image_pdfimage_print

Vooraf eerlijke rechtsgang!

Vooraf aan een eerlijke rechtsgang moet het volgende gebeuren!

De doofpot moet eerst opgeheven omdat immers het betrokken zijn van onze laffe en gewetenloze Koningin Beatrix tot discriminatie, vrijwaring van vervolging, en achterhouden en vervalsen van bewijzen leidt. Wet Openbaar Bestuur is op 31 oktober 1991 buiten werking gezet indien Kroon zelf betrokken! Direct nadat mr. Ruud Rosingh door College Procureurs Generaal werd opgedragen te stoppen met onderzoek en vervolgen verkrachters vrouw van Hans Smedema op 12 januari 1991 in garage Oranje Hotel Leeuwarden. Dit maakt het Hans Smedema onmogelijk om via de WOB te bewijzen dat overheid hier zelf achter zit! Criminele handelingen van Koningin Beatrix en/of Ministerraad kunnen hierdoor NOOIT bewezen worden via Wet Openbaar Bestuur!

Bij smaad is de context waarin het gebeurd cruciaal, zeker als eerder tegen de beledigden strafonderzoeken waren gestart, maar door Kroon(lees Koningin Beatrix) werden tegengehouden om haar naam te beschermen.

Hans Smedema beroept zich op o.a. noodweer, (psychische) overmacht en het feit dat normale wetten voor hem buiten werking waren gesteld. Welke wetten zijn nog wel geldig als zijn vrouw ruim 30 jaar verkracht mocht worden en zelfs kinderen daarvan mocht krijgen, zonder ooit daarvoor te worden gewaarschuwd? En zelfs nooit iemand vervolgd? En eerst zijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, en begin 2003 zijn zwager Tjitte de Jong heimelijk en achterbaks het leven van Hans en zijn argeloze weerloze vrouw mogen controleren en totaal verwoesten? Met miljoenen schade en zonder dat daar enige controle op blijkt te zijn?

Stopzetten controle door familie over totaal verwoeste leven Hans & W..s Smedema!

 1.  Heimelijke, achterbakse en criminele controle over het leven van Hans Smedema en zijn vrouw door familie en specifiek mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 en sinds 12 februari 2003 Tjitte de Jong uit Norg, moet eerst stopgezet. Immers het zou kunnen dat opdrachten of verklaringen van Tjitte de Jong uit Norg zogenaamd namens familie en zogenaamd in belang vrouw van Hans, heimelijk en achterbaks zwaarder wegen dan wat Hans Smedema als echtgenoot voor zijn vrouw wenst te bereiken met zijn rechtszaken! Het zou kunnen zijn dat adviezen psychiaters zogenaamd voor de belangen van de vrouw van Hans opkomen en hem achterbaks buitenspel zetten? Hoe dat te rijmen is met de jarenlange verkrachtingen en zelfs kinderen van verkrachters, is onbegrijpelijk, maar zal met misleiding, bedrog en gebrek morele moed te maken hebben. Hoe iets wat heimelijk moet, legaal kan zijn is niet te bevatten voor normale eerlijke en ethisch denkende mensen.
 2. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn rechers gewoon op de hoogte van deze heimelijke ter beschikking stelling aan familie in opdracht Koninklijk huis! Vandaar hun tip tijdens zitting 9-2-2009 over herroepen en bezwaar stoot tijdens zitting politierechter Jeroen van Bruggen Rechtbank Leeuwarden. Hoe het dan kan dat hij wel Hans Smedema rustig veroordeelt, en geld aan de verkrachters wil laten betalen is nog een mysterie.
 3. Voordat van een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang sprake kan zijn, moet het Gerechtshof Arnhem dus zorg dragen voor beëindigen heimelijke en vernietigende invloed corrupte familie op het totaal verwoeste leven Hans Smedema en zijn vrouw! Hans kan dat niet omdat immers iedereen het kafkaiaans ontkent en men opzettelijk Hans Smedema als waanzinnige neerzet om vrijuit te gaan. Iedere informatie en documenten worden hem onthouden. Een overtreffende trap van beroemde ‘Het proces’ van Frans Kafka.

Nieuwe huiveringwekkende  informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Dit vond op 28 februari 2003 plaats in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk en achterbaks kiezen van een nieuwe leider voor de doofpot van de familie! Door heimelijk een positieve video boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer en betrouwbaar hij was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar gewoon heimelijk(zonder het argeloze echtpaar daarin nota bene zelf te kennen)  aanstellen met de verantwoording over de controle over het toen al totaal verwoeste leven van Hans & W..s Smedema!

Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg ontkenden meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar justitie optrad. Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familia naar justitie! En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & W..s Smedema controleert en totaal heeft verwoest! Zie verklaring … Zie Fraude Tjitte de Jong

Beëindigen buiten werking zijn WOB mbt Kroon!

 1. Voordat van een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang sprake kan zijn, moet het Koninklijk huis en Kroon minimaal een uitzondering geven voor alles wat met deze zaak te maken heeft, mbt de wet van 31 oktober 1991 die WOB buiten werking stelt indien de Kroon betrokken is. Een andere optie is het het totaal terugdraaien daarvan op grond discriminatie, rechtsongelijkheid en machtsmisbruik. De keuze laat Hans Smedema aan het Gerechtshof Arnhem. Ze moeten een totaal onafhankelijke rechtsgang zonder discriminatie, achterhouden bewijzen, informatie, en heimelijke invloeden kunnen garanderen.

Vrijwaring betrokken ambtenaren!

 1. Betrokken ambtenaren zoals mr. Ruud Rosingh in 1991 waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden moet vrijuit en zonder enige dwang de waarheid kunnen openbaren aan het Nederlandse volk en het Gerechtshof Arnhem. Liegen moet tot zware straffen leiden.
 2. Maar ook klokkenluider Elise B. uit Uden moet zonder dwang en financiële gevolgen de waarheid kunnen spreken. Zouden beiden in het verleden zijn gedwongen om te liegen door betrokkenheid Koninklijk huis of anderszins, dan moet daar een zeer ruime schadeloosstelling tegenover staan.
 3. En alle anderen zoals Ministers en hoge ambtenaren. Liegen moet tot zware straffen lijden.
 4. Kan het Gerechtshof dit niet garanderen dan moet het zich in deze zaak onbevoegd verklaren.

Convention Against Torture en Civil Rights, weer van toepassing verklaren!

 1. Beide conventies die normaal van toepassing zijn, blijken door de op fraude gebaseerde handtekening van Koningin Juliana en/of besluiten Beatrix onterecht buiten werking gezet. Dat moet voor minimaal deze zaak en alle betrokkenen buiten werking gezet worden voordat er van een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang sprake kan zijn! Het Gerechtshof dient hier zorg voor te dragen, of zichzelf onbevoegd te verklaren en de zaak naar buiten Nederland doorverwijzen.

Alle andere zaken die een eerlijke rechtsgang in de weg staan opheffen!

 1. Hans Smedema en zijn vrouw worden kafkaësk alle informatie onthouden, dus kan van een goede verdediging nooit sprake zijn. Alle documenten, geheim of niet, moeten eerst Hans Smedema en zijn advocaat ter hand worden gesteld! immers anders hebben klagers een enorme voorsprong die discriminatie, ongelijkheid en misbruik van informatie in de hand werkt. Verdediging tegen iets wat nog onbekend is, is onmogelijk.
 2. Het cruciale document van ca. 30 pagina’s dat de Amerikaanse vriend van Hans Smedema, Al Rust hem zond over zijn creperen gedurende tien jaar als direct gevolg liegen en bedriegen Nederlandse Staat, is zonder toestemming door KCOM uit de woning van Hans Smedema en van zijn accountant gehaald. Dat document moet eerst weer boven water komen omdat het de stellingen van Hans Smedema aanvult en bewijst.
 3. Idem moeten de diverse DNA/Vaderschapstesten die bewijzen dat Hans Smedema NIET de vader is van hun drie kinderen, en alle andere bekende feiten zoals onvruchtbaar zijn van Hans sinds 1972, meewerken medici aan doofpot, en veel meer, eerst door KCOM weer aan Hans Smedema en zijn advocaten overhandigd worden. Het blijven verbergen van deze feiten voor Hans Smedema en zijn advocaten, en bovendien voor het nog onwetende Nederlandse volk, is discriminatie, fraude,  en hoogverraad.
 4. Feitelijk dus alle documenten over deze zaak! Met name hoe het mogelijk was dat mr. Johan Smedema van 1973 tot 2003 het leven van Hans en W..s Smedema kon controleren zonder hun daarin te kennen, en totaal verwoesten.
 5. Hans Smedema stelt zich op het standpunt dat hij NOOIT iets hoeft te bewijzen, wat al bij justitie bekend is, maar verborgen wordt gehouden met beroep op geheime wetten of regels.

Volledig onderzoek doofpot affaire door RC of PG

Als de RC of hier PG en het Gerechtshof weigert om vooraf een degelijk onderzoek te doen naar deze doofpot affaire en politieke samenzwering, of uiterlijk tijdens regiezitting op 12 december 2011 opdraagt, dan heeft verschijnen van Hans Smedema op die of verdere zitting geen enkele zin. Het gevaar bestaat zelfs, dat net als tijdens de zitting van de corrupte politieslager, pardon rechter noemen ze dat eufemistisch, Jeroen van Bruggen bij rechtbank Leeuwarden, men corrupt als altijd even Hans Smedema iedere verdediging weigert, en dus even snel veroordeelt.

Cruciaal is daarbij de vraag waarom er in de genoemde 51 bekende politie dossiers ( 1.2 Misdrijven chronologisch ) NIET tot vervolging van de verkrachters en medeplichtigen is overgegaan, en KCOM juist besloot om de argeloze en weerloze slachtoffers te laten verkrachten en bedriegen, zonder hun te waarschuwen en behandeling aan te bieden!

Onderzoek fraude en opzet rechtbank Leeuwarden & politierechter Jeroen van Bruggen

Het proces-verbaal klopt niet met wat er ter zitting is gesteld. Met name het cruciale bod van 10.000 euro door Hans Smedema voor het laten uitvoeren in opdracht rechter van een simpele DNA/Vaderschapstest van de drie kinderen van Hans Smedema, als die NIET door doofpot mag worden vervalst, wat in één simpele klap vrijwel al de stellingen van Hans Smedema bewijst, is opzettelijk uit het proces-verbaal gehouden! Dat is fraude en opzet. Het volledige transcript, dus letterlijke tekst van die zitting moet opgeëist worden en onderzocht. Ook waarom geen advocaat werd toegestaan en waarom geen enkele getuige werd toegestaan, en geen simpele dna test die kon bewijzen dat klager Rieks P. daadwerkelijk de vader is van jongste zoon Hans & W..s Smedema! PG moet dat onderzoek zelf uitvoeren!

Niet voldoen?

Als gerechtshof geen eerlijke rechtsgang kan garanderen, dan zal Hans Smedema weigeren om vrijwillig te verschijnen.  Indien men zijn verschijning voor een niet eerlijke rechtsgang toch eist heeft hij het recht om opnieuw politiek asiel tegen de vervolging door de Staat der Nederderlanden en met name Koningin Beatrix,  in een land naar keuze, aan te vragen!

Concept Appelmemorie voorstel aan Moszkowicz met alle bestaande documenten bedraagt nu al ruim 200 pagina’s!

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling voor de vervolging door Nederland, Xalo/Jalon, Spain

Min. goedkeuring geweigerd!

Ministeriële goedkeuring onderzoek na aangifte politie Drachten 26-4-2004 geweigerd!

En cruciale bewijzen voor politierechter 9-2-2009 achtergehouden door OM! Fraude!

 

Aangifte 26 april 2004

Aangifte van 26 april 2004 bij Politie Drachten aan rechercheur Haye Bruinsma werd als gedetailleerd en geloofwaardig gezien, en direct(!) doorgezonden aan mevr. Duinhoven Officier Justitie OM Leeuwarden. Hans Smedema zou uitnodiging ontvangen om te worden gehoord zoals normaal bij complexe zware aangiften over criminele organisaties!

Zie 1.4 Dossier Hans Smedema voor chronologische details.

Wachten op Ministeriële goedkeuring!

Tot de stomme verbazing van zowel Hans Smedema, als van zijn vrouw die speciaal met Haye Bruinsma sprak om aan te dringen op een snel onderzoek, gaf Haye Bruinsma op weken later mondeling verzoek om informatie over lange wachten om te worden gehoord, als antwoord dat er door het OM Leeuwarden gewacht werd op ‘Ministeriële goedkeuring’!

Dat wijst dus op het inderdaad bestaan van een ‘Zware Politieke Samenzwering’ waar Koningin Beatrix en haar ‘hondse'(kafka) Ministerraad beslissen over het lot van de volkomen onschuldige en argeloze slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw. Daar bij werd aan naam toch al onschendbare Koningin Beatrix een veel hogere waarde toegemeten dan ernstig lijden sinds 1972 door de onwetende argeloze slachtoffers! Buitenproportioneel en onethisch handelen!

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft zwager Tjitte de Jong uit Norg, die op dat moment heimelijk het leven van Hans & W..s Smedema controleerde, daarbij een cruciale negatieve rol gespeeld. Zie onderstaande nieuwe informatie:

Nieuwe huiveringwekkende  informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Dit vond op 28 februari 2003 plaats in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk en achterbaks kiezen van een nieuwe leider voor de doofpot van de familie! Door heimelijk een positieve video boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer en betrouwbaar hij was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar gewoon heimelijk(zonder het argeloze echtpaar daarin nota bene zelf te kennen)  aanstellen met de verantwoording over de controle over het toen al totaal verwoeste leven van Hans & W..s Smedema!

Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg ontkenden meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar justitie optrad. Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familia naar justitie! En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & W..s Smedema controleert en totaal heeft verwoest! Zie verklaring K2…

 

Heimelijke ondervraging

Op 12 augustus 2004 sprak Hans Smedema tijdens lunch op uitnodiging van zakenrelatie ir. Klaas Keestra van de Noordelijke Ontwikkelings Mij NOM in Groningen, over de stand van zaken mbt zijn eigen onderzoek naar deze zaak. Hans Smedema bracht hem vervolgens om 16.00 uur rechtstreeks naar zijn studiegenoot Minister Veerman voor een bespreking. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was dit op verzoek uit Ministerraad en is door Veerman verslag uitgebracht aan onderraad of ministerraad! Pas daarna in september 2004 werd onderzoek en proces-verbaal geweigerd! Bewijs doofpot en samenzwering op niveau ministerraad en dus Kroon, zoals ook uit rest onderzoek en gang van zaken blijkt.

Amerikaan Al Rust

Ook de vriend van Hans Smedema, voorheen militaire CIA en onschuldig ontslagen door weigering Kroon om bestaan dossier over Hans Smedema en zijn vrouw te erkennen, noemde tegen Hans ‘this can only be solved on a ministerial level!’ en ‘The Queen has been lured into this!’

Getuigen

Getuigen van het nodig zijn van die speciale ministeriële goedkeuring zijn dus in ieder geval:

 1. Officier justitie mevr. Duinhoven
 2. Hoofd Officier justitie Leeuwarden Den Hollander
 3. Rechercheur Haye Bruinsma politie Drachten
 4. Manager politie Drachten in 2004.
 5. JanPeter Balkenende als voorzitter onderraad, ministerraad en contact Koningin Beatrix
 6. Donner als minister justitie
 7. Minister Veerman
 8. Minister Binnenlandse zaken
 9. Amerikaanse CIA
 10. mr. Ruud Rosingh in 1991 waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden
 11. Koningin Beatrix zelf

Achterhouden bewijzen en cruciale informatie OM bij politierechter

Het OM heeft al deze toch cruciale gegevens NOOIT genoemd tijdens zitting politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden op 9 februari 2009!

Maar liefst 51 grote en cruciale dossiers bij politie en/of OM en KCOM zijn opzettelijk achtergehouden, zodat Hans Smedema opzettelijk en met voorbedachten rade zogenaamd als waanzinnige kon worden neergezet!

Opzettelijke fraude dus om Kroon, of naam toch al onschendbare en blijkbaar gewetenloze Koningin Beatrix te beschermen.

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling voor Nederlandse vervolging, Xalo/Jalon, Spain

Start Civiele Claim Staat!

Civiele Claim tegen Staat der Nederlanden via mr. Max Moszkowicz jr. destijds niet doorgegaan

Hier nog de oude pdf van onderstaande poging om civiele claim tegen staat per 15 februari 2009 op te starten MaxMoszkowicz0001

Het is nog steeds een mooie samenvatting van wat toen bekend was bij Hans Smedema.

Op verzoek Hans Smedema regelde mr. A. (Bram) Moszkowicz een afspraak. Helaas werd die afspraak destijds in februari 2009 afgezegd wegens kortstondige ziekte, maar ondanks vragen daarover nooit hernieuwd zonder opgaaf van redenen. Aangenomen kan dus worden dat vermoedelijk ‘men’ onvoldoende mogelijkheden ziet voor deze complexe en bizarre casus bij gebrek aan hard bewijs, of dat het op grond van een vals beroep op de staatsveiligheid(lees de corrupte en gewetenloze Koningin Beatrix) NIET toegestaan is? Daar zijn namelijk twee advocaten al eerder getuige van geweest. Namelijk Johan Verwilligen Drachten en Ad Speksnijder Leeuwarden.

Tot op heden eind oktober 2011 is dus geen enkele advocaat bereid gebleken om de aanval op het Koninklijk huis en/of Staat der Nederlanden in te zetten. Justitie zelf samen met familie houden alle bewijzen legaal achter in opdracht Kroon om juist iedere juridische tegenactie te voorkomen! 

Ing. H.  Smedema, 9203VB Drachten, Holland
Tel.: 0512 –   Mobiel:
E-mail: [email protected]
 
Moszkowicz Advocaten, T.a.v. mr. M. Moszkowicz
Postbus 15680
1001 ND Amsterdam

Drachten, 15-2-2009 13:10:00

Betreft:  Hans Smedema versus Staat der Nederlanden

Geachte heer Moszkowicz,

Veel dank voor uw uitnodiging voor een gesprek over bovengenoemde civiele procedure. Aanleiding is de ook lopende Hoger Beroep strafzaak politierechter waar Mw. Mr. Wolffs bij betrokken is. Ik gaf haar een kort overzicht, wat ik ook hier inlas omdat het die procedure mooi samenvat. Daarna volgt een strategisch stuk over de civiele kant.

 Oude stuk:

 

 1. Betreft vermeende Smaadzaak van degenen die eerder juist door mij beschuldigd zijn! Aangifte werd Hans in 2004 verboden, maar daders mogen dat nu wel.
 2. Geen advocaat op de te korte termijn beschikbaar, dus stond ik er zonder advocaat en zonder kennis van zaken en veel te emotioneel betrokken. EVRM vereist dat.
 3. Bezwaar afgewezen dat doofpot onafhankelijke rechtsgang onmogelijk maakt.
 4. Onderzoek RC met perfecte getuigen en DNA test dat bewijst dat aanklager valse aangifte heeft gedaan en verkrachter/vader van jongste zoon is, zonder goede motivatie afgewezen. Niet nodig.
 5. Veel goede getuigen dagvaarden ook afwezen, waaronder Jan de Vries die tegenover mij heeft erkend, dat hij de vermoedelijke vader(!) is van onze oudste zoon, middelste kind. Weet veel van aanklager Rieks P. en zijn enorme gelijkenis met onze jongste zoon. En die dus kan bewijzen dat mijn vrouw ernstig ziek is, en niet Hans Smedema.
 6. Wraking op grond van partijdigheid en vooringenomenheid afgewezen.
 7. Rest was een slachting, want te emotioneel voor 30 pagina’s pleidooi zonder advocaat. Het was al voorbij toen ik nog dacht dat het nu inhoudelijk zou beginnen.
 8. 50 uur dienstverlening, 5 maanden voorwaardelijk, 1500 per aanklager, die ik dus juist beschuldig!

Bizar en ongelofelijk omdat:

 

 1. Zaak gaat om mijn vrouw met selectieve amnesie, ernstige verdringing en zelfs dubbele persoonlijkheid. Dus Hans is gek.
 2. Hans Smedema  had zelf ernstige verdringing en amnesie tot maart 2000.  Dus een stelletje met amnesie, wat nog nooit eerder is voorgekomen. Dus Hans is gek.
 3. Hervonden herinneringen worden als mogelijkheid door 99% nog ontkend, dus Hans is gek.
 4. Familie met Justitie een politiek en Koninklijk goedgekeurde doofpot op heeft gezet. Dus Hans is gek.
 5. Amerika is betrokken met CIA en oud Ambassadeur Paul Bremer. Dus Hans is gek.
 6. Bij ziekte vrouw horen ernstige afweer- en verloocheningreacties, dus ontkennen en liegen over alles wat heeft plaatsgevonden. Dus Hans is gek.
 7. De combinatie van 6 maal Hans is vast gek, maakt Hans definitief ‘gek’. Dus hij moet ernstig ziek zijn.
 8. Dus geen hulp advocaat, geen hulp normale instanties, geen mediabelangstelling, etc.

 Voor uw beeldvorming hier de essentie van de voorgeschiedenis:

 

 1. Deze zaak heeft gelijkenissen met Fred Spijkers en Willem Oltmans en andere blunders bij Justitie/OM. Ik noem het ‘De Nederlandse Watergate’ en ‘het misdrijf van de eeuw’.
 2. Ondergetekende Hans Smedema heeft op zijn website, Blog en in zijn autobiografie ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 1 – Gruwelijk bedrogen, mensen, daders en medeplichtigen met name genoemd om een doofpot/samenzwering van de Staat der Nederlanden tegen hem en zijn vrouw, te proberen open te breken.
 3. Hans is in januari 2004 80-100% arbeidsongeschikt verklaard om mentale redenen als gevolg van oud trauma uit 1972 in combinatie met de doofpot/cordon sanitair. PTSS.
 4. Trauma betreft voornamelijk zijn vrouw die als seksslavin werd opgevoed door haar huisbaas en daarbij zodanig werd mishandeld en misbruikt, dat bij selectieve maar totale amnesie optrad voor alles wat met het misbruik te maken had. Hans die daar veel was liep hetzelfde op hoewel in mindere mate en werd heimelijk onvruchtbaar gemaakt. Pas in april 2000 kwam zijn geheugen langzaam terug. Bij zijn vrouw niet en de bij de ziekte horende symptomen, maken dat ze alles eerst zal ontkennen om de zware emoties uit de weg te gaan. Die ontkennende verklaringen maken Hans het oplossen onmogelijk! Ze is op grond van haar ziekte zelfs aanklager in de strafzaak, wat haar niet aangerekend mag worden. Psychiaters hebben onvoldoende kennis van zaken en velen ontkennen de mogelijkheid zelfs van wat ons is overkomen. Ze spraken zonder dat ik het kon bewijzen elkaar tegen en UMCG stelt dat het mogelijk is, maar uitzonderlijk.
 5. Familie heeft in 1973 voor ons trouwen nog een doofpot opgezet samen met Justitie, en ik ben daar in 1976 heimelijk aan toegevoegd. Het is politiek goedgekeurd op overigens valse en frauduleuze gronden. Daarin moet zijn vastgelegd, dat er nooit een onderzoek mag komen, naar deze zaak. En dat is de reden, dat het misbuik van mijn weerloze vrouw 28 jaar kon blijven doorgaan. Ieder misbruik werd gedoogd en niet vervolgd op grond van verkeerde besluiten op verkeerde gronden! Middels een Koninklijk besluit zijn mij/ons alle normale rechten mbt deze zaak ontnomen. Dat blijkt wel. Vermoedelijk moeten Ministers en Rechters trouw aan de Koningin zijn en kunnen dus hier niet onafhankelijk optreden! Grotesk en bizar.
 6. In zowel 2000 als gedetailleerd 2004 was het doen van aangifte hem verboden! Art. 12 procedure ook afgewezen, RC heeft niets onderzocht denk ik. Andere klachten allemaal afgewezen, zoals College Procureurs Generaal, Ministerie Justitie, Europees Hof wegens te weinig juridische ondernomen, wat niet kon omdat geen advocaat hier in durft te stappen. CTIVD gaf me mondeling wel gelijk, maar kon de politiek niet beïnvloeden. Nationale Ombudsman weigert onderzoek, hoewel Ministerie Biza dat als mogelijkheid aangaf.
 7. Nu er steeds meer belangstelling komt voor deze Blog, hebben een aantal daders en vreemd genoeg ook een eerdere getuige waar juist heel positief over wordt gesproken en die 50.000 euro is toegezegd, aanklachten wegens smaad tegen Hans ingediend. Op zich dus gewenst, want noodzakelijk om de doofpot open te breken.
 8. Hans beschuldigd hen van misbruik van zijn weerloze vrouw met dubbele of beter emotionele persoonlijkheid(dissociatie), zeg maar opgevoed tot seksslavin in 1972 met ernstige verdringing daarvan(selectieve amnesie), en nu klagen dus de daders hem weer aan.
 9. In de hoofdzaak achter de strafzaak is het Hans sinds 2004 nooit gelukt om een advocaat te krijgen die bereid was om de Claim van ca. 2 miljoen tegen de Staat der Nederlanden op te starten en getuigen te laten horen. Men durft het niet aan, mag niet(?) of hecht geen geloof aan amnesie en dubbele persoonlijkheid bij de vrouw van Hans in de combinatie met een doofpot.
 10. De strafzaak werd toevallig bekend op 12 januari 2009, dagvaarding op 15 januari 2009 en dossier pas op 20 januari 2009. Advocate moest zaak laten schieten wegens belangverstrengeling, Anker en Anker Leeuwarden op 9 februari geblokkeerd, en zo stond Hans zonder advocaat terecht op 9 februari 2009.
 11. Bezwaar, alle getuigen, DNA vaderschapstesten en getuigen RC afgewezen, wraking afgewezen, pleidooi afgewezen(mond gesnoerd), dus hij is zonder enige verdediging veroordeeld!
 12. Vonnis ken ik nog niet(ik was te kapot), maar uit de krant moet ik opmaken, dat het om 50 uur dienstverlening gaat, 5 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, 1500 voor iedere klager en autobiografie in deze vorm verboden, moeten alles stukken over klagers uit verwijderd worden.
 13. Direct Hoger Beroep aangetekend wat op 4 september zal dienen. Zie bijlagen.
 14. Anker en Anker zien achteraf toch problemen omdat gezien de getuigen en betrokkenen ze belangenverstrengeling zien. Nico de Vries daar adviseerde me dringend om buiten het ressort Noord een advocaat van hoog niveau te zoeken.
 15. Uitermate merkwaardig is, dat alle feiten over Hans en W..s Smedema in geheime files vastliggen, incl. kinderen van verkrachters, en dat Hans het weer moet bewijzen. Beter is direct naar de kern en oorzaak te gaan en uit te zoeken hoe een dergelijke doofpot vroeger op medische gronden kon worden opgezet, politiek goedgekeurd en bij Koninklijk besluit. Stop de doofpot en de zaak is opgelost! Ik eis volledige rehabilitatie(waarheidsvinding) en schadevergoeding.
 16. Op mijn Blog, in mijn boek en pleidooi, geef ik uitgebreidere informatie.

 

Er zijn nu nog een paar dagen om de redenen voor Hoger Beroep op 4 september 2009 op te geven.

Ik ben geen jurist en weet dus niet wat mogelijk is, maar mijn rechtsgevoel geeft het volgende aan:

 1. Zaak moet terugverwezen naar de Meervoudige Kamer van de rechtbank, voor een wel eerlijke rechtsgang die er nu niet is geweest en Hans een eerste rechtslaag ontneemt. Hij heeft recht op twee eerlijke rechtsgangen, rechtbank en gerechtshof. EVRM vereist dat ook.
 2. Zaak moet niet meer in ressort Noord voorkomen omdat uit opstelling Anker en Anker (belangenverstrengeling binnen ressort Noord)ook al blijkt, dat men daar bevooroordeeld is en niet meer onafhankelijk kan oordelen. Ik vermoed dat de geheime operatie door een rechter uit Leeuwarden wordt beoordeeld of misschien wel geleid. Rechters procedure 337/87 waren op de hoogte in Leeuwarden en beïnvloed, samen met advocaat Gerrit Ham.
 3. Advocaat adviseerde nog dringend om tegelijk een civiele claim(schatting 2 miljoen) bij de Staat in te dienen en ook daar met getuigen verhoor te beginnen! Wat ik al sinds 2004 probeer. Kan uw civiele afdeling/bestuur dat doen?
 4. Zaak is gevolg van doofpot Justitie en Staat zelf, dus kan in Nederland nooit een eerlijke rechtsgang plaatsvinden! Bewijzen zijn al bekend bij Justitie! Getuigen en aanklager Elise B. Moet naar EVRM?
 5. Beroep tegen bewezenverklaring strafbare feiten.
 6. Beroep tegen opgelegde straffen, aard en hoogte straf.
 7. Anderszins, zie boven, punten 1,2 en 4.
 8. Horen vele getuigen en deskundigen, en onderzoek AG.

 

Met vriendelijke groet,

Ing. Hans  Smedema

Spaans resident Gemeente Rojales, Spanje. Tijdelijk wegens in gebreke stelling koper woning in Nederland.

Bijlagen:

Dagvaarding 2 pag. 13/15 januari 2009 politierechter 9 februari 2009.

 1. Stamproces-verbaal. 4 pag.
 2. Dagvaarding  1 pag. 9 februari 2009 Hoger Beroep 4 september 2009.
 3. 21 jan. 2009. 2 pag. Bezwaarschrift mr. Petra van der Vliet.
 4. 21 jan. 2009. 7 pag. Bijlage bezwaarschrift met uitgebreider stuk motivatie Hans Smedema
 5. 29 jan. 2009. 12 pag. Oproepen/dagvaarden getuigen en onderzoek RC.
 6. 29 jan. 2009. 2 pagina’s Uitstelverzoek ontbreken advocaat.
 7. 9 febr. 2009. 63 pag. Pleidooi/verweer tijdens zitting overhandigd op 9 februari 2009, mondeling lezen en behandelen verboden.
 8. 1 Exemplaar autobiografie Hans Smedema ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 1 – Gruwelijk bedrogen, als schriftelijke verklaring van alles wat tot(!) april 2000 heeft plaatsgevonden. Deel 2 Onmogelijke flashbacks is op redigeren na klaar en digitaal beschikbaar.

Einde oude stuk.

Strategie voor civiele zaak tegen de Staat der Nederlanden.

Ik ben juridisch een leek, dus kan enkel een schot voor de boeg doen in dit deel. Bespreking moet meer mogelijkheden laten zien.

 Doel

 Opheffen van de huidige doofpot en samenzwering tegen Hans en zijn vrouw door die politiek en/of Koninklijk terug te draaien.

 1. Het verkrijgen van volledige rehabilitatie voor Hans Smedema van de valse beschuldigingen tegen hem gepleegd door zowel Staat der Nederlanden in de vorm van Politie, OM, Ministerie van Justitie, Ministerie van Biza en Ministerie van Algemene Zaken. Openlijke gepubliceerde excuses.
 2. Een behandeling of therapie van mevrouw Smedema mogelijk maken, die nu door de doofpot en samenzwering onmogelijk gemaakt wordt en zelfs tot een echtscheiding kan leiden op valse frauduleuze gronden.
 3. Een volledige schadevergoeding die naar schatting rond minimaal de 2 miljoen zal bedragen.

De beschuldigingen betreffen,

dat geen van bovenstaande organisaties conform de WOB Hans Smedema de hem rechtens toekomende informatie heeft verstrekt mbt een door de Staat der Nederlanden, of één van haar Ministeries, ingevoerde doofpot affaire, dan wel samenzwering om voor Hans Smedema en zijn vrouw alle gepleegde misdrijven te verbergen en van iedere vervolging uit te sluiten.

 1. Dit heeft voor hen beiden gruwelijke gevolgen gehad sedert 1973 en tot en met heden(!), en nooit heeft de Staat het noodzakelijk geacht om in te grijpen en deze onrechtmatige en tegen veel ‘rechten van de mens’ ingaande beslissingen op te heffen.
 2. Hans Smedema is nu zelfs onschuldig veroordeeld tot ‘gek’ zijn, geen recht om aangifte te doen, geen recht op informatie, voor smaad, terwijl bij heimelijke onderdelen van de Staat bekend is, dat hij de waarheid sprak en uit zelfverdediging handelde.
 3. Zijn vrouw werd vogelvrij verklaard en werd zes maal zwanger en kreeg drie kinderen van verkrachters.
 4. Door de staat werd een vaderschapstest gemanipuleerd, in ieder geval niet weerlegd, en gaf zogenaamd aan dat de drie kinderen wel van Hans zouden zijn, hoewel in geheime files alles al lang bekend bleek te zijn.
 5. Medici werden aangezet om te liegen over feiten en bewijzen. Zoals het feit dat Hans onvruchtbaar was gemaakt, een slecht gehecht litteken werd huidplooi genoemd, en veel meer.
 6. MRI scan vervalst.
 7. Etc.

Strategie:

Indienen voorlopige claim bij Staat der Nederlanden zodat die niet verjaard of zo.

 1. Doofpot zelf opheffen, want dan zijn punten 3 en 4 niet meer nodig.
 2. Feiten boven water halen door horen getuigen waarbij rekening moet worden gehouden met de doofpot ook opgelegd aan alle getuigen.
 3. Uit laten voeren van onderzoeken zoals DNA vaderschapstesten en onvruchtbaar maken. Waarbij ook rekening moet worden gehouden, met doofpot opgelegd door Staat met beroep op staatsveiligheid en die uitkomsten kan, mag en soms moet beïnvloeden.

Ad 1 Indienen voorlopige claim bij Staat der Nederlanden.

Als gevolg van onrechtmatig handelen door de Staat der Nederlanden heeft Hans Smedema, maar ook zijn vrouw, onnodige ernstige emotionele en financiële schade geleden.

 1. Hans heeft nooit bewust een document ondertekend waarbij hij zijn broer mr.  Johan Smedema het recht gaf om voor en over hem te beslissen aangaande belangrijke beslissingen die zijn verdere leven zeer negatief zouden beïnvloeden. Ook vragen naar een handtekening op een blanco papier leverden geen antwoorden op. Enkel verzwijgen van feiten, want er moet wel een document bestaan of hebben bestaan.
 2. Hans heeft ook nooit vrijwillig een document getekend bij psychiater, of voordoende als, Onno van der Hart. Terwijl inmiddels bekend is dat deze Hans Smedema heeft gedwongen, na tweemaal drogeren, tot het tekenen(inclusief bandopname) van onbekende stukken, die blijkbaar Onno van der Hart het recht gaven om voor en over Hans Smedema te beslissen over zaken zijn onwetende argeloze vrouw aangaande. Zijn vrouw werd blijkbaar boven zijn belangen gesteld, wat alleen maar tot meer verkrachtingen en meer schade heeft geleid. Nu o.a. tot volledige arbeidsongeschiktheid sinds januari 2004 van Hans Smedema met grote financiële schade.
 3. Kinderen van verkrachters had voorkomen kunnen worden door toepassen van therapie bij Hans Smedema zelf en zijn vrouw. In ieder geval had dat tot een betere bewaking kunnen leiden. Zeker na één kind van verkrachters had men de doofpot en samenzwering moeten terugdraaien. Dat had kunnen leiden tot nog eigen kinderen voor Hans Smedema en zijn vrouw.
 4. Bewaking is nooit voorgesteld door leden van de samenzwering tegen Hans en W..s Smedema, gevolg meer misbruik en trauma’s.
 5. Toen het geheugen van Hans Smedema in maart 2000 begon terug te komen, had men hem de waarheid en werkelijkheid niet mogen onthouden! Dat wel hem te onthouden heeft aantoonbaar rechtstreeks geleid tot zijn volledige arbeidsongeschiktheid per januari 2004.
 6. Het echtpaar gaat momenteel door een hel en wordt tegen elkaar opgezet, volkomen tegen de rechten van de mens in. Veel rechten zijn onrechtmatig niet gevolgd.
 7. Schade bedraagt vermindering inkomen, pensioenstortingen, hogere onnodige kosten, smartengeld ivm kinderen van verkrachters, etc. Zal door bureau moeten worden opgesteld.

Ad 2 Doofpot zelf opheffen.

Dat kan relatief(!) eenvoudig.

 1. Oud politica Nel Veder-Smit heeft als lid van een mij onbekende commissie, gewaarschuwd door de schoonouders Jolle en Els J. uit Leeuwarden, als enige tegen gestemd en Hans Smedema hulp aangeboden met latere stopzetten van een doofpot. Dat was moeilijk maar mogelijk als je wist hoe.
Einde brief aan mr. Max Moszkowicz jr.

Gevolgen niet kunnen aanvallen Staat der Nederlanden

 1. Aanvragen Politiek Asiel Miami Airport Florida op 20 april 2009 en 28 weken gevangen in Broward Tranisitional Center zonder contacten met buitenwereld. Zie post BTC Politiek Asiel
 2. Vergeefse pogingen om aandacht voor deze huiveringwekkende zaak te krijgen, zie Blog sinds dat moment.
 3. Openlijk noemen van alle daders en medeplichtigen om nieuwe rechtszaken tegen mij uit te lokken en trainerende OM te dwingen eindelijk tot actie over te gaan. Hans is aangifte immers zelf NIET toegestaan, wat tegen de rechten van de mens in gaat!
 4. Begin 2011 openlijk aanvallen en beschuldigen van het Koninklijk huis, wat de werkelijke reden achter deze doofpot en samenzwering blijkt te zijn! Geen enkele reactie tot op heden!
 5. In oktober 2011 nog zwaarder beschuldigen Koninklijk huis en Koningin Beatrix van hoogverraad tegenover Nederlandse volk, om Ministerraad te dwingen te stoppen met deze samenzwering tegen Hans en het Nederlandse volk!
 6. Eindelijk start Hoger Beroep zitting bij Gerechtshof Arnhem.

En inderdaad dat had succes want hoger beroep staat na 2,5 jaar traineren door OM en KCOM(Kon. Criminele Organisatie Mengele) nu eindelijk gepland voor 12 december 2011!

De strategie van Hans Smedema om via rechtszaken tegen hem toch een juridisch gevecht uit te lokken en daarmee te proberen om deze doofpot op te blazen, hebben succes gehad.
Wel loopt Hans Smedema een enorm risico, want dat is uitsluitend verdedigend!  Alleen via het zogenaamde CONTEXT principe en NOODWEER kan hij nog proberen om deze zware politieke samenzwering tegen hem en zijn vrouw op te blazen!
Wat Hans ten tijde van dit stuk nog niet door had, is het sluwe feit dat Kroon op 31 oktober 1991, vrijwel direct na stopzetten al gestart onderzoek door mr. Ruud Rosingh naar verkrachting vrouw van Hans op 12 januari 1991, de WOB buiten werking had gezet indien de Kroon zelf betrokken was! Dus daarom werkte een beroep daarop niet meer! Maar dat verteld niemand je natuurlijk! Schoften zijn het!
Deze zaak is veel ernstiger dan de beroemde Franse Dreyfus affaire!
Hans Smedema, vluchteling voor vervolging(staatsterreur) door Nederlandse staat, Xalo/Jalon, Spain