image_pdfimage_print

Casus voor advocaten

Unieke casus ‘Hans Smedema affaire’ voor de advocatuur!

Sinds januari 2004 is het slachtoffer Hans Smedema nooit gelukt om daadwerkelijke juridische bijstand van een advocaat te krijgen in de hoofdzaak, namelijk een politieke samenzwering tegen Hans & W..s Smedema, gebaseerd op fraude, oplichting en bedrog. Zelfs een door de deken ‘aangewezen’ advocaat Ad Speksnijder uit Leeuwarden weigerde om ook maar iets te doen. Ook ‘Hof en Raad van Discipline’ en ‘Orde van Advocaten’ weigeren om een advocaat aan te wijzen, zonder steekhoudende motivering. Minimaal twee advocaten, Ad Speksnijder Leeuwarden en Johan Verwilligen Drachten, kunnen getuigen dat hierbij ongeoorloofde inmenging door justitie of overheid plaats heeft gevonden. Dit met op fraude en misleiding gebaseerde gefabriceerde documenten en tegen de uitdrukkelijke wil van de slachtoffers in.

Mr. A. (Bram) Moszkowicz doet uitsluitend het hoger beroep in de door Hans zelf maar noodgedwongen uitgelokte(!) (Hans mag zelf GEEN aangifte doen!) smaad rechtszaak van 9 februari 2009, aangespannen door de daders. Dus enkel verdedigend. Hierover is nog steeds helaas geen enkele actie van het OM bekend, want men wil deze doofpot en beerput natuurlijk dolgraag gesloten houden. Het Hoger Beroep zal veel publiciteit krijgen wat weer ongezond is voor hun criminele doofpot en samenzwering! Dus doen ze gewoon ‘niets’. Alleen een frontale aanval en miljoenenclaim tegen de staat der Nederlanden kan deze zaak snel oplossen. En nu de boeken verkrijgbaar, vertaald en praktisch klaar zijn, en alles dus uitstekend gedocumenteerd is, moet dat ook gaan gebeuren.

Dit kan zonder enige overdrijving ‘het misdrijf van de eeuw’ genoemd worden. Het is ernstiger dan de beroemde Franse ‘Dreyfus-affaire’ en ‘Multatuli van Eduard Douwes Dekker’. Dus van historisch belang voor Nederland. Een advocaat die deze ‘Dutch Queengate’ weet op te lossen, zal dan ook wereld beroemd worden.

Hier een overzicht van de essentie van deze zaak vanuit een juridische invalshoek(voor zover mogelijk door een leek dan) en met de huidige kennis over deze zaak.

Op Rechtenforum.nl is deze Post geplaatst met weer erg negatieve reacties van blijkbaar mensen met ludiek gesteld slechts een half brein! Link Rechtenforem casus Hans Smedema

Doel

 1. Het opblazen van een doofpot en samenzwering van de Nederlandse staat en Koninklijk huis, tegen Hans Smedema, zijn vrouw, het nog argeloze Nederlandse volk, en Amerikaan Al Rust met zijn familie.
 2. Het beëindigen van het valse en frauduleuze verzoek tot justitionele bijstand van Nederland aan Amerika in deze ‘Hans Smedema doofpotaffaire’ en stopzetten van de vervolging van de onschuldige Amerikaanse ‘Al Rust’. Rehabilitatie van hem met excuses aan het Amerikaanse volk.
 3. Openbaarmaking van alle documenten in deze zaak voor een internationaal leerproces. Deze zaak bewijst namelijk hervonden herinneringen na 28 jaar, en een extra oproepbare emotionele persoonlijkheid(Dissociatieve persoonlijkheidsstoornis) en fraude door een voltallige Ministerraad uitsluitend om de naam van het toch al onschendbare Koninklijk huis zogenaamd te beschermen.
 4. Bewijzen dat het Ministerie van Justitie in opdracht Koningin Juliana/Beatrix hier verkrachtingen gedoogde en/of stimuleerde, terwijl juist de slachtoffers bedrogen werden! En dat feit voor het Nederlandse volk verborgen wenst te houden!
 5. Rehabilitatie van Hans Smedema als zijnde ‘slachtoffer Staat der Nederlanden’ en zeker geen ‘geestelijk gestoorde’.
 6. Straffen van de verantwoordelijken.
 7. Ruime schadevergoeding van alle slachtoffers.

Samenvatting

Hans Smedema en zijn vrouw krijgen in 1972 door ernstige traumatische misdrijven beiden(!) selectieve amnesie en directe verdringing van seksueel misbruik, waardoor ze weerloos waren tegen dat soort misdrijven. Familie zet samen met justitie op foutieve gezochte medische gronden heimelijk een doofpot op, die is gebaseerd op door fraude, oplichting, misleiding en drogeren, verkregen documenten! Het echtpaar weet dus helemaal niets van deze heimelijke operatie en is daardoor volkomen weerloos tegen de daders en verkrachters die daarvan wel op de hoogte waren! Gevolgen zijn dramatisch met drie kinderen van verkrachters en 30 jaar verkrachtingen van de vrouw. Als bij Hans zijn geheugen, door de maar doorgaande traumatische gebeurtenissen, pas in maart 2000 langzaam terug komt, ontkent men(familie, medici en justitie) gewetenloos. Hans Smedema wordt tegenover zijn nog steeds onwetende vrouw opzettelijk en gewetenloos als ‘geestelijk gestoord’ neergezet, waardoor hij na een dertig jaar durende hel, ook nog eens volledig arbeidsongeschikt raakt in januari 2004! Ze leven nu noodgedwongen door die fraude en bedrog apart van elkaar. Hans vroeg in Miami Florida vergeefs om politiek asiel en schreef over dit ‘misdrijf van de eeuw’ het boek ‘Vechten tegen het onbekende’, wat al werd vertaald in het Engels.

Complicerende factoren

 1. Zijn vrouw met een extra oproepbare emotionele persoonlijkheid(dus ernstige verdringing/ontkenning) weet nog niets van alle misbruik/juridische verkrachtingen en wordt door het bedrog van met name justitie valselijk voorgehouden dat haar man ‘geestelijk gestoord’ zou zijn. Ze werkt dus nog argeloos tegen haar man met haar eigen op zich logische ontkenningen.
 2. Omdat medici hier meewerken aan de doofpot en het bedrog en hun beroepsgroep beschermen boven de belangen van de slachtoffers, kan zijn vrouw geen therapie krijgen om vervolgens aangifte te doen en de stellingen van Hans bevestigen. Moet dus afgedwongen worden.
 3. Door betrokkenheid Koninklijk huis doet men een vals maar legaal lijkend beroep op de staatsveiligheid, wat een oplossing in de weg staat en politici buitenspel heeft gezet  gezien hun foutieve eed van trouw aan de laffe zwijgende Koningin Beatrix. Dus allemaal groot belang en motief bij voorbestaan doofpot!
 4. Daardoor werkt Ministerie van Justitie tegen iedere ethische regel in, hier juist tegen slachtoffers Hans Smedema door bewijzen en files weg te werken en daarmee dus de verkrachters feitelijk bij te staan!
 5. Zelfs een geheime dienst is bezig met vernietigen of vervalsen van bewijzen, zoals dna/vaderschapstesten, artsenkaarten, medische files, MRI-scan, etc. Maar positief kan zijn, dat dus alle feiten bij justitie gewoon wel al massaal bekend zijn! Hans stelt zich op het standpunt dat wat bij justitie al bekend is, niet nog eens bewezen hoeft te worden door een slachtoffer zonder opsporingsbevoegdheid. En die daarbij ook nog eens wordt tegengewerkt door een geheime dienst in opdracht van diezelfde corrupte staat.
 6. Blijkbaar mogen op grond staatsveiligheid Nederlandse advocaten geen hulp bieden! Ongelofelijk dat zoiets voor de slachtoffers en het Nederlandse volk verborgen mag blijven! Advocaten moeten gedwongen worden om onder alle omstandigheden hun cliënten te waarschuwen. Als dit schriftelijk zou zijn bevestigd, had Hans Smedema al in 2004 politiek asiel gekregen in Amerika en was dit drama al opgelost!
 7. Alle medische files zijn vervalst, vernietigd of verborgen. Dus medici hebben groot belang en motief bij in stand houden van deze doofpot om hun eigen falen en blunders lafhartig te verbergen!
 8. Meerdere reeksen misdrijven lopen door elkaar. Van verkrachters nog relatief ‘normaal begrijpelijk’, maar abnormaal van familie, medici, Justitie en Koninklijk huis.
 9. Hans Smedema is het niet toegestaan om aangifte te doen! In ‘Naam der Koningin’, maar de daders juist wel! Politieorganisatie kan dus niets doen voor de slachtoffers, maar wel voor de daders, wat op 9 februari 2009 tot de veroordeling van slachtoffer Hans Smedema leidde!
 10. Dus hoogstwaarschijnlijk kan dit drama enkel buiten Nederland, bijvoorbeeld VN worden opgelost.
 11. Tot op heden, sinds maart 2000, moet Hans Smedema als slachtoffer met PTSS en voorheen ernstige verdringing of dissociatie, zijn eigen onderzoek doen terwijl vrijwel heel Nederland hem tegenwerkt, en iedere juridische actie ZONDER advocaat uitvoeren! En dat terwijl zijn vrouw nota bene nog steeds weerloos is!
 12. Tijdens de smaad rechtszaak noemde politierechter Jeroen van Bruggen iets over ‘herroepen van een document’, maar iedere betrokkene ontkent dat er iets is dat herroepen moet worden! En herroepen van een onbekend(!) document waarvan het bestaan wordt ontkend door betrokkenen, lijkt erkenning van dat onbekende document in te houden. Die onbekende documenten moeten dus eerst afgedwongen worden. Tijdens huwelijk tekende justitie mee op los vel! Ook wrakingskamer noemde dat ‘bezwaar stoot!’ Wat uitermate merkwaardig is tijdens een wrakingsverzoek waar geen bezwaar mogelijk is! Ze wezen heimelijk dus op iets buiten het wrakingsverzoek! Maar hierin ligt een cruciaal punt, wat op de fraude van mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg moet wijzen! Een zeer sluwe misleiding van slachtoffers Hans & W..s Smedema en justitie zelf natuurlijk. Hans & W..s hebben NOOIT iets bewust getekend wat hun rechten overdroeg aan derden! Toch controleren en verwoesten derden HUN leven sinds 1972!
 13. Zijn vrouw kan en zal in haar emotionele persoonlijkheid gebracht zijn, en vervolgens documenten hebben moeten tekenen die een oplossing juist tegenwerken! Bijvoorbeeld ‘het recht om van niets te hoeven weten!’ Prof.dr. Van den Bosch UMCG tijdens medisch tuchtcollege Groningen! Gaat belang vrouw boven dat van haar echtgenoot en enig inkomen verwerver Hans Smedema?
 14. Zijn vrouw tekende wilsverklaring dat ze wel degelijk wil weten wat er gebeurd is en aangifte zou doen bij misdrijven zoals door Hans genoemd!

Essentie doofpot en samenzwering

 1. Door ernstige traumatische gebeurtenissen, zoals verkrachtingen en mishandelingen, met als gevolg ernstige verdringing en selectieve amnesie voor Hans Smedema en zijn vriendin voor alles wat daarmee te maken had, werd begin 1973 hoogstwaarschijnlijk broer mr. Johan Smedema heimelijk het recht gegeven om voor en over hun beiden juridische beslissingen te nemen. Door fraude zal een handtekening verkregen zijn op een blanco papier wat tot een juridisch document omgevormd zal zijn wat zogenaamd toestemming moet hebben gegeven, maar tegen de wil van Hans Smedema in.
 2. Dat de vriendin en later vrouw van Hans een dubbele of beter extra oproepbare emotionele persoonlijkheid had, zal men wellicht eerst niet duidelijk begrepen hebben, maar de zaak zeer gecompliceerd. Ze weet in haar normale persoonlijkheid namelijk niets van het jarenlange misbruik!
 3. Gevolgen waren dramatisch, want zonder therapie waren beiden volkomen weerloos tegenover iedere verkrachter of misbruiker. Gedurende meer dan 30 jaar en wellicht nog, kon de vrouw van Hans naar believen misbruikt worden, zonder dat ze achteraf in haar normale persoonlijkheid dat besefte en dus zonder dat er aangifte van gedaan kon worden. Hans merkte wel soms wat op, maar kon door zijn eigen onmiddellijke verdringing van alles wat maar met misbruik te maken had, ook nooit aangifte doen. Laat staan haar tegen de verkrachters beschermen.
 4. In 1975 bleek dat het eerste kind niet van Hans was en dat hij al heimelijk onvruchtbaar was gemaakt in 1972 door de daders. Doofpot werd echter gewetenloos in stand gehouden en het argeloze echtpaar werd voorgehouden dat het kind gewoon van Hans was! Nog steeds geen eenvoudige therapie aangeboden! Gevolg uiteindelijk drie kinderen van verkrachters, met zes zwangerschappen en ontelbaar misbruik tegen haar wil, dus juridische gezien verkrachtingen. En dat tot minimaal 2003, misschien wel later.
 5. Door de maar doorgaande traumatische gebeurtenissen komt pas in maart 2000 bij Hans zijn geheugen langzaam terug, maar door de ontkenningen van de doofpot en samenzwering duurt het nog 3 jaar voor hij voldoende eigen bewijs heeft dat hij niet gek is geworden, maar juist beter! Familie stuurt hem echter naar psychiaters die hem sinds 2000 bij gebrek aan enig bewijs achtereenvolgens paranoïde, schizofreen, niet paranoïde of schizofreen maar lijdende aan Delusional Disorder. Volgens UMCG en anderen kan het ook heel goed waar zijn, maar de ontkenningen van de familie en weigeren onderzoek door politie maken dat volgens hun onwaarschijnlijk.
 6. Hans wordt door ontkenningen en blijkbaar toch waar zijn, volledig arbeidsongeschikt in januari 2004 en leeft sindsdien van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de Amersfoortse.
 7. Het lukt Hans niet om een advocaat te vinden die zijn belangen wil behartigen! Zelfs een aangewezen advocaat ‘Ad Speksnijder’ weigert om ook maar iets te doen, vermoedelijk daartoe gedwongen met beroep op staatsveiligheid!
 8. Hans wordt het doen van aangifte verboden, maar de daders mogen dat juist wel. Daardoor wordt Hans door een politierechter op 9 februari 2009 zonder advocaat en recht op verdediging, veroordeeld voor zijn opzettelijke openlijke beschuldigingen om een rechtszaak juist uit te lokken.
 9. Hans vraagt door de gruwelijke vervolging in Nederland op 20 april 2009 politiek asiel aan op Miami Florida, maar wordt bij gebrek aan bewijs betrokkenheid overheid na 28 weken gedeporteerd.
 10. Hans leeft nu noodgedwongen als vluchteling in Spanje, terwijl zijn vrouw nog steeds wordt voorgehouden dat haar man zogenaamd ‘geestelijk gestoord’ zou zijn! Het echtpaar wordt dus opzettelijk uit elkaar gespeeld.

Schade

 1. Alleen inkomensverlies door volstrekt onnodige arbeidsongeschiktheid als gevolg bedrog beloopt nu al 1 miljoen euro. Totale schadevergoeding zal vele miljoenen bedragen.
 2. Ernstig lijden van Hans Smedema en zijn vrouw tot heden. Leven noodgedwongen apart in Nederland en Spanje.
 3. Kinderen van verkrachters in plaats van eigen.
 4. Hans moet als de ‘dorpsgek’ door het leven en zijn leven is totaal verwoest.
 5. Amerikaan ‘Al Rust’ zijn leven is ook totaal verwoest en moet schadeloos gesteld worden en gerehabiliteerd.
 6. Vergelijkbaar met Fred Spijkers en Willem Oltmans, en ook met Eduard Douwes Dekker met zijn Multatuli, dus historisch erfgoed!

Wie aansprakelijk

 1. Koningin Beatrix/Koninklijk huis
 2. Staat der Nederlanden
 3. Medici betrokken
 4. Familieleden
 5. Verkrachters

De meest cruciale feiten die eenvoudig bewijzen moeten opleveren

 1. DNA test om te bewijzen dat de drie kinderen niet van Hans Smedema zijn, maar eerdere test werd vervalst op grond staatsveiligheid. Bewijs ligt gewoon op Ministerie van Justitie dus hoeft niet meer bewezen. Kroongetuige Elise B. uit Uden bevestigde dat file aangaf dat kinderen niet van Hans waren en betrokkenheid doofpot Justitie zelf!
 2. Tijdens huwelijk tekende justitie op los vel heimelijk mee! Maar het werd wel even genoemd. Dit moet sporen achterlaten. Lijkt op een heimelijke tbs of zo. Moet door valsheid in geschrift document liggen wat mr. Johan Smedema het recht gaf om de levens van Hans & W..s Smedema heimelijk totaal te verwoesten!
 3. Sinds 1972 is politie vele malen betrokken wat sporen moet hebben achtergelaten. Dit is in ‘1.2 Misdrijven chronologisch’ verder uitgewerkt.
 4. Doofpot is waarschijnlijk Koninklijk goedgekeurd en op medische gronden na fraude, drogeren, oplichting en afpersing door prof.dr. Onno van der Hart in of vlak na 1975.
 5. Bekend is via een anonieme klokkenluider dat bij GGZ Drachten in een geheime file alles al gewoon bekend is! Die brief werd ons gezonden rond 1980 of wat later, en werd door de zuster van mijn vrouw Klazien J. meegenomen uit onze woning met de vreemde opmerking ‘dat is verraad, dat mag niet!’ Brief bevestigde kinderen niet van Hans, Hans onvruchtbaar en betrokkenheid psychiaters. Dus file moet afgedwongen worden, wat justitie weigert te doen door vermoedelijk speciale ruling Koningin Juliana!
 6. WOB is door betrokkenheid Koningin in 1991 buiten werking gesteld, dus Koningin moet gedwongen worden om dit te herroepen of betrokken files te openbaren.
 7. Onder getuige van 3 rechters is tijdens mondelinge zitting 337/1987 een brief van de CIA over deze zaak getoond. Rechters wisten al dat Hans slachtoffer was en geen dader! Dus drie prima getuigen!
 8. Hoofd Officier Justitie mr. Ruud Rosingh Leeuwarden start onderzoek naar verkrachting vrouw met getuigen op 12 januari 1991 in garage Oranje Hotel, maar wordt door College Procureurs Generaal gedwongen om te stoppen! Dit op grond van een brief van een Smedema! Welke brief en welke Smedema? Inhoud? Dat zijn vrouw graag verkracht wil worden en dus maar GEEN vervolging? Echtpaar wordt niet gewaarschuwd en daders gaan weer vrijuit.
 9. Amerikaanse militaire CIA medewerker Al Rust die 10 jaar onschuldig crepeerde, maar door de files van Hans Smedema en zijn vrouw werd gerehabiliteerd en schadeloos gesteld. CIA zaak, dus moeilijk op te sporen, maar kan wel.
 10. Nederland heeft Amerika om justitionele bijstand gevraagd in deze zaak, wat sporen moet achterlaten. Maar WOB is buiten spel gezet door onze laffe en gewetenloze Koningin Beatrix als zij zelf betrokken is!
 11. Doofpot is door speciaal Koninklijk besluit mogelijk gemaakt op valse medische gronden, wat te achterhalen moet zijn.
 12. Er zijn honderden getuigen, die tot op heden bij gebrek aan publieke steun niet openlijk durven te helpen met hun informatie!

Strategie

 1. De simpele aanname dat Hans Smedema met zijn magistrale werk ‘Vechten tegen het onbekende’ gelijk heeft en daarin honderden controleerbare feiten noemt over ruim 1200 pagina’s!
 2. Dat specifiek de namen van verkrachters en vaders van de kinderen bekend zijn, wat cruciaal bewijs levert en de vraag waarom die nooit zijn vervolgd!
 3. Dat de enorme hoeveelheid eerste klas getuigen zoals rechters en officier van justitie, onder ede en met zicht op hoge straffen bij liegen, de waarheid zullen moeten spreken.
 4. Dat een staat en rechter zeker internationaal gezien, nooit slachtoffers Hans & W..s Smedema kan opdragen om zonder opsporingsbevoegdheid zaken te bewijzen, die bij diezelfde Staat der Nederlanden al sinds 1972 gewoon bekend zijn.
 5. Dat ook in Amerika cruciale gegevens over deze doofpot affaire bekend zijn en dus bij een internationale rechtszaak, Amerika of Amerikaanse getuigen niet zullen gaan liegen alleen maar om een laffe Koningin Beatrix te beschermen!

Acties advocaat

 1. Indienen claim bij de staat en vragen voorschot 1 miljoen euro.
 2. Civiele procedure tegen de staat waarbij cruciale getuigen zoals Koninklijk huis, Ministers, CTIVD, rechters en mr. Ruud Rosingh gehoord worden.
 3. Internationale klacht VN of iets dergelijks.
 4. Europees Hof rechten van de Mens?
 5. Andere?

Informatie en Documenten

 1. Boek en zeer gedetailleerde schriftelijke verklaring ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 1 t/m 4, ook in het Engels. 1200 pagina’s met alle namen en feiten!
 2. Veel documenten  en brieven aan politie, justitie, rechtbank, politici, Koningin, CTIVD
 3. Onderzoeken door K2 Recherche, PD Recherche, Morand Juridische advies, psychiaters, etc.
 4. Blog hanssmedema.info met gedetailleerde informatie!

Wie kent zo’n topadvocaat?

Oproep aan advocaten om zich te melden indien men deze zaak ondanks de enorme moeilijkheidsgraad toch aandurft. Pas op, drie moordaanslagen(1975, 1980) op Hans en buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde daadwerkelijk vermoord(leek hartaanval) in 1980!

Als iemand kennis heeft van het feit dat advocaten op grond staatsveiligheid, of op (valse) medische gronden Hans Smedema en/of zijn vrouw niet mogen bijstaan, dan is die informatie cruciaal.

Iemand die kan bewijzen dat de Staat der Nederlanden en/of Koninklijk huis hierbij betrokken is, heeft cruciale informatie op grond waarvan Hans Smedema in het buitenland opnieuw politiek asiel kan aanvragen en vervolgens deze zaak proberen op te lossen!

Omdat er weer strafzaken tegen Hans gevoerd zullen gaan worden, is wat meer bewijs nodig dat de Nederlandse advocatuur Hans Smedema niet wil of mag bijstaan. Deze laatste oproep moet daarvoor voldoende zijn! Hans weigert verder om spitsroeden te blijven lopen bij onnozele advocaten die eerst meer bewijs willen zien, terwijl intussen de staat der Nederlanden die  zelfde bewijzen mag vernietigen en manipuleren op grond van mij onbekende documenten. Hij zal dus zonder advocaat verschijnen en dan ook opnieuw politiek asiel tegen de vervolging in Nederland aanvragen.

Hans Smedema, sinds 1 juni 2015:

Cami de la Cantera 84, Alfas del Pi, 03581 Alicante Spain   [email protected]  

Hans Smedema was van 28 augustus tot 15 september 2011 bij zijn vrouw in Drachten. Zijn vrouw is vooraf van 31 juli tot 28 augustus in Xalo/Jalon.

Hans Smedema verstoten!

 

Hans & W..s Smedema leven feitelijk sinds 1972 heimelijk en gruwelijk verstoten!

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4 jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door Rieks P. uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke doofpot!

‘Het leven van Hans en W..s Smedema werd ‘verwoest’ door toedoen van familie, politieke, bestuurlijke, rechterlijke, ambtelijke gezagsdragers en met name door de gewetenloze kwaadaardige opstelling van ‘Het Koninklijk huis/Koningin Beatrix’ namens de Nederlandse staat. Gevolg was totale rechteloosheid sinds 1972, en nog steeds!’

De gruwelijkheid en groteske omvang van deze politieke samenzwering door de Nederlandse staat en Koninklijk huis dringt maar uiterst langzaam door tot het Nederlandse bewustzijn, door de ingestelde doofpot en afgedwongen ‘Omerta’ op grond van een vals en fout beroep op de ‘Staatsveiligheid’. Hier hun prachtige woning waar hun hele ziel en zaligheid in zat, en wat Hans & W..s gedwongen moesten achterlaten omdat hun bloedeigen familie, medici en justitie weigerden de waarheid te openbaren!


Hans Smedema houdt inmiddels heel Nederland collectief verantwoordelijk voor wat hier heeft plaatsgevonden gezien hun kwaadaardige opstelling sinds 1972.

Zie ook Post Opzettelijke vernieling woning!

Gruwelijke behandeling door Nederland!

 1. Eerst worden Hans & W..s Smedema in 1972 gruwelijk mishandeld door verkrachters met zware verdringing of dissociatie tot gevolg,
 2. dan doet familie daar nog even een schepje bij op door alle verkrachtingen sinds 1972 tot heden te verzwijgen en dus feitelijk een ‘waanwereld’, 38 jaar lang ‘echt’ laten lijken!
 3. Vervolgens gaat justitie omgekeerd werken door de verkrachtingen te verbergen voor het echtpaar en bewijzen zelfs te manipuleren of vernietigen! Hulp aan verkrachters!
 4. Dan doet een achterlijke Koningin Juliana op dringend verzoek familie op grond fraude en valsheid in geschrifte daar weer een schepje bij op door het staatsveiligheid te maken via een speciale geheime wet(medische doofpot) die iedere vervolging onmogelijk maakt, en alle ambtenaren opdraagt om aan die criminele acties mee te werken! De laffe en gewetenloze toch al onschendbare Koningin Beatrix in 1980 doet precies hetzelfde! Ze zorgt met haar handtekening in 1991 er snel en sluw voor dat de Wet Openbaarheid Bestuur WOB buiten werking wordt gezet als het Koninklijk huis betrokken is! Nu kan niemand achter deze gruwelijke zaak komen denkt ze gewetenloos en hypocriet.
 5. Op 25 april 2014 neemt Koning Willem Alexander het stokje over en benoemt hij verkrachter Rieks Perdok uit Roden, zelfs heimelijk vader onze jongste zoon, tot ‘Lid Orde van Oranje Nassau’ voor zijn bewezen ‘diensten’!
 6. Vervolgens doet de totale omgeving van Hans & W..s Smedema daar vrolijk aan mee en hebben verkrachters vrij spel met het weerloze echtpaar met drie kinderen van verkrachters en Hans sinds 1972 onvruchtbaar, zonder dat toch cruciale feit hun mee te delen en te waarschuwen.
 7. Medici en met name psychiaters vinden dat de vrouw ‘recht heeft om van niets te weten!’ Dus feitelijk ook ‘recht om te worden verkracht’, en verbergen alle verkrachtingen en hun bedrog uit hun medische files en laten Hans Smedema in 2000 sluw denken dat hij ‘geestelijk gestoord’ is geworden in plaats van gewoon ‘BETER!’
 8. De kinderen kiezen vervolgens niet voor hun eigen ouders om hun lijden na die tientallen jaren van meer en meer traumatische verkrachtingen te stoppen, maar juist weer voor de ‘arme’ familie en doofpotters! Daarmee hun ouders sinds 2000 door een hel laten gaan!
 9. Hans & W..s Smedema worden daarmee opzettelijk tegen elkaar opgezet en leven noodgedwongen(!) apart in verschillende landen, en met twee verschillende werkelijkheden! Vrouw wordt voorgehouden dat Hans gek is en in werkelijkheid is ze ernstig ziek. Dus geen therapie mogelijk zolang de misdrijven worden ontkend!
 10. Dan weigeren alle advocaten om hun juridische bijstand te verstrekken, vermoedelijk gebaseerd op fraude en vals beroep staatsveiligheid, kafkaiaans zonder dat cruciale feit even mee te delen!
 11. En om het leuk af te ronden weigeren alle media en journalisten om deze gruwelijke zaak, het ‘misdrijf van de eeuw’ en ‘Dutch Queengate’, aan het Nederlandse volk bekend te maken. Omerta!
 12. Broer mr. Johan Smedema uit Gennep blijkt de gewetenloze leider voor de familiemaffia sinds 1972 tot 2003, en ‘Godfather’ zwager Tjitte de Jong van 2003 tot heden!

President Obama stelde over Osama Bin Laden gezien zijn onethische gruweldaden:

‘A small person, on the wrong side of history!’

Hans Smedema stelt gezien de onethische gruweldaden als (in)direct gevolg van ‘De Kroon’ en nu met name ‘Koningin Beatrix’:

‘Queen Beatrix is (in this case) a small person, on the wrong side of history!’

President Obama stelt terecht ook:

‘History has proven to be always on the side of those who seek justice!’

Hans Smedema stelt:

‘History has proven to be not on the side of a Queen and politicians who betray their own people!’

Werkelijkheid gemanipuleerd!

Gruwelijk en wereldwijd volstrekt uniek is het feit dat verantwoordelijken, dus met name familie, medici en overheid voor Hans & W..s Smedema de werkelijkheid opzettelijk verborgen heeft gehouden! Namelijk eindeloos doorgaande verkrachtingen met zelfs kinderen daarvan sinds 1972, voor het weerloze en argeloze echtpaar met ernstige selectieve amnesie en verdringing. En zelfs nu het meeste wel uit is gekomen, gewetenloos en kil blijven doorgaan met bedriegen van de beide slachtoffers en feitelijk het Nederlandse volk.

Totale rechteloosheid in speciale opdracht Koninklijk huis!

Verstoten, gruwelijk bedrogen en mishandeld door:

 1. Verkrachters zelf die 30 jaar lang vrijelijk hun gang konden gaan, niet gehinderd door justitie en politie, of ook maar iemand die ethisch en integer heeft gehandeld! Dat verkrachters verkrachten is eigenlijk het enige logische en ‘normale’ in deze gruwelijke zaak! Enkele bekende verkrachters; Ongeveer 10 jaar lang Jan van Beek uit Utrecht vader dochter & vele vrienden en klanten, maandenlang Laurens Boksman uit Leeuwarden en schoonzoon, bouwvakkers tijdens bouw, jarenlang Hans van der Heide uit Leeuwarden, Jan de Vries uit Leeuwarden vader zoon, een jaar lang Rieks P. uit Roden vader zoon,  30 jaar lang Jaap Duijs uit Drachten vader geaborteerde vrucht uit 1980,  en vele vele onbekenden. Hans & W..s mochten verwachten dat dit niet zou worden toegestaan en ze gewaarschuwd zouden worden. Maar de wederzijdse familie gedoogde rustig alle verkrachtingen sinds 1972, misschien nu nog, en zwijgt nu nog laf!
 2. Familie die wederzijds hun (schoon)zuster rustig lieten verkrachten zonder het verliefde stelletje te waarschuwen dat ze beiden ernstig ziek waren en de ernstige verkrachtingen verdrongen, en dus volledig weerloos waren tegenover de 30 jaar voortgaande verkrachtingen en zelfs kinderen van die verkrachters. Omgekeerde wereld, want familie zou ethisch juist voor de belangen van Hans & W..s Smedema moeten zijn opgekomen. Dat mochten die verwachten en zijn vrouw met nog steeds selectieve amnesie denkt nog steeds niet te zijn bedrogen door haar eigen zusters! Gruwelijk. De huiveringwekkendste namen; mr. Johan Smedema uit Gennep die sinds 1973 tot enkele jaren geleden heimelijk ons beider leven controleerde en totaal verwoestte met speciale toestemming justitie en Koninklijk huis, Zwager Tjitte de Jong en zuster Rinske Smedema uit Norg die vermoedelijk nu heimelijk ons leven controleren en verwoesten, broer Marinus Smedema uit Moraira, broer Ruud J. Smedema uit Epe, schoonzuster Klazien J. uit Steenwijk en Betty J. uit Wijk bij Duurstede die hun zuster gewetenloos rustig lieten verkrachten, en vrijwel allen daaromheen zoals hun kinderen en kennissen waren gewoon op de hoogte en zwegen laf en gewetenloos! Nog steeds!
 3. Justitie, OM en Politie die tegen hun normale missie en bevoegdheden in, juist de verkrachters 30 jaar lang hun gang lieten gaan en hielpen door de bewijzen weg te werken, terwijl de beide slachtoffers ondanks zelfs kinderen van verkrachters, bedrogen werden in een heimelijke omgekeerde wereld. Zeer veel politiemedewerkers, OM en binnen justitie. De belangrijkste schoften zijn Lubbers, Donner, Hirsch Ballin, JanPeter Balkenende en andere ministers sinds 1973! Men beschermde zogenaamd de naam van de bedrogen maar onschendbare Koningin Juliana en Beatrix.
 4. Medici die tegen hun beroepseed om patiënten te helpen zoveel als mogelijk, hier juist het omgekeerde hebben gedaan! Huisartsen, meerdere psychiaters, psychologen allemaal liegen en bedriegen in opdracht van familie en Koningin? Artsenkaarten en files vervalst en beide slachtoffers is nooit de waarheid verteld zodat die zich nooit konden verdedigen tegen de verkrachters! Omgekeerde wereld en kwaadaardig gedrag! De meest gruwelijke namen; prof.dr. Onno van der Hart die bedroog en drogeerde, psychiaters Oostveen Drachten, Mutsaers Haren, Bauke Koopmans en Frans van Es GGZ Drachten, Bruggeman & Luttikhuizen UMCG hoewel die bevestigden dat het verhaal heel goed mogelijk kon zijn(!), huisartsen Hogen Esch en Lefering, en vele anderen. Hans & W..s Smedema hadden de rechtvaardige verwachting NIET te worden bedrogen door hun eigen medici! Wat wel is gebeurd! Dus ze leefden onwetend in een soort omgekeerde wereld!
 5. Politici, fractieleiders die rond 1975, ondanks het op de hoogte zijn van de gruwelijke situatie waar de beide slachtoffers Hans & W..s Smedema in verkeerden met maar doorgaande verkrachtingen en onvruchtbaar zijn van Hans, desondanks een onomkeerbare(naam Koningin!) gruwelijke doofpot met Koninklijke goedkeuring op touw zetten, die zijn weerga wereldwijd niet heeft! Zonder precedent! Omgekeerde wereld en onethisch, want de gevolgen waren buitenproportioneel en het leven van Hans & W..s Smedema werd er totaal door verwoest en zelfs nu in 2011 nog! Geen enkele politicus en met name fractieleider bleek bereid om zelfs maar met Hans Smedema over deze politieke samenzwering te praten! Wegens hun eed is trouw gezworen aan Koningin Beatrix, dus kunnen ze niets doen! De eed is dus erg fout en moet geweigerd worden.
 6. Koninklijk huis die haar bevoegdheden en missie tegenover haar arme weerloze volk en specifiek Hans & W..s Smedema, gruwelijk en crimineel heeft verzaakt en misbruikt, door de normaal gangbare wetten voor Hans & W..s Smedema heimelijk en met abnormaal hoge verborgen financiële kosten, buiten werking te zetten. Zonder de beide weerloze slachtoffers te waarschuwen, zelfs niet nadat door de maar voortgaande ernstige trauma’s pas in maart 2000 bij Hans zijn geheugen langzaam begon terug te komen. En zelfs nu in 2011, als de beide echtelieden die graag samen oud zouden willen worden, nog gewetenloos en meedogenloos bij gebrek aan morele moed en karakter, de doofpot voor het totale Nederlandse volk verbergt. En daarbij de medische wereld cruciale gegevens over voor onmogelijk gehouden medische feiten, gewetenloos onthoudt om haar eigen ‘naam’ zuiver te laten blijven lijken! Kwaadaardig gedrag, want ze is onverschillig tegenover onrecht! Hoogverraad tegenover het Nederlandse volk! Koningin Juliana en Beatrix.
 7. Rechters die diverse malen op de hoogte bleken, en met zekerheid bij een voor Hans & W..s Smedema heimelijke tbs regeling betrokken moeten zijn als toezichthouders. Nooit hebben deze daadwerkelijk onze belangen verdedigd! Omgekeerde wereld, want de verkrachters en alle andere medeplichtigen gingen daardoor vrijuit! Politierechter Jeroen van Bruggen vond het zelfs rechtvaardig om een weerloze Hans Smedema met ernstige PTSS, ieder recht op verdediging en juridische bijstand te ontzeggen terwijl de daders dat wel hadden!
 8. Advocaten die Hans Smedema categorisch iedere bijstand weigeren! Daardoor is Hans machteloos en kan geen documenten of andere acties ondernemen waarbij dat verplicht is. Het doen van aangifte bij politie wat een burgerrecht is, is Hans Smedema niet toegestaan! Sinds januari 2004 is geen advocaat bereid gebleken om Hans in deze hoofdzaak bij te staan! Omgekeerde wereld, want de daders krijgen die hulp namelijk wel en mogen wel aangifte doen! De belangrijkste namen; Wim Winkel Drachten die als advocaat optrad en op de hoogte is van deze doofpot maar zijn cliënt NIET inlichtte, Gerrit ham Groningen idem, Ad Speksnijder Leeuwarden deed niets, en tientallen anderen weigeren categorisch iedere hulp. Zelfs mr. A. (Bram) Moszkowicz kreeg geen enkele verdediging voor elkaar en liet dat ook gebeuren! Ernstige mensenrechtenschendingen! Vrijwel zeker is het verboden op grond staatsveiligheid wegens betrokkenheid Koningin Beatrix!
 9. Media die iedere publicatie laf en gewetenloos blijven weigeren, vermoedelijk op grond staatsveiligheid die zogenaamd in het geding zou zijn. Telegraaf, Friese pers, HP, Peter R. de Vries, John van den Heuvel en vele anderen weigeren om het Nederlandse volk over deze gruwelijke nog lopende(!) zaak te waarschuwen. Het misdrijf van de eeuw en later historisch erfgoed van Nederland en wereldwijd bekend, maar de media te laf bij gebrek aan morele moed. Kwaadaardig gedrag want onverschillig tegenover onrecht! Vergelijkbaar met de beroemde Franse Dreyfus-affaire waar eerst ook niemand dat aandurfde tot de vrijwel direct beroemde Emile Zola verscheen!
 10. Nederlandse burgers die op geen enkele wijze blijk hebben gegeven van hun weerzin tegen hetgeen hier al 38 jaar plaatsvindt. Geen onderzoek, geen advocaat, geen recht op doen aangiften, alles ondanks de vele tientallen controleerbare feiten en getuigen, Hans is veroordeeld zonder recht op verdediging, schriftelijke verklaring van 1200 pagina’s, het maakt hun blijkbaar meedogenloos en apathisch niets uit, of het gaat blijkbaar hun bevattingsvermogen gewoon te boven. Ludiek gesteld, te veel mensen met maar een half brein?

Het totaal is zo ongelofelijk en bizar, dat men dit vaak eerst als onmogelijk af doet. Wat gezien de omgekeerde wereld en totale rechteloosheid veroorzaakt door het Koninklijk huis, eigenlijk logisch is. Maar zoals altijd met dit soort zaken, het zal maar langzaam tot het bewustzijn van mensen doordringen net als vroeger met Multatuli van Eduard Douwes Dekker die ook vergeefs misstanden van de Nederlandse staat aan het licht probeerde te brengen. Ook hij leefde  verstoten als vluchteling buiten Nederland, waar hij gedesillusioneerd stierf. Pas na zijn dood durfden de laffe Nederlanders in opstand te komen tegen het foute koloniale bewind.

Dat alle betrokkenen en instanties blijkbaar zonder enige weerstand daartegen, zich sinds 1973 dit hebben laten welgevallen, zonder te beseffen dat het onethisch is en niet toegestaan gezien de rechten van de mens, is niet te bevatten en zegt iets over het gebrek aan morele moed van deze lieden. Lafheid in gewoon Nederlands en kwaadaardig gedrag, want ‘onverschillig tegenover onrecht’. De enigen die hiertegen in opstand kwamen, zijn Amerikaan Al Rust en oud Ambassadeur Paul Bremer! En klokkenluider Elise B. uit Uden niet te vergeten, hoewel die nu de kant van de misdadigers heeft gekozen.

Koningin Beatrix, en inmiddels Koning Willem Alexander zou op grond van deze gruwelijke zaak Nederland uitgejaagd moeten worden!

Met oprechte diepe minachting,

Hans Smedema, Nederlands vluchteling, Xalo/Jalon, Spain