4.8 Mysterie & Vragen

Mysterie & Vragen

Deze samenzwering is grotesk en complex. Dus zullen velen het niet snel begrijpen. Het vergt tijd om door te hebben hoe duivels dit door familie, de overheid en psychiaters bedacht is. Veel vragen blijven nog onbeantwoord en schreeuwen om een antwoord. En niet alleen ikzelf en mijn gezin willen deze vragen beantwoord hebben, maar veel integere Nederlanders zullen een antwoord willen hebben. Immers dit is gruwelijk en is vrijwel zeker niet de enige doofpot affaire van de overheid. Hoe is het met de andere slachtoffers van de overheid afgelopen? Opgesloten in een psychiatrische inrichting? Mentaal zo kapot, dat je nooit weer iets van hun hoort? Omdat de overheids-schoften liever zwijgen uit angst en hun standaard lafheid? Zolang hun salaris maar betaald wordt en hun pensioen maar niet in gevaar komt. Enkele vragen:

 • Wie was de vriend van Jan van Beek uit 1972 die op het schitterende idee kwam om toen de drugs te duur werden, een stroomstok te gebruiken? Die heeft vrijwel zeker nu een hoge positie binnen de vroegere BVD en nu AIVD, of inmiddels justitie zelf. Hij is het brein achter de samenzwering en misleidde politici, justitie en familieleden. Een soort Fuhrer, geniaal en psychopaat tegelijk. Dus geef ik hem de bijnaam ‘de Fuhrer’ mee.
 • Toen Jan van Beek werd ontslagen bij Universiteit Utrecht of iets aanverwant na diefstal van de drugs die mijn vriendin willoos en zonder lang geheugen maakten, deed men niets. Honderden malen verkracht en voor geld beschikbaar gesteld. Waarom deed politie niets? Niets zeggen, dan hebben wij er mooi geen last van. Laf dus en ook gewetenloos.
 • Waarom reageerde politie niet toen Ans Schuh van Kesteren hun in augustus 1972 waarschuwde over de vreemde seks zaken rond mijn vriendin in onze vakantie? Nee ze moet dan toch zelf aangifte komen doen van datgene wat ze door amnesie zelf nog NIET weet!
 • Waarom liet politie in 1972 ons rustig gedrogeerd liggen in de flat van Jan van Beek, terwijl daar abnormaal veel mensen met dure video of filmapparatuur aanwezig waren? (heimelijke pornofilms maken van ons als gedrogeerde slachtoffers) En nota bene na de indringende en emotionele waarschuwing van mij aan een toevallig voorbij komende jongeman en half uur daarvoor! En terwijl ik mijn auto ook nog dwars over de hele weg (totaal wel een uur lang!) had geparkeerd nota bene. Omgekocht? Corrupt? Volgens Jan van Beek wel. Dat met drugs een vrouw gegijzeld kan worden had men niet door toen? Nu nog niet overigens.
 • Waarom werd ik voor ons huwelijk begin 1973 niet gewaarschuwd door de wederzijdse familie? Ik had vrij vlot mijn geheugen terug gekregen, want dat kwam ondanks nog meer trauma’s al in 1975 terug. Waarom moest Hans Smedema ten koste van alles en veel moeite van niets weten? Nu kon ik mijn eigen vrouw niet eens tegen de verkrachters beschermen! Met mijn eigen amnesie en de doofpot wist ik van niets en was niet gewaarschuwd tegen de daders. Ik wist niet dat W. en ikzelf ernstig ziek waren. Wij dachten dat er niets aan de hand was. Waren we wel gewaarschuwd, zouden we heel anders geleefd hebben en op behandeling aangedrongen, desnoods in het buitenland.
 • Waarom werden wij niet gewaarschuwd na de overval met drogeren en heimelijke films in 1974 in ‘t Harde? Terwijl politie er bij kwam en de corrupte NOS-ploeg zelfs wist te onderscheppen? Wie hield dat tegen? Waarom?
 • Waarom werd ik niet gewaarschuwd in 1975 toen bleek dat ons eerste kind niet van mij was, terwijl dat onmogelijk was volgens W. omdat ze immers zielsveel van mij hield en juist mijn kind wilde! Vermoedelijk omdat de duivelse prof. dr. Onno van der Hart ook van haar een geheim document heeft afgeperst onder de drugs die haar geheugen wisten. Ze weet nu nog van niets van een document en denkt nog steeds dat de kinderen van haar zijn. De schoften vonden het prima blijkbaar.
 • Wie waren in 1975 de twee mannen in Motel Zeist die mij met drugs probeerden te vermoorden? Psychiaters die probeerden hun fouten even te laten verdwijnen door mij te vermoorden? Immers dan was W. helemaal weerloos en zou nooit weer beter kunnen worden met haar veel ergere trauma’s dan ik zelf had. Of twee medewerkers van de BVD die hun fouten wilden wegwerken via moord? Waren die twee corrupt of is dat gewoon toegestaan? Wie gaf de opdracht? Of eigen initiatief? Zijn die corrupte mensen er nu ook nog?
 • Waarom werd ik naar een ziekenhuis gelokt, terwijl de duivelse en gewetenloze psychiater Onno van der Hart ALLEEN met mij werd gelaten en mij het document afperste na zwaar drogeren en na bijna twee uur weigeringen van mijn kant? En mijn geheugen zodanig werd vergiftigd, dat ik er later niets meer van wist? Wie heeft daar toestemming voor gegeven?
 • Waarom deed politie niets na de poging tot aangifte van de assistenten bij GGZ Zwolle in 1975 die getuige waren van het drogeren van mij? Nee iemand met amnesie voor het gebeurde moet ZELF aangifte komen doen van datgene wat hij dus per definitie (nog) NIET weet! De achterlijke schoften!
 • En waarom deed GGZ bestuur niets na de gezamenlijke klacht van meerdere assistenten Zwolle tegen de duivelse psychiater Onno van der Hart? Nog voordat hij mij kon afpersen en bedriegen?(Nu universiteit Utrecht!) Ze lieten mij alleen (!) met de schoft. Dus weerloos met mijn trauma’s en amnesie! De schoft wist precies hoe en waar hij op moest drukken om mijn brein tot stilstand te laten komen. Mengele is hier niets bij?
 • Waarom liet men haar zuster Klazien wel heimelijk in 1976 een nieuwe vrucht van een verkrachter afdrijven, maar waarschuwde mij en ons totaal niet?
 • Waarom werden geen waarborgen genomen om herhaling te voorkomen? Immers ze raakte in 1977 zwanger van Jan de Vries toen uit Leeuwarden en medewerker van Hans van der Heide van loodgietersbedrijf van der Heide, die het weer van broer Ruud had gehoord. Hans stuurde rustig al zijn ‘vrienden’ naar mijn arme vrouw die nietsvermoedend steeds de deur opende! Trauma na trauma en niemand die het ook maar iets kon schelen. Wat niet weet, wat niet deert zal men gewetenloos geredeneerd hebben. Je zult maar een zuster hebben die dit soort zaken voor je verborgen houdt!
 • Waarom werden geen waarborgen ingesteld om opnieuw zwanger worden van verkrachters te voorkomen, want ze raakte vervolgens in 1979 zwanger van de volgende medewerker van de gewetenloze Hans van der Heide uit Leeuwarden. Rieks P. uit Roden die het niets kon schelen als onze arme dochter er bij was en dus vergeefs mij probeerde te waarschuwen over de ‘boze meneer’. Wat de dwang die eerst nodig was bewijst! Haar was niet meegedeeld (ons al helemaal niet), dat papa Hans amnesie had, dus ernstig ziek en alles verdrong en dus haar moeder nooit kon redden of helpen. Op van de zenuwen vloog het arme kind haar vader om de hals als die van zijn werk terug kwam, maar alles al weer direct verdrong en dus nooit kon helpen. Het ging een jaar door! Trauma na trauma van de schoften onder leiding van de duivelse prof. dr. Onno van der Hart, of de ‘Groep Mengele’ ( de zoon van de duivel?). Om van de gewetenloze familie nog maar niet eens te spreken. Onno geeft nu nota bene rustig colleges aan de Universiteit van Utrecht! Zijn naam is haas en hij weigerde mij iedere hulp!
 • Wie zijn de achterlijke en gewetenloze politici die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben?En waarom zwijgen ze nu nog steeds? Men heeft een aantal doofpotten mogelijk gemaakt die op verzoek van gewetenloze psychiaters werden uitgevoerd onder vermoedelijke verantwoording van diezelfde psychiaters en zonder enige controle? Het creëren van waan werelden door psychiaters die dat juist moeten tegen gaan! Niets vermoedende slachtoffers begrijpen hier niets van en worden mentaal kapot gemaakt en vervolgens beter verklaard. Immers ze zijn kapot en weerloos en kunnen niet meer terug vechten.
 • Wie overviel in 1979 ons in Drachten, drogeerde ons weer, en maakte opnieuw films van haar? Daarmee opnieuw voor een groot trauma zorgend, zodat het nooit uit zou komen? Is dat de reden? Zorg voor veel trauma’s dan kunnen ze nooit aangifte doen en zijn lekker weerloos. Waarom zwijgt iedereen? Vermoedelijk porno-industrie met contacten met Groep Mengele’. Leider is de ‘vriend’ van Jan van Beek en de ‘Fuhrer’ van de groep.
 • Wie vermoorde buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde toen die in 1980 wat onderzoek liet doen door Tijl Zwolle? Dezelfde mannen als in Zeist vermoedelijk en ze probeerden tegelijkertijd mij te vermoorden door Cees opdracht te geven tegen mij aan te rijden. Na hem wijs te hebben gemaakt dat ik het met zijn vrouw hield! Twee maal en de eerste keer kreeg hij al hartklachten, net als ik na Zeist. De tweede maal lukte het hun wel, maar hij miste mij gelukkig en hij stierf terwijl hij ons feitelijk wilde redden! Vermoedelijk de ‘Fuhrer’, die bij Justitie of toen BVD, de macht had om mij om te laten brengen. Vermoedelijk heimelijk en buiten de politiek en onnozele ambtenaren van Justitie om.
 • Waarom werden de verkrachters niet door politie opgespoord terwijl men wist dat mijn vrouw van niets wist en dacht dat de kinderen van mij waren? Nu nog overigens! Men was op de hoogte en in 2004 noem ik zelfs alle namen!
 • Waarom werd in 1980 vriend en verkrachter Jaap Duijs uit Drachten niet opgespoord terwijl zijn DNA bekend was na de abortus in Amsterdam? Nu kon hij bijna dertig jaar lang mijn vrouw misbruiken, zonder dat die dat achteraf weet. Waarom trad opnieuw zuster Klazien of Betty niet op en lieten hun zuster jarenlang rustig kinderen van verkrachters krijgen? Welke drogreden is hun door de duivelse prof.dr. Onno van der Hart voorgehouden en wie zijn zo achterlijk omdat voor zoete koek aan te nemen na vijf zwangerschappen van verkrachters? Hoe gewetenloos moet je dan wel niet zijn? Angst voor de waarheid en hoe boos W. wel niet zou zijn? Dus laat maar mooi, het is ons probleem lekker niet?
 • Waarom werd onze secretaresse Stella van Arkel ontslagen, terwijl die enkel mij wilde helpen en zelfs een psychiater waarschuwde. Ze was in 1979 indirect getuige dat Rieks P. mijn vrouw misbruikte toen mijn broer Marinus met Joop de Boer hem op heterdaad betrapten en de trap afsloegen. Dit leidde overigens tot onze jongste zoon. Welke schoft heeft dat ontslag geregeld? Waarom deed politie weer niets? Waarom weer dat gruwelijke zwijgen? Een simpele behandeling van twee weken en het was klaar geweest met mij.
 • Waarom werden onmiddellijk de files bij Justitie over mij gewist rond 1983, nadat die in Frankfurt door de Amerikaanse inlichtingendienst werden ingezien omdat ik zaken met hen wilde doen? Wat heeft men dan te verbergen? Weet men dus wel degelijk dat men misdadig bezig was en is? Of werkt de ‘Fuhrer’ voor eigen rekening en misleidt de politici die dit goedkeuren? De doofpot regeling moet door achterlijke politici goedgekeurd zijn!
 • Waarom is niet gereageerd op het schriftelijke verzoek van de CIA of Militaire inlichtingendienst in Frankfurt met vragen over mijn persoon? Uit hun ondervraging in 1983 was immers gebleken dat ik nooit psychiatrische behandeling had gehad en psychiater Onno van der Hart nooit had gekend! ( de drugs wisten mijn geheugen en ik was gedwongen) Men had dus kunnen weten dat er sprake was van fraude en oplichting door deze gewetenloze schoft.
 • Waarom werd alles met betrekking tot de doofpot tijdens de gerechtelijke procedure 337/87 tijdens de mondelinge zitting en buiten mij om geregeld? Ik kreeg niet eens inzicht in bepaalde stukken. Waarom verzochten de rechters niet om een degelijk onderzoek en mijn behandeling? Op grond van het vervalste document van de duivelse prof.dr. Onno van der Hart? Niemand zal zoiets onderschrijven dat misdrijven en verkrachtingen verborgen mogen blijven. Wij beide zouden zoiets nooit vrijwillig ondertekenen! En waarom werd de hele mondelinge zitting mooi uit de uitspraak gehouden?
 • Waarom werden wij toen niet geholpen als dit alles toch voor ons was opgezet en wij nu grote schade leden door vervolgens bijna een jaar werkloosheid als direct gevolg van de doofpot van de overheid? Solliciteren vanuit een onmogelijke situatie? De schoften!
 • Waarom werd captain Rust in 1987 niet geholpen en vertelde men eerlijk dat hij onschuldig was, maar liet hem rustig en gewetenloos ontslaan bij de militaire inlichtingendienst of de CIA? Hij vroeg de Nederlandse overheid nota bene om hulp! Geen reactie. Jarenlange marteling voor zijn gezin. Terwijl deze man onbaatzuchtig de enige (!) was die voor mij opkwam bij mijn sollicitatie bij Baker Bros Boston. Mijn boosaardige en gewetenloze broers zwegen mooi en keken de andere kant uit, terwijl wij als argeloze slachtoffers zonder geld (bijstand) maar moesten proberen te overleven! ‘Wir haben es nicht gewusst.’ Pas jaren later wist hij toch zijn onschuld te bewijzen middels een achter gehouden kopie van de geheime files. Hoezo normen en waarden Minister President en toenmalige regering? Want de regering was hiervoor toen verantwoordelijk. Pure staatsterreur. Gewetenloos handelen.
 • Waarom werd in 1991 rotary vriend en hoofd officier Justitie Leeuwarden mr. Ruud Rosingh tegen zijn zin direct overgeplaatst en zijn onderzoek naar de verkrachting van mijn vrouw door twee ‘vrienden’ van Hans van der Heide op 12 januari 1991 in Oranje Hotel Leeuwarden plotseling en tegen de wil van Ruud gestopt? Wie gaf daar opdracht voor? Wat wil men (College van Procureurs Generaal en Groep Mengele) met zo veel moeite en vele miljoenen voor het arme onwetend gehouden Nederlandse volk verbergen? Pure staatsterreur! Zelfs de Leeuwarder Courant werd achteraf gewijzigd en mocht geen kritische artikelen meer plaatsen. En accepteerde dat rustig ook nog.
 • Toen in maart 2000 een belangrijk deel van mijn geheugen eindelijk (oorzaak de vele steeds weer nieuwe trauma’s) terug kwam, bleef ‘Groep Mengele’ rustig door liegen en bedriegen. Terwijl uit mijn stukken bleek dat ik niets wist van een getekend stuk of van de duivelse prof.dr. Onno van der Hart. Ik was nog nooit onder behandeling geweest van een psychiater! Kon het dus nooit vrijwillig getekend hebben! Waarom niet gewoon openheid van zaken en mij het recht geven om mijn eigen leven te bepalen? Wie geeft deze schoften het recht om over ons te beslissen alsof ze God zelf zijn? Na drie jaar raakte ik zelfs (pas) arbeidsongeschikt. De door hun gecreëerde waanwereld stemde niet overeen met de wereld zoals ik die kende, wat tot een totale mentale ontreddering leidde! Veel mensen zouden kapot gaan, wat precies de bedoeling was van de duivelse psychiater prof.dr. Onno van der Hart.
 • Waarom werd het onderzoek wat rotary vriend Hoofd Politie Friesland Peter Slot in 2000 al was gestart, door het College van Procureurs Generaal en groep Mengele direct gestopt? Men wil ten koste van alles (met name de slachtoffers) hun fouten en gewetenloze optreden voor het Nederlandse volk verbergen? Ten koste van miljoenen belastinggeld? En om andere gevallen ook te kunnen blijven verbergen? Hoezo normen en waarden?
 • Waarom wees men in 2004 toen ik veel meer gegevens had kunnen reconstrueren alweer een onderzoek af? Daders en zeer veel getuigen met naam en al? Net doende alsof men mij niet geloofde? Dus een onschuldig en onwetend slachtoffer ijskoud paranoïde laten verklaren uit naam van de Nederlandse regering als verantwoordelijke. College van Procureurs Generaal moet dit onderzoek bij OM hebben tegengehouden.
 • En waarom lieten de rechters in de art 12 procedure 2004 na om een onderzoek te starten, terwijl andere rechters wisten dat ik gelijk had? Rechters horen toch onafhankelijk te zijn. Men kon uit mijn stukken opmaken, dat ik nooit een document had ondertekend dat het bedriegen van ons beide mogelijk zou maken. En ik melde het vermoedelijke bestaan al.
 • Hoe kan het dat het Europese Hof in 2005 mijn klacht afwees. Dat kan enkel als hun frauduleuze informatie is verstrekt. Dus het onder afpersing en na drogeren verkregen document, waar wij beide NIETS vanaf weten! Geen controle bij ons of het wel klopt, niets! Of heeft men hun verteld dat ik ‘gek’ was verklaard door meerdere psychiaters?
 • Hoe kan het dat iedere misdadiger onmiddellijk uit meerdere advocaten kan kiezen, maar Hans Smedema (en zijn vrouw) niet? Honderden weigeren jarenlang met als reden geen tijd en andere onzin. Ze mogen ons wellicht niet helpen wegens het frauduleuze document van de duivelse prof.dr. Onno van der Hart? Dus wij mogen ons niet verdedigen tegen een schoft als deze psychiater? Hoeveel anderen heeft deze schoft nog hun leven vernietigd?
 • Hoe kan het dat alle betrokken medici, huisartsen chirurgen, psychiaters allemaal zwijgen en geen onderzoek willen en weigeren om aan een onderzoek mee te werken? Was er niet sprake van een eed om de belangen van de patiënt te dienen? Huh, hoe dien je de belangen van een cliënt als je verkrachters toestaat om mijn vrouw te verkrachten en zelfs gewoon ongestraft kinderen bij haar te verwekken, zonder onderzoek en straf? Laat staan acties om herhaling te voorkomen? En hem ook nog paranoïde verklaart? En hen mooi laat creperen? ‘Wir haben es nicht gewusst?’
 • Hoe kan het dat alle honderden getuigen zwijgen als het graf? Intimidatie door de BVD/AIVD? Documenten dat wij dit zo zelf gewild hebben? Wie is zo achterlijk om dat te geloven? Wij hebben vanzelfsprekend nooit toestemming gegeven om misdrijven voor ons te verzwijgen! En iedereen wil behandeld worden bij ziekte, zonder uitzonderingen.
 • Hoe kan het dat getuige Elise B. in 1999 eerst mij wel waarschuwt over mijn broer Johan en zijn betrokkenheid bij de doofpot, maar dat later niet meer durft. Justitie en geheime dienst betrokken volgens haar en op grove oneerlijke wijze. Nota bene geheimhoudingsverklaring bij mijn bloedeigen broer moeten tekenen om mij als zijn broer te bedriegen! Hoezo normen en waarden? Wat zijn dat?
 • Hoe kan men zo wreed zijn om ons als gezin nu ook nog maar even uit elkaar te drijven? Mijn vrouw denkt dat ik paranoïde ben en leest boeken daarover! Zelfs lid van een vereniging. De kinderen zijn vermoedelijk wel op de hoogte gesteld en is wellicht verzocht om mee te liegen en te bedriegen. Dus een ernstige vertrouwensbreuk in een gezin, die nooit weer goed zal komen. Puur verraad van je vader en zelfs moeder. Na wat men ons al aangedaan heeft is dat te gek voor woorden. Pure marteling. Hoezo normen en waarden?Eigenbelang zult u bedoelen.
 • Hoe kan men met alles zo wreed zijn om zelfs mij als enige kostwinner arbeidsongeschikt te maken door te liegen en bedriegen? Veel financiële schade! Waarom ben ik nooit betrokken bij de ‘zogenaamde hulp’ aan mijn eigen vrouw? Om hun misdaden te verbergen? Ze wisten dat ik nooit akkoord zou gaan met het bedrog van haar. Nu gaat ze voor een deel als hoer door het leven. Veel mannen zullen dat denken.
 • Waarom zwijgen alle benaderde politici en fractieleiders en weigeren met mij te spreken? Hoezo normen en waarden? Honderd dagen het land in om te zien wat er leeft, terwijl mijn dringende verzoek gewoon wordt genegeerd? Mijn brieven in het archief gestopt? Worden ze misleidt? Door wie?
 • En waarom zwijgen de media? Ze weigeren dit verhaal te publiceren, terwijl het juist voor hen kinderlijk eenvoudig op te lossen zou zijn geweest. Een artikel met de oproep aan WEL integere Nederlanders om de misdaden van de overheid te melden en veel Nederlanders zouden het samen met de media wel aangedurfd hebben tegen staatsterreur met SS methoden. Nu zonder de media, zelfs met de media tegen, wie durft het dan nog aan om de waarheid te spreken? Weinig tot geen enkele blijkbaar.
 • Hoe kan het Hans Smedema zelf geen aangifte mocht doen tegen alle verkrachters van zijn vrouw, maar de verkrachters zelf wel? En dat Hans ieder onderzoek werd geweigerd, zelfs geen DNA test die had kunnen bewijzen, dat een aanklager nota bene de vader was van hun jongste kind? Geen advocaat, geen recht op verdediging en toch door de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen in Leeuwarden veroordeelt tot 50 uur dienstverlening, 3 maanden voorwaardelijk en 1500 te betalen aan alle aanklagers, dus ook de verkrachters van zijn vrouw? Hoezo rechtvaardig en eerlijke rechtsgang?
 • meer later

ing. Hans Smedema, Nederlands vluchteling!

Copyright 2008-2010 Drachten, Parcent, Spanje