image_pdfimage_print

Spanje – politiek asiel!

Overwegingen om te vluchten zijn de volgende:

 1. De situatie met mijn lieve charmante vrouw is onhoudbaar en voor ons beiden een drama. We worden door deze criminele overheidsorganisatie groep Mengele volledig tegen elkaar op gezet. Onmenselijk en bij de beesten af. Iedere hond is beter af dan wij. Dus even uit elkaar en ik mooi in alle rust snel mijn boek deel 2 en 3 afmaken, is een verstandige oplossing. Ze kan later altijd nog even komen voor een vakantie, wat ik al probeer en ik zou haar vertroetelen, maar ze wil helaas nog niet. In juli kom ik even terug om het huis verder leeg te halen.
 2. Niemand kan in een land leven waar, politie, justitie, medici en familie en vrienden je laf en gewetenloos bedriegen. Je bent vogelvrij verklaard zonder dat je dat zelf mocht weten en niemand kwam voor je rechten op.
 3. Niemand wil in een land leven waar de overheid en politiek ijskoud besluiten over en voor je nemen, zonder dat ze daarvoor dan ook de verantwoording willen nemen. Buiten rechte geplaatst en zonder recht op verdediging of slachtoffer hulp. Niets, enkel leugens en bedrog.
 4. Niemand kan toezien hoe politie tientallen malen gewaarschuwd werd voor en over misdrijven tegen mij en vooral mijn vrouw, terwijl ze toch nooit actie ondernamen om dat tegen te gaan! Niets! Geen bewaking, geen camera’s, geen schriftelijke waarschuwingen, helemaal niets. Zwijgen was hun boodschap. Laf en gewetenloos en geeft duidelijk de verloedering aan binnen de politieorganisatie wat ik de leiding kwalijk nee, niet de arme dienders natuurlijk. Geef mij ze maanden en alles is opgelost met een nieuwe organisatie. Geen evolutie, maar geweldloze revolutie.
 5. Niemand wil in een land leven waar de media samenzweren met de daders en alle onrecht, wat normaal het misdrijf van de eeuw zou zijn geweest, totaal doodzwijgen. Het is hun taak om dit soort zaken aan de kaak te stellen en open te breken. De onwetende Nederlandse burgers verwachten dat ook van hun en zullen achteraf woedend zijn, vermoed ik.
 6. Zodra mijn vrouw weet wat dit land haar heeft aangedaan, zal ze me volgen en Nederland verlaten. Haar kinderen zijn ook daar nog welkom, hoewel hun opstelling schandalig was door mij totaal dood te zwijgen en mij daarmee te minachten. Het heeft de zaak alleen maar erger gemaakt en onnodig gerekt. Traumatisch.
 7. Onder de huidige omstandigheden moeten we goedkoper gaan wonen(ondanks recht op een forse schadevergoeding) en dat kan heel goed in Spanje. Het klimaat is goed en de woningen en het leven daar is wat goedkoper. Ook fiscaal wat gunstiger lijkt het.
 8. Zodra zeker is wat de uitkomst zal zijn van het onderzoek van de drie instanties(CTIVD, Ministerie BIZA en Politie), en het negatief is, moet ik politiek asiel aanvragen. Nu is met drie lopende onderzoeken vermoedelijk niet realistisch, wel na definitieve afwijzing. Asiel kan dan wellicht nog in Spanje, maar kan ook nog nadat ik deel 2 en 3 van mijn boek klaar heb en mooi mee kan nemen naar wellicht dan weer een ander land.
 9. Naar Spanje kan ik nog gewoon met de auto rijden, voor veel andere landen is alles veel moeizamer.
 10. Niets bindt me nog hier. Enkel mijn vrouw, maar dat moet tijdelijk maar even anders. Ik heb hier enkel vijandschap ondervonden, op een enkeling na dan.
 11. Ik kan daar snel een nieuwe arts zoeken, en kijken of hij mij kan helpen met deze zaak. Ook zal ik een uroloog weer een onderzoek laten doen en dat publiceren. Dan weet ik binnen de kortste keren of de doofpot en samenzwering ook daar in stand blijft of niet. Blijft die in stand, dan zal ik nog verder weg moeten.

Deze site zal natuurlijk blijven voortbestaan en zal het verloop van deze eenzame strijd blijven tonen. Alles waar ik de hand op kan leggen zal hier gepubliceerd worden en ook in boekvorm verschijnen. Zowel als schriftelijke verklaring of onderzoek, als later in een licht anoniem gemaakte trilogie. Daarvan ook weer een gedramatiseerde filmversie. Ik hoop dat allemaal in de komende maanden in Spanje te doen.

Digitaal kan vrij eenvoudig en snel, fysiek in de winkel zal wat meer tijd kosten.

Begrijp goed, dat ik Nederland verlaat als vluchteling voor pure staatsterreur! Balling dus.

Later meer…, vanuit Spanje waar ik per 1 juni 2008 woon.

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Drama gaat rustig door!

Intussen gaat het drama rustig door en het wordt enkel erger en erger. Onze financiële problemen worden alleen maar erger en met name de belastingdienst met hun stelselwijziging voor dga’s maakt met in één jaar drie voorlopige aanslagen over drie jaren, het erg moeizaam. meer dga’s zullen dat ervaren. Wel moet gezegd worden dat een uitstel van betaling in goed overleg tot stand is gekomen. Wel hebben wij inmiddels ons prachtige huis verkocht, wat financieel voor 1 oktober zal gebeuren. Ik had graag gezien dat mijn lieve vrouw daar nog vele mooie jaren had kunnen doorbrengen, maar dat is haar niet gegund, door de gewetenloze opstelling van familie, betrokken justitie, politie en medici.

Misdadig noem ik het dat bijvoorbeeld mijn familie, met name zuster Rinske uit Norg, opzettelijk geld uit de erfenis van mijn ouders achterhoud. Dat kan enkel als pesten gezien worden. Het was me al onmogelijk gemaakt om met goed fatsoen de begrafenis van mijn beide ouders bij te wonen, maar dit is grof. Ze weten hoe moeilijk wij het hebben, met alle extra kosten voor onze verdediging en een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar terwijl ze zelf miljonair zijn, blokkeren ze rustig betalingen. Diverse telefoongesprekken vinden heimelijk plaats met mijn vrouw en alles moet heimelijk en achterbaks. Ze blijven rustig tegenover mijn vrouw voordoen alsof ondergetekende gek zou zijn, zonder ooit daar met mij inhoudelijk over gepraat te hebben. En alle bewijzen rustig negerend. Ze proberen op alle mogelijke manieren om al mijn acties te dwarsbomen. Zie ook de rapportage van K2 Recherche hier, Sander Betten, die gelukkig zo wijs was, om de gewetenloze opstelling van zwager Tjitte de Jong en mijn zuster Rinske, mij te melden. Dat loog er niet om. In alle rust maakten ze mij zwart, ik zou mijn medicijnen niet nemen, dus hij is gek, en ik zou mijn rekeningen toch niet betalen. Je zult maar een zuster en zwager hebben, die zonder enige wroeging, achter je rug om en zonder ooit ruggespraak met mij te houden, je bij zakelijke relaties zwart maken. Veroordelen zonder recht op verdediging. Onmenselijk en gewetenloos. Iedere hond krijgt vermoedelijk een eerlijker behandeling dan ondergetekende.

Het blijft ook uiterst merkwaardig, dat niemand naar de bewijzen wil zien zelfs. Politie is niet geïnteresseerd, ook niet in DNA onderzoek nog. Tenzij ze dat heimelijk doen. Iedere uroloog kan immers in luttele minuten vaststellen dat er sprake is van onvruchtbaar maken, een litteken van 7 cm, en dus dat dit helemaal geen wanen zijn, maar daadwerkelijke misdrijven. Het rapport wat er al ligt is op zich al voldoende, maar is wel ongelukkig geformuleerd. Kan opzet zijn. Maar in mijn post en page bewijs is goed vastgelegd, dat dit nooit toeval kan zijn. DNA testen zijn door justitie volgens mij wel gewaarborgd te doen. Tenzij je uitgaat van het feit, dat politie dan weer wordt bedrogen, dus vervalsing, door de groep Mengele binnen de staat der Nederlanden. Niet onmogelijk, zeker als sprake is van corruptie, waar het CTIVD ook aan dacht.

Ik ben benieuwd wat de familie als laatste redmiddel om hun misdrijven te verbergen, nog uit de kast zal halen. Een poging om mij als ontoerekeningsvatbaar te laten verklaren is voor hun eenvoudig. Als alle broers en kinderen dat simpelweg verklaren, zonder overigens ooit met mij over deze zaak inhoudelijk te hebben gesproken, dan kan een rechter weinig anders dan daar op in gaan? Of ik dan nog het recht op verdediging krijg is maar zeer de vraag, en het vinden van een advocaat die mij daadwerkelijk wil verdedigen, al helemaal. Dat lukt al ruim vier jaar niet. Terwijl dus drie rechters van procedure 337/87 waaronder mr Holz, getuige waren van de brief van de CIA en het feit dat ik alles ter plaatse verdrong over het misbruik van mijn arme lieve vrouw. Samen met mijn zwijgende en nu liegende advocaat Gerrit Ham.Zou de rechter die over zoiets even in tien minuten moet beslissen, daadwerkelijk mijn getuigen onder ede horen? Ik betwijfel het. Tunnelvisie, en Hans moet hangen. Te veel ambtenaren en betrokkenen worden anders blootgesteld aan waarheidsvinding, wat ze liever niet willen.

Al Rust waarschuwde me al ‘run like hell, you can never win this battle, ask for political asylum’ en tot op heden zijn al zijn waarschuwingen precies uitgekomen.

De enige die dit nog kan redden door een degelijk onderzoek af te dwingen is de Commissie Toezicht Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zie vorige post daarover. Ze dwong ook simpelweg het Ministerie van Binnenlandse Zaken tot een onderzoek, nadat die mij meedeelden dat het al onderzocht was en er niets was gebleken. En nu wel een onderzoek plotseling? Zijn er twee Binnenlandse Zaken dan? Gespleten persoonlijkheid of zo daar? Ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Valt jullie ook op dat deze unieke gebeurtenissen door de volledige media doodgezwegen blijft? Alweer bewijs van de doofpot.

Het gesprek bij CTIVD was erg veelbelovend! Sterker nog zo positief heb ik nog nooit een gesprek mogen voeren sinds onmogelijke flarden geheugen in maart 2000 deels terugkwamen. Mevr. Michels van Kessenich zei opgetogen ‘gelukkig dan is er in ieder geval nog één positief van afgekomen in deze zaak’, nadat ik haar had meegedeeld, dat Al Rust volledig was doorbetaald van 1987 tot hij won in 1996/97. Ook uit andere opmerkingen en vragen bleek mij al dat ze wist hoe deze zaak in elkaar zat, zonder dat overigens te zeggen. Wat ze vermoedelijk niet mag. Het budget van deze kleine groep dappere onderzoekers moet onmiddellijk verdubbeld worden! En nog 10 van deze T-killer cellen opgericht. Wat ambtenaren krampachtig zullen proberen tegen te houden natuurlijk. Die hebben meestal geen enkel belang bij waarheidsvinding. Zie zaak Putten. En nog steeds hebben de regelniveau denkers die geacht worden dit land te leiden, geen flauwe notie dat de fout niet zit in een paar foute onnozele ambtenaren die hun werk niet goed doen, maar in een totaal verkeerde stalinistisch centrale aansturing van OM, Justitie en Politie organisaties. Elk bedrijf dat zo dom werd aangestuurd zou allang failliet zijn, want geen enkele Nederlander zou daar nog een opdracht aan geven. Zorg voor een sterfhuisconstructie en richt een nieuwe organisatie op met zelfherstellend en zelfreinigend vermogen, betaald naar de prestaties(minder criminaliteit en dus schade) die het levert en met ruime concurrentie onderling. De enige oplossing die snel succes zal hebben. Gespecialiseerde onafhankelijke gespecialiseerde T-killer cellen met vrijwel onbegrensde bevoegdheden bij misdrijven. Burgers die privacy belangrijker vinden dan misdaadbestrijding mogen rustig de oude organisaties opdrachten blijven geven en zijn uitgesloten van de speciale dienstverlening van de T-killer cellen. Moord en brand zullen die laf schreeuwen vervolgens.

Later meer…

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten.