Procedure ‘Smaad & Censuur’!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Procedure Smaad & Laster heldin Elise B. uit Uden!

 

Zie bij Pages punt 2 – strafzaak, met veel meer informatie over verloop smaad strafzaak in 2009 door Jaap D. tegen mij als juist onschuldig slachtoffer!

De enige(!) Nederlander die doodsimpel bereid was om te luisteren en mij na zeven jaar(!) eindelijk de kans gaf om gewoon als mens tot mens met iemand over dit misdrijf van de eeuw te praten, is Gjalt Biesma uit Zwolle.

  • Witheet kan ik worden als je bedenkt dat haar kinderen van drie verkrachters zelf in 2003 de DNA-vaderschapstesten hebben vervalst door de swabs te verwisselen met die van gelijke(dochter en 2 zoons) familie Snieders schoonzoon!
  • En bovendien haar twee zoons mijn luchtfoto van haar 69-seks met AIVD verkrachter Jaap Duijs op zijn gazon gewist hebben van mijn camera en email in mijn kantoor tegen mijn uitdrukkelijke opdracht dat het cruciaal bewijs was tegen Jaap Duijs! Tijdens zitting corrupte politierechter mr. Jeroen van Bruggen op 9-2-2009 in Leeuwarden en tegenover Advocaat Generaal Bunk liegt Jaap Duijs dat hij zogenaamd NOOIT seks had gehad met mijn vrouw! Terwijl er vele getuigen zijn dat hij tientallen jaren misbruik maakte van zijn mind control over haar als zijn seksslavin sinds 1972! Zie post Children deleted photo evidence of AIVD-rapist Jaap Duijs having 69-sex with MY wife!

Door AIVD gezonden geheime dienst medewerker!

Hij was gezonden om mij uit te horen waar het tweede pak foto’s door haar ouders was verstopt zodat ik het zou krijgen! Maar ik voelde dat wel aan en heb hem juist foutieve informatie gegeven! Weer later hebben haar corrupte zusters Klazien en Betty Jansma in opdracht leider Criminele organisatie mr. Johan Smedema uit Gennep wel mij die informatie laten vertellen na drogeren met waarheidsserum in mijn eigen woning aan de Sydwende in Drachten! Hij deed zich voor als arm, maar reed een dure auto die hij verstopte, maar ik na enig stiekem wachten ergens toch zag!

Hij ging zelfs twee maal mee naar PD Recherche omdat ik al vermoedde dat er niets zou gebeuren. Zie post rapport ‘PD Recherche’ en post ‘Recherche bureaus’ voor alle anderen. Nu had ik eindelijk, na zeven jaar(!) een getuige en kon men niet zomaar dit afwijzen. Gjalt ging zelfs wat verder en zond wat persberichten, die vanzelfsprekend door de laffe gevestigde orde werden genegeerd, zoals bij een degelijke doofpot en samenzwering ook netjes(!) hoort natuurlijk. Hij regelde ook al even een ander en veel beter recherchebureau ook nog!

AIVD-er Gjalt Biesma plaatst zelf  reclame via Telegraaf speurders!

Gjalt zette ook zelf(!) reclame op Speurders en Marktplaats met enkel de tekst van het kaft van mijn autobiografie. Dat was nodig om mij te veroordelen blijkbaar, want werd tegen mij gebruikt tijdens zittingen rechtbank en Hof Arnhem! Ik maakte vrijwel uitsluitend gebruik van mijn eigen Blog!

Die tekst is nogal onschuldig lijkt mij, hoewel het feit dat advocaten weigeren om mij bij te staan, erg lastig is en volledig tegen de rechten van de mens ingaan! Maar mijn rechtsgevoel is altijd zuiver gebleken tot nu toe, dus lijkt mij die tekst in orde en zuiver. Het boek is uitsluitend het verhaal tot maart 2000, dus wij wisten nog van niets en er staat dus ook geen smaad in. Het is gewoon de zuivere waarheid! Mijn schriftelijke verklaring van wat mij is overkomen! Ieder slachtoffer moet toch minimaal het recht hebben om zijn kant van het verhaal te kunnen vertellen. Of anderen dat verhaal nu willen erkennen of niet.

Ministerie Justitie en AIVD werken omgekeerd aan hun missie!

Dat recht wordt zelfs nog vele malen sterker, als blijkt dat de Staat der Nederlanden zelf deze doofpot en samenzwering aanstuurt, en dus Justitie en Politie opzettelijk buiten spel zijn gezet. Het maatschappelijk belang is dan zeer groot geworden. En niet alleen Nederland is betrokken, maar ook Amerika. Ook het Europees Hof moet zijn bedrogen. En dan praten we nog niet over het feit dat door deze doofpot, andere meisjes argeloos en onwetend het slachtoffer zijn geworden en nog(!) worden van misdadigers, die natuurlijk gretig dezelfde technieken gebruiken, wetende dat het nooit uit kan komen, als het trauma maar groot genoeg wordt gemaakt. Er moeten sinds 1972 tientallen zoal niet honderden andere gevallen zijn. Uitsluitend omdat deze zaak, die glashelder dit allemaal bewijst, niet in het daglicht en de publiciteit mag komen. Vermoedelijk om misleide ambtenaren en politici buiten beeld te houden. En wellicht corruptie! Die natuurlijk gewetenloos hun eigen hachje veel belangrijker vinden dan de arme slachtoffers.

Part-time Justitie medewerker Elise Boers ontkende alles!

PD Recherche hoorde Elise B. en die ontkende alles, zie rapport. Haar man Paul J. dreigde als een kip zonder kop onmiddellijk met een procedure als ik niet haar naam van deze Blog zou weghalen. Ik moet kunnen bewijzen dat ik niet paranoïde of schizofreen ben. Ons leven is mede door de leugens en de doofpot tot een hel gemaakt, en ik zal mij wel moeten verdedigen. Er is geen keuze. De tegenpartij heeft wel een keuze, namelijk liegen of de waarheid spreken. Elise heeft gelogen tegenover PD Recherche, terwijl ze daar de kans kreeg om deze gruwelijke zaak eindelijk netjes te beëindigen! Haar bewuste keuze, hoewel dus de Staat der Nederlanden haar daar zelf nota bene toe aanzet! Ze moest immers een geheimhoudingsverklaring tekenen voordat ze in dienst kwam bij mijn broer Johan, en Justitie en Geheime dienst waren betrokken. Het simpele feit dat dit een doofpot is en alles wordt doodgezwegen, maakt dat ik mijn volledige dossier hier op internet heb moeten zetten. Positief en negatief, mij bekende feiten, meningen, vermoedens en meer. Iedere Nederlander heeft het volste recht om te weten hoe hij of zij wordt bedrogen door de Staat zelf, en op hun kosten!

 

Telegraaf weigert informatie over wat en wie klacht indiende over speurder!

De heer Biesma ontving van ‘De Telegraaf’ team Speurders, het bericht ‘uw advertentie is verwijderd en is aanstootgevend’. Bij navraag waarom dan, kreeg hij het antwoord, omdat er een klacht over was binnengekomen wegens smaad en er een procedure zou lopen. Ze geven niet aan wie(!) die klacht heeft ingediend. Ook bij navraag blijkt men dat niet te willen meedelen! Echt ‘vechten tegen het onbekende’ is dit. In de laatste mail geeft men aan dat in zowel het boek, als op de website mensen zwart worden gemaakt! Dus de website is de werkelijke reden? Inderdaad ik beschuldig de daders hier op deze site! Zwart maken is dan zelfs een understatement. Waar zou ik dat anders moeten doen? Politie en Justitie werken hier juist vóór de daders en samenzweerders! De omgekeerde wereld! Dutch thinking! Moet men dan niet juist de website verbieden? In het boek deel 1 – Gruwelijk bedrogen, wordt niemand nog zwart gemaakt zoals speurders stelt, dat gebeurt pas in deel 3 – J’accuse!

Klacht ARAG door Elise Boers tegen mij als slachtoffer!

 

Hier dan toch de officiële ‘Aansprakelijkheidsstelling’ door Arag en mijn antwoord daarop. Toch Elise dus en ook een aangifte bij politie. Ik mag geen aangifte doen van het misdrijf van de eeuw, maar verder iedereen wel natuurlijk, dat is logisch in Nederland-Hufterland en met Dutch (omgekeerd) thinking zelfs logisch! Vanzelfsprekend publiceer ik op deze site ook het verweer van getuigen en andere betrokkenen. Dat is niet meer dan correct naar hun toe en zou van mijn kant anders laf zijn. Geachte lezer ziet wel dat ik alles eerlijk en oprecht durf te noemen, terwijl de justitie groep Mengele zich laf en gewetenloos achter nietszeggende ontkenningen probeert te verbergen.

Slachtoffer voor smaad aanklagen!

Op zich weer lachwekkend en in en in triest. Ik voor smaad aangeklaagd, terwijl half Nederland ons gruwelijk heeft bedrogen en geen van de honderd of meer verkrachters en andere bedriegers ooit maar een strobreed in de weg is gelegd! Buiten rechte geplaatst, geen juridische bijstand, Rechten van de Mens met voeten getreden en meer, het mag allemaal, maar Hans moet wel rustig stilzitten en zwijgen en mag zich vooral niet verdedigen! Wat een lafaards. Nederland-Hufterland in optima forma.

Kan heel goed zijn, dat er nooit een procedure komt, maar dat men zo wel mooi kans ziet om dit ‘misdrijf van de eeuw’ en de ‘Nederlandse Watergate’ mooi dood te zwijgen. Als niemand het kan lezen en niemand er over praat, zijn verdere acties immers niet meer nodig. Dus vandaar ook de weigering van ‘De Vrije Uitgevers’ Amsterdam om mijn vennootschap HPS als lid van de cluster toe te staan. Daarmee is de gemakkelijke weg naar Centraal Boekhuis en dus de boekhandels immers mooi afgesloten, zonder(!) een procedure. Speurder is nu ook mooi weg zonder(!) een procedure. Sluw die jongens van ‘Groep Mengele’ hè? En de belastingdienst werkt rustig mee aan de hetze tegen Hans en W., de aanslag voor een waanzinnig bedrag van 370.000 euro staat nog rustig overeind! Alles is geoorloofd in deze laatste(?) paniekreactie van de justitie groep Mengele.

Nederlanders wordt wakker, voor het te laat is! Jullie worden afschuwelijk bedrogen ten koste van miljoenen belastinggelden en ten koste van vele andere onschuldige meisjes(dochters van ?) als onnodige slachtoffers. Hoezo betrokkenheid? Hoezo rechten van de mens? Hoezo recht op doen van aangifte voor iedereen? Hoezo recht op juridische bijstand? Hoezo slachtofferhulp? Hoezo empathie en luisteren? Hoezo normen en waarden? Huh…? Wat bedoel je…? En intussen de politici 100 dagen het land in om te weten te komen wat er leeft? Zijn ze gek geworden?
Als die simpele speurder al verboden wordt, dan zal er zeker een poging volgen om deze Blog en site uit de lucht te halen en te verbieden, zodat ik mij helemaal niet meer kan verdedigen! Dus onderzoekers en de wèl integere Nederlanders doen er goed aan deze site nu al even op te slaan, want u hebt dan in ieder geval nog de originele stukken! Die zullen daarna nooit meer ter beschikking komen, als de Staat het verbied.

Later meer…

ing. H. (Hans) Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten.