image_pdfimage_print

Emigreren of Politiek Asiel?

Een belangrijke afweging is of je onder deze omstandigheden hier moet blijven in Nederland of niet. Vluchten en emigreren? Of blijven vechten tegen een corrupte overmacht zonder enige hulp?

 • Medisch – De situatie is dat geen medicus en vooral psychiater is gevonden die mijn of onze belangen wil verdedigen. In tegendeel ze doen er alles aan om te liegen en te bedriegen. Medische files worden deels verborgen gehouden en wat eerst een litteken was en hoe ik daar toch aan kwam. Dus is de juiste behandeling voor mijn vrouw onmogelijk in Nederland! Sterker nog ze willen mij (!) gedwongen behandelen! Terwijl ik juist beter ben geworden! Tuchtcollege is een farce, geen tijd aan verspillen!
 • Juridisch – geen enkele hulp van juristen of advocaten mogelijk. Stelselmatig liegt men tegen mij, of ons. Ze zeggen geen tijd te hebben, maar wie geloofd dat nog na vier jaar! Of ze geven aan het niet te geloven en dus geen actie te kunnen ondernemen. Maar ze weten vermoedelijk veel meer, dus werken dan rustig mee aan de doofpot. Dus ben ik rechteloos gemaakt. De meest beroemde kantoren hebben al jaren (!) geen tijd, maar nemen wel andere opdrachten aan!
 • Overheid – Justitie zal niets doen en politie mag niets doen en doet ook niets. Veel verkrachtingen waren bekend, maar geen enkele actie! Dus ben ik(wij) vogelvrij in Nederland. Aangifte mag niet en onderzoeken worden geweigerd. Ook als mijn arme vrouw wordt verkracht door twee vrienden van Hans van der Heide, vrijwel onder de ogen van de Hoofd Officier van Justitie Leeuwarden. Mr. W.R. (Ruud) Rosingh zelf nota bene. Dus totaal rechteloos! Corrupt!
 • Familie – Vinden het zo prima. Liegen en bedriegen alsof het gedrukt staat en al sedert 1973. Dus zijn voor mij totaal afgeschreven, wil ik niets meer mee te maken hebben. Helaas gaat mijn lieve W. nog rustig naar de feestjes van de familie. Ze bellen haar glashard nog steeds op en drijven ons daarmee nog meer uit elkaar. De gewetenloze schoften.
 • Kinderen – doen alsof hun neus bloed. Ik ben gek volgens de oudste zoon, de rest zwijgt, hoewel ze hoogstwaarschijnlijk al op de hoogte gesteld zijn. Laten mij/ons rustig wegkwijnen, zolang het maar niet uitkomt, dat ze feitelijk bastaard kinderen zijn. Ze vinden diegenen die hun dit hebben aangedaan juist ‘heel aardige mensen’! Dus ben ik totaal geïsoleerd en is het misdrijf van de eeuw, onbespreekbaar. Niemand om eens tegen aan te praten. Niet samen vechten tegen het onrecht. Niets!
 • Vrouw – denkt dat ik gek ben en wil dat ik weer de oude Hans wordt. Wat onmogelijk is. Ze gaat vrolijk juist naar de feesten van de familie, die haar juist bedriegen! Terwijl ik thuis machteloos en met stomheid geslagen, dit onrecht mag aanschouwen. Ze wordt ook nog steeds gemanipuleerd en wellicht indien nodig zelfs (?) gedrogeerd met middelen, wat haar zuster Klazien immers ook rustig bij mij heeft gedaan. Psychiater Onno van der Hart zal dat aanbevolen hebben. En mijn broers in Epe probeerden dat ook al gewoon te doen. Alsof het doodnormaal is. Gedoogd door de overheid. Zal zogenaamd een ‘behandeling’ zijn? Bedacht door prof.dr. Onno van der Hart als de ‘Nederlandse Mengele’ zelf?
 • Hulp – Alle hulpverleners geven niet thuis. Zelfs cliëntenbond wil (of mag) niets doen en wensen je sterkte. Slachtofferhulp geeft al jaren niet thuis.

Wie zou blijven wonen en leven in een land waar dit allemaal mogelijk is?

 • Rechteloos en machteloos, maar wel belasting betalen, zodat we onze tegenstanders/criminelen feitelijk zelf financieren en de rest door de argeloze onwetende belastingbetaler! Waar dus de geheime dienst opdracht heeft om er voor te zorgen dat niemand ons kan gaan helpen en de burgers niets te weten komen.
 • Zelfs belastingadviseurs worden bezocht en mogen geen ‘verkeerde’ adviezen geven. Adviezen over vertrek naar buitenland is hun verboden! Accountants mogen niets zeggen of doen en moeten bepaalde zaken verzwijgen! Tegen hoge extra kosten voor…, juist… ons, de slachtoffers! Pensioen berekeningen worden achter mijn/onze rug om even geregeld. Vermoedelijk omdat ‘zij, dus Groep Mengele’ vinden dat het beter is voor….? Ik mag dat niet weten, dus verbergt men dat voor mij gewoon.
 • Het recht om mijn vrouw te mogen beschermen is mij al sedert 1972 ontnomen. Eerst door de daders, vervolgens dertig jaar lang door de Nederlandse overheid in de vorm van de criminele organisatie Groep Mengele. En nu nog steeds.
 • Het recht op eigen kinderen is mij ontnomen door de daders, waaronder Jan van Beek. En vervolgens door de overheid middels ‘Groep Mengele’. Het was wellicht te herstellen geweest.
 • Het recht om zelf te mogen beslissen over dit soort zaken en bijvoorbeeld te bekijken of ik weer vruchtbaar gemaakt kon worden, is mij ontnomen, want ik mocht van niets weten. Doodnormaal bij deze Groep Mengele. Monddood en rechteloos gemaakt.
 • Het recht om dan kinderen te mogen adopteren in plaats van het opvoeden van kinderen van willekeurige verkrachters, is ons ontnomen, want we mochten van niets weten. Nu nog steeds niet. Laat maar mooi misbruiken. Gewetenloos!
 • De juiste behandeling die alles in weken had kunnen oplossen is ons onthouden!
 • Het recht om op de hoogte te worden gesteld van het feit dat ik niet paranoïde was, maar inderdaad het slachtoffer van gruwelijke misdrijven, is mij in 2000 en daarna ontnomen. Hans mag van niets weten hoor! En zogenaamde vrienden en familie doen rustig mee. Ik mag niet het leven leiden wat ik zelf wil, maar moet doen wat zij voor mij/ons bedacht hebben.
 • Geen juridische hulp voor ons mogelijk. Balling in eigen land, feitelijk heimelijke gijzeling.
 • En dit alles mag ik met een Post Traumatisch Stres Syndroom PTSS zelf maar proberen op te lossen. Dus in Nederland moeten slachtoffers ZELF nu tegen hun gepleegde misdrijven, maar ´even´ oplossen en bewijzen! De omgekeerde wereld, maar dat is alles in deze bizarre thriller. En niemand die het ook maar iets kan schelen! Geen hulp, geen reacties, niets! In dit land wil ik niet blijven!

Gezien bovenstaande lijkt mij het aanvragen van ‘vluchtelingen status’ of ‘politiek asiel’ mogelijk. Daarvoor zijn die regelingen gemaakt tenslotte. Dit gaat volledig tegen de ‘Rechten van de Mens’ in. Of anders gewoon emigreren. Naar een land wat wil helpen om dit onrecht ongedaan te maken, dus mijn arme vrouw wel correct te behandelen, heeft de voorkeur. Dat is Amerika, want die zijn al op de hoogte en hebben vroeger ook al hulp aangeboden. Dat ging toen verloren door mijn onmiddellijke verdringing, maar ik hoop dat het nog steeds geldig is. Ayaan achterna dus. Multatuli is indertijd ook gevlucht meen ik.

Ook moet het boek uitgegeven worden. Dat vergt juridische hulp en niet een omgeving die het doodzwijgt zoals hier in Nederland. Met wat publiciteit was dit al jaren geleden opgelost en zelfs nooit gebeurd na 1973. In 1975 kwam mijn geheugen al terug, dus was het kinderlijk eenvoudig geweest om het te stoppen. Ik had vrijwel al het misbruik na die tijd kunnen voorkomen en de schuldigen aanklagen.

Landen waar ik zo heen wil voor mijn laatste jaren zijn Frankrijk ‘De Provence’, Spanje ‘Costa Blanca’ en Italië ‘Toscana of Umbrie’. Maar het land wat het meest en snel kan helpen, is Amerika, waar dit nooit had kunnen gebeuren. Het zou niet zijn toegestaan!

In mei vakantie naar Spanje en in juni naar Toscana gepland. Vervolgens in de zomer Amerika bezoeken en zien wat daar mogelijk is. Daarna kan ik een degelijke gefundeerde beslissing nemen.

Meer later…

Hans Smedema, Drachten

Huidige stand van zaken

Hier maar weer even een overzicht van de stand van zaken.

 • Geen advocaat die ons wil bijstaan. Dus juridische hulp onmogelijk. Dit kan vermoedelijk door een valselijk na drogeren verkregen document uit 1975 van psychiater prof.dr. Onno van der Hart. Een gewetenloze schoft en de medisch leider criminele organisatie ‘Groep Mengele’. Verder proberen is zinloos, zie juridische pagina op de website www.vechtentegenhetonbekende.nl
 • Justitie en politie blijven zwijgen conform de hun opgelegde opdracht van hogerhand, dus College Procureurs en politiek! Ook nieuwe aangiften worden doodgezwegen. Dus criminele organisatie ‘Groep Mengele’ is nog oppermachtig. Broer Johan onderhoudt voor de familie de contacten daarmee of is mede leider.
 • Media zwijgen ook. Vermoedelijk zijn ze op de hoogte en proberen het ook dood te zwijgen. Onno van der Hart zal het wellicht als ‘behandeling’ afdoen, of anders pleegt mijn vrouw zelfmoord of zoiets? Of ze denken echt dat ik ‘gek’ ben? Of dat mijn vrouw een hoer was en het nu wil verbergen? Dan dus uit ethische overwegingen maar niet publiceren? Dit feit blijft eigenlijk een groot mysterie!
 • Kinderen weigeren hier over te praten en zijn natuurlijk al lang op de hoogte gesteld. Vermoedelijk zijn met hun medeweten zelfs de DNA-tests vervalst. Zou ik een nieuwe gewaarborgd laten doen in Nederland, dan worden die gegarandeerd vervalst en juist als bewijs van mijn ‘gek’ zijn opgevoerd. Dat zou dus dubbel moeten, ook in het buitenland, of nog beter alleen in het buitenland. Ik zoek nog naar een degelijke mogelijkheid. Zou me niet verbazen dat ze die dan weigeren ook nog, wat een totale breuk met mij zou betekenen en een ramp voor mijn arme vrouw dan.
 • Voor het gewaarborgd vaststellen dat ik wel degelijk een litteken heb en onvruchtbaar ben gemaakt, geldt het zelfde. Dat moet vermoedelijk in het buitenland. Hier weigert men gewoon na de vaststelling om het schriftelijk en gewaarborgd vast te stellen. Totale blokkade door medici in Nederland vermoedelijk, ze zouden hun ‘eigen’ soortgenoten immers afvallen. Dus vrij zinloos verder in Nederland.
 • Nieuw is, dat het dus prof.dr. Onno van der Hart zelf is, nota bene, die ons hele leven heeft vernietigd door een doofpot mee helpen op te zetten en daarmee ons weerloos tegenover daders maakte. De deskundige bij uitstek op dit gebied! Drogeerde mij om een schriftelijke verklaring te krijgen die hem toestemming gaf om ons voorde rest van ons leven te bedriegen! En hij gaat dus gewoon vrijuit. Je mag dus gewoon iemand bedriegen blijkbaar. Hoe herroep je een document waar je feitelijk niets van weet? Niemand erkend het bestaan of maakt er melding van.
 • Nieuw is ook dat een integere assistente GGZ Zwolle indertijd (1975) met mij naar de politie wilde om daarvan aangifte te doen! Met andere medewerkers is in 1975 een klacht ingediend, maar afgewezen door Leiding GGZ.
 • Boek deel I is nu vrijwel up to date, hoewel er de laatste tijd nog cruciale zaken aan toegevoegd zijn. Het moet feitelijk een onderzoeksrapport zijn. Dus zeer waarheidsgetrouw en later een historisch erfstuk voor (wel integere) Nederlanders. Moeilijk is om aan te geven wat er gebeurde, terwijl je dat op het moment niet begreep en onmiddellijk verdrong, maar nu wel weet. Om te voorkomen dat het verhaal twee maal moet worden verteld, dus toch maar wat extra informatie voor de lezer, die er anders te gemakkelijk overheen kon lezen in het eerste deel. Dan kan deel II met de flash backs en mijn langzaam ontstaande begrip voor wat voor gruwelijks allemaal had plaatsgevonden, wat kernachtiger worden.
 • Aangezien ik verwacht dat het boek in Nederland zal worden verboden of in beslag genomen, lijkt mij een Buitenlandse uitgever toch zinvol. Immers in Nederland krijg ik geen juridische bijstand, dus is hier uitgeven vrijwel onmogelijk en veel riskanter. Men kan dit hebben voorzien en mij ook in het voor mij ‘geheime’ document verboden hebben om een boek te publiceren. Of deze website en Blog wel gelezen wordt is ook onduidelijk. Heel weinig reacties en die kunnen gemanipuleerd zijn.
 • Mijn vrouw wordt nog steeds bedrogen en is vele malen verkracht gewoonweg gedoogd door de overheid. Onderzoeken werden zelfs gestopt! Hoewel er 8 jaar op stond voor de twee daders op 12 januari 1991.
 • Mijn vrouw blijft onbehandeld ziek op grond van mij onbekende documenten en op grond van mij onbekende groep samenzwerende mensen. Nou ja, mijn broer Johan, psychiater Onno van der Hart en deels familie zijn wel bekend, maar niet aan te pakken zonder advocaat.
 • Mijn vrouw wil niet meer mee op vakantie voordat ik de ‘oude’ ben, wat nooit kan, want misdrijven gebeuren en kun je niet achteraf ‘even’ ongedaan maken. Zeker niet als ze stelselmatig worden ontkend. Dus groei je uit elkaar, wat juist de bedoeling van de duivelse psychiater Prof. dr. Onno van der Hart is?
 • Psychiaters willen of mogen niet meewerken aan het beter maken van mijn vrouw. Mooi laten lopen en verkrachten, zoals al dertig jaar is gebeurd. Wat kan dat nou schelen. Onno van der Hart zal dat proces zo hebben vastgesteld en juridisch beklonken door ons beide te misleiden en op te lichten. Dus is vermoedelijk enkel medische hulp in het buitenland mogelijk?
 • Politici zwijgen enkel en voegen mijn brieven aan het ‘archief’ toe. Het ‘ronde archief’ naast het bureau? Hoezo rechtstaat en we willen zo graag weten wat er onder het Nederlandse volk werkelijk leeft? Huh? Ik krijg al jaren geen toegang en wordt middels een ‘Cordon sanitair’ doodgezwegen.
 • Dus worden wij nu ook steeds verder uit elkaar gedreven. Een marteling voor haar, en voor mij ook. Een bewijs voor de gewetenloosheid en het eigen belang van de daders. In de afwegingen komen wij niet meer voor. Als drogreden natuurlijk nog wel. We doen dit om hun te helpen? Je vrouw heeft recht op privacy? Maar weet van niets en mag rustig verkracht worden?
 • Nieuw is ook dat belastingdienst en accountants ook worden ‘ingelicht en zaken moeten verzwijgen voor mij. Speciaal de pensioen berekening wordt in een bepaalde richting geduwd. Plotseling hogere kosten voor adviezen buitenland, plotseling zwijgen over bepaalde zaken, niet meer mogen adviseren over buitenland, en meer manipulatie. Wie zijn die mensen die voor en over ons beslissen? Criminele en duivelse organisatie ‘Groep Mengele’ natuurlijk. Een aantal mensen daarvan zijn inmiddels bekend.

Dus, samenvattend ben ik (feitelijk wij)

 • verstoten (balling) sedert 1973 in eigen land door allen die hier tientallen malen hadden kunnen ingrijpen in de dertig jaar van misbruik en bedrog.
 • rechteloos gemaakt en moeten misdrijven ondergaan die worden gedoogd door de overheid. Advocaten willen of durven niet in te grijpen, of worden en laten zich bereidwillig misleiden.
 • De grondwet en ‘Rechten van de Mens’ zijn niet meer op ons van toepassing door heimelijke documenten, die wij zelf niet eens kennen en niet mogen zien.
 • Dus pure onderdrukking en discriminatie van een burger na oplichting en afpersing.
 • Duidelijk merkbaar is de invloed van de AIVD (geheime dienst) die alles wat ik probeer op sluwe wijze tegenhoud en getuigen en accountants zelfs manipuleert.
 • Balling (heimelijk) in eigen land,
 • en martelaarschap.
 • Worden wij zelfs opzettelijk uit elkaar gedreven.
 • En dus is er niets meer dat mij nog bindt aan Nederland. Integendeel zelfs.

Uitwijken naar het buitenland is dan nog de enige mogelijkheid die overblijft. Dat kan door gewoon daar te gaan wonen, of door wellicht zelfs (indien nodig) het aanvragen van ‘politiek asiel’. Naturalisatie tot burger van een ander land kan wel eens noodzakelijk zijn. De mogelijkheden worden nu door mij onderzocht.

Later meer…..

Hans Smedema, Drachten