Beslag op AOW door Belastingdienst!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Beslag op AOW door Belastingdienst!

Beslag 4702 euro op AOW door belastingdienst!

Aanslag terugbetalen zorgtoeslag blijkt FOUT!

Aanslag voor 4702 euro blijkt later na mijn onderzoek deels fout!

Bovendien nieuwe aanslag 2018 voor terugbetalen 363 euro ook fout! Want NOOIT is er zorgtoeslag betaald in 2018! Lijkt boze opzet Justitiemaffia in samenwerking Ministerie Financien! Zie Post …

Beslag

Weer krijg ik beslag op mijn AOW door belastingdienst Heerlen wegens nog uitstaande schulden te veel ontvangen zorgtoeslag(voor mijn vrouw in Nederland) als direct gevolg van deze gruwelijke Nederlandse doofpot en samenzwering. Ze zagen mijn inkomen voor start pensioen maart 2013 niet als twee delen, een in Nederland waar mijn zieke vrouw leefde en zelfstandig een zorgverzekering had, en ik mijn eigen in Spanje, maar mijn inkomen als totaal. Dus 2x hoger inkomen en dus geen toeslag, terwijl dat eerder vreemd genoeg wel aan mijn vrouw in Nederland werd uitgekeerd op basis van haar inkomen daar! Dus of dit wel klopt is mij een raadsel, maar is nu niet meer uit te zoeken.

Mijn ex-vrouw meldt dat ook zij plotseling een aanslag kreeg voor terugbetalen huurtoeslag 2015 van 947 euro voor 28 december 2018! Dus jaar waarin wij op 29 juni officieel zijn gescheiden. Daarvoor van tafel en bed gescheiden sinds 2008, met enkele vakanties of kerst en zo wel bij elkaar. Geen seks meer sinds 2003! In juni 2013 moest ik om mijn zieke vrouw te onderhouden wel terug naar Nederland wat wellicht belastingdienst foutief weer als gewoon samenwonen heeft gezien! Heb haar aangeraden om klacht in te dienen en naar mij te verwijzen omdat ik alle schulden op me heb genomen.

Mijn zorgkosten waren gigantisch met onderhoud een zieke vrouw in Nederland, en dan nog de hoge kosten van ca. 300.000 euro om tegen je eigen zich laf verbergende staat te moeten vechten. Overigens zou dat aftrekbaar moeten zijn van belastingen, maar was het zowel in Nederland als in Spanje niet! Dan had ik van een zieke vrouw moeten scheiden uitsluitend voor de belasting? Heb ik koninklijk geweigerd. Ook al weer zware mensenrechtenschendingen. Ik ben financieel totaal kapot gemaakt door Justitie Nederland.

Want UNCAT eist dat er direct onderzoek wordt gestart en alle vorderingen, vervolging en zo gestopt tot er een uitspraak en onderzoek is afgewikkeld. Ook moet men mij compenseren, wat dus allemaal NIET gebeurd! Nederland is zwaar in overtreding!

Overigens wel aardig van hun dat ze zo lang hebben gewacht met de inning tot ik hier alles weer wat op orde had! Zou kunnen dat mijn verzoek aan destijds Minister Financiën Jeroen Dijsselbloem daar de oorzaak van is.

De brief is van 31 oktober en kwam pas op 14 november 2018 hier in Albir Spanje binnen. Wat overigens normaal is hier. Maar ik moest voor 14 november reageren, wat dus onmogelijk was. Laat staan dat het voor 14 november bij hun in Heerlen kon zijn. Waarom niet even per email?

Dus direct op 14 november formulier voor beslagvrije voet opgemaakt en getekend, en de volgende morgen donderdag 15 november 2018 bij Correos van postzegel voorzien en verzonden! Sneller kan niet. Zou maandag of dinsdag 20 november al in Heerlen kunnen zijn.

Indien niet op tijd zal hele AOW worden ingehouden!

Naar Nederlandse begrippen zou ik een sociaal bestaansminimum van ca. 1000 euro overhouden. Huidige AOW met wat kleine pensioentjes is 1381 netto na wat belasting en zorgpremie 74 euro. Maar nog zonder Spaanse belastingen waar de Nedsrlandse weer aftrekbaar zijn! Maar voor Spanje gelden andere criteria. Dus afwachten.

Mijn credit card schuld is al bijna de maximale 1000 euro, dus als dat niet kan worden afgelost…? Dan gaat alles mis en zit ik plotseling zonder inkomen en kan geen huur meer betalen. Maar het lijkt dat pas in december zal worden ingehouden. Dus nog een maand respijt.

Door het asiel MOETEN vragen met 5,5 maand detentie in San Diego Californie en daarna 13 maanden onschuldige detentie Nederland(wegens zogenaamde belediging verkrachter Jaap Duijs waarvan ik de naam hier niet mag noemen) was alles wat ik in Albir had uit 2015/16 weg, gestolen. Dus moest ik weer alles kopen. Had alleen de kleren die ik aan had nog.

Weer voor de vierde keer asiel aanvragen ergens? Maar hoe kom je in dat land zonder geld? Meest logische is weer nu voor de vierde keer in Amerika! Want als die inderdaad mij hebben geholpen via klacht bij UNCAT of zoiets, zou asiel daar nu wel mogelijk moeten zijn! Of pas na afloop UNCAT?

Maar kan geen ticket betalen en zou via Mexico moeten dus minimaal 1200 euro! Duitsland zou wellicht nog wel kunnen, of UN Geneva, per vliegtuig of zelfs trein. Kosten dan maximaal 200 euro. Maar kan alleen als ik wel wat geld krijg. Maar Rabobank Drachten zal als creditcard niet is afgelost alles inhouden, dus hongerdood tenzij ik ergens geld kan lenen tot alles weer wat loopt via beslagvrije voet. Als er onenigheid over is moet Kantonrechter Amsterdam beslissen.

Mijn vrouw in Drachten kreeg van mij minimaal 2000 euro per maand en vroeg op basis daarvan zorgtoeslag aan, wat ik nu na scheiding 29 juni 2015 blijkbaar moet terugbetalen.

Ik heb koninklijk alle schulden na scheiding op haar(!) verzoek, op me genomen. Ik herhaal dat mijn gedrag veel koninklijker is dan dat van het corrupt handelende Koninklijk huis gedurende drie generaties! Laat staan van het hier sinds 1972 corrupt handelend Ministry of (In)Justice! Gruwelijk wat ze samen met mijn corrupte drie broers mij/ons hebben aangedaan.

UNCAT procedure tijdelijke regeling

Zie hun Factsheet 17

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet17en.pdf

Provisional measures.

In the course of the consideration of either the question of inadmissibility or the merits of the communication, and prior to any decision being taken, the Committee may request the State Party concerned to take steps to avoid a possible irreparable damage to the alleged victim of the violation. This provision offers persons who claim a violation of the Convention protection even
before the Committee takes a decision on the admissibility or the merits of the case and at the same time does not prejudge the Committee’s final decision.

UNCAT zelf 

Article 13

Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.

Article 14

1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.

2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.

Het niet kunnen betalen is direct gevolg van de zware vervolging door Nederland! Arbeidsongeschikt gemaakt via heimelijk(!) antipsychoticum met miljoenen inkomensverlies door hun doofpot en een 300.000 aan onnodige directe kosten. En natuurlijk de corrupte weigering om een voorschot te betalen, na wel eerst in 2003 maximaal 5 miljoen te bieden voor laf en corrupt zwijgen.

Dus zou Belastingdienst Heerlen moeten wachten met innen op de uitkomst van de UNCAT procedure! Wellicht is een klacht mogelijk? Maar bij wie? Er is geen instantie die met mij communiceert over deze zaak. Alles zwijgt.

Wanneer krijg ik eindelijk cruciale informatie? Welke Nederlandse instantie is belast met mijn zaak, waar kan ik terecht met vragen en hulp? Nergens…, alleen Amerika doet weer heimelijk iets?

Beslag Spaanse belastingen!

In mei 2018 werd al plotseling beslag gelegd op mijn Spaanse bankrekening bij BankInter. Dus veel problemen in Spanje omdat voor bijna alles een Spaanse rekening nodig is. Die niet meer werkt en inmiddels voor de tweede keer is opgeheven. Eerste keer onnodig tijdens mijn onschuldige detentie in P.I. ZuyderBos Heerhugowaard al in 2017! Ik wist van niets tijdens detentie want alle brieven gingen naar Albir, en mails mocht ik niet lezen laat staan beantwoorden! Weer hersteld in april 2018, maar Spaanse belastingen waar ik uitstel had gevraagd tot ik een voorschot op mijn schadevergoeding zou krijgen, zond alle brieven naar een oud adres en dus wist ik van niets toen het beslag plotseling gelegd werd. Ik had aangeboden alles te betalen inclusief boete en een bonus van 10000 tot 50000 euro voor alle door Nederland veroorzaakte ellende.

Zie mijn post Default Spanish taxes 2012!

150 euro betaald aan Spaanse belastingspecialist met verzoek om te wachten op lopende UNCAT procedure en niets meer gehoord. Maar kan ook zomaar komen via extra beslag op AOW in Nederland?

Hoogstwaarschijnlijk zal ik de rest van mijn leven op een sociaal minimum moeten leven tenzij een andere Staat zoals hoogstwaarschijnlijk Amerika mij helpt tegen deze gruwelijke vervolging door Nederland.

UNCAT procedure?

Nog niets gehoord van het heimelijke achterbakse onderzoek door Nederland en/of UNCAT, hoogstwaarschijnlijk door klacht Amerika tegen Nederland wat maximaal twee jaar dus tot mei 2019 kon duren. Wellicht al afgewezen? En ik mag weer van niets weten natuurlijk?

Net in totaal sinds 2013, 7000+8000=15.000 euro via gedwongen inhouding betaald aan verkrachter/AIVD drs. Jaap J. Duijs Drachten en wat andere medeplichtigen. En achterstallige belastingen door inhouding hele AOW toen ik in detentie zat voor derde Asielaanvraag tegen Nederland in Amerika nu in San Diego Californië.

Ik ben tonnen kwijt aan extra kosten om te achterhalen wat men mij/ons heeft aangedaan, wat niet nodig zou zijn geweest als ze mij direct hadden verteld wat er gebeurd was! Dus totaal onnodig! Als ik had geweten wat ik nu weet was ik al in 1973 uit Nederland gevlucht naar een wel eerlijk land!

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spain!

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.