image_pdfimage_print

Hoe op te lossen?

Er zijn vele mogelijkheden om deze reeks misdrijven en volgens mij een ‘Nederlandse Watergate’ op te lossen en eindelijk te laten eindigen.

Ik zal er een aantal noemen:

 • Eén van de honderd getuigen verklaart schriftelijk dat ik gelijk heb door wat deze heeft waargenomen te vermelden. Dit is zeer eenvoudig voor hen, maar men wordt blijkbaar misleid en verzocht op wellicht medische gronden om te zwijgen. Kan zelfs juridisch verplicht zijn door ‘Groep Mengele’?
 • Een tweede DNA test die niet kan worden vervalst door justitie of AIVD met belastinggelden van de Nederlandse burgers. Volgens Verilab kan de overheid dat niet laten vervalsen als het gewaarborgd is. De eerste was niet gewaarborgd omdat mij dat niet nodig leek. Ik verwacht dat vervalsen wel degelijk kan, als de Staat der Nederlanden een geldig document heeft dat wijst op bijvoorbeeld het gevaar voor het leven van mijn vrouw, of het document dat ik bij Prof.dr. Onno van der Hart moest tekenen bijvoorbeeld, of iets dergelijks. Het MRI rapport was ook gewaarborgd, maar klopt totaal niet met de uitspraak van de dienstdoende radioloog en het schriftelijke rapport van uroloog Smorenburg. Dus dat is wel degelijk vervalst door de mensen te vervangen die mij moesten scannen. En die ambtenaren hadden wel degelijk het recht om dat te doen! Dus zal dat vermoedelijk ook hier gebeuren. Die ambtenaren zijn door de Staat gevrijwaard voor vervolging en kunnen nooit worden ontslagen ook nog! Dus waarom zouden ze niet de zaak vervalsen?
 • Eén van de daders verklaart dat hij wel degelijk met mijn vrouw samen is geweest en best de vermoedelijke vader kan zijn.
 • Ik vind toch nog een integere uroloog die wel bereid is om schriftelijk en met foto’s vast te stellen dat er aan mij geknoeid is en ik inderdaad onvruchtbaar gemaakt ben. Uroloog Smorenburg in Drachten weigert dat! Maar de Staat der Nederlanden zal hem dat vermoedelijk weer verbieden en hem vrijwaren. Of de test vervalsen buiten hem om. Dan hoeft hij niet te liegen.
 • Ik zie toch kans om de geheime files over deze zaak bij bijvoorbeeld GGZ, huisarts Lefering, en andere medici die gewoon wel degelijk op de hoogte zijn, in handen te krijgen. Dat zijn ze verplicht, maar worden nu vermoedelijk gevrijwaard door de Staat der Nederlanden die rustig vele miljoenen spendeert om dit niet in de publiciteit te laten komen!
 • Ik zie toch kans om via de Wet Openbaar Bestuur, de politieke en bestuurlijke beslissingen bewezen te krijgen. WOB procedure, maar daar is weer een advocaat voor nodig en die weigeren dit al bijna vier jaar. Omdat ze het niet kunnen geloven of mee werken aan de doofpot van ‘Groep Mengele’.
 • Een advocaat met voldoende lef ziet kans om deze doofpot op andere wijze te beëindigen. Door bijvoorbeeld claim tegen de Staat der Nederlanden hard te maken door oproepen getuigen. Probleem blijft dan dat geen enkele advocaat dit aan durft.
 • Ik vraag toch politiek asiel aan. Vermoedelijk in Amerika omdat immers de CIA al heel veel over mijn zaak weet en die captain mij in 1985 en veel later ook nog, al wilde helpen.
 • Ik geeft toch het boek uit, wat de media heel moeilijk kunnen negeren, maar wel zullen doen vermoedelijk. Anders zou het al lang in het nieuws geweest zijn. Ook kan de Staat der Nederlanden dan zelfs beslag op het manuscript leggen. Dat zal wel in dat heimelijke afgeperste document staan, wat ik beslist niet mag zien! Vraag is of je het dan vanuit Amerika weer wel kunt uitgeven? Ayaan geeft het nu eerst in Amerika uit en vervolgens pas in Nederland.
 • Ik zie kans om mijn vrouw door een psychiater of andere deskundige te laten behandelen zodanig dat haar geheugen terug komt. Dan zal ze witheet zijn en zitten we weer op één lijn. Nu begint ze juist mij te haten, de enige die haar niet bedriegt! Na zes psychiaters heb ik daar geen hoop op en probeer eerst andere wegen te bewandelen. Immers ze zal pas mee gaan naar een eerlijke psychiater nadat ze voldoende bewijs heeft. Dus minimaal één persoon die haar verteld en verklaart dat ik gelijk heb en ze door vrijwel haar totale omgeving wordt bedrogen. De rest kan het niet geloven, net als ik drie jaar lang.
 • En andere die ik zal aanvullen later.

Ik zal een paar zaken gaan proberen nu, maar zal tegengewerkt worden op kosten van de belastingbetaler. Immers Nederlandse burgers mogen gewoon door de Staat der Nederlanden bedrogen worden.

ing. Hans Smedema, Drachten

Verzoek om kamervragen

Tweede Kamer – VVD Fractie (en PVV fractie)

T.a.v. de weledele heer M. Rutte (G. Wilders)

Postbus 20018

2500EA DEN HAAG


Drachten, 15-3-2007 12:37

Betreft:

1 Melding corruptie/infiltratie binnen justitie door criminele organisatie ‘Groep Mengele’ met banden met de porno industrie. Meisjeshandel.

2 Melding doofpot binnen overheid en verzoek die te laten stoppen!

Geachte heer Rutte (Teeven?),

Ik ben genoodzaakt om een ernstige zaak van corruptie en infiltratie binnen Justitie te melden. Het betreft een criminele organisatie. Tenzij natuurlijk onderstaande allemaal normaal gedrag is bij Justitie?

Voorgeschiedenis:

In een reeks ernstige misdrijven mij en mij vrouw aangedaan sedert 1972 tot en met 2003, blijkt dat een doofpot affaire van de overheid zelf, of justitie de hoogstwaarschijnlijke reden is dat de misdrijven doorgang konden blijven vinden.

Beide kregen wij als gevolg van de ernst van de misdrijven, zoals misbruik en mishandeling, geheugenverlies of amnesie in combinatie met verdringing van alles wat met het misbruik te maken had. Mijn vrouw liep zelfs een dubbele of emotionele persoonlijkheid op. Ze gaat door de dwang even in de andere persoon over, doet wat haar gevraagd wordt en geleerd is, en valt weer terug inde normale persoonlijkheid en weet dus van niets. Nu nog niet. Vergelijkbaar met het verkrachten van een geestelijk gestoord meisje dat achteraf niet in staat is om het misdrijf te melden. Bij aanvang kreeg zij maandenlang dagelijks een chemisch middel toegediend, wat haar mentaal gegijzeld maakte, en willoze slavin. Dit feit is nog volledig onderbelicht! Loverboys en andere criminele maken daar nog steeds gebruik van! Politie kent dat feit niet!

Zeer bizar en voor 99,9% van de mensen niet te bevatten. Wat gelijk het probleem is. Er is een paradigmaverschuiving nodig en dat kost jaren.

Gevolg van die vermoedelijke beslissing van justitie, medici en familie om dan ons maar helemaal niets meer te vertellen en ons een medische behandeling te onthouden, was, dat het misbruik dus ook gewoon doorgang kon vinden. Immers aangifte kon door onze onmiddellijke verdringing nooit plaatsvinden. Veel daders en familie wisten dit cruciale feit, wij alleen niet.

Op zeer veel momenten had politie of justitie kunnen ingrijpen, veel misbruik werd gemeld en soms was politie achteraf aanwezig, maar werd een onderzoek tegengehouden!Deze doofpot van de overheid dus zelf, vermoedelijk justitie of AIVD, is ooknu nog uitermate actief en vervalst zelfs bewijzen en intimideert getuigen. DNA test en vaderschapstest is vervalst, MRI scan rapport mbt litteken van heimelijk onvruchtbaar maken van mijzelf wijkt af van de beelden en mondelinge en schriftelijke bevestiging van o.a. uroloog.

Het totale horrorverhaal is zeer uitgebreid en zal in een autobiografie/dagboek binnenkort verschijnen.

Feiten:

Ik benader u om deze corruptie te melden en om op een onderzoek aan te dringen. Hieronder geef ik de belangrijkste punten van corruptie aan.Niet chronologisch.

1.Op 12 januari 1991 is Hoofd Officier Justitie Leeuwarden mr. W.R. (Ruud) Rosingh als Rotaryvriend samen met nog twee stellen vrijwel getuige van het misbruik van mijn vrouw in het Oranje Hotel Leeuwarden. Samen met de anderen constateert men ook dat wij beide als gevolg van de onmiddellijke verdringing achteraf van niets meer weten! Wat overigens al sedert 1972 bekend was. Ruud start zeer correct een onderzoek op, maar moet op last van Justitie of College Procureurs zelf, onmiddellijk zijn onderzoek stoppen en als hij dat eerst weigert, wordt hij direct overgeplaatst naar Zwolle waar hij al op 25 mei 1991 moest beginnen. Hevige consternatie binnen Rotary omdat dit mij werd verweten! ‘De criminele organisatie ‘Groep Mengele’ heeft dus de macht om een onderzoek naar verkrachting van een weerloos slachtoffer eenvoudig tegen te houden en een Hoofd Officier van Justitie angst aan te jagen en direct over te plaatsen. Lijkt me geen normaal en standaard handelen binnen Justitie!

2.In maart 2000 komt mijn geheugen met flarden terug en probeer ik aangifte te doen bij Rotary lid Peter Slot, toen Hoofd Politie Friesland. Hij kan nog net wat onderzoek doen en stelt middels rechercheur Voshol vast, dat files die er over mij/ons hadden moeten zijn, ontbraken en dus moeten zijn weggewerkt! Ook van drogeren in Motel Bunnik, waar nota bene politie bij aanwezig was later. Hij meldt dit bij Hoofd Officier van Justitie Leo den Hollander en moet het onderzoek onmiddellijk stoppen op bevel van hogerop. Dus nog steeds is de criminele organisatie ‘Groep Mengele’ actief en in staat om een onderzoek onmiddellijk te stoppen. Merk op dat het hier gaat om diverse strafbare feiten, waaronder de doofpot van de overheid zelf!

3.In 2004 probeer ik opnieuw aangifte te doen bij politie Drachten, nu met veel meer gegevens. Dit wordt geweigerd, ik mag geen aangifte doen! Klacht bij Hoofd Officier van Justitie Leo den Hollander werd ook afgewezen op foutieve gronden, zoals het feit dat mijn vrouw van niets weet. Wat met amnesie natuurlijk per definitie zo is. Klacht College Procureurs Generaal ook afgewezen, terwijl dus wel honderd getuigen, veel daders en de vaders/verkrachters van onze kinderen inmiddels bekend zijn en deels ook erkend zijn! Art. 12 procedure ook kennelijk ongegrond. Europees Hof idem, ook kennelijk ongegrond. Dat houdt dus in dat de criminele organisatie ‘Groep Mengele’ zeer invloedrijk moet zijn en dus de stukken naar het Europees Hof kan vervalsen of cruciale zaken weglaten. Want inmiddels is er voldoende bewijs.

4.In 1999 getuigt een oud werknemer van mijn (gewetenloze) broer mr. J. (Johan) Smedema uit Gennep, een Elise B. uit Uden, dat mijn broer betrokken is bij een criminele doofpot affaire samen met Justitie, en dat de drie kinderen niet van mij zijn, zoals wij dachten dat niet anders kon. Mijn vrouw is voor haar ‘brein’ immers nooit vreemd gegaan. Dat ze een dubbele persoonlijkheid heeft, e naar believen kon worden misbruikt, is haar vanzelfsprekend onbekend. Anders zou het een ‘enkele’ persoonlijkheid zijn. Groep Mengele was dus toen nog steeds volop bezig en heeft mijn broer ingeschakeld om betaald diensten te verlenen. Hij krijgt de kosten deels vergoed is mij bekend. Hij zelf zwijgt en ontkent alles natuurlijk. Ik wil dat deze kroongetuige die onder zware druk staat om niets te zeggen en indertijd een (ongeldige?) geheimhoudingsverklaring heeft getekend, volledig schadeloos wordt gesteld en een lintje krijgt wegens getoonde moed tegenover een criminele overmacht.

5.In 1975 word ik naar Motel Bunnik gelokt door mij onbekenden. Later biecht dader Jan van Beek uit Utrecht mij op dat het medewerkers van Justitie zijn geweest! Ik wordt gedrogeerd, een vrouw merkt het op en waarschuwt via ober de politie. Als die te laat komt kunnen ze het glas met de drug nog laten onderzoeken en het kon dodelijk zijn en geheugenverlies toebrengen bij die hoeveelheden. Stond later artikel in de Telegraaf. Files zijn nu verdwenen! Mijn vingerafdrukken stonden op het glas. ‘Groep Mengele’ in volle glorie bezig bewijzen te laten verdwijnen. BVD/AIVD medewerkers?

6.Ook in 1975 werd ik naar Ziekenhuis gelokt, maar door psychiater naar toen CGGZ, nu GGZ gebracht. Hij wilde dat ik tekende dat ik van niets hoefde te weten bij latere hypnose. Ik weigerde ruim een uur, maar hij drogeerde mij met zwaar middel en ik ben uiteindelijk bezweken onder de druk. Een assistent of andere psychiater was getuige van drogeren en wilde aangifte doen. Door mijn amnesie ging dat fout. Ze zal zelfs aangifte hebben gedaan, maar uit files blijkt niets. ‘Groep Mengele’ drogeert dus rustig slachtoffers om bewijzen te laten verdwijnen en hun documenten in handen te spelen die hen later zullen vrijwaren. Nu nog vermoedelijk. Doofpot in optima forma. De psychiater arts, vermoedelijk Onno van der Hart, was nota bene speciaal voor mij twee weken overgeplaatst uit Amersfoort/Utrechtnaar Zwolle. Een paar dagen later wordt ik bij een huisarts thuis, zwaar onder hypnose gebracht en mijn al terugkomende (!, eerste flashback) geheugen vernietigd door een hersenspoeling van Onno van der Hart! Dus contacten op hoog niveau! Groep Mengele staat nergens voor en alles kan geregeld worden.

7.In 1980 wordt mijn oud buurman Cees van ’t Hoog uit ’t Harde, na een onderzoek bij Tijl naar onze misdrijven en de betrokkenheid van Justitie zelf daarbij, naar Dronten gelokt. Hij wordt zwaar gedrogeerd en krijgt als gevolg daarvan een hartaanval. Dader Jan van Beek heeft mij daarover cruciale informatie verstrekt. De bedoeling was zelfs dat hij tegen mij aan zou rijden en men dus van twee lastige personen tegelijk af zou zijn. Ik ben inderdaad toen twee maal naar Elburg gelokt, wat beide keren werd afgezegd, zodat ik over dezelfde weg terug moest rijden als Cees op de andere kant. Groep Mengele vindt moord geen enkel probleem om uitkomen van hun misdrijven te voorkomen.

8.In 1985 en nog later waarschuwt een Amerikaanse Captain Cust, wegens standaard screening voor zaken doen met General Army Hospital Frankfurt, mij dat ik het slachtoffer ben van een ongehoorde doofpot affaire die in Amerika NOOIT kon plaatsvinden. Hij leest in de files over onze amnesie, de kinderen en hij vertelt me, dat het enkel ‘OP MINISTERIEEL NIVEAU’kon worden opgelost. Dus dit is indertijd op foutieve gronden (misleiding door groep Mengele) politiek goedgekeurd! Hij waarschuwt mij ook voor psychiater Onno van der Hart, die professor is in Dissociatie en die mijn vijand is. ‘Vertouw hem niet’ was de ernstige waarschuwing.Hij had hem in Amerika gevraagd over mij, maar Onno ontkende alles, terwijl Cust in de inlichtingen files zijn naam diverse malen gezien had! Dit is dus de medische crimineel van ‘Groep Mengele’. Hij noemde prof.dr. Onno van der Hart als dader. Hij gaf aan dat ik het best politiek asiel in Amerika kon aanvragen, want in Nederland zou het mij nooit lukken om dit te bewijzen. Ik wil dat deze held namens het Nederlandse volk een lintje krijgt en eventueel schadeloos gesteld wordt. Dit is geen inmenging in de zaken van een bondgenoot, maar het melden van ernstige misdrijven. Groep Mengele zal geprobeerd hebben om hem onschadelijk te maken. Niet zelf kunnen opsporen helaas. CIA mag natuurlijk niets zeggen of doen nu zonder officieel onderzoek vanuit Nederland.

Er is natuurlijk veel meer gebeurd in al die dertig jaar, maar dit moet volstaan om een onafhankelijk onderzoek op te starten. Dit door Justitie zelf te alten doen is de slager zijn eigen vlees laten keuren. Ook Rijksrecherche rapporteert aan Procureurs Generaal (waanzin) en dus vermoedelijk onvoldoende integer of onafhankelijk.

Wie heeft er ooit bedacht dat de Procureurs Generaal de volledig macht in Nederland moeten hebben over wel of niet onderzoeken? Een centraal geleide justitie staat?

Deze doofpot affaire en criminele organisatie ‘Groep Mengele’ kost de belastingbetaler vele miljoenen over de jaren. Hoeveel anderen slachtoffer zijn geworden van dit soort praktijken van de overheid zelf, is nog niet bekend, maar moeten minimaal vele tientallen zijn. Ik verzoek u dringend om indien u mogelijk deze onmiddellijk te laten stoppen!

Op mijn website www.vechtentegenhetonbekende.nl en met name de Blog direct bovenaan, is veel meer informatie beschikbaar. Op de site zelfs met vrijwel alle correspondentie. Groep Mengele doet al pogingen om deze site te laten verbieden. Een nieuwe moordaanslag op mijn persoon is niet ondenkbaar.

Cruciale vragen die onbeantwoord blijven:

1.Hoe kan het dat dit nooit tot een degelijk onderzoek heeft geleid?

2.Hoe kan het dat ieder onderzoek in de kiem gesmoord kon worden, zonder dat het vragen oproept binnen Justitie en Procureurs Generaal? Terwijl wij beide om dat onderzoek zelfs smeken?

3.Hoe kan het dat ik GEEN aangifte mag doen en mijn files niet mag inzien?

4.Hoe kan het dat zelfs een Hoofd Officier Justitie kan worden tegengehouden?

5.Hoe kan het dat er drie moordaanslagen op mij en een moord op een buurman, nooit onderzocht zijn en alle files daarover verdwenen?

6.Hoe kan het dat ik als slachtoffer na drogeren en afpersing een document moest tekenen dat ons verdere leven zeer nadelig zou beïnvloeden volgens de assistent uit Zwolle van GGZ? En dat met drie kinderen van verkrachters (vijf zwangerschappen) ook daadwerkelijk heeft gedaan? Nu nog! Wij leven in een hel, een zware marteling.

7.Hoe kan het dat heden een vaderschap/DNA-test door Justitie of AIVD kan worden vervalst, tegen onze wil in?

8.Hoe kan het dat een MRI scan rapport afwijkt van het schriftelijke rapport van een uroloog? Dus is vervalst!

9.Hoe kan het dat psychiaters en medici moeten liegen over het heimelijk onvruchtbaar maken van mij in 1972? En ons nooit is verteld dat ik onvruchtbaar was? Een test vervalst!

10.Hoe kan het dat tientallen getuigen wordt opgedragen te liegen en zwaar worden geïntimideerd of misleid door Justitie/AIVD ambtenaren?

11.Hoe kan het dat in 1985 een Amerikaanse Captain met inzage in de inlichtingen files van zowel Nederland als andere, zomaar op de hoogte kan komen van ernstige misdrijven uit naam van de Nederlandse overheid gedoogd? Die hiervan officieel melding maakt bij Justitie in Nederland, maar dat er GEEN onderzoek volgde? ‘Groep Mengele’ weer?

12.Hoe kan het dat de media moeten zwijgen over deze zaak?

13.Hoe kan het dat zelfs zakelijke relaties worden misleidt en moeten zwijgen? Adviezen over eventueel emigreren mag niet! Men krijgt eerst bezoek!

14.Hoe kan het dat advocaten mij niet mogen bijstaan? Al drie jaar lang geen juridische hulp mogelijk. Volledig tegen de Rechten van de Mens ingaand!

15.Hoe kan het dat de ‘Vaste kamer commissie Justitie’ zich als amateurs laat inpakken door Justitie zelf in deze zaak? Net als Europese Hof?

16.Hoe kan het dat het feit dat meisjes weken of maanden lang heimelijk gedrogeerd worden, met geestelijke of mentale gijzeling tot gevolg, nog volledig onbekend is. Groep Mengele verbergt dit feit? Waarbij ook moordaanslag op mij en moord op buurman geen enkel probleem is? Gaat om honderden miljoenen aan opbrengsten van gratis weerloze meisjes.

Dat deze ‘zaak van de eeuw’ om een onderzoek schreeuwt, lijkt me evident. Hier moet van geleerd worden en wij moeten schadeloos gesteld worden, net als anderen die ons enkel wilden helpen. Niet laf wegstoppen, maar openbaar maken en de schuldigen publiekelijk aan de schandpaal nagelen.

Is Nederland nog een rechtstaat, zoals men het wil doen lijken?

Graag maak ik een afspraak met u om verdere acties te bespreken. Er is veel meer informatie beschikbaar, natuurlijk. Dat hierover kamer vragen moeten worden gesteld, is zeer duidelijk. Graag hoor ik op korte termijn van de VVD of zij dit onrecht wil aanpakken of ook in de doofpot wil houden. Laat u niet misleiden door valse informatie, uitsluitend mijn informatie is open, oprecht en eerlijk!

Deze brief zal net als alle andere gepubliceerd worden op mijn Blog en de website als bewijs van mijn jarenlange strijd om een onderzoek en mede ten behoeve van mijn binnenkort te verschijnen autobiografie over dit nog lopende bizarre misdrijf. Uw antwoordt zal daarin ook worden opgenomen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Ing. H. Smedema

Na telefoontje aan hen kreeg ik per e-mail slechts door, dat mijn brief aan hun ‘archief’ zou worden toegevoegd. Een gesprek hierover wil men dus niet. Men vindt het wel goed zo.

Dezelfde brief zond ik vervolgens nog aan Wilders van de PVV, die dit misschien wel wil aankaarten.

Fraude psychiater Van der Hart

x

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!’  Hans Smedema

Geweigerde aangiften!

Zie ook de cruciale Page J’Accuse Onno van der Hart!

Na vele andere aangiften, waarop geen enkele actie volgt. April 2000 politie Friesland, april 2004 Politie Drachten met veel getuigen en daders, KLPD 2005, Rijksrecherche 2006, politiek, vaste kamer commissie Justitie, Onderzoeksraad, Ombudsman, art.12 procedure, Europees Hof, dus nu toch nog voor de latere geschiedschrijving de volgende nieuwe aangifte bij Politie Friesland:

Fraude Prof.dr. Onno van der Hart

Politie Leeuwarden

T.a.v. korpschef Friesland de heer F. Wagenaar

Postbus 269

8901 BB Leeuwarden

Drachten,22-3-2007

Betreft: Aangifte valsheid in geschrifte

Geachte heer Wagenaar,

Hierbij doe ik aangifte van twee zaken:

1.een oud misdrijf waarbij valsheid in geschrifte is opgetreden. Verder drogeren en ongeoorloofde dwang en wellicht afpersing. De juiste woordkeus laat ik graag aan de deskundigen over.

2.Het toen na drogeren en onder ongeoorloofde dwang getekende stuk zal ook nu nog de huidige doofpot in bij politie en justitie bekende zaken en aangiften, in stand houden. Dus is geen sprake van verjaring.

Hieronder geef ik een samenvatting van het misdrijf wat als gevolg van amnesie en hypnose door de dader, pas kort geleden bekend werd en waarvan dus niet eerder aangifte kon worden gedaan.

Valsheid in geschrifte, heimelijk drogeren en ongeoorloofde dwang:

1.In 1975 werd in Motel Bunnik door overdosis chemisch middel een moordaanslag op mij gepleegd. Daarvan is in april 2000 en april 2004 bij politie aangifte gedaan. De daarbij optredende hartklachten werden door medici als hyperventilatie afgedaan.

2.Huisarts Hogen Esch uit ‘t Harde behandelde mij daarvoor in 1975. Artsen kaart aanwezig, maar die is deels vervalst en overgeschreven. Hij wilde zelf hypnose proberen, maar ik moest nog even naar onbekend persoon in Ziekenhuis Zwolle.

3.Aldaar werd ik opgehaald door een psychiater Van der Hart die mij naar de toenmalige Geestelijke gezondheidszorg reed en vragen stelde. De man was mij onbekend en ik was nooit onder zijn behandeling gesteld. Uitlokking en misleiding of zo.

4.Hij wilde vervolgens dat ik een stuk tekende wat hen het recht zou geven om na de hypnose mij niet te hoeven vertellen over wat aan misdrijven en andere zaken naar voren zou komen. Ik weigerde dat natuurlijk. Ik hoorde voor het eerst over vermoedelijk misdrijven, en wilde alles weten wat tijdens de hypnose naar voren zou komen. Ook met betrekking tot mijn vrouw, wat ik dan toch al moest weten onder hypnose.

5.Intussen had een assistent mij al middels een briefje gewaarschuwd om niet te tekenen.

6.Psychiater van der Hart ging weg en bood me wat te drinken aan.

7.Na enige tijd wilde hij weer dat ik tekende en ik mocht niet eerder weg, dan nadat ik dit getekend had. Hij werd boos en oefende ongeoorloofde dwang uit, zeker gezien het feit dat ik daar volledig onvoorbereid kwam en niet wist waar over het allemaal ging. Hij was met mijn huisarts inmiddels op de hoogte van het feit, dat ons eerste kind niet van mij was en dat zowel mijn vrouw, als ikzelf van niets wisten. Dus dat mijn vrouw misbruikt dan wel verkracht kon worden zonder het achteraf zelf te beseffen. Dus verkrachting van een wils onbekwaam persoon.

8.Opnieuw weigerde ik te tekenen, maar uiteindelijk moest ik tekenen, zonder het stuk rustig te kunnen lezen. Ik heb na meer weigeringen uiteindelijk getekend omdat ik een kopie zou krijgen, en dacht als het niet juist was het achteraf te kunnen herroepen. Die kopie heb ik nooit gekregen en de inhoud van het stuk is mij dan ook volledig onbekend. Uitsluitend dat het met niet hoeven weten van een hypnose te maken zou hebben.

9.Een assistente reed mij terug naar mijn auto die immers nog bij het ziekenhuis stond. Opzettelijke misleiding door deze psychiater Van der Hart. Onderweg vertelde ze dat ze getuige was geweest van het feit dat deze psychiater Van der Hart een chemisch middel in mijn drinken had gedaan en ik dus in gedrogeerde toestand had getekend. Ik was dus weerloos geweest volgens haar.

10.Zij wilde later samen met mij aangifte doen bij politie Zwolle, wat mis liep door mijn verdringing van alles wat hiermee te maken had. Ik vermoed dat ze nog wel aangifte heeft proberen te doen bij politie in Zwolle.

11.Ook gaf zij nog aan, dat zij met andere medewerkers een klacht hadden ingediend intern tegen deze psychiater Van der Hart, die volgens haar speciaal voor mij was overgeplaatst naar Zwolle. Maar de klacht werd afgewezen door de staf en leiding. Hij maakte dus deel uit de totale doofpot die rond ons is opgezet. En daarbij was vermoedelijk juridisch noodzakelijk om hem over te plaatsen zodat hij het recht had om mij heimelijk te behandelen, zonder dat ik dat wist. Want nog steeds zou mijn huisarts als hobby even kijken of ik nog meer wist! Misleiding!

12.Bekend was inmiddels ook, dat mijn geheugen bezig was terug te komen, omdat ik al de eerst flashback had gehad. Dat was de reden dat de doof potters, door mij criminele organisatie ‘Groep Mengele’ gedoopt, mij snel moesten hersenspoelen.

13.De hypnose sessie bij huisarts hogen Esch vond een dag of twee later plaats, maar niet door hemzelf zoals mij werd voorgehouden, maar door twee zware psychiaters, waarvan één dus Van der Hart is geweest. Daarbij is door zware hersenspoeling alles uit mijn geheugen gewist en pas kort geleden herinner ik me dit belangrijke voorval weer.

14.Ook uit andere hoofde is mij bekend dat deze psychiater (Mengele dus) Prof.dr. Onno van der Hart is geweest. Zijn naam komt namelijk meerdere malen voor in de inlichtingen files over mij. Hij is dus degene die onze beide levens totaal heeft vernietigd, door te liegen en te bedriegen, in plaats van medische hulp te verlenen. Wat eenvoudig had gekund. Nu zijn drie kinderen en vijf zwangerschappen niet mijn kinderen, maar van verkrachters van mijn weerloze vrouw, die vrijuit gingen.

Omdat tot op de dag van vandaag medici weigeren om ons de juiste behandeling te geven en zelfs een litteken plotseling een huidplooi heet, een MRI scan wordt vervalst, een DNA test door justitie wordt vervalst, en meer, moet dit document zeer belangrijk zijn geweest en zal hun dat recht geven, ondanks het feit dat mijn vrouw en ik van niets weten. Overigens was ook bij huisarts Hogen Esch na drogeren en na dus cruciale informatie te hebben achtergehouden iets onbekends getekend.

Ik verzoek de politie om dit na te trekken en mij dit vervalste document ter hand te stellen. In ieder geval herroep ik beide onder dwang en na misleiding en drogeren getekende stukken.

Ook zou ik graag met deze assistent uit Zwolle alsnog willen praten. Zo die nog is op te sporen, dan graag.

Inmiddels is mij ook bekend dat mr. W.R. (Ruud) Rosingh op 12 januari 1991 in het Oranje Hotel via kennissen getuige was van de verkrachting van mijn weerloze vrouw, door een kennis of vriend van dader en verkrachter Hans van der Heide. Hij was op dat moment Hoofd Officier van Justitie in Leeuwarden en heeft dus correct een onderzoek opgestart. Hij werd onmiddellijk door de criminele organisatie ‘Groep Mengele’ naar Den Haag geroepen. Hij moest het onderzoek naar dus een ernstig misdrijf, 8 jaar gevangenisstraf, onmiddellijk beëindigen! En toen hij dat niet wilde doen, werd hij direct overgeplaatst naar Zwolle, waar hij op 25 februari aanving.

De macht van deze criminele organisatie is dus groot en ze zijn op hoog niveau aanwezig en kunnen files laten verdwijnen en onderzoeken tegenhouden. Het lijkt me evident dat hier een onderzoek juist nodig is, omdat ook nu deze criminele organisatie nog volop bezig is met vervalsen en een onderzoek tegen te houden.

Zo uw organisatie door deze zelfde ‘Groep Mengele’ wordt tegengehouden, zult u hiervan de Rijksrecherche op de hoogte moeten stellen, naast de vaste kamercommissie voor justitie.

Graag ontvang ik van u bericht of ik een proces-verbaal nog moet ondertekenen en meer informatie moet verstrekken, waartoe ik natuurlijk ten allen tijde bereid ben!

Met vriendelijke groet,

Ing. HansSmedema

Bijlage: Brief aan ‘De Onderzoeksraad’ ter informatie!

c.c.: Vaste Kamercommissie voor Justitie

****************

Opmerking…, het zal niemand meer verbazen, dat politie en OM hier NIETS zullen doen!

Copyright 2007 Hans Smedema, Drachten