image_pdfimage_print

Laatste nieuws!

Politieonderzoek

Politie is wel degelijk bezig met een onderzoek lijkt het. Dus deze site heeft toch succes. Van mijn vrouw vernam ik dat haar zuster Klazien woensdag 16 april naar de politie moet. Ze zou eerst nog even contact opnemen met mijn buurman Jaap(van de aanklacht) en vroeg om zijn telefoonnummer, wat mijn argeloze lieve W..s haar heeft gegeven. Hans, ondergetekende en nota bene echtgenoot dus, mag van dit alles niets weten hoor! Hufterland bij uitstek?

Dat lijkt me logisch, als samenzweerders stel je natuurlijk je verklaringen op elkaar af. De één moet niet iets anders stellen dan de andere, dat gaat opvallen en is funest voor een goede doofpot en samenzwering. Dus of ze wordt gehoord in verband met de lopende zaken tegen de arme Hans(ondergetekende), of ze wil snel meedoen met de aanklachten, nu politie toch bezig is. Hans kan toch niets bewijzen zolang de staat dat blokkeert, dus kan iedereen hem zonder enig gevaar aanklagen, net als zijn vrouw 30 jaar weerloos misbruikt en juridische gezien verkracht kon worden. Sluw allemaal toch? Hufters die Nederland tot Hufterland maken.

Maar zijn er dus nu TWEE overheidsinstanties bezig met deze zaak? De ene ‘Groep Mengele’ heimelijk en achterbaks, die met broer Johan dus zorgdraagt voor de doofpot en laten verdwijnen van alle bewijzen, en de andere is nu de politie die Hans openlijk moet vervolgen wegens smaad en laster? De ene weet dus niets van de andere? Gemeenschappelijk is gelukkig(?) wel, dat ze beiden de arme Hans moeten vervolgen! Maar gemakkelijk na te gaan is dat radioloog Frank Kempers tijdens de MRI scan bij DiaSana in Mill dus werd weggeroepen en het rapport vervalst of vervangen door die van een ander op bevel van de staat. De persoon voor mij had inderdaad dezelfde bouw als ik. Alleen een nieuwe MRI scan kan dat bewijzen. Of weet politie al lang van de andere instantie en het beroep op de staatsveiligheid? Spannend allemaal, net een thriller. Wat zeg ik? Dit IS een thriller en moet beslist verfilmd worden! Zonder enige overdrijving is dit het misdrijf van de eeuw! Nooit eerder zo voorgekomen.

De samenzweerders hebben al lang advocaten en Hans Smedema loopt nog steeds spitsroeden om een advocaat te krijgen. De normale gang van zaken in Nederland-Hufterland overigens, daar kijkt toch niemand meer van op neem ik aan? En dat politie uitsluitend daders helpt, zullen jullie toch inmiddels wel door hebben? Toch?

Politie heeft mij niets gevraagd, ook tijdens het verhoor maar weinig, het interesseerde hen niet, want het was toch onzin van een gek zullen ze gedacht en aangenomen hebben. Hoezo onbevooroordeeld ook de belangen van de verdachte in de gaten houden en bewaken. Aardig was wel dat rechercheur Bolier dus mij meedeelde dat hij het boek/mijn schriftelijke verklaring ging lezen. Dat was erg positief gezien de onwil van politie tot dan toe. Maar politie betrekt mij totaal niet bij het onderzoek, dus is de kans op fouten en missen van gegevens die ik wellicht wel heb, erg groot. Ik zou altijd degene die de aangifte doet, ik dus als eerste, betrekken bij een onderzoek en meerdere malen horen. Maar dat vindt men niet nodig, dus dat lijkt in de richting te gaan van ongeloof en dus Hans als ‘gek’ zien. Met een ‘gek’ hoef je geen rekening te houden immers.

Bij Rieks P. zou men dan bijvoorbeeld ook broer Marinus en Joop de Boer moeten horen, omdat die getuigen waren van een verkrachting van mijn weerloze W..s, en bovendien vaststelden dat toen ze weer aangekleed beneden kwam, van niets meer wist. Zelfs op de gang boven, niet door had dat ze daar naakt met hen stond te praten, terwijl ze vroeg waarom ze Rieks de trap af sloegen. Met het bloed nog op de muur onder aan te trap, waar de politie natuurlijk geen belangstelling voor heeft. Dat is logisch in Nederland-Hufterland. De fotograaf die een foto maakte van het litteken op verzoek huidarts De Groot? Dat is bewijs van mijn stellingen. Ben benieuwd of daar iets mee gedaan wordt? Ik noem tientallen getuigen en alle vaders van onze kinderen. Geen enkel misdrijf is zo goed gedocumenteerd. Doen ze een vaderschapstest? Of zeggen ze gewoon, dit gaat enkel om smaad of laster, dus onderzoeken we helemaal niks verder? Dat laatste is het meest waarschijnlijke!

Toch moeten er zo langzamerhand nog al wat onschuldig betrokkenen witheet worden op de staat. Immers met een beroep op de staatsveiligheid moeten ze(medici) meewerken aan deze doofpot, maar worden vervolgens door mij keihard op internet beschuldigd van meewerken aan vervalsing van bewijzen. Dat is negatief voor hun werkzaamheden, toch? Ze willen dus graag dat het stopt. Is dat wat hier door politie en straks rechter moet worden klaar gemaakt? Waarom zoeken ze geen advocaat en voeren een actie tegen de staat?

Commissie Toezicht Inlichtingendiensten CTIVD

Zojuist bericht ontvangen dat het CTIVD inderdaad een onderzoek is gestart en de Minister alsnog heeft verzocht om zelf om een onderzoek te verzoeken. Die, Guusje ter Horst dus, heeft na haar merkwaardige en hufterige weigering daar alsnog mee ingestemd! Ze doen nu onderzoek op basis van het dossier(welk, en wat staat daar dan in?) en stellen mij in de gelegenheid om te worden gehoord. Die afspraak heb ik gemaakt op dinsdag 29 april in Den Haag bij het CTIVD zelf. Kan het CTIVD iets doen als de staatsveiligheid aan de orde is, zogenaamd dan? Kunnen ze ja of nee, nog de oude files vinden? Iemand moet bij DiaSana MRI scan hebben ingegrepen en al het andere medische bedrog. Maar kan dat een geheime afdeling zijn, die zij niet kennen of mogen inzien? In ieder geval zal ik nog de meest cruciale zaken daar noemen. En zij kunnen enkel vaststellen dat het buiten proportioneel is (of niet) wat heeft plaatsgevonden en de politici een rapport zenden. Krijg ik dan ook inzage? Zal wel niet natuurlijk, Hans mag vooral van niets weten hoor! Hoezo mensenrechten?

Texas

Ik ben overigens van 23 april tot en met 27 april weer in Texas voor verder onderzoek. Ik zal voor de lezers nu wat foto’s maken, dan leeft het allemaal wat meer. Zou de ‘Groep Mengele’ zich zo snel en gemakkelijk gewonnen geven? Of kan het CTIVD niets betekenen of zit het te diep en te hoog? Of is van corruptie sprake en dus alles weg?

Grappig is dat onmiddellijk de familie zeer actief werd toen ik die afspraken voor Texas maakte. Diverse telefoontjes van de gewetenloze broer Johan naar mijn(!) vrouw. Immers hij moet weten waarom ik dat ga doen? Ook Ineke de vrouw van broer Ruud belde al tweemaal. Ze probeerden om mijn vrouw mij onder curatele te laten plaatsen. Dan zijn ze van mij af? Hoe drijven we ze zo snel mogelijk uit elkaar? De sluwe familie. Monsters zijn het, beestachtig. En van politie mag dat allemaal, is hun probleem niet.

Belastingdienst

Met de belastingdienst is alles geregeld. Ik heb op vrijwel alle punten gelijk gekregen! De waanaanslag van 373.000 euro(reden volledig onbekend) is vervallen en alle punten zijn nu in overeenstemming en opgelost. Toch heel netjes opgelost allemaal hoor en in een vriendelijke sfeer ook. Kan allemaal toeval of normale vergissingen zijn.

Echtscheiding?

Wij hadden een alimentatie berekening aangevraagd, maar hoorden maar niets, tot na een telefoontje het diezelfde middag zou worden verzonden. Dat is alweer een week geleden en dus is ook hier ‘Groep Mengele’ in volle criminele omvang aan het werk om te voorkomen dat er een eerlijke verdeling komt. Men zal de belangen van W..s zwaarder laten wegen. Hans is al sedert 1975 opgeofferd en doet in de belangenafweging niet meer mee. Dat bleek ook al bij de pensioen berekeningen. Ook daar werd buiten Hans om alles even geregeld. Hans mag van niets weten hoor!

Grappig en triest is dat zelfs de notaris geen kans zag om een arts te vinden die Hans als handelingsbevoegd wou verklaren, terwijl het dus omgekeerd is en mijn liever vrouw juist deels/soms handelingsonbekwaam is. Terwijl dus oud chirurg Hermsen weet dat het om een slecht gehecht litteken ging en dus chirurg van Looyen en huidarts De Groot moeten liegen over een huidplooi. Ook weet politie dat er een foto is gemaakt van dat litteken. De artsen weten dus dat ik niet gek ben, en willen toch dat ik voor paranoïde wordt aangezien, maar dat kan niemand wat schelen.

Toch blijft het gewetenloos, dat men ons uit elkaar drijft en daarbij liegt alsof het gedrukt staat. Haar bloedeigen zusters Klazien(al gescheiden) en Betty die er voor zorgen dat hun zuster gescheiden raakt van haar man, na haar rustig dertig jaar te laten misbruiken, terwijl scheiding normaal nooit zou hebben plaatsgevonden! Opzettelijk een echtscheiding veroorzaken dus! Bizar en gewetenloos. Van daders en verkrachters kun je dat nog verwachten en is het logisch, maar van haar eigen zusters? Hoewel met Dutch thinking(omgekeerd) is het weer wel heel normaal natuurlijk. Wat zeur ik ook eigenlijk, als je in hufterland leeft moet je met dat soort zaken rekening houden of emigreren.

Later meer…

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Hoe gewaarborgde DNA test?

Voor iedere Nederlander, behalve Hans en W..s Smedema dan, is het laten uitvoeren van een rechtsgeldige DNA vaderschapstest doodsimpel te doen. Maar hier ons grote probleem bij een corrupte Nederlandse staat of overheid.

Al jaren geleden had ik bij psychiater Oostveen over een vaderschapstest gesproken. Hij sprong als door een wesp gestoken op en vroeg angstig of ik dat gewaarborgd liet doen! Dus hij was ook op de hoogte dat onze kinderen niet van mij waren en ik helemaal niet wanen had, maar gewoon mijn geheugen terug kreeg. Wat weer bevestigd werd door de brief van een anonieme GGZ er uit Drachten die dat ook bevestigde en vertelde dat alles in files bij hen lag.

De DNA vaderschapstest werd door mij zelf aangevraagd en de kinderen hebben eigenhandig met een wattenstokje hun wangslijm afgegeven. Daar kan het al fout gegaan zijn, het is mogelijk dat ze zelf al andere stokjes hebben afgegeven. Dat heb ik niet gecontroleerd, omdat het immers dan later toch wel zou uitkomen.

De testen bij Genetree in Amerika wijzen uit dat de kinderen van mij zouden zijn. Wat dus niet overeen komt met

 • o.a. de vaders die hun misbruik van mijn vrouw tegenover mij hebben toegegeven,
 • dat onze twee zonen zo sprekend leken op Rieks P. en op Jan de Vries.
 • het laboratorium in Zwolle dat mij meedeelde dat onze dochter niet van mij was in januari 1975
 • Amerikaanse intelligence Army Hospital Frankfurt die rond 1983 in de geheime dienst files zag dat de kinderen niet van mij waren en wat tijdens de ondervraging ook door zijn baas hoofd logistics divisie werd genoemd en gesproken,
 • de anonieme GGZ Drachten medewerker die dat schriftelijk meedeelde in een brief, die door haar gewetenloze zuster Klazien snel werd weggewerkt naar mijn gewetenloze broer Johan, die justitie gewaarschuwd zal hebben en de arme onschuldige ‘verzetsstrijder’ wel gepakt en vervolgd zal hebben.
 • Elise B. die als (één van de) werkneemster bij broer Johan dat in de geheime files van justitie zag staan,
 • mijn onvruchtbaar maken wat werd bevestigd door Uroloog Smorenburg maar niet verder onderzocht mocht worden
 • het slecht gehechte litteken van onvruchtbaar maken, dat plotseling een huidplooi zou zijn, maar wel wordt gefotografeerd(!) door politie
 • de MRI scan bij DiaSana die werd vervalst en niet overeen kwam met de vaststelling van de uroloog.
 • de verborgen redenen van deze hele doofpot affaire
 • etc.

Nu dus naar een gewaarborgde test gekeken en al besteld voor €660, maar weer afgewezen. De proeven zouden per normale post naar Tilburg moeten, de zegels zijn doodsimpel na te maken, de aluminium zakjes idem, vervolgens zou het naar Amerika moeten en dat kan allemaal nooit gewaarborgd zijn, als de Staat der Nederlanden toestemming geeft om het te onderscheppen en te vervalsen. Ze kunnen het dan tegen mij gebruiken. Iets wat ik ook verwacht van Rieks P.  straks in de zaak van hem tegen mij. De staat heeft gewoon gemene zaak gemaakt met de daders en verbergt nu alle blunders, fouten en criminele activiteiten door de daders juist te helpen. Als politie een test zou laten doen, zou dan de Staat ook gaan vervalsen? Hoogstwaarschijnlijk wel. Een grof schandaal wat Nederlanders later woedend zal maken.

Ik zie enkel nog een mogelijkheid als de kinderen mij hun proeven meegeven, en vervolgens onderzoek bij een laboratorium waar de Nederlandse invloed geen vat op kan hebben, dus zelfs Amerikaanse laboratoria kunnen fout zijn. Paul Bremer waarschuwde mij al, dat als de Nederlandse staat hun om medewerking en hulp zou verzoeken, zij nog mee zouden moeten werken aan deze doofpot ook! Dus als Nederland weet welk lab het gaat doen, is de uitkomst al weer bij voorbaat gemanipuleerd. Welke landen blijven dan nog over?

Weet iemand hoe dat wel zou kunnen? Ik vermoed pas nadat ik een andere nationaliteit heb gekregen, zoals Al Rust en Paul Bremer mij al meedeelden? De complete Staat der Nederlanden met miljoenen aan kosten, zal dit tegenwerken tot hun laatste snik. Iedere dag respijt is voor hun nog meegenomen.

Later……

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten