image_pdfimage_print

Min. Biza wijst zaak af!

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst weigert doofpot te stoppen!

Ongelofelijk, hoewel in de lijn der verwachtingen gezien alle afwijzingen en een doofpot, is dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze zaak afwijst. Ze kunnen ‘zogenaamd’ niets vinden over mij, wat onmogelijk is, tenzij je natuurlijk opzettelijk steeds net de andere kant opkijkt.

Dit Ministerie geeft leiding aan de gehele Politiemacht van Nederland, waar sinds 1972 diverse malen aangiftes zijn binnengekomen over onze zaak van getuigen. Ook geeft het leiding aan de huidige AIVD en nu vertellen dat die daar helemaal niets in hun files te hebben staan en van niets te weten, dat is ongeloofwaardig. Tenzij de Koningin beschermd moet worden natuurlijk?

Hier het antwoord van het Ministerie:

Het CTIVD waarschuwde mij dat ik gelijk had en dat hun advies of moest worden opgevolgd, of ik moest geïnformeerd worden.

Dit moet dan wel het antwoord zijn van Biza op het rapport van het CTIVD. Gezien mijn mondelinge gesprek en het feit dat de dame rechter een persoonlijk vriend van oud ambassadeur Paul Bremer was, weet ik zeker dat haar rapport positief voor mij was. Ze heeft Biza opgedragen om zich aan de Rechten van de Mens te houden en onmiddellijk te stoppen met deze gruwelijke zaak. Of het Ministerie van Justitie en de eigen inlichtingendienst doet alles op eigen houtje. Maar ook dan zijn de Ministers op de hoogte. Dus Minister Biza Guusje ter Horst, Minister Hirsch Balin(Donner ook) en Minister President JanPeter Balkenende zijn op de hoogte. Dat dan AIVD van niets weet, is ongeloofwaardig en hoogstwaarschijnlijk een leugen in het belang van de staatsveiligheid. Net als alle andere leugens en bedrog.

Maar de arrogante Guusje ter Horst, zal in overleg met onze fascistische Minister president en onze stompzinnige Minister van Justitie Hirsch Balin(Stasi-leerling?) en de eveneens stompzinnige Donner(de staat mag rustig liegen en een onderzoek tegenwerken), besloten hebben om Hans & W..s Smedema niets te vertellen, want ze kunnen toch geen advocaat krijgen, dus waarom zouden ze bang worden? Heel Nederland staat in de file, en heeft wel wat anders te doen. Dus…?

Van niets weten lijkt onmogelijk, want na horen Elise B.(justitie en een, onbekend welke, geheime dienst betrokken) en o.a. mr. Ruud Rosingh(College Procureurs Generaal weigerde onderzoek verkrachtingen!), maar ook anderen, moet duidelijk zijn dat dit verhaal echt gebeurd is en er dus van een gruwelijke doofpot en samenzwering sprake is. De BVD/AIVD kan alleen niet op de hoogte zijn, als die opzettelijk volledig buiten deze zaak is gehouden en dat zelf ook zo georganiseerd heeft(o, Hans & W..s Smedema, direct wissen, anders raken we betrokken!), of als de politiek dit antwoord heeft goedgekeurd en bevolen. En bovendien mijn stelling was dat ze minimaal op de hoogte hadden moeten zijn. Opzettelijk de andere kant uitkijken, kun je alleen bewijzen door te zien of men het had moeten weten en ingrijpen.

Immers een buitenlandse macht, namelijk Amerika is al betrokken door middel van Al Rust(toen Militaire inlichtingdienst) en hun inlichtingendienst CIA, die ook Paul Bremer inzette om mij te horen. Minimaal moet ook bekend zijn, dat immers uit Amerika een verzoek binnenkwam in 1987 van Al Rust die de Nederlandse overheid en dus regering verzocht om aan de rechters in zijn zaak bewijs te leveren dat hij inderdaad in de files had gelezen, dat ondergetekende Hans Smedema het slachtoffer was van een doofpot en samenzwering door minimaal Justitie.

En een Hoofd Officier van Justitie mr. Ruud Rosingh die van een verkrachtingszaak wordt gehaald in combinatie met alle andere gebeurtenissen door het College van Procureurs Generaal, is naar mijn mening een zaak van staatsveiligheid. Het wijst op corruptie of goedkeuring van fraude. Of betrokkenheid van de Koningin? En ook dan hadden deze schoften onmiddellijk deze zaak moeten beëindigen. Juist om haar te beschermen.

In het misdrijf van de eeuw, waar:

 • sedert 1972 verkrachtingen, drogeren, rapemovies plaats vonden en verkocht in Amerika en politie niet in staat bleek om in te grijpen, tot heden aan toe, is AIVD niet op de hoogte?
 • politie een onderzoek en zelfs de aangifte(!) weigert, is Biza niet geïnteresseerd?
 • hervonden herinneringen landelijk nog als onmogelijk ontkend worden, is AIVD/Biza niet op de hoogte? Sterker nog zelfs niet geïnteresseerd? Terwijl bewijs hier juist door Staat verdoezeld wordt?
 • waar een hoofd officier van Justitie een onderzoek met getuigen van verkrachting door twee mannen moet stoppen, is Biza en AIVD niet op de hoogte en zelfs niet geïnteresseerd?
 • wij als slachtoffers totaal buiten de wet zijn geplaatst, waar onderzoeken en vervolging zelfs verboden zijn, is AIVD/Biza niet op de hoogte?
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens vals en frauduleus moet zijn voorgelicht, is AIVD en Biza niet op de hoogte? Zelfs niet geïnteresseerd?
 • media gevraagd is om te zwijgen en dus andere argeloze slachtoffers nog steeds gevaar lopen, is AIVD/Biza niet geïnteresseerd?
 • het argeloze Nederlandse volk van niets mag weten, dus verborgen houden door Staat van misdrijven tegen ons als slachtoffers, en men is niet geïnteresseerd? Men weet zogenaamd van niets?

Het is allemaal zeer onwaarschijnlijk. Van niets weten? Of houdt men opzettelijk de ogen dicht omdat de Koningin per ongeluk iets getekend heeft wat men weigert terug te draaien? Hoewel Ministers daarvoor verantwoordelijk waren? Ministers zijn onvoorwaardelijk trouw aan de Koningin en dus mogen hans & W..s belazerd en gemarteld worden? Direct de Republiek uitroepen als dat zo is! Geen seconde wachten! NU!

Hier klopt helemaal niets van.

Maar ik zal onderzoeken of dit nu alles was van CTIVD? Ze zouden getuigen horen zoals Elise B. en mr Ruud Rosingh, maar als AIVD opzettelijk buiten de zaak is gehouden kan wellicht CTIVD niets doen? Maar advies moest opgevolgd of ik moest worden ingelicht? Dit is geen inlichten toch?

 • Geen recht op doen van aangifte bij politie of justitie
 • Geen recht op inzage geheime medische files over ons
 • Geen recht op zelfverdediging door opzettelijk amnesie 30 jaar in stand laten.
 • Geen recht op inschakelen medici voor mijn vrouw door opzettelijk verborgen houden van misdrijven en dus haar ziekte!
 • Geen recht op verkrijgen van bewijs door opzettelijk heimelijk en achterbaks ingrijpen en vervalsen overheid.
 • Geen recht op Wet Openbaarheid Bestuur. Justitie weigerde al eerder iedere informatie.
 • Amerikaanse vriend laten creperen 10 jaar lang door verzwijgen van feiten.
 • Alle Nederlandse burgers en wereldwijd onwetend houden van deze cruciale zaak en nieuwe informatie over hervonden herinneringen en methoden om meisjes tot seksslaaf te maken. Hoezo leerprocessen en verbeteringen in de maatschappij?
 • Het niveau van een rechtsstaat kan afgemeten worden aan zijn vermogen om te leren van fouten, die openlijk te erkennen en zelfkritiek te hebben? Waar blijkt dat uit in deze zaak? Is jan Peter Balkenende hypocriet? fascistisch?

In mijn ogen is dit verraad tegenover het Nederlandse volk. Hier bedriegt de Nederlandse regering het totale volk en de media vinden dat prima zo! En overigens gezien de vernieuwende en lerende invloed van dit verhaal, kan nu geen lering getrokken worden uit deze zaak en vallen dus onschuldige argeloze meisjes nog steeds als slachtoffer in de handen van criminelen, wat niet nodig zou zijn geweest. Bizar en grotesk.

Naar mijn mening moet een internationaal tribunaal oordelen over deze bizarre zaak. De Nederlandse regering en betrokken ambtenaren, moeten voor dat internationale gerechtshof verschijnen. In ieder geval zal ik er met mijn boeken en film voor zorgen dat ze publiekelijk wereldwijd aan de schandpaal genageld worden. Wat mij betreft een vuurpeloton, of is onthoofding aardiger?

Later meer…

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema, Dolores Spanje

Ervaringen in Spanje positief

Mijn eerste ervaringen in Spanje zijn behoorlijk positief.

Eerste contact met alle mensen is normaal en dus vragen ze wat er aan de hand is en probeer ik het complexe verhaal samen te vatten, wat niet eenvoudig is. Ze kijken vervolgens ook op de site en een behoorlijk aantal zou graag mijn boek deel 1 lezen, maar ik had door het doodzwijgen in Nederland zelf, maar 6 meegenomen en de laatsten moet ik nu als naslagwerk voor mijzelf, advocaat en arts houden.

Ook Engelsen willen het lezen en sporen me aan om het te laten vertalen, wat weer niet kan door gebrek aan financiën voorlopig. Ik had geld verwacht van deel 1, maar dat kwam dus nooit. Een contract met een uitgever zou dat natuurlijk snel oplossen, maar in Nederland zal het boek nooit toegestaan worden. Dus beter nog even wachten, deel 2 en 3 afmaken en dan een Amerikaanse uitgever zoeken of de samenvatting laten vertalen.

Eerste ervaring met een arts was positief, ze gaat een uroloog regelen voor beter bewijs dan de uroloog Smorenburg in Nederland, die immers uit ethische overwegingen(!) weigerde om ons te helpen en bewijs te leveren! Vervolgens weet ik dan snel of de arm van de criminele overheidsorganisatie groep Mengele, ook tot hier in Spanje reikt of niet. Zou dat ook hier zo zijn, zal ik dus Spanje weer moeten verlaten, maar maak hier wel eerst deel 2 en 3 af. Ook moet ik eerst uitslag van CTIVD poging om deze groep Mengele tot integriteit te dwingen, afwachten. Ik vraag om foto’s en zo als bewijs en ik zal die hier gewoon publiceren! Dus mijn ballen en wat nog meer te zien zal zijn, gewoon hier op internet zichtbaar. Wil ik dit gevecht tegen een corrupte Staat der Nederlanden winnen, dan mag privacy beslist niet meespelen!

Een advocaat gebeld en mail gezonden. Mail bleek eerst door storing(opzet of toeval?) verdwenen, maar tweede keer kwam hij wel aan. En zowaar deze eerste advocaat belde terug en vertelde eerst het niet te willen doen, maar vroeg me het hemd van het lijf over deze zaak. Hij is de eerste die dat doet sinds 2000! En hij gaf als ‘eerste’ advocaat ook sinds 2000(!) ook nog gewoon normaal feedback! Tot op heden moet ik maar gissen wat iedereen hier van begrijpt, want helemaal niemand geeft feedback. Dus moet ik maar aannemen dat het voldoende duidelijk is allemaal. Wat volgens deze advocaat niet het geval is! Hij adviseert een communicatiebureau, maar dat kunnen we nu niet betalen. Weer moet je dan voldoende geld hebben en dat lukt nu met het doodzwijgen nog niet. Na een uur praten wilde hij wel helpen met verkrijgen van bewijs, dus dna testen kinderen via een forensisch instituut en van onvruchtbaar maken. Uitgezocht moet nog worden nu of dat hier in Spanje ook kan. In Nederland weigerden immers advocaten iedere hulp en ook om bij Nederlands Forensisch Instituut een gewaarborgde dna test aan te vragen.

Het was voor deze advocaat, naam wacht ik nog even mee, tot we gesproken hebben over een aanpak en vooral hoe te financieren, ook moeilijk om in te zien, dat de Staat der Nederlanden zoiets zou doen. Hij vond eerst dat ik meer zelf moest bewijzen, maar toen ik uitlegde dat ik juist de enige ben, die aanbiedt om bewijs te leveren, middels uroloog(weigert), MRI scan(vervalst), dna testen(vervalst), wel 100 getuigen, en andere zaken, ging hij later toch anders denken. Het is ook vrijwel onmogelijk om als slachtoffer met PTSS, dus concentratieverlies, besluiteloosheid, minder denkvermogen op juist cruciale punten, tegen de volledige Staat der Nederlanden, met niet integere medici, met niet integere justitie en politie, zelfs tegenwerking(!), toch zelf bewijs te moeten leveren. Volgens mij mag je dat niet van slachtoffers verlangen zelfs, in deze bizarre situatie.

Nu maar hopen dat deze eerste integere en behulpzame advocaat die ik direct al hier in Spanje tegenkom, ook low cost mij wil helpen, of wat eerst wat uren voorfinanciert. Want zodra dit in het nieuws komt zal alleen al een TV interview genoeg geld opbrengen om alles ruimschoots te financieren. Zie de advocaten die Kampusch(kelder horror) hielpen en tonnen voor een interview kregen. Dus het is de kip of het ei verhaal zolang de media dit verhaal niet willen publiceren. Maar willen de Spaanse of Engelse media het wel publiceren? De paar in Amerika hebben nooit gereageerd zelfs! Waarom niet? Financiën zijn ronduit slecht nu met dubbele lasten, enkele honderden euro’s zouden nog gaan, maar uroloog hier moeten we ook zelf betalen, want alles uit Nederland is uitgesloten van verzekering natuurlijk. Na verkoop woning kan er wat meer gebeuren, maar dat is pensioengeld wat ik voor W..s zou moeten reserveren en ze kan afdwingen ook. Zou ze weten dat ik gelijk heb, dan zou ze alles inzetten, net als ik. Veel dank voor alle hulp die wij nooit(!) kregen in Nederland-hufterland, denk ik dan maar weer. ‘Burn in hell’ voor alle betrokkenen, zogezegd.

Van een Iers stel kreeg ik het advies om een bepaalde Engelse journalist te benaderen. Wat ik zal proberen te doen.

Grappig is dat die advocaat wist te vertellen, dat ‘Dolores’, ‘pijn’ betekent!

Later meer…

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Dolores, Spanje.

Dag Gjalt,

Gjalt die mij als enige in Nederland gewoon eerlijk en oprecht behandelde(buiten nu CTIVD dan), zond een email hoe het met me stond in Spanje:

Dag Gjalt,

Ja er is veel gebeurd inmiddels.
De situatie met de lieve W..s was verslechterd en ik kon daar nooit deel 2 afmaken. Ze werd dan hysterisch.
Ook ben ik Nederland en het cordon sanitair dat rond mij is opgezet meer dan zat, ik besta daar niet eens, en probeer nu hier de media op het spoor te zetten, en om juridische en medische hulp te krijgen. Feitelijk ben ik vluchteling, maar wacht nog even met officieel politiek asiel aanvragen tot CTIVD en BIZA geantwoord hebben.

Eerst nu twee weken de administratieve kant geregeld, moet nog wel wat gebeuren, en dan deel 2 afmaken, al 20 pagina’s in een twee uurtjes klaar, dus dat kan snel gaan als ik de rust even heb hier.
Dan tegelijk nu brieven of bellen naar redactie weekbladen en met name Engelse kranten. Als een Engelse krant het oppikt ben ik direct klaar denk ik.
Ook een afspraak met een Nederlandse advocaat proberen hier en een afspraak maken met een uroloog en huisarts voor opvragen medische files(geheime?) uit Nederland. Zal dat komende week proberen.
Zoals je hebt gelezen is het uitstekende(meer van die onafhankelijke integere units en budget direct verdubbelen) CTIVD op mijn hand! Cruciaal. Hun advies moet al bij BIZA liggen en die MOET het of opvolgen OF mij informeren. Paniek bij hun in de tent dus.
Maar politiek, die mij volledig negeert, had ze geen macht over en die zullen dit in de doofpot willen houden. Kost hun stemmen.
Dus impliciet geeft ze mij gewoon gelijk! Ze was blij dat Al Rust wel er nog positief af was gekomen als ENIGE tot nu toe met zijn 10 jaar doorbetalen. Dus impliciet zegt ze Hans je bent slachtoffer en ik zal proberen om het recht te zetten. Ze zei ook dat de rechten van de mens hier verschrikkelijk geschonden worden.

Dus nu spannende weken. Een ‘echt’ mens heeft overigens vervolgens geen 6 to 12 weken meer nodig om in te zien dat dit gruwelijke bedrog DIRECT moet stoppen en nooit had mogen gebeuren, maar de hufters binnen Justitie en of BIZA die hier achter zitten moeten natuurlijk EERST nog even hun eigen hachje juridisch afdekken! En dat kost tijd. Slachtoffers komen in die afweging niet en nooit voor! Ze staan ook voor de gigantisch moeilijke beslissing ‘blijven we gewoon liegen en bedriegen zoals we al sinds 1973 doen, of zijn we voor een keertje eerlijk en oprecht?’ Voor dat slag mensen een enorm dilemma natuurlijk, dat begrijpt iedere wel eerlijke Nederlander direct.

W..s belde me gisteren met brekende stem en soms huilend op en kan het bijna niet meer aan. Hartverscheurend. Alles is ook erg emotioneel. Beiden zitten we met enorme stressfactoren die boven elke schaal liggen! Ze denkt nog dat ik gek ben, snapt niet waarom ze mij niet behandelen! En als ik probeer uit te leggen dat het haar omgeving, zussen, medici met justitie en overheid juist zijn die haar bedriegen, dan ontkent ze dat natuuurlijk en zegt wat ben jij ontzettend ziek. De lieve kinderen zijn wel van jouw, je kunt het zien. Ze loopt bij iemand van GGZ Drachten die haar zegt dat het een rouwproces is, dus dat ze mij gaat verliezen. De schoft, een vrouw zei ze, wil dus blijkbaar dat wij uit elkaar raken en bereid haar daar op voor! Wat helemaal niet nodig zou zijn, als GGZ Drachten, en de rest, haar (en vooral eerst mij!) gewoon de waarheid durfden te zeggen. Bekend is dat iemand binnen GGZ Drachten mij ooit een brief stuurde en alles openbaarde! In hun files is alles dus gewoon bekend nota bene. De schoften weten dus wat er speelt maar willen ons blijkbaar pertinent uit elkaar spelen! Bizar en gewetenloos. Ook alweer tegen alle rechten van de mens in! Wij hebben recht op een normaal gezinsleven zonder liegen en bedriegen door familie, medici en overheid.
Ik heb haar hulp geboden, uitgenodigd hier en kan ook in een dag bij haar zijn, maar dat helpt haar niet zegt ze, want we staan immers door de leugens en doofpot lijnrecht tegenover elkaar. Dus wij zijn aan beide kanten machteloos! In een Nederland dat gewoon crimineel en gewetenloos is tegenover ons, is dit probleem onoplosbaar. In een ‘eerlijk en oprecht’ land was dit nooit zover gekomen! Hoezo Nederland is een rechtsstaat en democratisch land? Waar burgers dit misdrijf van de eeuw niet eens mogen weten? Waar nog steeds andere onschuldige argeloze slachtoffers moeten vallen. Telegraaf en anderen die deze kennis en het verschrikkelijke onrecht voor alle Nederlandse burgers gewoon verbergen?

Je bent overigens uitgenodigd om even een lang weekend of zo langs te komen! Hier is een slaapkamer en badkamer over. Zembad 9×5, nu 27 a 28 graden. Kunnen we wat bomen over hoe het had kunnen zijn in een land met wel eerlijke en integere mensen. Vliegveld Alicante of Murcia liggen vlak bij. Zit wat krap nu met tijdelijk twee huizen, aanloopkosten hier en zo, dus vliegreis moet je helaas nu zelf even betalen, maar hier lukt mij wel. Leven is goedkoop hier. In tweede helft juli ga ik een week of twee naar Nederland.

Groeten,

Hans