Opzettelijke vernieling woning!

Opzettelijke vernieling woning Sydwende Drachten

Het was een tijdlang rustig rond onze leegstaande woning aan de Sydwende en ik was samen met mijn vrouw bezig om de woning weer wat toonbaar te maken. Immers zolang de verfgooier verfbommetjes blijft gooien, hele glazen potten vol met verf, is onze woning effectief onverkoopbaar geworden. Wat natuurlijk precies de bedoeling is van deze onbekende persoon. Hij durft het alleen tegen een leegstaande woning en diep in de nacht natuurlijk. Even aangeven wat hij nu eigenlijk wil bereiken zou handig zijn, maar past niet bij dit type daders. Volgens politie terreur en opzettelijke vernieling inmiddels. Dus zwaardere straffen ook.

Net voor we ook nog een stuk muur moesten laten wegbreken, werd er in de vroege morgen van goede vrijdag weer twee potten gegooid. Hier de foto’s:

detailverfvooroverzichftverftotaalvoorverfvoordeurverfdeur-verfsydwendeverfvoorverfbel

 

 

En hier hoe erg het was zodat de muur deels moest worden uitgebikt.

uitbikkendetailwerkenverf

 

Politie kwam nog even langs maar kunnen niets ondernemen geven ze aan. Camera’s worden van hogerhand verboden, bovendien willen natuurlijk dader Jaap Duijs en overburen Els en William willen geen camera’s toelaten!

De dader kan inmiddels op hoge rekeningen rekenen, want het loopt wel in de papieren natuurlijk. Vele duizenden euro’s alleen al extern.

Ik verhoog de premie voor degene die deze lafaard kan vinden of gegevens kan verstrekken die leiden tot zijn aanhouding, van 1000 euro direct plus 10.000 bonus uit de latere schadevergoedingen, boek en/of film, tot 1000 direct en 20.000 euro bonus uit latere opbrengsten. En bedenk dat degene die gegevens kan aandragen die kunnen leiden tot het openbreken en dus uiteindelijk oplossen van deze Nederlandse Watergate en het misdrijf van de eeuw, ook nog eens recht heeft op 50.000 euro zodra de opbrengsten uit boek, film of schadevergoedingen dat toelaten. En dit hangt gegarandeerd samen, dus behoorlijke kans op een 71.000 euro. Geen liefhebbers?

Zelf zie de volgende mogelijke daders:

  1. Rieks P. uit Roden, de heimelijke vader van onze jongste zoon, en vooral zijn zoon Sander, of ingehuurde criminelen.
  2. Jaap Duijs waar ik het niet van verwachtte, maar gezien al zijn brieven aan zijn innige contact bij politie, kan het wel degelijk. Hij heeft ook weer contact met Rieks P. uit Roden en als ‘meester’ controle over mijn vrouw.
  3. Koper Visser van onze woning Sydwende die het immers nooit heeft afgenomen en ons sinds eind april 2008 tot half december aan het lijntje heeft gehouden. Zijn advocaat bleek Veldman uit Peize, die weer uit Roden komt! Kent die dader Rieks? Chris Koers was weer een collega van Veldman en is veroordeeld voor witwassen en er was iets met erectiepillen in die stukken. Notaris Wendelaar uit Gennep belde mij in oktober dat een partner van koper, Henk Middendorp met 2 ton in kleine coupures bij hem was verschenen, maar hij de opdracht natuurlijk niet aannam. Wel betaalde koper ons in totaal 77.000 euro aan schadevergoedingen, dus dat lijkt hem vrij te spreken, maar hij weet veel van veilingen en een door verf gebrandmerkte woning kan heel goedkoop gekocht worden. Hij bleek ook  bij meer woningen betrokken, die ook niet werden afgenomen. Kan allemaal samenwerking en samenzwering zijn, om Hans en W..s hun geld en pensioen vast te houden! Hoorde dader Jaap Duijs al tegen advocaat over beslag leggen praten en dat kan met een woning! En dat lukt nu ook inderdaad! Een ramp voor ons beiden en zonder politie of verdediging mogelijk in Nederland met een corrupt OM, Justitie en Politie
  4. Broer mr. Johan Smedema uit Gennep(!). Toevallig notaris Wendelaar uit ook Gennep? Of samenzwering?
  5. Al deze bovenstaande lieden samen? Motief duidelijk aanwezig!
  6. Ik zie zelf geen andere betrokkenen, maar je weet maar nooit.

Is het geen schitterende thriller? Politie heeft geen interesse! Niemand daar spreekt met mij! Uitsluitend met mijn vrouw met een dubbele persoonlijkheid en slavin van ‘meester’ Jaap D, meester Rieks P. en broer Johan, allen met zwaar motief en Hans juist niet. Maar dat maakt politie en OM niet uit bij het veroordelen van onschuldigen. Hun prestatie score moet omhoog en niemand in achterlijk Nederland denkt eraan om onschuldig veroordeelden honderdvoudig van de score af te trekken natuurlijk!

Inmiddels zijn mijn voorbereidingen voor Politiek Asiel in vergevorderd stadium.

Ik zal daarover nog berichten.

Van advocatenkantoor Moszkowicz tijdje niets meer vernomen, maar bleek gewoon vakantie en ziekte. Nog steeds geen uitgewerkt vonnis en ook geen verslag van de zitting zelf. In mijn ogen weer obstructie van parket/OM, maar schijnt nog redelijk normaal te zijn bij het parket. Logisch als die een jaar bezig zijn in mijn simpele zaak(dna test is voldoende!) waar ze zelfs niets(!) hebben onderzocht, maar vervolgens Hans Smedema maar drie weken gaven om nog snel een advocaat te vinden. Terwijl die Hans al 5 jaar iedere juridische bijstand stelselmatig weigerden, hoe moet je dan een advocaat vinden?

Ontving ook bericht dat dagvaarding is ingetrokken en er een nieuwe komt. Reden was Wollfs van Moszkowicz nog onbekend, maar bleek een personeelsuitje te zijn op net die dag.

Let op mijn woorden, de stukken zoals uitgewerkt vonnis en woordelijk verslag zitting van politieslager Jeroen van Bruggen, komen pas op het laatst mogelijke moment, zodat er voor ons geen tijd meer is voor een goede verdediging in deze complexe zaak! Leer mij deze lieden van het parket kennen! Zo laf en moreel gezien gewoon criminelen. Ik durf te stellen, dat de meeste criminelen, meer moreel besef hebben, dan deze groep hier actief.

Door een fout bij provider Strato AG werd alles gewist in plaats van gesplit. Dus de hele site moest van backups opnieuw opgebouwd. Enkele fouten in de oude links, dus zal ik dat nog verbeteren de komende tijd. Ook wat foute letters door conversie.

Later meer …

Hans Smedema