijs!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Bewijs bedrog Jaap Duijs!

Er zijn veel meer bewijzen die toch maar eens naar buiten gebracht moeten worden. Troeven houd je een tijdje achter, maar een dreigende echtscheiding door leugens van onmenselijke wezens?

Jullie weten, dat de vader van een geaborteerd kind in 1980 door mij was aangewezen als Jaap Duijs, de man van onze beste vrienden in Drachten. Ik was immers illegaal onvruchtbaar gemaakt al in 1972 en mijn weerloze vrouw was precies vruchtbaar tijdens die boottrip met onze uitgenodigde buren ‘ga gezellig even mee!’ en Jaap leek dat prachtig! logisch achteraf, kon hij haar mooi even proberen te pakken!

Dit vond plaats op de boot van mijn broer na of nog in de zomer van 1980, direct na de geboorte van onze jongste zoon van alweer een andere verkrachter H. (Rieks) P.  een collega van Jan de Vries, ook al weer vader middelste zoon. Verkrachters staan er nooit bij stil dat een vrouw nog even niet aan de pil wil vlak na een geboorte! Jaap ook zeker niet, hij pakte wie hij maar pakken kon! Hij had al een andere vriendin vlak voor mijn vrouw en het zou me niet verbazen daar ook een kind bij, wat ook daar tot een echtscheiding leidde.

Het verhaal heb ik gepubliceerd in mijn boek ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 1 Gruwelijk bedrogen, maar het betreffende stuk is geplaatst bij besloten files Pages 7.1 en het wachtwoord en de disclaimer bij 7.0

Zie ook de post ‘Casus Jaap en Wimke’ iets terug in de lijst.

Al direct toen ik indertijd dit verhaal mijn vrouw vertelde kwam buurvrouw Wimke, met haar foto boeken en bewees(?), door het ontbreken van foto’s die er wel degelijk geweest waren, dat ik ernstig ziek was. Ook bij ons ontbraken ze wist ik al. Tegenover mijn vrouw zweerde ze dat ze helemaal nooit op die boot geweest waren zelfs! Dus dat Hans Smedema hun oude vriend en buurman, ernstig aan wanen leed! Gruwelijk en gewetenloos, maar bij criminelen logisch en natuurlijk! Ze werken doelbewust aan onze dreigende echtscheiding mee! Ik onschuldig in Spanje en dan kunnen zij mooi mijn vrouw manipuleren en kan Jaap nog even ‘langs gaan’ voor een snelle wip?

Mijn vrouw bevestigde dat verhaal tegenover derden ook, ‘Nee, Jaap en Wimke zijn echt nooit op die boot geweest hoor, Hans is ernstig ziek’, maar dat is logisch na het trauma van verkrachtingen en ook door Jaap o.a. op die boot. Ze werd door Jaap even in de dubbele of emotionele persoonlijkheid gebracht na wat dwang en kon vervolgens zijn opdrachten gewoon uitvoeren. Later wist ze tegenover Wimke immers ook niet meer dat ze wel een half uur beneden in die boot was geweest. Ze weet nu nog steeds van niets en als het vrijwillig geweest zou zijn, zou ze het niet verdrongen hebben! Ze is nog steeds zijn slavin en zal alles doen wat hij haar opdraagt en zal alles wat met misbruik te maken heeft ontkennen tot na haar broodnodige therapie, die juist door groep Mengele van overheidswege haar wordt onthouden. Het Nederlandse volk mag vooral van niets weten, dus moet mijn arme onwetende vrouw blijven lijden!

Wat ook de reden is dat ik nu in Spanje om hulp zoek voor dit drama, omdat Nederland bewust de andere kant opkijkt middels een ongehoorde doofpot en samenzwering van de Staat der Nederlanden zelf.

Dus zowel Jaap en Wimke als mijn arme weerloze vrouw ontkennen dat ze op die boot geweest zijn! Er  zijn ook plotseling geen foto’s meer, die er wel degelijk waren hoor. Uit ons eigen huis verdwenen, maar als zijn slavin is dat heel eenvoudig voor de gewetenloze Jaap Duijs en zijn medeplichtige vrouw Wimke die alles wel goed vindt.

Maar Jaap was vergeten, dat ik ook super8 filmpjes maakte. Ik liep die natuurlijk ook even langs. En tot mijn stomme verbazing zat er aan het einde van de film over onze jongste zoon geboren juni 1980, juist een stukje van 2 minuten film op. Het laatste, over van de vakantie in dat jaar 1980 en even vol gemaakt. En dat plaatst Jaap en Wimke en hun zoon precies op dat rubberbootje wat zo belangrijk was voor Jaap om mij even een heerlijk wipuurtje uit weg te krijgen. Onze dochter liet hij zonder te kunnen zwemmen met zwembandjes op het achterdek. Levensgevaarlijk. ‘Ik mocht van oom Jaap niet naar beneden!’ zei ze toen Wimke en ik eerder terug kwamen dan hij had gedacht. Hij wou natuurlijk niet dat onze dochter zag wat hij met mijn arme weerloze vrouw deed! Even heerlijk gepakt onder in de boot en vroeg toen mij om een borreltje! Ja lekker na een wip op de vrouw van een ander. Wat de schoft ook nog kreeg van mij! Jarenlang zelfs, door de samenzwering tegen ons als toen nog onwetende slachtoffers.

De twee foto’s van de film die dat bewijzen zijn weer geplaatst bij Pages Besloten files 7.1

De eerste is voldoende duidelijk(erop klikken!) om te bewijzen dat het om Jaap Duijs en Wimke gaat met een kind, volgens mijn vrouw hun middelste kind een zoon,  en de tweede is godzijdank(heb ik hulp ergens?) een opname van zowel het bijbootje als de boot van mijn broer. Het bewijst dus dat beiden liegen als ze stellen dat ze nooit op de boot zijn geweest en nooit in een rubberbootje. Ze waren ook nooit met ons bij Eernewoude geweest, maar de opname van 2 minuten is duidelijk bij Eernewoude. Helemaal leuk is het dat in het filmpje een fototoestel te zien is in de hand van Wimke. Ze liegt dus wel heel erg hard om haar man te beschermen. Ze zullen nu wel weer wat anders verzinnen( zou nu in 1979 hebben plaatsgevonden! Maar na geboorte onze zoon in juni 1980, dus alweer onzin), maar leugenaars zijn het en blijven het nu en dat is door mij bewezen hiermee. Met dit slag gewetenloze wezens wil ik nooit weer iets te maken hebben, maar mijn weerloze vrouw begrijpt dat nog niet zonder therapie en bij gebrek aan integere mensen om haar heen. Het op grond van fraude en bedrog opzettelijk uit elkaar drijven van een echtpaar, is gruwelijk en gewetenloos! Burn in hell gewetenloze schoften!

Maar het bewijst ook, dat mijn vrouw ernstig ziek is en cruciale zaken die precies om misbruik gaan en haar dubbele persoonlijkheid bewijzen, verdringt! Heftige afweer- en verloocheningsreacties noemt Prof.dr. Onno van der Hart, de schoft die dit allemaal op zijn geweten heeft, dat in zijn overigens goede handboek ‘Trauma, dissociatie en hypnose’. Haar uitspraken kunnen daarom niet voor waar gehouden worden voorlopig. Ze blijft ontkennen en onderhoud met Wimke nog steeds contact, vermoedelijk ook met Jaap dus, zelfs met SMS’jes als ik bij haar ben om haar bij te staan bij de verhuizing. Gewetenloze manipuleerders.

Hans Smedema heeft wel degelijk gelijk! De rest, het totale verhaal, klopt ook exact! Ik wordt opzettelijk door deze samenzweerders voor schizofreen uitgemaakt. Het maakt deze gewetenloze schoften niets uit. Jaap en Wimke maken slechts gebruik van de mogelijkheden die de Staat hun geeft om ons voor te liegen! Je zult als daders maar zo’n hulp krijgen. De geheime dienst en Staat helpt hun zelfs, dat is toch prachtig! Maar in Nederland-Hufterland ongeveer standaard bij de corrupte overheid. Nederlanders jullie worden door je eigen staat bedrogen en verdienen veel beter als aardig en lief volkje. Revolutie en opstand is nodig.

Gruwelijk is dat indertijd justitie, medici zoals huisarts en GGZ Drachten, en verder de hele familie behalve wijzelf, wisten dat ik onvruchtbaar gemaakt was en dat het dus alweer het kind van een verkrachter moest zijn. Want de foto’s hierboven bewijzen nog geen verkrachting. Justitie weigerde toen weer om daar onderzoek naar te doen, conform de samenzwering en doofpot om een hooggeplaatst persoon te beschermen en Hans en Wies maar op te offeren! Onze prachtige leugenachtige en corrupte Nederlandse Staat! De gewetenloze schoften! Goedkeuring van verkrachtingen! Opzettelijk vrijuit laten gaan van verkrachters, want even wat onderzoek en het had Jaap Duijs als de dader aangewezen.

En nog steeds geen advocaat die ons wil bijstaan! Knoops is de enige die dit kan in Nederland, maar weigerde al tweemaal. Zowel Hof van Discipline van de Orde van Advocaten, als Raad van Discipline weigeren om ons een advocaat toe te wijzen. Dus slachtoffers zoals wij zijn in Nederland vogelvrij door de weigering van advocaten om ons bij te staan, maar moordenaars en zo worden met voorrang wel geholpen! Schoften noem ik dat. Hoezo integriteit?

Meer bewijzen zullen nog volgen!

Later meer, het filmpje heb ik natuurlijk al tijden veilig gesteld voor later en zal nog wel vertoond worden.

Hans Smedema, Catral, Spanje

Copyright 2008 Hans Smedema, Catral, Spanje