1.9 Het perfecte misdrijf!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

De perfecte samenzwering, het perfecte misdrijf!

Dit misdrijf is zo ongelofelijk dat (bijna) niemand het geloofd!

Dit bizarre misdrijf is een samenzwering en doofpot affaire zonder precedent.

Althans het is nooit zo publiekelijk in het nieuws gekomen, maar er zullen andere deels vergelijkbare gevallen zijn en die moeten zo snel mogelijk gewaarschuwd worden. Velen zullen door de stompzinnige psychiaters en gewetenloze ambtenaren/overheid volledig kapot gemaakt zijn.

Voor totaal overzicht alle betrokkenen bij deze zaak zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

Timeline of all Crucial Crimes

Timeline Hans Smedema Affair

De vermoedelijke gang van zaken, want men zwijgt natuurlijk als het graf zelf

Het begon met een moeder die de naam van haar dochter niet besmeurd wilde hebben en daarmee dus afzag van het doen van aangifte na een jaar (!) ernstig misbruik, zo ernstig dat bij ons beide amnesie was opgetreden. Daardoor kwam er dus geen degelijk onderzoek. Hoewel justitie ons als volwassenen met geheugenverlies over de misdrijven natuurlijk had moeten beschermen en wel een onderzoek starten! Dus de familie mocht helemaal niet over ons beslissen! Justitie had zelfstandig tot vervolging moeten overgaan en vooral ons moeten inlichten en therapie laten geven. Een dood simpele oplossing van enkele weken therapie. Terwijl men wist dat mijn lieve charmante vriendin het zelf achteraf niet wist wat er had plaatsgevonden. Dus geheugenverlies, wat glashelder duidt op zeer ernstig misdrijven. Justitie en familie hadden de tientallen foto’s gezien waarop de dader Jan van Beek uit Utrecht zijn mentale macht (na maandenlang dagelijks drogeren voor het slapen (!) gaan en het latere gebruik van die stroomstok) over haar in beeld vastgelegd had.

Justitie zal ook vast gezegd hebben ‘het is moeilijk te bewijzen dat ze het niet vrijwillig deed, gezien de foto’s. Hoewel als iemand het verdringt, het per definitie onvrijwillig is. Iets wat je vrijwillig doet, kan immers nooit verdrongen worden. Wel verzwegen, maar dat is bewijsbaar hier niet het geval, want het misbruik bleef vervolgens immers gewoon doorgaan. Dat het slachtoffer inmiddels ook nog een dubbele persoonlijkheid had opgelopen, zal men eerst niet opgemerkt hebben, hoewel dat voor een deskundige als de duivelse prof.dr. Onno van der Hart glashelder moet zijn geweest. Onno kreeg als tegenprestatie voor meewerken aan de samenzwering en doofpot, ‘iets’ aangeboden en werd/was dus corrupt. Hij gaf ons niet een correcte behandeling, maar hij zag kans om mijn vrouw juist alles nog meer te laten vergeten. En toen in 1975 bleek dat ik onvruchtbaar was gemaakt en ons eerste kind helemaal niet van mij was zoals wij beiden dachten, moest hij mij onschadelijk maken en liet hij mij na drogeren en onder ontoelaatbare dwang een geheim stuk tekenen dat volgens een assistent ons verdere leven zeer negatief zou beïnvloeden. Zodanig dat ze aangifte bij politie wilde doen! Maar politie Zwolle weigerde en wilde dat ik zelf aangifte kwam doen. Wat natuurlijk nooit kan met amnesie voor wat er is gebeurd en de geheugenverlies veroorzakende chemicaliën die de duivelse Onno mij sluw heimelijk toediende. Ik wist dus niets van een getekend contract! Aangifte kan dan immers pas na therapie! Die ons juist ‘sluw’ door de duivelse psychiater Onno van der Hart werd onthouden. Schitterend in zijn eenvoud. Hoeveel anderen nog?

Gevolg was natuurlijk, dat ik niet wist dat mijn prachtige en charmante vriendin en later lieve vrouw ernstig gehandicapt en ziek was! Ook niet dat ik zelf ernstig ziek was met amnesie en acute verdringing van alles wat met haar misbruik te maken had. En zij zelf wist dat dus ook niet! Dat maakte ons tot weerloze slachtoffers voor iedere dader die er achter kwam, of het al wist, dat mijn vrouw na voldoende dwang deed wat haar gevraagd werd en later van niets meer wist. De volgende keer zou ze hem zelfs vriendelijk bejegenen, en ik zelf overigens ook. Aangifte was daarmee onmogelijk! Schitterende samenzwering natuurlijk en het werd al snel doorverteld aan weer hun vrienden en mijn vrouw maar steeds onschuldig, onwetend en weerloos naar de bel en deur lopend ‘wie zou daar nou zijn?’ Dat verkrachters rustig kunnen aanbellen en dat ze dan vrijwel weerloos was, wisten wij niet. Niemand had ons dat verteld. Integendeel, door de hersenspoeling van Onno van der Hart en alle daardoor daarop volgende trauma’s, verdrongen wij dat feit alleen nog maar meer! Dus de daders konden rustig hun gang gaan. In combinatie met de doofpot konden ze ook nooit vervolgd worden. In de geheime contracten van de overheid en specifiek justitie zal dus wel de clausule opgenomen zijn, dat wij afzien van vervolging en het doen van aangifte mbt alle ons aangedane misdrijven en de gevolgen daarvan? Wat de reden moet zijn, dat ik geen aangifte mag doen. Wel van een gestolen autoradio natuurlijk. Maar dus rechteloos en vogelvrij zonder het te weten.

Ook mijn eigen broers deden aan de samenzwering en doofpot gretig mee. Ze vonden het prachtig om hun broer te mogen bedriegen met justitie zelfs als partner nota bene. Met als gevolg vijf (vermoedelijk zes) zwangerschappen van verkrachters – het is immers onvrijwillig misbruik van een tijdelijk wilsonbekwame vrouw – en uiteindelijk drie, overigens hele lieve kinderen, omdat de helft van de genen in ieder geval ‘goed’ was. Wij wisten dat dus niet, want mijn vrouw ging nooit vreemd (dacht ze) en we wilden juist dolgraag samen kinderen! Dat ik door dader Jan van Beek heimelijk na drogeren onvruchtbaar was gemaakt in 1972 wist ik nog niet en mocht mij gezien de samenzwering en doofpot juist niet verteld worden. Uniek dus, en terwijl de wederzijdse familie, medici en justitie gewoon wel (!) op de hoogte waren. Maar men vond het blijkbaar niet ernstig (!) genoeg om op te treden tegen het misbruik! Mooi laten lopen! O is ze alweer zwanger, van wie is onbekend zeker hè, schitterend en leuk dat Hans en zijzelf van niets weten. Mooi zo laten, vooral niets doen. Ze hebben (zonder het te beseffen) getekend, dus kunnen ze ons nooit wat verwijten! Eigen schuld, dikke bult.

Mijn gewetenloze broer Johan maakte het nog erger, door in 1975/6 samen met justitie ons tot een speciaal project te maken, zodat het nooit uit zou komen en zij allemaal wel vrijuit zouden gaan. Immers in hun achterlijke en gewetenloze denkwijze, hadden ze ons enkel geholpen en moesten wij maar dankbaar zijn voor hun hulp. Dat het fout was gelopen was niet hun fout maar van de verkrachters! Zij mochten natuurlijk niet later aangeklaagd worden! Zuiver eigenbelang van deze broer, hoewel hij later nota bene Rotary lid is in Gennep met de missie ‘service above self’. Dus jezelf wegcijferen voor een ander! Maar hij draait dat gewoon ‘even’ om blijkbaar. Hij zorgde er voor dat niemand in de familie ons mocht vertellen dat we slachtoffers waren van ernstige misdrijven, dat de kinderen niet van mij waren, maar van willekeurige verkrachters, en meer.

Ook regelde mijn gewetenloze broer Johan dat ik voor mijn werk (! misleiding) een afspraak kreeg met iemand bij de tweede kamer, maar in werkelijkheid beoordeeld werd of deze onbekende persoon toestemming zou geven om mij in dit officiële doofpot programma van de overheid te laten opnemen. Ik wist van niets en begreep niets van het gesprek, dus verdringing van alles wat met het misbruik te maken had. Hoe kun je dan een afgewogen oordeel vellen over iemand die niets begrijpt van het gesprek en bij het weggaan vraagt ‘hoe het nou zit met het ‘project’ voor het werk? Mijn broers wisten dat wel, maar hielden dat gewetenloos voor mij verborgen. Ook kreeg ik een afspraak voor mijn ‘werk’ met een commissie bij Justitie. Vermoedelijk nu achteraf dus de vaste kamer commissie voor Justitie. Ik werd eerst gedrogeerd door BVD of inlichtingendienst medewerkers, en begreep niets van waar het over ging natuurlijk. Ik dacht aan mijn werk en liet nog monsters zien later. Dus men moet een totaal ontredderd persoon gezien hebben en heeft toch gewoon mij in het officiële doofpot programma gestopt. Zonder dat ik ook maar iets wist en ook niet begreep waarop ik ja moest zeggen van de persoon naast mij.

We praten hier dus over een criminele organisatie! Door mij toepasselijk ‘Groep Mengele’ genoemd. Immers deze mensen beslissen over het leven en welzijn van onschuldige en onwetende slachtoffers en verbergen misdrijven voor hun. Daarbij worden ook chemische middelen gebruikt die je volgzaam maken en er voor zorgen dat je achteraf van niets meer weet. Bewijzen worden gestolen, vaderschapstest vervalst, MRI scan vervalst ‘in naam der Koningin’ en litteken van onvruchtbaar maken heet plotseling ‘in naam der Koningin’ een huidplooi. Medici worden gedwongen om mee te werken. Op mij zijn drie moordaanslagen gepleegd door corrupte justitie medewerkers (volgens dader Jan van Beek), waarvan één bijna gelukt in 1975 Motel Bunnik. Een buurman is in 1980 wel aan zo’n zelfde aanslag overleden, moord dus. Door overheidsdienaren volgens dader Jan van Beek en ‘In naam der Koningin’, en met belasting gelden. Miljoenen moet hun dit kosten. Justitie of AIVD is dus geïnfiltreerd met criminelen met contacten naar de porno industrie! Ze blokkeren gewoon ieder onderzoek door politie en rechercheurs. En niemand die dat door heeft, want er is nauwelijks controle op.

Men moet bij justitie dus toestemming op hoog niveau hebben gekregen. Van een minister, wat wordt bevestigd door een Amerikaan, Captain Cust, met inzage in de CIA files. Hij waarschuwde mij na zelf het slachtoffer te zijn geworden van de ‘groep Mengele’ dat het uitsluitend op ministerieel niveau op te lossen was en dat alles ‘geregeld’ was. ‘Get out of Holland’, ‘Run for your life, don’t think you can win this, it has all been arranged’ en ‘this could never hapen in the USA’ . Watch out for professor Onno van der Hart, he has no hart and is your enemy!’ Samenzwering dus! Hij melde ook dat de files, direct na zijn inzage in 1983/4, al weer verwijderd waren! ‘Groep Mengele’ was vergeten om aan de Amerikanen in Duitsland te denken, die inzage hebben in de files! Cruciale fout van hen! Want nu kan ik het wel bewijzen. Mijn gewetenloze broers vroegen ook steeds, kun je het bewijzen? Dat was het enige wat hen interesseerde. We moeten er zelf heelhuids uitkomen. Hans en W.? Wat kan ons dat schelen?
En toen dan na de vele drama’s en trauma’s, een regelrechte psychologische thriller, mijn geheugen toch terug kwam in maart 2000, bleef de doofpot mooi in stand. De wederzijdse familie bleef liegen en bedriegen, net als justitie die zweeg en dus misdrijven voor ons verzweeg! Onderzoeken mochten niet. Advocaten worden geïntimideerd, en gevraagd om te zwijgen in het belang van mijn vrouw zogenaamd? Of ze zijn zo laf, dat ze het niet durven opnemen tegen justitie en overheid? En mijn vrouw kan rustig in de emotionele of dubbele persoonlijkheid gebracht worden door haar zuster Klazien, broer Johan of Jaap Duijs, en dus verklaringen afgeven, die ze onder normale omstandigheden nooit af zou geven. Simpelweg omdat ze die in mijn aanwezigheid niet meer weet. Immers bij mij thuis kan ze gewoon zichzelf zijn en weet dus niet meer van wat haar andere abnormale persoonlijkheid heeft gedaan om dit maar weg te drukken.

Zo heb je dus de perfecte misdaad gecreëerd. Niemand kan hun aanklagen, want de slachtoffers zelf weten of wisten het niet! Ik nu wel, maar ik word door familie, medici, justitie, advocaten en media buitenspel gezet! Geen van allen heeft er belang bij dat het uitkomt nu. Dus doet men er alles aan om te blijven liegen en mij dwars te zitten. Al voor ik bij een getuige ben heeft die bezoek gehad en is hun ‘in naam der koningin of staat der Nederlanden’ verteld dat hij of zij moet zwijgen of desnoods liegen. Zelfs mijn accountants en adviesbureaus worden bezocht en mogen mij niet adviseren op bijvoorbeeld gebied emigratie! Ze zijn dus bang dat ik inderdaad vanuit een ander land deze strijd zal voortzetten, waar zij dus de zaak niet meer in hun voordeel kunnen manipuleren! De nationale en internationale woede over wat Nederland hier weer aan crimineel gedrag weet te produceren, zal naar mijn mening heel groot zijn. Wat weer verraad tegenover de argeloze nog onwetende Nederlandse burgers is. Die worden door hun gewetenloze leiders weer even in een negatief daglicht geplaatst, terwijl ze hier nooit toestemming voor gegeven hebben en er ook nooit aan zouden meewerken.

Het kan heel goed zijn, dat justitie en onze familie gewoon naar buiten het doen voorkomen dat mijn vrouw het wel weet, maar liever niet heeft dat het uitkomt? De daders houden immers vanzelf wel hun mond en de vele getuigen denken vermoedelijk of worden misleid om te geloven dat mijn vrouw het zelf niet meer wil weten. Dat ze gewoon een vrouw is die vroeger iets fout heeft gedaan. Een hoer met spijt dus. Dan krijg je inderdaad heel wat mensen die wel willen liegen of zwijgen. Maar ze weet zelf helemaal van niets en heeft het zelf nooit beseft! Ze is feitelijk ernstig ziek en zou nu dolgraag de waarheid willen weten natuurlijk. Wat we nu samen door moeten maken vindt ze erger dan wat er dan volgens mij heeft plaatsgevonden. Ze heeft daar zelfs om gesmeekt bij haar zusters en mijn familie. Reactie ‘nee hoor, Hans is gek, er is nooit iets gebeurd.’ Gewetenloos.

Gruwelijk, moet je even voorstellen. Al die jaren de volgende situatie, want bij geheugenverlies en verdringing treedt geen (!) leerproces op. Elk voorval is weer nieuw! U bent als (mooie charmante, dus gewilde) vrouw gewoon ergens in huis niets vermoedend bezig en de bel gaat. U doet open en een man vraagt tot uw stomme verbazing om seks, u schrikt zich natuurlijk wezenloos en als u afwerend en boos stomverbaasd reageert, pakt hij u even hardhandig even bij de arm. Even pijn toedienen maakt de emotionele persoonlijkheid los. Uw brein kan dat in dit geval (gehersenspoeld in 1972 door de daders en later door de duivelse psychiater Onno van der Hart) niet aan en gaat over in de voor u zelf onbekende ’emotionele persoonlijkheid’. Na verloop van een uurtje, weet u niets meer van wat er in dat uur daarvoor zich afspeelde! U denkt alleen ‘is het al zo laat, wat vliegt de tijd toch’. Mijn buren in ‘t Harde en Leeuwarden waarschuwden voor mannen en ruzie aan de deur, maar mijn vrouw wist helemaal van niets! Dus stonden wij daar elkaar dan stom aan te kijken en dachten dat de buren gek moesten zijn! Er was helemaal nooit iemand geweest volgens mijn vrouw. Wel vond mijn vrouw een keer honderd gulden op het nachtkastje in Leeuwarden en vroegen wij ons af hoe dat daar nou plotseling was gekomen! Ik weet nu pas waar dat geld natuurlijk vandaan kwam. Van een verkrachter door Hans van der Heide gestuurd! Want die wist het van mijn broer en een getuige (buurvrouw) zag het in de Keizerskroon In Leeuwarden zelfs en waarschuwde mij nog.

Vergelijkbaar met een gehandicapte die verkracht wordt en het later niet meer na kan vertellen. Ernstige misdrijven dus, waar 8 jaar en meer voor staat. Normaal gesproken dan, maar niet voor Hans en W. vanzelfsprekend, want die hebben in 1973 en 1975 dat geheime contract getekend (zonder het te beseffen) bij de duivelse psychiater prof.dr. Onno van der Hart die nu colleges geeft aan de Universiteit van Utrecht! De gewetenloze schoft.

En nu mijn geheugen terug is en langzaam de puzzel in elkaar begon te vallen, ben ik feitelijk verstoten en sta er alleen voor. Niemand die nog bereid is om te helpen, met name de advocaten niet, terwijl deze doofpot naast seksueel vooral een juridisch misdrijf is. Geheime juridische documenten (en heimelijke gewetenloze mensen) bepalen ons leven! Onze kinderen ook zeker niet, die zijn te onnozel om door te hebben, dat ze dit vermoedelijk simpel kunnen oplossen door oprecht en eerlijk te zijn. Ze weten dat ik gelijk, heb maar kiezen voor de vijand en gewetenloze familie. Baan kwijt, arbeidsongeschikt, kinderen van verkrachters, jarenlange marteling voor ons beiden, steeds grotere financiële problemen, het maakt blijkbaar niet uit. Verraad tegenover hun beide ouders, gemanipuleerd door de samenzweerders die ze bij gebrek aan kennis en niet naar mij willen luisteren, juist heel aardige (!) mensen vinden. Wat bij vrijwel alle oplichters en bedriegers zo is. Terwijl ik onze familie deels vervloek en natuurlijk niets meer mee te maken wil hebben. Ik begin zelfs Nederland te haten, maar weet nog dat de ‘normale’ en ‘wel integere’ Nederlanders dit nooit zo gewild hebben en ook woedend zullen worden, zodra ze beseffen dat dit ongelofelijke gruwelijke verhaal gewoon waar en echt is.

En dreigt er iets mis te gaan, dan wordt mijn vrouw immers gewoon door haar zuster of iemand anders in de ’emotionele persoonlijkheid’ gebracht en doet even een verklaring die de mijne teniet doet! Er zijn diverse aanwijzingen, dat mijn vrouw uitspraken doet, die niet kloppen met haar ‘normale’ persoonlijkheid. Die uitspraken worden gewoon voor mij verborgen gehouden met de privacy wetgeving als grond en dus kan ik (of mijn arme onwetende vrouw) die ook niet weerspreken. Vechten tegen iets dat nog onbekend is, is onmogelijk!

En de strategie van de duivelse prof.dr. Onno van der Hart werkt! Gewoon doodzwijgen, dan gaat hij op een dag vanzelf mentaal kapot en kunnen we hem zodanig ‘behandelen’, dat we nooit weer last van hem hebben. Zolang zijn vrouw maar geloofd dat het onzin is, kan hij het nooit bewijzen.

Perfect! En ik leef intussen in een soort ‘achterlijke’ wereld. Kent iemand nog een wel ‘integere’ Nederlander, liefst jurist, die wil helpen? Een doodsimpele rechtszaak met de vele bekende getuigen onder ede, zal dit openbreken.

Onderzoeksversie boek!

De onderzoeksversie van het boek is in 4 delen, ook in het Engels, al als Ebook te koop! Zie post: Ebooks Fighting the Unknown!

Ing. Hans Smedema