image_pdfimage_print

Opzettelijke vernieling woning!

Opzettelijke vernieling woning Sydwende Drachten

Het was een tijdlang rustig rond onze leegstaande woning aan de Sydwende en ik was samen met mijn vrouw bezig om de woning weer wat toonbaar te maken. Immers zolang de verfgooier verfbommetjes blijft gooien, hele glazen potten vol met verf, is onze woning effectief onverkoopbaar geworden. Wat natuurlijk precies de bedoeling is van deze onbekende persoon. Hij durft het alleen tegen een leegstaande woning en diep in de nacht natuurlijk. Even aangeven wat hij nu eigenlijk wil bereiken zou handig zijn, maar past niet bij dit type daders. Volgens politie terreur en opzettelijke vernieling inmiddels. Dus zwaardere straffen ook.

Net voor we ook nog een stuk muur moesten laten wegbreken, werd er in de vroege morgen van goede vrijdag weer twee potten gegooid. Hier de foto’s:

detailverfvooroverzichftverftotaalvoorverfvoordeurverfdeur-verfsydwendeverfvoorverfbel

 

 

En hier hoe erg het was zodat de muur deels moest worden uitgebikt.

uitbikkendetailwerkenverf

 

Politie kwam nog even langs maar kunnen niets ondernemen geven ze aan. Camera’s worden van hogerhand verboden, bovendien willen natuurlijk dader Jaap Duijs en overburen Els en William willen geen camera’s toelaten!

De dader kan inmiddels op hoge rekeningen rekenen, want het loopt wel in de papieren natuurlijk. Vele duizenden euro’s alleen al extern.

Ik verhoog de premie voor degene die deze lafaard kan vinden of gegevens kan verstrekken die leiden tot zijn aanhouding, van 1000 euro direct plus 10.000 bonus uit de latere schadevergoedingen, boek en/of film, tot 1000 direct en 20.000 euro bonus uit latere opbrengsten. En bedenk dat degene die gegevens kan aandragen die kunnen leiden tot het openbreken en dus uiteindelijk oplossen van deze Nederlandse Watergate en het misdrijf van de eeuw, ook nog eens recht heeft op 50.000 euro zodra de opbrengsten uit boek, film of schadevergoedingen dat toelaten. En dit hangt gegarandeerd samen, dus behoorlijke kans op een 71.000 euro. Geen liefhebbers?

Zelf zie de volgende mogelijke daders:

  1. Rieks P. uit Roden, de heimelijke vader van onze jongste zoon, en vooral zijn zoon Sander, of ingehuurde criminelen.
  2. Jaap Duijs waar ik het niet van verwachtte, maar gezien al zijn brieven aan zijn innige contact bij politie, kan het wel degelijk. Hij heeft ook weer contact met Rieks P. uit Roden en als ‘meester’ controle over mijn vrouw.
  3. Koper Visser van onze woning Sydwende die het immers nooit heeft afgenomen en ons sinds eind april 2008 tot half december aan het lijntje heeft gehouden. Zijn advocaat bleek Veldman uit Peize, die weer uit Roden komt! Kent die dader Rieks? Chris Koers was weer een collega van Veldman en is veroordeeld voor witwassen en er was iets met erectiepillen in die stukken. Notaris Wendelaar uit Gennep belde mij in oktober dat een partner van koper, Henk Middendorp met 2 ton in kleine coupures bij hem was verschenen, maar hij de opdracht natuurlijk niet aannam. Wel betaalde koper ons in totaal 77.000 euro aan schadevergoedingen, dus dat lijkt hem vrij te spreken, maar hij weet veel van veilingen en een door verf gebrandmerkte woning kan heel goedkoop gekocht worden. Hij bleek ook  bij meer woningen betrokken, die ook niet werden afgenomen. Kan allemaal samenwerking en samenzwering zijn, om Hans en W..s hun geld en pensioen vast te houden! Hoorde dader Jaap Duijs al tegen advocaat over beslag leggen praten en dat kan met een woning! En dat lukt nu ook inderdaad! Een ramp voor ons beiden en zonder politie of verdediging mogelijk in Nederland met een corrupt OM, Justitie en Politie
  4. Broer mr. Johan Smedema uit Gennep(!). Toevallig notaris Wendelaar uit ook Gennep? Of samenzwering?
  5. Al deze bovenstaande lieden samen? Motief duidelijk aanwezig!
  6. Ik zie zelf geen andere betrokkenen, maar je weet maar nooit.

Is het geen schitterende thriller? Politie heeft geen interesse! Niemand daar spreekt met mij! Uitsluitend met mijn vrouw met een dubbele persoonlijkheid en slavin van ‘meester’ Jaap D, meester Rieks P. en broer Johan, allen met zwaar motief en Hans juist niet. Maar dat maakt politie en OM niet uit bij het veroordelen van onschuldigen. Hun prestatie score moet omhoog en niemand in achterlijk Nederland denkt eraan om onschuldig veroordeelden honderdvoudig van de score af te trekken natuurlijk!

Inmiddels zijn mijn voorbereidingen voor Politiek Asiel in vergevorderd stadium.

Ik zal daarover nog berichten.

Van advocatenkantoor Moszkowicz tijdje niets meer vernomen, maar bleek gewoon vakantie en ziekte. Nog steeds geen uitgewerkt vonnis en ook geen verslag van de zitting zelf. In mijn ogen weer obstructie van parket/OM, maar schijnt nog redelijk normaal te zijn bij het parket. Logisch als die een jaar bezig zijn in mijn simpele zaak(dna test is voldoende!) waar ze zelfs niets(!) hebben onderzocht, maar vervolgens Hans Smedema maar drie weken gaven om nog snel een advocaat te vinden. Terwijl die Hans al 5 jaar iedere juridische bijstand stelselmatig weigerden, hoe moet je dan een advocaat vinden?

Ontving ook bericht dat dagvaarding is ingetrokken en er een nieuwe komt. Reden was Wollfs van Moszkowicz nog onbekend, maar bleek een personeelsuitje te zijn op net die dag.

Let op mijn woorden, de stukken zoals uitgewerkt vonnis en woordelijk verslag zitting van politieslager Jeroen van Bruggen, komen pas op het laatst mogelijke moment, zodat er voor ons geen tijd meer is voor een goede verdediging in deze complexe zaak! Leer mij deze lieden van het parket kennen! Zo laf en moreel gezien gewoon criminelen. Ik durf te stellen, dat de meeste criminelen, meer moreel besef hebben, dan deze groep hier actief.

Door een fout bij provider Strato AG werd alles gewist in plaats van gesplit. Dus de hele site moest van backups opnieuw opgebouwd. Enkele fouten in de oude links, dus zal ik dat nog verbeteren de komende tijd. Ook wat foute letters door conversie.

Later meer …

Hans Smedema

Nationale Ombudsman weigert.

Nationale Ombudsman weigert.

Weer ontving ik van de Nationale Ombudsman een weigering om ook maar één onderzoekje te starten. Terwijl zojuist bekend werd, dat bij de Roy van Zuydewijn, de Nationale Ombudsman wel een onderzoek naar de ongeoorloofde inmenging in het privéleven van hem opstart en zal beoordelen in hoeverre dit een negatieve invloed op zijn privé leven heeft gehad. Het onderzoek is dus wel degelijk mogelijk! Dus waarom niet bij Hans en W..s Smedema?

Hier de brief van dr. A.F.M.  Brenninkmeijer: natombudafw157

Dit was naar aanleiding van het onderzoek door het CTIVD, Commissie Toezicht Inlichtingen en Veiligheids Diensten, waar een uitstekende en integere dame mevr. mr. Michiels van Kessenich-Hogendam wel een onderzoek heeft gedaan en mij zelfs heeft gehoord. Volstrekt uniek in dit psychologische drama.

Ze wees mij er ook op dat de Nationale Ombudsman een mogelijkheid was, en ook dat haar onderzoek en advies geheim moest blijven. Haar advies kon de Minister van Biza gewoon naast zich neerleggen en ze wees er ook op dat ze de politiek niet kon sturen. Ook was ze blij dat Al Rust als enige nog goed uit de dramatische zaak gekomen was. Blijkbaar wist ze al lang dat het om een medische doofpot gaat, waar de familie een zware stem in heeft. Ze vroeg ook of ik nog ooit iets met mijn familie te maken wou hebben. ‘Nee, nooit weer’ was mijn duidelijke antwoord.

Met andere woorden ze bevestigde indirect dat ik gelijk had en ook nog even dat de politiek inderdaad betrokken was, ook dat mijn eigen familie hier gewetenloos achter zat en dat de politiek uiteindelijk zou beslissen.

In de afwijzing van het Ministerie van Biza, dus Guusje ter Horst, stond dan ook aan het eind dat een beroep bij de Nationale Ombudsman tot te mogelijkheden behoorde.

Hier de brief: minbizaafwcti11minbizaafwcti2

Dan is het uitermate vreemd dat Brenninkmeijer in onze zaak geen onderzoek wil uitvoeren zonder de redenen voldoende gemotiveerd duidelijk te maken. Tenminste ik begrijp er niets van, en dat was ook al zo met de eerste afwijzing een paar jaar geleden. Mijn brief aan de Nationale Ombudsman staat in een post van 5 december 2008.

ombudsman2x

Waar zit het verschil? In ieder geval heeft de Roy van Zuydenwijn wel een advocaat! Dat is al heel belangrijk en er is al een gerechtelijke uitspraak gekomen, die wijst op de ongeoorloofde inmenging. Het zou dus kunnen dat er meer bewijzen aanwezig zijn bij de Roy van Zuydenwijn. Maar waarom vertelt Brenninkmeijer dat dan niet? nee, hij stelt enkel dat hij niet de bevoegdheid en taak heeft om in deze zaak onderzoek te doen! Is dat politiek bepaald? Koninklijk? En hoe kan het dan dat het Ministerie Biza in bovengenoemde brief WEL aangeeft dat Hans Smedema in beroep mag gaan bij de nationale Ombudsman? Wat weet Biza, wat Ombudsman blijkbaar niet weet? Heeft Brenninkmeijer wel goed gezien? Maar correspondentie heeft hij uit voorzorg al even netjes onmogelijk gemaakt. Cordon Sanitair!

Of omdat het een officieel Koninklijk besluit was(hoewel op frauduleuze gronden), kan het bij ons niet, maar wel bij de Roy van Zuydenwijn? Zou best eens kunnen! Het klopt ook met de adviezen die ik kreeg om zo snel mogelijk Nederland te verlaten en Amerikaan te worden! Pas dan kon men mij helpen!

Van mijn brief aan de Koningin heb ik nooit een antwoord ontvangen, maar er missen zo brieven in Spanje.

Uiterst merkwaardig is ook plotseling dat alle contacten met advocaat Moszkowicz verbroken lijken. Niets meer gehoord. Uitgewerkt vonnis zou nog door parket naar Moszkowicz verzonden worden, net als woordelijk verslag zitting, maar ik heb niets gezien en vermoedelijk ook Moszkowicz dus niet! Ik heb daar meerdere malen om gevraagd. Zelf ophalen mag niet, want je krijgt geen kopei. Dat mag enkel via een advocaat zeggen ze tenminste. Maar kan ook met de doofpot te maken hebben. Dat is obstructie van recht en recht op informatie! OM en Justitie hebben een groot probleem nu Moszkowicz zich er mee bemoeit? Maar een woordelijk verslag van de zitting heb ik juist nodig voor mijn aanvraag  voor politiek asiel in Amerika! Het bewijst hoe grof men het recht in Nederland opzij zet voor bescherming van hooggeplaatsten.

Afspraak met mr. Max Moszkowicz jr.via mr. Bram Moszkowicz gemaakt om de hoofdzaak van de claim van 2-3 miljoen op de Staat der Nederlanden civiel te bespreken en wellicht ook op te starten werd een paar uur vooraf nog plotseling afgezegd. Er zou een nieuwe afspraak komen. Op de laatste vragen daarover komt zelfs geen antwoord meer. Wellicht weer verbod om Hans Smedema juridische hulp te verlenen met een beroep op de staatsveiligheid? Koningin moet buiten beeld blijven of zo? Zogenaamd om mijn vrouw te beschermen? Na alle grove fouten en ronduit criminele acties? Ook op verzoek om inlichtingen mbt de angstaanjagende stilte plotseling geen antwoord meer.

Op zich wel consistent met al het andere bizarre hier al genoemd overigens. In het begin gaat het goed en plotseling(na ingrijpen overheidsorganisatie Mengele) is het over en krijg je geen enkele informatie meer. Maar ik vertrouw toch op mr. Bram Moszkowicz. Die laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. Inmiddels een 10 mille betaald, dus hij zal toch echt wel mijn Hoger Beroep gaan doen. Wellicht iets dat beter even stil moet blijven? We wachten maar gewoon af verder.

Maar ik gaf eerder al aan, dat de criminele geheime overheidsorganisatie Mengele, nooit kan toestaan, dat iemand als mr A. Moszkowicz voluit in de aanval gaat. Ad Speksnijder en anderen lieten het toch ook afweten? Maar in ieder geval heeft dan plotseling mr. A. Moszkowicz dan ook inside informatie over de doofpot en men zal hem dan toch moeten overtuigen?

We wachten nog even af en ik blijf verder gaan met mijn terug keer naar Spanje en vervolgens mijn aanvraag voor Politiek Asiel in Amerika. Het in te vullen formulier I-589 is al praktisch klaar, maar moet met gedetailleerde informatie aangevuld in mijn speciale geval. Ik krijg maar één kans natuurlijk. Ik beroep mij op marteling, vervolging en politieke discriminatie of ongelijke behandeling.

Later meer …

ing. Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten